Skip to main content

Full text of "Specimen Historiae Arabum"

See other formats


This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 
to make the world's books discoverable online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 
to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 
are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge thafs often difficult to discover. 

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the 
publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying. 

We also ask that you: 

+ Make non-commercial use ofthefiles We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfrom automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at jhttp : //books . qooqle . com/ -t 
£ 
v sf&uMarAQutj 
Digitized by CjOOQ l€ <36615992750017 
<36615992750017 
Bayer. Staatsbibliothek Digitized byCjOOQlC W 1 - Ct- j - \ 
£$&$$ m\ \ m 

i m- 
m 

m 

m m 

. «£ 

!«£ 

;*? 

w 
m C^i .^UsL! _■/-//» ^ 

- SPECIMEN HISTORI^E * 

ARAB.VM, 

<jREGORII AbUlFaR/Jh 

MAXATIENSIS, " 
D£ 

Otigtne (X iMoribus Arabum 

fuccinFta "b^arratiojin linguam Latinam, 

CCHverfi^Hotifque c prtbati(f$mis Apud 

,iffos Aufhoribus,fufitts illitftrata. 

. ...... .. - II «I 11 , 1-1 !!■ ' ■' ■ l 

Opera & Studio 
E D VARDI POCOGKI I LitlglU- 

rum Hebr.& Arab in Acadcmia 
O x o n i e n s i Profefloris. 

O^iJU *UJI ^yV» y\£=> \£?j?Si *J^> f Lm 2 l* 
.;. J£=J l> J^ J 1 £y» ^a^ 

^«o^ mmw» /«>* »o« foteft , w omittatur totum, ftquidem 
Scientia fartis melior eft ignorantia. totius. AbulPneaa. ■il* 

m 
m <wev m 
m ExcudehatH.ftALL,Tmpenfi'sHuMP«.-RoBiNs6N s 
in Camtterio Paulino,id infigne trium Columbarum 1650. 91* 


ris»*»fife«iif^iw^SiSSiSiHfi Digitized by VjOOQIC t .<,> ?^^r* *•****' -S^r 
.^. _- *_--~*~<~ ^*v2c __ __.___-__.. ^ _^4y-' -^-^r^" -^*-^ *~ BIBLIOTHECAl 

"RE&lA 

,:ivT;ACFJ>r.sis. 

V. . ......... ,.,,.; Digitized by VjOOQIC 
1K5£ \Prafatio ad L e c t o r e ' m . 

Ori alius de legentium affe<5hr 
magis follicitus, temere prodiit, ! 
quam qui (e praefentem ocuhstu- 1 
is ingeritjrber. Idque merito- ut* I 
potequi cum lllos quibus fe vix indiccm I 
pollicetur } per JrabU, minus foelicis, iaxa & 
arenaseircumducat, eorum expe<5tare poffit 
fbrtem/juibusilHquieorum operaper loca 
non ante trita, utuntur^fentibus ■&• viae aipe- 
ris offenfi, u*)fit licet non infidis, convitia re- 
pendunt. Verum ego bonarum mentium 
candorc me confolor t facile fperans eos qui 
melioribus detenti in h«ec obiter tantum o- 
culos conjecerint,veniam ejus quo aliispro- 
deffe ftuduerim,laboris conceflliroSjillos au- 
tem,quibus ha^aetiam ftudia cordi fum,bo* 

* 2 nam Digitized byCjOOQle Trafatio ad Lectqkem, nam faltetn voluntatcm agnituros.Vtrifqj u 
aliqua inftituti mei ratione reddamtaliquod 
opera: pretium fa&urum me arbitrabar , fi 
quorum linguam docendi mihi incumbebat 
munus -, eorum etiam mores, quam ha&c- 
nus noftris fucrunt,notiores faeeremjiit £ in 
iis nihil imitandum invenerint, ex ipfis fal- 
tem, quid fugiendum fit difcant. Quemin 
finem, haec e diverfls apud ipfosauthoribus 
fide dignis,dcprompta, in unum quafi fafci- 
culum, ita congcflij, ut quae deiis fumma- 
tim narrat Grtgor'm y textus, reliqua quae ad 
illa fufius illuftranda faciant, notarum lo- 
cum occupent. Gregor» igitur,tanquam prac* 
cipui authoris,ducl:um cum fecuti fuerimus, 
hicetiam illi honos debebitur,ut de eo ejiif. 
que quod ad manus noftras pervenk, fcrip* 
to, aliqua praefationis loco difTcramus. Ipfc 
quis, & quji intcr doclos fama fuerit .ex hoc 
cxemplaris anno Hejra: 900. cxarati, titulo 
difcimus. u*>-^ ; <_/^ *•><_>**«} L_^« — )\» 

j__*\ ux*m i_£x* s/<^n ^ujV^Aixiv v aU =-i 

J±*'\ '(j/jftj 'c-5^'1 **j> (jj^yWZjO.'*^*)] 
^Uo^W' (^U)*»^ fc_.______-r^j (Jjdi) r.(J._>1 Digitized byCjOOQlC w Pnefatio ad L e c t o r. e m. I ^C^ 5ry Ji y <^>ysy*>j£=> cU,UM 

^UUJl c^axJl LJjs^ "Dixit Dominus nofter, 

^PaterSanBus^eximius^doBrink Cr eruditione 

infignis ,doclorum fexfxcellentium excellentif 

ftmus 3 temporkm fuoru exemplarjftcuWPbtnix, 

fapientum gloria^ Qoclot divina ope fuffultus, 

Mar Gregorius Abul-Pharaj ,/?/*«* txcellenter 

fapieutis, Ahronis medici Matatienfisx quorfi 

vcrborum regione irimargine,manu recen» 

ttori,appofitumefl:, ^Jl^tetf c*W^«^)l 

i .e.aut Vulgo notus eft nomine Ebn Koph Qhri* 

Stiani. Nccminus gloriofiselogiis(pro morc 

Orientatkim ) ad alteriusexemplariscalcem 

•ornatur, fcil. ^b^ UX*)) »i£U V>o**j l ^*l 

_>«£> Me^^ & <Ol^.M K*21 Uuj, W*t*s &a«W 

^I^JUJI (J^! J.*uv) ! O^^j^i^c ^U >^Sa*)l *U)1 

^uyVo.y»^^! J*=y <Pater i? Dominus 
nofter, rex dotlorum, <sr corona <virorum Yittu- 
te prdftantium^dubiorumin Tbeologicis occulto- 
rum ihHih* } Cbrtftianorum Princeps primarius, 
Secl*Iacobitic<e * ntednlla^M&t Gregorius,£>o- 
minus, Vater, unicum *Yt decus ,<& fdculi <Pb*- 
nix, his adcH poflunt, etituloGrammatic* 

* 2 «Syriacx * Advttb purs 
fubjhmii, Digitized byCjOOQlC I Vrafatio dd Lectoiem. Syriacx ab ipfo confcripta? hacc, x&nj> pa* 
■ox sssnnbn^nBD Mnum na wnyn» "fm 
h^ro^q wp» p"inx ")3 Jis^x <Pater nojierl 
Sanflus, rtx doclorum y Mot GregoriuSjCotfor 
Orientis y qui idem eft AbulTharaj, filius Ahro* 
nis medici Militinienfisj.e. Malatienfis. Ipfi 
igitur nomen proprium,Gr<gor *«*,agnomen 
a miodefumptum^^W-CP^rtf/, a parr*, Ebn 
Ahrun .titulo quafi proprio , omnium con- 
fenfu^ 5 * i£&* doBorum rex infignituc. E» 
ruditione autem ^bifamam conciliaile, non 
folumapud Chriftianos, fed &apudluda:os 
& Mohammediftas vidctur. Vtrorumq ; ma. 
nibustritamhiftoriam ejus,tcftatur duoruny 
quibus ufus fum,exemplarium alterum, cu- 
jus margines ipforum notis paflim interpo- 
lati, & ad cujus calcem, de autore cenfura 
haec docti alicujus Mohammedani adfcribi- 

tUr^ (_yl£s V ■♦jS^sa^ /■/> gy^U^ * JU-e/* 

6j.k>Xj l^iilj^A L— ejXe J>aa^ ^W 
&— A-Jt 


# ^l/C) *;c c>a-^ I^ausc ^/V^p u^i-Jl O^^ - Ha*jJI Digitized by VjOOQIC I Prafatio ^Iectorem. I 


*>^*i\ oUxd oc ^ ^fofW /tfr/ eft Abul- 
Faraj Ebn * Hocima^Wr multee lec~tionis,vari~ 
ifque fcientiis infiruilus <p penitus imbutus y 
prtcipue autem medicinee glorik fteculo fuo 
clarus, adeout ad eumiplagis occidentalibus 
frequentes contenderent . Ch/iflianus erat y a 
quo tamen didicerunt multi i Muflemorum 
eximit doclis. Ferunt ifffum morti propinauum y 
4 fidc ChriUiana defciVtffe . Haec ille, 
cjyem non aliam ob caufam fufpicioncm 
kanc^quafi a fide Chriftiana defeciflet hic 
nofter,injcciflc puto^quam quod tantam e* 
jruditionem Chriftianis invideret. Si enim 
Apoftatam egiflet, nequaquam tanto eum 
honore,fed Anathematis potius & diris pro- 
fccuti fuiflent ejus temporis Chriftiani. Cu- 
jus autem inter Chriftianos Se&a? fuerit, 
&jam didicimus , Iacobita fcuYut perhibet 
excmplar a Chriftiano exaratum, cui potius 
fidem habemus quam docto cuidam ludxo 
qui cum vocatE^wor^o^j Qhriftianum Mala» 
tienfem,fecla Melchitam.Quo tempore floru- 
erit, non aliunde ccrtius difcimus quam cx 
ipfius vcrbisj quiBus fe hiftoriam hanc ufq« 

*ad exfrmtn 
vtlmt. Digitized byCjOOQlC n.. " -**- S*i- I Trdfatirad L E c T o R e m. *U>c/*' Pretbyterum 
loanntmvosat 
& v Scalig. 
de enund temp, * unde nomine 

i.e. Compenili- 
um T>j> ntflii. 
rum, nota tft. * ad tempora fua perduxiflc teftatur. Floruit 

ergo quo tempore Tatari Moguli Mtfopota* 

nnam & S^iWpervaferunt, quorumres ge- 

ftas tradit a hnpfchan ( qui occifb Vng»Chan, j 

eo qui ^^*. ^* ^{exYubanna, fcu hhannes, 

di#us eft, e tribu ^tr^» £4w'r, qu* Chri- | 

ftianam profeffa eft religioncm, ad imperi- | 

um eve&us eft circa annum Aiex. 1514. -' 

jrfejr* $99.) u (quc ad ^<*j> 4 //- C ha n , anno ; 

Hejrd 6j$. ( quo tcmpore obiit Najiroddj- \ 

nus Tufitnfis, Philpfophus & Mathematicus 

infignis,)vel,ut in altero exemplafi,ufquead ; 

Mgun IkChan; anno He]r<t 68$ y Alcx. 1 596*. j 

Hiftoriam aurc fuam, quam in decerh * Dy* 

iM/fi<tf divilit, contcxuifle fe fcribit ex co-; 

rum qui hoc in genere diverfis linguis, «Sy- 

riacx fcil. Jrabka^ahi^ut fcripferuntjmoni- 

mentis. Inpriore ejusparte, fecutum feait, 

, Eufebium;8c Jtndronicum Chronologos,quod[ 

cum iis convenifle videretjerudicimmo Viro 

lacoho ^phaurief.Ji, xrium linguarum Hebrai. 

c*fcd.Gr4c*&,Syriac* peritia infigni Inea 

I iquxArabes & Mohammedamsfpttliit , fecu- 

• tusfpBBcipne videturSW«w quendam, Ebn 

Ahmed Digitized byCjOOQlC Trafatio ad Lecto r. e m. f Jbmed Andaloftnum i, feu Hifpanum urbis 7o- 
/<«'ff/je,i.e.Tolcti judicem. Hxctiucem quse 
exhiftoriaeipfius corporc excerpta damus, 
quafi,prolegomenaquafdam funt VynafiUl 
nouae qua? apud ipftup eft ArabumMohamme* j 
ianorwn, ,quibuseorum quorum res geftasj 
deinceps explicaturns eft, originem & mo-j 
res,brevi quafi tabcllajle&ori oboeulos po- 
nit : methodo certe magis perfpicua & fuc- . 
:inc*r,a quam apudaliumquemyisgcntis e- 
us Hiftoricorum videre nobis contigit.quam 
deo leqtiendam diximus, ut itaquae ex aliis 
ongeflimus authoribus , fJngula ad capita 
b ipfo indicata referrentur, pleraq ; concep- 
[s ipiorum verbis, in gratiam Ungvae Arabi- 
x ftudio(oruro(cum Ubri adhuc «Vm,„, fintj 
.atinitate tamen omnia donata , eo fine ut 
ui hiftoriac magis^quam linguas notitiam 
uaerant, omiflis Afabicis , pcde inorTenfo 
ergant. /frabum intcrim noftrorum moni- 
ienta,cum Gracis & Latinis conferre, hujus 
fle operis non duximus. Porro moneridus 
j,Benevole Lector, nos in nominibus, five 
irorum,five locorum propriis fupcrfticiofe 

A Arabum T i iii V Digitized by VjOOQIC I frdftthad Lectorem, Jrabum, tam{cribendi,<juam pronuntiandi 
in plerifque,mori adhaeflflc,non fatis ca,quo 
vulgo cfterri vcl appellari folcnt, modo ex- 
prefsiflc ratos,cum nihil mArabttm libris,veL 
tranlcribcndis veltransferendis, plurium er- 
rorum(imo roonftrorum Jeaufa fuerit 3 quam 
haccx partc incuria. nectamcn, cum nimis 
frequcnter pun&a litcrarum lumJOt diacririca 
omittcr*, velmutare foleant Scribayn om- 
nibus , quod volui aflecutuni mc polkceri 
aufitrvSicui cxcmplaria magis fida conti» 
gmnt,ficubi crratum fit,facile eritcorrigere, 
Inexprimendoautem Latinis litcris jirahu 
ca, fi amore reccpto alicubi recefletim, fa- 
6kum hocin noftrattum gratiam,qui certe A- 
rabicis pfortuntiandis apti fatifrnati funt t ncc 
tamen '^omnes Alpbabeti Latini Ikeras, co, 
quo alii,modo erTerurit,. Hanc ob caufam 
cum jir&btim g vuigo, nec inepte per Itah* 
mmgi expfimatuf, Scg Jngiicofi\o\ocQ re< 
fpondcat, quia tamcnno rieft eaconftans a* 
pud nos iftius literae fonusyadeo utvtris non 
indoftis crroris haccaliqnando caufafuerk, 
maltti iftam ipfpntrn lkeram per ; confo- 

nam Digitized byCjOOQlC Vrafatio ^Lectohem. 1 nam,quod perpetuo fonum iftum apud no» 

ftros retinet, exprimere,quamvis & nominc 

& natura ad g propius accedere videatur. 

Quod (iaiicubi a virisharum literarumpe- 

ritiflimis, quorum famam integram volo in 

diverfum,cogentevero,abicrim,eo me can- 

dore illud praeftitiiTe fpero, qui cundem mi- 

hi ab aliis viciffim impetret, a quibus doccri 

&amicemoneri beneficii locoduxero. Vte- 

rc intcrim iftis, ad majora tibi forfitn admi- 

niculo futuris,quae aflecutusnobis etiam im- 

pertiri negraveris. Suntenim ^rabibus m 

omni literarum genere,gazaenondumreclu- 

fae, quibus eruendis manum admovere,qub 

minus infra ftudiorum tuorum gravitatem 

exiftimes, habes ubique fcre gentium nobi- 

lifiimos viros & confilio & exemplo prarc- 

untes,quos inter primas apud noftros tenet 

Nobiliffimus & Doctiffimus vir J*t J±*>\ * 

^Acjic '&*»]}} <>^ J loannes $eldenu*,€m mul» 

tis me nominibus qua publicis, qua privatis 

devinclum profitcor, meaequc erga ipfum 

obfervantiae & gratitudinis hoc quodcun- 

que eft opcllaCjtcfleram effe volo. * dccus ex* 
cellcncium 
&j)rxciputts 
unjo moni- 
Jis eorum. Digitized by VjOOQIC "l igitized by LiOOj E RRATA. 

p.l.I.3,Icg.A^/^/r»i*r,p,5.1.7 t dclc &. I. 8. tcg. btccine* 
• \9.\c%.Pildabaran. \b.Martcm>\t%. Iovtm 1. *o kg.Kais. 
^\-}Acg.£cliUn,p.\%.\. ij % efrentiam lcg*pereff: ib *I;24» 
W* \c%fubje{lo, p.15.1. j. fitntentiam.p. 2&I.7. competere. 
p, j J. I.16. lacobue \cg.Mohanimed. p.J5«l- 26. wmanrr*** 
p. J9.1.I .Epifldcg. Poema. J. 1 5. longius%L 16. JaUaloddi*. 
b M^har.l. ig.EpifiXc.Poema^.hbduni. p«42. Al&p/ar* 
.27. Athla*d$HS.p.a,}.l i^.hfimjofienfes. P.44J.4. Jrff* 
acinfes m p.4}4.lt.Ma4ddi-Ul T % Rabiah\ % \9fDabiah, 1. 29. 
Pwtap.4?.l:taAff*fVjr/?/« p- 4^ 1. pcnulc. * lcg. *. p. jo. 
,24,& tyZobrah. p*. % 1.1. 22. Mbhammedes. p.5^1.10. 
rfffffff.p.)5.1 9 i4.fp^/«Mij€g;P^i04« p.^d.l.io. leg :/»<?- 
o*get % leu>falnt*riteficiat 9 p: 59. 1,9. Epifi: \cg: Poema. 
): 6o.lza.AlAk/ani. p; 61 . 1. 1 1. C*/*/: p; 67. 1; 10. ^ff*. 
>:75 .1:22. ganidarum. P179.U19. Kobades.pi^^.LpcYiWki 
leritispwo* inrnarg:l:2. f/^r^. p^io^.l. iS. iUis. p.IIJ. 
\$*TOSH,ujjTr>$i.QV. \n marg:I: 4.dclc &, pA\6.\.9.fadicrun$. 
\llltel7%KlMtf(ad*\.ii.prabereip. 1 22. \A$.peragran- 
v.pi ll9.\:pcn\ M Mejdah.pwiQ.h9 hocmoa\o\\ . p.Ij2^ 
6.dc\c&. p lJ$,l:to quidam^Caltlcg tjuidamc*l:p;\}9' 
1 marg.Lulc: Indis convewire. p: 140. 1: Ji. exattditum iri, 1 
g! exauditumfe iri.p\\^9.\Mo % duadecimip:\^\A% 14. 
ii.p:i)8.l:29.1cg. 49' p.i59.inmarg'lcgtj»**f*ib.h*9« 
f /Meallakat.p.iS6. ): lufdftum. p.iSj.l.i. DeumiOum. 
, 1 87.1.aoccpcn.4*/f^ff4»- p:i 9o.\\^,explicante AlKafs. 
1$ .pariantvp.\97.\.\6.neceffe effe, p\loq \i\i.vulneribus\ 
Ht£tU % &. p. 108.I 6 % Kajfai. p:2*6.1.9 *7/*ffi*r.p.2iS,*in 
zvg.Sharho Tawalea. pi 2 2 J .1. 1 jtfive. 2 2$«1 6,confirman. 
K p. 2 27.I.14. >?r. l.I^.Crf. £.2}0.l.20;^Jf#^*f;p.2Jt, 
1 ffri i* 1.1 i.nibil quod:p\ 2 J4..1.antcp/D*'- p-2 $9. 1: fi5. 
#<*«* omnino.Uuhionem cenferivoliint qjii. p: 2.^9. \$* A* 
^ir^^/>ff/I/.pU5bl:io.delcM.p:l5j I:i9.^4r^/'.p:a54* 
i 7. erodocarent. p: 25£.l.ulc*. aminaternum. p. ifo.l.itf, 
ni/erfum iri.p.ij} \i eofdifputatur.pil&oAil^.dctcfen 
A| L P'-**7 Digitized by VjOOQIC 1 MVp»niri.p.$o%\t$ .mmdities.piZOj Art+iDe exreriorL 
p. 3I7.I 9. honotis tb^l. ft*,4f>, p.$*4» hi^.dectderens^ 
harumjbXt&AlShirAii.p^kX 27 dck &m*fculum. 
p.l%6A. to.ev ad&ret ,p.)ijA.*o. natu.p*\l%. l.*o.fe(ard> 
rttur p. 343* l.t z.fnori* i\>A*i<f *cert4r*t* g4^- 1» •*• Hendd. 
P.34S. 1 9 6.4tfr^*w.p.}7*«W** AlBMt4nt*s*p. 176M9*. 
*ff*UetMr t0 

■■ ■ ) 

p.i^I.u.Ieg.^U^. ^x&Iult U*^lcg.V^*^ 
p.24.1.6. c^U* p.33it8.&*;«))l.'V^'p-4S.* , 
l.io. £\*uJl ^3 j^c ^yimrm M*ft&&P* 45 1* 3°« j 
(j^lip.47 lai.o^^^p.^a.i.^^-f^^P* 61 ^ 1 ^ 
leg.jttp.78 I.i77cW^.ib.r4fi/. p.8i,l.ao.oiy. , 
p.ioQ.1.7.^^Wp.ioi.in marg.i.5.'V<>*' p.n>2. r 
1. tj>. ~>J V**J1 ib. Icg. Jo p. 1 1 6. 1 4. c^.W l p« 1 18 . | 

l7.<J**-\*ti.terris.p.i39-l. 19 cA**^ P- H5* j 

l.l7.™K3p,i4p.U6.^^ 

J.zo.yAcp, 177. g^lp.iSi.l. 12. ^cv^ p. xpo. I 

L24. H^&r^l* ulc - !>^* J P*^9« 1-5-^t;^ P *9** 
1- 7- W^l p» 201. J. 1 5 . .***! V3 p t a02. 1. 12 R^P | 
p. 21 5.1*4. **!<>) p. 2i9.1.antcpcn. fcJ^.xi*M p. 224« 

1.8. V^;Cp. 240.l.2 2.^4,>j,V^ p.242.l 10.^^3^ 

l.ir. *W* PM45J.15. &ijJldfc*I.ult:-o^ p^jc^ 
p.zy| 4 ,l^ f Jb^Vixc)! p, 256.L20. SfcJj.;*]^ Jjill* 
?- a j^7vW!^^UbJ.'i8.^U^AJJ p 262. K14. 
JjiH p. 2^3 I.5. *j#M p.272.1. i.delc 5(1 ib; 1. 5, 

Jil 5(1 P.274J.28. c>^>> p.275 .1, i 8. *\*4&=> lb.l.20. 

O^siJlib.I.uIc dclc^i p. 2.77.I. i'7»ol**oy p. 278. 
l.j. *oU^ p. ip^, 1. 17. cii^l ib. 1. 2r. (j&l£p 
p.^07, 1 1 7 £-//* JU) 1 p.joR. 1. 1 6. lj>jj*1 p- 3 12 - 
I,pcndt.^Tfp.3i 6.1. 8 # D7mr p- 3j1.U2.proV 
___ lg gcj Digitized by VjOOQIC legc ^ib. e>'Uv p. 325.I. 2. I^* p. 3 2 8.1. 11. 
c^a-OI p,5J4.inmarg:cJ^^l ^jp- p.336,l.i. 
W^>fb.I.antcp.^ ^p,337l.9.p y ^lp H^-l^* 
<■*»* ib..I?7 ^^[»'.348.1. 14 . «^Mp. 351* Kt^ 
^^!ib:Qui:p.37i.l>. (j/*c>J1 i p:.?7J.l 17« ^-V^^ 
p: 378. 1: 5. &^JU.p:39o.l 4 ^**** * *j 
Digitized by VjOOQIC 


Digitized by VjOOQiC u — u , ■■ , , , , , , 

1 


■ 
L 

i 


^tyj j ***(*■ J** 
DE 


- 


ARABVM POPVLIS, 
EORVMQVE 
<£\f 3^7» rs. 
ffff$fff:fffffffffff 


' • 


B ' 

, r ' * - ■. •>'- ' ?i -i — • 

<2- * .. ' ■ ■■ 
• 

i ■■vtyrnt ii ■ -••** --i • 'Digitized by VjOOQIC I n 
De Arabum mwbui ante Mohammedem. 

o fiint ( inquit Mktdi Saed Ebn 
Ahmed Andolofenus, Iudex urbis Tolai- 
teU ) Arabum gcncra, unumquod 
^crirt,4fcetusn^adl^«fclMpcrftcs. Quod 
_^ __ __ ad illos qui perierunc,gcnces cranc co- 
pioi^vciuc ^t/, & Tbtmi*dy8c Tejm\ &cjadU i c^\\i 
quodicapridcmdelccifunx, certis eorum mcmonis 
defticuimur J & dcfeccruxit prorius rationes, quibus 
in ipforum veftigia inquiramus. Quod ad eos qui 
fuperfunCjilli duplici ftirpcoriundi func } Cc. K^ahtan 
8c Mnan ; duptexq-iis parker cpnvcuic ftatus, Igno» 
ranti* altcr, alcer IJlamifmi. Scatus aucem Arabum 
^«or<7«r/>tcmporibus,roborc & potcntiamtcrGen- 
tes celcbris cft. Fuitque regnum ipforum pencs 
Tiibus ^ahtan , 8c praccipua regum familia apud 
Hdmyarenfes^ quibus fucrunt GZjgesflominifEyranni 
8c Tobbah Reliqui veroArabum, per ignoranciar 
tcmporajpoft^^fx^duorum crantordinum, Vrbani 
fci& Nom*dh..Qupd ad frbanos ptimilli Vrbium 8c 
Oppidprum incobe,qui viftum fuum,e fatione,pal- 
marum fru&ibus, pccore, & mercacuram pcregr^ 
cxercendoquaerebant. Quodad Nomades } deferto- 
rum illi incolac , quibus Camclorum lae, & carncs 
vi&um prarbebanr, dum locahcrbida pcrquirercntj 
: __ . 8c 

— — — *-*— — ■" — ■ —■_— —— _J__— ■ ' | , ■■ ._, 

Digitized by VjOOQIC Mib^aau**- -n*. 
^^j&Jo^o^T <*-» o-c-U* ^yvoUiJ! 
(_^1 SLUaaJik &9.0-* Us* c$oJj* 
Jtf^H tjkjiU SJ^ ^US^i c^«J! 

cXil^* «4>s.lJ1 «LSjiJI Ul g >iU 

■ rt>V^ «^Sj oU£» SUar* 5 U«l 

K*»U1 i3^i\ KAj W*,ISl> *1*JI cA*a»,1 U* cAaJab^ 
U4«jo^ is>btVCJ ©U^as* i&K+jje*. <$** sLe^AX* ^^4» 

JU. U\i r ^l JU.^ SaUWijW ^W W? 
v— sJl <$►.* -*^l ^c ^^iS»/» JVac* 'ifcUWl ^ <_>/**' 

cj^^ ?.U> L^lj > „«, ,> I x41 ^Uae^l SoUJl 

JaU _jO-"J*l to.*xiJ» l»ilfa» ti^Ul.oj^ X*JLaW1 
<oJiJI (V>\£s>jju.j ^iUsrV »$i ^oJI JaI Uli^. 

^UJI ^c^^J^^^^u^i-^vts. 

^jolij* ^&Jl c^?U*> o*** JU '* L$*j** ^ J»*1 

^iy b* 

m ■ ■ i iii ■ ■■ ■» ■» ' 

Digitizedby CjOOQ l€ 


r$*»$\ cM c^aMjijaJ j£*b ^!> ^ 1 **"»* C4«*jft ^ v^tfiaiJ^ 

^ du u^ d v ^ tU ^ ^yi^ ^ » W) 

^c/* 

W *^*a l<J^l <^ v^j oi> i^, ^ 
%&<S# lW J^cW^uJJ <J^I c^ai P io^ ^u^ ^^ ^j» 

■^^ *-*-*"• C^ ^» Ci^ fclfc. Digitized by VjOOQIC De Mabum moribus ante Mohammbdem. | 5 Sc aqua: pluvialis defluvia feciatentur,ibi tcntoria fi- 
gcntcs quamdiu tcrrae ubcris bencficio, quo pafce- 
rcnturinvcnircnt; dcindcad herbas,&aquanvin. 
dagandas proficiiccbantur, nunquam akcrnis/cdcs 
figere,&fubindemigrarc,defift*ntcs,ficut cx illis 
nonnemo quafi fiib Camdi fui periona loquitur. 
Vicity cum in eum cliteQas meas inficerem, €p 

btcxine Jemper ifftus, tsr mea conditio ? 
Totumne tempus inter morandum t tr f fubinde 3 mi 
grandum tranjigetur ? jimon aliauando mife- 
rebitur mti, cr rationem falutis me* babebit ? 
Fuitque ifta eorum confiietudo, temporibus^aeftivo 
& vcrno: advcntante vcrb jam hieme, cum hcrbis 
nudaretur terra, ad Eraci rura, & «SyW* confinia fc 
recipi£ntc$,hiemabant,(efnporis incomoda coleran - 
tcs, & contra vi&us pcnuriam patientia lu&antes. 
Quod ad religiones eorum, diverfe erant. . Colebat 
Hamyar Solem, Cenanab Lunam, Mi/am Stellam 
Mdobi an foculum Tauri] Lacbamus Sdedamus^Avt* [^«vw*» 
-e*tn, TdiStellam 5»/>4//ECanobum3 K** ftcllam 
Jlfhaari' lobur |[Sirium3 ^/S^Mcrcurium, Ibakjf 
aediculam in fupcriorc partc Nachlae,qux vocabatur 
jiUaU Erant cxipfis qui rcfurrc&ionem mortuo • 
rum agnofccrent, aflcrentcs fi cujus Camclus fupcr 
ipfius (epulchrum ma&atus fueritjpfum, cum ad 
judicium refurgatjCquitamrum,, at qui hoc fieri non 
B 3 curaverit, Digitized by VjOOQIC DeArabum mohbus ante Mohammldim. curaverit,peditetn futurum.Eruditio xmtmJrabum y 
cujusgloriaeprxcipue ftudiofi erant,hxc crat:Iingu«c 
fua; peritia, iermonis proprieta.scarminum textura, 
&orationum compontio. Noti etiamillis erantftel- 
larurn ottus, & occafus, item quaenam exillisita op-' 
pohcx fint.uc, orientc bac, illa occidat, quamque in 
pluviis excitandis vim habeant: quantum quidem 
lumma attentione, &. diutuma cxpenentia aflecuti 
fim, ( quod fc. hanc rerum iftarum cognitionem 
vfcarratio illis neceflariam faceret, ) non, qua vera 
(cientia acquiricur, methodo. Veru quod ad Philo- 
ibphte fcicntiajnihil ejus admoduni conceflcratillis 
Deus^ncc cos ad hxcftudia idoneos recerat. Atajue 
hic ftatus eorum erat per ignorantU temfora ; at lub 
i/lrfwi/Thotalisjquale^volenteDeo^qLiain brcviilime 
&compendiofiilim£ fieri poflit,ddcripturi fumus 

Authw LegU Iflamiticd Mobammed Ebn Abdallah. TfaduntOriginumicriptores, deduci originem 
i^usablfm4ele y jibrahami, Amici Dei, filio,quem 
peperit iili Hagar a.ncilia Sara uxoris ejus. Natus eft 
MeccbtX % Anno Alexandri 892. antcquam aucem an 
num aetatis fecundum traniegiflet, mortuus eft pater 
ipfius Ahdallaln Manfit ergb apud matrem (uam 
Amenam Wabebi filiam, fex annos, qua defuncti, 
cum ad fc receptum avus ipfius AbdalmotaUab, icritxc 

fovit Digitized byCjOOQlC r ^S^Ok*c>sJU^ 5Vj>V» ^ Uj*,U*j ^jsr* 1 ! <**&*♦ ol^t» M^* 

tyb *^>>*U*c-*^c^^^!*<^b^ J 

^ gi* *£*• <J\ ^oJ^cJi iJtj^KJj^j s*UJf 
^U» Ua *> ■*• UftA iAJJ ^4*?** pi iuiuiUJI ^ O-*-*" *^^V JU* r -&Jj c*-a.U 

»JL31 j^e «aU> U ^ (_^^w^ c/*^^ «w*Sf »^^> ol£*>.* 

c^fcj JU» &*»V tv»V <*» <*V£»> *^*V jJJV t>^c e>U 
c^JUytlti^ *»*. j*l 1 *&tf '■ cU£ A-"*"* o**« e** Uw,, .1 Digitized by VjOOQIC i«f iirir i miM i 4T1 « f*«$l C5» UjAWyA. j£k>& upbcj\, «j\ '"^l.«\ijn »3^;UJl» a*b lavj 

£>-£• gg^*» ly^* V>..t» pUJl ^JI tfjsi* £*? 
0**^ fc**^ o* !>*** «4^^ C^Ve <jj-*li <*-4*M 
JU, W> v^Vi *aJl 4^4») ^jJ*. rJ i)\ <J0**» 

cM* C*^1 4^ «*VJ \-4*Ji<*j Oetfl <JjA&* <£ 

o*$ s&\ cv» *J cU^» LJ^ «JJla iL^Uf ftftJl^ 

^iUa^ (J^S. ol£ 91^*1 »aU c^4^cK--wA (£}>&cj 
JJUl ^JI b-^Vs V^JUj &> ±* „\ »**<,£. c^J 

V-^a^x» ««Jx L^b ls*s,cj «*» cM, Ji gjay 
(jj\ ^J\ &** «JUVil^ 8 — <*».c>j*>^ t>*^j* ua^ 
fc-J cU^o LJj &Ufc oj^fcej oaXtfl g^-»i.) <J>»jS 
iue . c>JU* ^ oV*LJj .&)CtJl ^bVitUu (^ja^l 

*~&>*i iA%? **»L»t **o^j> &aB*t)A U*a*.1 <J&\*j 

C_& M*o-J1 c^J* f-^fr* ^J^ C^5 6 ' CA* 
0*UM cWI *sj** £>•» ^tf SU*jf «J^ c-jA» 

*-*aoJ1 cl^ *-»W c^/**^ (j 6 *JS*J **** 
«Ijc^IiwjU»^^ iU*.j*J1 ^Jt «^^e^l^UJJ Digitized byLjOOQlC I t>e Arabummoribus />o/?MohammepeM. | 

fovic affectu, doncc & ipfe jam morti vicinus filio 
fuo^« T<*/ei cundem curandum commendavit,qui 
eoadferecepto,tutorem fcpraebuit, dcinde annos 
jatn novem natum fecum Damajcum deduxit. Ciim 
autem jam 'Bofram pervcniflent,progreflus ad eos e 
Caenobio iuo Monachus quidam doctus, nomine 
!Bobira,f>ct mediam turbam ad ipfum contendens, 
manuqueejus prehenfa. Futurum eft (inquit) ab hoc 
<Puero magnum aliquid y cujm fama per Orientem <p Oc- 
cidentem fe diffundet. namcum appropinquaret nube ob- 
umbratus apparuit. Cumque jam. 25. actatis annos 
complevifletjobtulitei fcemina quaedam nobilis & 
dives,nomine CWi/^conditionem, cumfaculta 
tibus (uis ad mercaturam exercendam, Vamafrum 
proficifcendi, fe plus ilii quam alii cuipiam datu- 
ram ; cui cum ille morem gerens profectus eflet, ea 
ipfiirsatnorecapta,feilli in uxorem obtulit. Duxit 
ergo illam annos tum natam 40, qusc cum eo 21 
anrisconftanter vixit,donec Meccha tandcm diem 
obiret. Poft completos demum annos actatis 40. 
prephetias munus fibi arrogavit. Mortuis autem 
jam^«-T^/^patruocjus,ci: uxorc Cba (yab ,cum 
magno illum malo afficcrent ^oraifhtU^zb illis Me. 
diHamJatbfibumCcWket, fugit: ubi.anno Fug* pri- ; 
mo, congrcgati (imt ad ipfum,quicontra Kfecchen/esi 
hoftes fuos opem ipfi ferrcnt. Anno autem, ex quo 
Me dinam fugit, fccundo exiitiple ad prselium tiiieda* 

C rcnje , 

Digitized byCjOOQIG Desfrabum moribmpoft Mohammedhh re/^celebreidudcertamen,inqU6 31} Mufltmino- 

rum ope,mille c Meccberiftbus Idololatris profligavit. 

Eode annoconverfaeft*i(<^/d/>,abeacceIi partequar 

Templum Hiero/olymitanum lpe&at, ad eatn quae 

Cwkeimminet. Ebdemctiam injun&um eft jeju- 

niutn menfis^flWrf^r.Anno 3 prodiit ad pradium 

Okudfluo Idololatrae Mofleminos in fugam dederunt, 

ipfiq; Mobammedi vulnusln facic infli&um,& dentes 

primorcs confracti. Annoquarto hddos 3 d\&o$ %a» 

m Kadir^ \>e\\o aggreflus in Syriam fugavit. Eodem, 

eum^collecta: e diverfis Arabum tribubus,copiaz plu- 

fes, Mecchenfes Medinam comkzrcmmj obviam illis 

egreffus eft-cumque id terrori eflti Mofltminis ,effo» 

di jufsit vallu\quofadtum eft utultra 20 diesquieti 

man{erint,nullointer eos inico praelio. Poftcaexl- 

dololatris qucndam j quiad duellum provocaverat 

accurfcns Ali inteffcciljmox & fbcium ejns : quoru 

cardes.in caufa fuit, ut fugcrent copia? ifta? tanta 

& virornm multitudlne-, &armorum copia inftiu- 

cTre.Annoquintofuitprardatoria illa cxcurfio T>u- 

matol Fundal^Sc prarlium (Bani Lahyan Anno 6.cxiit 

ipfcad oppugnandos Barii Moftalak^ multofque ex 

ipfiscapnvosccepir,Anno7.cxiitadexpugnandam 

Ciatbarhd<eorttmmbcmr in quo faclum Mi Ebn 

Abi r*/e£narratirr,ipfumportasO*»£rt>* Iocomotas 

&avulfas fibi pro fcuto fumfifle, atquc ita cum 

illis pugnafte. Anno 8.faitpra:liumcxpugnationis, 

quo Digitized by VjOOQIC f&^ ij U>>1 J^ j£=>* I **&*!} <Jj*aJ» j&oaJi ^i» I^a X*»]^J I **Wi ^ 
<-i^Jl <J*Uio* C5*^ <jfe*-' : «**?J U^ r UJt ^l 
^JJ ^A» «s^toXl t^ > ^** 2 \)/~J **** ^ &* 

Jsef. Ji Kjf*. *&*> O*** ^J Uys^^fi^ Ui» Li>j 
ts>U^*J Wk.Ua *«**> Jtfj *U»j c^J^^o^^J» 

^O»** ;«^£= {Jft. «J)*** '*♦*>*> t^-u U4UI 

jjl*»o ety^ cj»V£» ***»*^1 s^-J t cjj -Ao<>c *^y 
*«^U^^ v U^Ui*Vc^U»^<^^<>fi<^ _a» C 2 Digitized by VjOOQIC II r $~,$\ ^^fjt^j ^a #**J\ '0**6 W .q/Xj »*bli &« t\\-s& 

U*Jj -*^i^t lj»l&» £j* ! (^jyjj*- JuafiaJI ^lx^: 

c^** C^? •"'^** "H^ -^-? c^ 1 * r y$ A** 

0»U*JJ J\S ^>«ft*UttltV o-^Aeh. / jj^ <JU-*u>JI 
? ^ (^JSA f* Jtt *j**Jl U^V <j&*y*-J JU» 

t>$> (^*\£yS %]jt ^ g.^ai. SUL*JUJJ JU*JV 
| » .. t «» ' H c$> UJ-**iJ\ \~&i* ^F* '^j T jJ\ 

(jjjiii U>bd* £***»*. cUa^ ^i^-aJV iL^JLft*^ 

^J \ &—0-J <5\JL**< (^#f£A ijJk. M JS iLcc^ 

fJ->. <j£*J L*>J-*J piWl *-*J^S ^Bj JUttJI ^ 

t^«B ^Vas^ ^i^ (_y-*W« ^sU*_U ^^i^i 
iUUu (/>-**lA W** *** C/*$+*j : \*$$ «JJ^ 
S ..Udf y&* iOiS Ut>*> U^ 8^iil g^eo J>-A— » 
9^e^\ «>.•. * > V- 4_^_^ » £a. t > L i &.£..» 
<J^? UJ ^ «L&itoJm U,i / >,■ » ■♦ 'Digitized by VjOOQIC De Arabum moribus j>oft Mohammedem . | 13 
quo icil. cxpugnataeft Meccba 9 uh\ Mujleminis pra% 
ccpit } ne in ciqucmpiam occidercnt, nifi qui ipfos 
oppugnaret, & iecuritatem concellit omnibii$ } qui 
Templum ingredercmur, & qui januaocclufaie a 
pugna continercnt,& qui aulara Caab* apprebende- 
rentjillis tantummodoexccptis, qui damno ipfirm 
affcccrant Cumque jam jibu Sofyan quidame Mec- 
\ cbtt primoribus, qui rcligioncm JJlamiticam pr* mc» 
tu gladii amplexusfuerat, Mofleminorum copmcon» 
(peclis 4iceret Abbafo y Heu$ Adu fadl, ; ctrti magnum 
jam ebafit imperium nepotis tui: >* tibi y inqmt\\\c.hno 
Vero^ropketiaeft. Rcfpondit ille,£^o igiturtfi UbeQ 
Anno nono cgreffus eft ad expugnandam 7abuc y 
quatregio eft GrAcorum, qua inoccupanda, pugna 
opu&non habuit. Decimo demum inftftuit peregri» 
nattonem valedi&ionis, quoetiam proProphetafe 
vendita»s,inprcgione3Xi0M«4, Mofeilema mendax, 
librum Corano fimilem componere aggreflus eft, in 
quo haec habet, Vti<\ue VmMnignkattm < prtfliiii 
\grcCpid4, educens ex ea Spiritum^qui currat inter cuti- 
culam & Yifcerajtfc. Porro hoc anno febricula cor- 
reptirs Mohammtdes ;egrotavit,& diem obiitdieLir- 
nae,qui vkefimus oc"fcavus fuit Menfis SV^W,annos 
natus ©3. quoxum 4 o, £ tranfa&i funt 3 antequam 
munuspropheticum fibi vendicarct; 1$. aliidum 
Meecb<t (abCi0KTct, & decem demum poft Utyeramy 
quibus Medin* fubftititCumque jam mortuuf cffeE, 
C 3 volucrunt Digitized byGO( 'a IV J l)e Arabum moribus po/t Mohamm ed »m. \o\ncx\ititMeccben/esjugdComites y Meccbam eum rc^ 
poisat i^qudd jbi satus eflct,at Medmnfit 'uid\utores s 
Medin* cum fepeUji, quod Afylum ipfi fuiffet, 
& auxilii locus. Valuerunt demum nonnulli,£Tier0- 
'folj^as cum, traasfcrri, locum (eil in quofcpul* 
tj-cflcntiPfpphctJj. At in noc tandem convene- 
runt ut Medintt. fcpclirctur, ubi cummanfiuncula fui 
humaruntjCodcm quo mortuus eft loco., Porroiri 
quityetd iB5orum cjus affignarHlo vamtur* Qui plu- 
Irimas dicui% i,#. JHi aiflignartt, $rater conqubinas. 
Liberdsgenulticpccm, fili©s-<res, -Sc quatuar flliasy 
£Cbadi)ab omnes, uno excepto Jfhrahimo filio, <j.ui 
natus cft ex Maria Co^MiV4>quamuna cumforore 
Sbirina Mexandriam mific Makokus. Nequc vcrb 
mortuje fiiiiiKciiteipmnjexuiQiibuscfus niiiduar, 
rtcque cx libcfis fuperftitesrcliquic prarter filiam u* 
njcam ., Tbatemam fc. uxorcrh Mi fkbn Taleb^ux & 
tkibu§poftpatrcm(uummjcafibus obiic. 

- ; «a> 

S E C T I O I. 

POrro aflcrunt Jflamitarum do&i, faclam fuiffe 
mentionem Mobammedis y iu libris aOco dcmif- 
fis, fc. in Lege,ifto textu, Venit Deus d Sina <sr ortus 
eftdSair^Ksr manifeftatuf eft d monte Varanis : quibus 
verbis indkafiidicunc, r Sdc(cenfum lcgw id Mofem, 
£Y40gelU ad hfiipt, & jHcorani a.d Moliammedem 
. •■- ' Porrb 

■ ' ■ " '■ i ■ ■■ »" " ' » ■ ■ yv -- — I — ; — j 

Digitized byLjOOQlC f&*W \$:<&iWf*\ j£~6 «Jt**. »3^** ^oi itt»ott* • M*> ! (j* lyUsV^ 

yu u jffcSsjy **!$>i '«w* <J -1^%" o*** 

^»1 511 *?»<>&. <>♦ j*H£»' oU> ^lj i>«i> 2*li 

t^ ju^p/ (^¥*i{" ■*&&&&■$ 

*e**> *#>V (y* J&**. ^J v i^*filTff**M k^ 

^JU, ^i^ a. fc^ *^<J Wlj, W »' 

^^i. SJdXS- V^>J^cJJ»> c^a»^ Jua» 
^ an e w **l ^ x^y3V ^ L*i jtf^l *AJ^ 

UJj " 

- — ■ — -* — - — - — - — 

Digitized by VjOOQIC I* T (&*$)' l? v>w*^ ^>* cAga^lj p fc , -i n <JV£&V£s> oj)***** ju^e Im-^VcM ^$yjl *»^^.!>^V v «^1Jv*^*.^ 
pUUIl oU^rl C^/V_^p oVa^) J^i ^Jlc e*JLb 

j^IJLM ^-c »3j^> oVa$1 ^ '^^sM^^J^f jutf ^U*3I L_ct>l* 


^ £*j U*£=> ^Z, oVi^M p&^l ^ ^Mj OSJ 
mjUI Digitized by VjOOQIC ' P/.JO.I. De Arabum mortbu* pojHs/loHAMME& EM. J 17 

Porro in libroPfalmorurrr,ifto textu, Manifeftalfit] 
T)eus&§ione Mlilan Mahmudan: Coronamlaudatam^ 
per Coronam indigetari aiunt Regnum, per Mahmud y 
i. c. h\idxam,Mobammedem: In Evangelio dernum, 
ifto texcu, Si ego non abeam t Taracletus ad Vw nonve^ 
niet. Narrantur etistm de eo miracula quardam,qua- 
lia,Lunae fiifuta, Arborum ei obviam euntiumpro-; 
ceflus, quod alapidibus falutaretur, & qu6d aqua 
inrer ipfius digitos fcaturii et, qtiod tutham multam 
exiguo cibo iaturaretj quodipfi adgcmiiceret trabsv 
quod apud eum quereretur Camelus; quod ci tefti- 
monium perhibucrit ovis atfa, cujus armus ipfi dt- 
xerit } CaVe me comedas^enenojtauidem infeilum. At 
cum hon ad eum numcrnm pervenerint.qui haec 
miraculanarra , runt > utfrequenterfa&a prodantur, 
ied utfemelpatratarccenfeantur, innituntur magis 
IJLvmrarum do&i, ad Prophetiam ejus confirman* 
dam, uni AUorano^ inquo ipfo hocpro miraculo ha^ 
I bent,qu6d cum conati fint eloquentifllmi quique ei 
Ipar aliquid elaborare, ne capitulum quidcm tini- 
cumipfi conferendum,proferrc potucrum. 

Sectio II. 

IAm vcio in religione IJlamitica ortae font variac 
diiTentioncs,(ut & m aliis fa&umeft) quarum 
nonnuHaecirca Radices.qua? fubjectum iuntThco-; 
logia:Scholaftlc«jalii.circa.Kam.os > quxlubfcAum! 

D fun t 

. t i - ' i . ' i |i 111*1 .**— ** "" " . ., " .. "" _"" *""''.*"' 

Digitized by VjOOQlC Dg Jrahum moribut poft Moha m-medum 

funtfctentiselurist Qu«e ctrca radice> iunt Difteien- 
tiae,adquatuorrcchicuntur capiia, quotum pnmurh 
eftAttributa & VnjtasDeij iecundum,Decretum 
ejus Sc Iudiciutxi. tertium,Promi(fa & MinnsjQuar- 
tum, Prophetia & * Amiftitis munus. 

. 6*ctee autemeorum qutcirca has radices yerfan* 
iturpraeeipuae fex funt, icil. Moata%aU r tum Sepkatii, 
atcjj hiinter fc contrarii funt,ut & Kjidarii Gjabarits 
advcrfantnr, dcMorgifVVaJidiis, & Shii Chafrarigik* 
Qriuntnr «feindc ab umaquaquc hrrum fectartun 
fpe^hrsxrrvcrfie, adcout uiquead 73 fectas numc^ 
rentur. Quod ad Motazala* attinet,il!ud de quo in- 
eereosinunivcrfumconvenk,hoc eft, quod attriy. 
butaaKcmaabErTentiaCrcaioris, qui fupraomnia 
excelius,amoveant;,higientes [ diftincr.ioneni 3 per- 
tonaram quam[conftituimcDC/>W/?/<*w/,, funtque ex 
»His qui dicant, Dctim eiTcnttam fuamfcire,fed non 
perfci'eniam,& eodcm modopotentem efle, &vi- 
vere : Ex illis ctiam ,cjui dicuntipfum fcirc pcricien- 
tiam,quxipfacflcnt!acjustft, atqueeodern modo 
Potentem efle &c vivere.Prjmi illi Attributa Omnrno 
rejiciunt,fecundiattributaafferuntquaefint ipfa ef 
lcnda: hoeunanimiteTftatuunt,vcrbum Dei crca* 
tum efTerrrlocOjliterifquc 8c voceconfiftere, ejufcjj 
; cxemplar,in libris Seriptura exprimi.Negatio autem 
ataibutorumomninodefumpta eft a Philoiophis, 
DcielTcntiam unam cffe ctra ullam omnino multi 

plicitatem 

. 3 - ■■---- - * . , 1 Digitized by VjOOQIC ■\ ±~*j}\ JUJUJr^oJi)^ U«JUl», » a-4-ilj 
«uU^ »^11 **>1J1 t*-*-cJ^ 
■■» 4 J».-*a$l <J\>» ^ j ^r j I* ^__>IJL- ^UJUlix* U**j «rtSUubU _3 fc^*«M 

J£s»<£^_* c^**J gy|^V **»sv«£»Jlj i~».d**JJ 
jLi^J) (jjt***-»} (J> J UJ l^Jl <j-a£» (JtUiwl.tt^» 

cjyjVoUUc^ ^m >4«** <_^*» ,*J>**tf w 

«JUs r ^UJl «^Ja ^y* juj.cmJ! c*\_u_JJ ^Lu 

«McJJi (^ ^X*» (^^UsJV. ^_U»1 (^* U^A 

■ig$o&*j-*Ai>j* *W^U «M - — )U ^^ ftx+j 
c*&\ ^UJJ, Lw^.«fc-J! U- JjM ^j >>l# 

$*$__• cy V t_i c !****!? ^*^^*** (_j? **** 

c>y*j <J>* ^t d*** i_£ **Ufe* £**«* cP^* 3 

^ *Wu^ <jl__a*_u ^ *jo.t c^%; 

^^,,^ K..JI, ■_,&jUI (^ -kt^?Sh «A*«Jl i 

V. *<i_Jj ^JV « V iJUloJ^-:-^ 'JjoJU^ ! 

Digitized by VjCTOQIC. *f> fS**^ ( ^<^*ft(J\yJ : j£=>o ....X- y-&* - ^.\*-i±*uaPl .<*Uua/U £.x>3 ^r**»l^^/^ *«^ 
^yLaJl WJJi?. U*£» S(pu«usevl\ &*£cMJI jUJL^saJI 
<^» m% i..t U.^j-^**^ L *1_j1 a-Jj — X— aJ J £•/-"*} 
//V^JLJi- I^LJL»^. ^ JJLH-^ £iU t>1t>y«4l^ 

j&jyuii l^i^ ***> {X*2.4>$\ qs* ^y^" ^ *&$** 

_>*JU £4-»J\j==S? tZ^jLi^Ai-W^ArSV ( j£ : »U.4..XLJUi 

tA^Jl <3-* js|yu,^l6b t^Ji* .■UbSJ ^L>$1 

V^.C^**,^^^* LjY*^-* ^**^5*« cVft>U (JlJwfe'l^ 

x^ff^y l^^=» j*^ v^* ^ ^ cfejw^ L»»^s 

i^r^^ 1 r^-* lv-^ ^ £**> C^J^ 11 <_J\ JW-aULJolJ-l ,' U . rfVA v t 'jL*^Jv-£v-si v sr 2 ^kmLJ 1 > : 4» ^ i., ; ^) .'jU^>t»JU..U Digitized by VjOOQ4.C De Arabnm fKoribus.fo/i Mohammepem. | z% plicicatemaflerencibus.-E Mota^alts autem Abmtd 

Ebn H^fefaiIeruitC;A)-//?KWCorptisproprie diclum 

induifle, efleque eum verbum aeternum incarna 

cum, ficut dicunt C/?r //?/<*;». Ex iifdem TJa cogrto- 

minatus Merdad eo proceffit> uc aflereret ipf«rtv M~ 

coramm creatum effc, & potuifle Arabet . aliquid 

quod elegantia &cloquentia pareflercomponere, 

nifi ptohibici eflent in id animnm inccnderc. Mota* 

^foconcrarirfuntS^tataqui ilatuuhtjn Dcb at- 

tributa acterna Scientia:, Potenci.E,Vitx,& ejufmodi 

alia. Imo eoufque proceflerunc eorum nonnulli,in 

adftruendis attriburis,qualiaaudiciis,vifus,& loque- 

la, ut corporeicacem adftruanc,aflerentesnecefle efle 

ut Textus ifti in .quibus fit eorum mentio, pura, fef 

fionis in Throno, Creationis manu peraclx, 8c 

ejufinodi aliorum/enfu Hterah intelligantur,uc non 

opusfitad.cxplicationem aliquam confugerej nifi 

qiiod eotumponnuliipnterquos AbulHafan Afh&- 

■! nus y aliique dum Theologix icholaftica: prxcepta 

j cradunc, comparationr m prohibeahc, quaelcntentia Vj*" 

i recepta cft ab iis q ui Trad icionibus C Mobammedis ] 

; &. foctorum £ ipfins ~) confcnfui innituncur. Atque 

ica DpdxmxSepbatiQrttm ad harec AJharhrum tran- 

jflataeft. ; , •, • 

j lam vero Alkadariiy func & $\\& Mota%alis± no- 

! mcp Alkadariorum inde fbrcici, quoid Aikadar t i.c 

i Decretum [" divinum^ tollantj hon *quod illud 

i D? aflerant, 

gle funt. iit 
quein crt 
itarisfui 
comparcn 
tur. Digitized by Vj( 2i j DeJrabum mortbus fojt MoHA&ftibDs.M. aflerant. . Arhrmanc Jiquidem hominem poteftate 

pr&ditum efle, qtia a&iones edat tam bonasquam 

mal»s, mercriquc otrea quae facit pramaium & poe- 

oam r lortgeq}2bcfleab.hoc Dominom iuperom- 

nia ExGcllum, ut attribuatur illi Malum Sc iniqui- 

fcas; $c hoc dogma ■>JBqttitatem nominarunt, quam 

defroiunt Ordinationem a&ionis iecundum mo- 

dum re<5titudinis, & redram diipohnonem ejus 

quad ftatuk JnteUc&us fecundum iatficntiam.Con- 

tTmiMk*darHsfcxtv1l"G}aharii qui,ab hominc ac"ti- 

onetn, ftut poteftatcm m a&ionem prorfus rcmo» 

vem,dicentes, Deumfupra omniacxcelfum creare 

actionem,&creare potenriam in homine, qu# ad 

adlioncmillam pcrtinet,nec tameneflc aliquem in 

'. iftam a&ionem ab ifta potentia mfluxurn Suflt 8t 

ex illis qui aflerant in homine potentiam qu« im- 

preftionem aliquam habeatin acrionem,dicarttque 

Deojusefleincreaturasfuas, quicqiydYelitiniUis 

faciendi, ita uc nemo ab eo quxrcre dcbcat cur hoc 

fcecrit, quod fi omnes fine dircrimine homines jn 

Paradifum admitteret, nullam hic fore injuftitiam, 

autfiin ignem omnesinjiccret, nullam hieforc in- 

juriam, (td futurumipfum in omnibus iftis juftum» 

Juftitiam fiquidem efle, cum ut vifum eft utatur 

quajushabet,iUoinquod3(Ushafeet> - 

• lam fcfuod.ad .Mprpos, rfftettrnt ilii diflferri judici- 

um cujufvis Muflemmij qui peccacuaiiquad grandc 

' "' commnerit, 

*■ m m ' ■ iw ^Mw«w>>|»w>»^<w^«t»ww »i > ri-Tri-nr Tir i iii i i nnnn 

■ I r %^\ vj «e^U^ .y***' H 


^/\ o* *£• cP 1 * 3 ^ u ^ ^ 

ln>i}]j <J^4JV C^fc* ; 'C/- : *^.-*n^^V 

C/ C^^' ■* JU ^^ 1 ''C^"^ , ^'<^ 
.«ajLtfy j^-at^LJV v^»3^*-" fe : * k. » * * « J*^ 

/^ JM*ytf*M \&*y & \}~* bo& : ; «a&MJ. 
JuauJUt «Jr L~* ^ ola **M **«U' c**k, 

J^iil j-JLi- cL*U-* Ult .'• JW-i« ^ ^V-iLi- L* 

: jA •<> bj*XJ^*'?' -^ f^-*-** 1 * f«^* i 
i( J^* iJd*J»-c^> J^ ^J6 J^ ^ | I »**' ;l lltil I 10» Digitized by VjOOQIC ■*"•*• ,_ _ f ■ - - - fc, .i -f l O lil ■ ■ " •* " + '* ' ■ ' ' ■ ' ■■' ■ II M1 i l ' " ii ■■■ » ■■ ■■■!■ >■ ,>- ^ 

»4- . p_V*_M t5» -C-^UJjA*. >-=<& ;.. ,"M 

j _Ji -^__j*__Jk k^-jL___U. (___^ *-_.*U___JJ ^J| 
£>** i-_iO_v_11 ^ L/« ^ _ _t . _ e* _u_-£_JLc ^//_hov. 

V - M >' i.j>V ^/4— JjJU4 L_=__-J _*< ^V L*_j_L_. «u— 2>_ r -__> 

£_t_»i_t __4___p » -*----«/♦ (_yW.^^ £* j*l y 8.-1 

K / .,, > cM-rf^.3\ jfcAOyin^lfj *-____-_ _>*%sJj _,<*"* 
*t)- ^J. ,ar*4. tf^____sJJ <__x__L_. _^ki^»5^> r^;»JLi._i_il 
e#*%. £/-4 -_-^ £_>_=_■ .C_V_>.-;-»^'.4J> 

<__>_> _T^ ^ • -"H- » V, ( , S ^\-wyU> ; JJ lij^ <•*} U» ^il 

f " <# «t «yjy" pJ-»»- --' _ i#J. (_>* •• ,£y#_t. 2 /mJ-«_ V 
CS* H^_?^ "" L> '-^ '""^f*' «-^**. --____JjJLJl 

«, »---- «L/*_f| x ;( i _>-»/ _>__-_^____.i_j_JL _^.L^,.$_T»J] 

cj '• ^ _>J^ *- <__>«»^ ^^feJjCj^^^ 
*_J*'(_^>*j 8____wfUJV. ^Jl 5.-_4^j_s ^.>_--^Jlj_.V 

*_-__JJ4 c_>*-> ....(^JJV_J'\ 5s__*_^_-«_v»Ji ? "._ !y4J.I 

i—iUi» _J-_"^ ^. ; ?^*-i j.'i_4..j- a^l.Us 

c\j«m_, ^ ^_y*^__v, „„^.; p$A^i ^a. "^ ^ji 

-L____»A>| f\______L ^_-__^iJ^,___._vj * _*lj_J| 

'*>- ■ • '■:■ ' Digitized by VjOOQIC De Jrah m mmhus pofiMoHAUUEi>EU. | 2 5 
commilent, ufque ad refurre&ionem raortuorum } 
fc. non prius vocatum iri illum in cjuacftioriemjncqj 
fenccntian.de co iri hocfxculo fcrunt, five abfdhK 
uonis, fivecondemnarionis. Dicunt infuper noa. 
nocere cum fide impietatem, uti nequcprodefle 
cum infidclitate pietatem. Morgiis advcrfi funt M- 
•toaidiicpii pfo fidei dcfcrtore habcnt illum qo#pec* 
catum aliqnod grandc e6miferit,ipfuma 3 perpctuo 
in Gchcnnamanfurum,licct vcram ample£atur fi- 
dem. Futuram tamen pccnam ipfius kviorem., qua , 
infidcliumPorro Jljhii (fc. Atis Sectatores)illi funt 
quifc./*/* filio^i Taleb addixerunt, ipfumque in 
Antiftitis munere Prophet* fuccefllfle aflerunt, nec 
munus illud aliis prxterquam ipfius progeniei,nifi 
injuria, defcrri, in hoc omncs conlpirant, quod af- 
ferantdebereneceflarioAiitiftitcscohibere ie Ipec- 
catis, tum grandioribus, cum levioribus; eflequc 
Antiftitisraunusunam e columnis fidei, cujus aut 
negligcntemefle, aut illud vulgo permittere, non 
conveniatProphetx.Iamintcr eos qui modum ex r 
ceflerunt txdljbiis funt^/M^» qui afleriint Deuwi 
fm>r*omnia excehu forma Ali* apparuifle,&lingua 
jpfius locutum, ea qaae ad aWitifllma myftcria pcr- 
tincant, enarraflc. Eorum> eriam nonnulH modum 
^dco«eQcflcfUttt iniiisiquae ad Antiftircs iwasfpc- 
&ant,ut eos cxtra tcrminos Ocaturarura eduxc- 
riot, ■ •& ipfis ptdpricutes . utYiius- attiibucriim. E Digitized by VjOOQIC *6 tVtffum 
Uimd ab 
ffo re/4- 
um. Ve;sfrabftm mfcifasfQJl Moh a MMEpm. 
^/y??//fiContratir funt Cbawaript: -c quibus fiinc qui 
AlirEbn AbLTakbin iisquaradmini(traverit,peeca 
tur» impi-ngant- 6c cx illis alu qui ineopeccati ar- 
^(jndQeotratticani,utA: inHiielitactsaccuicnt, 6c 
ex illis detnumqui afleranc admkti pofle ut nulkis 
lk-omninoin Mundo Aririfles- quod li tali bpusfit, 
c6p4iere ut fit vel icrvus vcl \ibeL,\ehNabatAM } \c\ 
I Jfytt**//>/fa,modo jutffcasiitj (^oAka^veritace -decH- 
niverit,gradu movcrij& morcc affici debere.Atqac 
h*ec n&rxatio e&fe&aruro, quau sircai fundamenta 
vcrfarituT, juxta viam compendii. < ■ - ■ .» f : ' s 

' ' i ■ ' , ■ rr * -, ! ' ' . ' ■ ' ' "' ' ' ' 

...,•■:. /SseTiov 

IiAna>i!erodn?er Se^r^^p^eircaramas ; ver^aruur| 
qu«q«iinic^lrdirleraiKdc c^r^tufibnibiii6. legailiu 
bus^&JubiJs fiib dtfquilitioncm cadetrtibus maxi- 
013 e*lobres &\m^uzmkxjiG&&&MatetiEiitt Anaft y 
Se&zMdamkmd» :Bb» Edris ^/Jli*fivnfcs}Sc£ta Jb* 
mettisgfatHmbeU^ScSt&a, AU HantfdiAinmman^Ubm 
TfofokFundamenta etiam diftjnifitionis funt qua-- 
toMzhibail&lAkopanMs^ A/&m&#&^ta6mo]]jbtnw 
fcnfmBc^ietio. Ncinpe, cjuia diutroKa fueru- >n©vtt! 
aliqiia- qnaeflio legaiis de iicho & iHicito ad difquiuV . 
uoncm conrugientcs^prim^ Mcoranum adeunt^ubi 
fiwktwt» aiiqiiie^chtrmi^i^dhkEent;fin «Mnu^; . 
ad/^nw^tjieu Tradieionemv Prophetae confngiunr } 
«bifi quid occurrat # [ qaod dubium explicet 3hi 
■ '- . ' , * ipfius . Digitized byCjOOQlC r^Vc^^V^^ 6 . I »7 /^Xad* 3 ^*x-*4^ S~*_» U>*$ *-**» 0»JUp jJ*V 

c_£*r*V £/>* Jf<>e-^/V»< feW^^ teV W*&*>*- 
<>*A*U«»}fl ' o^ &* o*\j6Xft M>& itefy *$f> Upff 

'■■'<. , -; v ^Uxi^, (^SM*»^ 

* » r "" • ', 

»>tx**t <*^V *^^ ^ (j/V^Va^ ^gf 

;^v*£-m ^yoVt^tf^M^^^''*^ i Digitized by VjOOQIC iS fiU^'^v^uy.1 j^o ^v, 'jfc*-* ^y^ c**U* L*> ]#& <_yli J$b 
.ti%*\j .6-4*31 4j/\ Udrf;,*J-»*-i ^U»Ua*>. ^ 

K--*^-& )L-*oW <J-=» «>t>Uo_» .^^a^J _^L*-j# 

^JL*-*,*! Aj\o -X-**-*^! ^^ ^l*» ol#_>i 
_^-4_v_v_i J L. . . . i . fl» - a> . ^jijj^l^^IsjsJ _^-L_iJi .,_^__-. 
^^1 OUJUI j^jJL?. L_»^ k_5 8Lj>.l...,; _ )\ 

r^^~t? l^j' !>-*-*> ljJ^U j^-j»-.^! 
O^W W-** ^^ fa*$\ ^^L^ 

f£U>, ■■ii-^ .; « ;',^ A _-Jj*-l :JL-JU*Jl^ jLiJba* '. -] I HH-rt . r W> J^ ^*^; SL^ Digitized by VjOOQIC De Arabum moribus poji Mohammedem. 
ipilus ientcnciam delccndunt.fin nunus y adconfcf*- 
fum fociorum rejus jconfugiunt,c[uoniam illi Or- 
thodoxi cenfentur ut in crrorcm conlpirare noluc- 
rinnibi ergo fi incidcrirw in aliquid cjuod dubio wo 
affine fucnt^ad cjus normam de quacftione (ua fta- 
tuunt, finminusad^i&onim itur,. cjuoniam quae 
oriri & accidere poflintCdubiaJinfinita funtj Autho- 
rjtates vcroiiriitx,ita ut paria non fint lam certft 
conftat cjuod Ratio neceflarii fit ufus, ut fecundum 
eam dc unacjuacjuc quxftionc legali dilqiiir&tur.Efc 
Antiftitibus<Wro &MdVffahanUufifit3tiatoii &&£[} 
pcoitus rejcdt, cui ^«oncra. Abu HtoifiP^&faiiii 
\ ie addixic,:a*de;o ut nok rarb raoonem:4*a*iiie4lam 
vd teitjmrioMspaitfcuJaribus ptteftfcrctc i^J&atefre^ 
Shtftific E&n££an^)ma&p^ 
'u^vtVpiaxc^iro^vi^mtibryeii^five in^ifeAsm^ 
ii vc obfairam.minime recurrunt.Tam cum inter hos 
llnt in fententiis fercndis differentiae, dc cjuibus ex* 
tantapud eos libri & difputaciones non tamen ideo 
| cjuTIcjuam cofum, Thfidelitatis aut Hrroris reus exi- 
lrimatur. In fum"majFundamentaLegis7/I«wi//f<< 
hae#funt r Munditteiinextrerniscorporispartibus, 
ScTveftfum Of is^quoctdepencteanf Sc rebus fpuicis 
occurrantjCura. i Oratio^quareftSubjectio &c De» 
mrffio lui, cor am Dorninopotcn t uc;; Eliuuufj r m, 
qux eft Communicatio inmi(eriis,& Auxilium, & 
Largitio* 4 Icjunium, quod cft fui domatio, & Digitizettby Vj^JvJ a IV ... • -- — — ■ — I ^ - ■ , — „__ , , ■ ■■.._ _ _. , . 

;o j De Arabum moribm poj j MohammedeM. 

deprefho < ,& fubjugauQiConcijp.ifcentix^qua produ- 
caturteneritascordJs,& ani__iae puritas. 5 Peregri- 
natio, quae exicus e Mundo & itionis in occurfum 
fwt^fi;typus ed, nec alio plerjque eorum qui in ea 
obfervantur ritus^endjLintjquam probationi <5c ten- 
tationihommis,an eaquaeipfi mandata fintfc&:ari 
velitjquales funt Curfus & Properatio in circuiiio- 
0?,Lf^fc«3 5c = .jaftLis-.lapillorum_-Quod vero ad 
obfervationem dici Veneris & F«ftorum,inftituta 
funt ea»ad Cdngregacionem populi, quo convcni- 
an^&tfomutuo vilant, &.in iis a Jaborum ta_diis 
qnidfcant. Circumcifio autem injnru_tio eft. ; cuiin- 
eft tentario & probatio,&deditiofui [Deo_| Quod 
adprohibitionem Morticinii, & fanguinis, ineo 
qupd horreat ea animus,& refugiat natura, fatis cft 
quod abftinentiam ib illis ut necdTariam fuadcatv 

■ r . . ■ 

03C . '• :il 'Xrt 'ui 

■ 
mwffvi 

;..n i (ijiu. .I.i f .yjjfij. ujgy r.nim e (J ti.i..iU^iu'_ ! i ftaJitoup f rriiiinL»|jI|. 

,„■ — ■ ■■ ■ ■!■ " ■ N '■ 

Digitized by CjOOQlC r&^ ci ^uy-t j^** -(^i^Xfc '^*^ W«* caJj«' ol^l^ &u^l 
^t^sJ! o^» ^/e Wft» C#******j Q^J^jb^J ■««■ Digitized by VjOOQIG 


f r-i f^.^.*^.-' *.".-■ -> . — \ .•/-*, ; •. - ,h *™-*T»^*t>*- i ».i-».-* r it «JL" Digitized by VjOO<?1€ N OTiE 

I N Q U I B U S 

aliqjam.mvlta 

QV^E AD HISTORIAM 

\I 8-^T A L IV ^M 

afprime illuftrandam faciunt, 

E melioris apud ipibs notae Authoribus in 
mediutn proferuntur oper& & ftudio 

ed-pocockL 

Lingua Arabic ae in Vnherfitate 
O x o n i e n s i Profe/ioris. 
OXONiy£,, 
Exctidcbat Hen.Hall. i 6 4 81 Digitized byCjOOQlC t o >r rr r * t !& T JV !/Ki./. ,, V 0[ ,j ,* f . /i A /*. lx ft .»' , i 


** \ V j j Of^HJsl & JilDqo ,:iV-1ii'3v.0"<: u: ,^;au . , L 

j | tA >T*. w*r w w r >^y a _ -:..jl vJi .' 
j ^fct^tf ttt\ Rl ff A 3 ! a A £ A &»;>!* 1*1 I 

Digitized by VjOOQIC 
N T * J& 

;j| r*£m» G Illis <]u# de LAnbum appelfe- 
tione a viris dottis tradurirur, lufaens 
acquiefco; inde fc % nomen acccpiflc 
quod Regionem illam incolant ^fte- 
ArabU di&a efty vel ptopser colftrvio- 
nem&mifcellaneafii plurium gentium' 
tutbam, qui in illa olim promifeuc habirlruhtj vel 
quia folitudinesimmanes, & campeftria mulla hafbe- 
ret t -*x vivvacis ^iitbrau^V . Acque hisetiam ipfi 
Arabts fidem faciunr. 'Almoiwttzi in Libro tJHogrib, 
U^ B^&t^ Ij^mS Wl^t^ '(^^ cJ <-*^M 
"&A43 ^y^ u Divirfd fnnvdt Araburn Atnomin&ihnt 
ftnttnttey at omnium vtviffim* (jUtSilldmdtlucit ab «Ar*~ I 
£j, ,711* Tabama rtgitnu pars tfl^ q&am oUti$^Tffna$ e#.\ 
rumpater imdmtAdem alferic Ucobm Alfiran^itSita^ 
Kamuft^ (ive Oeeani Hngua? Arabicae 3 Anthbr; dtc\ 
Siftoddimu $M/C Awbdh ait appellari H^v^I^y^ 
totam Arabum Peninfula, atq 5 ftfde deh^miftytf ^- j 
k*. At cur qui olim Anbts^ poftea Saractni dftiU ffnr, 
nonduminiisquaeanoftris edita fuflt-reperid^uod 
inquircnti fatisfaciat. Explofa eft merito eormtvfen- 
tcntia 5 qui5 S*r4hn6inQn tratfiiTeaurumant • & paflfim 
ffcnTobtinuk ut a ci^ Sarai ^qtrod /W^deno- 
*G E 1 u iat I >..v--.l i _ 1 Digitized by VjOOQIC 54 /dgcxut ho- 
mimmnoftrata 
etUmnum ap- 
ptlUnt Shark.]- 

*.»tt.«.7^ I lRcg.'4-J°- NOT£ 

tat, appellati exiftimcntur, voce qu;e genusb.pmi- 
*numferox& ah^/wV indigitet. Ataquibus hoc no- 
mentllisindkum i Nonabipfis, qui hmsefux pe- 
pcrciffent ; fin ab aliis, fua potius lingua, quam Ara- 
^vwj^feushocadopprobriiimronatj loeuturosfu- 
32e€ftdi6ttee(L Deitide viderintcruditiana <J>u> 
* Sarak /quod clamfurart figniftcat, nomen,quo pub- 
licislatrociniis infames defignentur, commode pe- 
catur. Mefiquisin indagandis Saracenis ducem fe- 
^a^r^, ad orientem facitm etinvertat. Qirid cnttt! atitid 
,fo$at Sar^cenus & Strateni quam ij*j>& Sharkiw % &\\\ 
p!u' ali ^y&yt* &; ^y*s^ Shatktur, ikSkarkiinj.e. 
•O^i.J^l Akltfjh*tJe w Oritmes \imelti , Orientela : 
f[U^Ml|idoHm ^iraks^tdtts praefcrilm, "\*g»f- 
fi*** 7V/T* fnefquti inquit Tatitta, ) qua ad Orien- 
ttm wrgunt Arabia terminantur • Ita leffamsfofleros^ 
qui yf^^ad.Orientem coUocat S.Scriptura .(7«, i o. 
&q. ffl^a ftil. pliagja qtf# UWtjham & Safharum mon- 
cem Orientis jntcrjacet* i. e* fi audiendus.**; Saadia* 
^Jj^\\ jjdjiS 'ty±4fi1<$\ qK* (jj\ i^\ &£« £^ 
ix. /* meccaufy dum ftrieniju ad urpcm fnonus Otsenta 
//^ v veiutinCodif<:^S.legkur egpwH pj&&^\ 
*d n*fom OwntalemiCfyttdinam pmo, vult ) ad Grien* 
terljUkam. Perhibetutf Sapientia Salomonis ma\Qt 
quam fapientia D "E ' 3 r? 7? Omnium Oritntialum^ 
u c« (utfuddus ille^quifquisfuit^ qui Libros Regum 
itllingQfrm <^rai>ifam ycttit ) (J>AJIJ^1 SkaractM-. 
rum y ku ^Arabum .Ita fcil. vocanrur ^r4£*r /vY^- 
rtnijcf. 4$> 28. C3T' ^ 3 F///7 Orimis^ five, 0/7- 
entaks* Sapientes illos qui ^tiimiuKSv vcniffe dicun- 
tur. «a/^.t.ab ^fi£& yeniflc^ vetewM»; Chriftiano- 
rum Tc^tentiam fu^lTe obferm N*oMi$auis & 

Dofiiffimus Di&itized by VjOOQIC .iNlKT.jflE. | $£ 

l&b&ifbihMi&igfiGfoimi. quaroD&fipfe fequkpr. 
Tfynn&fus ( apud Fhotinm) lcgatione fe fun£um feri. 
bit ad tMthiofts^ HmtritA$ v *\<^&$Y*tinM§w**+ 
bvnksi&itto y Saraccni ergo iatex OricntitrgfiHtes^ imo 
^aoti alianiob ntibnrn^^w^i^^yd^xOri» 
enreni. Vicos quofdara, Qricaraiisr^«liaioca fitib 
jratione, Si^w Sharakah & S^f^ t Shmkfah oomen 
fbrtitosmcmorant Mohammtd A]fa4H*fk*AiA s % $ a Jt- 
yoddinwftiz. ade6queInc6laseorum :(^j*ly&:#ar& 
awpj aHdiiffe/Qirid ni parifaiwrac *xn lt quf totam 
tegtoitem quat aliartira itfpeifta i£j&\*Alj])drk % five ! 
Onensdki tiieitjitoccupa-nt^ccaltas fe,ipfi mclius 
diftinxcririjpab iilisLqaos ipfi vulgo M*grtbin*f„'u$. 
OaidtzultsimhcwpKtibi Manntanitt fcii* i ncolas :. ut 
iili jtJmgrtifaiSc i'i}j>\&\ \dh#*garri*iita.qbi%Arfr 
biam incolun t S&JsM** Maftrar* Sd Satactni pierito 
audiunr, nominenon a vit^ InftitutOy fcdi^ fif«,iei? 
pofito j ul& Jihrurainter cqkbrkViftiiis Pbijpf^jrf^ 
jtvictnn* >pr*cipuos,<fcur> atuius us**^ 
Jlphclfdfihajo 'Imajbrtkiak, tbiiofophitm Sataftniffw 
re&e infcripferis, non quod Barbari; fcd qubd £>ri 
cntalis . ; Quod <J4r*ka **;litcr& < cA *pci?> GrwfitiWiZ 
<&t2Rur f <mMhn%hit: fmipjdutpiofieere dcbef , Ciap 
nbriaiitct Nd>L&>rum ^;c»pruocfje lolcanr, Sonabit 
"vox Saramtifzb alio Thsmac^, 6: {£}& Sbaracjdo- 
lol^tras jif^jT^ Ct^wnmammtnqtu D*o. confojrtes 

Mak&armadav^ i^diprrentijnoc^u/iiftcjftlaci. 

?< •-3^^)Z&«Mfi t ^ 'ffreqiicnl «horuiB ^ f -Aktf**? r*i*Mn 7. 

^Warw iiftitx ibi uqjPuU^iif 4^ ^lii ^^^«^ ?fiAH fS< W^i^^H 

ri:r;r?n F : 2^* 3 Digitized by VjOOQIC ;l NOT£ i 3%»* i qui poft-cortfofioncro linguanun fedem fibi 
^yyyas,. {_£ injrcfjone flsdr*m**iic* fixcrit; ejus 
4to(teri, cuorad Idololatriam delapfi eflcnt, mififle 
adeosDeomProphcuoi Hud, illum,cujus meminit 
jl&iratoti <f e*rtdenr^oiiar»cum B6»r»<fiuirTe vohrat> 
& ^utrt ii morwnti & a falfo cbltu rcvocanti aurem 
pf*bere nollent, Hvrarflb vfnto? bui fepeem naelcs 
$ q£o dies contiouos rlaret,pauci$-admodum excep- 
fis^?^«ydjctcdiderant&'urjaxumeo fc-JblocoJtv 
iAitm recepcrant dmediofiDftQliffc. Rcgidnw quas 
^iriueruirt%W*ortondi<liSftas cfle ;<3lft»$).i Akbkafc 
4fti0& Art»4$flcxuofds{cmtx7atni»o, &oi»iiM»*crja- 
cenres : primum omnium appd illos icgnaflc ShiA- 
&j<1uf» Adi ftium, ipfi e poftcris(iKiritof < fuccefilu^, 
46 quibusjnalca 4x aivenaaScriproribustradumur, 
omnia faUoquam veropropiora. LokmAtmm quen- ■ 
daftie* his fuiiTe narranr, alium a Lakmav* Sapi- ( 
«ntej^uera Da^^rempore rferailTe perhibcnt». )qui ] 
yi^fwl^wams cumitiis quibufdara, a Ropuiaribtss! 
fuis ad piuviam a Dco impetrandam mifluif dadcm 
iftamevafcrit jideraeuiaDeo conceflum ut fcptem 
Atjmlafum quotum raorienriuni akcr recens ovoejc- 
'ctnfuJX«^ftkuwetur,a?tatem^iveret,iafa«lantutPb£- 
ta?i * f rla?c lfm*tl Provincia? H*m*b Priftoeps, celc- 
bris ille Geogtaphia? Author.in hiftoriafua,trui quod 
noftris tfbtlfed» nominc notior, eodem dcinccps a 
k nobis- latidabirwn iMcmmerunt K*Alf*n**hiw & 
^ibmA Etm ru(if r lctifoftfb$fi\iw» 4Afofterioris, 
quipriorisreliquiarilli nempe-qui M#<to*4vMfkitt' 
runt r perfiflfctamen &ipfos, in SimM»iCr(^t ptncs 
Miikmmt&m fluthorera fid«!)coriverfi& Acttetoi 
rrorutft^ntiquiMW, <>btf«u.M»tMi (pirtfcafdrant* 
-'-— ''- c|uum ~\ Digitized by VjOOQIC quum inuere veUnt L^olc l^ Shian AdUn y quafi 

Rtm Ak coa?vam , feu qua? ab Adi ufquc tcmporibus 

duraverit, appellarc foleant^ut Gra?ci x&nxflV & ■{&*&**, 

TkmuJj vel 7^0*»» i Sunt & hi Ar&bum antiqui- 

orumtribus, TA^/^Gef^rjutperhibcnt filio ori- 

undi ^loj*^» he.Populus^/e/^indedi&us^quod 

ad ipfos miffus fit Sdthm^ ( ita tradflite \*AIwam ) 

quiaplurium, ad unius Dci cuhum invitaret. Cui 

pauci admodum paruerunr, rcliquis fignum petcnti- 

bus, quo> impleto fe etiam crcdituros polliciri funt, 

Signun^hocfuit^ ut erupe quadam Camelam ipfis 

cduccrct i quod cum a Deo impctrafTet, &c rupe 

prodieni Camela pullum ederet,incred<iii nihilomu 

jnusperftitertmt, & Camefeinfuper fuffragines fuc- 

ciderunt : quo fadto provocatus Dcus, illos poft tri- 

Iduum, horrido fragore coelitus demiflb conftcrna* 

'tos perdidit. Sedem populi hujusftatuunt Rcgionem 

J&** Hcjr^ <^ux Hegia^um ^ SyrUm \mcx)^Ctti ubi 

& domus eorum rupibuscxcifas quarum meminit Al- 

cortmu^ adhuc videri afierunt,e quarum altitudine ni- 

hilo hodiernis celfiore, argumenmm petit MmtdEbn 

;v#/f/concraea quse dfe immani' eorum proreritare 

rrarnirnur. Verbl appoham, (^ »&£=&&*£ 

_;^L^;aI» oa>1-===> . r 4*Lu&.l ucDervM auttm c&~ 
af&kjeffiWJfM-ttim nojlm magmtudim^t^ fm indi- 
tt^^^y^ffffyfpdVk l mtum corporibufnoflris <rJi^7& . 
Et T*fm { '& Jifdu 1 Tafmum e pofteris Ludi 
\i\ Simi ftaruit Abulftd^ Jtdtfym q filiis, Gtfirr/, 
'rom\rcjbp^mem- : h)^tdjre Tribu&iftas in penin- 
it&SZ&rafam, imptrio pcnes Tafmtim mancnte, 
^nc% <3tv"6lucum tandcm fit ad Tyrannum qucn* 

dam .;.._, 37 ^U 0/ in 
mto Abul- 

flariUgtnl 
conJlat*v, 
Gen. io. 
23. velpo* 
tius -J*^ 
*/ Heb. 1 
efferre folet 
Arabcs. Digitized byLjOOQlC * I .*i © <r «. iildii , ... ". 

•'* >tl<fym 
'.">.» .-.;■:> 

L .dsH «t Ag.2./.II. tfaroqailegerwcbiidijie nenupttm? jdafefuj? tufpiani 
c.^jU^:irirgijjjiifta.fe,p^^ 
faqdcro fcrreiw tjMri|^ 4 imej!«©$ cdft.ifie.mne ,ut %\%- 
4iip«Toa*ectttfltog^ 1 i(^cu*n>^ 
tiis>a3d;itonMeviuro eyaeatum fldojwtnitur, aj-que-tw 
nuapgaam '74/wi partera -cmcdip/tlttyUire. Dequp 
<pf«umIa<5o Tbtmid*r$M quendaro.apud TjiUanm 
ItAtf^ft^jBmityieftno^flU^tllurii aJ? iflrPr/Cpnr/a epp 
impM^eju^ergQiTiib^wn 6>j^adort^«ps in- 
tet^obne^dcift^adcQ »t poft hf^ulJUlet e ^W 
& 6VW/i monona fupetnt. t -. ; t ' ■■•-' r . v 

scf jorcd^Ttibubus; rfritf #« defl>ori#$te<*0pen fcruf «3«> 

noTriiawrirerrfbratur.q^^^ coflf , 

luifle voluot. JorhamumWS&m VdtiRfcfAlfi-.VXa&wAy ! 
ruDdtaifl^rtiiloraoWitesaww.eflc *Qrua> ^fmmh ' 
an&nQgt So capital «nai cuft» ?&??''& %Km*&Wm: 
fiabuiaoour, toterteos Jirbm» m hptuia ff atrem nme, 
ranr; • trtuita dc his, quas recenfuimus, Geutibus^a- 
!bulantur Arabes y quae omnia nijul aliud funt qyaro 

1 firaniia,v<Hj prover bio.ja-tot-in cnm, pui tpra,>qui- 
busfiilnt ineft cfrti, rjarrafc Hatc pnprcip^^ (j^,//V 
«J<w/f AlndfeA*- anifcibulis nofl nimis indulgere vide* .1 
tu^j&ifque, referre Mi3kna^w4Jfora^fj^^St [ 

I^sowc^iis.^oii*^^^^ 

tift^occurrit^ luat^n-aliejuaQi 1 ju%<rc^.^#e^^ 
chim hic fufrraagis nehiraium-, ><|«j^n&f^$.gfce- 
uemiideoq; nPn»foiumi^abjilp^4fti%,^j &\4Jwryw 
&Tftoe|aTuraififtii»onii5 aflhibftndtf Ahftfclhljtno i« 1 
t rBvfiui Bk^\ynin^%ifc4hM¥^4^fym^ 
Poeric ergo> KAhttn, rjdew qitorftfW^iui. ##jv, 
>• } f Ita I i Digitized by VjOOQIC fta ScholiaftcsinEpifh EbnAbduni^ ^Msa^y^ Q&i* 
Yvkun idcm qui KahranquodR-SaaJidd pro conccflTo 
habens in verfione Pcnrtateuchi Kyirabica pro l®P s 
Subftituit {jj^** 9 , & Georgim Ebn *olAmid % Elma* 
cina "( quotl Epithcton ab eruditionis foliditatc^ poti- 
us quam nomcnj tituJo jamnotus,in primaHiftori* 
fuae partc, focktanum PttrcmArdbumvoait. Admnm 
autem inter ifmaelis poftcros cenfetur.^T^Mmergo 
oriundi 'i^UJl c^jJi Arabes puri, genuini, Adnano 
'i>j*xJi\ i^js)\ Ardbes fatfi, feu infititii. Ha?c Ars- 
bum qui jara fuperfunt rfccepta cft apud Hiftorico$ 
diftributio, tefte IfmaeU Abulfedd* Alii tam hos quaui 
\\\o%pxoinfiiitii$ babent, hac differentii quod Kah. 
tdni poftcros ik>**il CMen-Arabts nuncupcnt, Ad> 
*dn$\ quafilongiutranflatos ib/«Xu»U Mofiaarabcs* 
(moncnre JtBabddi xyiffoyutio in libro iMcsharj 
ncutros pro Arabibws furis reputatidos jiliosfc.fuiffc 
pra?ter jam di&as tribus Adi 9 Thamudi^ tafmi^ Jddtft y 
& Jorhdmi) tres alias, ncmpe UbjJU* K^imalccum^ 
mX*\ Amtemum & ***W Hafhemum quibus & alii duas 
prxrerca addunt, cJ*>l* i^bilum, & *M Bar, nifi 
i fcriba erratum fit,quodfufpicor. Hos omnes pc- 
riiffe^exccptis rcliquiis quibufdam reliquis jam tri- 
bubus confufim permiftis, nec fuperctfe qui Ara 
bnm puromm nomine ccnfendi finr. Sunt & qui 
Kahtanum ipfum, quem praecipuarum apud Arabes 
Tribuum patrem ftatuunt, pofteris ifmatlts accenfe 
ant, ut tcftantur Jattaloddtnus Ajfoy*$ius, Scholiaftcs 
in Epift. Ebn Adunt\Abmed Ebn rufiph in hiftori3 3 &c. 
ncc rcperiri jarn alios quam Arabcs^ lfmaetit4$ % qux 
jnomina idcm fonant apud Paraphraftas Ghati. & 
j \^irdbd$ % Genefl jj.Rd ut fententiam raagis rcccptam 
1 G & i 1 Digitized by VjOOQIC L I .„HU...IW- X 46 \ - Abdftn. 
\ Schdl. 

Ebn. JKOtiE.- 

& vianTa plutibus tritam fequamar f Ardbts qui /am 
fuperfunt duplici ftirpc otiundos pro foncefTo ha- 
bcztnxk$)Kdht4iMpurcSi %A&nun Mtnjtnrdbts^ feu in- 
fitttios. Hoscur ita nuncupenr, rationemhanc af- 
fignant» Quodfc. ///»**/ eorum Patercum origine, 
& lingud non Artbs^ fed Htbrdtss futrit, poftquam 
cum JerhtmidU affinitatcrti Contra*iffet,ipforum mo- 
ribus, Diale&o,& vitat inftitutd affuevcrit* jpfoquc 
oriundi in uham cum illis gerttemrbalucrint. Cur 
autem Afatnum poti&s quam ipfum Ifmatlem^ vel 
aliquem & poftcris ab ipfo propiorem, Tribuum pa- 
trem ftatuaftr,in caufa eft quod ad ipfam ufq 5 in Gc- 
[ncalociis fuis inoffenfi reric afcendant, cum de 
iis qui intcr ipfum & ifmtthm intcrcefTcrint, contro- 
vcrfum fit. x His^*ritffl(i$,opcrg pretium duxitnu's,ut 
Tribtts quae utraquc ftfrpe ottarpcrhibcntur pr#ci- 
puas recenfcamus.Erurtt Jorfati quibus non ingratuitf 
crit quid Apabts dc Originibus fitis tradant audife. 
jfa*/**# crgo* feu Kahtdn* ex eoruol fcntcntia 
filiiduo ujstX**r*b,teu jfa>**, qui ArafamT^mt* 
ntnftum patcr, **&* ftrbamtcpii ; H$]d%tnfmm<0i\i$% 
eijt. una matrc gcnitos aflignant ftcftc * Ahmtdt 
7*/^A#filid, fed reliquos ArdbU finibtff ^grcfTos 
Indid rcgiones pccupaffe ) fdrtb* filius c**^* 
T*]bbdb 9 Tdfkibt fil. L«* Ssbs , a qtio originem 
ducunt qdotquot funt iArdbumTdmdutufiumTr$b$& 
Sc Rtges. filios fcil. huic complures fuiflc, £ quorum 
numero j^ Hdmyar^ (^£^~> CdhUn % <jj+£ Am* 
ru4^j%&\ tsfjhdr. \bHdmyiri Tribus H*mydrtnfts> 
qaarurrf pater *cV<a# Koidtbji qmtf\\m%Hdmydrtu/i» 
comp!uresoriunda?iT^j^/?idcnominantur .cx illis 1 . 
(j>&===> Cttby fca uA£*yj> FiHi C*lb y Calbtnftp quor u 

fedes "iw ■» Digitized by VjOOQIC NOT->E, 

fedesolim (Jo^f^ 'mjO Dum*\c\ D*um*toi}*nd*l % 
& i&y&Tabut. % tt^&\ tJljM Extremas tyr/* D*- 
msfccns otx. 2. \j& B*hr*$. 3. **^#* %jhaw*h % 
quac Familia feuTribus rnagua eft & divcrfas lub 
fe famiiias contribules continct. Sedes iiiisBarea* 
lcs Hcjafy partcs, quae iqari *&** qiaod fcil. juxta 
Jeddamcft. alluuntur. Ex his fnit a quo origincra ; 
craxit provcrbium£^/**ftJl j**r\ $j*^oJ£ Apud | 
Johainam ffcu l$h*tnicnftm vcrum cfi nunttum , frc- 
quentisapud ^rrfaufus; hi.ftoriam ad caiccm, in 
provcrbiorum clen-cho attcxcmus *JJl l& ^l 
4 <^i> B*liy$. y £>y3 T*nuch. Tcibum hanc bol>i- 
iitavit infignis Poeca *Ahulol* Alm$*rri qiii ^p»y& 
T.anucbienfts (uit. Ejusvitajn dcfcribcQS do&iflimus 
Hiftoricus £^ Ch*lu*n T*nucb non tam tribum fin- 
gttlarem, quam plurium tribuum complcxui» fta- 
tuit, & primara npmini literam vocali Dh*mm* in- 
fignicndam. tf £>k* j^ 54 ** $4//£, Filii S*lihi % 
S *lihenfcs % qui cum dcfcrtum tyriV incolcrcnt a 
RegibusGi/^^^ivi^i&delctifant. 7 'j>d#y* 
Banu Odhra % Filii 0^r*. 8 <M^ ^a* #4/*w 2\{>£>*/ 3 
Ti*hdienfcs 9 p E Familiis ctiam 'Bamptntfmm % 
(j^KasA Shaahan* . " 

Poftcri Cato F> $4* • HorumTribiis dtvcrfar: 
tnfigniotes autem fcptcm. 1 <>>^ p4l4x.d. i ^ 
Taj, $* ^^o^ Madhej, 4 (^yWfcf Ham£w. 

5 K^^=» Ctndah. cxhis ( ^oa£=JI 4kcnd$ % cele* 

bris Artbum thilofofhm , "dc Alm$t*v*hhiVocxti in« 
fignis. tf ol^/t M$r*d> 7 ^UM" Anmtr : htffingu* 
1« varias contincnt famiiias. Familia? A*.icrfmm 
prarcipua? funt. 1 (^UU G4|i^ #qux Rcg^n 
5jr/j b.amafc. famili^. a o*j^ t/tldw^ & 3 ^>>^ 

G 2n Auba^raj 4* Digitized by VjOOQIC 4* I N O T A. Aichatraj, rathrebi incola? , qui ^Ui^l AtAnfary, 
A/tfarii^ fc. OMthammcelu profugi adjutorcs di&i. 
4. U\\**cho**ih.cho^enfes t indc appellationcm . 
fornti quod c*s>* 5 fc. quafi abfciffi f uerint a rcli. 
quis ramanenftum tribubus,cum ob celcbrem iftam 
inundationem pja)\ 0*+* m Akorano didram ,. fc- 
des muxare eoacli in vallcm Marri, UMccch* vici- 
nam , fe reciperent, ubi & prineipatum obtinue- 
runr, & clavium Caaba cuftodiani, donec eas tan 
dem venderct tAbuQabjhan quidam Coftiyo Korai- 
Jhid*, utre vini, cujus ftultitia & fcra pcenitcntia 
j prOvcrbiis *Arab»m dccantata, unde ^» j^iL) 
l C^U^_i(_j>\ dicunt, & rt >— il i. e. Magk dam- 
num faffm, (vel Magis fcra poenitcntia cruciatus) 
quam tsibu Gabfhav. De Cbo*aenfium oiigtnc dubi. 
tatur, Mtadienfes fucrint & ifmaele oriundi, an r&- 
manenfes in cam autem fcntentiam a pluribus itur, 
ut pro ramanenftbm habeantur ex A*di pofteris.' 
Porro e Cho^atnjium fatoiliis fuef unt caILoJI ^\ 
Bjnu'lMoftalak r pofteri Moftalaki quos bello "4 
greflus eft MohamuKdcs. ' 5. <^L_j Barek, qui a 
loco juxta quem fedcm ftxerunt nomen mutuati 
funt. 6. u^o Dam. Regnum hi in Eraci confmiis 
occup&unt. 7. &x* Atic. 8. s^ c ^ t ^. 
^*iw/« ctiam ^cJ^^i yx 54»« /,/mA qni 
Rcgcs Ommtm ' quorum unufquifqi, e , jaJ^I 
Alfolaadim audiit, arque ha» ^*^y?»«^7amili> 
TtijenRum pater ^ T4/)«/ qui oo r (fcforf f . Z^ 
*T/, f. £<**». Hi irrutnpente intihdationc pra?di<Sa, 
ic. CJ ai\ Ja^s,, r<»4 W pulfifcdem fixcrunt in Na\d 
HeiAKt proviwcia juxta montcs ^J Aja & '.^JL. 
*«/»*» qm mde iMowes Ty appdlati. Taijinfmm 
•*- -^. ' autera. Digitized byCjOOQlG ter cui noracn > r Tbaur cognorainatus eft A . HOTJE. i 4? 

l autcm familia*, i. S-bcv^ tadilab. a. (j^-4** Wjh 
\ h*n. 3. (jj$y* Baulan. 4. (j^U^u SaUman^ e 
' quibus j^^ 4^ Bohfarenfes. 

5 # c^* #<**•*• Ex 'his.itfijf^y f. Katife^ qui 2V*#- 
19*4*0 in regno fucceffit. 6. o^o-*» Sodus lx cum 
Dhamma^ atqucita a S*duf* f aicera tribu e JfteWrf 
pofteris, vef, uxAljauharius,e 5^/^/,diftinguitur. 

17. Hifc acccnfentur cM j*> Bam Thoal^ filii rAo- 
4//, quifinquit Al\4uharim) Pater tribus inter Tau 
yenfesy c quibus fuit &£\\ J*JJ-* AmrH9 ^* 9 
jhid filius, quj o*»UU \yjJ Hominum fagittandi 
artc peritiffimus. " V 

Tribus etiam Taijenfium nobilitavit *&-** Tlatt- 
mus decantat* intcr hrabes liberalitatis Vit? adeo 
ut cum infigncm bcneficentia Virimi dcnotare vc- 
lint rftcant, ^W. ^* °y*^ tiatemo liberalio** 

Quin & Maihey oriimd£familia> plutes, c quk 
bus I» (j^/^y* CbaipUn. x. c^*- fanb. J. &j\ 
Jud. 4 o**» JX> Banu Saadi quorum patecnon 
antea morruus eft quam Viris ipfo oriundis, qui 
equitantcm comirarentur trecentis ftipatus incede- 
ret,quos ^a^ i. c. cognatos fuos appeHavit 
^ C/**U U90 ad oeuli invidi fafcnium avcr- 
iendum, Unde ipfis in cognomen ceffit <>— *— ** 
«^kdl Saidol Afiirah. Ex horum fataiiiis ^5""^ 
fojfisa, loftenfes: & <>*?;, ^^. Zobaidienfs. 5. 
£^1 A\nachad y Nlrhacnfes.' 6. lh*^ ^ns. 

4 (^yla^ Hamd^ tiamdanenfes % Tribus funt , & 
ante & pofi: CMohammeiem cclebris, ^J: l*&* p4*. 

^ Tribus 5", cft vo^» Cendkhfita eorum Pa Digitized by VjOOQIC 44 1 Hf)T M. 

^V— >1 4)a^a>^( i. e. quod Patris crga fc benefi- 
ccntwra inficijjus eft. 

E Ctndtnfium taraifiis funt i - \&*&£=^ Sacdfcc^ 
$4cqfcctnfts. i. (^j Ju* Sdcun % Sacunitnfu* 
, r 6 &]j* Mox$4x <Mordiiinfts % Eorum fedes crant 
Mottts Tamtn prope &&) Zdid. 
\ 7* J^ AnmAtx Anmdritnftum r famiiia* dua?. 

ChdibddmQBa)4l$tnfis erat" j-^j* &r/> quidam 
I £ Mohdmmtdh fociis, qui ob iaiignem pulchritudi- 
nera , gcntis fus /oftphus audiit , i Poera non finc 
infigni Tribus fu* opprobrio laudatfts hoc car- 
mine, 

cJ^tj lyJd) *& ****** x^^j^.j^r ?jJ. 
iU^Ai)! /• t. 

Si non \fft\ \ Urir fterjjfftt Mihb h g*dmJow~ 
futr % qudm mdU Tribus\ -,:*<> 

Dc duabus hifcc Tribubus dubitatur num Zd- 
mdntnfts fuerint originc > an Maddo oriunda? Tdm** 
num poftca pcticrint. AlIdubdri:ir\(J>*.*-&c ptf*» 

Atque hje Bdni CdbUn t arailfe praecipuar Tribus 
Amre fitio S*b* oriundae funt, \. »±> Ldchmx 
Ldcbmtnfts. E quibus Munddri celebris illa Rcgum 
Hirtnfium familia. Ncc non Jo±\y± Bdnvl Ddr % 
Ddrtnfis % quorunv patrcm ^jJJ ^*c ^W^ Z>*r/, 
nomcn a Ddro Ardbum Idolo, acccpiffc monct AL 
fir*u*,dbddius. a. fJ^ Jtf^jw^quos non Tdmd» 
ntnf$bus % fcd Md&dknfibus £ quibufdam adnumcrari 
monct Alldubdrt qui ctiam (ut & Al Firdu^bddiu^) 
fcdcs eoriim in montibus ^^u^ Htfmdi collocat. 
lodbdmo autcm fiiii duo '*&**• j*/2mj* &p|^a./^ 
r4W qui omnium Joddmenfmm patres. E tamiliis 

Io(})A17*C Digitized by VjOOQIC N O T JE. I 45 lofhamo oriundis cft illa S*>\ (j/-*. o***c Atib 
Ebn A{Iai» provcrbio cdcbris- rcferentibus Allau* 
hmo> & AlFirau*abadi0 y fc. <j$** (^J ^ iki - 
Periif Atib. quod in cos ja#atur qui ~dum fpcfa* 
lutis inani fela^anc mifcrc pcreunt. 

Tribus ^yijhaaro filio Saba orinnda?. jsut^JL- i | 
BanuU \Ji$aar\ & (^ji^i^\ LAJbaartenfis zppcU "..', 
lantur, ^stjhaarum hlium .Sabt^ filii Tajhab &c« ft* 
l\x\t ^yil Huharim % at ^AlFiran*.*badi % i^ijhaarum 
ait eflc T^abtum fil .• o/#, ^Ajbaat autem di&um 
quod cuirt nafcerctur j±& i&* tilofue fuerit. 
Porro >W *i±-> Ratiu:L/ttHtfr^<rf4mtteufe$%'pb* 
fteri KjimtU filii &*£« perhibcntur ^ [untqtie c* 
o£o tribubus qu# ab Tj«ww-ob £>* (}*** *•*• 
Inundationem Arem in Sjriam Dam^fteaam prof e&* 
funt^, fcdcm propc Damafeum *a monte qUi ab Hlis 
•*ULx. J-a-^ ^w o/w/iAc audit^fiicriint. Dc 
his monet ^Hauharh cffc cos refvcra Tamimnft$ 
e ^4^poftcris, dt cffe cuii^eos #*/&& oriundos 
volutft. Atque rta certc ftatuit \JdlFirauKabad. 
Atqtic hi quos ordinc rccchfaiikus \j4tabes rtgto- 
ni* r*^w incol* f ^^r poftcri, quoriftii ad nos 
mcmoria pervenit. 

Uirabes CMoJtArabes fetl fejftftjf qui ab IfmaHe 
genus diicuhr. 

//«*4#/ pepcrit ttxor qtiatn ••* Iorhamtdu dilicie £• 
jlios duodcccm, c quibus ^j^ Kidar^ quem non- 
nuHi volum ab avuoculis fuis diadcmatc & impe- 
rto ornatunu Ktdari filius <J>?* Hamal, Hamali^ 
c*& "Njh vci ^L> 2^^/,/quanquam aliiW^ 
^ri#*r Kidari^Yii ipfius //riM*/* filium ftataUnt)iVSi- 
beti ^L/^v Salaman 9 Satamani <**a**«^ ^#*~ Digitized by VjOOQIC N O T &. ",1 ».|j^— ^^^^y— 'i ■ iw . '»^^^^ hUh1 " » iii ■ i . i 111111 i ■■!■ >! ■ ^_ ii 

maifao^ Hmai/ai <*Au*n AlyafaOj Atyafai oo\ Odad y 
\Qd*di o\ Qddo, Qddi (^y^o* Adnan^ Adnano filit 
dup ca£& Acc, a qup <i£c j-^->' Actcnfes, & <*** 
Afe*//, A/44^ nati &cL^ii Kvda^a y a quo Kedacnfts, 
& -^j* ^**'* cui filii quatuor y&* Modar, in re- 
<&i;Unca Gencalogiae M*bammtau. Extra lineam 
oL*l Aiyad^ qui Aiodaro natu major , otnnium -rf/. 
yadtnfium qui c 4/Aub' pofteris patcr. Aiyadm au- 
tcm rcli<5la parria /7*j4* una cum famitia fua in 
Eraci fines ferecepit. ^tiyadtnfis fuie c>-*-^=> 
Gm4 ifte cujus infignis liberalitas in provcrbium 
abiit, u**~^ (jf* Gj^ Caabo libtralieir ^ ut & 
u*i #*/**, cujus eloquenria proverbio non roinus 
npto cdebrata .• dicunt enitn o»$ ^* -gJL>J & 
0*3 (^* (j$zo»\ Eieqntntior Koffo. 

J 'W>/ il^w qui Ou^iJI &**>, Rabiattfi Phar**, 
[ipJC.fiabiaE^orumJ cognominatus quod Patris e- 
quos jure haereditario fortitus fit. Huic nati o*J 
\Af*dj &'&*£*£ Dobiyahy Afado *!&>*• Jsdaiiab^ 
&c. E Jodailtnfrbm i % TribttS J*i> W*^/» £ f?>Jf/ 
^^ Stfr, & ^is Trfg/** , t Tagtaba c**JUb 
Co/*/* Rcx Bani Wayei, quem interfccit (^Uo. 
J*Jf# % cujusctfdesbclii inter Wayeltn[ts % Becrenfe$ % 
& Taglabenfts caufa : £ Btcro (^l^A yi Banu $hai- 
bau, , equibus iy Morrah t & filius ipfius Jaffas : 
ricc non *-i^> Tarfab Pocta cclebris : Btcrtnfts 
etiam ^a^JI ^ajy* Morrakktjb oiacban i.e.ma- 
jor, & >^l o^ Morakkefb ol a/gar y i.e. mi* 
nor,Poeta. E «^ ftem '*Jt*A*. y> Banu Hanifah y 
c quibus famofus ifte Pfeiidpprophcta Mefailmab 
mtndax. Ex Afadi filiijs infuper *>** Anzah % a quo 
3>tey> £*** An\ah qui Cbaibvi incolar ex his Digitized by VjOOQIC r. _ m«f - - ■» i NOTlii '. 47 


^/%,UH feif, Du0 Ceriar^ quorum infortunium 
anfamide&c pxoverbio <>)%\_iii pjy^V-^&sJ ■* 
i c. 2tfr l adtt'Veni*wdoneeredietintdn*C6riarq',& 
V_^ H _ 5 y!sJl W>U1V ^^ i. e. guando Ceridrius 
K_si»%te»fn rcdicrit. Porro e Dffcuj* f# tofoepo. 
(lcris O"-*^* CMotaUmmcs Poeta,a quo & ortum 
1 Habnit provejbiunn fc. 6«*^ U*** LiterjeAr»- 

Btribnbusitidem /*_£/> ^ 2V«w, & ■ ( *- B ' £'- 
£_/>», & . tte c <-/*>/> .&o*a»H <** >* * 4 »* ^ - 
\dilKais. , -'■'," o \ in 

E poftcris' etiaro K-Im .ohj-^ -W«ft,- & r^^V 
^Babaum^ &JU-J -J/mm-, eujas ia r_m4»profecU 
cum multfcplicarentur pofteri,r~»M*«»/« habiti foot. 
Modaro prxdidto jfaxns in re&a ferie (Genealogia? 
fc. ««4rt«*wto)j6*»0\ --/r*, extrafcrkm*<^~--*-» 
^^&KfifrAihni qui.& x^WV^/^-d^us.utin 
. p«sveibio, o*W*J5 -.OJUS-l o-U* t-U-1 ^ «. 
Si perdidcrit ^iw-v, rcpcndet ^/^. Mulrarumhic 
j Tribuum Patet. Ortar Cc.'illoTribus <i>J>^ .H*w*~ 
z.ewfesy <&MuS**k£f*.'8** t £*»/y4»rA«f»,apU(i 
quos nutriws^wkwWf/» Etribubus to//* etiam 
6^--=t ^» Sm» Celah c auibus .#-//& fivc Akfpt 
Ddmini,quorumprimus ^ 3 U Stlth Efo Merdas. 
Eiciif&mjT/ife-S \U& Qkai! y <\uas Regura Mufal fa- 
miH* Iww» ^ • ^ *'** ■-*«» , &:^T ^, 
f**: & i*\i±Ch*fmh ^cnes quosiabaritiquoad 
hdec Ufque tempdra imperium &4ci. iiawa^emnjes 

etUm ***-*' r* **** R«H*k&*t* ur * Et> * *'(**> 
Sc/N«cnon'^^7^>.e?^^ <«g*-i>*f«w 

^ H ' • & 


Digitized byCjOOQlC 4ff ■!■ ; NOT-£» 

& <_**& TMifc Tbakifeufes i quos alii KjAijtdenft^ 
alii Tbmudi reliquias perhibcnt J \^AlT4ftfi incol * . 
Katfinfts iniupcr^-»-*-* _j-*-* £*** Nmair, & jLLaU 
BtbtUbyGc oO^* M*ztn>& (^\&±G4tfa» t & j-x* 
cm«a£ £«»« i_^»\»v, ^4j$*/frautemcrat »^*e A*t*r«k y 
iftc decantatat iotetx^Mfo fortitudinis &iw. Ji'4*/«»- 
/« ctiam <?4f/4w«A« £3^1 ^ty**, ASjatu/is. Nec- 
non Tribus p*kw S4//«r . Et ^L.*__w3 y^.».S4nm 
Dhthj4» t e quibus *v!^-* J— ; -* ***• r *\***h at- 
que cx his ^ - «vr » Hefina s cuju$ infignc? Jiberalita- 
tem ita prardicat /Vtf4.^ , 

ju*Jx*3.<^*\^>»- ^W** •«*<»_>" 1-46J *!p. 
{uL_*L*o oSj»l (^ tt>-JI /. *. - 
riitbii tttm cum atctfftrit" txultantem, At jfc 

dares iSi, autd ab ttpeta. 
Inter. VbttymjnfateAbuftufts, foit cclebre illud 
bcllum Z>4^ & G^r#A (quiduo Equi iitis materiaj 
quod 40 annos duravir. -Unde lites fcdatu difficiles 
hocindicantproverbio,c^^/'/ww etsbeBum &*. 
hesfjr Gatrab. Dbabjantnfjs ftttt :Si*UU t^flNabtgah 
Pocta eclcbris. Porro c Tribubus tfj#/& oriuhdis 
(jy^<>* Advtan^ Adwa»e#fis 3 qui regionem AlTtytf 
ante ^ty^/w incolueninr. . Ex4ris <*— ? — «^1^6 
DbukhbaaVtxtt* 

^/r4/"<? inScriei Gcnealogicw <ro//w»»»4 (ut kxjuun- 
twAra}es) fiihis jfc-s^cv* CMtdrecth, exrraeolum- 
nam «L-_fc*U-_, Tabttbab. Hi, quibttfdam aMatre 
cJn**. C&*/4/denominati, & Tribus ipfis oriunda? 
t>t>-S-». j A . > BmuChtndafy CbtmUfid*. ATdt- 
ebtb m hm^ yiB*»» T4mim,& e>k> Rabbab, & 
s_x__4 ^-5 — > BsnuDabbahy & tU^». jJt» B4W» Jtftf- 
«4/jm£, 4 Matrc appellati. CModrcca natus in rcda 

linea Digitized byCjOOQlC NOTiE. 

„ *. * ■ — 

lineasU^ Cb***imab 9 extralincara <J±o* HoAbail) 
( .y>^-~K-Jd-4-) \ Bodbxlit nfwm pater, (c quibus 
ZLstO j$ Ab» Dbomib PoetaJ&^te GaUh,& 
&LL S**a7& o^fJCais. 

Cbo**imdin re&a fcric nftus &U£» Censnab , e*- 

traferiem o^ Albar»n,&o^i\ Afad 9 Hanmooxi- 

undxTr&m d**»' aAk/Vquaruoupater Adal^ Hawni 

-fflius. 1* \P*oX Albiijhiiw Hawni fratcr. £i&ae 

harcribus fcUtf r */«»<«*, fc. faonente Alp»b*rh) 

fl.-UiJU.yfr-eUxfi^ quod ih unum colle&asfc 
T^M^rJluerint. ^ooriundij^^sjl e*&- 
iienfcs t & (^A*j* Dudak> afiitjuc quiomnesabeo 
Afatimfts denominati. * 

cw*4*einreaaimeanafos^t rf/a&ir. curfra. 

«rescomplures,fc. c/^-* ***«»» ^^^^-f* 
AbdM*mb t usteAmrtUt Jtejtmtr, &SUMaItc. 
Malcam oriundt S4W A*4/V<* 5 AbdManaho autem 
Tribuscomplures. i- J& J>. B*»»Gtf*r. a. ** 
lC Ba»»B*cr 3 c quibus <J**H ^f ^f«* 
fo. j. Jl^ y> BatmUitb* 4. c^Wl y* ifc»»'/ 
Harttb. %. g^ f> Ban» Mpdl*\. 6. *j+* y* 

1 Ab "i*»»r* «utem, ca*mm filio,ortum dueutft 
to^^l AmrifnfazbAnuro&yj"^ Amtritnfes. 
KMaUto ^\J 4* BanuMtr**. E Tribubus cti- 
am-Vtmw*. <>*>W^i H^/^quosfalfononrfuHi, 
nominc decepti, pro ilfy/»« habcnt. 

Nddro qucmfalfononnulU JCoraijhum vocant, na. 
tusinre#aferic &\*M*kt. MaUco j^i Ffc*V ? qm 
& ^> J JP*r4»/&, feu illcpotiusaquodcnominan 
-JMA&t <>b audaciam, fc l^ quod »* 
jK4wm nomen. Pta^iffree^lmea <^ <?«**,<*- Digitized by VjOOQIC 5? I muft. .^L!"U^il.. i-*" L I " ■■■■■■ "»•' -^-4 tra Hneara -k^&^^ffastf* & ^=^ H*rttk'M& 

G^/e^ natiisln rcdta linca Q^^t ^^ Jtxt&liitc-! 
ayi jM^)-: ^Taifem^d "Adrajfoi u% % JT^ewim- 
Urbis-cuiusppfteii B*M % l K 4dram. lm*pttm mt& 

/*#/*. £* £*W\ Afamah^ fquibu^addit authoHiferi 

-. . Cufo aatus f n.lijfCA te#% .*** LWmahi cxtra &ne- 
i«),v^>#^ ^ # ^^ r pofted 

;a/<*jt* in re<fta4i r^ iucc<? ffo <^£j^/<pf/4£». Exf/a -■' r lineamiiint; ^Taixe^ & Vi^.r^^^T^^tfQij L*«r un di &$ W JTrfjgi» , equibifc^* Becr+§iJ 
Tohdfjafoo aute ££p=* ^ ^«te Ai'/j^«ce^«i- 
i^C&tjff^ ZtyMtffyM^&^ M*u& *i*fcjfc$*)inca 
'g;^j /\ftf/4, extralineam *>&> Zahrab^ a quaifcp» 
Zihr^h^ e quibus originem dyxit Amenah y M$har$mtdu 
IVtatc j:~ Magm^ycm ^rat J^faintctKoraJki^) f fto$ 
nominis, & cui da^es Caa&& jteftuutas dchc^xli^ 
n^tus in lineaore&a cl>U/^ ^a£ ^rtrf Manaph (£Ut;no- 
mcn^-^-iwf cJW^4A)extralincam. ^W^ ^ ^. 
^/rfl^^^K^^^^-^ '^^ #***,. Apdoi Vafj Digitized by VjOOQIC """csfflcarwwBB V ■ ■»1*JT^ NOTiE. . I 5,1 — w • " ■ ■' — « ■ . " 

^W Manaphdmtiismlme&K&a^^ Hajbtm y qui 
populi (uiiprincef>s ^ir, ac pt knas Q/*ti**jS J j. e. 
&i»as;pal^tatori!ttV£aterv^^ & hyber. 

^artivqaaruih ifa Aliot rfinneotio, apttd eos taftituk. 
Ewr^liockim 1. jlw*& ck^ «>^i Shtmy qat pater 
i^y*l Ommaija^ a c\uo Ommawaid£ % e qmb^sOfhman 
J^ iEtm-tfffim. ^Ntc-inoti AfMnhkfihv Aki StfpWt Sc 
' Mtrwti* y, ;• -■ ;; j _ :..- [J,*,-\;--*.\ *■;«:';, ; *.. ./. 

bid*. E quibus fuit 4*tiflc*kfrx Sfafapitt* *Mo- 
h4mmtdy £bn Edris, £lm iii^bbatJMhm&Mr^ Sha r 

fc**&l»'i^ ' \ •';■'••■•>/■•- ) \\\.; -<; —^ 

/i^mifliu^u^ialiaeare^a ^^^^- 
Mffair^&f&sby Motaiioho ^So>&4bd$IUh r in iifieacre- 
i!foir,mra4in€^ 01^^ 

; gcou^dtfeanu' c^ ^i 

*c^.^^4^ ? ■CilaA** V &4lGiddf% %i>J^\^lHa- 
rejth r da*%3&Jit&i ^y\^.tAU(fokamn r ^ Vdo- 
rar^jhtyll AfZii^r^ ^^tt^m^ .'^k^£=i+-J} pue 
4&dai iGttk^ irfbmt^^ qui jgati^ 

W3Q c^i ?*^ Htpam 

Atque h^ pwwipuaf.funt ^^wtaiMiquiorum (r/- 
Agtf.. Bgfrcetteii/jitf^ nonjiiagni 

fint fnomencij^uibii fq*ie ^peryol/eadisvaoo myiumr 
infumi.debcat 'tempiQris^//^^, u>>^^W^^i- £••#• 
^«wj Arabum numerami facile aiTe&fcrini, quasta- 
oien frpcLbcp qua ponu fide e£j{matit. Abul$d?& 
Sh^a^dim -ttfbmtfy *£b»Fa{jpi at*ift|ye utrefq^eft» 

•co t i^ii^is %^q*i(*d fefiHiUald^qiii Gkmw*$4Z*s 

rt 3 ^cenorum * m"nfc M".^"» 1 . «jtffjf^ g . ^g-rarr^a ' rs^ Digitized by VjOOQIC } 5« ( • N O T iE. 

■— i^^— » — | | „ i , . ii i » I ■ ■ i * ■■■ ■' " . 

caurum quod in calce *Uor*ni . Latine verfi habetur , 
edidit, fc. ^>i f tfj^ MdrtiUa Nomin* rt&e infittitrtri 
fttte Itbru virsbitm Beue addit, W« ttiofc mnitttm in 
im momenti tfi fttttm. Quod /fi vcl aliquantilJum 
infir, ubuUm iftam «k qua reponi poffint, Xe&oris o- 
culis fubjecimus. 

Duplcxque its?paritc^convenk'fUtus, Igmamtid 
altcr , altcr JjtamifmiQ Ita fc. tempora & condisio-J 
nem Mralwm, oui ante & pofc Mehjtnmedtm 6\d\n- 
guunt, S^Wi five 7g»#™»rt*,quem vocant, ftarum; 
fic defcribitiw/^iWr,efletc. c>^ ^H JW.I 

oV rfo^V? »>o»Ia[Ij ^a,dJ\ ; ^.[^j ^ y*i>y 
c^Jo ^scj ^^U _/*^b '• c * Statuminqufifue-' 
rum Ardlw auieljlamifmum, qutd *d ign$r*nti*m Dei 
& Aptfiolt cjtttt^ c»nfUttttHHttmrtligi$*tti& gkridtfc 
ntm ief rtfrpi* &1MAXIXCI& fuperbtim &fa?ttm;&c. 
^«^«•^«tem vocant^o 
qx&ohditntidm&fitbmijpmem Dto profiteatur. Vel 
ut re&ius UUtQafd Ebn Ksjfti in libro -Tdariftt. 

16 demuffl, l(l*mifmm efoum qmsii iis *u*a Mobam- 
meittrddiuptt fitbmitM & «tfcnlttt, feu religiofiem 
ab co inftitutam ample&atur. 

Ita fc. (referente Sbarefidnieyxo^tiGdrieU fpc» 
ciemac habitum t^r*Jtu4nduto,^uidejfet jfltmifmtai 
Refpdndk Mtbammedtt^ "i\ ,*J! 2. qj\ o4^Sj (jj\ 

^jsa^ dlaJ^ <J&&Xj*j\ . c. #f confiteirit non -ejfe D*. 
umpraterDeum illumj&JMe efe Apoftolum Dei,& itt 
tempora prtcum fiatuta dHtgemerobfinvet , & EUtmefy 

^_^^^^^^_ ^ nam 

Digitized by Kj ^>OQ lC KQT4. /*'r" pampraffis 9 (jrme^f<IUmaddni jej*nes % & nt aiCaabam $ 
fi commode pofftSy peregrinationemreligionutrgoinfiitu^ 
as. Hanc definitionem teftimonio fuo comprobaffe 
Gabrielem. Hific crgo fe&am fatm \silEjlam , Ijla* 
mifmamfc AfdJlemos,fcu Jjlamitas appcllattt* ztjniai 
tranf|>ofitit literis, cot lfmaelitas 9 & religioncm ipfo* 
rum Ifmaelifmumx per contemptum quidcm, arno- 
minc quodlpfi ficilc admifcrintj utpotc qptlfmaelem 
tam gcncris quim religionis fua? parcntem po&Abra* 
bamum zgnofcint, necalhmcfTe contendant qttam 
profitcntur do&rinam ab ca, quam ipfc olim i patrc 
^dbrahamo acceptam profefiiw; poftcris fuia com* 
mcndatam rdiquit» Quod fi fesicl a SfrarefidswdiAi- 
ccrimuSjmelius qu* poftca diccnda funt 9 & quid pr^- 
tcxucrit Mtkammtits &quitf cgcrit intelligcmus . Sic 
igituriilc 

pK&jA \^V j^V (js* $ty ^y^ *u*&& UJ (-*' 


c^ 


c^ 


iL^V^i) ^ iki^iJ\ gJUiu 

J»-, r v^ 


51 Digitized by VjOOQIC w < 

■1. '^«t.l.I5 .ftcXl^. Uj*£y^UUj >^^'J^v\.^^^^cJj[^ <-**yiM 1 


**** ;c^. 1 c^^/^^:; ut^iK ■;>;. 4 *« - rn" •?:' .: -, '-li •) * '* ; "! ^ t 
i. e. Pvftcfuamdmfaeft laxqu&abK^darhoUx^ibr*- 
hamum^ dtinde abco adfofteros dermata tft^ in duas par- 
; /*J y epsarum um apud fHics ifratlis manfit^ aitemapudfi-* 
\luflfmaetui fuit£ iux qif* in fofteros -ifracth defcendit 
\mamfefla^ qua ad pofltroslfmaelisfetiftnit^ occulta h lu- 
cis ilbiu tlarions indtcium fattum eft multarum ferfona- 
rum ayparitionc, & propbttw in muitis e£ iffts manifcfta- 
titme^ at lucis ohfcuripris Y declo?:atiomrituitm & ftgno* 
\rum*> . ei infer paucos ctmtufwcft rei,ft#tu£< Ktekiak *u~ 
tetp feftdprimxfait TcmfiumffierofUymhdnum^ Stxvn- 
dd vtro Temflum Mecctnum^ Ltx prioris, judiciis wam* 
feftis conftabat^fofterioris, ebfcrvatione Sigmrnfii Sacro- 
rum. Inimicifriom^fuerunt infiitles 9 ut Haraohft H$- 
man^fofterioris autem,wv*>vtm} feu idoloUtrd^idofdrum 
ttStatudrumCultores. ' 

i 4i#c ille^ ^Quid alipd ergojerjj IftmJfmtu quan? 
\lfmaeiifmns i jfnidclm, prhamidas & Kyimakkitas 
.^jM»^T \Jl\ fcUj ad IJldmifmum .ihvit&fle djcurif; Mo- 
hmmedes ergo in quem lucem illam^ophctisein rp- \ 
fot«minand#fignum, defiHTe volunt, dum apcrtic- 
tem ritiiurii Jjmaelftarjsm Jedte; proprierum dodrt- 
j naro '^Jcor4no(cos\jitm % utG^ tradidit, 

\<^irabef% fuds«afc Idolorunrtultu revocavit, ///04*- 
///&/ fob iftatmfml> titvHa feftalirator haberi vo- 
htiti *..^- ; '■*•-*. , ' . > c f * ....; .'. 
«fjftritflut, t^gfiuqi ip%#m;p£nes Txibus Kahjan^ 
&c.^Q^oi de Veterum o^^Rcgum memoria 
., '• ~~' ' fuperefh Digitized by VjOOQIC • NO T*iE- | 55 

fopercfr j&£=> (_/>* J*ii i. e, faueum ddmodum it 
multo cffe cxtra dubium eft. Nc pcnitus oblivioni 
tradcrentureontmtamnomina t quamres geftar, illo- 
rum diligcntia* debemus qui amiquitus ore tradita, 
necaliis,quamlabilihominum(qui (yWl cl** 
ac apud Anbtt /uxta Grammaticorum non paucos 
aboblivionenomen forritij memoril,. archivis re« 
poGta literis confignarunt. Si cut operar pretium vi- 
deatir vctcris biftoriasreliquias typorum ctiam fidti 
tommitti % non gravabimur hic catalogum cam eorum 
quiaptod Humyurtnfts inregionc 7"4«M»,(quibuspri- 
mas defert Author noftcr ) quam qui alibi regnarunr, 
sx\Ab»lftd* t \4ljM»*bio % x^ihmedi fofepbi filio, 
Scholiafte in Epiftolam Eb* %*Abd»»i r &c. cxccrp 
tum fubneftcrc. 

(y*£\ i£jk* Regum 7*m»»e»fi»m ferics. 

i ^/Umb* Kdbunue.Jetl*» Bbtri filius. Fertur 
hic gVxJl u*^ ^M*Tl,Oe,^ ^&U /y* — Jjl 
i. e. /W/w«* 4«*' in Tama» regnavit t et Dddema indait, 

a (_^ju r-iirii Ksbuni filius,atquc hic • — Jjt 

L^Uw» -#>!« ^.yjJJTe***» <j£LU i. e. A-iauu 40* 
ArAbiceloeutusefc tt qutmfrimo fdl»tir»»t filii iffiut 
[*l»utie»t rtgni ( fe» \£y\* i. B*g»m)frofriu t nempe, 
Abnuasmalcdiaionem&profpcr£,feu jucundi* agas 
mane 4 . Defalutandi,fivebencprccandi formula ifta, 
quam Regum fuorum propriamcfle voluerunt %<*&» 
vfrdes non inutile fuerit pauca hic explicationis 
gratia attexere. 

Sic igitur ^lmourrdzi Xn libro CMogreb. (jjs 
,-4-hh ^TJ4» ^ )jM&» S-»UU j l <>1 Digitized by VjOOQIC $6 | KOT;£. 

&*ac*^ UC. Atabesfrifci Rtgesfuos falutabant his Qtr- 
bk % Abnuas iftalcditfionem. nec alium quemfiamfr*- 
ter tos hatformuUcot*ftUabant % 4dt$ ut tum ifforum quii 
adrtgnum tvtffm tfftt^ dt to dittrtnt i Jtffo* falutationem 
acctfit. Unde & *#*&) i.c. Salutatio, idem apud 
ipfos pcr j^**" i.c# per Metaphoram valct ac ifog- 
iw» , & «JD * ii^W quodproprie fonat Dttu <&i- 
tam ttbifrolongtt ) idcm ac *JJ t &£=*)«*' Deus tt ad 
lmftrium ivthat^ tcftibus i^AlJauhario & K^ilFirau* 
j 7»W/>&c. Quod ad formulae autem fignificationem, 
ticEbnolAibirh^-*? l£*** Ci/^» C/**^ <S& 

•;• pc>5j 2u^oo c^tb ^jii Ju.5u>^-3 i. e. Formuia hac t 
sbaita'llaau y i.c. Abnuas malediflum, Regesjuos olim 
falutabanty tifqut btnt frtcabantur 5 fenfus auttm tjus 
hic tJlfCavt ficias aUquidcu)m caufa^maiediffis ti in~ 
ct(fant r tt convitp frofcindant. Eadem fcre apud AU 
Jauhtrium lcgimus. Obfervatu autcm hic dignum eft 
vcrbum c**>I quod lmftrandi vim hab«i pmeriti 
formA cfFcrri^ ac fonare, quafi rcm gcftam narraret^ 
Abnuijlifcvt TigtuiQi maledi<5Honem:Qupd & in aHis 
fivebenc,five male precandi formuliSj zpudAraits 
fieri folet.Cujus rei rationem, quia non adeo trita eft , 
cxAlbartfyiin Sermones££* 2ty bat* Schoiiis refcrre 
iibet* IHcigttutcomprccationcm iftam qud quotks 
Mohammtdis nomen proferunr, utuntur fo *JUJ ^«* 
*tX*Brofitim fit ti Dtm explicaturus> ha?c habt i J*i — i Digitized by VjOOQIC NOTi£. 

jn f i — mmmmf mi\ Hnwi i n ii r ii im ■ n . ■ ■ ■ i hhm wi - — ,,, ■■ . , - . . 

8,'t£tart ^ ^4>A U*yjj (^ly)l CH*°-U ^P *^ J"** 

c^.o3 .j (J^y^ f*> V^Vu^^.J*** ue. Vtrbuml 
prtttriti ttmpmt kic comprtttndi fig*i§c*tum habit 
fc. Deutfisiliipropitius. Cum suttm bu\u(m$di fa*tk* 
net imptrii ftttitm btbunt j Imptrariauttm inftrioribtu 
[ol*4t % boc rtfugitnt<s % tM vtrbo puttriti tnuntiaut , ut 
(1$D «JJt ^M Propitim fuit tibi Dtus, tt i^&H- o*<mw1 
Bcmfccit tibi Btusr ubi non pro retfefa pra?terito tia- 
bcrtdebet vcrbum, fcd peuttonis, ac fupplicationis 
fcnfum habere, litimperativi vicem fuftineat,, vizt 
Propitius tibi fit > Benefaciat tibi Deust j oxar .JUIA r^^^r44r4^iu^^ : 4 J»*£ **e ( q. d. &**>** Stlit ) Tdfhbdbi filius, 
qai quod muita ab hoftibus fpolia reportaverit 
Y^Hss» LiU. ^j t. c. Mulm feeerit captivot, indc 
cognomihatus ett L-**» atf*,1uc celebrem m regione 
<_^,U itf 4r«* aggerem ftruxit, atqueipfam tirbcrn Ma* 
rtb qu* inde \-a*6 «l;?.^ i. e. Vrh Ssb* audit . ARi 
t^U noitien arris effc volunt, ^ Srffcautcm ur- 
bls.aiiiW^cognomen rcgis qui tmsm lmpera- 
Vfc." *■** ifti fiiii crant Complures, cquibusv^ 
#4wjir ^/-*— c jfam» U^4^» Gaklnt^j^dM 
jdjhaar.Scc, 

5 va*^ tf4i*j4r Sj^ fii Jus, cui nomcn illud (ut 

vommj inditum ^^ -iJ**>\ *«>^ ^f^ [?' 
anrlfUrumqtc veftibmrabrtt initttut hcideret. HiC 
ThnimJ»M.cxUmM»$\n ffejal»m cxpulit. Tac prit 
mumhunc c regibus Hmjtrenfbut capiti foo dia- 
dcma aarcum impofutffe rcfetunt AlpMstimStl 
Ahmtd Itftfhii filiusl ' ' < ; J , , ! 
. -• ■■ - ■- ■ '. •- - • ------ • ^. — Digitized by VjOOQIC 57 58 | NOTii 6 ik)j mjtl, Hamym filius ita ^hnlfeda^t alii 
Hamyro fratrem ipfius Cahlannm fucceffifle rolunt . 
8c p o Wqd y habent 0$ \j w*thel. 

7 &»>£*»& t^/faefae, Waytli filius. yiljanbari 
9^}^ (j/^.&^\£x*»J\ Jifatsftt filium ifSgrfA* 
vocat. 

8 >** Taafar^atfati ma&. 

9 u^V»* ^ Z>*« 2k>4/&, cui nomen ^»U £ po- 
tteris^pnii#4«>jMr. 

^^wdi<aiw,qui<^lle^i$ copiis Amernmiugmu 

li.£+*»\ Jfm*b2to$m*ni&m. 

i a o^ sMdtdtiMm ***> f. AtMatau, Ua**, 
quiadultimumufqucoccidctnem pcrtingens multa 
potcntue fuaweftigta relMjuk. 

poft Skaddadm CoUocat o$?* UMortbedum, qni 
*>jl j*> pb# 4ni % eogopmmatas,(qucm fpxcentos 
annos wgnifle rcfert Mfiranz t abadtm)deinde m 
4mruMM*riinM{i\wm. ^ 

... *4 A&»> *b f>bn Sddtd ejufdera fater. 

I5^x!»j*\£4l8mtk t j)k* Sadadi fifius, qui 
jJ*\A&j*1 jWdrtti MUjtfc quod rtprutu iti 
T^woww^wW/popiilumditavk, cognominatus cft. 
quouiam **V*j ,J o-Ur c£L £ Becaofe m grf* oat*s 
^ftat|ew>t|ctt»ea8,ut loquuntur noftratesji 
tr^quodpropri^ piumam pcr mctaphoram opes 
<lenotat. Hjc Ule eft qui ^jp\ & i. e . r*#*# 
pr«nusmidit, 

Jwpwius .• atque imnc Sktmm tftusi,CM>s:in ^ 
«rjwmentio,non ^ilexanirnm Macedantm efte vo- 

— ^ " fatt 

Digitized byLjOOQlC ■ ■ ja^u . ■■ !!. NOTiE. I 59 lant ex Ebn <^ibb*f fcntcntia. 

17.***' JA\ }* BBu'iM4M4r i^brdhdh, DbnU 
kdrnsint filius , indc cognominatus, quod prinus 

^jay loTi.PbartsimvtdffrMxittum hifitsbtit inv+> 
dtrtt^tts inttr reieundum vU iudim htbiturus. 

\% o«*?>*l od/r/V«j,^r4^fiiius, «qno dcno- 
minata 4ffcfo reterentibus KjflUnntbit t Ahmttk J* 
ftfhi fil, & Schol in Epift. £$» ^Ato»,& ^ l^riir/, 
populi a J*fl»4ugrittUqn*t*t<'teftiu* i u&gyftt, 
&.c. in eas quam jam oceopant fedts, tranflati. 

I* jl>** ^Vco^JI ^p DhnlAdbdsr AmrujyJfrm 
frater , tmk Dtminm s*rtrtm t Jw TmiiUmm cog. 
nomjnams, quod monftrofunj tjm4Am hominum 
quos fceilo ccpcrat, vel ( ut alii ) Siraiat um, m Saty- 
rorum,genus in T4»M/Miwinvexit,quibus tunc pri- 
* mum vifis territus atque confternatus eft pppulus. 

ao (i^^^wo^ thAthtMh c Sdtftei pofterts ,, 
qucm pulfo D-6»/^WRcgnopr«feccrm>c jfcoi, 
jdrtnfts. 

ai oU^i jtlfftdA4i,sh4ritdM&lm. 

%t o^-**^> RdJ&it t H»/bd# iilius annos *o rcg- 
naffc fcrtur .atquc hanc eam perhibent &ȣ* regjn*m, 
qua? Sdjtmtntm adik, eiqae ntfptam» 

aj ^l ^b 2isfhtKof ntam i.e. Sfargens btnt- 
/fMjitadidusob JnfigrKna liberahtatcm, cum alias 
nomenipfi eflet \&\*MaUc !)unc,cura exercitum 

3uemtnOcridentemduxefat } arena > obrutum perdi- 
ifler,ftatuamexaeEe conflatam crexiCe traduntiCu» 
juspc&ori chara&crtbusantiquis infculpenda cura* 
vit hacc verba, c^-*o~^ ^jloic.&sni/tftnf 
mt tdtt w.Noa ultra. £farM//"fliius • «. "^iiin^^Nn Digitized by VjOOQIC *<*•,•■ i *bulFe«Ia/>4ii- 
it>£littr } quod 
f$. futtitt in 
publicm pHm 
idinty noutm 
afamrtt w<. 
jfem toeitff* 24 lAv> ^*^ Shamtr Taraafb i. C. Shamer qoi 
tremit , tremem a tremorc qui ipfurajoccupavcrat dc* 
nomiiutfus. #V*'"fiiiw$* vcl juxta alios 4/mtV. 
ab CO Samarcandam nomen traxiffc volunt • 

-15 ^IU ,^f jtftf. J4*&, Shameri ftlius. 

a5 (j^y^x Amran^ Amtri fi!iu$ v e pofteris C4$. 
/4W S tranflato tunc impcrio a pdjftcris ttamjar^ ad 
pofterosfrattis ipfiiKC^/4*. fuit w*»r** ifte U*1£p 
Hamluu 

*7 jf^&i js+£ Amr& &\im Amgri, cui cogne- 
mcn U^i>^ mt4^jkid t quafi Diiaceraur dicas, in- 
ditum, quod binasquas quotidie inducbat , vcfks, 
vefpcri dtfaccraret,eas vd ipfe rwrfum induerc, ycl 
utabaliis induercntur, pati dedignams. v, ^/jF4tf* 
bariumtt AlFirau^badium&z. * 

aS (^^bJl AlAlkrani.Abimalecu 

29 (^lkjA. j6 z>A* Habjhan^ 4Er*#/ f ilius 5 atque 
hk cft qai Tafm*n*8c fadifum{\xt pcrhibcnt J i ipe- 
dtofulhiiit. 

30 £*S Tobbaa % Alkrani f ilius. 

3 r u^£a*^-=» Colaicarb, ( vcl ut Aljannabita^ & 
Ahmed $bn rnfif^X^ ^ai* MeUk TacrakTtbbdi 
fffius. ^ 

31 dJUiJ o>j.-==> *>1 ^f* C*>i ^fyS^J. «jui <**s 
ku^bJl i.e« T^44 w^i,cujus in ^/^r^mentio^ 
700« ante Mobammedem annis floruifTe perbibetur, 
ac primus Caabd aulsea circumdcdiffe , Ejus fuafu ac 
ignis, qucm inrebus dubiis confulcbant J^=>Vi 
cJUbM ^**^ ' JlxjW quod 4*1 faifum frdtenderet y co»~ 
fnmtre foleret* qui vernm dicerct^iutatium relinqueret 
inditio, Hamyarcmfes ab Idolorum cultu ad fnddif- 
mnm convcrfi 5 atquc indc fuit o^J V ^H&j&J ' ^ 1 

.laddifmt 

1 ' ■ '■■■ 11.11 1 « ■^w^w—PiWw m» m ' W J Digitized byLjOOQlC noTjE. <5j Judaifwi apdTamanemfet trige. v. AllsMnah. Abmedttni 
& Scholiaftca £fo Abduni. Mortuus eft afuis oc 
cifus. 

3 j oL-Ack. tiiffanfTohbax filius ; bic cum eos qui 
patrem imerfecerant, c medio fuftulifT«,ipfe a fratre 
interfe&us cft. 

34 j^ »■ r Awr«i TtfA»' filius cogoominatus 
c\y$i ^oi.e. Dcminus lignerum , quod continuis 
vcxatus morbis, nc ad feceffura, nifi fclla portatus, 

irct. 

35 J$£=> o~* AbdCcUl t D«l' arpadtiillUS. 

jd ^Ww ^sTobbaa BaffanJ.iXnAbulfeda Tebbaa 
filiusH-i^MM;f. CoUic*rb t ) ji*$\ & T«1ibaammr r 
vcl minimtu di&us. 

j 7 e>, Wl tMHoHtb, hrnri filius : qui & /«</«/- 
«wwamplexus eft» 

|8 o^k» MorthedfielaliiXmt poft qaem.divifum 
eft Hamfarenfium imperium. RegnSflc tamen poft il- ' 
lttm perhibetur, 

3P &»*€s»j W^fiiijAf^r/^iRUus. 

40 «*^1 Mrahah,t\l(abshi i ilius: qui cpgnomina. 

tt&cft tvWl jUf*« 

41 W L~~ sMsMtltA-M^F.eda^ loco-cjus ha- 
bcmA//4»*^:& A/^C^Vi^o ^^1 BbnDakikan, 
cuifuitceicbrisiile A»r/ Ebn Maadi Cerbt gladius, 
sL*W« Samfama diclus, qui cum poftca in manus 
A/tefi C/M/* pcrveniffct, acad.ipfutn-<7«w«r»w_ 
Imperator gladios quofdara pr»ftantcs mififfet.ille 
coram Legatts prehenfo Samfama eos omnes rocdiosi 
raphanoruminftar,fcidit,utne minimum interim in 
wiw*acicveftigiumapparcret. . * 

A. ^Ut \o Dtt Stmnatir.lthKtoAlf *""*** 
•^ y W/>, Digitized byCjOOQlC 6t N O T JL_ 

bndie. ditfus *> *o*^ ^***^ qubd digitus illitffet 
fuperflnm ; at Liljanbariut JjSUAM Tamantnfibm 
inaures dici fcribit, atque indc cognominatum regem 
idumcuinomen ***xsr Laehiiaab. Homo impurtf- 
fiffcis^uipucrostioolks tutpt ltbidtne dehoneftavit 
quo Hamyareufium, apud quos Cinaedura rcgnarc ne« 
fte,imperfoinepti eflcnt. 

43. o»W> ^ 6 *>» M**, ita a Cincinms a ter- 
gopemiulisdi&us cumaliasnomenipft eflet ci^. 
ruftfykwjoftfbut. Hicomnesqui Judaifmum profi- 
teri recufarent in o*^ i. e. /««4» ignis accenfam 
conjccit. Unde & ojo±$\ o**A*» quafi Bominus 
/wtjappellatus. Ejus meminit Alcotanut. anni$70. 
ante CMobammedem floruit. ^ 

44- (^j&s- 3 &* ladan, i. e. Voce amamaT 
pratditus. Ultimum hunc ftatuit MulFeda, rcgum 
Hamyartufium, quorum imperium (juxta ipfum) du- 
ravitannos aoao.at fccundum iMlannabium & hbmt- 
jfovultra 3000. guotannos finguti rtgn&rumt n»n de- 
figmwimut (tnquitj qu6d omnino incertum fit quod 
iis vulgd attribuitur fpatium. Undt efi quod dixerit 
fiutbor ^\ £>Jji i. e. iMrarum, feu Htftori* 
genium, nonSfle interomnes hiftorias ^— i-**J 
j gtfs (A^L* jfe>;>\)5 cy* t. c. Minmfanaquam 
hiftoria regum Hdmysrtnfium, cum frototannorum ft$- 
tio tam paucos numtrtntregeu Sex enim & vigintirege» 
finquit) unmerant, qnorum regnnm to%o.annornm ffa- 
tinm comfltat. Haec ille, ai hutborcmab eocitatum 
erroris hac ex parte incufat t\lIannabim t <\M certum 
fit&alios poft /#4*/*i4»*regnaffe. Nifiita excttfari 
polfit uc dicacur 16 foium efle de quorum regno con- 
veniat tnter hiftoricos. Annos ergo quos ipforum 

uonnullis Digitized byCjOOQlC NOTiE j 6^ 

nonnullisaffignantalii,omifimus & nos, hbulFed* 
judicium fecuti. Poft Dulladan imperarunc regioni 
Tamdncx Abyffmis & Perjis oGto tdeinde in Mofteman. 
Korum potcftatem reelacheft. ita Abul Feda . ztAL 
Unmhita,&. tAbmeiEbn Tufefr ultimum regum Ham- 
yarenfium itatuunt Du non>jts,q\xi cum 260 annos juxta 
i_s(}?jxnabium 9 66. juxta Abmcdem regnaflet, in an- 
guftias ab ^ibyfpnit redaflus,in mare, equo comitato, 
i;r»«wpcriir. Caufabelii crodelitas ipfiuserga Chri- 
ftianos, quos Vivicomburio, & variis cruciatibus £ 
medio fuftulit, qua motus ^lac^ AlNejafti *s£~ 
tkiofim rcx,copias fuas contraipfum in Taman mifit. 
Sub ipfo tamen Chriftianifmum amplexos Najrani 
incolas referr i^ilGiannabius* 

45 !A>,\ ^yiryat^ ^EtMopS. 

46 p£$\ **>»1 i^ibrabah ^lajbrami ita icica. 
/r/V*vuinerisipii tn facicinfli&i denominatus. Hic eft 
quiJ*iJl c*=»^ i» e. V ominus Elefbanti audit 4 ejus 
nempc,aquo capitulo Aleorani quod J*iJI S^** 
dicitur, tkulus. Caput ipfum, quod & brcve fit 
& ad illaftrandam hiftoriam faciat, apponemus. 

J^-JL*i_3 ^ ^^ J»** f» d**K VV*^W 
,.^«,1*** ~«-A«^-3 J«U l>.'^cW!j i. c. /0 nomine Dei miferatora t mifericorjts . ^» *«» 
vidiftiquomodoegtrit Dominus tutss cum DominuEle» 
phanti f 4» »»» dolum ipforum irritumfecit y mifujj con- 
tratosavium grtgtt qut in iffos UfsBos e * Imo coSfo 
de\icerent^ ebfauc pofuit infiar fegetis depap ? Hiftori-. 
am, ad quara alludi hicvolunt, ica narrant Interprc 

K tr ulUUin : Digitized by VjOOQIC *Vt<ilii > (u(lt 
AbulFcda)f/«- 
rer. 64 I NOTit 

tcs. ^braham fc. iftum Tamani fub lUa^i *sifham& 
Ainajafhi; fcu v£tbiopum rege, pra?fc<5ium in urbc 
54*4* EccIefiamftruxiflTe 3 adquem f negle<5tui habiri 
Caabi, peregrinationcs ab hominibus inftltui voluit. 
cam cum Arabs quidam confpurcaflTcr,& indignc tra- 
ftaffet ad iram provocatum t^dbraham fe ad diruen- 
d&m Caabam juramcnto obftrinxiffe, atque ejus rci 
gratia collcftis copiis Mtccham re&a tetendifle. Fuiffe 
illi *Elephantem nomine Oy-tat" Kjiiahmud^ qui 
cum jam Mecch* propinquus facicra Caaba adver* 
tere cogeretur in genua procumbens progredi recufa- 
bat ; cum alio alacriter pergebat. Mififfe autcm De- 
um avium grcges qua? fingula? tcrnos geftabant lapil- 
los, ore unum, pedibus rcliquos,magnitudine inter 
lenticu!am & cicercm , cjus taracn ponderis,ut cum 
in hominem galca obte<^um dccidcrcnr, perforatis 
galca & homine ( addunt JaUalani y & Elephanto ) in 
terram caderent. iis inferipta fuifle perdendorum 
nomina. Vide ^AlCefhapby t^lBidawium, JaUalani % 
quiCommentariosin AIc. fcripfcrunt: & hiftori- 
cos Ahul Feiam^AlJaunabium^ Ahmeiem % &c# conti- 
Abul Feda. giflfe hoc tradunt anne knufhtrwam 41, quo & aatus 
cft MotjammtAer. 

47 ££*^a* Tacfum^tsibrah* &\\us. 

48 iJjpdx* Majruk, v4brahd filius, qui ultimus 
v£thi0p»m ramano imperavit, reverfoad Bamytrcn- 
fes rcgno. v£tbiofum autcra imperium annos 72. 
circiterdurdflc refert Allannabius ; rcgnanre Aryato r 
lOtAbrabah^Q circitcr. Tacfumo>duo$. 

49 4^'(%^&-£/)'iAt*' Stif Ebn Di Ta^an^ 
fJamy arenfis ,* qui mipetratts ab Anufherwano rege 
Terfarum 9 (quas fruftra prius ab Htraclio Imperatore 
m petierat) Digitized by VjOOQIC NOTiE. 

peticrat)copiis, regnum avitumcx *ALthiopum ma- 
nibus cripuit : a quorum tamen aliquibus, quibus 
familiariterufuseft, & ipfc intcrfe&us cft. Mortuo 
co^nonalii Tamano impcrarunt quara quos pra?fi- 
ceret ^ym^s? Cefra y feu Pcrfarumrcx.acpio Saifo 
Abmed % 'Eh*ruftf\pfixa filium {jtjs&^jj&s* Maadi 
Carb fubftituit. Saifofc. anteimpetratas"a Cefra co- 
pias in Perfia mortuo^ UMaadiXarbo ab ^Etbiopibua 
intercmpto, regnum i Sab* poftcris penitustranfiifle, 
pra?fe&o a Cefra primo Jj**j Wabz,ar^ poft eum 
(jj<*yj* xMar^aban y dcinde (jj^z&u* Ssban, 4® 
Xjju^^m. l$r]is^cu Georgio ^vMimo (^^*-* Ma*,ano, 
quo Mobamtmdi noimen dantc, ad UHohammedanos 
dcvoluta Tamani pra?fedura, cu jus parteni a Mdam- 
medc acccpit j^ Sbabr^Ba^ani filius. 

Atque ha?c rcgum ftamyort*fium ferics cft, quo- 
rumfingulistituluscrat ^juS T*bbaa % ut Romanis^C^ 
far % Perfts ^j j^Sb Cefra s iis ncmpe qui regionibus 
j&&* Hamjar % & ^yfy^. Hadramut^ domina- 
rcmur, afios cnim Tobbaos non audiiffc teftatur Al- 
FirautAbadim . t££W ^^ ^^l 3 (^** 4 ** * J** 
%&**»* Ua* o^yaa. Non inftgmebanimr titulo Tob^ 
bai (mquit Ebn Athir) nift qui Hamdramjt^Saba^ & 
Hamyar, pojfsderent. Fuifle tameu& in aliis Tamani 
pardbus rcgcs Saba oriundos teftantur hiftorici, fcd 
dcquOrura numcro & nominibus nihil ccrti conftet.; 
Curautem T^iididifuerint rationemhanc reddit 
Alkodati JU#, U£» $jss*X» £J$, *4^* <J£» (jjl 
«&%»$\ <J£ ULsfcM i. e- gaoniam alter alteri fucccde- 
res, todim modo quo & CbaUf* poft Mohammedem\ 
appdlantur. Nomcn crgo Tobbai in verfiorto adhibui- 
mus, ad qtiod ia voce *-— *>Ux* qu* £*//# aliis 

K 2 fuccedentes «s Digitized by VjOOQIC 66 j ,£-JUlt 
«>JU-Jt 
Jl Ebml Atbir. 
Iri firg. * Tamano 
fc. ob J^a 
N O T iE. 

fucccdemes 3 fonat, alluditur, tum quod in alio eaem- 

pkri 4 f/w** ero/J, fcriorum fuiffe praffina j copula? 

nota^ conjicimus &*> IjJdJ^quodpIuralcefly *5 £a3 

Di&i autem & alias 7*"tantnfmm Reges, cJW^J 

& ^JU — 51 a fingulari J** qunfi diffdtorts a cJj — * 

quoQ dtfium fignificat <>£**» l& W^Jyb. j&V ^^h 

Ita vocatur Rex (inquit AlFiranKabaa$us ) quudicat 

quicquid voluerit, & tranftt Q di&um e/us ] fcu fub- 

ditosdi&o obfequentes habeat: eandcm ob ratio- 

nem & * cJj^ Makawelibeodcm rhcmatedictmtur. 

aliistamciipjacct(ut&apud ipfiim videreefU hos 

titulos porins regibus minoribu* fcu pra^&isRe- 

gum attribufos <£jd j&u& {dtyX* om <i£U <J**W 

*Ja-s!$\ <*&-XJl Alkatl Rex cjt e Rtgibus Ha,ryar y 

tnfra Regcm mtximrtrnSpquit Allaubaritu. ita & AhuK 

Feda (^UfeJJ c?l^r (^^ <*&£if £* <Jj\*d)\ 

O*j01 i.e. hlUHakawelfunt qui magnis Tamani fro- 
vimiis prafunt . RcgesAubum &+>J\ 'j£"^taUE»&2£J1 i.e. 
^gjrf *//£/ ^iw m Taman regnirunt, ac prima 
**A*rJ \&yb* Rtges^Hirenfts. 

x Primus in* /fr>4 regnaflfe perhibetur ^CJt^ 
tJMtlec qnidan^e Cahlani pofteris, ac floruiflc tempo- 
re ci?.iyaJI u i^>JU i> p* Tfcg»*» Provinciarum feu par- 
tium;;, ita vocant Reges quos Provinciis Pfrjfo y&. 
xandrum pr*f eci(fe autumanr. 

2 jj~*-z i^imrus iMaleciivoxtx. 

3"&*ftj*r loddimab^Malcci iilius, (Jyi^l l^I- 
__ jibrafh' Digitized by VjOOQIC NOTi, 

Abrajh di&us *-J (±/\£ss> OfjA fcil. ob Lepram 
quae ipfi inerac . unue: o*>~*$J dicendtts fumt. 
quod ipfi nomcn imponcre veriri Arsbes <J*j*$] 
dtverunt, quodmolliusquidfonarevidetur,ic. ma- 
culis afpcrfum, ita ^AlFi*duz>&bddiut. Hic eft cujus 
& in proverbio mcntio )U*.£&» (JsWo^» j.e./*- 
/?4r dnorum Jodaimv compotat*vum r ^uvkxft idem ex 
<_•*>*£**» Rcgibusquifibi UUxs^M i.e. Machinam 
bditcam ftu Bitoftam confccic,primus cui * ceret pra?- 

fercbanrur^primus qu ^ JUJI *}<J*&* trefcren- 

tibfls ^dlJjtnnabio y \^ihmede y ?o(epht filio .'& Scholia. 
fte in Bhn %yt-bi*n* Bellum cunv x^imro quodain 
^dmalckita^x Mefopotamia imperavit geffit, eumq* 
eraedio fuftulit. ipfe deindc k t«>> Zoba^mri filia, 
cujusamoreirretirusfucrat, aftu interfetfus pcriit. 
Qui fequuntur Reges (^i**A^l Lficbntitnfos, fcu 
Lachmidk audiuntj e poftens fcil V^ crf jj+e&y *&r 
Ldcbmi&i^fmri, {.Sab<e, dicuntur& ^o\j\\ Mon* 
Mri,& ^4^\(JV FawiliauitGnditri, 

Rafafh "foddmA fororc, qui avtincuii fui ca?dem 
| urnlcifccretur, dolo jk*£ Kofairi cujufdam, qui 
fodaimtt fervusfuerar, obunuit. Hocpa<5io^Pra?cifi 
A'*^/r*voleati<nares-, & tergum fljgellis laniatum, 
quomeljus fe in gratiaai Zofa^ qijafi Arpro^z. quo 
tam indigne tra#atus fucrat, furtimopere infcnfus, 
infinuaret, atque ita opportunitatcm n2<5tus vindi- 
damdeeafumeret. Quod'& fecit, mercium (qui- 
busimpoitandisa Zcba, qux fidcm ipfi adhibuerat s 
pra?fe#us eft J pra?textu y hominibus armatis quos 
ciftis incluferat, ih ipfius arccm, introdudis : cnjus. 

K 2 faai I 6 7 I i. tcbeliajf. Digitized by VjOOQIC 6% ] MFeda HO.TiE. 

fa&i memoria ne pertret cautum eft proverbio 

zjd\ j&tS £<$*. \*j*$ i. e. Obcaafam aliquamab- 
fdiii ' pSi Kojatr Kafum. Eft & ab tAmro proverbi- 
um CjLUI ^js. Ajut j^» i. e. (Jliajor efi tyimrtts 
quam uhtorqut iuduatur. 

5 o-**N \jA Amri$'lKais,Amri filius: cuicog- 
nomen t*J1 vilbaia , i.e. cjj$\ Primus. 

6 jj4*Amrui,AmrhlKatJi filiusFloruitregnan- 
te apud Perfat Saburo Dil Ac3af tJ\*&=$S {J^ji^ 
i, C. Sabur, Scayularum Domuta (qui inde di&us quod 
^4^»»,quosdevicerat,* fcapulas abfcinderet,(non 
quod ipfe latis humeris preditus effet, ut autumat 
doetlf&musScbicbardta.) Matcripfifuit S^U, cujus 
inaurcs in provcrbium abiere «— ^A* ^* Inaures 
Jdaria. 

7 o*^ ^«f» *)Umi p& filius, *AmaUkiui 

8 Aiius quidam ex AmaUkitu ir»rv[i& deindc 
reverfoadXw&MOTV&jregno. J 

9 U»&»fl j^*1 Amriolkaa t Amri fitius, cogno- 
rnlnatuso^*^ Almohrek, i.e. ufior^uod f rimus 
f uerit qui fontes ignc cruciavit. c$»i« /•/<• ^-J>' 

io jyt$\ i^\a*iS\ %Al1lopman alawar uLufau 
Amriol' Kaiji filius.quicum annos triginta regnlf- 
fet,* «iftjt (_j* QJ*$ ^J* u c ' Reram noundana- 
rum curam abjecit & regno fe abdicavit, dicens 
oUa ^l t^.1 ^U <4>»<^1 \.e.£uid}r0' 
Aefl regnum , <yW «r/i feritur//m "efi ? Fa&um boc 
regnante apud JVr/** , .^— •■ r»!*** 1 ? Bahram laur 
Tazdejerdi filio. Condktifle fertur nAlNooman ifte, 

- decantatas Digitized byCjOOQlC NOTifi. I *9 decanwas Arabnm Carminibus & Proverbiis arces 
ub,y» 5 l Cbat»arnak t & ^j^WyAlSadir Chawarntki 
opitcx^U^». Senemmar^b eo de arcis quam^ftruxerat 
faftigio praeceps datus Proverbio anfam dedit, 
^I^jL» 1 \ye* Semmmdri prtmium, teftibus AIJah- 
bario i^AlFirau*>abadit 9 Safitidino, & Kyilmida- 

nio, . . 

»1 ^UiV AlMondar t 2ioomani fil. regnavit lm- 

perante Pw/fr fhirautttatMtrdi filio. 

ia <iy»^V AlAfwad t ^Almtndari fil. HicG*/*. 

nidas^Jrabes fcil. *jrw incola$,bello fuperavit, mul- 

t6fque £ Regia ipforum familia captivos cepit •• tra* 

duntalii(referen« ~#/W EbnTufef) praevaluiffe 

ipfi <J<*^«» : atqueipfum intercmifle : tempofe item 

Phirattei. 

,, ^j^JUA^ Almondar, AlAftvadt frater, 

14 ««Wfl *•»*■ -*/*"■** v*lDamyati y eftau- 
tem JS*-*6 ZMw;*/, familia quaedam X^w#. 

15 u^ii^ js^ Amritl KaisfiWmnoomanit fil. 
Amriolkais olMobrek h hunc e,um efle qmSenmm* 
rum de arce quam ipfi ftru*«« prajcipitem dejc- 
cit, volunt ^bul Feda^ifamtabiusy & AbmedEbn 

16 >«>itt Al/tondar, Amrilkaifi filius, cujus ma- 
ternomine **,U *<»»6, ^ fiHa ob infigoem 
pulchritudineni cognomlnataefl tU*J! [^' Ma f[' 
Lu/, i.e. Aqaa Grfcjte r unde & ipfr JiMinJsr Ebn 
W/Waudiitj&pofteriejus U*J\ L* ~* Ftltt 
aqux cMisi qua? appellatio Rcgibushilcc Eruen. 
ftkus communis eft cum iis qui in Syria regnarunt, 
refte tAlJauharto; ita fcilicetdenominatisapatre Digitized by VjOOQIC ya | N O T jL 

fuo ^Vi **J ^» ^mr A*dic*fi ( qui & ^r/ Jl/«r 
/7* paccr j|oui (JW<*o/farnai s ku AquaCotlcfiis dici me~ 
ruit, *** cJdi- *>¥ i. e. quod wV« *j«/ 5 popularibm 
fuis annon* caritate ot>preflis,//^&m.vel (ut loqui- 
tur AlUnnabim) ^ilJpUU *Jl* ^i; (^/l£=a tf# 
J^=M Uac 0-<l quod ahcralttau ac bcoijuatita ftta 
opcs fuas ptuvt* iQcdfubfiitutrtt) feu opibus fuis iargircr 
inipfos.erogatis pluvi* defedum compenfarer. In 
locum zwttmAlmondari iftius regno pulfi fuffcftus eft § 
a Ctfra ( feu Chofrot) Kobado Ptrfarum R.ege, Al- 
Harttb* 

ij e>WI AlHartth) Ebn Amri Ctnditnfts , quo 
deinde pirifo Almondarum reftituic Anujhcman Ko. 
badif&ms. Cufus reicaufaftiit quod-W^W^ cujuf- 
damimpuriflimi nebulonisha?refin,quam amplexus 
eft Kobad t fequi noluerit AlMondarus, nec AlHarc- 
thumtzm amplexum pati Anufbcrwan . Digna eft re* 
iatu hiftoria quse apud AbulFtdam in vita hnujhtr- 
wani occurrit, quae ut intelligatur pra?mittcndum 
quodin vita Kooadis dc CMa*daco ejufque do&rina 
refert : ipfum fc. fe Proohenm mentitum pra?cepifTe 
hominibus (^/\m ^ i\yc^\ *£ ^ ^ U -fluJLJU 

i. c. ut opa (? uxotcs communcs habcrc~t , utpott qut\ 
fratrts tfftnt tifitm farcntibm Adamo& Euagcntii. Si- * 
quidem ( ut refert Sharcfianius^ qui eutn <?)ufque af- 
feclas intcr Manicluorum fc&as nume|at) cum pmnia 
interhominesdiflidia, odia& bellatollivcllet,qu£ 
p!*rumque d\y?$\j WM o&&* i e. Mulittum 
& opumcMfd ottri vtdcret, non ahtcr, qualem fibi 
finxic pacem .ftabiliri poffe autumavit, quam fi ea 
quae unufquif.que ftbi maxime propria ducit,ommbus 

communia Digitized by VjOOQIC 1 NOTiE 7* eommunia faceret codcm modo quo fe hubent 
bM==J^ J»d\) UJ i. Aqaa^ igna y & gramtn. Mag- 
nohominum malo in fcntentiam fuam traxerat Im- 
poftor ifte, Kobadm Rcgem, cui cum fucceffiflet me- 
lior patre fiiius Aaujhcrwan l)o\si\ u c. Juftud cog. 
nominatus, profeffus eft fuis duo fc Deo voviffe, fi 
adlmperium pervenirct, peragenda. Primum Cc.fQ 
Mondari familiar regtmra Hirn rcftituturum ; alterum 
feMazdaciafTeclaSjquuerumftatum penitus turba- 
verant,c medio fublaturum. Regercntc Ma^daco^qui 
fo!io ipfius adftitit, Tantamnc hominum multitudi - 
ncm morte afficics i Erit hoc Oe$l ^j oUi dtfo- 

lationtm ttruacctrfcrt,, cui reparanda? non pcrdenda? 
pra?fecit te Deus j Heus impuriffime Homuncio ( in- 
quit Rcx ) annon meminifti quod cum a Kobadt pc- 
tiiflfes ut copiam tibi cum matrc mea pernoftandi fa- 
ceret, atqueimpetraffes, cgo tibi occurrens ac pc- 
dc5 tuos deofculatus f cujus ofculi f oetor adhuc nares 
occupat)nondeftiterim rogare donec ate obtinue- 
rim, ut ab e& abftineres < Ita cft, rcfpondit Ma\dac$a. 
Occidi ergo eum juflit Rex, atque occifi cadaver 
Jlammuttzdi 9 afleclas item ipfius £ mediotolli, ut& 
tManicbdoS) quoantiquam Magorum fc&am ftabili- 
ret: ita rebus in ordinem redadis, & unoquoquc 
opes uxorem ac Hbcros fuos fibi habere juffb, datifqj 
il!isquiaAf^4^/iVcnerepromifcua gcniti fue- 
rant, legitimis uxorum maritisin vetnas, imperii -fta- 
tum qui in ruinam vergere maleficorum iftorum ne- 
quitia coeperat, in integrum reftitui* . liloium qui 
Matyaco zdhztermthicet&t (refcrentc Ahmtdt Jo~ 
ftphi filio ) prartextus o^UJl ^a> ^uJb (j/** 

L*j£^i (^y* *&}**- -j/tiil ^^J ^ s rcstnUr 

L homivts Advcrb-jPi* 
li meretrkU 


\ Digitized by VjOOQlC *! ****■* * ** * ' 7* I 7*k ^ A 1 * AlMtia- 
nii&Ahmcd 
EfaTufcf. NOTjE. 

homnts tqualitt* dividimus : Wjs pauperibus % qua 
iffis adivitibus dtbtbantur, rtftituimus. quo obtentu, 

i^Lau^ i r e. tjutmlibtt libere invadtntes % ipfi e* 
purn vtl mulitrum caufa vitam triptrtut. 

1 8 jj+z Amrut, AlMondari filius, cognominatus 
S,\jsr* l Ip^o^ AWr*J eVbajarab\ ac fi dicas LapiBos 
&nm?M fcil *X«V^ *3t>Al ob fummam t)us auda- 
ciam % & robur invidhntt teftc * Al?aubarie s di&** alias 
*** C/*' *b* H tn& % a matre ffrtwW.anno rcgni ejus 
o&avonatus efl Mebammtdts. 

1 9 o^^ #*£**, ^wr* fratcr .• qucm tamcn vo- 
lunt alii non regnMe, fcd quod Regis 8c filius fucrit, 
& f rater, eodera ipfum titulo iflfignitum* 

20 ^JUl^ AlMmdar , ipfius itidcm fratcr* 

'ii (^/UiuJi AlN§eman % AliMondari filius, qui 
O^ — $ ^— >l AbuKabm cognominatus cft: bic eft 
( inquit AbulFtda ) ^*xtf ^jJl i.c. &ui<:brifie 
nemtn dtdtt.Czufa c jus ad Cbrifimn convcrfionis hanc 
narrant Arabum* hiftoria*« Al2{eema*e ifti amici, 
feu compotatorcs bini crant, quos aliquando cbrius 
vivos(Vinotantum fomn6qjfepultos)fcpcliri jtrffc 
rat. FaAiautcm s cumi vino expcrgifccretur, parni* 
tcntii du#us,in vetcris amicitia? mcmoriam tumuium 
illis condidir, ac duos fibi dies ftatuit, quorum alte- 
rumo^) pykuc.Diem triJIUU, alterum *-^.^^. 
biemlatitia appdlavit, hac lcgc inperpctuum ob- 
fervandos, utfi die qui triftitiae dtcatus fuerar, cui- 
piam profe&us occurreret, fufo ipfiu* fanguinc tu- 
mulumiftum tingeret; fieoqui la?titiae* muncribus 
J onuftum dimittcrct. Dje igitur triftitiae cumci oc- 

currerer Digitized by VjOOQIC NOTi£. 

currerct Taiycnfis quidam ( a quo benigne quondam, 
curn vcnatu defeflus & a Comitibus divulfus in ip- 
fius tugurium iacidiffet, exceptus Fuerat ) quem nec 
dimitterevoluit contra morem dici,ncc imerficere 
falvo hofpitii jure (cujus obfervantiffimi Arafcsyyo- 
terat, ira utrique fatisf acicndunfcputavit ut miferum, 
Vade dato, qui^ nifi poft clapfum annum ccrtae ncd 
dcftinatus rediret, ipfius vice raortcm fubiret, opibus 
quibus familia? fui ja&uram corapcnfarct, ditatum, 
remitterctr Vaderafefiftit^rtiifericordia, crga perc- 
grinum,& de Rege tam bene meritum,commotus,cx 
aulurorura praecipuis quidara* Cim adveniflfet igi* 
turdiesquifpatiiconcdfi ultimuscrat, necdum rc- 
diitfet Taiytnfts % Rex, fervi morte hofpitemnon ift- 
vito redempturus, aulicum ad mortem pofcit. Non- 
dum elaptura eflc tcmpus, quod non niu vefpera ter- 
minandum effet, clamitant qui adftant,dcberc adhuc 
expe&ari Taiytnfis adventura, qui & dum ha?c agun- 
turadvcnit. MirantiRegi Viri.conftantiam qui fe 
morti, quamvadispcriculocfFugerepoterat, liben. 
tcr offerrcr, ac quid illum promiffi adeo tenacem f a- 
ceret, ut cjus fervandi gratii vitae aliena? majorem 
quam fua? rationem haberct roganti,refpondit ille,i 
Ita fe religionis quam profiteretur pra?ceptis edo- 
&um« Qaarrenti nirfus, Quaenam effet ifta rciigio : 
Chriftwtw,inquit. Rex ergo cijra fidei Cftriftiana? 
degmata fibi exponi petiiffrt, eam amplexus ae Tai : 
yenfi & Vade vivcre juflis, barbarum, cui infucverat, 
morempemtusabolcvir^ Unaque cum ipfoin Cbri* 
ftum credideritnt , (jjy*$\ ^* J !cMl Omnts fiira 
/>^/4,tefte AlMiianioi at nec tuai primum Chriftia* 
nifmumHirtnfxbus innotuiffe,nec AlN$ornan^mptmum 

L a ex 7* Digitized by VjOOQIC 74 i NOTifi. 

— " — — — . - v • 

ex illis qui imperium ibi zcmctunz^ChnfioMHncn de- 
diffedifcimusex AbulFcda in Geographia fua, ubi 
#/*•<€ urbem defcribcns haee habct, c> — *l£=*} 
^cvuH ^5 ^~4>j;dJi\ (y* (^UaaJI J1J;,U* 

i. e. Fuitquc fcdcs familu *AlNoomani Ebn ilMondari % 
atquc in ia fidcm Cbri&ianam tmp/txus tfi AlMondar 
Eb» AmriilKaiJi) &Bccltfi*s magna* in iaftruxit* AU 
Mendarus autem ifte ^AlNoomani noftri avus fuir* 
Portbab AlNoomanoiftoTutepa apud Arabts nomcn 
ceperunt, qui quod casmagnifecerit& communes 
efle primus vctuerit, diGtx funt (^UaJl ciaULi 
Flortsvarit^ati Al^ioomani. Hicciim annos xareg- 
naflctaC^/r^F^w/^occifuscft, ac tranflatum dein- 
de Hird rcgnum a Lachmidis ad Aiyafum Taiyinfem* 
n o^U.V -rf/jf^jfcxtoRcgnicjus menfe Prophe- 
tam agerc caepit Mobammtdts. 

% 3 9^jO\\ Zadatvaihy Mahani filius Hdmdantnfis, 
14 ^jtv^lt Almondar Y filius "Njomani^ t Mondari. 
f.Mondari^$Maiffam&i^jjy& AlMagrur appellatus. 
qjui tf/rWmperavitufquedumeam occupaverit Cba- 
led Ebn oHwalid. Duravit autem Mondarorum qui 
^o^ J) fcu poftcri Tiadarl Ebn Rabia cenfentur, 
rcgnum, teftc Ahmtdt^ annos 6%i. menfcs 8. Fue- 
runtque U* JJU (JV^JI ^^c ^c *j*,l£=^ ^U* 
i^ ^kc^AoljwiX)^^ »■ r (j^Ubvc &jb* (^\£sa 
^\l*UV" i. e. Praftffi Arabibus Eractnfibui a Ctfrau y 

ftu Perfarum regibus, ut Rtgts Gaffanii Arabibus Sy 
riaaCafaribus. SicProcopius 'AKctpivAt&v ^c*^ 7rl tm<> 
Antbam vcro *V ™& fcauV/f ok&mvS* RegCcn vocar, 
in Ptrficii apud Photium . Obiter autcro hic notare U- 

ceat Digitized by VjOO<?1€ NOTiE. [ 7f 

ceat quid de illa Regum Ptrfu appellationc, ^j**^ 
Cafra, five Cefra fc obfcrvarunt do&iffimt Gramma- 
tici rWJauharius & AlFiraux.ibadius t efle fcil. i^** 
t\rabicum fa<5tum,fcu ad lingux tXrabitx norroam fot- 
maram a Ptrfico jf»** Cbofrau , qood fonat (inquit 
hlFirau*.'. ) <£i*i\ g*,\j i. e. Late Rtgnatn» 

Quatuor aurcm eorum,qui in Perfide antepropa. 
gatam Mobammedis fc&am regnarunt, ordinesllatu. 
unt tXrabum hiftorici, quotum primus cft J^oltAsJl 
r\ r PiJhdadarum y quia fcil. appcllatio illis communis 
crat t>\t>&A3 Pijhda/, quod fonare dicunt 9jk*» Jj\ 
ji>s}\ i. c.Primu$ curfus (feu viar, vel fcdte) \ujilti*. 
at in marginc illius quo ufus fum t\bulFtd« excmpla^ 
ris annotatum reperio, efle £***^ interpretatwtem, 
feu fignificationem cjus l)^\j^=> Kbnndans jufli- 
tia t tJir&PiJh^Cc. Multum, e>\& tquitatem denotate, 
Secundus&**>\*£5sJl Caianiorum^quotum fcil f ndmini- 
bus (tefte t\lJannabio ) praimitti folcbat^#» quod 
* fjos. i*. w4£»iw,fonat. ut oL» ^£=* Cat Kobad qui 
eotura priraus &c.Eorum ultimus,Z>4ratf quiabA/iw- 
4»^rovi(5lus-Tcrtius NAiUw^) t\Jhganiorum y (eur\Jh* 
ganidara'm,q}ii a parre (ut yidetur) ^UAkA/J^» 
denominati,cujus filius Uil A/3^,primuseft dc quo 
aliquid raemoria; proditum eft. Quarrus S>~A£»^1 
Cefraorum, feu Cbofravorum^m fc.commtmi Cbofrau 
appellationc gaudebant, qui idem & &— AiU.UJi 
54/i»/^,abavoipforum ^UtU. Sofan, denominati» 
Sed ad hraks noftras reyertendum.. ^>V__u«*U -^£jJU iegts Gajfaniu 

\ Etant hi kCaJaribits ,- krabibut $jrra,gwefccYi % ori 
\ L 3~1 II g ine - * Inncmen- 
ch 'Petfice* 
Turc. ijSsi 
tcdiitnf 

Pafttfu Digitized by VjOOQIC 7« | *Stv 9 ttieos. M O/T &... 

ginc Tjmanenfes cx Aiktifium farnilia, undc inunda- 
tione •,♦>*) l^ ikpius memorata, mjgrare coa&i, fedem 
ad aquam in 5jrrw qua? (jyLiui <*t//4*dppellara eft 
fixerunt,atqueindedcnominatifunt. Ante eos Syri 
am occupirunt Arabet R_^cUac^ j l AlDajaamii 
&&l» s *!tbtnfis 9 'quibus illi fugatis, ac regibus eorum 
occijjsfucceflerunr. 

VP&t.Jtfnabt Amrif. ThaaUb<iA.Amri t l\\, 
^*/*M,cujus imperio, occifis Regibus Sdibtnfibus^ 
inbmiferunt fe Arabes Ksdaenfes&qmw Syria Dama- 
fi'**ZrititGr4ci tr jJ\ 

A a .^->* e hmrtu 7'f** filius: qui in S>^ multa 
ftruxit * Monaftcria veluti oJ Lo^» o & ooi ^a 

| *JuUS Tbaalabab % hmri filius» 
' 4 Cj,WJ AlHaretb,[c\xAretai t Th4aM*fi\ba$. 
j iLJUaJ Jabalab, AlHaretbiGMs. ' ' ' \ 

6 C^A^I AlHaretb^JabaU filius. 

7 .j*^ 9 ^ ^>-uJr AlMtndar AlMar 9 \. c.Ma- 
ximus, Haret/ti filius . 

S ^/Lnlll AlNooman,AiM$ndariimct* 
9 &JL^«» . jW*W f ejufdcm frater. 
iqv ^*| -*//&«», eorundum frater. 

II j^*-c <^*r**,praedi<5rorurnctiarnfrater. 
I» ^£«$1 XU*. 7<i/$u£ dlafgar t i.c Minor, **/- 
(jMandari AUsbari fi|ius j Hic urbcm /tovtm incendit, 

inde ipfius pofteri t^r 4 ^) JI; L e. Familia mtn&i*'- 

ij ^i^l (^/UuH AlNooman tfA(gsr> ipfius 
frater. 

14, <j/L*tft AlTQomanf. Amri, i. AlUUondari, 
.. . . volunt ■3<fa * l i j <— 1 Digitized by VjOOQIC N O T &. Y — — ■ 

JL2L volunt quidam patrem ipfiui ufmrnm rcgcm non 

fuiffe. . 

1 5 *.U*. labaUb, Alnaomam fahus,hic cum AlMtn- 

daro Attijfamai f. bellum geflit. 

\6 (j>L-**;M tAlnoom*») Allhamittm*. 

17 e^Wl e/tf///4r«6,ipfiusfrater. 

18 ^UsuiV tAtiNaoman^AiHaretbi fiiiut. 

19 ^uJV vilMondar t AiNeomani tiliixs; 
40 . ,j * utmru$ % ipfiiis frater. 

aI s-*r*" tf«/«r,eorundemfrater. 

2» e^»V^1 AlHaretb, Hdjari filius. 

z* K-JIa&- lahlaiy AlUaretbi filius. 

1 24 <Sy^V AiHarethy labaU filius. 

1 »5 <j>U*Ul tsflNooma», vflharctbi filius, qui 

& ^-. j.,%1 ^»Cd^,& f .Vta*A'tfwwappcllatus. 

26 f4*5V AUbam, iabaU filius, qui & Tadmori 
Dominus. 

27 ^tvxJV t^/c^W4r,ipfiusPratcr. 
28 d*aJ,.w -S)&4r4^/*/,eorundem frater. 
2p «,. i.f Amruty praedi&orum etiatti frater. 
* o *t -y^ idatafj, f. Hdretbi, f. /J^. ; 
31 kJLL /'M»*» K.Allhami filiu?, qui Regum' 

Gajfamorum ultimus, fub 0/»4f* Chalifa Mohammedi 
nomen dedit, dcindc Conflantinepolim pctiit, ubi fe 
c6"7fr4»»«profeffuseft. De fparid quo regnarunt 
Gajfanii in Sjrw dubifttur, Quidam annoruni 400 
fuiffeatunr, aliitfoo.Multiexiis Harttbi, fcu -<*r«<« 
^ut Gra?ce& Latineeffertur) di&i,arortmes -rfrifo»* 
*pvK*tx«< i*«/4«appeUatos,' quodafferit £«&£»■, ab 
tsfrabibM obfervatum nondum repcri.-- 
ScholiaftesinepHt. <£fo tstbduni paulo aiiterquim 

Ab»lFtda'\ Digitized byCjOOQlC 7« UHale in 
exemfL qno 
ufm fum /#- 
gitur> N O T M. L ■ ■ 

AbtlFtda, &c. Primus f inquit ) Rcgum Sjri* htft 
e^AsPl AlHartth^ f. -rfwr/, i.esimtri^ f. Hartthd^ f. 
AmrtilkiU) f. Ma^tni, i ♦ AlA*.il> &c. qui & <^ e^ 
^♦.w ££# -rf& Shamer appcllarus. Succcfleriint ipfi 
in impcrio * (j/y^ £*** 37-Rcgcs, fpatium au- 
tcm quo regnaumt crat annorum $ i tf, titquc ad ulti- 
mum ipforum fcJua* Iabalah^ qui imperante Omaro 
Cbrifliamfmum ampicxus eft. Quod fi ita & habcat, 
ac B. Panltts anno Chrifti J4 % ( ut Stthns Calvif. ) pcr 
D4W4/?/ munimcata in fporta deraiftus fir, Omar au- 
tcm anno £34, imperare coeperit. erit Arttas iftc cu- 
jusmentioi Cot. 11. ji.iprioribusfamilisc Gajfani* 
regibus, forfanprimus iftc Hamhut* J*je± {$yjb* Rtgts Urhawidd. 

Regnante raartfo in raman % regnavit in titja*. 
1 ^.*. Inbam^ ipfius fratcr. 
2 . i£&JW <>** -^W iVi*, Iorhami filius. 

3 ww/^ lorjbam, Abd Talilf lilius. 

4 (V/cM^ *>** AbdolMaAdn y W(h4mi fiiius. 

. 5 && Nbgailab (vcl foff. &i*i> Natilab 3 Vcl 
»JLaA> Nophailah. AbdolMadani Hlius 

6 -Bvtf**Jl J^;i Ahdolmajkhi % NogaiU f ilius. 

7 (J*SW* MoJad, AbdolMafibi f. 

8 j^H-x Ar*ru& % Modadit. 

9 e>>Wl ^/ff4r*M,ipfiusfrater. 

10 ^^4* hmrus^ AtHartthi filius* 
ii ^A^ J»4/&4r,cjus frater. 
it L»Ui* Modadi. hmri^t. \Moiaii. Cum Digitized by VjOOQIC Cura-7 orhamidu iftjsatltnitatem contraxiflc pcrhibenc 
lfmatltm y ducH in uxotem UModadi filia ; eofdcm ab 
tpfiuspoftcrisfedibuspulfos^WM*» fe conrujifle, 
ubj poft varios cafus irrueate taqdera aquarumdilu- 
vio obi uti atque abfuippci fuiw. t^flfatwab. 

i j^- Hojr, ouidi&us cft Jjtt 0^\ ^ctM- 
morar,i.e. Comtiats alm?rar y (quar fruticis amari 
fpccies eft. ) appellatiooem forritus i diflerio uxo- 
tis ipfiinfenfae,qua?eumCamelofruticem iftumde- 
pafcenti afllmilavit, quod fcil. (ut monet ^AlFi- 
rau^abadim,) contra&iora ei eflent labia quam ut 
dentesahfconderent, Inde & pofteri ejus . j£»i J*\ 
JijJ\ Filtt ^ictleiM otar audiunr.v. MJauharmm/ 
Nomen ioJ&=> CtndtidnucyCtndinikuCtndenfti)) 
fuic ^ Tbaur y ef ofteris Cahlanil. Sab*. Quod ad 
populi autem ftatum,antequam imperaret illis Ho)rut, 
^mUiaqmt^bulFeda)^^ <J.£=»U &U ^*« 
04s**aJ» t e. Rtgedeflituti> ae devorabat pottntitr tnfir- 
»»«,quibusmalisjregisbeneficioliberati funt. 

% oj^» Amrtul Ho)rihX\\& y ^yeS& t*lM*kfurap. 
pellatus(quafiC*»jr4#«w, feu Abbreviatum^dka&Jl 

f Cll. **)\ &" ij* S*^ *> 3 i. e. Qu6d rtgnOfA- . 
triocontcatusfueritjatque itttra t\i* limitts /e conti-' 

nutrit. • ' 

3 ejA*^ AlHareth, Amri filius. Atqueha?c lHc 
eft quem Kabadts^ quod Mt*ikci f«cte adha?rcrcr,' 
.puIfo«^/MW4ro, Latbmtnfibut pr*fecit, ac iterum 
prarfcftura dcjecit Amflurmn t reftiruto AlMondaro. 
Hoftesquiipfiiminiequerentur fugiens fc ad ^o 
1 M v$£=> Digitized byCjOOQlC i»*t«sM i Sa ■ * * ■■*< ^ t &> I NOTiE 

, cA^BIj^C^reMpit! ttb* tandem cffe defik/de 
modoquo^riif<tobtratur. 

Ptjekittmem Aitiamb ifle^ Umi Afad fili«r 
fuunt j*r*s Be\r*m % aliifque tribubus alios c filiis 
fuis*fc»*^#^^^^/(J^j>& Sbarabilum^ Km : 
Gii*no im jj.£=> L j 6 >jv9 Maadt-Carbtm^ Taglabo Sc tsil- 
'Remro )s±\*j Setmam. Hijrtu ifte patcr/uit {j»**}\ *y*\ 
4mrUKaift % Poera? celebris. Imperavit ad tempus 
Afadtnfibus, quos cum,ob infidiasipfi ftrutfas, dur ius 
aliquandto tra<3&ffet, ab ipfis demumaftu interfe<3us r 
eft. Quoauditoauxitiuin conrra eoS petiit Arhriel- 
kais a tnbubus Bttr& T^giab^ attjueimptfrrato, lpfos 
f ugavit. Poftea auteift dtfilpatis praf metu AlMemda* 
ri quashabebatcopiis, ipfeabbisadiUasdtribubur 
\jirabnnt fubinde fe coiKuiit, donec tandem 'C*f*. 
™* s opem petirurusf, acceflfcrit, arq; aft co revtrfujt in 
ditionc Gratorum prope AtHfram diemBbierit. Qitod 
autemdicantfionnulli Intperatbrerti ilti *efte vefie* 
no imbura tnorretn conciliaffe , fibi vidcrt' aif «***/• 
Feia \&\i\j&)\ ^jA i. e. fmtirsmiles fabutds^ feu rtei 
plaftc coftfifta* numcrafidUm. Porrd Regibt» Cf^ 
dimis acccnfct AlFiramzabadims pUaiJf? *l £y# Ebn 
QmmtfKoiar* quendam. ^ Stgef Arabuirt divtrfl. 

1 $r* CS* ^S** 4mrw, Lahii filius, e Cablam 
pofteris. Impfcravit ffeyw. irequen? ejbs in Atrabum 
anriquioruffl hiftoria mentio. Eo oriandos fe prsedi- 
cantChozaenfes , efiefefc.poftcros Caabi filii Amri. 

' t . : .. .';, atque Digitized by VjOOQIC • ■'■ KOTA 

atque hic cft qui primus Idola in Caabam -invexit, & 
Hobnktm^ Afaph*m & ^ayei^m, de qyibiwphira loco 
(uotDcovoieate) diSuri funlus, Hrdibiu colenda 
obcutit. ■ ■ 

j pUas^l ^y» ^*A^ Zohtir, Ehtol Babak, Ebnil 
ffobal, Caibenfis, qui r^vlfisJl i. c. cx/r/W*/, ob 
tniram ingenii fagacfcatfrm, appeilaftis eft, (&Mt& 
*fuir ? ac multis yi&onjs ^iebris. Afliimpris™cum 
XodtenfibM^Bam Gatfan, fcu Gaifinidat bello aggref- : 
'ftis eft, quod fibi Afylum ac locum, inftar efus qui 
.*/«<?&* «ft>{*crttfla condcret;Cum*ki»£4A atAJhramo 
Elephami domino araieitiamcoldtt. Tandemnimia 
vini meraci ingargitatione mor«*mfibiconciIiavit. 

j caaJi^» C*/«iJS*»Jr^M,&c.cuinomen Jij^" 
tVaycli Coltib, cognomen . tik BaniHaad^ feu M+aAtnu 
iaiperavir. Tanrl fuic fupcrbii Ue «cc venatu capi 
fcras in iocis fibi vicini&patcfcwr, jjecutta curt* Ca- 
tncKsfuisaquanina dufcialiowm Cametos^toetf' ac- 
cendi ad ignenupfius, igncm. £ vel, jnxta iffim ig- 
ntm\ ■ y?\y £$fo a*f> 2}. AJatfafetandcmitiKttc-\ 
<&oseft, te.qaod ipfe CaWieJar \^)r*> -$&*£ di<aa?,j 
quam jft {oco £ fe ;alirs interdkltt fsflfcencem Invcni- 
rct, ubcra fagUt^transfixiffce .jfisatAGaiieiaicujnf- 
dam quembofpitio txc^ctmuo^^B^futyJtffaf 
amit^ j5a4umjh : o.c4^ijm\beUi diuwrnv 4f*noriim fb. 
49. fiauM«e6rt, inflrovcrbni dwant &}&vv±* y\. £1 
«• $• i flfwM, &*&* ibf*9Jlixpnm tf 4^<8cP0*i Jd&l 
o*»^_o>u.> Qmiiiifiof Btfofiii rfcibelaenic oWtfte ridftre 
moreao Regi«1|&corum quV pHtfica?teris Mm* apud 
Arabes fdUft«nt^;IocisnlRf41Hi«rapwfi6i pfopria 
efle volu^nr iltis ^incwxiiicod^.. tfairatfmoraBt "M- 
hubnriia & uilfmu&bdiw j^n^\ ±Rcgtftti '**■* 

M 1 mantnhum 

i . ' ii i - ' ■ T- **" ■ 8* Digitized by VjOOQIC i & ' ■ ' " . ■ *> ' : : - _ _ 

mariejtfium *. e, Loca qua? fui tantum juris eflc vo!u> 
erunr,v>*£ »W*i ^^^a, a>-a!^ <J.£»j ^l^- j, e< 
fritupicuiqm xorumlecmM tmtrdi&us^ tncjuote- 
miyipratcr ipfum f«fci ticcrtt. Quod tamen non ab 7* 
mamnftbtu toluin fa«3kat»ro, fed & alj& in ufu, quos^ 
aurem fibilimitesprefcriberent, &qualege, iranos 
doc^Elm^tkr K^.#Jl#Wl ^ u^J) ^l^ 

y*)ij& «-*»''*%** tjj c^JI ^ (^_j^ 

i.e «-*-* ^(^ U^-ntU ^J ^l «^U* 

Mostmtmpcrihus igntrmi^ut^lm frinccps fedcm 
*pud mkum Alifum Jgcrtt , ^m a j l atrj „d um 
comptilettt, & totum iBud ten^fpotium auo audiripv/fet 
UtrttvcMuJteproptiumtfft juteretnec diicuifUm 
ttr™jumvumip{im.mmmgttgibut q tM ,^qut tffem 
pff*kmen*ltbtrif$rvagmjj»ertn* 

* <sM«* xM$h*ihdEfo Raii^Cotatiifteter tiiil 
con*OMti S .^i^ w . f ami Jij S) beilum cum ^-> 

fr^iKg^^ofratris.mortemukifcerctur' ' 
t H ft5b ****$"it**v**j Zothir FimjWmrf? Frat^ 
\mM\^Mw«kMnfi»m waigaJi W&tf qutftah 
.n*s,i^cikf)Arafluni ! for6 fctete* o^ aWrc> 
WW ^^^oodam.occifuse^, «Uicumde^ 
tt\<te&i,?0#<pm*ntm Amziiktifi Mium-WrM: Re#cm 
«p-nfugKfet^axqucateipid mmc%m t*c*M&Z#l. ' 

Mam eff&i caufaf&ur inuftoivm^eUottmi .<-'« •-,•■> 
^ . * ^» ^»tt >*ar;tf*« r&torWbf. -D&ltflm*' 
««.CjmKEquftrunedrfcbtrilnfGrub ^i # ^^ ; 
«jui&us cuntcurfii y^oyo^ei^/j&^tfW ^m' ' 
i difco^dHspjghoK! *6^:Gamelbttmconr«tttfete>,i 
.. •* Ai - onum* -ar Digitized by VjOOQIC N O T M. ovtum indc diflidium diuturni & notiffimi apud Ara 
ks bellicaufafuir. RexAW/juxtaquorundam fen. 
temiam-jdemum poenitentiddu&us religionem Chri- 
j?/j;3jwamplexuseft, & Amm&num profe&us, u&J* 
Monachusfa&us. 

Atquehifuntquos recenfenr Biftorici K^ir&bum 
antiquorum Reges ; qui tamen omnes qui ubique 
apud eos regnarunt minime recenfucrunr,fed eosfo- 
lum ss&zk+rt xJZ9j& ^ &£=a.U ^4*£f o^ (utloqui- 
tur Abmjcd Ebn Tufefc. 1 7 J i. e. qnorum & celthrefuc- 
rit regnum y & nhi regnavtrim notum, 

Noncft hic animus inea quarpaftimapud Scripto- 
rcs Gracoj & Lattnos occurrunt,harum rerum veftigia 
inquirereiad paucafalremqu^ inprompmfunt digi- 
tumintendereiiceat.Scribit Phiioflorgim Uj m hiftoria? 
Ecclcfiaftica? (cujus incficium debeo Clarifliino & 
T}o£\ifcir\ovivo Gerardt Laxgbainio S'*Th.D n ^ 
legii lleginenfis apud Oxomenfts Pra?pofito, qui*x co 
a Phone cxcerpta anteqiiam cdcrcntur, manu propria 
e BibiiothecS.pubJica? codicc MS. tranfcnpferat ) 
Theofhilum oftm, primum Confiantini.d^indt Confiati^ 
mnominelegarionefunftunradeos qur olrm $*$**, 

I tunc remporis Homerits vocabarttur (quos Ceiura A~ 
^raktmi\}K<yxQmkmdo$ y dc e quibus fuiflTe eam qux 
Sdomomm adi^SP; reginam aflTerit:) cum qui tum gen- 
ri p.nreratad Chviffti-fidemamplcdendatn hornuurn 
ab ipfoobrinuiffe uttres Chriftianis Ecclcfissin re- 
gione iftaexr.ruerct 3 .unam in ipfa regionis Metropoli 
TaftrO) i. e- JJ&> : aJre-ram in Kommorum Bmporio 

\isfdApifi.e. (_>><>£ 1 tcrtiam m Emporio Verfarum 
quodfinus ?a/k/oftioad}acet. Quo Bamyaritis im- 
pcrante-hoc iaftumiit, cum Regis nomcn filen 

M 3 tio 
j! Digitized by VjOOQIC I NOT A. v. EHdgr. tto pra?terterit , omnino tncertum eft . 
• xjHawU, <^Ar&bum fcgia* frcquerts apud Hiflov 
xix Ecclefiaftiea* Scriptores memid < at cui genti 1 
prarfuit* In regnm certc Hirtnfmm fcrie fcemina 
percelebris hoc nomine occurrir, K^AmrilKdift regis 
iqi conjux, ^ilmonddri i^mater, aruteamcffc, 
eujus meffitnerunt Hiftotici v crcdaniws> tton fert an- 
rromm ratto cum eam fub rdentini*noCo\\oceQtyhxc 
auterti ad fufiinidnixempova pfopiys ^feeedat^ cAl. 
tJkonddrm tnim ipfius filius^is vidctur cujus^n bcliis 
inter Imperatores Rom&nos & Kobadtm ac Anufherw** 
mink fojtitm ritulo pluribus comm.uni/C^/rie»i«Kfant 
Gttti) Perfiaereges} mentio, ac idem forfen adxjueni 
miflumi JtfjWwlegatum fcribit Gregorimnofkcr his 

verbis \&*j cm^ W^aj^ *s*j ix^i\ a^\^j 

O^U^Iaix^3 i^^UJI oUi**£? fH^P^ *->*M (jS*b 
{^j^*ti\ (^y*J>o3j)\ i&^jk^ P^Jfi 

^ ^Hvi ^ - !• c* Eoqm***$ (fc.7* iraperititii )<#*. I 
ftt?uftinidnm ( 1. fuftinm^nzm &£fcic fuflfnUmm 
yocar, at^fie ita trcs brdinerecenlR^lr^i^r y # 
£4***» addlAttnddrmm rtgtm Artbum^ utpdcu ctim 4o 
fifderd fdncirtt, qutitidm ille Romantrumdftiommkk 
(liliter invoferat y ehmque vdftdvtm % di multH dbduki» 
rdt captivos * r**/i **tta* /«er ^rjlt; e^ Rtniahbs difA 
fidii trdt % ^uod per[}qmret*rMex tuftinianm patrts Ulos \ 
qulurtdriinChrifttnM^^ /##. { 

pW# efm > dpud xArabti ( Cbriftiani 4dn aUath qudm 
... ^. Idcobitdrum Digitized by VjOOQIC —'riiarfiHiTMii N QT/£. 


UcobttdYum confefjionem amflettenntur. 

Qufe autem i /*#//** miflus ad LstlMoudarnm foc- 
ritc Vww^apudF^//«wex:cciptis difcimfiSj ^4- 
tnnm k.Nomojiymem. iManriahcvgb iftaqug fub 
/?i/*/f/* & VaUntinianoAoxxnu alia crit ab iftaqu* /f/. 
MonJariamet. Non difTimili tamen de cauu&illa 
olim &poftca ^^W4r/winfcnfoinpa«KSito«MJwi 
attimo fuit - f ob Cbrifianos fc. quiejukkmcumc/*- 
>4&vw Cbrifttams fcntentia? fucrant, durius tra&atos. 
hac autem difftrcnti*, quod fub Mamab ^Arrianifmi 
fautorcs Oithodoxos, fub AlMoniarp Orrhodoxi U- 
cobirarum harrefim amptexos pcrfequerentur . Quse- 
cunquc autcm (lcrit Mawiab ifta, cx eo quodrunc 
tcmjporis 54r^w/imperaflc dicatur,argumcfltufflfu. 
mit Dfc&ilftmiis vir Samuel Bockarrm fententia: iu# 
eonfirmandae rcgtiallc apud %4rabts foeminas, erudi- 
tiffiml opcris fui> 1. z. c i6* Addu&is ab ipfo teftimo. 
niis liccat 8t aUgmm c Georgio EbnofAmdi aiklcre, 
cujuf hatc m vka Reu ( qucm Argu vocat ) fant vcrba* 

4 <\3^o /j/* (^/h^t^I «^ft V-^Mt i # e* Diebvf 
K^Argu mubos an/ios oecuf^vis faminA fagnum Sabu^ 
po/i v eam regnirunt ibi foemina ufyuead tempua Satomo- 
nisfiliiDavtii* ! Quotfqu^fid* ab ipfo tratffttMD fit 
nefcio. AUter fenferunt Authorcs quos in texenda 
Regum Hamjarenfittm ferie fecuti furous .* illi coint 
tinamtantum; Btlkunarniti^ep& Sa/amonefcgmi\zz 
floruerit ,reginam mcmoifant. Quod adrftawiam, non 
alio jure quam quod Rcgt nupta f ucrat , rertim p&tita 
teftantur quicas ab ipfa poft viri fui mortcm admini* 

ftratas Digitized by VjOOQIC MM ' ' . ' g i ' l f M «i. "' u islO T£ cap.fa ^ P.*.U8. ftratas fcribunt. Circa illud rempus rcf ert So^omtnts 
gcnteniquandam i^r *£»/»> univcrfomad religionenv 
Cbriftianam tx&du&zm k Zocomo^as Principe. Quis 
fu^rit Prinocps iiie ncfcimus. ^Homttx Zochomi non 
occurrir, nifi forfan &ocomnm pro Lichmo pofi. 
tum fafpiccmur y ut ita aliqueoi cx Hir* Regibus 
Lachamiis dcfignari putemus . M^minic 'Hjmnofm 
alterius etiam iegationis, qua.& ipfefundus cft.no- 
mine luftimani Imperatoris ad Kaifum quendam 
Areu nepotem, qui Ctndinis & (MaMMispvxem. 
Num fbrtc is Amrioi Kaifus, Hoyi fitius qucm & A- 
m*nepotemfuiffe& Conftaminopokm pettiffe ex iis 
quaein Catologo Regum Ctndin&um di<fta funt, 
cortftat? 

Quod refert Evagritu 1.5.c.a i. Naanunm quen* 
dam gentis Sctnitarnm tribunum g^ntilemadgone* 
farium & fceleratum ^ ut propria manu homincs 
Datraoniis ftris ma&arct, adlan&ura accelfifle Bap- 
tifmum,forfan ad hiftoriam iftam ^Alnoomam filii 
AlMon&ari) cujus in feric rcgum Hirtqfium mcmini- 
mus, pertinet . Verum non eft ( ut diximus)in- 
ftituti noftt i tarc longiiis pcrfcqui. Satis eft nos bo- 
ndfidequodapud Arabtt fupcrcft de veteri Regum 
fuorum memoria retuiifle : quod fi qua? apud ali 
os occutrant } quibufcura ab iis tradita non adeo 
facileconciliawpoflfint-iiberum critlc<ftori utris po- 
xvx% fides adhibenda i uerk judicare. 

Hrbani & Nomadts ] ^irabts utrtque appellatt : 
hactaraendiflferentil^quddurbium & pagorura in- 
col* ^j^ii AlArab audiant,Solitudinis vero u>l^ \ 
LsilAarab, ilii j"±*?\ <J*\ Ablol Hadur i.e. populsss 
arbinmftis oppidornm : hi oo^ (J^M AblolBadwi^ po- 

pnlas Digitized by VjOOQIC N OTjE «7 popultu deferti , & (^jyjo* Badiwiyun, vulgxi Beda- 
mni.UM rurfum f ut hic apud Cregorium noftrum, ira 
apud pptim* notae Authores) ^J-U (S^AblobMadar^ 
eodem fcnfu [c.Popului feu sncoU Urbium quae^Jl 
dicuntiir, a domibus forfan & j»o-* i. e. iuto con» 
ftrudis, .nt.hi _>^'l <>1 i^fbUlmbar, quod pro- 
prie Pepulmn pilornm fonar, fic i tabtma(uluC4gm' 
fninsti -ctttciU , uc ioquitur Pttmw r qubdfciHnien- 
toriis e Camdorum pilis contextis degant ; ita rati- 
onem jcddente EbnolAthsr, <S>$\ j>j (_S* y*) 

apptttatioa fil* C+meltrumjueni4m fibi domos t pslit, 
Camtlorum eonfciunt» Unde forfan melius^nominis 
fignificationem explicabit vox £$«»/*< 3 cur»Cfl<> 
mades^ vita? rationem , qua? plurUnum Camelis par 
fccndis. occupatur indicat. Eofdcw & alias <>», 
^— ** I i.e. Popultu /V/r*,feu pctr?rum & tnonti- 
um IncolatjCognominarrdocet Ehnti*Aibir. Obfef- 
vatu hic non indignum puto quod in Margine exem- 
plaris fecundi, de %Anbum moribus annotatum rc; 
perio, effe fc.U*t>.^ lgi*»j u»^ Jl ^j*- C/*\ 
y^isJijj vJ^U (J«i>! •&**/♦$ i.e. E pr$prietattbus\ 
eerum, bttttm^ &efufionem fanguinis, & amereme*- 
du^&dohru sttationem r &ira,ftve odii ttnacitattm t 
infitahafcttlis quafi a natura vitia, quomodo incrc- 
mcntum^capianti prseicrtim apud fohtudinis inco- 
iaSj vunaq«e cum, ipforum >corpoiibus numaruurj 
HumredeJios docacrit, do&us apud eos medicus, 
ut judicerit noftri, ipfius verba apponam. Digitized by VjOOQIC Author libr 

<^u 8* 1 NOTiE. ^ 3 v^tUA^.' 'h>»#V ^lo ^y* ^Vtl^iJV 
U*£3W VoJtttfl #*<> tt^«.«^5*. C/**** Ci/> 
JlJ^ ^4>£*j *^>* ^a*- C^l> ^ * *5iW 

UU Ubjas^ totfjt ^V -f«%*V ejS ©V *£#*•■ 

K^V^^l 5M.tV^V\>^ ^ (J^ ^W i^V^Jl^rU.j 
<Jl£L * — *JV c***^. O**^ (jj\j*=*\ 'cJA Ci/^-i 
cji*j£± \-j&S'\&&j^(^^$y lU-A-AfcJ&J* *£J*4>* ": 

^W^Vc>-~a^^ pJI^XV* CS^q/p* 

'• A . «££/ CAtnihus Camchrum vtfvi ftlcnt^ tdii ttnacii 
ftmu. Undtinfitum Atabibus.dtftrti eulto*ibm\ fot 
vitium^idta.qufd Camtltrum carniiuj vcfcdMUt* ; Cu- 
\t(4 rci caufa manifefU tfi^qstU fi. n&cfftcftnfmuutur 
wfn* ad qualUatcm t)m aUmcnti^ qna qqi% ctnriue 
nutritur • ita cum quu diu utatur Mimcntk tatidu^fikri 
nonfotcft quin catidum tvadat. tcmp&amtntum t)ui* 
qft*d fi diu fngidisnufriatur, yjnfitratptntum cjtu #c> 
UffaHYfrigiiumtxiftti. EtdcmmoS fcrh habtt mcsL- 
tcris quaUtatibus yidtbqutqui ' 1 &rv#$tiKtfij9arnnb domt r Mcarum* Digitized by VjOOQIC NOT^E. 

(ticorum vejcuntnr^ neccjfe efi Jtt mutetur temptramen. \ 
iumtorumin ttmperamentum^ ifii y qood hujufmodi afi- I 
nis proprium efifimile, quofit ut btbetes evadant y alt,ifque \ 
quaUtatibus afiuos ifios rcftrant* Atqut hinc efi quod: 
carne ovina magtt qttam aiiorum animaliunr camibus 
vefcipermijfum fit, quia huic animali non attribuitur 
qtnlitM aliquavitaptrio digna % quam e\us tfu aeqmrat- 
bomo. Et ob tandem caufam probibiufunt multorum ani- 
maliumjarnes„ quodrebusfc. noxiis pafci folcant. Idto 
que interdiHa efi caro Leonum, aliorumque tjufmodi fe. 
; rarum t quarum uatura aqualit temperamenti termims 
txcedit, neefu carnium earum , ejufmodi naturam & 
ifft homo indttat. 

Reltgiants tor* diverfa % &cXolebat HamyarfoUm.&c.J 
Si quibus nominibus, aut qua i pecie, colucrint A- 
mies corpora ifta coeleftia,expreffiflet Author noftcr, 
melius imcJUgercmus, quae abaliisde idololatrico 
eorum cultu tradunrur, ab his fono faltcm diverfa. 
Ea, ut cum his conf erri poflint, paueis referemus : ac 
primo quxin Akorano rccenfcntur Idolof um nomi- 
na.qualiain Surat/lNojm occurrunt, *z>$l\ t^fllatt, 
^j?js)\ AloTfia, Sc *U« Mouabi qu* fub nomine 
tceminino culja moncnt haec verba ^=><>i\ f ^=^ 
tJ*$\ f)j ic. Num vobis mafcuUtrMnt 9 8citli£ Dto 
Jf.] fcemina i Vobis filii.Deo filia i Vos qui ftlias^ 
lamitatis loco ducitis,eafque vobis nafci aegr&fer tis, 
necvivercfinitis, Deo tamen adfcribitis, & foemi- 
nas honoris illi foli debiti participcs facitis, & s* 1 \ 

lUhitfuz.Dtt* appellatisc Angcloscnim& Jdola 

qua? vcl a Deo vita infpirari credebant, vcl J^'^ 
1 t^>^y i.c Angelorum facella t(fe, acab iis animari, 

Dtilliat vocabanr, & quod apud Deum pro teinter- 

N i cedere 8 9 P.5%17. Digitized by VjOOQIC 9° I NOTiE. Jft* ** Id*lum aut 
Artor Al- 
lannafr. j » — ■ 

cedcrc putarent, divinum illis honorem tribuebanr 
AUm five Matn, \do\am crac a Thakiftmftbu» iii 
Tayef, vel ut alii in loco diflo WjcbUh cultum. No- 
mcnillia^iy Lawa quorf Fltcltre^ Inclinare 
incurvare, 'iignuicat, quod ineocolendocorpo- 
ra Hedierent, fcu iaclinarcnt, vcl qu6d ftatuam vel 
fanum ipfius cultfis & honoris gratia cireumirehr fcu I 
dignum putarcnt,cui hiccukusadhiberctur. Ali/ no. 
men deducunt 4 c*J Latta , Mifcert 5 qodd qui Ido- 
lum ere«erar,butiro, ac olco pcrmiftis, peregrinos c6 
cultusgramfe rccipientcs cibaret; aiii ftatuam ip- 
faminhooorem cujufdam qui inT^percgre ve« 
nientcs ca^ i. e . pifant Butyro permifto , exci- 
perc iolcrer, ac cujus mortui fcpulcrum, honoris °ra'- 
tia,ambu-efolebanr,ercaam autumant. Hxc Jk*. 
mac(hariuj t dcAiBidammin fuis in Alcrakum com- 
mcmarus. Aliud iofuper thema affignant docllffi- 
OuGraramarici AljAukariiu&AlFirau^ahdiwk „V 
^*4,qnod «*»«««, fco accultum ctic denotat, hem 
Bxff^&M^efe, unde quibufdam Deum aJW 
M^appellariplacet, fcfolem v*$\ Elahab ouafi 

\AMat deducatur,critfoifanquafi foemininum quod 
IMafculino «OJI aBM refpondeat, & fonct 2>W 
tmfnf ^-^camaquibufdam ArZm 
«W» Mah vocari,mutatadcindclitcri » ^inoT 
^-/.Dirutam Attau^uMtbammtdh^no H<\r* 1 
docctnose^*/^. Qo dad( «yj| ^i/.f 

«VefW Jdoium eratfutvolunVcfuldam Sn 
tef /^V/Otribubus/ir^ & B Z TJZSSi 

,^l. qua? Arbor qusdam, Tribui <7<„, quam 

— — ; — ■ — — — ' primus 


Digitized by VjOOQIC KOTiE. L 2! primus confecravit ( tefte AlFtrau**fadte ) Jlfei 
Dhalemne quidam, domo ei quarn L.uo #*/}appdIa- 
vit, fuperftru&a, ki quafonusabingredientibus au- 
diri folitus. Miffus a Moh^mmede Chaledus quidamad 
Idolumhoc cmedio toll^ndum, domum diruit, fi- 
mulachrum,fcuarborem * cxcifam t ignc combuifiti 
& Doemoniflam fut referunt) paflis crinibus, manu. 
quecapiti, lugentis raore, impofita, indecereffam, 
& pra? dolorc cxclamanrem, giadio percuffi^Quod 
cbm a fe f a&uisi Mobammed$ttVB\\tkt 9 Ha?c (iaquiti 
illejerat^/r^*, jamnoflampl&s in feculum co- 
lenda. H*c ifttfcr c*teros refert AlFirau^abadim de 
ldoli,& ««JW* excidio in ifaiaw/tfjfivcOceanofuo, 
ad vocem y* 9 quitamcnin thematc o*> a Zohairo 
<yw ^m* & ddmum Bofs dirutam & Bhalemum % qui 
cafi3em ad percgrinosa CMccch* vifenda atferten 
doSj& Gaaba famam ininuendam,dedrcaverat, e me- 
dio fublatum tradit. Qiiod ad nomims originem 5 £ 
poteniia ilii in<jitum,forma? cft f oeminina? zby&\ quod 
robort fupra aJios cxce/kntem denotar, quafi fumml 
potcntcm y zutpotentifimamdicas^quittdt inter Dei 
nominaapud Arabes >^JI v4l**4xi* t i.e. cxpli- 
cante EbnoiAthir ufk>. t rj'^ Ljy^ uJ\JJ\ 
gui omnts potentia ^ftperat^- nec a quoqnam fape 
ratur, athcmatc Hcbrais aoto. Jam vero «U*'j|fc*. 
nah { fcu CMcwtb % ut wi verfione AJcorani Latina, 
vNomen erat ( inquit ^AlJ^ukmm ) Idoli quod * a 
itttbii^UiHodailOt ?k Che^tah s inter UMtccfom &c/ifc< 
tfinam cotebatur. IdolumhocS/s-*>*\ c. Pctram % feu 
IXJjfHi* VOcant AUvmdchjkaritu & A!Bid*tvit*.s y i tri- 
but>usrnod6indicitis 5 & { ut aiii) a Tfukifo cultum 3 
Idonec tandem anno/^j^ochvo ( qui multis Ara- 
< N 2 bum oAn* Hejr. 
Allannab. 

Al*am4cb s 

t l**^. 

Alj4M>4r. * Ab ^*/* 
& Choftajo 
(Ut Shdrtff. 
icMulf.) 
aliifquc 
e;Jo (^* 

quiejufdcm 
erant rcligi- 
onis, ut a u - 
thcr Jibri 
Me/latrefj Digitized by VjOOQIC 9* | NOTik bum Idolisfatalis fuit, refcrente AlJinmAbio) sl Saa. 
de quodam dcmolitura fuprit. blominis ratio duplcx 
afTertur, quaruni priraa deduci illud vult a verbo 
^* Fluere, ,ob vi£imarura fanguinen» apud ipfum 
cifufum,tcfte AlZ*m*cljb*m % *t\ (vt AiBidA-wim ) ci 
notione qua idem valct ac <*k» S.indere, qudd jugula. 
rentur coramco vi<5tim«.i4a llludpetit k _j> 2W, 
quodftellas, quasin pkviisefficiendisVim habere 
putanjjjpdigitat, quodfcil. precibus pefram eofufis 
benigmorcra ftellarum jftarum influ^um eiici , cV 
plnvias terapeftivas impcccari crcdcBcnt. Cbufcrri 
cum hac Idoli iftius appellatione potcrit vox W 
OUe»i 9 q\uf/fdU Ixv. n. occurrit, 8c Jnterpretes 
$S* Scriptursradhue aubios teouit. Verbis rcxtus 
! appofitis.mdius dc iis qu« di&uri fumus judicabitur. 
Sfcergoie habent o^oam \rhy -tf? CMmyn 
rp» no^ qi* fuxta intcrlinearem fg»w vcrfi : 
oncm fonant advcrbum, Partntesjovt me»[4m t & 
tmpltntes Meni tibtmen. Vulgar. ;£*< fonit» fm»»* 
mtnftm, &Ubatisfnpere4m. Trcroel * gni injlr nitis 
tnrm* iUi menfm, qninue imfletis Nnmeris ifiis iibamen. 
Hicutgcnuinus voci*"U f en fus habcatur, adlingu* 
Artbic* ugim recurrendum ftatuunt Do&i, unanimi 
ifere confenfu : quid nt & p*i ( nc majori, dicam ) 
,rationeiQdedectfm'judicandumj > efle fc.propri- 
um Idolinomen.<2uoddelibatione illi fufa* dicitur, 
!fatis convenit cum eorum fententia, qui n M*n* 
nomen indituma fundendi notione autumant j & pul 
Jchra eftin iis, quajproxirosfequunturallufio Wi&\ 
OTTC 03fiK Et numeftbe ves gladit 5 jugulandos fc» 
ffeu ut l emindttur fanguis ycfter. Qudd fi, ( ut vulr 
ls. M«fes t refcrenre Abe» E*ra, & eum fccutus 2>4vjW 
'* - . Kimcht) Digitized by VjOOQIC N O T i£. 

Kimcbi} ftclla?, leu confteHationis nomcn fir, vel eti- 
am ftellas fcu confteilationes plurcs c&mple&atur, 
idemefit prorfus ^ a Mini, quod &JJ*Manab, illis 
qui nomkiis origincm k j> Jleffam^ fiye confttUatio* 
ntm % cujus vi cxcitatur pluvia*, dcnotante, petunt. 
j,le\ $X)]y m Eddem ratione qua nomen obtinuit 
. Ido!umhoca/»/i vi&imarum (anguinc, appeilatur 
ictiamtbcusqHidam^^iiijf^ ubi Sacrificia fua & 
hodicma&antperegrini Mcccam vifenties. His qua* 
c SuratolT{o\m habuimus, addi poffbnt jfc alia e 
Sttrataiis^ Arabum Idoja, qualkfunt Oj WaSd^ 
p\jj*r*Saw40, <£>y**. tagntby <Ju.*> Tauk % yx& ?^afr, 
Fuiffeha?c idbla antiquirus culta etiam ante diluvi- 
um,pofteaveroab Arabibus rccepca, & pro Sacris 
hlbita. Waddum fcil. a tribu Calb. in * D-auntatol* 
' JandaL S&mum ab Hamadano y vel ut b alii aS Hidaify, 
iin-locodt&o Robat^ Tagutbnm i Mtdhajo^ c aliifque 
7*mantnffam tribubus, T.aukum a Morado f vel fuxta 
<* 2X\o%H*madaM)&4[rum dfoHamy#ro y fjcu* DulCa- 
laab in rcf£on&fi*mj*p]xQfchihttA^ 
AlBidawim^ SteS Ftfiffe autem <n<>mlhfc 'vlf oram pie • 
tate infi^nium ^ quorum du^-nlerrtbriam cfeftaftii 
>lYibcrent fd,dilbdU ^oindtiatefafflc^tfti iftforuriY 
cffigics boflorfe gratia ob ocu!6spor.cfch^ hunc 6eM 
norem i44 ts a&hjbittun pofttr^s ipJ&Hifii irt i?uitum 
Dto debitam^mitT^ 

kpfos. eollfifTd aiiWm Arabtt ^dmWiritSmam 
■mvftitiftsjtiJg&i*** leonis* TVtikti&^E^V Nkfrm 
A^quilfc; (<\n&& noininis '' fl^MificQKitf ) fpecife ! Hii 
catit cmaft&a ai deft* e$ a pud iJW^immtdmi^AtFi^a^^ 

* poftqsam JCiLr' 1 Airanhar. 
& Sbarefi-. 
b Iidcmut& | 
AlFtram*» 
& SafioAin. 
c Sbareftaxi 
d Allauhar. 

'Aii**h:\te 

Sbarefih Digitized by VjOOQIC 94 ♦NOTifc. y 


poftqu^mu aquis obrutum diu latuiflct, & Diabolo 
detc&wn* 'colendam fibi lumpfcrint Hodailenfts y 8c 
pcregrirwtipnibus religionis ergb inftirutis fubinde 
vifcrint* Tqukum Viri pii nomen fuifle cujus obi- 
tumciiin a?gnefcrrcntfui, Diabolum fpcciehumana 
illis (c ihgerenfcern > opem fuam ad illius fimil/tu- 
diaemad yiyum expwmcndiun pollicif «m, quam in 
Tea^plenjft) fuorum adytts pofitam fubiade inrcr 
orandum rcfpicierido, defidcria fuadelinircntj quem 
bonorcm ciira ipfi (Ytnktfc.) & feptem aliis de fej 
bene mccitis pr*ftiti(Tenr $ eo tandcm rcm procef- * 
fiffcut divinus i poftcritate illis honos tribuexgtjjr, 
& pro Idolis ftatu* io mcmoriam ipforum effi<fte 
habcrentur. Itafa&umuc r*»kud iftc quifquis fuc- 
rit, ficut verbi <JVc Akd ( quod impedire^ avtrtere, 
cobibert denotat) f uturum nominis fono rcf crt, ira 
rci vcritatC; fa<$us (It; ulis qui (^/* c^vltfl ci^ 
j^Yuz.HomiutsAbtmim^ feuaverterct: at 
non xqueTdgvtb nomiois fui fonum rcexprimitcum 
<2^if. a <zAp Gdtbk^ quod eft dttxilim, oftm ferre % 
dittftpr* Qup^ fi adcp anriqu* f ucrinr, ac perhibeni, 
hgec Idola, nori cft tejnere 4« nominis ratione ftatu- 
caduqi, imd iu nec fi nomina vcre Arabica origine 
fuc^iijtjfiifiprapcunttbus Artbum Grantmaticis, ciim 
{pt %t plipi Jnjpofita ob caufas i«&*M V-*J)w-*U U^J^j j, $ Sj y*d Ardbibm olim W/45} n*bit ig*9t** ut 
rcgCf k I44td4tnm ^^m/w^k qui omoiurn ratio*, 
ncmrcddi pp(NantT pr*fertim ciim ranra Hngua? 
patsind^fucrudiacwabieritiQuodadorigincm au- 
tesistjJtus j(i^i4acMs;ad6ibit% ,in J)o.c omncs fere 
conjjHrant, ilUm :\ nMJQrumttga Yi&or#m merius 
iniigoium meojorfctji& honorc» ^ttta; jiQfteitisnoa' 
4 rr < intelle<a£, Digitized by VjOOQIC 1 N OTA 

■ ' » " : ■ ■ ■ ' — » " - — - — ~" ■"•»■■"■ — ' "' ,r « ■ 

tnrellc&d, fluxiffe,accedente"Diaboli aftu, c&m, tit 
loquitur Gtorgins EbnoPesfmdi^ ^/<io\*&)\ *4Z4i£±> 
{4** i. c« sBoqutrtntur m e ftdiuucfMstoUrt»? D#- 
monia $ atque ira ad cultum fibi dcfcrcndum adige^ 
^rent. Quain fenrcnria illis cun» alris convenire 3 patet 
ex ils qua Nobiliflimus & Do&iflhnus Srtldcuu* iu 
cap . ^.Proltgom. ad Sjntsgms dt Diu fyr*,obfcrvavit. 
Non minitftaautem pars honoris ab K^irtbikm Idolis 
iftis delati, vidcri poflit, quod corum fc nominibus 
appellari, atque inter culrores humcrari, gloriaTIoco» 
ducerent. in ie nomina apud ipfos oj ^ K^dbd W*d. 
di\i.c.ServmWsddi % £>*>Aj o^c AbdTaguth^ i.e* fer~ 
vta Tdguthi, K^dbd LMsnsh % i. e. Servw Maha , Abdol 
J r *>**i i. c# Servus r«*,&c. Ha&cnus LsfkoramdvL* 
ftum fecuti fumusin Idololatricis ^Arabum cukibtts 
erucndis. ^liorur^^ud alips Authores mcntionem 
rcpcrimus, ac primo ** U** Hobali^ qui ^k**} Jos\_ 
i. c. UWjximum % lcuprscipuum idqUrum ab Lii§ culto* 
OH^.i^ud SA* te $ a ** um &\AbulFeddmm^it. Pofi- 
tuscrat^jArcfcrcntibusiifdem jjL^==Jl^fe (_^-* 
i# C. adpofteriorewfieu exteriortm Caabdpartem^t "alii s 
inipfa C44W. fci^^j i, c. in inttriorctjm patte^ fc* 
cundtim Authorem libri Mojtattrtf \ & Sifiodihum^ 
qui alia fiiiflTe illis fimulachra ait *— **-==*H cj^ ^J 
*W/>/4 C44#4, atial^U-^C/ri.****!, qumumomnium 
princepserat jy^|/j primario crgo loco collocan- 
dus. Idoliim autcm hoc 3 unde ^drabibus Tuerit ur 
fciamus, rradunt Amrum Lohaii filium , cum Btt^ 
kumSjrid urbcm profe&usrituslncolarum Idolola 
tricosanimadvertitfcr, cor&mquc ab ipfis rationem 
percontatus, hoc refponfutn tuliiTet , fc Idoloram 
iftorum bcneficio, opcm cumope, phmam cum 

O pluv a 95 Digitized by VjOOQIC ini)i» >' l iiuUJfrW. 3 m * > . "j 1 9* \ NOI^ /♦& tannib. 

5? * Ue. Lapidt ftr*f } * 

aliorurnque , 
AUannab. 

itC» figuras 
prophctariit 
tCamcU pkvia iodigcrtmt, .lopfeqiri» ab illis utfibi Iddlutn 
eoktiduin traderem pctiiiie, acccptumque Htbalum 
fcauwrepattiffCj atque itiGaaU Arabibw co\endum 
ftattwflTc, <^£m*pulisb^ c<M|v^!t figjnefltoifti no- 
men(wim r itt.fit:^^ n Vanim* Quodficum nomine 
foo ad Arabts MHifieFir^ arafc terfan illis £ qu^biis 
muriOTumrfu«p&r4int JP n H*bta*I % vcl '3n //^. 
btl **** . Arabibta ali& noraen hoe a> thcmate <J*a 
dedu&um, 0b*f#m> Gra*dtm> vcf & ttstc provetfnm 
fonabit : afc apud* ipfos nominis impofiti rationera 
nondum reperimtts. Statua >f refcrente Sajjoddino,) 
ct£tc»*j**»\ <-****, x$gie hominis, cui dcxrra 
amptttata^ quan&ei ja^^r*m ut rcfartirenr, Koratjhit* 
auream fubftitucmnt 4 & ( ni esemplaris nofi faris 
fkM mendefaliar) fcptem fagitmmanibusi tcncbat/ 
VCTba(une^a* (^^'i^^ ^y <^<*&[jy Qu*( /i 
reflfe fegatar.giJtfiJI* quod Sagittd* nondttm atu& 
fpkduif$ridlM& ajiud fonant quam, 

Et Sagilt* tf9+nbmtroftpttm y intermanm t\m (i.et 
c*s#am eo>> vcl kvmambus cjus ?- Verunr nec de le- 
ftione, nec de fenfir muleum dubirare finit -quod 
apud Abnlfedam aliofque legimufr r tjttohammcdtm 
fc. c« pugn a ta Mcccha, annoafugao^avo, Ca*b*m 
jngreiiiMH reperiffe ibi jj~* (_£— * LM*j&ty 

cJUmW; i> c. Bffigitr f&rma * \*4ngtlorum % fyfgu. 
ram K^ihrahami mxnu fnk fagittas ad fortitionm (ipm 
ttntntu , [ iifque V\&$~\<dixijje. Pertiat iRos Dtm) Ss» 
ntm nofirnm fagittis fortttntcm fnxtrunt. J**idAka- 

h&m§ Digitized byLiOOQlC KOTiE. 97 %mtcttni forttkus i Jtiff* trp tjtts vfektjt font ftgnr& 

4ft£, Addunc Bbnof utftiirm **#8c \jilfamtabius^ 

'Abrahamo comiccm, ifmatUm^^^f - fc manibus 

^tenentem $$$ nt.^/>f^^p«^^idcmprorfus 

quod ^uiH 3 quas Hobalum nvanibus gcftaffe tra- 

'&\zSafioddivu3. Syriortymacftim pkuie funt apud M- 

raits h«c vocibula, ^& qaorum alteruro altcri ex* 

;pIicando infervit. gl&i)\ ij*.piy&\ i^l^ztam 

funt *s4lKtdah r iriqmt EbnofiAthir , j.c. Sagitt», 

$*H>us fbrtiebantur. Ssgicu eowft^tifte eotfcmj 

£Um prtm6 excinditur; apptfttattiiK ^Li, c&m laevi- 

•gata facrit g^> , ciim direifta ^o*, ubi demum alis & 

; "fpicuIo v itiftrua:a ^4^/Eftcrgo^jiJlcujus plur^Ic 

1, ^VjMrJl $ propric Sagitta nondunt aUta : idem etiam 

: iijJi cuju£ ftfurale j^>b$l docdflte AlfkauKabndio* 

v fJy^H inquit iiJc ) ett **&U o*^>* %*>** ke; &g;ft4 

^tliseartns. His Tut videtur) cumad lortiendum pi#- 

cumqueutcrcntur, obrinuit ut ad fortcs fignifican- 

casufurpcntur > uti& ^4^ etiam quod proprie ta- 

iiien (^ut vidimus) Sagitt^^ttibm tthmat* je\+mn 9 

manus imfoftta cft , denotat. de Aiabum fomtioni- 

bus,£r per fortes diviriandi mdrc, in fequemibtas plu * 

ra volcnte Deo. Cum aateni eadcm jam inlignia 

geftantes H oh&fom & Abrahamum habe*mus s quki fi 

Inuium curid£mque cos fuiflc fufpietfaiur ? Opri- 

mequadrabit h*c conje#ura cum StfodJtm alfo. 

ruuquc qni Hobalumxn ipfo Gtaha adyto cdlfocf nt, 

fcntentia : at contrarium fuackntqui //0M0*» foras, 

Abrahamum intus pofitum afferunt, nifi -ab iiftlem 

4 forrium infignibus , cujus ftatuam cxtra Caabam, -e-i 

jufdemeffigicm intra cam dcpi&am ii^flTe putemusi 

Ccrti & ftatuailia juxta ^al^ljAi* i.^e. Abraha^ 

Ol mi DigitizedbyCiOOgl€ & I N.QTiE. n & Ali\ 
£knoIAthir\ 
iuCamtl. Mohmmm, 
Uhi, Alfdnnab, o* e> 
i.e.Eratqac 
ivafisvitre' 
is&arfcco* 
fcdtiin. ;£&$*'*$*> pofita dicitur, apud^ ^ljbMMf/m». Sed 
^noh funt h«ec tanri uc de iis inrcrfccomponendis fbl 
Jiciti fimus. £Jt verointus Abrabamw multis Ange- 
: lo#um, & Praphetarum f ui^Ali EbmV^thir ) itna 
g^^)«» i ftipa«js*futP, kav&. foris Hokalm magpo fta- 
tuar.uihfarell.itip-, qua? forfanr-minorum gcnriumnu- 
mina. Eraw <inquit M**»M*y^Xj^M^ 
MM&teill^G^ \$JjoUt$r 
ifjgg&jkjiiugmi* , ^qg^mniaximunxXwt tfe&»/ j 
^«t%$ KJrAbibm Itngutis4icbu« fiogulalnibcret, 
aumuj^ invocare/Jtaeri aut fingulos non- folum 
nien^um fuorum ( ut folcnt Perfa? ab Angelis ) fed 
totius anni dfes ab Idolis denominare . H*c om- 
nia Mohammtdu inter tranfeundum, nutu in tcrram 
proftrata , decidifle tradir* lifdcgi.accenfenda *t 
£^/tiWaJ.f **Ua,. i.e. Qolwnln flgtfAiyquamin, Caaba 
reperram ( referenfe ^codem )■ ^) *<>** U^-*^» 
^P^! 3 i-e»t»amfuafrtgit MobammcHts & abjecitjnec 
non k^4,^u^ i,, e . cU^ttnfium Idolam quod cj^j 
jU»£»Jf j e. /»/>r4 Caabam pofitum ut dcjiceret Ati t 
illi MihAmmedtm iphinvhiHiieros fuos fijppofuifTe fc- 
runr... Sed pefieruntifta,-prout merita funt, cum no 
minibus fuis omnia. , Inter ea quorum fupcrfunt no- 
mina, maximae funt poft HoUlum not* <JUJ <udfafi 
& *4-b N*)tU fimulachfa 4 quorum unicum Hthalo 
allatorum, unumin Saft t sltcirum in CMermb po- 
fuifle ferrw idem ^mras eaque ut colcrent & ad 
Deum mediatoribus utcrenturj popularibus fuis per- 
fuafifle. Tradunt autenx Afaf»miu\> viri, Nayelam 
fub foeminar imagine cultum fuuTej ac fuiffequi- 
dcm Afiphum Amri cujufdam filium, Wjyekm Sabati 
- — ,-.. „-. .(»Ham,- J 'Digitized by VjOOQIC N O T JE. • 

filiam Jorhamidas^ qui cum ob ftupram in Caabacom- 
jmfTum k Deoin lapides convcrlicfTenr,, a Koraifiriti$ 
hoc fccJcris pretiumtulerun^ut pro Diis habcrentur. 
Idola hxt ab Amro dedicajfciniperante Perfis Saburo, 
TcuSapore Dil Eftaf^ acoemum fub tMohammede 
nova? fe&# conditore^ abolita aflerit Sharefianim h 
qucm tamea co erroris arguir AbulFtda quod Amrw 
culcusldoloiarriciauthor, multis antc Saporem cti 
am prinittm qui DitEftafo multotntiquior^fa-culis 
florucrii. Atque h*c praecipu* apud %Arahes fama? 
Idola. Aliaieintcrlcgcndumoffcruntnominc tenus, 
non pauca. Ex his l>x*» Saad, a Btni Malcan^bn Cd« 
nans cultus, tefte Shkrefianio^ &c de cujus numine re- 
#iusquampopularesfuos judicaffc apud ipfosPo£- 
tara, patct cx hoc ipfius carminc 

V LjUuA g±zcy} \y-**> ^i] LJIa3| 

i.C, Venimu* ad S^adumut rts nofiras cottigtret, 
At difptrfit nos Saadus , iw piw^x *w <i Saadoi 
guii enim aliud tfi Saadta fuam Prtrs in dtfertc? f 
iv terr&tfud nec ad falfum nec adverum invitat i .„ 

JiiXta thcmatis rationem 5 profpcrkatcm fppat nomen ^ 
cum tamcft, ut reftecenfuit Poeta, cultoribus fuid 
nonnifimiferiaecaufa fucrir. Fuiffc autemldolum 
hoc^W^ %/=?* i. e. Petram feu 5ii.<«^ ottongum ad 
littfuio^rjoddit teftatur Safpddinus ab eodem thei 
mate *<>£aAw Saidah^ nomen fuifle domus ad quan^ 
peregrinationes inftituere foliti x^iraks tcftantur, 

O 3 idem j 99 Allanha?. 
AlFiraUK* 

Safioddin. Digitized by VjOOQIC xeo I v.AUaubar. 
i* ;y ^-> >: HOTiE. 

tjtem 8z tdtffrauKabaditH. ab iiidem ctiara ^-^^* 
^j/rj/rtf/nomeni Idtili fuiflfe difcfnius, qtioii Satmm^ 
nomine zfflfc igfiem denotamejVocat Akfduhariut^ ac 
tribui l>/^ peculiat^pwrc refcrr > quam fcn tenti- 
am Poeta» ncfcio cujus authoritace confirmans, hoc 
ipfius dtftum iaudat. 'j**~ O^ c^^ 3 L2 L*l< Jnravi ] fer fatgumm flaentemcirca^udum, 
Etperft*U444qH*relt86funtaptitfA(fAtmm.* 

ubi &ralrcritrs IdoK nomcn ocetirrir, oip Audifc* 
faculo ( teftantibus codemar AlFiran^abtdio ) cogno- 
rainis, quod^apud tribum Becr Wayeli pofteros fa. 
crum. <->\j<&\ autcm in di#o Po£tse vtljtat*** rcd- 
derelicet, vclhaclQccy, potitis Ufide&ciTca ■«&**•* 
pofitos, fuper quibuima&abantur vi&imar. Utrum • 
quc cnim dcnotare voccm, docet nos AlFirau*tba~ 
rf/^quictoc^effedaiflTet; quicquid pro Deo 
colcadum errgiturj ?fciL Jd*I*m , Statuam 9 addit & 
<^UaM fuiffc /apidescircs Caaham pofitos fuper qutbns 
facrificarent <J 1*3 *U \ ^il i,c« alsis quam Dco altif 

/jm$ . Clarius adhuc Safoddinsa ^lU^ c>-*aJI 
&i^&\&j***d ^^=» !?W^j 9o\^SJ. ^^liJl 
p\^^i \^*ic i. c. tAkosb fignificat Statuaapofiras 

aicftltum, ittm lapides cfuos pofuerunt ut fuper ipfisfa 
crificiamatlarenttdotis . indc di&um cujufdam fan 
guine fcperfufura autumantis, ^aJ c^ ^^=»1 
l.c. ac ft tffem Upis rubens r explicat Bhno^Athir^ 
t £?\*jS\ pc>> j^sz^\ c^AiV^ss hc.iriftarUpiduru. 
btntisfanguintviftimarum. quo di&ovcl ad lapides 

fupcri 

— ■ ■ | ' . .. * 1~-[ mt ■ - — v 

Digitized by VjOOQIC N O T M. I 101 Xym^ \o\ 

p\ — X-^yJ 

V^ — Jo — > fuper quibus jugularemur vi&inia?, alludi poreft, vei 

adipfum Idaium . nam&eaffaqgliinevidiaiarAire 

oblinerc folkosdocet SJjahfiani«a, acccfTurum imic 

optbus fuis incremcntum fpcrarites-. Pofro uy*z> 

T^dib, vci Ntsbjki & literis & fcnfu cum 3 f w & nixo- 

convcnir r ira fignifkationcoptime refpond<it vocif 

ffebmcm 3 *V com utrumque, & fdolum dcno&t & 

Molefiiam^ feu dolprem ^l^^^rLc* malum <£ 

mifmtm, qu« cukoribus fuis abundc crcanr. 

* His-acMi pofiunt& j aiia?ejufmodi tefrieula^qtiali^ 

c_t>\iJi Aijharek , aqno cognomimuiifr <J>A£Jl a^ 

Aido^Sbarek^RliwAbdtlpi^Zf^ q.d. £t$k*r Sb&tki & 

cJU# 2Uf**£ aquo cjU« o*& Abd< Man*f,<\> dCnU 

m M>mu$i cui;& filiuro***' <&*& AbdrSbjims^ue, 

CvltwSoli* * Ita^enim L**J V o^i ry^ k «. * £0/* 

^fti ** rftwte h*#cf di&am monet &4t£vrai*xi%badui4 i 

quod cum fc. colerenr £ quibus Ufoorinmius .• tiim 

ramenalias o«*i $fowj nomen fiiifle * Idoli anri- 

quirus culti doceat id^m, quod Stftoddinus u**& 

*Si}omsvQCZft cui fanum apud #<*/*/ Tamim dcdica- 

turn^ Nbm Soiis fbtfan effigicsf Eidera MdolM** 

nafotmet ( ut vidimus ) & tribus pater , Jb$ \ 4** 

AbdolDarhJ&Dar, Idolo : abeodem tbemafc 

J jo D^fv^ & CaiI* & Idolf nomea apud AlFiran* 

Ktraiinm* fn ferieregjjrn JorhxmitUmm J^JU^ac 

AbiraliJySc (jj<>* <>ac vl^ Madjn y habuimus,il- 

hrnab J* W. rMilo. hunc a^j^cv Msdano Idolis. 

cJJ^J i^/, atidolum rribubus^rcr & T&gUb pe- 

culiare memorat Alfirauxtbddiu^ /^Aj^ai.jo D*/ 

Cijfdin uttribui D^.rquem^j^i//^/, Cajfain,'o- 

niifo D* vbcar ]^>V #*/*>■ vcl £<*jV, ab Aiienfi- 

hca cuicum pcihibcnt /Vrw & Ebnol ixttbir. j^^V 

- > AlOkaifir } \ C5* AlFirau*, 

v.fup.p.jo. 
& 51. qiiod 
&4 ti regum 
Tamanenf. 

nome.ps?* 

^o*^* \ AbdTalHf. 

^^^/ Co/4//. 

AlFiravz,, Digitized by VjOOQIC NOTifc. 

4l0kaifar % cidcm ldoli nomen quod pUiJ \ <J>A£/* tL j 
i.c* in etrtentih Sjria Domafcen* plaga pofitum a-tri'- 
banon una cultura retert Safioddinus. &Bag y aquo* 
(ut quibufdam, tcfte tAkulFeda videtur) urbs Bagdad 
riaraencepit, ut PtrficeBagdedit^ feu Bagidonum fb- 
net, Perfarum feti Indorum % i quibus oriundus ■£*»*- 
<;£** iftc qui hoc nomen irapofuitj potriis quam Ara. 
bum Idolum fuiflfe puto* <J^J1 ^ *^<>**i inqult, i. 
w OrienteilUd colebant. Idoli a £/#/ ^^//w culti, ac i 
G*nw J?£* Abd*lr*z>t ipfius a?dituo pro meriro fuo 
tra&atijnomenlicetnon exprcffcrit AlFirau^abadi- 
ui> nonindignatamen funt raemoratu qua? narrat. 
Spe&ante fc. ardituo, fed officii fui fut videtur, ncg. 
ligcntiore, accurrcntcs vulpecul* du«e Idoli con- 
fcenfi caput urina canfpurcarunt * ille indignum cul- 
tu fuo Dominum ratus, qui harc inultus patcrctur^ in 
hgcverbaprorupit, 

i. c.TiumiBt Dominus efi % fuper cu\us caput mingunt 

vutpesf 
Certe vilu efi fuper quem mfaxerint vulpts . 

Solaimtnftf^ certt ntc obeft hic ntcfrodtf % ntclargiw^ 
ntcrmptdit % corrtpttjmqHt idolum confregit. Contigit 
hoc poft Mahammedem natum, qui in boni f a&i me- 

moriam nomcn ejus (^ c^aH <>*c (^* (jj^ 

GamEbn AbdiUz*,4 % ue. "Erransfliui cultorti"V*L*.&\ 
magisfauftOjfc. ^ «jUc^* ^Y, Rajhtd Ebn Abd 
R-Mebit i c. Ortbodoxus filius cultoris Dominifui^ com- 
mutavitr Nec magis injurii crga Deum fuum Bjnu 
B4nifA y fcx\ Hanifidje y cpios Idofum e maflFaquadani 

confc&unV Digitized by VjOOQIC N OTjE I 10; confe<5him quou diu coluiffcnr, annona? tandem ca- 
ritarc opprcflos dcvoraffe, rcferunt L4lJ*Hh*riw& 
Authorlibri (JJaXaxJ] , ut,qui non alitcr pofler, vcl 
Gc eos pafccrer. dequorum faftofic Poeta ab «^rf/. 
Jaubariehuduus, 

uc, Comeiit Tribm Hxnifit Dominumfuumpra tmott* 
Cdritate&fitne, 
Njntimuerunt a Domino fuo t matum pten*& vin- 
dffit. 


•*aWl jODtfJchalafah, vel juxta alios Dul'Cho- hfah f { refcremibus t^Al?auhario , & ^yilFirau^a 
badio )f domus crat ap&d rribum Cbathaam qua? 
& — a^U^JI su»£sa.M id eft , AlCaaba Tamanenfts 
. vocabatur, in qudldokim erat fc-eJUfc'I Alchalafah 
| diftum « plu»1 (ju^ i. e, Domum Idobrum vocat 
Safioddw.qmG plura in eo collocata cflent fimulachra, 
qua? ab aliis etiam * prarter Chathaamenfa culta tradit. 
Diruta demum anno Htyx decirao ( uti & narrst Al- 
Jannabim) a jfaw* quodam eum in finem a Uliabam- 
mede miffb. Inaudita forfan Grtcu & Zi^if ha?c no- 
roina, at nbn ita ]yUj j6 Dujhjhara quia Dauftufi- 
btu cultus. Neque enim alius hic quam ( ut re£te 
mihiobfervafltfvidctur Clariffimus vivSam.Bachar* 
tw) «/WfwfquemfciiptoresG'*^ & Latiui^ Arabum 
Deum perhibentt Suidam qui Deum Marttm inter* 
pretatur quafi ex *?»»<& £ea* compofitavoce, halluci- 
natum effc raonet Nobllitfimus & Do&iffimus Stlde* 
nuS) noracnjoriginis^™J/V*effe, nonCr^^acU^ 

P farem f 4 Gr i Me*. 
cha fiatitni- 
but Safiodd. 
Contcndmt 
aliiipfum /. 
dclnm DhI 
Chalafah , 
vocatum , j 
SbnolAthir* 
*Sic ctEbn. 
^thir.Jiil. 
* Dauf. & 
B*)ilah&c. Digitized by VjOOQIC 104 \ KOT£ 

Jdrcm Baechumt^now Martem. Quid ergoapud A*' 

■ rj^j fonat < Num Spleadidum vel Cor U \c&ntem* a qua 

verbi-l^A flgnificationenomen fortitum Spkndidum 

JovU lidm^ docet* AUjMakriT^m . ditfum cnim 

c^so Mojhttri aU*^ i t e. 0£ * pulcbritudintmfu. Tiacchm ~u 
p>ynv>)$* 
* In Bifi. 
zs£gfpt. 
*Aferitbi. 
odj. i.Bac- 
chnm fmjfe 

TdS }&}M ^ TJ) 
&C. 

*Dexotat a* 
lias Ret ali* 
cni inftare, 
& ftretmc a- 
gere. AlFir* 
& Ebnol 
Athir. 
f Tacchw 
prirnus eme^ 
re & vendf 
reinflituit. 

. C.frimtu 
qni tecinit. 
i» Yamtn. am \<£- •u fulcbritudintm emijfet, ac propriam vendicafTer. Sa~ 
tisfrigide. quin potiiis a % (_>>£ & ^^xil aU( ^ 
juxta Aljauharium & EhnolAihtr, Cerufcare, * /nrer 
alia fignificat. aliam etiam nominis rationem addit, 
^aJI, yj| ^ ^ uc.£u)dStell4Jit (juxUmptioni 
& vcndttiompr^t. Etnum ita Deus iftc apud il- 
los { aut potius a il^i Sbara quodlocinomen.diduim 
putemus, quafi Damintu Sbar* ? quam notionem 
Du vel Dy apud *«rjfo habere notiffimum eft 
eaquc nominum feu cognominnm compofmo. , 
nem frcquenteringredi. Unjlc iroer Reges rama. 
nenfts, qui (y*3\ Jjol Adwaotraman^dhmw, 
i. e. Rtgtt raman, quorum nomtn a Du (& i« obliquo' i 
Di,) incipit. quorum cxempli gratil, fex enumc. | 
rat Allauharim, fe. (^ 6 Du rafyn ( a valle 7*. 
**», cujus Dorainus erat, tefte Saftoddino denomi- 
natus ) % (jjo^ jo Du ladan. *quiprimus can- 
tando apud ramantnfts excelluir tefte AlFirau*,a- 
badio. v. p. 62. | ^J^ ^6 £>« a^i»^, ibicfem. 
4 <_£:>. li j6 d» f^, ^ valle /•^ quam fibi 
peculiarem habuir, ut vult AlFirauKabadtm. 5 ,6 
^r^l D» ^i^^. tf ^t^JJ ^6 £>«/ c«Am. duos 
hoc nomine appeliatos refert K^ilFirau^badim 
y>^$>\ & - >«^ , 'i.e. Ma\ortm 1 & Minorem , di, 
(itos autem qu6d apud cos CongtegatxHamyarenSvm 

tribns Digitized byCjOOQlC N O Ti£. 

tribus ioedera inievint, quod ioter hujus thcmatis fig- 

nificatus numeratur. Horum nonnulios in Regum 

Hamyarenftum ferie, una„cum aliis habuimus. De 

caetcris, quorun\ nuila ibi mentio, idem futi jam 

antea monuimus.) ftatuendum videtur , *quod de 

e^ j^ Du Roain^ alio itcm non obfcara? apud 

Tamantnjes fam* Bomino y ( cui nomen dedit vcl j^ 

mons vci arx quam in raontc munitam habuit ) ali- 

ifque innuit Aliannabitss • ideo ab Hiftericis dum 

corumqui illis olimregionibusimperarunt, caralo- 

gos contexanr 3 omiflbs , quod de eorura a?tate numc- 

ro t & rebus geftis nihil certi definirc audeant. Ex 

hisautemquae di&afunt devoci* ^ incompofiti- 

one nominum & agnomtnura lifu conftat. Jara vc- 

ro, quod ad <jg>w vel [>& Shara\ nomcn eft loci 

non unius : ita appeilatur Via quaedam in S&lma 

&uSi\ j>*X£=> i. e. Ltonibus infeHa^ ita Mons qui- 

dam in Najd, nec non alius in Tahama %££=** <3y*y 

fi^*iJi i.t. ftrarum ( Lconum, puta, Tigrium^&c. 

quahbu$vehi£j^ww fingunt) ctpia ctlcbris* ita & 

VaHis quaedam inter Cabcab & Wjaman, unius no&is 

itinere ab Arafa diftans, nec non locus juxta Mtccam, 

reiercntc Safoddino, qut dum leca h#c enumerat, ad- 

dit ( s>'^' & l>uffhata Idolum fuiflTe Daufenfi- 

«»,-& ( fccundum alios) alterum etiam apud 

Sani Hartib ^A^dtnfes. Erit crg 6 Dyfams ,q uem ^ 

™£«w Deum perhibent, c^ v ^'^ 6 Dvffhara, i. e. 

D^i^^^.atqueidenr"inquiunt)illi qui G^« 

Aiifuj©-.. atundcapud G/acoshoc illi noroen? Vox 

erit hybrida fi Diodori fcnrentiam ample<5ltmut cx 

AU & 2\(>/i ifr**;* five iMgypti Arahtdt vicin^ uibe, I 

cipud quim Bacchnt a Vymphh edu:atus>confhra . At 

*• Pt cur,_ 

Digitized by VjOOQIC i 05 


i. e< Roai*, 

arxilli fuit, 
vel m<ms in x 
quofuit arx. 
AlFiran^ 
& v.Safiod. 
& Allanb, 

AUaubar* & 
AlEttaux* 

Safoddin, i66 I *K O T i€. * Num.ftrf. 
is aui apud 
Stephanttm 
By^antium. 

\ &tmpti t 'jtt»m» 

1 Kot Xfttfvpti curnon&harc pure. Arabica, ut Dtmhum Njfc /b« 
net ? Quo modo autem Njfa ab Arabibm o!im fcrip- 
ta fuerit non habeo quod ftatuam. L«,y> inrer ^- 
rabix urbes rccentionbus noras npndum reperi, fta 
appellawm &£gjfti provinciam quandam refcrc S*- 
fitddinut, eandem qu*& o^Ua»audit, di verfam ra- 
raenftauiit Author libri ^U)^! ut&> ScPagas zi- 
tantuin cbotincre, cam Samamnud i»8 conrineat 
O-Jy* i\?4B»<*» apud Saftddiuum eftr (_yy**- ^.* 
(^z+ftJI i.e.E CtfteSU Tamani. apud t^lFirau*.*. 
badwm in jKum/i fuo, reperimus ^lyiJI feu Ntn>a- 
ftenfes appellari, fpeciem quandam uvarum pra?ftan* 
tifiimarum in «l^» Sarak * qui tefte Safieddim^ Mm- 
tium He\a%i altifimus r uvis & faccbari- camis- abun- 
ians) qua*tamen num iloco a!iquo velaliundefic 
di&ae, nihil monet. Jntcr Reges Tamanenfes unum 
habuimus nomine u*>\j> jo- Dj 2*(#nwy qudd fi 
&iiw@- GUce effcratur propius aberit a fono, quam 
quat ab una in alt«ram iftarum linguarum tranflara 
funt, aonpauca. Sedne incerea fe&emur, curnab 
omnibus procoacefio habeamr Njfam *ArubU\a- 
bem fuifie in qua educatus a Nymphis Bdtcbus, 
olimnotam licet nobisjam incognitam, atque ab 
ea denonunari eum quod ad pofteriorem nominis 
partcmmagnitAuthoribus placeat, quod conttB- 
deriqa hoc eft , non rainus probabiiit£r priorem 
ejus partem Arsbum jo Du^ vciin id obliquo^o 
•ft.ftatui. fcdqui Arabibm debet at Nyf* Dominus 
audiatunde b^©- nuncupatus i fiab incondita Sac- 
ebautium vociferatione , ut Euftathio placet, antion 
& hkvirabijfantes ejuscultoreshabcamus judicenr,, 
quiaudierint J» £* Baccbe Baccbe quod planeeft* 'Iim Digitized by VjOOQIC *etin*lttr* \ \ " NOTiE. | 107 

'e^/ h/ii vel l*3t $**% , ab Arabihus ingenainari 5 cum 

rem aliquarn laudibus eflFerant , vel adrairabnndi 

cxclamenr, & & Aw^f Grandcm^Magnum^pracU- 

rum cffe, denot&ic. ut &faoc etiam^i^/ nomenab 

Arakiba* ad (?r*<r<tfunacumipfiuscultu tranfmiffum 

V/deatur 5 qui tamen aliis apud ipfos Arabes nomkii- 

*bus,notior. Pyfark (ut vidimus ) & Outmiti^vcl po- 

tf&s Ourotaii fublata 7. 9 Of^m 3 n* ^tf awww 

iYtym* *V $ 'ov&rbr ' amk**. Baccbum&Urawam cum 

folos Deos effcarbitrentur Arabcs^ Baccbum appcBant 

Ourml [ Qretal 2 & Utaniam -AltUt. inquit Heroie- 

um. Quid vcro 'ovpo-nk five ( ut iiv* MS.MedIeiana le^ 

gitut,) i^w\ Oratali Libens Do&iflimi Viri Sam. Be r 

chdttt judicium fecutus, ut dc vocabulo quod in jufu 

efltedefiit, im^. Quod nifi audacis nimium effet 

confe&ura? pro «pot*a fivc op*7ttY , fubftiwcre oa*Wa, 

( ut iiterar k & f facile commutabiles ) omoia h*c ex- 

pcditu cffent facilia . Quid enim aliud effet •***£*, 

quam c^s jJJi o//4Mj/{fiut nun$ olimpronun- 

ciabant ) i.e. Dtua cxcclfut, fummus^ vcl fupremus. eui 

adjundavox *am^t, i.c***^ AlsU&w\wf\u. 

rali oU^l K^fliUbat i. e. Dea ( quomodo. teftc 

AtFirautybddirSt Solcm y & J^JV A\bt\al % i.c. Lu- 

nam&c y& Nafrum (m addit Jauh.) aliaque quarvis 

Idola,iater qua? ^)VAHat^& reliqua minQrugentiu 

numina,appcHabant, ) univerfam Arabum iAeiolatri* 

ji»nobisoboculos ponit & Pantbeumtckm. Habe- 

bant fiquidem 'aa/a*v v AliUhat Deas, minorum gen- 

tium Deos, & Aihb taal Jaot»a Dcum fupremum. 

IllasDei fupremi filias (ut vidiaius ) ftatuebant, ac 

pro ipfis apud eum intercedcre, adeoque divinum 

illiscultumdeberis fub Deo tamen fummo, utin- 

P 3 - quit * T*US. 
Hibl. Bodl. 
[hhtir^uafi 
Jine articulo 
SUhaU Digitized by VjOOQIC „^ ,, • • .) iii— ^^^,| ni m » miim n , mi tm m ! ■«■■ ■■■ — ■-- — - i ^m.~~~~.~^ 

108 j .^OTiE, 

*— "n ii i ji i - — -i - . „ — . 

qp&t Sbtrefl. fcih fut deSabiis idcmaflferit) Idola ifta 
t>m vel Duf vocabam ♦, ai Deum vcrum , Deum 
Deammi ifta DominoSjillum Dominnm Dominorum: 
adcoque cum;fe cotam D90 fifterent atque eum lau- 

dibus cclebrarent hac form^ ufos tradit , \a$LaJ 

t&l y> k£*j& *i\ ^J (iS^i^ v^WaJ (^aJ .4.U] 

! : ^U U^ t^dJus • i.c. C*/f/i/ /0* mtdtdo, JJdM, 

Cttltfii tuo me deio. Njn ejl tibi focius 5 nifi fotius 
\ qmm tu pffides (Oruna quicquidille fofftdet. Qua* fic 
^xpftcat £bnol Atbir ut per Sodum denotctur idolum, 
xjuoduna ftim vi&imis & donariis ipfi oblaris ad 
Deura fiimmum pcrtineretj non fui juris effet • <juam 
iniquc taraen erga eum quem pro Deo fupremo ag- 
nofcerent, etiamiti iisqua? ad eum pertinere con* 
fff&rtfttiir, agebant , hinc patet quod in Alcorano cap. 
Anaam^Dcus de eorum injuftitia queribundus in- 

troducitur his verbis GyafS &*\j&\+* jJJ UI*a>j 

)o^ x-4^tyt SUJJIJm* I^JUi L.^:* ^U^J 

U, ^.li=^& ^N J^j ^i *JJ (J£= U^ 3JUI 
(j/pi)fc** U i. e. £f fiatuerunt Deo tx eo quod crea • 

«&>/* 4e fru%ibusterr<e s & de pecore partem^ dkentes % Hoc 
Deieft f jaxtafcil, ipforum ©pinionem )&hocfoc$o. 
rum ntftrorumfquosfc.ei adjunximiis) guodautem 
ad focios ijtos pertinere volunt , ad Deum non pervenit r 
atquod Deiefl^ , itlud ad focios iflos pervenit . guam 
matejudicant ! Ad hasc inreHigenda atque illuftran- 
da faciunt qua? in Hbro ^JV Ja> i. e. untonum 
compofuio. Icgimus, friL Arabes prifcos cum vel 

agrum Digitized by VjOOQIC ^OT£. agrum fcrerent, vcl arbores plantarent , obduda 

inmedio lineaiocura in duaspartes dividere roijros 

qua? citra lineam eflent Idolis futs dicanres s qua? ul- 

rra, Deo. Quod fi ex iis quae Idolis fuis dicaffenr 

quicquamin partem Deofacram decidifler,illud pro^i 

tinus reftituere, at.fi e pafteDei ia eam qua? Idolis 

dicata, retinerc ; eodem modo fi aqua quam in Ido- 

lorum portionem immififlcnr, perrupto canaliculo 

Dei partcm irrigaret,obftruere, fin econtra, fluere fi. 

ncbanr, dicentes, E*Dei rtbtu opMhabtre, Dtnmfibi 

fuflicen. Quod fi quis verba prour apud ipftim Au- 

thorem — ™£/f>habentur,legeremalit,fiefehabent 
\j^*. 161 Jyl£af & J *)\ J ^^ J^_ A J \^ 

if£*Js l_L_> s.—Lwj ^i y^i. L^c \f»>jc\\\&je* 

C^^.jr-^A^i X tf^Xs*. l_4^ Liw, (^/\i »JJ *J^ Lau ju-U #*istcw l__,-fc* LJL 1* *t,o, *U t>"j ^ trjJ-to.. U^£ \S* cj l*&* ^//P ^^i (j^\j vjo** &-JJ y.*^ 

Sic & Bldwitn fi qna? Deo dicata, magis opima 
eflent, mutare folitos, non c contra, rcfert. Pra?* 
ter ea qua ha&enus a nobis commemarara fiint pub. 
lici cultus obje&a , alia fuiflc inrtunoeca a privatis 
culta, tcftiseft Authorlibri cJ^oXauJI . fcil.unum- 
quemque Patrem farnilias Deos (ibipenates habu- 
ifTequos ukimoomniutnprofe&urus,- & ptgio rc- 
vcrfus falutaret. Quo in §encre cenfcndu^wdttur 
^UoJ\ Al^Demar^^ud AlFiraufybad. quem Idolwro 

fuiflc I05? Digijkesd by VjOQQ lC liO *fcMb % Mo 

flatref cstde 

• vidcrc efl a* 

ft$A Allan. 

\4dan. Hcj. 

r. NOTA 

fuifle att * *k^ t>Joyf ^><^uUaJl rt>Afi i. e. ab 
yrf&t/} £^ murdas & ipfius familia cultum ; accep- 
tumillud a patre fuo CHardafo flammis tradiditie 
Abbafumxdcxt Safioddww y ubi UPlohammzdt nomcn 
«lcdiflcta Primos lapidum apud Ardes cultores //- 
maelh pofteros ftatuit* author modo laudams, eo. 
rum Idololacriam hinc originem traxifle, quod cum 
jam crcfcente ipforum numcro adco ut qu* Mcccham 
circumjacetregioillosnoncaperet, in aiias fe con- 
fcrre partcs coa&i fint, non proficifceretur qiuf. 
quamquiftaliquQS* cloci iftiusfacrilapidibusiecu 
a(Tumeret,quos ubicunque federa figeretjdepofitos, 
* codem modoquoC^^wfolcbat^circumiret; eo 
tandem dcventum ut ipforum pofteri Ir pidcm quem- 
cunquc afpe&u pulchrura colcrent, atque k* reli- 
gionisquamab//&w/£acceperant s obliti., in foedif 
fimam ruerent Idololatriam. Ab AliUha^ icu mul- 
torumfut loquuntur) Sociorum , ad unius Offotali, 
non illius B*ccki> fed Dei fupraomniaexcclfi, re- 
rum omnium conditoris cuhuna, Arahs fuos revoca- 
vit iMok*mmcdcsx\i\b\\s licet Id^lolatricis rctcntis, 
adeo ut poft introdu&um ab ipfo Ijlamifmum aliis 
potius nominibus quam Idololatria? incufandividc- 
antur.. onnx onana ompBBi t=Dnvytai j -c- 

Erwr etrum^ & ftaltitU eorum aliis in rthtu coxfifiit, 
(xxt re<aci/^/>w/^i,inEpiftola ad Profelytum re- 
iigiofum, <;ujus vcrba idco appofui, quod in co- 
dicibus impreffis, cdir. faltem *B*xt, non reperian- 
tur) nontam quod falfa numina, quamquodialfo 
verunmjlant. Idoiolatria? notam quam ipfi Chrifti. 
anis mko inurere conantur, ut abftergcrent > ipfos 
cjufdem criminis incufarunt nonnulii , fcd calum- 

niam Digitized by VjOOQIC NOTiE 

niam calurania? reponerc cum Ghriftiano indigui/ra 
fit, jure idfiat an injuria, non melius judicabimus 
quam fi ea quorum nomine Idok>Iatria? rci pcragun. 
tur, fimul congefta lctforis oculis &b|icianius* Ea 
prOiit in Sawtnkis kSylbtirgio editis Eutbymiilc. &.c 
frteque enira aliorumnobiscopia) ha?c precipue 
ftint. A?£*Vpro Lucifcro & Vtntn pofitum, p. i. & p f 
Sy.ubi quia Saractmrum dogmatitms ad fidem Chri- 
ftianam converfus fuerit^ anathematuare doceuir 
eosqui matutinura fidus five Lmiftrum&c Vtntrtm 
adoranr, quam Arabum lingua, &&*t ( inqoit ) noroi- 
nant. Jdemp. 71« **&? effertur, ubi &ha?cpro^- 
ntrtmcokmium precationis forifiulahabetur,, Vw«\ 
AXKf**m>$*p*** • p. iy. Adhaerere eos aflerit ^J 
\teu7* fy*x** f Lapidj Bracthan * Ibidem effc illis ait 
9* b*k& i <ru*vix &*«&>* hJbfor,, SimuUchrum Baccba ]L 
maktcbd\6t\xm y quod ipfc (M obammtdts fc. vonvvnu* 
im&nfiwtj®- Adoramtn otfcrvatknis appellar, & ut 
miferi barbari adorarent praecepir. Ibid. *j/c/* $ M* 

?Z stS. L e. fcd & duo vocabula barbara Tzitzapha, 
& MdrU4,(p.j$.T*4pba&Maru4)cx iis in quibus 
Deuscolitur effe dicit. p.85 .in raedio dorniis prcca- 
tionis Macbt jacere ait lapidcmmagwun Vcntris ef- 
figicm infe habentem^honorari aurem iftura lapi- 
dem quafi Abraham fuper co cum tAgart coierir, 
aut Camelum ei aiiigaverit cum-Jftcum facrificam- 
rus erat, 

Harc pra?cipue funt quowim nomine tjitthammtdis 
fe£atores Idololatria? fci peraguritur- Quid vero de 
hisftatuendum fit, ubi Arabkt exprefla fuerint qu* 
Entbjmius catcrique Gwiprbtulerunt, mciiuspa- 

Q tcbitj i «u Bo£*% tlTtlTV 

p*o2*#eprxvf > 

1»p»fCc6T©-. Digitized by VjOOQIC ,t* \ NOT£. 

tcbit. #g*y& **tii tJMagmm in Imgua Arabica figni- 
ficare aflerunt. Re&c. Illis enim j**£=> Cabir , & 
J.a£=> C^4r, & in plural. ^U£» Cebar\ Magnus 
dicitur» Eo autem titulo indigirari Lutiferum 8?rt- 
ncTtm probaturen Ula precationfs (ut loquitur Au* 
thor ) apud iUosiormula , *w 'an^ 2« K*e*yJHi. ubi 
*«« l <t»w'5w, D*», fonare dicitur. Et hoc rec3S 
*« autcm Jl/<ijw f At qi»ls Arabum hoc nos docuc- 
rit? Si Arabict hatc omnia, adfonucnquamproxi- 
me fieri poffit, efferatitur, harc cruttt verba, *JIM 
jdJJ >j& _jA idtf Mab.AUah^ tmva cobar affab. 
i. e. DM 9 Deut>lBe Magnm % btw. at precatio iila 
quam expreffam hic voluir, nihil aliutl, puto, crit 
quam _>**£=:XJ1 i. c. «m^w^®-. feu «^oa»,;* , ifta ^. 
btmtneditttOTttm quam fubinde inter ptecandum rc- 
petunt, & de cujus vel femd eic animi fentemia 
j>rolat# efficacii, tftira prsdicanr, fc. y&s>\ ^Y 
Affaho i*Acbar(vc\ utillimalediftinaisliteri?,^//^ 
boacbar , vel ut ab homjnibus Crads pronuntiari 
poffit cobar)i. e. bem CHaxtmw tfl>. qna^ ingcmi- 
natlquda' priifiam Lun«qttarMcrtfes& AbnosiJli$ 
humerat, &fefta deffgnatj- **'#»" falutem-; ftrperftiti. 
oni magis impwandum quam Idololarri», quafi jani 
Lttik.le&f*e*mi{ ^uas promifcue hoc in loco fumi 
obfcrvawDoc?Iffimu>»v&iffi(fl >div#aam afcribant 
potcmiam. Proxfmo m loco ut ad ca vcrba qui. 
bus afleritur fimalachrum illis cflc » vaa^fuumu^ 
dicTum, accedamus,»» Baccba Ifmacecb, Arabice-ft pro* 
feras^ujderit^teqafihl tugsvt.wTtf?, i,e. Bac- 
ca C ftuBecea) { mmin^fi Maec*( feu Mtccs, quo- 
modoforfan,<ju*rehtiquidefret *&>Bacca refpon- 
deritaliquis q«i Arabke Idqucretur. MeJius crgo 
__ V. . ' -P*?.a. Digitized by VjOOQIC ■*««—-<■. NOT^. ■ J g ", ** p. S2*b*»aj a™ M *'*# * m *wjc» Bitib* % fivtidakt , 4ut 
ij/a^^habeturjquodidcm «m^W 'jrffc^wrr©-- , 
Aioramtn obfcrvatioms % vocatJUrpfig* 14. & pag,8».' 
,^mW»&Ci Adoworium obftrVjtiems (qud pcrkj 
phwfi ^fow Sljt r^/4A,Iocy«ifql. adqucm in- 
tcrorandum facicra conueitunt, quinonallus quara 
Tcmplutn tMtccanum eft ) & quod inpriori loco 
£/u«r inpbftcriori&^^o*^, hommorationis^ 
pellatur, quam ab Ahr^bamc & //2**/* ftni&ara fin- 
gunt. Scicndura crgo quid.de *£> dicant ^M^i ? 
«jffe fcti. nomcn tSV *£* Mtcc* y indc illiindimm 
qubd t;anta fit iiluc i^Hgion&i^aatCKtuconfluentiiim 
ttirba, utfe xmKx&jmftXmh frcmant^ qu* iater 
c*tcras verbi ^ notioncseft, fuotquilociproprie 
Btcc4 dj#i limitts non «Hra iiium in quo mnvriifm 
iltud ftr.u&uw fit, proietant, quod cxtra illunt cft 
dici Mccca % tc&ibuiEfatfitdfkir, Safiod&n. &c* at 
Euthjmius & aiter ille utramque pro ipfo oratorio 
ibi conftru&o ^uod ipfi Caabam vocant, fumpfifte vi. 
dctur. Cui qui quantum idetuicnnt $£** «•*&*' Ara* 
bt$£* qui cis Mohartmtdcm , honorem reputaverir^ 
nonmale forfaniUud ipfor^irji «^ardixcrit.fJcftw^ 
olim fuiffe vidiums , lo<ura jam autumanc Dco in 
terris unicechanintf, quejnque ipfi facrum habent, 
adco utnoaaiias quara facie ad eam verfa etfufas 
jircces* Dcoacceptas credant» de,ca, cujus memi- 
nit, fabnla^quadomusiUa ab K*4bnh*mo& Ifmaeit 
4lru&a pcrhibetur, plura mox-ubt prius dc lapide 
7**&x$** pauca. Jj&omodj (inqW) voslafidi adh*- 
rttts Bratiban^ & iffumojcjtlamini i , Lapidem defcri- 
bcre videtur iftum, qiicm ofculjni Mcc(ar/o religio- 
nis crgo vifentibus/fy Caab*m circum eumibus, cul- 

Q 2 tiis II | - Aljauh. 
£bn Athir. 
Kamus, *U 
am & afte» 
rmt ratione 
quod fuper* 
baimmori- 
gerorum col- 
Ufubigat et 
conterat* 

€bnolAtliir t 
Idolum olim 
ibi euttum, 

& jam in ec 
occuliuntfch 
JepultZ ma* 
nere % credi a 
Judais patn 
*X Efijhh 

Maimonidi! 
praditta* Digitized by VjOOQIC i»4 I N O T i£. l»vit*hdu 
mu tus par» eft non minima. 6j*»$\ >* l ^/^*/4r 4/ 
. */»*/, i. e# Lafidem mgrum vocant. At unde illi no- 
<men Braclban ? num rorfan quafi U\j> Barracaton, 4 
<dr^Ctr»feare 9 Fulgere, quiacumprimo e Paradif© 
(ut fabulantordcmiflusfit, ^/* U.V^ <>£i (^,\£=> 
0*m^H ^l^s^ g"^» ic; Candore ni- 
vem [ufcrabtt ,& ffUiidortfolem dquabat^ ut loquitor 

JM w/w */£<« «v« nunc ftt contr arim albo 
moxdicetur. At certe crediderim Braciban nomen 
lapidisnottfuifte, fedquica voce ufusr f uerir, ratio- 
nem reddere voluifle, cur lapidcm iftum bf cuiarcn • 
Hir, eiqaeadharret<m,fcil. utinde &%^ Baracatan, 
i. e. benedidionem confequcrentur, ofculantur eum 
fiquidem *»1£=>aS Tabarracanbehi t boni ominit, feu 
benedi&ionis caftandsgratiL Nam ut aflcrk Safiod- 

dinm «L-a-JUI^V l $ Us*« ^ I Ijjkjl^ *-^*M*j **>P j^ *-* G*.U1^ (i^^S. r ^b5^ 

i. e. Non defiit lapisiftein magntkomrt efc & oiim ante 

<JMohammtdis Umfora^ &fojl immntatam ab ep cul 

\t»lt&ratunemmab*r&iGOltNsbchi t i. beneditfivnem 

abeo caftabam hominUi fub co tKanftre, eumque ve- 

oerabundi ofcubri». Erit ergo iapis t ?b^s«, Ia 

pir Benediclknis, feuvquenr btncditfionu conkquen- 

da» gratiaofculantur. Ut intciligantur qu» tamde 

lapide ifto,quam de Oratorio- adduntur, de titroque 

^auciserit dicendum. Q&odad v***mi v *, illudeft 

quodl s.j o^-J I ^lcaaba, Caabam vel *«.«** ( ut effe- 

runt Gr<«*)vocant, nomincvel ab cmincatiaindi- 

to ,quia fcil. quicquid cminet & cxcelfum cft c^»^=» 

Caab • 

Digitized byCjOOQlC r NOTi, I "5 Caab dicitur ; vcl {~4a**£=&} Lttacibtha , quod for- 
mae fitqusdrau, a u*£=> guadratum factrt* Vocant 
etiam pt/* J t lM+)\ LAlbait-alhardm , Domuminttr- 
dtclam^ Le.facrarafcu Afylum, jUȣ=3\ *UI J^ 
pl^sj l cjUvH, i.cPofuit Dtm Caabam domum imer- 
di<ftam. Ksik*Sur*t • 5 ta . imo & pJj* J 1 c>a^f ^#r* 
torium facrum, ut mox di&uri fumus. Ejus ftruen- 
das ratroncm hanc affert Shartftanius ( quem ut non 
infimarnotaeAuthoreminredequa tam varia &in- 
certa apud alios reperiantur,/r***/*/* mcndaciorumfon. 
tt Alcor&nojioxL tamen ut hic fide dignum laudamus ) 
quod fciiftAfmwParadifo pulfus cum aDeo peteret ut 
fibidomusad fimilirudinemejus qua in coelo viderat 
(* jyvdb cJUa! I udomum haiitatafit ^J^ I \^tl\arth y 
quod cxcclfu dcnotat 5 vocant; ftrucnd#copia conce- 
dcretur ad quam preccs fuas dirigeretj&quam cultus 
gratia-circumirctjUt coelefte illam Aogeli & Spiritus 
ambiunc, Deum lucis quafi aula?a formaDomusde* 
miftfFe , adquam inter orandum faciem converteret, 
eamque circumket. Mortuo Adamo Stthum ipfius 
filium, ejttfdcm forma? domum e lapidibus & luto 
fabricaltc quam cum dejeciflet diluvii vis, \Abra- 
hamum cum filio lfmaelt^ Qci mandato aliam ejus 
loco & form&condidifle, locum e*us \ Abrahamo mon- 
ftratum a fcta**» i.c. nj ^ rekxt^A Ifannabim in 
vit. uibrabami. ^ndem cum adruinam vergeret 
ab aliis atque aliis fubinde reftkutat» ac reno- 
vatara ,. poft CMohammtdtm natum a Koraijhitis* 
deindc dbMbn Zobair y atque ea demum qua nunc 
eft forma ab Hejafy , anno Hejr* 74, tradunt 
^dbulFeda^ Author libri UMafalcc^ Jannabius K^ih- 
mcd Ebn T*ftfo &c. Quo minus ejus mutandae 

Q3 licentiam Quia rtliqu* 
in Mecca*» 

dificiafuper* 
tminttArncd $ 
Ebn Yufef, 
in Mccca. 
p.Kam.0** 
* JZganquA 
alii per Ai- 
Bait almaa* 
mut ipfdm 
Caabani qua 
hAzmitepcre 
Dt*se ccelo 
demiferat 9 
diluvii tcm- 
pore ittru in 
coe/um retep* 
tam^at^iii 
fervata $*• 
telligant.Zz- 
mach inffonrl 
*JtAk.c.%~ 
Nugis hifce 
tefiimonium 
perbibet ipfe 
McU* Caa- 
bam vecant 

u dowu $ zni 
quapofitaefi 
hominibm et 
aMbraham. 
& Ifmaele 
condita *(fe* 
rit.Ak*c*z* Digitized by VjOOQIC nrf | HOTiE. 

liccntiam fibi fumerent poft cum alii , inde fa#um 

videtur, ut honori cjus confulertfUr. Refert fcil. 

^jAlJannabitu cuiri in animura induxiflct Bartttt K^ir- 

rajhid, vd ut alii, pater ipfius Mokditu , iroo , ut aiii 

avus Almanfor ) iliud quodab #'j*;> fa<ftum fucrat 

mutare ( utita Caabam ad eam in quam a Zobairo re- 

da&afucrat, fermam reftitueret, acccdcntcm Ma. 

Ucnm quend,am ne id f aceret fuafiflc, ne fierct Do- 

mus Dei t^*UU &}*U i. Rtgum Utfdierum y & dum ad 

uniufcujufque arbitriumfubindc mutarctur,cxcideret 

animis hominum quleam profequerentur,reverentia. 

Magnificojameircumdata traditur periftylio (quod 

columnu w%. conftat, acportashabctgS. tefte Au- 

thoreoftU^i *<>i>±) cujus,licct adcumquo jam 

fplcndeti faftum multorum Magnatum ac Princi- 

pummunificcntiacrcvir, primaaboaM" jafla funt 

fiindamcnta, qui ne privatis aedificiis ar&aretur tem- 

p|i atriura ftru&o modica» altitudinis muro cavir, 

cum fub Mobammede & ^Abubecro arca eflet patula 

( ut refcrt Author i«£J W»J nullo inclufafepto. Vo- l 

caturatriumhoc cunipefiftyiio fuo p!/*^ <>*■"** \ 

AlMof)aialbaram,Adoratorittm faet »,quod nomen alias 

,& IpCiCaaU, aliasctiam toti Mecc* y imo&regioni 

circumjacenti qua» ^a- audit) tribui monct Author 

proximelaudatus, adeo ut mirum noa (it qubdcum 

Caabam indigttarc votoerit putbfmiw Meccam nomi 

navcrit; quam etiam totam a nobiliori fui parte 

faeram Dei domum appellari difcimus a Stfod- 

dinoin Lcx Gcog.eamfic defcribente, sJJl c^* *£** 

J^l i . e. Meceha Domtu Dei facra . 

EftergoTemplumC4<*taapud orfr4^;antiquitus 
facrum,necjamde priraa ejus conditi ratione, inter cj— *j>*» 

(•J& ****** 

At Atttbot /• 
M>falec.4t4. 
f»« <!»* Jdrtjs 
«*/<*«» ««*• 
/itadoritut.fc. 
'10 f.adpttTtem 
qae Sepham 
fpiBtt 141. 
td oceident . 
ioj.aifipt. 

»>\ 
='1 «»(>' f* 5 ea<? Digitized by VjOOQIC / cas quse ad honorem ilii conciliandum narrantur,fa. 
bulas ccrti quicquam expifcari Jicet, nifi forfan illo* 
rum fentcntia?accedamusqa/f rcfercnte Shareftamo) 
eam olim ™ O^) i. e. Saturni fanum fuiffe aflcrunt, 
eique a primo conditore dedicatum. Quam fcn- 
tentiam licet ab ipfo rejc^am, probabikm ramen fa* 
cit quod perhibet , fuifTeolim Ar4bibw&lndu\( quo- 
ruramagnum in rebus ad rdigionem fpe&antibus 
confenlum predicat ) feptem confpicug fama? dclu- 
bra, fcptemplafietisdicata; £quibus(nc^r4&<eno* 
ftra? termihos egrediamur ) fuifle air (y\o*& m*> 
Bai^Gomdanva urbe Sanaa Ttmanettfium quod condi- 
dit Dahac *j*jl \ **>\ ^^ nomini Veneris facrum, di- 
t uirautem Otbman Ebn "Affan. Narrat %/tlfanmabivs 
infcriptutn ifli fuiflfe <Jy&* ^oU (^Ad^ i,c. 
Gomdan^ qui te diruit interficietur y <\uod Othmam C#de 
comprobatum eft; QuanquamautemO*^/» fuam 
ipfimupicfo fcr ccoeevam ( nc t ut nugantur aliqui s an 
.riqu!oremdieam)/a#itenr> unde & <Ji<s£*H c**Jl 
i. c> Domumantiqnam voeanf, quo minus tamcn eun- 
dem*cum mtmdo* durstionis termmum habmiram 
affercreaudeanr; prohibentur vatictnio ( ab iplo,:ut 
videtur, UHokammede profe&&, vei ipfius fakem m* 
thoritate mumto ) quo Hlam ab nAhhiefibui aliquaa- 
dodirueum tri pra?dicirur, Hocfcil. (refercntibus 
Alfjnnaitrio&Abmesk Jofepbi filio ) ab co di&um f cr- 

tur \&y>j.*Jj $&asJ\ ^ 3 Q^Xsrjy^Y J£ (J\ 
\&>\ to** j^sl^ \>l>&* \.t+Ten\uro$ tdtimk.umfooi- 
bus i/EtkfopeS) eimque penitns demolituros $ ruc eam 
pftea reflauratum iri in facuhm . Ha?c de AlCaaba^ 
xemplo fc« Meccano , a quo ut diverfum memorant 

^AlFirau- "7 $afbdd*&c. Digitized by VjOOQIC uS Alga*ali,Shi- 
haboddin, <ST 
Anwd Ebn 
Yufcft 
m 8xempUria 
nannuMapr* fe 
ferrt videntur 

otulus Dei,0>c 

fedmenjoft. 

t$omenSe8* 4 *VutgoMB* 
cegniui» NOTi£, _ 

%AlFirau*abadius y Safloddiuw y &c. <^>Uju=&J1 AlCaddt^ 
domura etiam quam Bann Rabia circumire olimre- 
ligienis ergo folebant. Jatn vero dc Ldpide mgrp 
quid non fabulantur i cum c prctiofis Paradifi lapi 
dibas cum Adamo in tcrram dcmiflum,acpofteadi- 
iuviircmporcrurfusincoelura fublatura, vcl alibi, 
( ,*JJ1 Ui cJtAaw i, c.Uhi Deo vifum eft % ut loquitur 
AhmedfofepbiBius, in 'montp*s4bu KobaU^ ur z*~ 
machfbarius in Alcoranic.i. ) rcpofitum, acdemum 
aedificantt templum Abrahamo ab Angclo GabrieletQ. 
portatum. effe cum L**/$ \ ^J *ty £y*+*. * i*£. <&# • 
#**» Dei in cerris\ Situs eft iri angulo Gf<i£rf Erau^nfi^ 

illofcih qui*4/r4wreipicit,cubitis binis & - , a ter- 

ra remotusjuxta SafiodiinumftfX quod eodcm recidit 
JL&J i*A»tUt*$cftem Spithamarum diftantia./uxta 
Shabiboddinum Authorcm librij ^>U*>bJl (^JUu* 
&c. qucra tamen , tara Dco charum ( ut autumant ) 
xamArabibus zcMcbammedanv omnibus facrum tKar- 
matianiznno Hejr* 3 !7./uxta AbulFcdam 8cAbmedem 
^/^/fiIium,(quoannoobiit celebcrrimus Aftro- 
nomus • AlBattamus } ) vel 3 1 9 juxta Safioddinum, lo- 
comotum abftulerunt,nccantcannum 33p.(morte 
Phttofophorum inter *Ar*bes facile prioctpis, k^AL 
Farabii celebrcm ) ut iterum AbulFcda & x^ihmed 
Ebu TufefseX 335. nt Safioddinus ,abipfis vel prcce 
vcl prctio jrapetrart potuit ut rcmittcrent : idquc 

f*&* &**^ ^J* 3 (y*<J*rf UJ i.e. cilm vi- 

dcrcnt nulloinodo fieri polfe, ot pcrcgi ini ad ipfos 
iMtcca divertcrcnt a ut ait Ahmed EbnTufefqmitic. 
rito aflcrithjiflehoc V^U^ p^^JI ^IU'^^ 
__ i«e. mm Digitized byCjOOQlC N O T M | u 9 i.Csittfbrtunium cui hullumunqnamfar^ paffaeft jp. | 

foramreligto, JfAriw^MWj-cnimducc K^ibudkahcrs 

peregrinos iMcciham aecedentes fpoKafle, imoeo- 

rum,dum ipfiun Caaham circuraii^t,miLIcfcptin. 

gcrttos inferemKIe in Adcratorii /m \um facripjfmcerio^ 

lapidem nigrum,quem urcoelitusdcmiflTum vcncran- 

tur fuftuHfle,templi portam dejcciflfe,pureum^i»^4w 

qucni.firunice kcrum tiabent, mortuorum cadavc- 

veribusimpleviffe, alidquc ejufmodi facinora per- 

petraffe,exprobantc iilis interim ^AhuDhahcro^ co* 

rumduce, qui Eqtii fui Excremcntu ipfum Ca*- 

b* adytura confpurcaverat, madifeftara ipfoiura 

ftultitiam, qui templum illud Dci dmum vocarcnt, 

quod fi charum fibi habcret fieri non pofte quin in 

ipfius,qui ilhid ram indignc tradarer ac omnimod^ 

vioiaret, caput igncm coclicus cffunderet . Sed ex- 

tingui nullo modo potuit tMohammcdanorum erga fa» 

crarium ftium Zelus, ncc ab co cultibus annivcrfariu 

frtfjucmando avcfti , quod cum viderent Karmatii 

lapidcm demum, poft aa.annorum fpatium rcmife- 

runt,mifens interim illudcntcs, quafi lapidi fuppofi- 

titio, acafe mutato,cundem<qucm anrea honorem 

perhibentibus: quibus refponfum aiunt hoc rndicio 

rem pateficri , lapisfcil. fi gcnuinus eflet, aquam in* 

natafibi qualttatc lu pernataturum*, quod cum ipc&an- 

tibus Karmotus foccret, aroolimm omnemix animis 

hominum qui inde oriri poffct tcrupulum. Verba 

yxouttyu&.^dhmcdemjofepbt fihum fc habent ha?i 

funt *y>j**' * UH ^- iyW. &\ -c?^ **b^ W* 

u?»f>. Jj *UJI <JU ^y^ai ue#. Un ftgnum cB qno 

Mgno(caiur f fciL quoi fufcr aquam natct^ &c. Lapi 

dcraautemiftam nivei primd coloris, nigrcdinem a 

R menftruse Abuifcd. Ahmcd Ebn 
Yufef. lcU & Ssfi. 
oddin, Digitized by VjOOQIC famtrg.Cct 
fhafi adeutu 
locum ¥ l [ Mcn^rw» olv» i©aia<au contrajqfle tracjunt<(,refe- 
BcntibiB^w^. in Comm.ad caput fecundjum.^. 
ijihmtie Eb* r»(if(jrc-) v.elut alii>ab ipfo M$h*mme- 
iu ore accepta tmitati coloris ratione, cum e Paradi- 
fodefcendiflet (j/*U i ( y^.Uil^ p^l uniore pius 
fmamlt&eoi f0\ ^.Cilfei. v?Oy» ftigredwtmM 
antHikffe komimtmfeccata ; quam tamcn adhuc ,3 
*y*U» (j)^o luuf, AfjMK.vel exteriorem tantutntfjus 
partcm pcrvafiflcjteliqoispartibus albedineni prifti* 
nam.rctinemibus, palam faftum.quo tempore a Kaj. 
mttiu loco fuo motus eft , *efta*ur AhmedMhwXuftf. 
adeo utabofculanrium anbelitu ac contaclu fceda- 
fum, utAlibiaaclegiffe, velialtcm a UMthmmb» 
nU accepifle memini,credibiic fit . Fuifle eum. t» igu 
qui olim Idololatrice" culti tftcile CBedideriniv 
Qui eum ftunc.fiiperftitione venercntur WpkAm- 
meiit feclatores, cum in religtonis ab ipio xradiwe 
^undamenta inquirendum infr^ fuerjt, videbimus., 
Quod autem a Damafsevo&Eutbymio.tficmmfi quis 
accuratius £nfpe6et videri kieon|uram capitk f caJ: ; 
proexpccf^rai, qooo\^«e«eflc volunt, CK.c4r.tf- 
fowfcriptisputoprobftrinojipofle. AliusjHis lapis 
cftfacer, cui infculptam, vel potius imprcflam, 
tradunt figuram y fcd tantum a figura capitis quantnm 
caput apedibas cUftjmtem, nifi oculi fupcrftitione 
lippicaputarpedibttsdiftingueienefciant. Lapis fcv 
inquo vcftigia yctomAbraham» imprefla jcura. vel 
iili inter atdiiicandum Gtabam infiftcrer, ut innuit 
uAbuJfedo; .veldum ipfi capur, Ifmaelis, quem. vifum 
venerat, uxor f ut i^bmeiEb» Xnftf y & Sajioidi»M ) 
lavaret. Unde&illi nomen ***!>*) pti*, Makam a- 
brafjim.LocutXkil, ) Abrakami, vcl, quo ftetit Abra- 
" hamud. 1 In v\t, Ifma- 
c\.kabet eti^ 
<u»Safiod. Digitized by VjOOQIC NOTi£. ">•■'. . llt Invita Km* btmvs. Hocenimnoraine.vocarimoRet Al^amach* 
fharius ad cap. i.Alc. tum lapidem cui imprcfla vi- 
defltur pedum ipfius veftigia , tum locum in quo 
mnetempprisjaccrctlapisiftc. Pofitum jamaiunt j Safi od* 
in loco eb nomine cclebri in pj/* ' o-^H»! /<?x* We>- 
r<i/0w praedi&o. Fieri apud eurii preccs praccp- 
tutxt in >4/<r. rap, %. Sed, rie raulWji audiamus quid de 
eo narrct teftis oculatus 4 4hmi EfoTvfef,cujus 
b«c'fuhtvcrba. " Iaclafiiscft nunct^mporislapisifte 
u arfe ferrca? iri loco tsfbrahamii vidi eum ac ofcula- 
* c tus fiim cum > & p&fitam mihi in eo aquam pi> 
' % ttvZ*m**mb\b\ % vidfcjue pcdisdexui veftigiunv 
c * dcprcftiusdte quaift finiftH r a# cfle u^l* &\£==>\ 
<< (y**?* [j^qmfitaputfmperpaft* [effigiatumjO^- 
c€ /i* &capitu efftgiei qtampedis fimilitittfuiffequQ digi- 
u tos pcdum ipfius longitudine digitis manuum pares.! 
Ffec illcinvita Ifmaths; acalibi, m<& Karmatiis una 
cum lapidcnigroauferreturcauwma?dituoruni dili- 
gentia,qui eum in quodam e montibus Mcec* abfcon- 
derant. Idem hic iapis cflc videtur dc quo affir- 
mare ^Mohammedanos idco abipfismagnifieriqudd 
MrdsamGNpttto cumAgare cbierit, aut Camelura 
cialllgavcritjciim ifaacum facrificatuius cflet, afle 
riturab Euthjmio % & in CatecheftSaracen. lacercenim 
ait hunc lapidem in medio «*• t*v iv^ quod de hoc 
lapide, (intclligendo non ipfam Caabam^ fed perifty- 
lium illud Almeftiad albaram diStufn) affirmaii po 
reft,cumlapisniger Ctaba nmroinfimis fit. Fabula? 
autcmiftidc ration^obquamabillis honorc affici- 
atur,(cumnihil taleineotum fcriptisreperiri potem) 
anfain preberc potuitalh rftaquam jam reccnfiii* 
mus, de uwrc //***$//* qqa? caput illimundaret, la- 

R i pide Digitized by VjOOQIC 122 i N<QTjE. *Tt*eum*f. 
pllant ,Abul- 
Feda,«Sba- 
haboddinus. pideiftopedibusejus fuppofuo. Ac certe videntur 
-mihi AuthoresiftiCHw/ty»"*» («& & Autht* Catecfr.y 
de uno lapide amrmare, quar ad duos (alterum ranro 
inruu.T*, alterum in terra jacentem)pertineant:<iuan- 
quamomnuqu*dicanrad pofteriorem iftum pU* 
^^Vimd&ipfwn nomen (urvokmt ) b&x*», re- 
ferrrpoifint : Sedvi*crediderimhujusfolius,omiffb 
altero long£ celcbriorh famamadipfos pcrvenifle. 
Alius eft & lapis* quiquo inhonorc apud Ambts 
Idolorum cultoresolimfuerit.incertfi. jam vero pro 
/fmaelis fepwchro haberur. Mcminit ejus nobilis 
Author ShsrifetEdrifi ( ut * vulgo auditj in libro ti • 
tulo tenus notiflfmo fcil. «jn^^t^ ciU&Jl u-j* 
Oli^li. Egretfitcupientis *d paragranias terra regio- 
m\ ubiMtcch* defcriptionem habet jquam totam hic 
-apponere.ut ab eo quod agimus non alienum,ita nec 
le&oriingratum,f>uto, erit; ut ita Authorem ipfum 
audiatj ea hk enarrantem qu* Epitornator pcnitus 
omifit* ^y* l^J^. cJ^^i l^*^ (j/i* **).&" (^Jl) Oj^uJI 

J^*** IgiL^ L—iJl \&A \>*>j _| »*U* jU>cUJIj 

t-^—ii^LA^Uw-^y* _$_>U^ ijKar^j^^bj 

: 4~nJ) ^lae^UcJ^r^K^sa^ t*uj <«»£ *.JL*Ji 


Digitized by VjOOQIC I N OTjE, 

j*\& y*> \-4±\y Uia, £*Uf^ ^4* 0"<S> J jV 5 *^ 

wo^ c^SJ! «Uswb ^^ *^^>. <>/**JJL> c^^aJI Vo^ 

5x\jb,L iL^JV ub Ks±j Y}<jJb> ^j^*{^t^Y*4t± 

^^'^y^i & ;,,, ^y cj? <-A^ jioiif ^Cw^ 

^Aj- cJU&Jt *#* (^f* r j pJV WU*n t jy^ 
&* — jL&jr* <^ <>*«=»* Usl>6 (^jy^y 'S&JlS ^^LoJi 
^!T C/**^ *-«-*• lJ U^Uis^ ^xJt q^ g^fl 
jjy^ j^<> ^j ^j^^ ^^*--&ju£JV *<V* eU*I 
j*-A§ ; *orV <JUu ^fts^ ^^ **^ UJ^6 (j^*u4A. 

H^. 4. JU |^*j ^^} C>uUJJ *a§ p^s'1 C^ S.-^5^iJi 

(>^;^tx2w .*Jl=2» &**==JU J*o*+Ji U^ JU.Oj^aJJ 
^yUiui * — xl&&&Aa %)A~&/tA «oUa* <JjsUU *** 
<Jf c**M £>~ lP V ** gS^' ^V (JiuJl *Uj 

/^^juJi=== <J^Mj< <J**4**A J*-*H UU (^ ^4>W 

^j==* <>_*,t C**J1 i^u, ^U3>!j ^^^kjrif 

IU.&J &iU* Syux=»JV *6^y Uc]^6 (j^^^'£***v 1 »? 1 4/,^^l^c ,->U>V Digitized by VjOOQiC «*4 I * 4l/. fX C-**? K O T A. gJtftJLiPli ^^JI cM^Jb oxfi^U^ (^Cj^j Jhj^ V*<u * %j&> UAj*ȣ <>*J ^cM* ^j ^4** (^Jj^^ 

^Ur* 3 !^ ^y^LJU &AaX* c»\.^j. pJ^MjJl *-a-*~~* 

L*a^ aJJ'V £^/J jUUi p^uJ 1 U^aU J***^ 

(*/*&]} j*?* ^ ^W? \3 U^jUSj J> — &****! 

ca*U==> V^Ji ****** J« c>JU3l /j^c>3> ,^« £>*>* 
*U*a *U *— x&uJ om IasJI ^y> /^ ^>-a/UM r*Vj>! 
*y*j ^a**U .U^-aaUU c^IA) •'/ yux3 X ciUj i^=^o 

(JQuaJj P^jui Q^/Uol (^*==*3 X &] j£S. o* >A UaU* 

ckCb^ ^filbjd\-jM& XI j^U %ae^ *£==* <***** 
£*^** &— *^^l X^flr^U* ^^ai^j &^=^c^-Va^ 
j^ai ^&j iiXi (>^ JU*J &^S ^c i^JU C^. 
Ug£* cV<a)1 eU^.f &**c)^ tJiJ^^J ^^F^ •<>* ls*#* 
XjyU^ ^sr^ 'iU U#j <Ji*Jj ^j^sdj <&$&& 

(j^£»^=L*&£ %£=&* CJ^Us ^^IgJJ (j-uaJ* I^aJJ 

^^/^ 4 "^ V*<3-ic J^i. X aJU^, ^£=u»£ U^ 
C^=>*j LPAaJV *>U*J|j O^UjJl fcuAJj ^l/a^l 

Digitized by VjOOQIC NOT4i T cl>l<3^ -__J<>£ ju^oj- iU4fc^~*JUul&*« ctafc^J 
*-£IiJ j sJ>b==i^ ^&i ^c c^c ju-iU^Jj >*U* 

1~$aJ! Cr^^ U* ^^? \ T * <* » CJtijlJ ^Uoiyt 

jgn^^F 5 ! ^-**j* Cj^^I? M^Jj' CJ ^^' 

uUo* S._Awli <J1*.2J« *LJC*U ___JL/«I L^jJUiL 

C^iar-^.L» W *Uo* )tj U^-J ^j )lj 21)U*y 

\jj$£=> l«*M ^ tJ j^\j o^il^.U o* U«aJ! 
j^ cJbUaJI e>^ WJ! c^=f* c^*J]i \&j$» U* 
c ys^J U^JIa! \jbu& '.kc (^xlUJU ^cw^ cW^- U^-> 

'i&Jzv*, (jAt^ 'iMlA 2 ^ t^)^ A &*<*%l jilib * I .•.'sXoX< J?^y*« ^AA^ra Lo! Vjp^ M^ ■W ir i. e.Mecca «r£j eftantiqna, indckfxculo condita^fa- 
macclcbris y incolis frequens t ad quam ab omnibus ttr* 
rtpartibuslnquibasfloret Jjlamifmus convcnotur } dum 
ptrcgrinationcs fuas omnibus notas adcam injlituunt. in* 
tcr ardua moytiam ftta ejl } Longitudoe\us a Maalah 
(qux ad fuperiorem urbispartem efc) ad* Mafphalah 
(qutadinferiercm,) f*jl* un * e ft circiter bis tniUe y q*u 
at Auftro Septcritrionem verfus tendin & ab imomonth 
A jyad ai fajllgium montis Koaikaan, miffe paffue funt< 
In medio buyufpatiifita eft urbs lapidsbus et luieexttutta. 
Lapides auttm quibus cxtrutta ejt, ex ipftusinontibus^ex- 
cifij funt Fora ba&ctpauca. Porrb in tncdioMtCCX efi ora- 
torium ipfius magnum quodvocatur AiHarain ( fc. Afy* 
lutDj feulocm intcrdiftus , vclfaccr) tetto carct atque 

Injiar iz$ * Sic enim 
i Kamus, 
iXijjx^ re» 
pon. Digitized by VjOOQIC 126 £;0\ i. c. 
circiterq.cu- 
bitos. lib. 
Mafalcc. /fc* 
eoanguUqni 
porttvicintu 

a ai f /.Mafa- 

[lcc. 
b 10, W: 
: Mohcbbod- 
dinuMf*;2 
Aljannab: 

tw4f, i, c. 

pavimentum 

viride. tcntorium. NOTiE, 

inftdf fepli fpstijum intermedium dmbit , Eft autem AI- 

caabah.dfo»*; *&* f*#d optrtd in mtdtoOraterts ficri, 

Domuiiftim iongitu&o exlrinftcw Oritnttm verfusjq* 

cubitrfum eft) cddlcmqut late*ts oppoftti quk occidentem 

JJreftat y menfura. t^dd partem Oricntalcmeft porta Al- 

Caaba? i ttrra circiter * hominisftatursm umota % cu^ 

)us vmo pavimentum AlCaaba? tnterius^quaie eft. Jn 

f ejus sugulo efi lapis nigtr . Porro longitudo parietts qut 

Sepientrionem fptttat, Damaftcni fcil. * 23. cnbitorum 

efti ac *> totidcm qui ei oppofitus eft Yaman verfm. J<t 

juxtd fundamentum hujus partis lo$us eft inclufm y cir- 

cuUris, longitudinc 50 cuiitorum in quo eft Upis : « allm % 

qnilltmeiis ftlii Abvakamifepulchruteperhtbetur* Ad 

pvtem Orjchtalem Oratoriifurie^ Hcmicyclium Ab- 

bafi, drjtutcas Zamzam, c^ttemicyclium -Judse*.' 

guad autem AlCaabam toum amUtifi fcpsum in cjuo 

noftu acccnduntur lamfadcs ac faces . Porro Al Caab* 

Ytnxfunt tcfta^ a quorumfupcriori aqua efunditur ex* 

tra domumpcr v'J)»%»p ligneam % ita ut decidat in Upidcm 

qutm dixlmus ftpuhhrum\{m*sX\%cenfcrl. Domusau- 

tempars txtemr tota vcftibus eferico Eracicafi confcftis 

obltgitur , iu ut nulla c\us pars oculis patcat. Altitudo 

domusprddsfldzy.cubittrtm eft. Vtftes duttm i(ld jffi 

uncinutis & fpintcribm tpftnfdfunt 1 Mittit quotannis 

lagdadi Dominus ( q*i titulo Chalifa? gaudet) novm ' 

quibm^ detra&is wteribus^ ebtegitnr ; nec alii frdter 

Chalitam, eam ofcrirt pcrmiffum eft. Prout vcronar- 

ratur % fuit AiCaabah * domm Adami , Upideac luto 

txtrufta 4 q*4 cum a diluviofubverfa effct, eoftatu man* 

fttujqueadsempm Abrahami eHfrnacHs, quibm di- 

mur Dem frdcepiffc. ut ipfam ddijicjrcnt • Cum ergb 

propert adftlium (uum HmzcUm ptrrtxifftt Abraham, mututs^ Digitized by VjOOQIC NOTifi 

mutuis oferis eom extrttxerunt Ufidefr luto. Non tfi att • 
ttm in tota Mccca aqua fiatns frater iffam qute ineam a 
fmtt quodam longk difftto>dtrivatavtft* 9 ofert nonanttfcr* 
fcfto qukmitli, fuo dtmum temporc, uUimam manum im- 
fofucrit Alraoktadar Abbafida. Mccca» iffms aqu* a* 
mnrafunt^nec bibenti grata % quarumtamtn oftima cM 
aquafuteiZamzam^ qutfotabslis quidcm y itatamcn ttt 
qmis eam continuo bibtrt Mon fuftintat. 2ijc tfiinnni- 
vtrfaMGCOLarforfrugifera, fcdc&tantum qua dtftrti 
profrU. Habitat autem Mccca? frinufsin srct quam 
babet, adJaius X/srbh 2 occidtnt^dc, in ioco di£Io Al Mar- 
baa tribas circiter mitie faffibwa Mccca difiantt, cui 
ddjactt horttss non itafridiconfttusjnquofalm* (jrarbo* 
res Almokl quamflurts^lU^omnisgtneris qna&linnde 
tranfi*tnfnnu%pn eft atttem Haftcmida? Princifi Mcc- 
czno exercitus eqdeflris, fed tofUfedeffres tantsim^qtti- 
btos equinonfttni.Kocantttrfedites tjtts AlHarrabah,/. e. 
Sficulatorts. fftftibtss indut foltt albis, drinfulis albts, ae 
tquovehitur . Jtegimcn ejus bonum tfl, decreta, jufiitia, 
& dquitas mantfefta^ bsntfictntiam mttnifici fecundum 
f&cnltatcm exerctt. Porro Mccca? itto [ttntttmpora ftata y 
quibtu trogatnr qnicqttidintamannonn advofittmfucrit. 
quornm frimum cft mcnfelxaiebi ftcundum ttmforeqtto 
conveninnt pcregrini. IntoU ejtts auri& argenti cofiA 
abttndant) ntc hon * grtgibm fafftm vagantibta . Jumtn* 
ta ittm & Camelos foffidtnt . Frngurn & tritici nthil 
habent ntfi quod ab aliis regionibtss ad tam ajfertttr* A lo - 
cis iBam circnmjactntibtts dsflylorum ctfia advehitur^ 
ttva a Tayef , issmpaucdadmodurn in if[acu[eant y adto 
utfortnnn tenuioris incofn famt vtxati mal) ft htbtant. 
E Mccca attttm egrejfoomni ex farte occurr*ntvaffes, 
in qssibm aqua finentes funt % fr fintts fcrtnncs , /w- 

$ tcique 127 


~+mmm Digitized by VjOOQIC '»* I NQT.fi. I $imU »• fc 

li /r#4«* ^wt *hunditttts , i^^/i fr« i u<ntc!& ^gri 
cmtigm. 

Atqueharc eft urbts-if^AwCpf out authoris huju* 
*vofehabuit)defcriptio, quam utle&ori qujim po- 
twmusemendataiiidaremusduointer fc excmplaria 
MSS. conf erenda curavimus, quorum primum £ Sy- 
rU adwcxi,alter u» cx ;£#/><* Do#iflimus vir J$hm< 
ms GtAvifUy quod raeo & vfequius , & in «oltis e- 
racndattus. Reftant pcrpendenda -^h^ § ^i quse 
attEmhymiiu ab iihs «*wr «/W/^rorssS^ perhiberi.- 
p.autenv7*.nonT(;J!r^lcgitur, fed rfrfr». mtlius* 
cft «um-vocabulum ^4iat»li«citi T # pr*pofuiffc 
vtdeturvir <?«««, utfibilantisliter* fonum pleniu* 
efferret. DeU*rfr/5i autem & s^* M*m*^ jam ch- 
«Sura eft,loca eflb 2*****, in quibus pofita olim Tdola 
^/i^ & NtytUh. lpfa.S4/4 & ii4rv4^ KMwimtu ne- 
frioquosfecuoit Authores, nomina ftiiflc tradirvi- 
ri&foBminae, quiobftuprum in C**ia |>erpctratum 
inlapidciaDeo convcrfi, montibus cognominibus 
im^poutifuoriot in cxcmplum^cautelami.Srfyi fayuni 
efle colari*c*ru}ei adradiecm monti? AbiMtWh 
Marmri autcn* fawiratnagnum a5 radtcem monris 
monti A'Mji^4*comiguo, &abinvicem fpatio 7 »o* 
cubitorum diftare r aflcrie Author J^] ^w 
&c.. Dicuimwu» ^f. effe «UJ ys.UA , ^ 

mbuspofuit, &m quibuscolt voluit, u .& nC ^ud. 
2*.*?» utIoquituiM?*^jr«/«* Qtmi ; 6 vcfane»***. 
«m», tamantiqtriorum qusitir reccntiorum ad ea & 
inter ea raagnd cultus opinione difcurrcnthim rirujr 
inrpe*ertraus, manifefta illorum Idololatri», & cer- 
tiQimafajd* hortim. fupcrftitionis i&dieja rcperie- 
' ' - ,1 ....... mus. Digitized byCjOOQlC mus. ei intcrim dilferentia/ut tron knrneritd voluifle 
videaturlmperator M*nuel Comntnus^vid Ntett*m> 
ut aliis potiiis vcrbis concipcrertir uin*thtm*tis ,quo 
\JlUh4mmtdantrnm fupcrftitionfbusTenuntiari i eon- 
verfis ad fidcm Chriftiatem vcUcru, forma, quam ca 
qu£ dcnunciaretur t*J ©i?tJm«W Dto tMtkmmtiu, 
urpote qui non aiium quam verum Dcom coli volu- 
it, licec modo non vero. Rc&ius ergo Jtbamnes D*- 
m*ftt*ut) quitifque ad Btradium cuitum ab illis Lu- 
ciftri feu Vtneris fidus, & Cabar^ i.e. tMagnum^ 
diftum a & a iMohummtdt cultus piiorcs abolitos a(- 
ferir. 

UHifam (lettam K*4lDabar*n~S ue. Qsnlum Tauri $ 
quem vocsfht Aftronomi • ita fc.ilium &r* if c^V di&u 
refert kAISu^ nomine alias pluribus communi, ut 
docct Aljauh: his vcrbfc c^==>5j^=> S^*i- (jyt^aJI 

i . e. K^ilDabaran quinque funt fte/t* in Tuuro, qu* ij. 
fim*crcmium y veldtrftfuinmitastjft dicunturjunlqut 
\m*nft$nibus Lun*. Milc interim illas, qu*Hj*dts % 
cum \~-yy&\ (qu« Pttiadts) confunderc vidctur, 
quanquam ( ut refcrt Author iibri ^o^ j& t^trabts 
prifci \\j&\ cxtra taurura, fcil. incauda Arietk ftatu- 
ebant. Quodad eAlbabar*» autem aflerit idcm, ita 
appcllariftellam lucidam qua»cft adoculum Tauri 
auftraiem, idque l~-g^M ^ftc^ Le. quUfequ*tur 
Pleiadds, quofpe&ant&aiiaipfiusnomina, fcilicet, 
^l ^b &*«*?! <^>Wfc r *=^ cP^ i.e. £9*«! 
\tU*m;\. Ptei*hs quas fignificari ciinaabfolutc* ^* dicant,notumeft. ; & fimpliciter ^UIlue./?^^. 
appeilaturctiam^d^M ^AlMt\d*b^ item ciAXiTl 
quod C*mdumgr*#dem&frdpinguem fignificat, rc- 

, Si liqug 12p VrSylburgis 
not.adsmc, *utapudGr*- 
cos Sirius n x 

ispf.Bsunbrig. Digitized by VjOOQIC ijo | N-OTiE. I 1 £ Mofeh. eh 
***t:Ab&p ai 

tl>. &i* radtc. liquafantemqua? circa eamfunt ftella? ^4^*11 vel 
L*<}U.H quod CamelatjuveueulasSi minores dcnotat , 
moaeatc-rf/JE^/m^qui & cam expreffe_^;UJ /^* 
fito»/*» tf^vocaoatfefit. Author libri Cyl*.JuUic 
candem defcribir *** >*».t u£=>j£=> ** /. jpjJi 
<J,c JlaJl^c*l£*l#t«*U, 16) c^lj^lL,! 
y . * «a M *>-^» j. e . ^lDabaratttftftttla rutilam -— — — - ™~-~ i.t. Ks3usw»'"i>cf*jftua ruttlans. 
luctda, & cum ea quatuor alU qtku ubi ei adjauxerit 
ktrlnferemliteramakoc modo;;,t Quamam ergd 
I fuent ftella qua? cultus objeSum patet , at qui tan- 
dem_ejus cultorcs ? In dubbus exemplaribus nominc ^ 
"fT» mfigniuntur, quodintertribusaut familias 
WummaTcs non repcrio, Sunt qua? litcrarum du« 
<3u non longe reccdunt, **#Tamim & >& Tayem & 
f^Jojham, &»&&*. Jajbim, fedproxW accedit 
* x *y» Mitam^ 

Lachmtu & pjamus Jevemjtta fcil, legendum 
non Martem. quod nefcio,quomodo calami feftinan' 
userrorc, iwepferit. De (^xijl autem, otio 

Jf™/"> «s quajfupra di&a funr, vidiraus 
Monet^/ir^w vocari eandcm ab ^iHrol^i) r^? r ^ h ' e * *»*/'««■* m *W fcu m*xim*M. 

?f ^dtcitar.quiaf inquit)eft ^J fvfrJroVr 

mulUt&feltmates magn^ afcribunt.. Eodcm f pe . t 
elatquod airerunt^^ Magiflri vocari *pud 
ArabttJ^Um^ G^quod^abtO feu ^ ° 
2T ?"! » at «P'e«ntur: ccrt&^w f ut vide^ 
cft apud Afaubi & MFirauvbad. &c.) u^lJS 

dunt 

Digitized byCjOOQ-G ■ i *m r N O T JE. 

— i - ■ ■' - i r i n i i 

dunr c-^db^V i.e. fortunam benam^ & Synonyma fere 
funt ha?c tria x>W! & c^l & <js*- J l Conferri 
poffurit & qua? de Saado t$* Bani Malcan Deo, p» py. 
di&a funt. E contra Snturnus apud Aftrologos 
jj&s^) o**^ i.e.* Infortunittm, feu waUfert*- 
»4 W4XW94 audit , quod g?jd\ fJy **»" js***\ <* 
feu magis hfduftus eenfeatur quom Mors , qui u**"' 
^H**»^ l i* e. maUfertuna minor, sppellatur. 

r« jMtow Sohail, ] i. e. Canepum . Aflerit if J£i£- 
wiuiSofiaihm^ juxu Pielemsum cflc ftcllam lucidara 

magnam ^y*^* ult)»^ <_£* i . e. *'» remo nvoii 

auftrali, eamquc omtiiura ad confteHationem illam 
pertinentium» quae in Afttolabio defcribuntur, ma- 
xhxidauftulem. Arabes aatem, quod ad Seb»ilum y 
& eas quae in Navi funt ftellas, in diverfas ire fenten- 
tias, atque juxtaeorumnonmillos ftellam wcidara, 

qufc^UT (J\t>ji^\ <J,k ^ uin extrtmo remt fe. 

cundidict Softail '<S*V$Y J^ci.e. Simpliciter, rcli- 

quasenim hoc nomfne non nifiadditis,diftinftionis 

grati^aliisgaudere,ut <jfe> <^*** & &%fi ^*"*"* 
&c. raonet Author libri ^>t>J V^> 

Kais SnBam AlSbaari'lobur 3vel juxra- vocalium 
rationem Affkeera, quomod» & ad Grasum s H ' f » , 
propiusaccedit.Eft autcm Afjbiera^lobur j*d\ £&*&\ 
j£>\ &>yy \)f '(^^jo^ i. e. Stella magna\ lucida, 
qusin ore Canis majoris. Apptllatana autem Alobur 

volunr, qued viam la<5team A&ftrum vcrfiis trahfi; 
erit. Fabulantur fiquidem vir4^« (utalia eos dum 

fidera I »1« vount nomint 
inftuflo 

dicitur,$ttwr» 
utn ilias 

& Mart 


CJ^yUs Digitized by VjOOQIC i* I KOTiE. g*>j**ji 


in cankula 

■J/jfbtera Sj/rt* 
alidtttmtn & 

, V 

atcuntur Ct • 
Mf«i. Jtft. «*-*« jfiAera inclaflb fedtgerenc fibi anhno fioxtfie» quam 
Aftonomv, pateat) duas Ajjkeri«* r { hanc icil. quarin 
Cow tn*\ort y & alteram qua? mCanicuU (^jJxX^] 
\>e^^\Af(beltr*MGomai{a^cSGomm^i&tm') foro- 
res^uifle Sobaili, qai cum in uxote*B-duc1a? 1>j* j I 
i^lj*iti&> oorium f regiffiw & Auftrum vcrfus fugc- 
rit,4equeate eam ujtraviara la#eam fbtore %Al'obur^ 
dum interim <i4lGom*iJ* loco fiio naanens fleverit 
l^uic <^*a»fi ^z*. Le. *J4»# 4</ oculornjnUfpitumnem, 
ha?cvidere eff apud tAlfufum^ Authorem libri^ 
^o$\ & e/us Epitomatorem in j<*)\ fk>. , nec non 
vAlJaubor : & «AiFi/au^abad. & Anthorem libri 
(^UjxJJ e quo ratio nominis W**J I peti potcft, 
fcil- quod fit v4tG$m*if* s$**S\ /^//» \^(Ji\ uc, 
minus lucika anam Alobur . appellatttr afcas Siriu] 

^yi (^ c yt&Jl Afjheera ramanenfts t quoniam 

* /.^m^JVulw ^j Wf**'* i. e. Occafus ejus tftadfla. 

g*m T*m*ntnfm\ nec non^,U*t c$X£» i.c. C«-j 

nit Gig*ntis> fcil. !<>*! Ij^o^l <*>» l«tf qudd/flw- 
perfeau*tur Alf*u*.* y i. c. Orionem. Inrerhujus ftel- 
l* culwres celebris fuit &&*£=> j>\ Abn Cabjbab 
quidamjquem nonnulli eundem cum Wabtbo y Mo* 
h*mmedis avo, eflc volunt: alii CboK*enfem y qm Ko- 
r*ifhitis ut fimulachris negle&is facros ei honores 
dcfcrrent, fuaderc conatuse&j quarc & poftea ■<*/** 
bammeJem 4 com eofdem a fimulaehrorum cultu ab 
ducere vellct, filium ^Abi Cabjba nominarunt . refc* • 
rentibus EbnolAlbir y AlFir*u%*b*dio t AlKodaiofr AU 
Ad!*9/*inComm.fuoin Alc.cap.^r^Uad verbaifta 
Cjja^ \ <■& y^ i. e. 2* iHtZDeus icil. ] Demiuut 
ejFSyii. 

JtfMd Digitized by VjOOQIC NOTii Aftd Mercurium ]Mcreurius Arabibus oj$*a Otared, 
eanominisnotionc (moncnte^MakrUh)qui t*k* 
G&yputt* vel<©e$*W' & negotiis tra&andis agilcttft dc- 
nocat: eandemque ob rationeffl u^K^SuScrib^k. 

<^k£=>] *£=*)] w e.qwi multis fe implicct cumiis (\uibus 
fe \i\ungi% stque ingcrit fielUs. Dfcit AlKstwmi audi- 
re eurn apud Aftrologos ubU* , i. e. Hyfscritam.v cl 
Sim*l&tmm % fc.<s»ss&\ frj W*> <>a*J) <*> *&yfe*J 

Uaos* Lc jwrf **«* fidere ffuftsy &iffef<tuflusjiti 
cuminfwufts^infmfus^ 

Varia r ^fow numina*dom fecentuimii^ol^^, 
qui,«r4/wYapud StcfhsnumB) >%*ntium % fide/in eo- 
rumnumeroponendusj filentiopraMeriimus 1 , urpo. 
te in cuji» nullam adhuc apud Arabum fcriptores, 
oientiofWitt incidimus : niii fdrfan lireram ^ 
quauduplicis fonum habet pct #Gta?cum expref- 
fimt-conje&emur, tir. fit ^idcm qui *W*i;i % five* 
Waid; de quer p, pj;; vef oty ^ffr/, qufnquam 
*hema <>$ potiite, per quoi * A o*jf%. »*'" mortaimus, 
^explifam Grammatici, referre videatur, quod&^ 
^tfWdenotat & c^a^ ^.o*^ ^WVi.e. /^. 
mimnt^ tsfhtiquuSy ifitcrnus* Scd <>>} inrer tfeo* 
rum normina non reperimus, cjus verfrSynoaymura 
*^ao , inter veri Dei titulos ., recenfet ipfe Mebam- 
, mtdcs f doccnte EbnolAibir. Quin potius a themate 
^nominishujusratio petenda, a quou^A** M*a> 
W,dicitur, qukquid colitur, &$Oyp-0budah % Cul; 
tus, Obcdicnua. Si intereos,qui ab Arabumhi&o}, 
ricisrccenftntur, regescflet obedes ifie cujas memi- 
: 'iMjifcpte, forfan&deDciiftius, fcu Rcgis olim 
c>>UiI . * rfrrofrfe enim 
modo ijfertur, 
feffgAlFirau*. 

•HcbnTJJf 

*S*culum 5 . 

J ! 

Rabbinis 

m? rrray! 

t • 

\ ■m Digitized by VjOOQIC in i*4 NOT£ 

- ^» t ,. ■ ■ ■■■ , ■■■ *- tjM . ■ .;, ■ ,, - . ■ ■ ■ 

indeorura nuraerum adfciti nomine cettius aliquid 
*propunciarelicerct- feddeRcge iftooihil habemps 
certijinter eos videtur coUocandus, quorum notiria 
ad Arabes recentiores non pervenit, vari.a autcm funt 
abiftothcmatc derivatavirorum nomina,qualia ^? 
Obaid^o^z obad, &&&\ Aabod, Oj*c Abbudj&AS. Obdah^ 
&c. Ab obaidpatrc tribus formatur patronymicum 
(^ji^ac Obadim 3 (^c^fi % & Regis , & ProvincU 
in • Taman nomen,teftc AlFirauKabad^^xdcymdcm 
Oj^\ Alobud+AlStcf^ci 7^regum Hamyartnfiumfi- 
Uus.uJ i^^IdQlum&i/^rtorjfignificatjred tran- 
flatum hoc a Ptrfarum c& Pot. Scd quid incerta fe&e- 
naurf Qui^r^iwferiptaconfiiluerit, ab iiscultum 
OboUm potiiis qiiam obodam rcperiet. {cW.Hobalum 
de quo. p. 95. illum.quem in ptaHio o bud elata voce 
invocavit, feupoti&s prardicavit AbuSofyan,qmh ip. 
fiusope vi&oriam confecutus, diccns-<Jt«*<>i oit 
ffofali. e. Afccndas, vel Exaltcris.Hobal: fciU ( expli. 
cantc AbulFeda ) &#.o j& Maniftftata eft jamrtli- 
gionis twtwritas. Rcfert EbnolAthir^ ideoillumhoc 
pronuau&Tc qudd cogfulto prius petfotxjcsffobalo 
praelium eo die comraififfent, cujus fucceffum pro 
ccrro vcritatis ipfius indicio habuerunr. -. 

Eranttxipfts jquirtfurrtlticntm mortuowm agnofct-\ 
rent^ ^JftrtnttsfuujmC^melm^&c.^VuUTccx Ar4- 
bibm dkjt Shartftanius alios qui nec pra?ceffifTe crea- 
tionemcredcrent, nec futuram refurrci3ionem;re- 
rum ortura naturae, rnteritum fcculo deberi afferen- 
tes § alios , gui fcs omoes crcatas agnofccrent, at 
Ebn.A,hir, rcftitutum inmortuos negarent % alios demum qui 
^ # utxuraquefatcrentur. interhos cenCendi quine pe- 
dibusirent ciim ad judicium refurgerent, Camelo 

^ quem 1 Digitized by VjOO<71€ N OTiE !?5 quem infidcrent, fecum aflumpto,c*vebant. Morem 
huncpauloaliterdcfcribit sbarefisnins , fohtos fcil. 
mortuihsredes velfilios Camdam.fetorto collo ei- 
demque appenfo inflrato,ad motrai fcpulchrum vm. 
&am relinquere donec moreretur j ncmine paba- 
lum vel aquampr*bente (tit docct^tljaubanus ) 
qui & ab aliis fovei impofitam, dum fame morere- 
turrdmqui folitam teftatur : ut & Ebntlvttnsr ubi 
nomen &*X> explicantj quo vocabatur fdl. Camela 
ifti tato deftinata uhde quidam , Calamttatibus op- 
preffos U^Uii UiUel <J U^ Camtlk- nuarnm 
urvktbttsiUigiU Uffent infiraia, affimilir , *?fere«e 
Sbartfiank 4 vel ut * ^ipnbarm pauk> ahtcr 

ttHinfintkttoifa*, qmbus fcU. trlftlffimum fatum 
fabeundum ctat.Hi quH«<i»cium expeaabant futu- 
rumv ide6 fe Idolacolereprartehdebant ut eflent illa 
*>i& iA fcUI o* ^\^\.tJnierteJfisnsfrisiffis 
afniDemn inwtifu\»ra\ refcrente Skartfiant». J 
. Erant&exulis(aflerenteebdem)qui v ^^» 
i. c. ««Tt^^quandamcrcdebant ; fcil. cum • quis 
bccideretut vel moreretur,efanguine,quicirca ce- 
rcbrum,colIeao oriri avera iuU #amab di&am qu* 
fingulis fubinde annorum centuriis iphus fepBlchrum 
vifcret svciut ^lfauharim, Ebnel^tbsr.ScAlDa- 
mirim, edrumfcntcntiara referunt, fpmtum feua- 
nimam injuril intcifec* }n avem iftam tranfmigrare, 
cimcfc^^J^ ut.Btbendum mtbi frabete, 

pjus qui me inrerfecit ( u^ntait MDamnus) 
daJUraummu pwmft^W*^^. 
vindida furaercturi tum demum a*al*r*. €redi hoc 

TVClUli « in <J*J Digitized by VjOOQIC n 6 \ NOTiE. 1 vetuit Mcbammtdts, prarcipicns upo* ^j *"\*X &c« 

Ntcrtdaiur avobis Hamah % utCK^ddwa&c.iMi tainen 

hoc di&o vetari volunt, alium Arabum antiquorum, 

morefti qui no&uara,qu* iUl^Jl ^Altiamah dicitur 

ut mali orainis nuntiam averfabantur . De hac una 

1 curaaliis nonnullis eorum confuetudinibus partim 

I IdQlolatricis, partimfuperftitiofis, quarum mult* 

a Mohammtdt fnbUtx, commodior erit dicendi io- 

cu$, ubi ab ipfo rctentas,ac authoritate, ut fingir^Pro- 

phetic£firmatas*loco fuo vidcrimus. 

Divcrfasv>frj^»onticmorumreligiones Auth?» _ 
risnoftridudumfecuti vidimus, oectamen omnes, r 
peque enim crant omnes Idolorum cultores $ id nos 
docet jam faepe laudstus atqj itcrum (Wpiut laudan- 
dus Shartftmw tiis vcrbis (jj^£s* q/* c^ I (y$ 
f***j€$). ^yO^&c.hBxArdibustrattt qniad lu- 
daijmum iriclwartnt^tx iis qui adChfiflianifmum^x iis 
qui ad SabiifmumfropendtreBt^&quijlcllisjixu tam <vim 
auribntnnt % quam trraticis Aftrommi ; adto ut ntc U. 
c*fttHpvtrtnt r ntc quitfctrtni^ ntqut ittr factrtni % nt- 
qut d$mifubftfttrtnt % nifi afttSa aliqua captafo ornm^ 
dictntffinfuptr ft fsujmyeliBmfttltA bcn^fcippluviam 
j conftqui^Erant ^rixiUu quiAngtlos magnifactrtnt^afjj 
£>WF ' * colcrtnt) imb& qt$ * Dmmwas colcrcnt , afftrtnttstos 
pciftliattft. Ha?cille. Qnarp^mautcm tribus^quos 
kmplc^erenturcultusutpartimfciamus, ita remfx- 
p]i<;atAutkori&ri^ \ 

11 Florcbat Ctw^i^nifmus in Tribubus tialu & 
u Gaffan\ & parte Koda*, Judaifmus ajjud ^myar^ 
i% & BaniKtnanah % & Bani*lHartth EbnCaab^&Ctn* 
Q ^4^, Magorvrn rcligio inter $arit ?ammgad$uuif : 
"&* initfa^jyffcit*. Ac certc latids diftiifum 

Chriftia- "bigitized by VjOOQIC NOTjE. 

Chriftianifmum quim ad tribus pra»diclas , patct. 
Celebris author EbnCalican in vita AbnloU Poetae, 
Tribus<[uas tstrabum Chriftianos appellar, tres re- 
cenfet, fcil. \>& S4hr4 t Ttnuch, & Tag/ajb. e Tayenft- 
fowrfuifle etiarn qui Chriftianam ampl'e#crentur fi- 
demconftatexi!lis'quarin fupcrioribus de Noomano 
EbnolMondar di#afunt,cumquouna#/ra>yfcuni>erfi 
ad eam cbnverfi funt.tmo avus ipfius Mondarw{ ' tefte 
Abulfedk) illam amplexuseft rcligtonem & in urbc 
regia Zto» f utvidimus))Uftb*J! (><»#.U£=JIi.e. J?*. 
*/;/faj magnm ftruxit, ubinon unius tantum tribfis ^. 
r^<; Chriftonomen fuum dedifle nos docent Aljau. 

harius, 6i LAlFirau^abadiut, qui t>U«J1 Alebad\ dici 

aflcrunt jj**£&.l t>>*Jt Ci/^ 3 * C** <^** ^*^* 
^Aa: 5 V> jfc^l^^uJ! ^^Jl* i.e. Tribnsdiverfate tribubsu 

tsirabitm^ qtt/t oh Chrtjlianx rtligionit frofefionem cok- 
runtinHira. 

In 7Q\rM etiam qua? provincia erat in Tamau, 
pluribus x^Arabum tribubus (tefte Abulfeda ) com- 
raunis,fuilTc Chriftianorum Ecclcfiam &• Epifcopo- 
rum fcdem refcrt 5i/<;^//»«a, Imd & ^fcfefcVwincolas 
fuduos fuifle & Cbnfttanof) teftatur Sbarefi. c. Ahlol- 
ccttb. Cui autem Chriftianorum fcclas potiffi. 
mura addicli erant x^Arabes in Chriftum creden- 
tes, ex hoc ipfo Authore noftro difcimus, qui cau* 
fam quod Mondarm Arabum Rcx Grtcit bellum intu- 
lerit, hancaftignat, qu6d Iraperator fufiinianm cos 
male tra&aret qui unam in Chrifto naturam aflere- 
rent, cumcotemporequiinter Arabesevmt Chrifti* 
ani M \-**M o\.'ixe\ (j^oixsiJ. \j>i£=> i-e. Jacobi- 
tarum confejftonem am^Ucltrtntur . Hinc patet& an- 

T* te ?7 ^5> Mlauh: in 5*111**.) Digitized by VjOOQIC I *H& "l ! » Cdnfcr. qut 
[***#* Mai- 
!moiM«;r*i. 
Hal. Abo* 
dafazarah.c i# 
Abulfc&i* 
Enocb. 
Grcgor. in 
Enofli, 4/ 
^arctt. thiini, 6lc N.OTiE. 

tc Mandarum fuifl> inter eos Chriftianos,im6 forfan 
inde ufqi a B. Pm/j temporibusqui Arabibtu Evangc 
lium annunciavit G*l i i frSabiorum autem ha?refin 
magnam Odemi$,imd mundi,partem olim pervafifle 
dilcimuse/<4#>^/j^<f/. Moreb.fart.y. c. a*. Ecbal- 
iUa primo profe&am docet nos Gregmm nofter, ubi 
Xbabet (yulgoTbebit) EbnCorrah mentioncm facit, 
fus verbis, U**» s / . $&)) ^ c ' u c * ^^^oddeSa- 
biis.ceri^cipimasi^fefffiprofeffunem ipforum eandem 
cm CbaUaorunt antjquoru//» profefftme. At qua* tm- 
dem profeffio Sabiifmo{ d ipfis credendum), antiqui, 
or i utpote qui non ab aliquo qut Nacherijxt Georgitu 
Mhol.Amifiiifvy^oi^noniTioa, ut Alfrau^badius, 
fed ab ipfo Sttho Adami filio , cui prajter Enojhim afi- 
um aflignant fiKum nomine ^Vj^ Sabiumjnttituws 
(it,ab Enocb$(^\x\.<tArabt\)m Edris illis HermesyUt & 
Sethus (^J^s^ <jm4^>UW A^sfcWr *Mgf£ti*$ 

Hermetis "Magi$er) propagatus . Et ne qu&dr tti 
vcritatedubitet,LibrumSec>a? fiueofteiwaot ftcftc 
Abulfeda) titulo '<_**& <JLk^ UbriStths quafr kSe* b 
*£* ipfis craditacontinentcm j in. quo>muKade itkk 
rumhoneftatc, dc virtutisftudio,. & vitiorum fuga- 
Nomenipfif uttvidctut)BbizSabit Sethi6.\iom> 
pofitura volunt.Sbareftanius a V^ quod eft ^marc, 
)rapendere t . dtfid$rare y mutuata e Syorum Iingua- iig. 
nificatione , a quibus forfancum nominc fuoin ev*- 
rabiam tranfiere j dubitat enim Bidarviat an pro A- 
ubico habcndom fit hoc nomen* in Gom . ad cap. a . 
Akorani ubi eorum rnentio occurrit* Inde igitur for- 
fan nomen fortiti quod pro animi fuilibitu, novosfi- 
bicuitus fingerenr. virabibus* communiter U*> a 
religione ad rcligionem tranfire* Unde ( tcftc zbuol 

Athir ) Digitized byCjOO^lC N O T 'JE. ____ 

Atbtr) Mohammtdss <j>\*> Sabim di&US eft, qudd re- 
HgioHCm Koraijhidsrum lfiamifmo commutavit : qua 
notione nomen hoc illis competcre vult Bidawias, 
qu$daveriDei cuhu, adfalfos cuitus dcfcivcrint. 
Quod fi eorum inftituta perpendcris non longe peti- 
tum videbtturft a voce Hebr. *V'*Saba,Bxertitum de : 
notaote, diflos putcmus,quafi n=>Pi*n X3X Exercit&s 
calefiit cultores. Sed mifla nominis rationc, praci- 
puum, circa quem verfatur eorum fides, cardinem 
ftatuit Sbarepttitu ^U^=> ^/^U^ii t^e*xJl 
L-^«? 5 V J^ vi*^ L **^ vp&M" 
i.e. £u)d [ubftintits ftirimUbw irntitautttr^ I H9 ftcut Ortheioxiinmtumur bomhibw corfore prdJitii. 
viz. qudd fubftantiarum fpiritualium C Angelorum 
fcii.lminifterio, eaprasftari putent, qu* Orthodoxi 
1 ProDhetis. Duasftatuit idcm Shtreftamus eorum 

feaasVcil. JA-Wl uAfl i Sb t~? m ll X l% 
CultortsSacefferum, & U^tfl ol^l ^f^ 
4 /&^,i.e. Cultercsfimulacbrtrum, quibus utnlque 
hoc cft commune dograatum fuoium fundamentum, 
Opushaberehomincs mediatoribus qut »ntcr ipfos 
&Dcummediiintcrcedant. hoc fungi omcto iu>. 
ftantias fpiritualcs puras^qus oculis fubjetf £ non 
funt: efifedeindeopusaliis mtcreos & fubftantias 
iftasinviftbiles, mediatoribusvifu percepttfeilibus: 
ie \mssa*, hlSimulachra fibi ftatuunt. Saallo. 
nm cultores S**U vocant feptcm * Planctarum 
corpora, effe h*c Spiritualium , ftu I?«»'g««* 
rum habitacula, qu* eodem locoilltsftmquo an - 
TOabusnoftris corpora. Effeque ca corporavtventu, 
rXalia,ab intelligentns^animata. Pianetarum ,g«. &\ Gra*ci-^ T» 'd* 
quafdame fttk 
Itifixis* hanc 
inter eos diffe- 
rentiam flatuit 
Sharefl. <w A- 
rabibus ctt?w 
Induconvenit. Digitized by VjOOQIC NOTjE. '4° | 

c^^tful ■* I tur dotnos & manfiones,oitu8, occafss, * conjundi. 
oncs, juxta figuras convenientes & difcrepaittes fc- 
cundum naturas eerum difpofitas obfervant, dies, 
ao&es &'horas Ulis dividunt,formas,figuras(ieu per- 
C«^l**t^J fonas) & regiones illis aflignant,atquc tta figiila, in- 
cantamenta, & oratione* conficiunt. Exgr. Si die 
Satarm, qui Satumo attribuitur, hora priml» induti 
cjus figillo quod juxtafiguram atque operam ipfi 
propr iam confe&um fir. ac veftibus ipfi peculiaribus, 
ab UIo , prccura f ormulis illi proprie convcnicnti- 
bus, cniid vifum fuerit petierint ex illis qu« ab ipfius 
effe&is & influxu pendcant , cxauditum iri fiatu* 
unt, atque ipfius beneficio vota fua confecuturos. 
Eodem modo cum casterisplanetis agi, quos Do- 
minos & Deos vocabant,Deum autem Vcrum ,Domi- 
mmDominorum. Atque itaadfpiritttalia,feu //»/*#- 
gentiu Mediatoribus utebantur eorum Sacelto, ad 
Deum Intelligtmiis fpiritualibus. Ex prasdidorura 
obfemtione oUuUk Telefmatd confiritndi , pra». 
ftigias item, atque incantationes adhihendi, fi. 
gilla&figurasconflandi, aliique cjufmodi, qua?ad 
mira perpetranda ftellarura vi ac virtute valere autu- 
manr,fabi'icandi rationem tradunt. Eandem ob cau. 
fam & fimuiachrorum Cultores, fimulachra qua? me- 
diatorum vice inter ipfos & fpiritualia fungantur 
conficiunt. Imo ne, ut fam dicli, facellis iftis ( ut vo- 
cant ) Planetarum contenti cfient, hanc affignant ra- 
tionem, quddillafajpeaboculis, continua ortiis & 
occafusviciffitudine, fubdu&a lateant, cummedia- 
tore fcmper vifibili fibi opus fit. Simulachra ergd 
f ubftituenda quibus mediantibus ad Sacella acccdant- 
ut Sacellorum ope ad InteUigcntias,IntelIigentiarum 
ad v Digitized byCjOOQlC NOT£ ad Deum fupiemum. Simulachra igitur, /uxtafigu- 
^ram unicuique c feptem illis facellis propriam, coo- 
flabant, c metallo eidem peculiari(ferropurl, ar- 
gento, &c. ) ob&rvatis infuper dierum , horarum, 
graduum,minutorum,aliarumquc,quas ad influxus 
benigniores cliciendos valere putant Aftrologi, cir- 
cumftantiarum rnomentis , & adhibitis quae antea 
diximus figilfis, indumentis,fumtibus^otationibus, 
incantamcntis, &c. ei, cu/us fibi gratiam conciliare 
(tudtbant, jSderi roaxime gratis. Simulacbra ifta De* 
os appeliabant C Vtcarios, fcii. 3 refpc&u Deorum 
iftorura coekftium, inter quos & homines mediato* 
rum officio fungi ca credebant. Ha?c qu£ potuimus 
fide e Sbareftanio expreflas quibus fidem faciunt qua* 
fcribit lofephtu ^Albb Fundament. I. 3. cap. 8. J*StM1 

iyv no *«any 'man Nine> vnD*& ntn *rhnr\ 
»rr?3na wtawi^wHia^rwn canain ijnv n» 
«wjro snnpiywwrw» cwKnpro wkdiij 
rxn •mrw yaon -pto nr pfc »o 'n*?** pn nSna 
vn nr -najor nbnn-nann ty naino Voan *?apn 
ty o»nW nm Yirvtjr ED'pma eyaiohpn Ho 
rti niTnjin .-yjn p»ty rroa t^a:nn ctinpi 
nnopnr mms "o^ij* rTiampn r-floiKn vp 
^yaaia rppKm^nm nninYcMaw nfrt*wri- 
Kipm.aoion nn Sin* rrv. Syty no mo rro* 
>apj xin» criNh ty aaian opjq xvjo .t**irw 
*nj» yepn snnn aa-on hvi naa rrn»nj»n vjn 
rcopn f'3j;nn**xinn »»Nrv'i. c .. £uodadhflue»tiam 
iftam divinam, qttam diximjts tteceffartoftatucndam effey 
ut ejus ope digmfcantur ta qu* Deo Benedifto gratafttrit^ 
abih ■ quitilli minits dccept+^ non eft penes bominem ttt 
affequatuream ftne beneplacito divino : quia non eft boc 

fecunditm 
Digitized byCjOOQlC r#2 ' NOTiE. 

a ■ - • " " 

fecundum nmr* leges ut quiefcat fpiritus intelligentU 
feparjtta i materia fuper rem e materia conftautem. Hac 
iecaufa veteres omnes hoc abfurdum \putabant ut requu 
efceret Spiritus Deifuper bominem^ adeout virtute altif 
fimiprophetaret^fuiurapr^ceret^ idcoquegentes an- 
tifu* Simulacbra, fuftitus & oblationes ftcllufacttbant^ 
ut ita elicerent fpiriiualitatem cu\ufvuftcll* 9 quo ft de* 
mitteret % inftmul4chrumaliqu$d y ut.e$med/ante fpiritus 
FttlU iftias qui in corpore flell* habitatjnper hmincrn^ 
quitofpoied eft fubftantia y reftderet^ adeo m \ prtdicim 
futut^virtuufpiritusftelUiftm in hmmm 

iftums *tque hxc ftgnifcatio eft divtnationis . 

Qt&fcrkcR' cMofein Morekl. }.c.i$. acccpta, 
'cujus vcrba prout ab ipfo Arabic} confcripta funt, fic 
fc habetit, 

af^»1^U pU*$1 \yfc\ *^W!I$1 i^o^s^j 

\j**3j ^iU *>din *U*>^ (jmmAU c^jJlpU*», 

r *Jjfl! \ji\3j ^^V^jj c _xjm, ^oWI 

<*%^fl c#y u ] ] j**>j r^^ ]K ^ ] j^j 
o*un ^-L ju-s^ pU^^i ^ac! o^ixu <^yj(t4sBj 

i^Y&S &oJ\ 16! c^^Jl^ fc-^uxS Digitized by VjOOQIC N O T M -x 

— ' ■ ,.: ■! ' uhi.i whl' i ■ 

^5.-.C|i j*#*J^=»^ <jvUU i^j 3 } 'uS^uqdum auicm 

iflas SJbiorum (tnttntitsjrtxtrunt imugintsfieltis^Soli 

imagints auredsjun* argentea* ,at%ita mctall* &climata 

mer fieUas pmiti fant t & dixerunt^Ctitp»tUe}u{modi 

Deuteftjrt/Ia eju(modi(firuxeru^tque/aeeBapti, uuibus i- 

migimtolhdrpM^jfeKHUtiVires fttljarum influerein^ 

ill&imaginewdeo *t loquAfiturfBt imsgives & intcMi- 

,gant, ejr tnfpirent htmtims epfyu^d^nt-qud ipfls,4ttiUa 

}/ta( f di^eft^di^ermtfU a*for$»s.4u*l*»ietc$Mi<W; 

1 fitlUrumifiar^m^ufn dtfccmr arbor ifla UJtjkfU, aj- 

'qut illius nani»c.j>Unt4J«r y fyfit iliihoeautiUud^ infiu- 

ereviriuiemffirjtaalemifiius^ 

Utjbominibutfc re^tUpteofyuc in fomito, 4l^ua»mi ; _ • 

'CumuMq ue fe&ccum^aro meraoiatafwn 4$$K. 

nu i^gouum^hfe" relcrt SbarefiamuJ 'Jtfoj&i fi^em. 

.(ecutiu*. Idera mflTO^^-^:^»^f^pi^^?;k} 5 

c^ao) l*uo>o i; a^uo rouh^d.e^m^ug Ijdoloja,- 

tria& i^csfti^6fiJf<^tt.Bfem*eft^? Pft 

IntumfUttrfitUai^agnoff^ 
\mohabe[rt^ ftfraVfci^rMnQjjfcrb, tum shartflapio con? 
-'tjgrjo» ? $ , ^iferi^enij» Authpt;ii^r : eiI5:, ?<? ^^ 
^•wVtlj ' **^ &\^^kL}>M.*r&umtn* 
ta quj^pffbaudamditunttattm Aprant longt r fit^ 
mtftma. Et e, ^%/i«w-didicipiu$,4Uo$,: s PUfl?W 
Deo$<quidera apMliare, fcd m.inorum genriumj ut 
& i»%$4/«^^,quo^d ($M$I pj^ijeta^excen. 
tisiolejs luna,innuitt) quji hominibujJJe^niTUp^; 
tnut&interquera a^^i6»h*c^auf*fint interm$ r 
dte»,- aditufismediatorum loco.irot,.quoxujpope 
bencficia foa ilHsiCffmraunice^^ol^ta^fuam 
patefaciat t; ^Curajw^quji &^$erafc ; & % 

V ^fianim, m w 


Abodab i*rah. luJ^I ♦ 

Invits Almo- 
tadadi Ebnil 
Morvaffac. Digitized by VjOOQIC v.At*bmant- 
HamaAbuKed. juxti AbulfeJ. ,. t - „ v y 144 } ;M jQTtE. 

nfimt/t) & MMithtrrhite, & Gregmus nofter e* ipfo* 

ruro libris tietita videantur, hoc in quibus difcre- 

patiti GJ^frVfidemtonCiJiat, quodeos linguaqu£ 

exaratffuhtSytiacllegefeporaerit, <*um caneri it* 

linguam ArMcam verfis ufi fior. Mnltos dc cdrum' 

culta ae fitibus i i%*tiit(v\Ago tbtbit ) Ebn Conah 

qttWJus tpft1»Sr*(ne& teleberthsn.as ille Aftrofio- 1 

raus AlbAtmiut ( VulgO Aibategtiti ) faltem ortrt ) 

viro«lib«[ur<tb r aiflfihio, libroVlingul Syriaca^cdn- 

fcf iptosperhibet tdem Grtgmus ttofter . ac faciem 

tnter orandum Polum Arfticum verfus obveitere fo- 

litostradit,*terquotidicorare> i* vtce ante ortum 

foUs,a*juxtamertdiem, $*ad velfcefam, jejUnium 

illisefle 30« dicrum, aliud 9. aHiud 7. aflerere ipfos, 

fceteratoTum animas pdft novies mille feculortim 

cruciatum ragratiam cum Deo rcdire, abftinere i 

labts, allio, &c, vt&imas raas igni penirus abfumen- 

dfli tradete, nullam eorum parteni comedere, M*g* 

hi ab aiiincri Tem,plum Micttnfi tefert Abutftti^Ati 

hiftorfa, atlocum cjueni prajcipu^ religionis ergo 

vifunt^rbj^e urbem/ftirJvMwweffe. quam & inGco- 

gtaphtafuaurbeni Sabitrum vocat, in^ua i^sedt- 

tut Hlis ftnt, : jibi& coflt«-fupet qttem Otraroriurt 

quod raagno spud fllos thhohore- fit. Magni etiam 

abillisfieri Pjrramides, utpote quas priorum Tecta» 

fua* Authorum fepolchra crcdi volunt, Sttbi fcil, 

AJrifc&Sdti, Pcftorum tflis pfxefpt^um^eft^djem 

quo fol^fignum Aricm ingrcdtrur . Ha*fc Mulfedal 

Meminitetiam Shirrftaniuj fe&a» apudipftt quam 

S^b^a^I mrlan/jfts appeHat quiDtum & tiritml 

& pluresV ftatuaht J ,unum r ftSf/elKmia4plures, qua- 

tcnusfe pTtnib^s^indrWmjuVvllW^eptibtlibus, vcH- 

* .. ..„, ' ._ _..'.. lut. -> -*i Digitized byCjOOQlC 


" NOT^E. *45 lut feptem planctisnccnon&perfonis tcrreftribus, 
&c indat, ia quibus fc manifcftct, ac pcrfonam 
induat, citra tamen unitatis effentiae fuae* corrvpth- 
mrn : eum corporibus caeleftibus a fe creatis mun- 
dum inf eriorem regendum tradidifle , cffe corpora 
caPatres, Elementa matres, cempofita natos, &c. 
poft fpatium annorum 3*4*5 dccurfum omncs 
. animantium fpecics intcrirc, ac deinde renovart na* 
turiuniverfi in fingulis terrae climatibus * bina uni- 
us cujufque f peciei paria de novo producente^atq. ita 
f-eculum faeculo continuo fuccedere ,nec aliam dari 
reiurre&ioncm, &c. 3 d^=>W*i. e. Sactlla % feu ^t* 
qua* nomine fubftantiarum * Inttllt&ualiumac Tpiri* 
tualium, & juxta ftellarum figuras conficiebant^c 
enumerat Sbart!fanius y 1 Sacellum caufe prim* , & 
fub eo, Saceilum Mellcifus, Sacellum Providemi^ 
SaceHum mctffiutis % & Sacellum anima, effe ha?c 
figurar fphasricac.SacellumS^arwSexan^ulum, W 
v*Triaugulum,c^r/* &&&>»* «^Qtfadrangu- 
lum oblongum, Solk Quadrangulum , VtncrU Tri. 
angulum Quadrangulo infcriptum, Mcrcurii Trian- 
gulum Quadrangulo oblongocircumfcriptum, Lm& 
deniqueO&anguIum. Eademrefert * Alfanmbim^ 
h Pbacroddin Ra\i Com. ad Suratil Bakfai r Nugaj 
ha?, quibus tamcn in reccnfcndis longior fui, non fo • 
lumut intelligatur quod dicit Sbarcftmm Arabum 
quordamSabiifmumamplexos, fedqyla"*» na*0 
ynxhn najw Se£a eratquaetomm oiimTcrrarum 
orbem implevcrat (ut loquitur Maimonides.) r a*)< 

Rclighnum antiquifftma & qv* Mumftrt mundum cc*~ 

y 2 " cupavtrat. tt\o fcdcii dtcat 

unum far 

dtnotat. 

aUliJl ' *6> 1&W4J 8. jWOW^/.J.C.ZJ. Digitized by VjOOQIC i I II— ■ ^N-QITifi. •o TflHi/7, c. it 
PcfJS*. | <r*f^<r^tut^I/^}adcoque fraqucns aiislsram in 
Aftbum q\ia.m HtbtMtum fcriptis eorum raentib oc- 
currat. Eandem ob rationem inquirendnra etiam 
erit itt Magtrum hatrefin, quam & Arabum quofdarn 
fecutos ab Auttiore libri mfiatraf accepiraus . Si- 
qurdem &ipfa non parvam olim Orientisparrem, 
/Vrpw prxfcrtim & vicinas ei Gcntcs ac Indos 
fquo$& hodieaddidos habct) infcccrat. Quod ad 
noraiais rationcm attinet , origine Perficum ftatuit 
iMakommedt AlFirauTjbadius c duabus vocibus 
conflatum, fcik o^^=» gv* 4/<k<7*#,qiiQd&w*\ 
**i» auribus brtvibus vcl curtis dcnotat . talis cunt 
fueritprimusSeftarpatet.incknomenrortiturQ.quod 
& ad fe&am fuam tranfmifit : quod fi verum 6t,coa- 
terri poterit cum iis, qua* narrat fufHnus de auribus 
il/^* 4 Cambyfe prsecifis. Invaluit autem ufus utidera 
vulg6 Arabibm & ferfts fonct, #<£<* ac igniscuttor . 
SicinNoraencIatore^r,*^ VerficoUgdthalimi di- 
60 O*^*" ^w, c^iyf oiV»l Ata(hr}araJ! , j. € . 
IguiseuUor redditur, Acjsrte ignem coscoluiiTcci- 
que tenapla confecraiTe, Aonorisqucra luci habent 
tcftandigratia, referurit Sbir<fi*ni»s & l(m$tl AbuU 
Feda, cujushatc futttverba^c^^b.l^ W 
(^/]/ft^J i.c. lnitqutd luctm mign\ i faciani , /#»« 
m/mv. qui idcmaflcriij-prajcipuumfeKgionisjWrf. 
for«w feu f <r/*4r* w antiquiorum fqui R-a^&^? 
Cmmerthii di&i ) iundamcnrura fupcrftruc}um fu^ 
ilTe^dl f&as ^Jc ueSMa^nificationi i Ve\iFene,r4tu. 
ni lueisfit. fuga» •Tenebrarura l Iucem Deum primum 
U^tx* Kadiman ^Anti^unm ( feu a?ternum) reruro 
omnium principkmtftatuun/, ac (J\ ^Ta^dan vo, 
cant s tenebras autem , Deura creatum , unebtit 
. ortatn Digitized byCjOOQlC N OTjE. 

,— ■'■■ » ■■■ ! ■ » ' " [ » ■■ mii— — p ii ii ■ w whwi» *w i ■ wi n ■ i »nr 

#r/*OT y cjui nomen (jr»/*\ KAbraman x Ita. duos 

effe illis rerura Authores, Deum fcil. *& Diabo * 

lum: hanc eorum do&rmam I uiffe ufque zdJSartaftri 

tempora, quera c&d^ ^«r^*j%lii»».VQeaitt.& iub 

U-w V-j^S^.(;»yj/^^ui(fecaflcrit5 ac fuiffe 

0»^Al iA&£=> c^^e Autber.emlihri futm Magi 

quafi illi a Deo coelims dcmiffura(proutipieaffir- 

mavcratJamplcduntur.eflcipfisde^W*^ pb^ 

j*a» ««>..» V» 3J*jk, fabulasproliicas, inanes, & qua? 

■Wenfeantur indignas. Gujhtaffum tftum Cyxi avum 

ftatuit, Cjrr*i» autcmeffeHebr*isqtttPerfis^*4/&ir 

Bdbma»; quira re&c non eft hic difputandi locos, & 

annon potius Gufbtasfus^tHyftaJfuiCyrn^tius^ & 

i^S0irwAbafuerMs pius. Denotat enim tyt&tc- 

Iwente codera (ut & AlJannabit&dbmeAe Ebnfuftf) 

|is£H v^fta^l bonae feu piar intentiohis hominem.E-, 

|jufdemj(^M^rffc.fcuz*rwj?w>mcminit(?«^w»/ 

fnofter MtCambyfe Cjri fiUo,&>***j** J ) f^? «*%#•: 
Ip^ Magorum Autbonm^w Doftofem appellat,ac pro, 
£lU dilcipulo a quibufdam habcri dicit,& de Meflis 
t adventu Per&s monuiffc , deque ftclla in cujus mc- 
dio figura virginis confpicua ejusnati fignum ipfis; 
•pratberct. Qui tamen non tara teligionis '•; Author,; 
•qulra rcformator ftatucndus videtur ex iis qua? i; 
Sbartjiamo & ^/»//W4mcmorantur.<ae ceRe*divcifas s 
fuiffepatet, MagorumCc&as,;qu*i!emi -cjWL»PNW»j 
inaftruenda*4*i&) i~4$tbanam*b c,dJ*venct4TO,:fcik 
duoeffererum princrpiaLuccm!& Jcrfeb^aSj. -inpaiv. 
tes. abiiffe videntur , quod alii ptincipi* ifta Coanw» 
alii alterum altero pofterius ftatuerjnt. Porrodifpu. 
tationeseorum omnes(refte Shariftamb) ^Jr&J**' 
( ■ >ft5d*U> Circ a duo verfantur fuhdamenta , "quorum 
' V? primum I H7 * Vtlut Al- 
Jannab.&Ab- 
med.Ebn.Yuf. 
etiam Digitized byCjOOQlC 


148 | .i.KOl^A 

cLtxaMctitfdiXHjhtiMiiLHw .& < Xmbtmm ; Seeim» 
dam *±l!aH ^y^j^.l vjaW c*}*» (jy W . JHsUrt* 
tiucAkfdUberstnais Xtuis a Testbrjji , & imftienem 
iftaai 1 o^»- Initmm voc»c, libCrarioacm loW» JJmSt • 
/««. Hlud quod in ipforum profcflione mutaverit 
ZarjJuJht hoc fijiflevtdetiirif tcfercnte Almlftda) 
qnoiJ cum illo anciquiores Lucem&Tcnebras pri- 
raaperutwprincipisuftaiuciaiic, ipfe-Dcjim utrjfque 
antiqaiotem,ear4imque conditorem docueric, uoum 
cum effe ncc fbciura habere, bonumautem& mai 
turo^ptobitatem &nequitiam c commixtura lucis & 
tonebrarum cootigftTc, quar nifi mi&af ui/Tem,mun- 
dus nequaquam extitki/let, nec cetfuram mjftio- 
nem donec lux tenebras vincat, deinde lucem. mun* 
dumfuum, tencbms autemfuum, fibi liberum & 
imegtura habitucas : Quodque librum religionw 
praeceptacontinentem, cumanteanuUumuaberent, 
quafi caelitos ad fc demiflum, ipfis tradiderit. At mi* 
ra funt qiiaedc libro ifrorefcrunc Alfanmkuj & Ah*. 
medEfaTufef.fc. ia. voluuumbus, quorura fingu- 
la cprio raurino iwcgrocompiDgerctHurconftirifle 
permittt ejus authorirate raatrcro, foiorem, filiam 
ih uxorem-fumew ( fic dt ipfe Abulfcd* in vita A%d* 
fhtri prakfi&^eutrKquod Magorum inftittfto hcitura} 
rUiam duxifle ftribitjKum alias muka ineura c &***• 
Ji Pfalraistraftflata mit,Ignis>cultumprarcepuTe s ac 
A'^/4«»ejuscultoribusOricntem, unde lumiuarium 
orrus. itatuifle. Stmulachrts ramen infeftum fuiflc Ii- 
quet ex eo quod narrat sksrt(U*itu, Gvfittffitm poft- 
quam Zfradsjbti fuafu, o»** 3 fcil. iMdgortsmdo* 
clrifi4mamfiex»sesJ 9 Idolisqua? inccIcbriilioJem- 
„ . pl» Ahulftd. m 

fne.de opini*c 
mbus Ardbum. Digitized by VjOOQIC i " — • - — ■ ' «- ■ ■ a i -^— — — 1 h- • i • 1 1 

plo u*A* cM* ©flwto c*f»» (num r f orianMarcis > 
di&o,tfibus ab <^/jm*<w barafangis , amriqufefcs 
coltocat* toant,.cdu»ais,iUud jnvigajs facrarium 
convettifle, acpcrpccuasfcrd lites apad Orienrales 
im«? IgflrsA SimuUebionira cuttores faifle abedde" 
difci&Wrs,*de6 ir proutalccri altoisfapcriores evafe- 
f int^mpla ipforu ali^s ignium,aliis firtialachrorum 
tultui infcrvirc jufla fiht.Migdf nrn^cTcltria cum dog- 
rttatis Chriftianis f qirod i eTtm eft«c fi cCeio tartara j 
iniqu^Wifccn^inrandiiJfc^jtfWi^irnp^iillimam 
h*reffn conflavit,tcfte Shirtfmfy *^«»las> ^ 
m[yS3*\) «*«ya^l CtoUdit{in<mvifrtl$gi»mmimtr 
eatnqttim Migi & emp*to ChrtfU)HptejiteMttr t O- 
riginermgimiftiiffe^hibetj^OjCaTnMagisrcrum 
pHncipia ft Atuiffe Lucem & tenebra» &c.inde illi 
tietilo» , C ^jy**^ is*^* V e *' J " < «*w «hs»rumfrimifio- 
rtmifferur? referentc tfr^tonbftroqui eum pri- 
m6Chriftianum,poftcaad i^^)1, fcuduorumprin- 
cipiorum hsrefin defeciffe, &aflumpto libiMeflia? 
nomtae^de&ifqjduodecem difeipulis, blafphemias 
fuas pcr totum Orientem, Indiamutque& Sinam 
propagiffe, fcih ry^V^*^ »* &c tMund» diu 
giejeBeos, quorura alrerbonus, qui ^}' (jjo** 

Ponslucis % altermaIus,quisuJlkn &&** fo»s tene- 
brarum^ &c. J-$\ o-^t^ ^ I^.^t^ 
V^lw t&^J ^*n & modum exceffit t^ i^ne celeiranTa^ 
«umqiie veneratus eji ac divinis laudibus tfftfri voluit, 
idquc pto^ptef lumerripfi innatum; ufVcomra terram 
vUip^drquodpenifasopica & tenebrofa effet. at- 
que bsc ( inquit ) doVrina t amisui*m apudPetfiu recefta 
fuij, ninJMsmXf&h Htantfrinfffm 4rta icd quam tan- 
i tum 149 *jj*eMaaio* Invtti kmeii' 
ani Ifl^er. Digitized byCjOOQlC 'go [ H V AL I V. Epiphan.ti*' 
R. Abr»hiam: 
qucm citant eti- 
nmSchichiriius 
& Buxt: in 
LexitiUn in Mezhar.c.i. i£^mtt t \ikja^&$vBp&'^fa 
l^p^ktfTcjaarrat* &'SyemBct[iximatgtzitWlclh 
mw^okammjd^fa^fdli^pio^,^!» magns de 
fe ptfrtite «et,roiumif)fius^x|Oi in morbuo* uKgdcnar, 
faRax«iW8^#0te: ^4*«Icttatn-& Dfltiows >*sjiis 
memk.it ^Pb0^\ko'\x\ Uiiarim- lv;*ft. 13*./™? 

; ^isjipte^tf^^^^^iW^M^ I 
rum denopfHflata, oon confta**, eorum ritus flc tfete- I 
ria ab ipfo NmroJe quiiidc petant ££# mrik& &- 
\ orgitfs Ehool Jm^fjaqn r cotitcndo. Cum autcm Ar^r 
bum q^dami^npmc^de^ifrekgamus,; illosqqi, 
CHriftum adoratum veneruiu,conftat & Jtf*g« clfe 
p>orui(Te .& Arabeu ; , ., .....,> 

Eruditio ^strabum^ (jrci Li^gu^fuAferiiia^ Strn?o#* 
fr n oprittat^e,j k At ^4cVi£i*.Diale&i plurcs.^ivei^ 
fa Tuit ijjngua qua Jocuti frami/ar & KAtaSes puri, ajfc> 

^ftaquiufi^M//t/><, & in qua confcripVus' Aico* 

ranus. ^lllth >*4&» «&>/e Arabifmum Hamuri vo- 

cant, hatic»^*^i >**r*^ Arabifmnmpur»m { &]i<£c* 

faecatum , itcra .cA^» **>><= Koraijkictarw* t>faU r 

Mum^ai primum omniumlocutum /fmaedemfctant: 
quod non aijtcr intdligi potcft qwam quod Arabwt* 
poft aflinitatcm QWjorhamMs nuptiarum intet ven. 

tu I \ Digitized by VjOOQIC N.OT-iE: | 15.1 

tucontra<ftam,lioguam defa?cariorem t-eddtdcrit, & 
forfan zAHcbraic* PrjmigeniafxKwmaiBji qua.loogi- 
us deflexerat, corrcxcrit & limavertt. iilum coim lin* 
guam ipfis vernaculam & JwfamiMt accepiftc , non 
illos novam docuifle, ipfi unanimi coaienfu tradunt 
js^oyJl J****»! JLaS *4+* dbiltit Aidieit ifmatlAra- 
bifntam, ( iaquit Jaialo&ckvuiAlfvyntius in Lide*bar, 
c, i.) Nifi forfan illorum fentenriam amp le&amur 
qui f ref etcnte eodem ) illud quod d icunt , tfmttlm 
primumf uifle qui lingua, Ldrabick locwus my ita in- 
tclligi vclint, prirnum fuifleeum, qui vcrnflculatob- 
litus ^Ardiem araplexus ftierit . Quare 8c. ab a* 
liis (jj*** <j>j&'(^M^ Mngn* ^ArabiMftrfpi- 
cus, quae coelttus defcendiffe K^Hcorww inft^.di* 
ciw, ■**/*■ (jj^ Jorharitidarum littgua vocatur j 
quos viciffim 8c aliquid ex JfhMtlis Hcbraifmocoa* 
traxifle probabilc efh QuanqU,am-antiq«4 %Arab»m 
Dialeaus Hamyarcnfts ifla, i lingua Htkam , 
vel faltem Syriaca qua aritea Yaarabum ( qucm 4/abi- 
ca\ Pitrem ftatuunt, tdcoque «^.^Mdi^uii» 
quia primus fuerit cu jus lingu *a Syrtfm ad \Arabif 
mum dencxerit)locut»m autiiraann propius abeflfc 
quam ca qua ajii utuntuc A*abjs, : vtdetur» EKempJp 
res crarior fiet. N*rrant MJ**hari*s & KM*bwmtd 
AlFirAU%abaiiuty Arabcm quendam cum ad RegenH 
Hamyartefcm ingreOiis .fedcre jubpfcetur, diqente, m 

Rege ^ r^,«:Ioc<>alto LmmkMk^^mm 
utjnl aitezbi) inqUoftare<&W«v ac tfembrtsj 
mifcreconfraais4oiidkaMs ftiafrfxfenas tuifTe. Ui-) 
ranti Regt ac rationem f .i$i ro^anftirefp^Yfum^ems 
ifonarc Tbeb l^"£*»» Dialeao, ac ^MvIvegeffiflfe 
'crgo Regem cJ^>* ^ *>* o-e* -•&<?», Ksp 4 -»•&*) l. ai6. Digitized by VjOOQIC i5* 1 NOTaE.^- i- m>tm<j**abifmm«ipl :>W :jUfe cU-il :*£>' jg*« 

Dbsftram ii^ndiw^jvxbita, Regum HawfArtrtft- 

nm icdes) HMntyirtfmtf*- MUifcdt , qu* v«M ih prb'* t 

Bc*biunfca|»ewni?v^Kd;f^ 

coraabitat,mor1b»«f& !W»Ai»odiMeViHk* : atfft»rf^fe ' 

diairaus y$aL%&kamp*mfittt» Difcledrutn ad #{&*£ ! 

f*w.vel J/wVwlw^ ffvc '■ CbMsicam in quibufdam, ' 

propius-afcederc, fw& ipfos ad jadaifriium ind?» 

n&Iein fuperwribus vidimus) o*% enintf nimjafifr 

$om ideut fotmicltetriv W Sfrh& Ch*Ut*H 3"! 

a qusin Irtpewivo^n ,Jrdfrr< k :. ar cOmmuni iL>!f>i- 

fam. diale&acontrariam habet notionem ;&»//W/ fc. 

v€\Sybfttimii .> Pwtwrca ! ift- Regis refponfo quba 1 

ti>^^4ttera«^ daudatur quod osf>4&/-pef »efferfe> 

iafcnr^ l ty«/»w« etiarh fapere victetur. Rer Unguam ' 

aatemHlam c^uspetirlafdpefam dedifle Ufrd6es& 

fcrit Authorttofter» Dialeclum iftarh KoraifbihrWi 

dcfcecatam & politam pr*cipue inieliigi credo, •qii^' 

qua ratione caweriselegantior cvaferit "defcHblt^i^ 

teltdMnm inilb. Af>*6. ci p.fcil, qudd dnm Temph 

Afir««w*ditttl«<rept & ^iftbid centftsm incolerertt 

noo folctma Cicreria Getttibow f quarum vtcinii & 

commetiio aliarum Trikitfm fermoV vkii aliquid- 

'contraxeratJremofi©reseffent,fed & conflucnnbus 

ufltfequrfque^afttffti» '*#*>#«* tilm rel^iohis^ergS, 

tum ut lites fuas ad ipf os componenditf deferrenr;ex 

eorum fermonc & carminibus puridres ao eregafttib- 

res quafcunqueftVediclione*, fiveloquendi foraitf- 

las& phrafes, felexftas, fuas facerewy adeo ut inipfo» 

rum Dialecnim omnes univerfi quaqua" patct Jrabifmi 

elegantis canfluxerint. Lingu*autemfua?in Enco- 

miummulta congerunr,atquc inter caetera, immenfa cjus DigitizedbyGOOgk * ft ^% *fll» NOT^E. - j 15.5 

ejus latifundia pf#dicaot 5 tanta nimif uraiut noti ali- 

as quis, nifi PropheticO afflatus l ptfitu univerfum e. 

jusambitum comprchcridcrit, net«(Hifqtiam«duti- 

quam pervenerit ut omncs cjus Thcfauros cxhauri- 

ret . Quaotum Gr<ecam t Latinam , ali4fque Liogua- 

rum praecipuas, verborum copiifuperet, ftioc coo- 

jicere licer, quod aliquando vcl fola diverfarum u- 

oius rei appellationum enumcratio & explicatio ju- 

ftam volumiois iotegri materiam praebuerit. Sic do- 

diflimo Grammatico EbnCbalawaiblibriuamt fub- 

feOum Leonis oomina, qua; quingenta 5 alterius, Ser- 

pentis,qua?ducenta, tefte JaUaladdim io Mexbar. 

Author Kamuft,CMobammtd AlFirauzabadius librum 

integrum de meHis appellationibus &utilitate fe con- 

fcripfifleair, inqupcum 80 cjus oomioa rccenfue- 

rit,totam tamco ejiis oomcoclaturam noo abfolvifle 

notatur.Tcrtatut idem enfis appellationes ultra mille 

fc iolibroafecompofitoeoumerifle. Certe in lio- 

guar tam copioff peritia larga erat gloriandi materia, 

interim tamen aiuot quod reliquum eft ejus, efle 

ji££=> Qf* J*JJ> farum admoduni < nfulto . Nec 

omoium erat elegaoter , nec proprie loqui . Quo 

fpe£at illud quod refponfum tertur a (jHobammede 

non vulgarem ipfius cloquentiam mirantibus » : fe 1 

GabrieU lioguam Ifmaelis, qua? io dcfuetudinem pene 

abierat,edoclum. Et certe de lingha tam lati pateri- 

ti pctHfle aliquid non rau?abituV qui quam riuperum 

fit apud iUos fcribendi iovcotum perpeoderit j de 

quo ita prxftantinimus ; Hiftbrlcus Ebn Chalican 

JbdljAi oae ^v.^t&cii.e: lMdecuj*s.veri. 

tate miaime amH£itur^»d:eruMlis^ printnm Scrtp- 

tur* Arahcarepertoremfuiffe Moramcrnmplmm Mor. *.a«.c*»7. 
Kam. in 

LMeK.e.37. 
Kam. in Afezb. Digitized byCjOOQlC »54 1 N O T ifi: r* t*Afk4rkiff#»f*!> Anbawnfikus in ttliquam Arabiam 
manafe ba^artem. Cui fuffragatur quod refcrt Af- 
w4ji«#,intet*oga.os Koraifhitdtyi quibus fcribeodi ar- 
tem didicifleritf rf fpondifle, ab Hirenfibus^ Hirtnfes 
aiH;em fe ab <^4nbarienftbus accepiflc pra?dicanr* vel, 
utat» aliis nart-iur,interrogatum Harbii ( qui primus 
ff ribendi ratipnem Koraiflutaa docuit > f|liuro,unde 
Pater ipfius artcmiilaro accepiffeti' refpondifleab 
tsjfliW Jndara filioj illum a quo literas iftas didice- 
ratf refpondiffeabearuminvcnrpre Mtramtn fiiio 
Morra ; hoc autem non multisanre Mobammedanifmi 
ortum annis contigifle . Haec autem qua: diximos 
potius deKcraiJbitis aliifque Arabum ifljemitarum tri- 
bubus , quam dc Hamjirenftbtu intefligendum . In 
confcflb enimeft fuifle illis jam antea notam fcribeti- 
diartem. frao antiquitus, fi vcra fitiila,quam ex 
Ebn Hafhcm refcrt <^4lFirau*.ibaetius i hiftoria. 

'*"—. *-* CN*aJ^» J.A* <_,£ cJ*_U»1J _>*-_. ,-£__ (y.s\ (J\3 

{-4-±o»>. <J^ _,o .*_* <_i:.l__:-* ^ L^iuc jj ^UI 
SL-a^, £xJU_>Jlj J^sJdfcJjj %>y»J$\ &* Lj^la^ 
tv-fej _iLu^'.S^fcj_j* **> pVi-.^o} <_)-==> ^ j«^ w 

i_&*-lj. uyfe* **i ^.y ^ _u yiv» o^ls U«,t, 

C*^ _>i X^JO <jUi SLa_U'L_t_^v*__, aJl^gJUJ 

o-*? u?o)l,<Jz** L^lc l^UuU^ «J! b^>U 

o*» cAUxili j^i»! ^t>^^o^U *•_-*- JLi 
__ T ■ <**** Digitized byCjOOQlG N O T JE. I *55 &* L-AJeite C^JHoxa} si^t *±]j ^uayA^t ^ ^o, *. c.Dicit Bbn Hafliem , Dtttxit torrtns ftpnlcbrum in 
Yaman,/* ^w jactht fcemina cu\us in collo ftpttm trant 
e Margaritis conttxti torquts, j» manibus & ftdibus fin~ 
gulisarmill^ ornamenta cruralid & brachialiaftpttm, in 
nnoquoqtu digito annulm in quo magnipretii gtmma, ad 
caput autem ciftathefauro opulentajfy tabcUa cuihoc trat 
infcriptum^ 1nnomint*uo % oDeus^Deus Hamyar, Ego 
Tajahj?//4DiShafar/0//? obfonatortm nojlrum ad'Jo- 
fephum, quo tardantt, mifi ancillam mtam cutn modio 
argcnti ntafiirrttmibimodiumfarjne, cumquenon in~ 
veniret mifi tam cum modio auri y tjr chm nondum wve- 
niret^ cum modio * unionumjnrnque nec adhucinvemret y 
tas corhminui jrtf^ a quibus eum nibit utilitatis caperem 
hic inclufa fum. ^ui autim duditritdt mt 3 mifereatur 
mci y & ftquamnlier ornamentum aliquod tx ornamtntis 
meis induerit , non alia mortt mortatur , quam qua ego 
mortua fum • 

Si quid * his ineft veri antiquum eft apud Hamyaren- 
fts fcribendi inventum. Chara&cres ebrum ab ilJis 
quibuswufttur Arabts multum diverfi , quod gcnus 
! fcriptura? om*X\ AlMojhad vocabant 5 Iiteris inter fe 
implexis minim£que diftin&is, quas tamcn vulgo 
difcere non permictebant, nec cuipiam, nifi poft iai~ 
petratam ab ipfis veniam, iifdera utendi facuk^tem. 
Ita cum eodem Bbn Chalican & Georg/us Ebn Amid 
dtftin&os memorat ^j^lI Vj ^ S j* 4 f^ l e 
CalamumHamjarenftm^ScCaiamum Arahicttm. Por* 
ro,quam artfis apud Arabet conclufum limitibus diu 
manferitnobilchoc cMorameri inventum patct cx 

Xi co r * De gtnuina 
vccisbu^us le- 
clione dubito, 
alii enim codu 
\cesbsbent 

^^ 

* Quilus & 
addi alia pof- 
fentex Aljan- 
jiabio de dnti- 
yuQTwn regum 
monumentis. Digitized by VjOOQIC ^ ,■■■ "..HJL 

w 6 i **+• 


HOTiE. eo quod rcfcrt moddlaudatus Efa Cbaliean, fc. Cum 
jatn evulgaricoephTetAIcoranus, nonrepertum fu- 
tflteinuniverfa rcgione Taman , qui K^frabice fcri. 
bendi,vcl Iegendi peritus eflcr- Certe" ipfum Moham- 
W«»utriu.fquc literaturaj partis ignarum unanimi 
confcnfuftauiuntjideoque ^-**\ \*4>2iabiyan0mmi- 
au, i. e. Propheiam iBiteratum vocant. Author <**U- 
&«AJl hoc illi Epithecon a patria Mecca qua; g^i) ipl 
Ompoalkor*, Mater Pagorum appellatur , juxra quorim- 
dam fententiam tribui aflerit, fed eodem res recidit. 
naoi vcl hoc ipfum ad ejus imperitiam evincendam 
fitmumfatis eft argumcntum,qu6d Meccenfts fuerir. 
Quod nos docet Sharefianius his vcrbis , (^}^Sjk)\ 

<9jA*ttj C>Ui=sJi <>| ^A fjm^] JaJ QyUX> Uxll 

*£=»+> (^^i^ ^tUW ^Wli^i.e.D^/J^*/». 
foftume mifftonem Mohammedis erant, populus iibri 3 
& idioU. Idiota efl qui literas nefcit. Judti autem & \ 
Chrifliani Mtdinam incolebant, idiotA autem Meccam. i 
Hajcille. Hdtos & Cbrifoanot Populum libri vocant, | 
nonfolum qudd ipfis libri religioniseorum pra»cepta 
contineritcs datifint,fed & qudd literas didiciflent , 
CQhtMa.ces4rabes Meccen/is qui esi quanati funt ig- 
norantia totam vitam duccbant . Ita inquit Au- 
thor libri Mogreb vocabulum ^i\ ^lommto, feu 
idiota&Xs ^ ^jbj <_^J| »U : ^J! jj^aa^sAJLJ! ^ »J>iJi ^ t. e. Ex vi vocis dtnominttur ab Ommah, 
/. %ationeArabum^ utpote <ju* nec fcriberet nec lcgenu 
atque inde trattjlatum ad denotandumquemtibet, avifcri» 

bendt I Digitized byCjOOQlC NOT;E. btndiadegen4iig*&**ifl\ Ita Bb^AttHt l>^4'jfa 
quir,c^*==^ ^C jjJl tAlOmmio4icttitr qui fcri- 
bere riefcit. gtqueitfte df&timiWu# MohammedU^o 
niiffum fe ait ad **/*! **1 Gtnttm ittittratam explicanfc, 
Aribti rinqiiitj idioirivocmtwr fltiik<J$X£&4j> \&&£\ 
S.4.3>>cjl ^j^c >^aJ Scribendiferitiaafuditlorumfdul 
cos adtnodtWfVctpttius nutlos reftriebatur.manebant fc. 
*4*1 «oJsTj Juof ^teaktentiignorantiaqua ex uterd 
matris froiibdnt , ' ntc fcribtndi^nec tomfutandi drteto' 
edoflLPitqi todtm modo interpretantur qHod a De6 
in Alcorano di<Sum fcrunt, mififle fe Q/*v<$i (J 1 j 
ir^^ ifyiyp i. e. 4</ /J^/^ Profbetam ex iffo^ ad Mtei 
ratoslrterarumrudem. Ex indubitara? aptid illosfi* 
dtViAfoochatii narrationibus, difcitwus G&*4rji* 
( Afobammedishxovi )fuiflfe cogflatunfnomine 'MJfti- 
£*£, qui kribendi perltus cffet, fed &^^) U #?. 
braict, ipfumque Chriftiahum finflTe \ ex ipfius fa 
men Molummtdisiot\\%{ (iveanfe vel jVoffc ^romul * 
gatam ipfius dodrinarti fcribere didicerint) qui fcri* 
bendi rationcrn calIereht,Vrecenfentur infter coeteroS 
Otbman,Ali^!Zeid % AbUBbrrCaa^ cui-mtffffedkitu^ 
Qtbman lA=r-U*\i cjy^- W** *^& (L&&>Scap*lamevis 
inqua effentlittr^ qua* itiec&ncirinavit. quaHit melliis 
jnteiligant ur audiamus Ebtol Atlm quicf fic f cix£=*j 

explicantem ♦ /f/C*//. (iiiquitcftj ci^5. u^i^^ ►&4>XC (jLAA^Lui)] »— JJU JfeAj ^^X^;ijy> t .bl& Os htttm 4d radkem humeri animdis ? fominiqiiJ. & 
)nmintmsmi#quo y ob inopiam charU dpndippfs, fiii. 
bcrc foitbtnt . AccepifTe autcm artera hanc {ra* 
dunt Koraijhitasi Bajbaro quodam Cendienfi Anbari- 

-'- i#fiA®\ Digitized byCjOOQlC .5» N O TVE. I ^^ «*ew<tt4torum difcipttU>, qyi iMeccw 
pMfe#us& foto?e AtMfifjMtip uxotem dut2£ , hoc 
iiy^to quod ^wiriiwhis anre 

ittftitutain kMobamwedc icJigiQncm annis Cpmigifle 
9Kiis <pa.4i^/9CM: mani^jfturia cft . In^cmp quod 
adChara&eres a Ator*mtro$$iStQSy ac diu apud «^- 
r4^reteM03,fatisrudesfui(Te conftat , quales friL 
Kufcnfes vocant,quos in librorura ritulis ac lapijdibus 
iafculptes viderecft, nec aliis defcriptum oliai aI- 
cor&um tcftantur folia aliquot antiqua , literis femi- 
uncialibus in pergaraenoexarata, qua: dodiflimus 
mibiquc amicifliraus Johannes Gravifa, quo nemp 
integro magisaffe&u, feftudiaqueac impcnfas fuas 
puWic* rei literaria? utilitati dicavir, fecumex A+ 
■fffufavdlk* Elegantiores iftos,quibus jam utuntuiy 
non nifi trecentis fere poft Mohammedcm annisab 
Bbn MokM(metito certc vel ob hoc ne dcxtra trun- 
carctur)concinnatos 5 dcindcab AliEbnBomb, ce« 
lcbri ifto Calligraphias artifice , ad perfc&ioneiu 
perdu&os, teftis eft fide dignus EbnChaUcan, Quod 
iflterimfattatc<aafcrvarcturlinguatamlatc patens, 
fine literarum praefidiis , Ppefi fuaeu debutfTe vi- 
detur:unde non immerito una cum linguadua* cura, 
ejus qupque ftuiiura conjunxerint, uti rcfcrt Aib 
?hor noftcr. Nara inter coeceras Poefcos laudes 
hocejusbcneficiumenumerant, fcfl. qu6d & lin- 
guac Ar*bic£ confervatio & fermonis proprietas & 
clegaatiatfi dcbeatur. Hoc eltquod dicit Ekn Pha^ 
res (rcterente JalUloddino inlib.;>lfir«£4r, cap.29.) 

^lt^J C^**>^ u 1 ^a^v/^ (jj\j*& j*&)\ 
JUUl cJUUS t**j j>W , Mffe tocmata Arabib** 

' • " Cornmcn Digitized by VjOOQIC NOTi I i5S> Commtntariorumvict, quoram btntfcio mperturbau 
ftrvabamtur gtntalogiarnm ftrits , neobliVieni tradprtn- 
tur rts gtfl* memeria digna^cavtbafurt & * quibui lin- 
gusptritta hauriebatur. Cui geminum quod i Mobam- 

mede EbnSa!am(tctetcmccodcm) diclum, (jj^=> 

jjytjpe*. 8*Hj j&jO^Wvt t *r U ^ s ** m * ,C * ******* 
Poimau ^drabibus olim tyuaMwM* PandeSl^nliimsu 
fopientu ternm terminus.undt qu* illis ufui dtpromtbant 
& quo omnia dtftrtbant, Magnaergo contentione, 
hanc atii aliis paVmam prarriperc ftudcbant, nullum 
illis ccrtius nobilitatfe & ingenut ortus argumentum, 
hihH quod fibimagis glorias duccrcnr,quam carmine 
animiconccptusexpedita ac cleganter expriracrc* 
utieorurahiftoriaslegentipatebit. In celcbri ifta 
ww ,^'p«fe»UGyr<Jy- ForumOcadbi di&o , ubiquo- 
tannisconveniebant.idfereagcbane, ut hoceerta* 
rainc faraam fibi compararent . Ita Alfauharms^ 
Quotannis illuc pcr mcnfem integrum congregau 

cmmtrcitagtreMdcarmsnibus recitandu^ln altosglo- 
riabnnii provocare ; imo ab hoc eorum fa&o, magis 
quamarebus vcnum expofitb, nomen foroind'- 
tumteftatur^//^»r4^^x,quod fc.ibi ^jE^usj, 
alonando certanntSx qus caueris antcierrentur Poe- 
mata,arcgibusinter wW*« fuatcponiac appendi-, 
indc ieprero iHa notimmae fam*Poematianomen 
forritaoliUI AlMoaUckat i ic\\.<\»& ^ww/adicas, 
teftatut eorundem Scholiaftcs ; cura alu quod in 
Templo Mtccano honorrs gratia.amwnderentur dicla 
vclint. quam fentcntiam fitmis deftmu teft.monus Vocant Foette 

Mczh. & Al- 
Moftattaf. Im- 
peratoresSer- 
taones. 

Marzuk. prrf, 
inCom.ad Ha# 
mifah. f. & Merfi. 

C.a}9< Digitized by VjOOQIC i i6p | • NOT.E. 

= i *— ^ „ ^- : — 

ait, FoiuniJic eonventus ifti fub Mohammedt fuMate» 
ac unactimTheatra gloria fti*, poeteoS, adtcn^us^ 
fttidium . Ita J&tialoddinus Jjfojutiu* } p$*» i $)\sz* 
LJjs.} \ && <jfe\£&* % advtnieute Iflamiftno Poefeesjlu- 

dium intermiftmnt Arahes ad exterarum gcntiumex* 
pugnationem converji^ donec tandtm inter iffos rerumfo- 
iitos ac faci rcdiitos fiorert dtnuo caferim h&cfiudia. 
Atque hinc eft quod tot veterumPoctarum carmina, 
quse non aliis antea, qu&m Udis hominuqi memoriis, 
apothecis fcrvarcatur,pericrint.Sed deArabibus qui 
Pfeudopropheta antiquiores^nobis jam ferrao, apud 
quos quanto in honore fuerit Poefisvellioc unum 
f atis monfttatjquad/i* Tribu aiitjua ( ut ab Mfa R*{ik 
refcrt JaUaloddinm Jkffayutiu* ) inclarefatm Peem* • 
gratuUtum/illk concumrent altx> iffaefnlatinftitmt** 
mulierestymfaHafulfantes^omnid^utnufttali fomfj or~ 
nantts, felicitatemTrihm fuavirisfutrifqvt tbvmpa- 
lam decantart % Btatos ]am fuosquihuscontigifftti^wih^ 
qui honorm tarumfanmm teSum c$nfcr<yam % pmtqtii: 
frscUrt eorum gtfltmeumU frjdtrttt&c* Honieve, 
hoc, neequod temere pr#ftabatur (^y^^. ^ ^afaa» 

lenmhu* nen utebantw gratuUtionihtu , nifuum j t u\r 

nafcereturjcm totuafud iBts mlarefcem, cumaqua 
fuBumgeuerafumfepriffetMxc igitur tria.in non mi- 
nima foelicitatis parte pofira videntur. Quanquam 
autcm carroinum epndendorum ratioadeo^pud ijk 
fos antiqua fueiit, artis metricaftamcnlegesiiupc- 
rum roagjs commeptumfuiffe monftrat AlSefhadtm 
iapraffationc ad fuos in Lamiatol* A\am commcnta- 
_,!:,., „ riost Digitized by VjOOQIC NOT-dE. 161 rios-quod & hiftoria confirmat, quam de Abufaafaro 
quodam Grammaticonarrat.Illeanno quodam quo 
Nilusfolito parcius cxundavcrar, ade&ut iEgypto 
fames timerctur, ad columnam aquac incrcraentis 
percipicndis aptatam fedens, carmen quoddam cum 
i.a partcs divclicrer, & ad normam esigcret, ita ut £ 
pratercuntibus non intcHigeretur, tanquarti inctfnta- 
tionibus fuis amnis turaorcm cortipefceret 5 ab illis in 
aquampr^cipitamsmirerperiit. Quin nec juttolon* 
gitudinisPoematia ab inkio illis compofita videntur. 

xfc^A*. \j (J^yC^jh. i.e. Noneram Arabthus Mezh.049. 
priftis Pofmataalia y qufa* verfas quis unufquifquepro- 
ut itli opta ejfet proferret, ctitfi ( ut |am fupra dixi- 
mus ) animi fenfuscarraine eloqui anttquitus apud 
cos gloriofum, Primum qui «c>***iM Alkafidah^ i. c. 
Poema qudd ttiginta verfibut conftaret, compofuit, 
iMobatheiM^ Thaalabi teftimonio, comprobatur 
inlib*<JHe*ba* c, 49. 

Orationum eompofitio} ^J (>A^=> ^ W.oi (_£>** 1 
S-fiJjJuJJ^ <Jufi>6\\ j ctA4JftJ!^! *» ^&xaS U (inquit 
Sepbadius ifiComx zdTograi Poemyi.e.NongUria- 
b(tnm miquitui^AraheSyHifiGlaiio^ Bofpite, &M^\ 
quMia*Emamcm (jiteft apud fallaloddimm Affoy^ 
tium 'Mt*b&49.)Otmo Arabibus duplex 'pj*+" Lu 
g*ta&^yA<? SolutA) inter quas cara vult cfle dif- 
ferentiam quaeinter unionescorinexas, ac difpeifas 
reperitdr. Ex utroquegcnere laudem captartf Ara- . 
bes. Si quis carterh eloqUentior populo convocato^^^^JJ^ 
corum animos ajlrem aiiqum aggrediendam ( vcl 3 £ tfi apud Mar 
coatra/ugiendattr; or^tiom^ Xiicrrttlis inciraret, aut 
moiuta illis iaiubria iirftiliatet, is <t_^>W cUteh^ 

Ya fiyc! ^tgwnenta ttu 
menquibmpro» 
batur folutam \in prafat. ad 
Qom in Hv 

inafah, Digitized by VjOOQIC i6z | j u. Ebn Athiri» 
Taatif» "NOTifi. 

fivec^W^ Chatib audiebat, quo citulo .& jam qui 
populum e fuggefto alloquuntur , gaudent. Oratio 
ab tpfohabka *^- Chothah vocabatur, quod f cil. 
ferraoeflfet:c$k*H ^^ ixplicatitncm ^ii\ j<$\ 
reimagni momenti co*tintns % quare non nifi rebus iftr- 
ufmodi occurrcntious orationcs babebant. Haee A- 
hrahim AlBartKt in Schot: ad Sermones^iVo&i/*/. 
Monet tamen <^lFirau*ahadiia rem quamlibet, 
J*& j\ j*m> five pjrvam, fwe magnam t «^ia^i Ai- 
Cbatbo dicij & Ehtffhares^quctalibet fermonem in- 
terhomincscAk^ttk'*^ Ciim autem Chotbah, de 
oratione,five fcrmone qui ab Oratorc e fuggefto h*. 
betur^propriedicatur, crit ( defcribente MFiraufy. 
hadio ) ij=?j £***\ ^jfiM r ^=Jl Qr*tio(ol+: 
ta, colii fimiliter dtftnentibus ctnfldm , *ut tpfmodi. 
Orationesautemeorum minimcinpartcsfuas juxta 
Rhetoricaeapud Graecos& Latinos praecepta drftri- 
butaeynec Methpdice concinnatae, adeo ut fchtcntia- 
' rura in iis f requentium geramae veri difperfa? , mini-. 
raeque inter le cottigatae vidcantur, totufque fermo 
Arena fine calce,rede dici poffe videatur. In femen - 
tiarum tamen rotuaditate , Phrafium degantia, ac 
Proverbiorumacumine, invenies quod animum fe. 
riar. Ipfis interim, hacdicendiartepalmamfe reli. 
quis gentibus praeripere,perfuafum eft,2 k».lscJl J\ g 
U^AJ^ uu»Xi 1) u^\ c^*3- i.c. Dixif JahedtB 

Igntu efl dicendi ars- , mfi ^Arahibm ejr Perfts* A. 
rabesautem Perfis Iong£ praeftare aiferit. Qyi autemv 
tnteripfoseloquentia infignes fuerinr, tcftantureo. 
rum ProVerbia, u*i t\y* £1)1 & c$L».I i.e.Eloqut». 
tior Kcjfo t & IHcendimagu perittu quam JCejfiu. hem 
■ . Wi^- Digitized byCjOOQlC NOTi. I »«* ^•'rv/U» 4 » /•/* o>i=^ pkevd* (uperans Sab- 

banWayel^&c. , • . . .. 

SteBirumOrtus& Occafus &c. quamquemfluytu 
txcitantisvim habeant, J Pr*cipu« ^rabum qirca 
ftcllas fixas cura. quod illis cum Indis commune,te- 
fte Sbareftanio, qui Arabibus & Iniii dtverfam ait efle 
ab aliis, circa ftellarum obfcrvationem, & de earum 
effectfs divinandi methodiufc. c**»jj*M L*>\f»&" 

\uxtA * prejrietates earum non naturav, nec tam pla. 
nctarum in judicaudo qu*m ftcllatum ffxarum ra- 
tionemhabere. idem quod vcrbis jam ante citatis 
aflcrit, candem vim illos ftdlis fixis atrribuere quam 
Erraticis Aftronomi.Hanc etiam alias diferepantfam 
ftatuit jnter Sabios Gracorum Cfeii ChaUaornm }& ln- 
dorum y q\i6d illi cultus fuos tlanttit t hi ft<4lis/jf*» pr* 
cipue dcterrent, quod idem de Brahmannu affcrit 
Jibulfeda. Stclteautem iftae quas tylLJmva' to> 
cant.i.e.Stellas ad occafum mane ver-gentcs, «a 
uteodcmmomenroadorientem fupn Horironwm 
afcendant alise iHis oppofit*, ( explicaotibus^- 
Jauhario. EbnelAthir , ^ilFirau\abadto t caeterrique 
Grammaticis ) 1 8 funt Luoa? manfiones, quarum ar. 
caortus&occafus, quamam contingere folerent m 
acremutati jncs,ciim diuturna expericntiaobfcrvaf- 
fent Arabes prifei, co tandem deia^ft Vtdertwt, ut M, 
vinam illis potentiam attribuerenr, ac piuvias luas 
( quae maximum iHisbeneficium) fe earum nonnuliis 
debereprofiterenrur. quod iUis vitto verut Mohanr- 
medts, nec a fuis dtci voluit \b£*jj* C/" ?,>* U r 
Pl u vi*no(tra t JleSa talieft, eofenfu quo ealoqueodi 
'. Y? _form a * ftuptcttlidns 
eittminfluxus* i i Digitized byCjOOQlC ^, .. •>*•* *«4 J NOTyE. * i< e. Frejis 
4fleM*$n Lto- 
ne. '* fcil, /piiiJtm 
AIRaycft, re- 
gum Hamyar, fwmiatetamtn^jfoj qui ftellas vi Ij4 pluviasef- 
ficere credebant: quod fi quis a Deo folo dari pluvi • 
asaglipfcens^,an;cno loimuiam iftata prolerrer, ut 
non|Ilter intelfigi vellet, quam Lgna han.c vel il- 
Taarmantioneih oocupantc , expectari pluviamy vel 
*°H! C_J&^ <J^ *&y&\ .!** * Dto ctnftit*- 
iMmtfli nt "circf hic ttmfor$ x feu harum fteilarum or- 
tus & occafus, conting&nt pluvUitftz hoc licitum j_uti 
xehttEomfAthit^ q\ii&|y^ Conftellafiones qui. 
bus nornen Kjil*m* competrr. fiifius defcribens,a*t 
efTceasa&manflones, quarum aliquam fingulis no- 
flibus occupat Luna,& quarum aljqua poft i 3 nocW 
ita manc occidat,, & fub horizonto deprimatur, ut h- 
mul in otiente ex ipfius oppofitocroergat ahera.t,Ex- 
cipi ait ALj4uhm$ts 9+*J\ Aljabbab »di<»am ? 
cui J4 no^i^s attribuit) ipatio autem annuo percuiri 
omncs&abfolvi. Jamutpluviam,iu & ventos,ca- 
lorcm, frigttSi cafterofquc ejufmodi effe<3us, illis tri- 
buebantjOccidcntibus ic*vcl,jujrta Afmt^umiOtkn- 
ribus>quibusjam Dominium. ( referente Allauhar/o.) 
Hisobiervandi^occupati ^lim Arahts. Ita Shartff: 
4**bm. Sctenri^ quibt&pracipue Qperam dabant, 
Wtfs «*f afltjfc : r gfijjx) \j t>u^ \ Uc Sckntia Gtnea^ 
logiarum & bijloriarum. » Ujj,)V*lc vel ut AfotFtda, 
4s2>! V >*$*? 1 f »«f o^jj»», feu Somniafattrfrttandiferi- 
tia. 3 1j*$tak, Dc ftettattiat in Contitandufluviis] 
vi judicram. • 

JjW adPhilofofh/a cogmtiontm^ &C.] Hartthum 
*quendam€xaritiquisr4«0«»j/«w Rcgibus Philo- 
fophum cognomroatun» referr ^hmedEbn Tofef. 
**i>\j tliad fcil...quod intetitflu & pru<jcnria alios 
_ fupera- f Digitized byCjOOQlC NOT^E. 

■■ ■■■ ■■ — 1 — mmm+mm 

fuferaverit: non quod Philofbphi&ftudio^editus 
fueric. Igfiota illa ^irabHms ufque ad Cbalifarnm AU 
bafidarum tempora; quod non ided tamen contigiffe 
credidcrim qudd minus idonea effent eorum ingenia 
ad haecftudiaexcolenda, ( quishoc fibi pcrfuadcri 
patiatur qui, quo poftea (ucceflii ea coluerint ; per- 
penderit?;fed quodeaefliuvirajcorutiiraeto, qu* 
tempus iis impendere non pateretur. Et quod non- 
dum reperirentur qui iis honorem quo alcrentorde- 
ferrent. Sed nec iifdem facile cum Ijlamifmo con- 
veniffe teftantur qu# refert Gngorm nofter, fc. Joan* 
ntm Pbilof>o»um } qm Grammatituj vutgedidhi6,ac fub 
(Jiiohammedanifmi primordiis floiuit,e&tti apud Afo- 
rtfw^excrcitiis K^irahum Ducegfi qui AleXdfidtiiam ce- 
perat , ob infignem qua inclaruefat erudkionemj 
magnam confecums effet gra*iam>ab eo petiifle utft. 
brosPhi!ofophicos,qui in bibliothecis regiis jnv^ttf 
rentur,_coneederet. ^yimruihzcin rt gratum.ei ia- 
cere cupieas,nec tamcn illud,abfque irapctrataab o • 
man> Impetatere vetuajaufus* cum per Hteras ijtfiim 
confuluifle^froc tuiit refponfum. utiquelibros iftos, 
vei cumU/^w comrcnire, atque kd opMs m non 
effe; fufficercfiquidem ^Uorarwmi vel lili contra- 
rium aliquid continere,atqueeonomine penitus *oU 
lendos, In balnea ieaque comburcndi, juflu 1mpc*f a- 
torisdiftributij iis calefaciendisH[>oft ftfrtftft^e^de- 
mum fpatium abfumpti ftmt .• tjuodmirari fatis non 
poteric qm ex Hiftoria Saractmca didicerit , -Altxan* 
dr/rfquatuor balncorum millia ttmc temp&ffe fuifle. 
Idem f ere teftantur & qua» £ KadiSaed refeft 'Aurhok 
noftcr *n vita ^i^ihba^darum Cbalifa \_sflm*moriif± 
his f er£ verbis 3 SuHniiio Jflamifmi non aliis- incubuirt 

. fiudih **$ -** i Digitized by VjOOQIC id<s NOTi 


\jludm AraBet auam lingu* [»* , & )«ris perttu, exctptk 
' mtlt(ink,grau&m ilii conciliante neceffitate. Atque bic 
rerum ftatus crat fub Kj»^ kxyOmmiadaru Imperio. 
Devo\\xtounde zd Hajbemidai Imperio, priftinuex. 
cutere vetewum ingcnia. Primus autem qui artium 
nobiliorum fautorem fe pra?buit, fnit eorum ordine 
fecijn4us AhJaafarMManfor qui legis,qua excdluir , 
perrtiae,Philofophiar etiam acpraeripue Aft ronoraia? 
ftudium adjunxit»at qui efc ad illud quod poftea at- 
tigeruntfaftigium, evexit, fcptimusfuit eorum A/- 
Mamon. Illecarum ftudio flagrans, debitumqueii; 
hpnorcm dererens,uteas loco fuoquaereret, pra?ci. 
puos Grascias fcriptorcs e Principum Bibliothecis 
Legacorum interceflu.ctutos , undique congerere, 
prsmiis propofitis interpretes peritos ad eos in lin- 
guam Araoicam transfcrendos alliccre , alios ad eof- 
det»lcgendos hottari, ipfe do&orura diflertationi- 
bus iutcrclfe, iifque auimos addcre, nullum deniquc 
non movere lapidem.quoquicquid erat bonaium ar- 
tium promoveret. Digni Principe conatus .' Ita bre- 
vi fa&um eft ut per totum orientem & occidentcm 
quacunque fe diffuderat hrahnm lingua, & gladio la. 
te propagata religio,innotefccrent ; Af quam non Re • 
UgioniSjtotplaneridicula credcre jubentis, necvel 
oblcuriorem naturse luccm ferentis,beneficio, patct 
exilla takidiim\ cujufdam cenfura,qui (refcremc S*- 
phaiio inluis ad Tograi Poema Commcntariis> dixit, 
Fitn non poffe quin Dcus certa* M klMamont foerutt 
fumeretfiuod(cicMiisPbilo(opbicii4HMdut1uMob4mmt- 
danorum fietattmtrptliavtriu Quam ipfius fearentia 
non mirabitur qui apud nos homunciones auda&er 
pronuntiantes audiverit,quicquid eft humanatu lite rarum, Digitized byCjOOQlC N OTi 

rarum, atque fcientiarum inimicumcffe rcJigioni & 
ercbus publicis Chriftianis pcnitus tollcndum^fuffi- 
ccre unicuique linguam vernacUlam , & quicquid 
temporis aliis impendhur,f utiliter perdi.Mirum ccr- 
te cai)B, qux compendiofa Juliano vifa eft ad religio- 
ncm Chriftianara emedio tollendam via, unicam 
nunc cfTe ejus promovenda? rationem. Sed ut eo un- 
dc digrcffi fumus rcverramur* Foventibus apud A- 
rAfos ^AlmAmont) & qui ipfi in Impcrio fuccedcrertt 
bonasiiteras,eoufquetandem (vcrba funt Msgni^- 
vilii) ftudio & ingenio profecerunt ut vix ipfis Gracti 
cedere v\deanrur. Homines fciL acumine & dili 
gentia praeftantcs nihil in ullo literarum gencre inta- 
#um reliquerunt. Nihii habuit Grtcia eximium, 
quod non fuum fcccrint, de fuo quae non acccperant, 
rmiltanon minus eximia protulerunt. Langucfcere 
fub barbaris Turcarum armis cseperc demum apud 
eos hxc ftudia, & cum honore priftino, priftinum 
etiara vigorera amifere* 

x^iutbor tcgis Jjlamitic* CMohammcd] Refert Ab- 
mcdjofcphi filius, alios fecutus Authores, fuiflc Pfeu- 
dopjrophetam iftum cm^-I j\ <>*=** uj+«> (j/* Jj^ 
primum qui appcSatus fucrit Mobammcd % vel ^hmcd. 
Cuitamcnhocafiercnti ne fidem adhibeamus facit 
quod ab Affohailio refert Ebn ChalicAn in vita celcber- 
rimi Po6t# Phara^daki. fcil. (^/* uj*W <_£ <J^A 2 
*Z\X)\ ^l $XS^J\ ]&4> imS *+i uc*?ioncenJlati»tcr 
Arabcs qucmpiam bec nomiric appcllatumfutjfe antc cum^ 
tribus tamummodo cxctptis. Quartus ergo k&x'/fla- 
miticx Author, o^/^w/w^audiit,nonprimus, nifi 
f orfan quod alias de Prophetico jpfius munere di 
cunr, fuiflc ipfum fy^j ciWi ^j Uo^i Jj \ i6 7 Pag.tf.17% Etv.lib. cy&\ ■er ir LS )\ Digitized by VjOOQIC AhmcJ Ebn 
Y.fdr", & 
Aljannab* ioJ* <jUaJT <j£frimw» Propbetarum creatione y ticet uttimum 
™*Jfw n ?> jdem hk cfc npminis hujus impofitione af- 
firment. qnod ipfis xpwv}*™ in promptu futurum, fa- 
cile crcdiderit qui rationeip ob quamtrcs iftihoc 
nomineinfignititraduhtur, perpendcritj fcil. .quod 
patrcsipforumccwnde-A/^ww^ quodam prope- 
diem mittcndo audiviffenr, fieri poffe fperavcrint,ut 
qui ipfis nafcerctur filius, ille eflet Lsfratum prophe- 
U. Hiftoria fic Ce habct, rcfercnte Ebn Cbalican, Sof- 
yan Mojajhei iiiius Homran RabU^ & Ohaiyah Aljotahi y 
cxxm legationc fungerentur apud regcm qiicndam 
* cjui amiquerum mommemafervolverat y moniti ab 
illofuntde Apoftolo quem mitfurus illis cffct Dcus, 
nomine Mohammedc. Hi igitur,quojum unufquifcjiie 
uxorem fuam gravidam reliquerat^ voverunt, fi qa- 
fceretur ipfis filius, fc ipfi nomenilludimpofituros. 
Atquc i*a fadum cft ut antc itlum, jam olim ( ut vo- 
lunc ) co nomine defignatum, tres alii apud K^irabes 
cffenc LMobammedes 9 qi\o$ tamenipfo pofterioi es fa- 
cile ftatuent qui illius refpe&u primum hominum 
parentem^non pxihs Adamum^qvkm & cmss^ ' y\Abu 
Mobammed } ix. Mchammedii p*trcm,audiiffe credant^ 
qtpote cu jtis Ipx * rcrum creatarum prima^&divinio- 
xk ori^inis particula, jamtuminfronte ejus, inftar 
I^un^orbejamplenofuIgcntis 5 cmicuit, quare dum 
pvirni horainis crcationem defcribunr,dicunt cogno- 
vifle : Angelos ^o\ <Jj*> (^\ .Juj *_!*«* 1t>*at* 
Mehammedem, & prajianttam e\us % antequamnotum 
haherent Jdamum : quod & hoc ipfius di#o confir. 
mant, ry^Jjj UM (y*> ^j - W-£ (J^£=> Fui 
ego f>ropfota % cum *Aiamus % adbucimer aquam & /u* 
tumejfct* 

x^4h Jj^l i. *. 

^d verb. cur 
rcientia libn 
prioris, feu 
anjquiV * Ab ipfo dU 
fium ferunt, jJUS OlJLa. gj^. /• <• 

Piimum quod 
creavit Dcus, 

crat.Iux mea. 

MimedEbn 

Yufcf. Digitized by VjOOQIC NOTiE. 

K^ib lfmaele J ReGurrendum hic ad ea quar in fu- 
perioribus de Arabibtu infititiis, five Ifmaelu poftcris 
diximus, undc & corrigi poflimt nomina qua? non a- 
lias reponi poflc quam confukis excmplaribus Ara- 
bicis monet author Cbrenici Saracenorum quod una 
cum Latina y^tlcorani vcrfione cditum eft. Sypcreft 
bic monendura fttius ipfis videri ut in recenlenda 
Mohammedis genealogi^, non ultra Maadum tsfdriani 
filium afcendatur.idquc cx ipfius prsecepto. Ita \^ih. 
mcdEbn Tuftf^ o» ^^ (jji (^jo^uuji JU> 
<J6j*. (±j\ <-*£ o& **" (^s* ****> <Lj 'jj^**' Ll^ 

9*&j i.e. c^rr/ tAlMaftrdi ] vetuiffe"Prophetam\ ne 
intjnsgeneaiogia ultra Maaduni dfcendatur , ac juftfe 
cumaispfum ferventum fuerit^ fubftfitre. acctrtcfc 
cundhm t\m mandatum & interiitlum, fubftftere decet. 
Quam autem ob caufam liberiter ibi pedem fiftatit ab 
AbnlFtd* difcimus, fcij.quod de eorum qui inter ip- 
fatii & Adnannm interccflerint ferie <** ^ <-***■* 
ci^i.^AC Inttrgtntalogosconvtniat, nemint contra- 
Mcentt, & Adnanum, epofteris ifmaelis tu\(k cxtra 
dubium fit, de numero autcm corum qui mcdiiin- 
ter Adnanum & lfmatUm i ucrint cohtrovcrtatur , aliis 
quadragintacircitcr,aliis feptein tantum riumeranti- 
bus,raaximaautemprobabilcmeam efle quam ipfe 
ineorum nominibus recenfendis fecutus fit. Diclum 
zbtAkttAbdallah^lBaphtt quodam fertur *-*"* 
O^JL, ^bj^Uty (^^cj] ****** «d3» Jw 

j*^o*x*i c* 4 **** '^> G * nt * lo l %A tMobtmmedu 
nfqutadAdnanumurtAtft^nltraeumnon tfi cuituto 
inniumur. Mirumejt Mohammedtm^wm nihil ig- 

Z» norafle 169 L.i». v. fnpr.p. ft. Digitized byCjOOQlC 1 7 | NO.Tifi. noraflc autumant (acprarcipueconfultum, utvide- 
tur ) hunc fuis nodqm,tali vindice dignum, non fol- 
vifle. Potuit fi Hbuiffet, inquit AlKodaitu. at cum 
nonfeccrit,nihil certi de iis qui ante Adnanum; ab 
Arabibus peti poteft. 

Antio Alexandri 80*. 3 Alii aliter . anno Cc. Ale- 
X4ttdri 881. Ut Alkodai & Hifl. Saracen. 8 8 1 . ut Afal- 
Feda, qui annus Elephanti primus, regni AnuSherwani 
4*. Bochtanferi 1316. ( AChriftonatoad Mobammt- 
^wannosnumeratidem578.cxceptis meniibus z. 
diebus 8.)Errore ergo fcribarum manifefto apud no ■ 
flrum pro S». fuppofitura vidctur. 91. 

Antequam autem annumttatu fecundum tranftgiffet 
mortuus eftpattr t\m.j Hlc ctiam in re non magni 
momentidiverfasnotarcliceat Authorum fententi- 
as. Cum bimeftristantum cflct,vel fccundum alios, 
cum adhuc in utero matris, inquit AbulFeda, qU od 
refert& AlKodaiabEbtnfaac* quodam, ab AlTafa. 
rita autcm, poft eura namm menfibus 2 8 . 

tMonacbmnminem$ira.^ ita&tJbnl-FedaJa- 
flum autemhoc fuiflenato Mohammtde annos r?.*at 
juxta AlKodaium 1 j. ut & juxta \4ljannabium s qu i 
& ahos duos Monachos ci teftimonium , antequan» 
raunus Propheticumvenditaret, pcrhibuiffe refert, 
fcil. ^h~* 2{sftorium quondam, & <jAo* «4/-1 
dafum. .' 

Chadijahj Fuit illa> tefte AhulFe'dJiio\6 ^U 
zr^i^T M<r < Atrix »°teU t opuUwa. Tribusautem 
Koratjbidarum finquit idem > \, U 3 W ^^ Fuit 
popitlus mtrcatuf* deditus . 

■ nuxitcrgo iHam JDotexo. Camelorum U t AbuU 
Fida % ijunciarumauri, ut Aljannabim h quanquara 

— — — , „, .,- /_ alios Digitized byCjOOQlC N OT£ 

alios aliter tradetc aflerit 5 & orationcm elegantera 
habuifle-rf^Tj/ir^wicumcam Mohamincii dcfpon- 
farer, in qua Kortifhidarum fupra reliquas Arabum 
tribus nobilitatem, & Mobammciis ipfius virtutes 
praedicavcrit. Oratiunculam iplam quiaad morcm 
iftorum tcmporum illuftrandura facit c 7 ta parte 
*libri E&» HamduMjcictQmus^^ tc£\N ^U cm^* f 

1 jj> LjJ Jdia^ <J*A*4>1 ^u **A>>t &— ^6 ^^t 

^^c r L£=*Jt LjiIj^ Ua^*^ Ux^L^j^ 

_jui ^u js _ju» ^ ^1% ^ ^j 

cJU> &«*<>£» ^ Hj iUayXttt/* K^W cta]> <Jk 
/j+* ******\ ^*} cS3p^ J&* *ft» U^J *4S* <>^*** 

,Aa£ cilc^l i. c* £«j Dcoqui nos ejlirpe Abraha- 

mi, & fcmUetfmacMs conflituity & nobis rtghncm fa~ 
cramdedit, fy domum ad quam pcrcgrini utidiquc con* 
currunt) fy nos \udiccs homimbus { (latuit. Porro, jMo- 
hammed/f/ttff AbdollahiwjW/J met, quocum non*ex 
tqtto librabitur c Koraifhidis quifptakt^ cui nm pr&porfr .' 
dcraturm cll bonitate, & exce/fentjia, & intclUttu % <£• 
lforia y & acumine^ ctfi [opum inopsfucrit^ (ac ccrtcopcs 
umbra tranftcns ftwt,& depofitum quodreddi dcbet) defi. 
derh Chadijar fiiU Chowailedi tcnctur^ iBa vicifftm 
ipfias, quicquth autcm dotis vicc peticvttis^ ego in mc 
fyfcipidm. 

Ab iUu McdimmquA Yvhnb cfi fugit 3 H#C ibga 
vulgo S^srAdifta eft 3 qua? vox ( tefte Bbnol htbtr) 

Z 3 - ufu I *V 


Digitized by VjOOQIC i7* | NOTi£. ijifu obtinuit ut \Sj~Zj pi>y O^^y £y*^" 
fA>UU (JIjWj \Mtgrationem i ttrra in terram & 
fri&ru cum (ecunda commutationem^ fignificet. * Binas 
autetn Heyas nobis commemorat AbulFeda^ primam 
eorum qui quod CMohammedi nomcn dediflcnt, a 
Koraijhidis male habiti,ipfius permiflu in vti&thhpiam 
Fugerunt ubi^AlaF^l AlNajajlui£vegte'3 prote&io- 
necontra hoftesfuosgauderent, Secutidam autem, 
hftftc jpfius Mohammedfr/\m cum Meccenfium fuoiurti 
iqjpetum luftioere nequiret,i»/^4f* (e recepit,arq; 
hxc^^A^)^Jai\ \o*>\ Moharnmedanorum dr^ 
initium eft^ a quo ipfos, annos fbbs numef are docuit 
Omarm curtl aliis antea urcrenttit Epochis. Aodia* 
mus qua? hac de rc habetr^^/^inhiftoria fua 

f* c&^js** l&J '^^ 3 c^* ri* s^" * a ^^ 

^r^ J^lj cJi*JU*Ji Jbjs* SUU* £^j3 (^V^cJx o> . **A VtttHt 

EbnolAthir,ef 
AlFiauiab. ■ 3 J r l*U ]y^\ f s f>P l <^ f-~* >U U*-aJc> i-fjZF^j Owm»aI1 ^r!^**} <J^|l ^— ^ 

f <j^"^U> (^/}4^* q/^^SJj ^-A^w (Js>\-£=J 

-^^ ^yh^ f* /V*^ d*-^ |^>^ O-r*-*^ o]j^ 

; ' ■ > - ■ . • •• » * . , Digitized by VjOOQIC N O T i£. 1 ^il^aik — *i)\ two|* ^jJUaAM^l ^>j$-* &y*2f*i& 
J — xiJ^ pU> ^j-S ^sjdlj &IH ^J^Jl^ 

t^U** jV fy&ai- {Ujj* SLJU» ^ ^cX*&ll ?4>A qI&^' 

f/T^ \ &" 'ir** f • e« Supputabant olim Gentes annot 

a cafu aliquo inftgni, & rtgflp f(g$m , cfa. Ifmaelk* 
autem a k condita Caaba , nec atiter numerabanj ufq/te 
dum difptrfi ejfent M^addienfe^ atque £exihde "J quo- 
tiefcunque exiret gens dliqua } Teharoa, abmeffufuo 
fupputabant, deinde ak anno* Elephanti, & Die Al- 
phajar. guiautem Maaddoi Admnifihmundieunt, 
a tempore quo Jorhamidae Amaiekitas deviftos e 
Me,cc# ditiombm expulerint: dtinde & a diebus qmbtu 
cnmmifa inter ipfos pralia $ ut apraiio Ebn Waye! , & 
abello AlftafuSj & be/Jo Dahes. Hamyat autem & 
Cahtan, fupputabant a Regibmfuis Tobbais,#tf /w£ 
igne Derar ( ignc fcil. qui in locoquodam lapidofo 
rcgionis Xamamnfis appar»it# ) tttm abimtndationt 
Arem, dtinde ab ^Ethiopum tn Yaman incnrfiont^ 

Gr*ci m * 1\V * C u l m r M'hi~ 
fioriam . v.fip. i Digitized by VjOOQIC *74 ^aibus & 
ipfi intcrfuit 
Mohammedes 
anms nattts %o» 
Ut AlKodai,^ 
MFirauz. &c. P. xo.l.j. N O T JE. 

Graeci v L t*b ^jRomani ab Aiexandro numcrahant, 
C<5phti a Didcletiano Cophtita, ufquc tn hunc d/em. 
M4gi agfcm ab Actemo tum acsede Darii, & Alexan- 
Axijempore^dcstf^c a ttmpore Azd-Shiri - 9 tum a rtgm 
Yazdcjerdi \ C&m aiitem mitteretur iJMdamwc- 
Jtr r "rmtiQrzbiitn KjArnbes ab anno Eltphanti, & a Dic 
AlFajarjf^. d. Bit. fcclcris , feu Sctltrato y fcil. L^i 
^W^j /^ *a$ ji*^ ( ut loquitur AlKodaius ) 
bbeaq\i«1 aKasi!licita& irttcrdi&a tunc pro Hcitis 
ha^ita ftnt, feu quod bello inter Koraifhidds & tri- 
bum A'4/j A/4^ orto, *pra>liainter ipfos commifla 
ffntmerifibusinquibus fanguinfcm tunderc apud A. 
rabes illicirum , ut AlJaubarisu.AlFirauz. AlShare- 
ftaniua &c. ) nec alitcr fupputabant dpnec imperan- 
tc Omaro filio Alchetabi, intcr ipfos convcncrit ut a 
i uga M ohammtdu qua e regibne Idololatrica fe fub- 
duxit, a?r* initium fumcrctur. Ejus autem initiura 
ftatuerunt menfcm Moharram , ejus, quo fugit, anni. 
Conftitutum cft autcm hoc anno 17. vel 18. Htjr*. 

f£^\{j^(inquiiAbme^ *ALr* autem 

inhium, /ityVj/feu ingreflfui cjus <Mcd$nam) duosmen- 

ftspramiftrunt^ a mtmfe Moharram illudfumpfcrunu 
Initinerefiquidcmintcr Mtccam & Mcdinam infum- 
fiflevidetur mcnfes UWokarram & Scphar intcgros, 
cum 8 diebus e RabisiAml, retrfc ergo eundo & nu- 
merando tf§.diesjnitiumff*/™ftatuerunt pritrtum 
menfis Moharram cjus anni, refercntc tfmaele Abtil- 
Fell 

fiodem anno converfa eft Keblah , frc. ] cjO*^ I >-UJk£ Digitized by VjOOQIC NOTl 


i«.p\_*KJ! jLuuJb g^I O-^^ i^^At^jAlheUimix, 
Converft eftKebUb *dC**b*mmenfe K*jek 9 menfibns 
poflfngdm 17. veijnxt* *Uotfntnfe Sh**k*n, ejr t»\u»- 
8»meft\e)»ni»mmenfts R*m(t4*nf*ftf»&*m*nn9tfr 7» 
me»fibUs t mtfdiftum ver*vin»m4»oftf»g*n**nnu,*»~ 
tufc* q»*rfo t & i»)»»8*peregrjin»lto *nnofext*. Antea 
ergo,& dum UW«A«fubftitii Mob*mmedes y & poft- 
quamitf^JMwferecepifletinenfibus 18. (referente 
AhUFeM) fc.ufquead raedium Sb**b*n facieraintct 
orandum Hiertfolym* vcrfus dirigebant. £x eo tem 
poreCufam, praeeunte ipfo UMtb*mmedei rcligioi? 
fibifcopum figunt,adeo ttt i.4lKebUbjxixti AlC**k* 
nomina cenfeatur (tefte AlFirJtu**k*di*\ & &l*iJ \<J*\ 
^AblttKebUK i.c; populns ' KtbU , feu, ca?tus efga 
C**6*>»iaterorandcim faciem obvertcritium appcl- 
latio fit omnibus qui M«^wwr J# nomen dederint, 
fcdaruiwut ut inter (e difcrepamwin , communis, 
ut vidcre eft inMogrtb io verbo *4p? x apud Alk*ff*$. 
um'\xi\y^\ JaI, &pa(limapudt^/^4r^w'«w & 
Authorem Sk*rbo*lM*w*k*f. 

In)»n3»nte(t\t\»ni»m menfts %*m*d*ni] quare & 
tneafem iftum j~el\ j4*> Menfemp*tientUScti *bfli- 
^i»/M,appeliatum monet *Ebnol*4tb'trfa <»*• w»?U 

<* m 6 4 «*#, potn, & venert *thiberej»ffi fint, clun c 

contraapud^r4*« antiquioits crapula? & ebrietati 

dicatus Vidcatur. {.doccntibu* 4lM*kri* f b&. Au 

1 A a thore 4 i75 n 1.6. injAm Digitized by VjOOQIC i 7 6 [ NOTiE. 'Aljauhar. 14. AtM kriz. AJJaiifiar, *.«.» but i£notAtiti*l 
n \e\unabant (J thore^U^Jl <Ju£o) unde& apudillos Jkb quod 
Cjathum in quo vinum bibebant,feu<JU^-« >w/*/i«, 
ragenus denotat,audiit, fcil. ^j^SJl \j &*» -^LUW 
— ) l*bjl viO^J ^Ux^l ^^ ^quodin eo «»- 
modicivinum Mcrent, & frequenfem t)us menfur* u. 
(um babtrtut. Cur autem idem poftea Remudan ap. 
peliatusfit, exiifdem, utdc ex ^lfaubtrio, EbnoL 
o*/fcr,aliifquedifcimu«. UaI I^JUb Ui ^\ j\j^ 
^jXJl fc-UpJU U^i> *-*>dJUI jiiU) x^jb ^Ai] 

t^»-r* J l L*^ pW .,«£» I^a uijLit^ ^j^s 
<i#<>* i. e. Diritur e$s tim menjium ufteBatknes e Dis. 
It&o 4uti<fU4 trunsferrent, nomins juxta temporum in 
quxinctjertnt ratienemimfofuijft, menfemuutem lune 
in dtes Ramad jPharr, i. e. eahru vebementis, imidift. 
Atque indt nomtnfmitum. ut e contra (^coU*. J$. 
x *jds\ prior & ppherior didU, quod tunc remporis 
contigeritutcflcto*^, mn f u inquo domiaat^ 
«ir frigm $ fic & Rabiah, a vername terrae ftatu; Me 

tt caedes ////«r4/ proriunciarent *f«/3ir, quod OftW 

^ ■!■■ ^^a^ ffgj** Htjt*** igp,us f UM Vdcu- 

^nSni^TSufe %nifiaio[?a^ra. i ci P uetribus 
• md^mte&Rtjti jutlUr vocabatur) arque hic 
(firfcfleapud AiMakri^um Jegatur* t^ycz .y* V4=- 
JjUV^; ^ante CHfhmmedtm , *j UQ ii nwnfis. 
W44^*, .qudd ckMlaat <-&£>**: differgtrtntur, 
- — " __ /eu Digitized byCjOOQlC \ NOTiE, 

fcu a fe inviccm difccdereat irt co tribm : Sbatval t 
qu6d ^b6l Jj^J \\ **t hJ*&s. mttfjMski Camtli tau» 
d& fasiDulkdidab ft\j*i ^J ^JP**- quodeo mea* 
fc domifecontjnunt^ DulHafiah autem^quod eQpcregri- 

nvionts fuas religionisergo inftituebant.&A ^^\ ^iL ' 

finqutc Author J^J^\,^^) Erat pcregrinorum 
conventas~atemport ufjue vyibrabami & Ifmaelisfcm- 
per die dccfmo DulBafiab. Cfltn aiitera ita fierct ut 
IgJ.^» *u**J 1 jU <>>\ ^ Qj%i V ^ ^- ^i* inoidertt con . 
VMM Arabum inpmnes anni tcmpefl+tci , tJir tempori 
magis commodoprofpiccrentiquo fciUmaturi eflcnt 
fru&us, &parat#fruges ) &c. rarionera randem in- 
tercalandi quandam zjudtu ( ut teftantur Authores 
modo laudati ) didicerunt, quam Dilationem [ feu 
tranfpofitionem menfium ] vocdmnt ; qu* tandem 
ZLMobammedevcxiuac fublata. Antiquifus autem 
aliis,apud ^Arabp^ fiominibus gaudebant menfcs,id- 
queprodivcrfatcmporumrationcjvartis, aliis fcil # 
apud Tbamudum, aliis apud eU>Wl uj^\ Arabes />*- 
r§8 % aliis apud *£>U1 \ ^jd \ % (ccundiordinis ^Arabcs, 
utloquiturAuthor^U^ldt^. \ 

Eodem cum collefia ediverp^c. 2 Uoc fa&um ad 
annum quintum vcfcrt^ulfeda* 

%Anno quinto pr&luim Bani Labyan] Inter attoi fcxti 
gefta refcrunt AbupFeia & Aljannabttu , &c. 

Fortas Caibar r 8lc. ]quas 8 viri loco movere non 
poterant. AbtAteda. 

Dccimo demum in^ituit ptregrinationem valediftio» 
nW} Nominij* rationcm reddit AbulFcdafcr* u^ 
Uja> z&s* J *Si a\ Oy) \ appellata efi feregrinatio valc 

Aai Aiftioua m oppotPttfft. v. Surarot* 
caufeah, 

AlMakr/Z <y 
Naflik azhar.* l.ii. 
p.ioJ. *j. p.iiil.if. Digitized by VjOOQIC >?» I NOTiE. Uiu v.eyAbotFccl, 
& (i\ Jaunab, 
«*r " Snarhol. 
Mawakef <jpc. 


^i t/er- 
buncumiu* 
tantumfypet. 
ejfent npCtes 
ifeuJiefl* 
taenft Siphix. 

fftapOtiuSTi* 

dendum pjto 
quam a8. cju» 
we»/if Siphar 
i^tantm ba- 
\beatdes% dittiouit, qu$niam*$namptiuspojttamptrtgrlnatus tft. 
\ Ftbrkulkcarrtptm ] Ita AlFirauiabaditsa t£$xpl 

hterpretatur ^^ <J^>t Ftbrim ltviortm % qtt* ta- 

men poftca adco mvaiuit 3 ut ci ad ddirium adaftus 

vi fufs fit fuorutn nonaullis, ac inprimis OmaroUi 

Lxm«^. ^yi iuU ji iidUl <Jj*y (j^J ^^ Jlit 

♦ *1H ut fc Iwfafr K^ilSbariftansus % i,e. C/w* ifow. 

hfctrttPr$phtum$rbus % (fuomsrtuuscft, dixst, Afftrtt 
nttbs atramtntum & cbartam y ut fcribamvobk Itbrum 
Wft*ft fbitum mtum n$n irrttis. Dixit Omar,Pr*v*- , 
luitjtrftdtlor 4p$Jl$l$Dti x fufficitn$bsslibtr Dti Tfc 
Alcoranus jC^ trg$ multiplkartntnr imtr ivfos £ hac 
cfe rc ] vtrba % ( tficcntibus fcil. aliis, (ut & e B$cbari$ 
refert ^dljannabim) Affrrtc ilH calafnaf ium & char- 
Tam,aIiU 0w4^aifenticntibus,fciL nefcirc iilum pr* 
dolorequiddiccrct; Drfccditt a uit, inquit Propbtta, 
nontnimctnvtnitutcoram mt difctptttis. Dixit Ehri 
Abbas, Malnm, maxsmumctttt malum qusd iu ciufa 
fuit nt fcribtrts nobis ^ipoftolus Dts librum tftum. 

Ditm obiit dit Lun* sjui * %j . fuit mtnfts Saphar 3 
Juwa aiios qui duodeciraus RdU priorfejuxta quam 
fententiam f inquit AbutFtda > incidit dies raortis e- 
jus in natalcm ipfius f 27™ autem tyfor/dkmiuifle 

non Digitized by VjOOQIC NOT^E, •I m ■*•* « non quo obiit, fed quo primom agrotare coepit, te- 
ftantur Hiftoria^r^»wi&alii, diflcntiemibus ta- 
men aliis . Mortisipfius nuntius non eodcm modo ab 
omnibusexceptus eft, Erant qui mori ipfum potuifle 
aegr£ ferrcnt, nec iis qua: de munere fuo profcf- 
fus fucrat, confentaneum. reterente \^ib*lFedH 
K*JiSb*b4boddi*o, confluxiflc turbamqui darait*. 

rentcyU U tWj V UaJic o*4~ j*j «9* <-**£= 

<JU4 ^ *U! Jys> C> U SSfmOt moreretur tum 
\*p(etefiispronobkfttXjp*dDeum>yionit*certeefr.No* 
mortnus eft t fedf*bUtm, q»modof*bUt*s tfijefiu. Ex- 
cUmarunt igitar prdferibas, Ne fepelite itium, fiqmdem 
nom eft morttius ApoBolm Dei. His V-'4*9- Omur^ex - 
dcm intcrminatus eft iilis qui mortuum ipftim dicc 

rcnt, *— *U5 a»U !<>*** c/ J^c^^* 6 "^, 
^*^ Ufi. «U^l c^<^^!> l**yfe-H 
i>ixitOmit,Siquisdixeriimort»*m ejft Mohaaune-j 
dcm, itium egogUdio boc mtopermm.jiamdmfubU^ | 
tus efi in eeel*m t eo modo q*o f*bUt»s efi Jefm j refc^ntc 
^lSharefianie,. Vcl ut refert ^iUfrwukm ,6**? 

i^, \. .,,iCh. ju^* «*>u o. _3^% ^s*** 

^*^ c^^> va" hv" °** 6 ^•c/y*- v *»** 

^Jls ^ r «w> r «*^ <***-o*»k" <->^ 

c>U »^ o*-l Cteftt Omar excUmare^ dicens^onmor- 
ms tfi Mohammcd pli tfftrunt bjptcriu, verum Aiit 

Aaa f<*j Digitized by VjOOQIC i8o { NOTiE. 

■ i m • ■ - - . _ ; — - — ■ — 

fkut abiit Mafcs Amtanijf?//**, qui abfuit a popnlo fuo 
quadraginta dies t deinde reverfus tfi-ad eos ; quin & mi~ 
natus eftfe manus (frptdts abfciffurum illis qui mortuum 
eum dicerent. Compofita eft autcm lis opportuno A* 

buBecri tromtii, dicentisla^a^ a^. (jy^^^y** 

e^.4>. 2 ^a*. **U. ^/ ^# ^/af Mohammcdem, **r/* 
tmrtuut ift Mohamrocd $ fl*JJ/? ^*/7 ^r Deum Mo- 
hammcdi?, a//f »e ille vivit % morti uon ofaoxius*, Et ad 
fententiam fuam confiraiandam,cx Alcorano teftimo* 
hium protulit mortem UMohammtdem, apque ac qui 
ante ipfum fucrant Prophetas, manere*,quo audito & 
Omar*m fiiuxbzm compefcuit,atqj exindeab omni- 
bus pro conccffo habitum cft vere mortuum Moham* 
medem. Hinc tamen forian origincm fumpfit ca qua? 
apud Chriftianos pcrcrebuk faraa cxpe&ari a Mo- 
hammtdiftU Pteudoptopheta? fuae reditum. 

Mtcctnfts fuga comites ]| hoc cnim dcnotat vox 
(j^y** {4J} /f/A/^4j>r/^malccrgdquafianomine 
Jfrfa/' derivata urgetur ad probandum Arshum gen- 
tem Hagarenos dici, & #*g4r* oriundos- quam tamen 
& ipfi mattem fuam prxdicanr, nec dcdecoris, fcd 
glori*loco<ducunt ; fed aliisillud atgumemis con- 
firmatur, inter qua nullus huic locus. 

Ubi tum manfiuncntafua 2 feu cubiculo fuojVel,ut 
AhmtdEbmtuftf t<s 6i) ^jicjte**^}**^^ 
Kxi oU Incubicuto Aycfhx fub Itftoffuo i* quo mor- 
tuus tft. £co quo mortuus cft locoj moti fc. eo quod 
abipfoaudicrant, (j^jSj*?. c****. t^/j^o* Ws^t 
Sepeliri folitos Prophctatfodcm quo morertntur loco >\Jn- 
dc igitur nobis Mobammtdts cifte fcrre* inclufus, & 
magnctum vi in aere pendultii? h*c cum Mohammt- 
- difiA p.l^J.L *7- v. Abul- 
Feda, 

AlShareftan. Digitized by VjOOQIC NOTiE. </;/?£ rccitanturjrifu exploduntur, ut noftrorum, in 
ipforum rebus,infciua* argumentum. 

gui flurimai dtcunt, 1 7 . iHi *ffig**tit frttcr concw 
bin<u~\ 1 5. \^ib»lfcd* y Alkodai % tAbmcdJofcfbi filius 
&c. Liceat bic ad fcribere qua» habet (JMiimtnidts in 
A/*r^, 1. 2* c. 40. ubi quomodo probandi fint Pfeu- 

doproph<*tae,docethisveibis,^J6 ^Lr*'*) %a±+y 
<>b, aJUil c^ u^^l ^6 JU^UscI^a 

^ — l*JI JM oUyO J}1 !<** u>Li L4» (jsj^Xttj 

J* fj ^l jU^U j 1 *-~U^ U^o^l «*&* U-tf 
<Ji ^Dj* <±£=> U_ «_i 3JUI g^v^-tfj w AdJ -flWfl/ 4fl/l0» /4. lemprobandi^ efi ut pcrfeflionem pcrfona ipfim animad- 
vertas^ drinfaSic^minqutras^ & convtrfationtmob- 
fcrvcs % ftgnum Mttmpracipuum qtso dignofcatur efi Ji 
abdicaverit voluptates corporcas & eas contcmptui habue- 
rit, ( hicfisfuidtmprimus efigradus fcientia prdditorum % 
mtilto magis propbetarum) faprimisvero fenfumiffum 
sfuijvxta Ari ftocelem opprobrio nobis tfi , ac turpitudi* 
ntm rci Vtncrca y idcoqut hoc indicio dcttxii Dttss ontnts 
fdlfo dc afflatu Vrophctico gloriabundos^ ut ita fateficrct 
t vcritaseamindaganttbus > & noihtrroremindncantnr. 
Ffec llle. Quid igiturdeiftoqttitotus inlibidinem 
effufus,atquc hoc inter prarciqua muncris Proptietici 
privilegia habuit, ftatucndum ( Uxorum cjus nomi- 
narecenfent Hiftorici, atque.inter cjetcras Zainab t 
' quae *8i '/.* v.Maronitaiurtj 
appendie, ad 
Geogt* Nub. Digitized by VjOOQIC iSi NOT;E. ' AlJannab.*J 

Mi.Hejx. quaeprius fuerit Zitdi Ebn Htrttb Mobammeiu (nor 
(Joibini.ut volUiit da&iflimi Aforwi/rfinjibelloquem 
Geographix 2\0&/V»/?appendicem cfle voluerunt, 
fed j fcrvi.vocabulum ^JytMauU^ ccrte & Dcmtnum 
fignificar& /w-vaw.Z-aiiautem ifte fervus Mob*mmt- 
Au doao ipfi a CUdtjdb darus pcthibetur,cujus tarr-cn 
uxorem eum fuam efle vcUej,non ea ulus eft porefta- 
feVqaa forfan trt fiemiin fervi bona jus aliquod ven- 
dicarepoflet ( ipforu enim libcr tate donatum filtutn 
adoptaverat).fcd Prophcticd,qu4 fibi liccre , cjuic- 
quid liberct, voluir. Hoc tamen faclum cjufmodi erat 

Iutab eo,( *fcandali metu l aliquandiu abftineret, 
fedc&m non ita libidinis in praecordiis cbullientis 
flammas extinguere poruhTct, facile nodiim folvit, 
fi&o coelttus nmrio quo non modd illi fignificatum 
lAimiWtkef. left Dco placere ut Z*i»*b i Z4ido,hnac in finetn.di. 
miflam duceret,fcd & reprehenfus fuerit, qudd tam 
diu ab eo quod fibi a Deo pcrmilfum fcirct pae mo- 
*J3l -Qi <icftia*&rcverentidhominum,fecontipuiflet. Ne- 
*\))jo»w q Ueita taraen turpis fadi raacufam adeo abfterfit 
Cy ( "^*'! quuiobiUudpeccatia nonnullis arguatur, 8c xgti 
fatis ab ahis defendatur, ut apud Auiborem libri Al 
\<M4»Aktfi cjufque cxpofitorem viderc eft. Porrc 
multi funt Hiftorici in fingulis quas ad Mehtmmdem 
pertinent/puta,equis,afinis,muUs,fervts^irmis,vefti 
&us,utcjiflm>us,&c.) rccenfendis,quae,ut nonopera 
1 pvetiura vifa,.prudcns pras teriit nofter. inter canera 
Miftoriae Svattnic* Author fymbolifigillo infcuipti 
raerainir,quodfuifleatt ^/^sol^l , q UO d ?ertii 
! Erftnttu , In dnpltx ttftimomum, at magis perfpicuua 
erit,fi deleco£ In 3 reddatur, dopltx tejitmtnium, vcl 
I Dm tcfiimoai4 t quaf niro. funt i.Nonefi Dttttfrtw 
' . . Dtun &*? 3 * LS 1 Ettimes bmi\ 
mtcum *Deu$ 
mtgit timeri 
dtbt€t< ibid: Digitized by VjOOQIC N OTiE 

Deum\ l Et CMohammedLegatut Dei \ at AlKodai- 
m horum ultimum tsntum figillo ipfius infculp- 
tumtradit, fcil. .<dUI Oj^j o-**?* UHohammed lega. 
tuA Dei } ita ut tria cominetet ycrba, totidem lineis 
defcripta. 

Filiam unicam Phattmam$cr\ De qua ut & ma- 
treejus quid ipfe cenfuerit ex hoc ejus di&o patet 
( ref erente ^bulfeda ) jA^=» d^^ C^ . <^*~ 

o+zs" (ju> PerfeSlifueruntenfirumuit^ at inter mulie» 
res non reperta funt perfe&a prater quatuor^cil, Afiah 
Uxorem Pharaonis, Miriam ftliam Amrani, Chadijah 
filiam Chowailedi, c^Phatemah^//Wj Mohamme- 
dis. Eadem autem illi cJUiriam y Mofis % & Aaronis 
foror Cquicquid obtendant qui hanc £vw$m» excufa- 
rc conantur ) cum Marta Bcati Virgine . / 

In lege t i§o textu y venit Deus eStnajfr ortusffla Sair, 
fr manifeftatus a monu Paranis, &c* ] Ita fcil. verba 
ad Mobammedis legationem ftabiliendara dctorqucnt 

<JUa* \jasXaoj (^A*J (j^A^J J*^»*. J~&3 %U ^ 

^iL*^! Ksittatum efi in lege r quodQetu excelfus ve- 
ueritaSin^ & apparueritinSair, & manifefiatus fue- 
ritinParan. Satr autemmontes funt Hienofoljmitam^ 
quilocusfuit appariiionis Jefu % , & Patan montes Mec- 
c*quilocu4fueTunt*tparitionhAtoftaf* % i. t. Mobam- 

meiis. HxcvilSharefianiut. Eademfcre apttd Safi. 

B b oddtnum «»j /.17. /».14./. »i. Digitized by VjOOQIC i8 4 1 KOT/E. ,_ 

oddinum habcntur qui textum lcgisiifdcfti prorftls 
verbis,quibns Gregorius noiter recitat f nifi quod pro 
<3j&\ legat <JfZ>\ eodcm fere fenfu ) deinde fic ex- 
plicat, cffctcllSsir^e^SiJ^ Momcs tMtfti- 

**, atquc hoc indacari ^*»*c ^ cJa*^1 8J1^»1 

Demiffum a Deo Evangelium ud Jefam 9 Pdrdn^aatcm 
\_^JUa. j\ '*.£=** UMeccsm, dut montes ejus 9 & fig- 
nificare manifeftationera Dei inde fa&am *— JI^I 
j^ar" &^«y ^* <*lH^ demiffiovtm Alcordrii tdlt- 

, gttum itfiwiMohmmtiem. 

'P.17.& I. '» rr * '* libro Pfdlmorum 9 ifto textu 9 lidniftftdvit 

IDttts e SietieEcliUn Mdbmuddn J ita cerf e auoad fen- 
fum in vetfione SjridCd Iegitur «nat^D tf?*?D jww jo 
Pf.fo 4 *,x, 'in NrftK £ ftw* coronam glorioftm Dttu oBendit , 
quam ramen nulla, quammihi adhuc videre conti- 
gtr, V«fibnum.^r4^4r*«» fequitur, quanquam om- 
jnes e tyrwf* tradu&x videantur. Scd duas eiTe in 
v 5j^/iWr-ttanibtrs verliones monet Gngorius notter, 
c^u;sdign$(u"neqdas hic apponantur vcrba, \&&j 

;^M- (^Af^ S^* ^ 1 -^ f!?-^ 1 'Ca^-* 1 * 

bj&tf Ssfc^ cJtf&s U^JUb <J «eJiJuH-^rjxJ J0a*«o 

(^ ^JJj^UJV bx**H ^>^iJ I ^ i^UiJ \ U\j 

&<x*i\ wJ\ ^* 2 ** ',*»£<Ji^^l ^ ! 5 j ^CiJtH J » J, 
(^U*> <_£ &-UJ c^«Sj g-xW ! (^jo! (^U> <J 

cWuJI Digitized by VjOOQIC NOTiE. 

^yfr. **> '^jWJt J>\ k3*jA\ cs* 0y^\ 

<W* o^ u^ ' forf" feftuagintallMcrpte- 
tum 3 iUa eft quam fequuntur afudnos do(H 9 & qua Qrt- 
corummamfas teritur % aliarumqueafudChriftianos fe. 
8arum 9 txctftis Sjris t ac prtcipul Qrientalibsss : Siquu 
dtm extmplar ipforum quod fimflex afpellatur t quia qui 
auieUborkrunt) de ornatuverborum foSiciti nonfue. 
runt 9 couvenitcumexemflarijttdaerum, at Sjri occi- 
dentaiiares, duas babent verfiones, fmplicem ifiam qu* 
i lingua Hebraica in Sjriacam tranftata tft foft advemtum 
DomwiCbrifli temfore K^dddai ^Afoftolii vtl\uxta 
alios, anteeum t temforeSaUmonUfilii David* & Hi- 
raw i & aheram figuratam , juxta ftftnaginuftnio- 
rnmsntcrfrttatientm \UngukGr*cain Syriacamtradis- 
clam t longo pofi Salvatorts incarnationens intervalb. 
Scdutredeansus ad textum e Plalmo citatum.To. 
nent licdt ita verba in tranflatione Sjriack t non hic a 
fenfu.fedanominisnotationc petitur atgumentuoi, 
ut fcii *>♦**" UUahmud, indigitet Mobammtdem t 
quod fi & in verfione aliqua Arabica repcrirctur.cum 
tamen in fonte Hebraico nihil taic extet, corruit argu- 
mentum quo Mtbammtda corona&Rcgia &Pro- 
pheticafulcitur. 

in Evangelio dtmum t ifto textu, ft egononabeam, 
faraclttmadvos ntnvtnitt^ unde uttfr homina leu 
titulosblafphemiimpoaoris h^MParacUum nu- 
merant. tefte vAlanmbio : quin & alias mloco non 
uno, ante Evangclia a Cbriftianis corrupta exprcflam 
ciusfaaammentioncmfibifaciie perfuadent, idque 
abipfis Chriftianisedoai, ut rcfcrt Author modo. 
laudatus • CMobammtdem fcil. AlStltncium , nclcio 
qucm, aSaccrdotequodammagni inter \Chiftunos 
. ^ ' fib * nominis 185 /£./.4. Digitized byCjOOQlC i86 | , N O T i£. /.<*. norainis didicifle nullibi extare Evangehi exemplar 
incorruptum^ quam apud (c unum j ac Parifiit. a\tc- 
rum, atque e fuo multa coraro ipfis legifle in qpibus 
multa & pcrfpicua dcMobammede narrajfffttur. 

Narrantar etiam de eo mir acula quddam^^p\yx a *h 
AlMi\fi*t, ca propric miracula vocant, qu* 
Prophera ad Prophetiam fuam confirmandarn edit, 
atquc eo modo diftinguunt a oU^ feuy%«»,qu* 
fepeavirisfancliseduntur, ita tamcn ut Propneti- 
cam fibi digaitatem non vendicent» fic nos docct 
4\Kaffaim «oUJJ (J>U. ijA jj^Sa yb &*L£-J1 

&j£*i gj*UJf <J+*})j ^Uj^U Uv^w \yj£=± "i 

^f** &}£=>4,yilCaramab efi manifeftatio reialicujut 
qtu ordinarium rerum curfum perrumpat (Teu tranfeatj 
manu'perfenacu)ufdam t non eo»janc7a cum vendicatione 
prophctiAtfutautcm nou conjungitur cumfide & btnit e- 
pcribut^ocyu? g\,i>xJ\ at qua • eonjungitur cnm ven- 
.dicationeprophctifivocaturv^", De proprietatibus 
ad veri miraculi conftitutionem ex ipforum fenten- 
tia requifitis, videre cft apud Authorem Shtrhol iia- 
mkef, His auremquaeab authore noftro adducun- 
cur, addunt alitejufdem farina: multa,de quibus quid 
cenfendum.fic docet Nobiliffimus & Dotfiflimus 
.Huge Grotiui m 6 . De veriute religionit ChtiftianA \i- 
bro, ubi & ipfc eorum nonnulla recenfens colutnbx 
m Mehmmedit Mtcm advolarc folita; meminit,cu 
»uf c.u : < n.jljam apurf eos mentionem repererim ac 
C m. iiJ. Viru.n ea de re confulerem, fe in hoc narran- 
-.■-•-.—• -. r — . , do Digitized byCjOOQlC NOTiE. 

Jo non UMehammediftarumfod noftrorum hominum 
ide nixum, dixit, ac praecipuc Scaligeri in cujus ad 
iMamlium notis idcm narratur. 

Luns Ftffura ] fctl. Ciim peterent ab co Korai/hi- 
>* <JMeccenfes fignum. ^te* (^/**5> ^iil f*^A* 
>*4*& d* 2 ? ' \)\/ & oftende*tt ipfis lunam in duas par. 
es fjfam adeo ut montem tnter eas viderent. At menda» 
:ii arguic ^dlnodhamus (apud AlShareftanium) Ebn 
Mafudum m co quod hoc a iMohammede fa&um 
larrct. 

^drhorum ii obviam euntiumprocejfta . ] Vel quod 
trboresut ad.eum accedcrent loco fuo moverentur; 
ta enim rem narrat AlGa^ali^ *Us\i 0*^3^ W* 
jLa$U U&^l jA U**Xa*^ Vocavit duds arbores, qud 
\d eum vementes coierunt^ deinde \ujfu ejus rurfum fe- 
uratdfunt. Caufam ob quam arbores iftas convoca- 
/ef it,narrat ^lKodam^ fcil.ut ipfum feceflum qua?« 
•entem obtegerent. 

guod a lapidibus fakiaretur^ fcil. refcrente o*/- 
Kodaio^xxm in Mccca convalles ptodiret «>=«* >« 2 
JU *Jdi Jj^, U 'i^*U r bU)l _)tt 31 t/^tj 
utl^ &JU&4 aUA43. (-/£j *Jj*- *^ cJj-^ c**^** 
^Vs^ 3 ^ j*f^\ W (^Jj* $* N °» iranftb&t per U- 
ndcmjsec ptr arborem cfuin diceret>Pax tibi^ O \^4pofto» 
e Dei j converfus ergoittc & cirtumfpiciens dcxtrorfnm 
fy ftntftrorfurh^ & a tergo> non vidcbat aliud quam arbo* 
es & tapidcs. Certe dc co quod apud 'Afpfjjhanie*- 
em abipfodi<Shimlegitur,minimedubito, fcil.^t 

*{on novi UptderrStn Mccca qui me falmaret 9 antiquam 
niffpueffem* y opod fietiamaddidiflTetjf^^Jfacile 
:redcrem. Bb 3 £*M 1 187 Afpahan- toi 1,2. ln Shirhoi.- 
Twalea*. Digitized by VjOOQIC M j KOTifi. UJt <>*. 

U£=»**?' 
ci>Jft*JJ 
Afpaban, 

furaconti- 
*ntns ^t^ 

^L-A^I 
JtSfctU 
/. 10. * Pttfriitrun- 
tum vtluuii- 
cmftXm* ie* 
iutat, 

v.Alkodai. 

/.11. fbid. guod aqua inter ipfius digitosfcaturiret. Dadeoui 
eflct cxercitui numerofo qua* & fuam & jumentorum 
fitim reftinguerenr, & lotioncs faas peragercnc, 0* 
»*» *cWt k*»A> (•>! 6 C , oU» j*«*o g-o* > fcttttR* 
qua angmjiiorfuit quam utin ea manum expandertt , cui 
tamen cum imponcret manum 4 adeo crevitaqua 
utindarfontisperennis, interdigitbsfcaturiret. rc- 
ferentibus AlGa\aUo y <^4fpabanicnfi t & AlKodah<\\x\ 
hocbis ra&umnarrat. 

gu od turbam mulim txiguo cibo faturaret* 2 femel 
8o homines oUc * ^**w oIcmJ lU^V o* quutuot 
menfuris bordti fybndo *> aliavice, ultra8ovirospa- 
nibus paucis quos manu fu£ attulit quidam $ alia" ex- 
ercitum totum paucis admodum dadylis quas mani- 
busfuisobtulitiilipuellaquaedam, itaut poftquatn 
faturatielFentjfupcrefletnon parum, ^lGa^ali. 

guodipfi adgtmifcertt trabs»"} fcu pr* defidcrio eju< 

gemeret i^ilGa*ali g^» O-^& R £o*f) o— » 
£**&. £*4* ^-Xa. ^aUJI K-J cUc V-J **JI c^sfe^ 

/*#<» ingemuit*trabs Qfcu columna lignea] javM $«*» 
pr^« orationes babtre folitm ejl, cumfibi fuggeftumfiru- 
xijfeti adeo ut omnts focii ipfiusvocem, veluti cameli 
andirent j cum autem eam adferecepifet quievit, 

guod 4pud eum qutreretur Camelus JfcW, de dtira, 
quam fcrvirct, fcrvitute. &X*^ Ju*Jl «,>*==> cm 
eiJuJI dt Uboris copiacfr priuli iuopia , quamapudDo- 
mittumfuum inveniret % Ut loquitur %Afpakani. 

&*od ei ttfiimonium perhibuerit ovit afia 9 cu)usar- 
mm ipfidixerit, Cave me comedas $ &c. ] At quam ini- 
quc cum Propheta egic, quod nbn prius ipfi illud 

dixerit Digitized byCjOOQlC 
NOTiE. dixerit,quamipfeguftu forfan veneni faporcm mi-l 
nus gratum dignofcere potuerit, ut ex ipfius confeffi* 
one facile judicare cft,.quam fic refert ^AbulFtda 

\^=s^j '9J&9 \-&« iya.\s ZajvSjv* SlA isGyQ*}) 

►> Ci^iu^ c^** cAj>.*A*J c ** expugnuffet 
«r&wChaibar ***»#/ ## Zainab Harethi//«,Juda?a, 
mw» vmwm infeclam, cu\us citrn accepiffet frufiulum t ac 
manducatum ore rurfus expuiffet, dixit, Narrat mihi hac 
ovitfe vtutuo infctttm effe, Aeinde, cum morbo quo mor- 
tuusefilaboraretydixit, non deftit mefubinde* repetere 
bolus Chaibarcnfis j hk autem vite ipfu cordis ww 
mihi rumpuntur. Poftrema haec verba paulo alitcr 
referunt EbnotiAtbir, & EbnVham. fcil. (J3}j W» 

quae fic explicat EbnolxAthir <J*»>b? <-*)!> U ^lj 

«#«wrii *w«^»Cbaft>afetif», itautme certis ttm. 
poribusfubinitviftrit vd cruciaverit iolorvenenU\us t 
hac autem vice\vtnas cordti mibi ptrrumfit. Ejufdcm 
ovisefudmcdiojftatim antequam loco raoveretur, 
fublatus efte iociis ipfiusBrf/Wquidam, qui prae- 
propcre cjus partem aliquam degluticrat,cui tres an- 
nosfupcrftcsfuit^*ww^« •**•£ c/^ 8 » c/* *MefiAinie 
vifm. Aljannab. Digitized byCjOOQlC AIKodai (s> 
Aljannab. ^.l7.Al5. ^Ufl 

* A>I> 

£p.Nawayi 
* v. in 190 j NOTi 

&" ULr&^ f}hh\ &&^j (j^^jW tc>& j£s± pb I4J 

^.AAsfe* *£&>^ ^/pc^Jl^sd! ^ysJI iS£==*$\ D$ntc inillum^ 

quimortisipftcaufa fuit % dpUrtm inciiity qu$ j^mport 
matrtm BafKari quaeum vifcndigratii vemrat^ ftc af- 
fatui tfi , Htm mattr Bafliari, Hac vict ftnft cordis mei 
vtnasperruptas vi buculU camis ifiim quam una cum.fi- 
lio tuo comtdi in Chaibar. Interrogatam autem puel- 

iam quare ftoc fkeret, refpondifle fciunt ^y<Jt& 

;*£:*}»** \aa5 (i>V^ (i>yjUX> UayJUul \i=J.* ^ljg» 

**> D/x/ ., fi Rtx futrit) ab tjus tyrannide Itht* 
rabimur % fin Propbcta futrit 7 facill boc ftrctpturus 
t&. 

Ut frtqutnttr fa&a prodantar, fed ut ftmtl fatrata 

rtctnftantur^ j&jti\ (explicare ^ilkaffaio in libro 
Taarifat) cft j>ycJ* \y iU*JV ^ C^^j^\ 
^^sajl .^c ftfdl»]/* 2iarrati$"c$nfiant % tr tradita 
ab homintbuiquos ntmu fufpicttur in mtndacium confpu 
raturos. fcil. * ^s>*£=a} f ut tdem alibi ioquitur ) ob 
multituiincm corum, atque opponit K^ilGa^ali Wl 
<j?.V>yi quxftmclacciduntyiis-qux \?\j* d^xsfafius 
fafta mtmorantur, vel pkares tcftes habent^ in cap: 
at miraculis a Mohammede patratis, de quibiis quam- 
vis prioris fint generis , minime dubitandum con- 
tcnditj cum l_^^'UU e^yi ^ljjjJ! &+ s £" 
Plura bujufmodi in unum c$Ucfia fcitntiam pariatne* 
ctjfariam . 

Innituntur magis uni Mcorano, in quohot pr$ tni- 
raculo habtnt J AlGazalt, M Ui \ ^jj*fo 1 *h=F*^ \ j* 

. ■ ~ JL£± Digitized by VjOOQIC &1 *Jj#> &aJW *>*** c#-^ U»»Jj U*X**I ^/-*> 
JiL^UaAil^ »-4^* <-#l* tULv» &&*}& ujd] Irty^j 

<_i°U* c/^ j** 3 ^^ (#"»l** V*i> f***^ *■ 
'ji^/*-^*» j"** jf *&♦* ^sV»' Ci/V f-^rfkV^yA» 

L^k Oaj^l M* 5 ** <s>V£=> ^ *M** i^V* ii>^V 

iht (fcil. Alcoranus | mirnculnm tfi mdximnm, 
qned inter hmintt ftrmdnt*\ ntc tfi trtfbtu frnitr 
emm y mir$oukm ftrmdnins/ttm ddimitdndnm enm.fr»- 
vtuvtrit s^ipfieus Dei ^drnbnm ek*utnttf[mes& 
dtfertiffim$s y nn$ temfort milUnis torum reftrU efftts^ii 
rdbnmPtntnfuU,q*ornmfiudium t & quedjndxim» in 
fnm hdbebnnjt, quoque frncifue gUritrtntur trdt elo- 
jnenttd- dtqut inmedie iffernm txcUmdns jnberet, nt 
quid tMfimiU proferrent.im* wldecem cdmtuU^ imVvet 
annmji de vtriUH t\us dnbitsrtnt $ dixtritqnt Dm w fi 
etngregdti fnerint bemints & dnnunes , nt aliqutd bnic 
AlctnnofimtU cmftodntjtuU» mtdt e»s foc fr*fiitnres t 
etfiefem mntudm dui dliis cemtnUrint, &d Ha?c illc, 
ac facpius certc in K^iU»run» r baec gloriabundus pra?- 
dicatimpoftor,omnibu(que apud ^r^icloqucntiae 
gbriaprxftanrilausinfulrar, quodeomagis mjrum 

viderivolunt, quddcJ"%j'y^ ^^*» >Di *Vs» 

I,.. " cc lAdrt ipl *< ij.ftx 'AMC Digitized by VjOOQIC i «•>» i MG-t&h) **m K O T _€. /. t. *Potiusput» 
tudm nfjudr 
Moikati.prcf 
ter extellznti* 
mfuam. \^i*«pXax* ^if^ ^^^l^j^ttncefferit iStDt» 
ktc tmnidcumipft Idittt ejjftiflui nuUi iinqMm fcientu 
tpertmJtderitjitfMnspervttomt^ 

rtt>UgrMiAferej>ri»*tmfwiKfdJ t *P& 
ter Arsfam igntrmiffimts^rfbtntti & imftientjtc fn 
impttenii f>*tst*s,Mh ab fpfo patfStamirac-ljfinille 
vej(jifcta alios^er m jUe aumcfatvefer Uljtjttuhim, 
at in un6 t^ilcirtnt 6o.t ete rpillia(quot forfan verfi- 
culos ) contineri» Quantt autem apud cos poflderiSj 
hocin genere,habeatur t^lctrtnm, raeminft etiam 
Ju4*t Levitainlib:C^^ubi//««/*MRegi C***rt- 
rum feligionis fu* rationc reddens.infetcattera ha?c 
afiett ^tnvoTftKna-i wmn "»p »3 r~rrwi 
p«tet >»a laxjnia^ «toapa ua»nnn xwo laaya 
nn« ntenao t»M "\rrni tfx* Tsaiart? bi3> csin 

vm«ftflB frtfitmnr mtm lihum Ltgis ntftn tjft 
"vtrht Dar, ttqueeft tnminft mtt^uinm^utdT-fni $f- 
fiuserttf* rttipert ttntmur, qnUntn fit hntt tfui almm 
ipfifimHm Hbrttmctntfontre ptffii j vt&vcl tmpitukm 
itnitxiffUtst*piiul&, Hane enim»genoinana cffe lc- 
dHomem,Bt4taTefpondeat Arttnm *#>* <*.*«_*-£*>. 
**£& coti&o^wfiain *ft, cumalfc» kgatur rrwWii 
& refjonendUBv putet ^«ft^ ew#j^*i *"»** Nton 
gravabitur autem forfan Le&or oculos eonjicerein 
ea ^ua? ad caemplarium quibas" ufus ftffn alterius 
margtnetrfadfctipta fcpeti ; Cum , quidam (ktgtri- 
«jfrnoftfUftt, tjuod de MiraculofUtn Mtlnitimtdizd> 
fcriptorum fide detraherc videatur, uf blafphemia; 
reum convitii? &dftis prafecntusefl£t,oppofuu &a- 
lius quidana $ui lea Ie_;erat,harc Verba, \£Jn^%JJc* 

__ Digitized by VjOOQIC NOT jE. I m ^«=»6 U (J& £*&\ &M\ \6^ <****»;& 
iW\ jyM &« $J* <J& 9>\ '***£&& °* fcj* M ....... — ^ 

CaiS^ &^'d* ; s«^'^ r 0^r v **JI }o*. U M;M u**A» i£&* *&e.Autbor bu\as \ihri t etftChrifiiu»usfowlt^utme» 

i» locetitnmeruit turfia b»c tonvitiu, eum qu* *tt»Ut 

Huveuim crtm iis q »$ taSchdt&ktr»libritrtptti*»t»r. 

DUitqmlibrMmAUUjedcommtntmisiMufirdvityUbi 

demirtfulisA Uohummede edith ugit, (e de rebttt quu 

* eommuuem rerum erJHuemfertumfunt^recitiJfe e* uus 

fanlct»\»»0*vimb*k**teomm»»it{»ffragiiMtefii~ 

mouium ei( fcil. quod ad miraculornjn patrationemj 

ferhtbhtdam^etfifefaratim aecefti $ng»Uri* ftntt*r 

tum. H»c Hfqui iffe. Ftrfa»attt4m»uibici»autb+ 

rem ttnviti* \ecit Stholafiicerumlibros »0»^ fer- 

volvit , ntt frefentit Itci feofum inteUexit, qutdfcil. 

ChrifiUuus, tfie, btc i» loa, »0» atiut egit qttam »t 

e*atu * vjris de&rinb extmHt his de rebm toffu- 

I . C c * uniur , # /hKicomra- 
nafunt* bttc 
miracttli (Lpui 
iffisiefmitfa Digitized by VjOOQIC m 1 NOTA ■a. t4nt»r t rtftrrttjibiutfiici Iflamittca? artieults teumtU 
Itrtt. -r— —. ^«f^ 'ifc** •»" «•» incufet quafi ea infiima. 
rtj& itMUtkveurt iggrtftM fifinon tfl ini}ftusytr. 
hU undti8uJfrtbttu&n*cin raaisgine a le&ore quo. 
dam adfcripta. IisautemquajeCommentario in 
Iibrum i^/f^tfUudatjConfonarcperitmtar multa 
&inaUi$S^holaftic»rumlibris. Ita Afpabauknfis in 
coramcnt. ad AlJHdawii librum gjy» di<3um, de iif- 
dcm miraculis verbafacicns, ^Vj J* jSl^ ^ o^ 

cty^ (jjtj&ji** W*W gi£*£*M ^oiJJL* VfO* 

^]yOV«M» lydttijpJlftctlf/9 uuumaurdtutttrum 

ntutmmuntbujVrtbttur fu§ragtis % at fimul ttnytuBu 
•vlm babtnt ttfiimtnii ctmmu»is- 9 cum f**[de fingulaf i- 
bus] tefiimtniumftrbibtntyfimul ctQttJi tantum fre*> ' 
f «»l «r.JMtf [ aliqua 3 frtuutnibr fatrata tfit 3 _ C 1« 
plurium mie nitcretur.^His gemina vrdere ett, & in 
fibro SharholMawaktf, 
Pi 17,1,26. 2>utrUm ntnuUBucirca radicts, &e. 3 Quando pri • 
** ■ ' mum,&aqutbUsmotaedchis conrrovcrfii, dote? 
Praf. 4. [ AlShiTtpmus, his vetbis, d^e^ ^ Ob5^i5 r \*\j 

Uac ^» J*>!j ^l^V» &c. JluUad diftntitnem 

cirta r^K/zVw^fcu fundamenta religionts^ -#r« tJffub 

fintviu ftcitrum [ Moharnmedts 3 h&rtfis Haabadi 

i^iljibanitnfisi & Gailani ^AlDdmafceui^ &jtn*Al- 

Afwtrknfts % cncaqu*fiitnm dedttrttt Dti, c¥ dtbcnt Digitized by VjOOQIC I NOT4. 

- .... i ' ■ ; t , ' ' ' ' " " " ■■■ 

& malt tidtm *fcribt»d** qutrum fthttnttipr amflt- 
XMstft&Wafti&unAtt&c, 

A** (ub)c8um fu»t T6t*hpdSck«laflics'] Cur ^U. 
-j^ssjl TbetUgiam SchtUftic4m reddfcmus primo in 
Ioco hic ratio reddenda cft, qua» facile paicbit ex iis 
qu* de ejus origine & progrcflu tradiuuthor modo 
laudatus, c^*^*» fcJ>***)> &**" <£&<■> o** <*JU» *> 

r ^aJ) R-JU* ^ L**JLc \jb\hj l««ff ^kaS 

eSkuJJj uikuJU f < i » lc (jjy*(jS* ^~* ^***«j 
^lioJyL? (•^sJlj D//W< infpttctrunt^t tftttfc- 
Itrumdoilif cjuidam Lbrts PbiUf»phorum cum imptrfntt 
iM*moK<vtrfu(fint i & tc-rum via+cum viis * [ fckn- 
tia»3 JlCtUm.mifcucruni , atqut, indefitcitm fcitntu 
fcculsirtw ctnfliiutrunt qtum lcit*U*m AlCalam****. 
cuptrant ^vtlquidptaciput^ dtqut tpudtts dtfpututur] 
&cv$trtvcrtit*r i *,udfit0 fit ifo dtStrmc-ntZicuvetbo 
DeQatqut it4 toti fptciti uomtn trihuutur^vtl qu od imi- 
t4ti futrint Pinltfopbts q»i fpeciem t fptcitbut fcitpiia. 
rumfuirum ( Logicaro fc. ) vtcarunt AIMantek, funt 
dtttem AiMamck & AlCalam Sjntnjmt ^\iomm u- 
trumq/f .Loqudam.five fermoncm denotat. Ac cer- 
teminime dubium eft Scmiphilofophos iftos dum 
fcienti* /ua* novorepert* nomenjraponerent, vocis 
K>yti Etyraon,quo a rty& Verbum , five fcrmonem 
dcnotatfte, deducitur atqucdiflereridiartein figni- 
• ' "• Cc 3 ficat, ! *95 

AJveirbum, 
wumliciato* 
rhte*uit m + 

Ibii. , *forf. Ugtnl. 

cum vus If- 
hoyfmi* Digitized by VjOOQIC 196 I N.OTifi. * Cui conjefta- 
rtfidzm facit^ 
iuiiinverfiom 
Litini MtU . 

is pro Jriffl 

hibettur k* 
%uentes % atvU 
dereefll.iz, 
c. 6* * In libell* de 

dlvifione/chn* 

ttirum, 

f InprtfttAi 

Etbk. 

a Moreh. 1. 1* tj L* 4 

Jp\ 

Nojifait inttr 
:ot iliquit qui 
utncarfemcal- 
leret, & Ron 
futt notumex 
ta quippiam 
fcculo ptiao? ficat rcfpexiflTcj vel roifan * ukimara nominis swxtp* 
parte-m, omi(Tapriori,cum prascipue de Dco rebiiP- 
quedivmi&velaliis, faltem refpeclu ad Deura> lo- 
quantur, potiufquarft^uod innuit \j4lShtnfiimtk, 
quod dc Dei vcrbo, fcu ferraone quo homines alio-- 
cutus dicitur,.difquirant. Women autcm licet 
T^Kt^rm^stiurCattiti (it, latius tamen quameara 
paterc conftatj jura fub ejus ambitu contincantur 
(teltc 4lGt\Alm) tum qu* ad <JiUui 1 Logictm cum 
qu« a*d ,»W^ Meiaphyftcavtfeu to*«yf<*peftincnt 5 
i>no fcientia cft platid hybrida c mrquUttiombu?Lo-. 
gicis, metaphy/icis, Theologicis, & Philofopnicts 
co.iflata,aliistameJi principiis nixa, aiiffque ratioci. 
na^di modis ufa, qiikm qui apud ipfos UHthdmmt. 
d4H$t^ aut pro TbfhzU faiioribusj aut pro do&iori» 
bus PMUftfhis habitiTunt. Undcapud illos in parti- 
tione fctcnciarurri, aitutndehoc commento fiientu 
uin^quad quod in eatum numero habeatur, indigno, 
ut viderc eft apud* ^vicenmm & f Nsjirtddimtm 
AlTitfitnfej». Multus cft in Scioits iftis reprcheaden* 
dis,ipforu nquc principiis & hypothefibus convel- 
icndis ( utpotc natura» mundi» cVordini crcationts 
noh raro c diametrorepugnantibus,piancqucabfur- 
dis)* <J\ti'mmdesjbt quis cos Philofophorum titulo 
dignos putct, aut U&Jt <^/« ^A*«*jt. rei alicajttt 
m turtm prfpeftim btfoijfe. Cohfona autem de ipfo* 
rum originc tradit, iilis qua» ab Alsbtreftamt di&a- 
fuot. IdcmaflTcrit&^c^iw^fca. fub(JW#A»/w* 
medsaifmi iaitia b ignotana illis haac de rebusad rc- 
ligionem fpe&antibus difquircodi artea^poftca cum 
oriri feclas, & in dubiumvocari religionis articuli 
c*pilTent,tnveftamfuifte,e|ufqueBfum efle ad co- 
* -ruftdem Digitized byCjOOQlC NO T M W rundem articulorum veritatem contra innovarorcs 
propugnandam,intraquosdum felimitcs cominear, 
Cfic jam pofrulante rieceffitate ) laude dignam efle,j 
, cun vero difputandi prurigine ulterius procedat , 
vituperio* Mediam fiquidem tcnendam putat viam 
intcrcesquinimiumfricnti* huic tribuunt, atque 
eos qut millum ei tocum relinquunt,intcr quos ui/- 
Sbtfmfi*, quifiqaisci opcramdarer, dignumpro. 
nuntiavit qui palo amsus per omnes C<4r«bum tribu» 
& ccetus circumfcrrctur , proclamante coram eo 
prarcone, 6£-\j '»j^\j ^J x l f-nW \£>j± o* \y± )<>a 
p$&d \ ^ , ffdtremutteratio efi ejus qui relifiit x^il- 
korm&Truditioneftienttn ^lCaUm intubuit, H«- 
refium interventu inve&am * carum gratta rctiocn- 
dam cenicr, nec tamcn nimis illi indulgendam efle 
*UH \d4i r?\* cs* <>X>. d^* ci o> 2, Neeefpt ut 
fitinomniugitneqniUMtfcitMUm calleat, *d bsrtfes 
uhfnBuUo^retundcmUs, atqucincoquiilH Itudere 
velitf equiri h*c tria, lcif. dirtgentiam, ut ei fcdulc* 
vacetjlngemiacumcn, & morum probitatemj at 
nullomodoferendumi^AW ^ *-*V<t> 3 » ut vulgo 
exflitetur. efle illam ergo intcr cas fcientias qu* non 
fint (-/& 0°p vclftmfliciter commcudst*, fcd L^>ji 
i^U^J \ dum inm modum fubfiflaut frobandJt } U-il 
*— &.U. <J&(±e>* V— . *i=» ^tx*^ Ottv*? ^ ^ e»aa- 

^\ {&> e>j**? g* \ <-**> <J H>^ Jir&u) 
Ub *W I r^ufiqnidcmitntium eidediffe ertnm htre- 
'ftum/ut nTtefrium fuEtum ejl iMiwcondufere qui 
vigm relitionit pere%rin4Miumcufiedia*t 9 frofter tn;u- 
riMxjtrAuumleorwtue Utretini4 y quuft illt mermit- 
terent, ncncjfct inier res feregrintnttbm ncceffartnt 1 Digitized by VjOOQIC JS.8 | f.iS.Ai. MM. K O T i£. 

- __, 2 ■■ 

. iA*px«W coniuttbfta &ttfjfatmbus hartftbus ccffaturam 
omntm kujm fcitntu ntctjjttattm, Sedne a propofito 
digrcdi^idcarnur,cxhisqua?di<aafuntqttid fit £/- 
mol 9 Caium % dcquidAl<Motacalltmin conftat, effe fc. 

Atealam *J oUf^ V cJb^b si^ut loquitur idem AU 

Ga&iliut mXfiwh & vritMotaca&fmiH <J>delh \)Jb\ 

j&rt \}>qai it tcbus iifquirant & HfpvttntJufiorcm ejus 

dcfcriptione cx F.bnolkofjai pfctere poffumus r ^£s)! 

ol«£o4Jl J\jc*\j *3\x*>j *\)\ <&\o&C ( Ji&*4 ff U 

^^V^^VS^dW^ gb^il &«AlGalam cfi 
fcicntia qua iifquiritur it Efftntia Dti&Attributu t)m 
& coniitionibus rtrum foffftilium circa trtationtm & 
rtjlitutiontm, juxta Canoncs iflimifmi^ vcl juxtaalios 

%X*x^\ '*)o)l\ ScitntU \ funimtntorum lcgalium qtu 
di articulosfiitiftrtintnt % qutftr dmonQrationts ctr- 
tas acquiruntur. Vcl ex Authorc MtJltaipaktfquiipfc 
hujus fcie&ti* Syftema compofuit, *** ><>*** Jt* 

au£J \ Scitntia qua iiontus ttiinur quis adconfirma*- 
ias conftffionts [" feu articulos J rtltgionisjltatisfroba- 
tionibus y & iubia fohtnia* Quid erit ergp aliud quain 
Tbcologia Mobdmmtitfiarum ScholafHca ? atquc ita 
quid Hcbrsorum 0*010 & O* W HODPl qoibus 
^r^wo^lXxJI & p^)Xil ^ifi rcddunt , & apud 
eorum intctprctcsLatinospcrSapitntiam vtrbbrumjb 
Loqutntts^ inteJIigendum fit, conftat. 

Sckntujuris^ ItaM*)i ^c rcjIdimiiSjCiuii taroeii 
vulgdobtinuerit,ut m**)\ Saccrios rcddmt. Qtjid 
- : autcm Digitized by VjOOQIC NOT^E. 

autcmfit 'i**)\ docei noi <^4 IJdfthArius i quod fc. 
c\xm genenliur InteHigentum^ feu ftritim denotet, 
i.%ij»»S\ >Jx *> {ja^J ) tum farticuJarittr ad fci-, 
entUm legit rcftringatar, ut ejusperitus $*tid\ Al- 
phtkib audiat. fta & EbnoC Atbir J^3 1 m» _J Vi$ 
jJLna. o$j UJU U#ji» ^Ub ]6\ v-S.»* *Xcj ^» 161 

Diciturdevirocumrem aliquam inteSexerit & notam 
babuerit, Phakeha,^ cum fuerit Pfaakth, i. e. ScUns, 
Phakoha, st uf» afud doftti obtiuuit, utfarticulariter 
defcientia legit dtcatur, &frofric ie eafarte auaxnirca 

ramtt occupttar Fb ergo Alt&ckho ekplicante Ebnti* 
Kafsaio ^Ml^UsJ» '*_ »e^Ul j,l4a>.^^ fl*H 
*4**A*H I4XJ0I 5f«»rw \udiciorum legalium ftaclu 
corum efrobationibus diflinolivis, Sunt enim ( docen- 
|te Authore Sharhi\<Maw»kef ) «o^UH J.&a^l 

^jvJti >.> t>jai> \ — * U«A>»<-t ^Wui^j&Jl (j/* 
tfjjfcj^ £*<v» JoVS JvU julJ}UJy&a o\ix&i\ 
^^=»\\ -Jx iS>jOc>J>j J4.V*Cj 9jX*>\j Jb.oVJUB\ ^«v^ 
^J 1 UJj*£».<jU*Al *». o^Jb. U*. c/VAJ \y U«5oi* J 
K*£jij i*Uc ^**u3 v Z*j s.ojyf ^*>^ <-^J 
, : . a^KiAJV^e^o dij *#>>lk UtfLfj jp«rf7«'4 
Cfeu fentettti*) < /<g* dtfumftaJuoramgenerumjuorW 
(t/tum v»n aliud y intendit qumipfam profefsiotte^t cum 
dicimmHcut eJlOmniJtMyOmnifotens, ^iudttns^ Vi- . 

— - ■ dtns } \ 199 Dd Digitized by VjOOQIC 200 N O T A dtnt^rjrc. ajqttt qua bu\us funt g&krh nominantn* 
Adfideiprofefsionem fpeftantia, F un&amentutiajConfef. 
fionesfiiei s &• ad born m confervationem oriinatur Tbe- 
ologisScbotafiicax Secundumgtnus eft ttrnmquibus tn. 
\tnditur opus iut cwn dtcimus, Orati» efi neceffaria, (jr 
Jt\anium eji pr<tcept*m t ati]nc b*c apptUdntur Praffica, 
& adramosfpeffaniia^ rfrdtrebus txttrtiribus judicia, 
atquebornm grattkinfiituta y tft fcitntia'\uris. Dchacj 
autem ficienria eadtm efc €/*/#•*«///, qua? ctepriore 
fcntentia, e perverfis fcil. ttominum motibus,& re- 
ligtoQiscorruptioneottumtiaxifle, atqueefle e^/* 
(i»l>, U£»Jl o^ j* t exiis qun intra madam fUbmatu 
datofiitntiamacquirtndicaiant^ non auttm fmpUtittr 

\fcituntctffafiaftnt. <J}UxaJ t>WJ t>V> Va*oJ 1 ^JtVi. 

>„ < j - ^-^ U^iuJl JJaaS j \^yam)\ <J*tic&\ 

^lkXiftJ 1 ^VJaJj {*»)**. ^VLUJI ^l *a.tsc*t 
j^aVib ^JUJlyS *AiiJ\i sjk, ^Aoyow (^iVJ ^! 

^VtaWJt p-X«* ***UJ (^V-si &\j4&J\ *£=>«* 
j*k*W '^>a*Sj -*Wl «LuAa^ dLsJb^ ti^J^j 3AM>» 

♦ V 


CrMfM 42 jfe w»W«/ in anxiiium vuadfuturum, at 
ex to fumatur quantnmfro viatico fufftdat % quodfi dt 
tffo fumtrtutfomintt jaxta nquituttm&ffarent Htes^net 
Jucifperitisopuseffetj vtritm arripittnt tSt tumjmtta 

cupiditajes Digitized byCjOOQlC N OT^ 

> — * * « 1 . — — — 

cuptiimts C iws 3 **de mnntar lim % *tt^utfit ut opm 
ftt *tgt qm ipfos rtgdt * rtgi auttm »pus fit rtguU qua\ 
ipfwrtgdti \*m vtr$ furifptritm % t*8ct rcgufam tjud 
rigamur bcmints, & vUm^ua cmppnanturrts intcr 
w % cum jvxucupiditatum f<*u um motncnu c$nttndMt\ 
tfiirgo jurijptriius D$ft$r rtgu <jr dirtftortjusrfuod *d 
vUmqu&rtgtturptpnluSi & mtdumtvs ctnttncndii ut 
itartdtftistisin \ §rdmm x btnt ft babtmrts ipforum i *° inmunio, deitlde Ful>jungit,UKX*x^ y> (^ c^wj 

t&)Jl *L*,Li Ja awwu»^ /^£so)* (^/i.O^ U td>^ 

*-#»<>JU i\ (js*(>n t>-**.yj b^ *$>y* W»osJ) w u 

^UaJLuJI» Jk^o) (>3 ji|« (j^V^lkS i^CUJl* (^a?.<^\) 
^j.Loi s\ (jjjJo. "2 l*« p»c>44i jJ (J^«\ ^ Uj o^yU. 
kydJI (Ji^ tfUJUJU. » W kwUtj i*£Ul ^j 

c) ^/*t)Jl *-Xc j^ o**J *— iaX*JUj ciWl. 
Oj.oJ! *«.b5 U^e o*«*"o* J» (^J^y **?<& 

^uinim» ftrtintt htc Qfcieotia^J ad religionem, non 
4Utemferfe, fed mediante mando. Sfifujnidem mandm 
agtrin qmferiturin fatttrum, rteqnt prficitur religio 
nififermunium. Mighautem&rtgnum fratres ge- 
nukHfunt h tfiquereUgiofnndamentum^ & rex <uftos. 
quhqttidmtm fundamtnto caret 9 in ruinam vergit t & 
cui euftot non efc tncaffum ahit i nonautemferficim 
regnum^rtrumor^Untftftrrtgem^ & modmrtm 
oriinectntiuenii, abi oriunturfites t eft fer fcieniim 


Digitized by VjOOQIC 201 Pirke Alitb. 
c. 3 .§• 4» 

§* 17. NOTA • 

■ ■ ' - - -Ni >'- 

\vrij, & ftcutguhtrnatio populi per potentiam regim 
non eft de fcientia religionis gruiuprimo^ verum detcr- 
mwatum quiifiu quononftrftcitur religio, eodem modo 
fe hAbetyfcientiarationkgukernandi^&e. Porrb,quod 
de ar&a ifta inter. WJ \ Uifundum, vi&U) 1 Beguum, 
& (j^ioti 2M/##w»,tieceflitudinc itaut vix fepara- 
tiin confiftere poffint , aflirmat, confonura cft illi 
quod tradit Apoftolus, 1 7V»,%.». jubens oratio- 
ncs ficri.Pr* Regihus, & omnihm qpi infuhlimitate ton. 
fiitutifunt% ut qutetam & tranquiUam vitam agamus, 
Quadrant & Hehruorum antiquiorum fcntemias, illa 
Uvpdmli R. ChaninM,rV&n * nttfao VTBTOin 

ijfts D"mnp nKt^KPwno jsSdSnp, ores 

pro paceregnitfuoniamuifi timorfu^ homines fe invicem 
deglutim vivos^net non illa R.Elee\erifmn P« CPK 

pmn.fw j-w T" 1 1'« °*rw P" 1 1'» &c, tf ™, 
j7/ lcxnone$via\err*i fttUHfttviattrrunonefilex^ 
fintnfitfarinanoneftUxyft nonjit lex non tft farino, 

<V»*J i_5 cV-M* L^JU &uJj cM== £>>' li$<><»t**j» 

js—J ^x^^a^l /»»»/* bociiflo (inquit OHaimonl- 

^inCommcnt:) alttram harum rerum ai aherims 
n 12) conducert ,, eamque perfctrtt Quanta autem iit 
mutuahscc inter regem & populura dependentia, fc- 
duld otfm populo ut inculcarent cavifle vidcntur 
Peiiarum reges inftituto cum in fincm fefto, quo 

o**^> <^UH jSj»* (_y-* <Jjt*. »i£UJl r (jj\£^ 

v*&U *** j^b**? ^»^** tir^^J 'U«**M c>WAM Digitized by VjOOQIC NOTiE. e>**.»i$>* Cfrj j^ 4 ""' oa^j ^^i Defcendcbut Xtx 
detbronoregio^ & vefies alba* induebat 9 amotoque \velo 
ac depofitofaffu rtgio,rts bominum cutabattftrmiffo cui- 
libtt(ftvtttnuioritfivimobilittis[ortis btmimbus) *i 
eum libtri afoqutrttur 5 quin frtum vHlitisxSr Kyigru 
ctlitnpfidtbat^ unhqut cumeis vefcebatur,dictns t Ega 
Utiusftfm evtbk t nequtfonfifttrepotefimundittnificul* 
turi, qua oferi vefiriperagitur\ cultura auttm ut fub» 
fiftat *rtgut debit^ ntque alptrum ttrum fine alttrottn- 
fifiertfeteft ; adcoutnos quafi fratttsindividuifimus. 
Fuifhocfeftumdie> v &*- Jnt» '<, quiprimus 
erat Jorm mah t five auas »U (^jp Di Uab ,tefte M. 
Katyinio. Tum ergodemum "firmafunflhacduo* 
regoum fcil. & populi . »i? % cum f« invicem mu- 
tuis opcris fuftsntent : quod cura innumeris pcne 
aliorumScriptorum» tum non paucis Scriptura» fan- 
a« teftimoniis confirmatur, inter quar,fi eam quam 
fumuntfibi, non tolum Rabbm t fed & Cbrifiianido- 
&ores, textuin Htbraicumtepc ex ^rabifmo expli- 
candi 1 rbertarem, hic nobis indulgere liceat, forfan 
& non male illud cenfebitur, quod Provcrbiorum, 
cXXx. v. 3 i ,occurrit,ubi intcr eaouat optimi funt, 
inccflus . nuraeratur «J> PTp* *v» quae vcrba fi 
dij&ionem enj*>K cx ^irabum diak&o mutuatam 
putemus, ut fitidemquodf*yW fonabunt, #« cum 
que, ptpulu$>tft t se\qutmftqutturpopulus fuus.. Ceitc 
non multum abit Paraphraftes Cbaldatu ab. hac ien> 

Dd 3 ' 1 *»S */**&& temia/ Digitized by VjOOQIC * " r - ' ' " MOTiE. tentia/ed nc quis raeaudacias iocufct, nihil affirmo, 

Vcruta Oycxi J j (>c l^Jte^sw} pb5^=aJ l tV»Ju&3 o» 
contin»*t* tfi oratioais ferieSy ef* apropofito digreflt p» r 
mas. utrevertamur, Uimmarei eft, cflc m*JJ \*AU 
p fek»o t Scientiam derebus cqntroverfis, ac littbus 
quae in extcriori hominttm converfatione oriontur, 
juicca Canonesreligionis 2i$h*n$medit& dijudicandi, 
& Mtiil Aph»ktb t de his rebusfententiamfcrendi 
pcrkum, cujus prascipuum ftudiura fit (^>U) i feia. 

y<a*>p/« confervsre c*mnem^uo4tvermrexm*hcm 
quod*UmJ>opkm *nmumgerens atii inferr etjnccnon 
de r^j l^M &to cfc <#«>*, '. r ^6s*4 o Uptfl oW^ }]j i>jos&\ £ feenerum im. * «.AIGazal 
©» Camus i« /.!*./.»; fligend*r»m J qu*»titate i v»l»triinM& multkalik t* 
ejufmedi q»od *dtxter»M *£th»is pr4m»ti*rc t, quin & 
de fjlamifmo, feu religloneejufque conditionibus, 
quantum ad eamqua? ore fit, profeffioncm . Siqui- 
dem quod ad cor i**il I KabJj e»c gy^*» ejm inte»- 
tioKtminanirirti non eft « ^lPhakib. QumI ergd 
crit wuUf quam juris (fiita Ioqui liceat )tamdvilis 
quara Canonici apud eos peritia t cujus heceflitas 
HcdtfitCuteldemhicfimilitudine utitur <AlQ*^ 
Uiacpl de r &fe5i JkzicuThcttogia SeboUJlic*) non 
alia quam qua* ifopKimr oblatronum tn via mctttm j 
prout tamen funt hominum mores, eum obtinutt 
gradura ut * fcitntU nomen quafi fibi propriura ven- 
dicet, necafii facile 4 pro do&is habcantur, quam 
1 qui rebus ejufmodi controvtrfis dJjudicandis ope- 
ramolcuraqucinfumant. 

Kjidquatutrreducantur capit *,&."] Sic eorum, 
de qoimisintcreosdflputatar, ftatuit ^AlsharefU- 
. »im i Digitized byCjOOQlC N-O.T-iE f *o$ nins y t>.cly> £>>! qu*tuor fundamenu t quar vocatj 
^UfeJI 0y°^ i. e. rodices magoas : quorum pri- 
muml^s» c>*ai^Jlj oAA*aJI i.'c. Attribut* tDeii 
&unitA*iniis i fcu quatcura iis confiftir. fub hoc 
comprehcndiquafftiones de bl4l *fcA)j$l e>U*J) 
>xUa.t)jc ^Jbj&UA. oJs.\AiMrihutH *terms, qu* 
*b uliis *jfirmtwtnt y *b *Hisneg*nturj\tc nwi (^yl** 
£>1<>M <£>\*-*>'jxpfo*thntm uttributorum efli»tf4 t (cu 
cflencialiura, & 0**)) oU» *ttribuiorum utlionu^ 
feuaboperibiK defumptorum, &»AJ(^U ^ /^ 

UhtUtVf* f*Wt % & J-*»**^^ IL*Jb ^ja^U 

inidytptde t* tfirnuri , % quid hnpoflibile fit ei,de 
liscooitovertiintere^iu^/^rw, & Alcer*mm, 
St AlaRejdJfemits, fcucorporeitatis aflcrteres,& jtf. 
Mot*x.*hs. JJecundumeft **» — W[j JoH\ Dt. 
trttum Ovinum^ &qu*int0tft *quit*ti quodcom- 
jrehenditquitftionesdc^illj UiJl proptftte Dti, 
& dterttt tyity & ^^1 ttidHmt Qhooiinis ada. 
jcndum*] & c-wfe£=»JI eoneurfu, feu cooperatione 
lominis in acTionibus fuisproduccndis,quafibi bo- 
lum velmalum acquirat? & ^AJj^ j*sJ=H i$\Ji Ve- 
untdte fjqua vult DeusQ $mm»*« <£ mdlum^ & .^ oJuJi 
•jWl lj"f o q»odfubpotentia 7 & quodfitbfcientiA cadi^ 
ifferentibus hatc aliis, aliis negantibus* De hisin 
er AlKtdmos\ A.l2{*j*rios i AljAbbarios i AlAfjhartet ) 

- & 1 oU*>A 

**uiJi 

Ebnoli\dtf<ti 9 ii m pi Digitized byCnOOQlC 1- 


KOTiE. * sivt notnina 
j DeiintcMgas 
muty /e» 

mmihAlegdlia 
ut voc&nt , 
f 4* fitf 

JFidet $ injiddi- +f:Nuexitf* 
rerumnatun, 
an quod Ug$ 
ptrmiff* ve/ 
frobibit*. & ^lCeramiqs di fputari. Tcrtium 4*^ |^ o^ 
Prorwjf* & min*, & r ^^1jU^i * iV^w>4 ^- 
y^tadivina. Comprehcodetc hoc quaeftionesdc 
(^W.bJ 5 *''** & **>** l Rtfiptfcentia, 8co**j} lComr 
minationt^ &\^J$\ Ditatione\udicii) & ^i^=^JJ 
J^X^aJjj gvando qnii infidtliutis & ' erroru intu- 
ftniw fiu Qua? dc his inwcntur^controvcrfiasia 
partcm affir mativam (latucntibus aliis, aliis in nc. 
gativam. Moveri autem eas inter AkM'$r\i$t AlffiU- 
dios 9 {./ilUUotafyloSi ^Uffharios^ & %AlCtr*mict % 
Quarwra demura Ji*Jlj £**JI Auditus &ini<Gt- 
&us % feu ratio,fcil.quem locum habcant iftaif) rcbus, 
quaead fldem & religionem fpedant, di/udicandis, 
yel quatenus ab auditu, quatenus abintcllc<2u & ra- 
tioncpcndeant .• & SJlu^ii r>3f///0 Prepbttaram, & 
&«U^1 AntiftitUmunm % hucrcfcrri qu^ftiones de 
^ vJisJ $j ^f&SHs^ \ unde fit qtibd affienes Uude, aut 
vitnprio dign* % fcu honeftae aut turpes ccnfeantur,& 
* gW^ g-t^J^ T * *¥w*&97@- 9 & eo quod maxitiie 
expedit, & (Ju~kUI Btnignitatt Dei $ feu gratia^ & 
gyj;J\ ^j &**miJ I immunitate % Tcu abftinentia 3 pcc. 
catis fltf* «0*0/ frofheticum comitari dcbet, & 
£j&ii$\ \**Sj>£> Conditionibus ad Antifiitis munusrcqni* 
/?^/V, aliisillud d u°* ttjlimonio manifefto pcndcrc 

affercntibuSjaliis ab gWI communi crcdintium con* 

ftnfu, Digitized by VjOOQIC f<w/#Y & dc^JUxy] ****£=> modojus tllud transfert»* 
di apud 6os qui ad tcltimoflium confugiunt, & 
li^\^3*ftii» i»W* /Asrii confirmandi^pud cos qui a 
cehfeofu pcndcnt. De his rcbus controverti inter 
KjttSbtios^ ^flmotazalos, AlCtrdmksfi^lAffharios. 
H*c£mt juxta ^At&hmftanium^fundamtnta magna % 
feu Cardincs eitrum, qu# intcr Scholafticos agitan- 
tur 5 cqntrovcrfiarum, fcu ut loqui amant Authorcs 
lifcri iSttiwaaoJJafa , ci^*^ J^Vu^oV^oT Matrts 
qutfthhum controvtrfarum y vci Ob^^i 'o'W*l, 
CMatrtsdijftnfionis. 

Dtcrttum tjus & Jvdicium'] /eupropofitura Dei 
& decrctumejus. Voccs fere gemin* funt U-*ain 
&-i>csilU necfignificatuinter femMltum diverfa^ 
adeo ututraque dccrctum fonet; Sic utramque fub 
Hebraicavocemu comprchcndit Jofephsa Albo^in 
lkkar^ /.' i ./. i j. quse inter cas diffcremia eft, tatione 
antccedcntiae & confequcnti* ftatui videtur % ita ta- 
racnut quarn priorem ftatuas ex ipforum Arabum 
expiicationibus vix colligas, ita enira V.bnol^Athir^ 

l^ib^ UJ1 ^a ^ <>ti U«^o AtKada, & Al- 

Kadai 'rtsduafuntfibiinviccmncctffario anwx** adto 
ut aticra ab alitra divtlli ncqutat.cum una rationtm ha. 
btai fundamtnti y fc. A\Kadiv,altcrafciL AlKadaa *di- 
faii\ & cjHthtc ftjungtrt vtiit, idtm ddifrcium dirutrt 
&diffq*rt conciur. Juxta hanc fentcntiam^ntccc- 
dere AlK*dar, fcqui AlKadw vidcttir , .nifi fcriba? 

Ee ofcitantia \oj ib. Ii**4*' \ r-npjn i — » 1 Digitized by VjOOQIC 
N OT M. a Wcitantialocum mmaflc verba Myiccmn, «J«j 
enim invoce ^Jldkhurf/r**^ -^f^ 
bJJ» v U> vocabulumquodjk«/"* tM &zS~< 
altaht, fcu determmavit Dtus> & communioreff *•>► 
tcntia « *#/ir«to« prioresefle partes, £^*£ 
*r poftcriorcr. Patct hoc ex *«f*»jf* *fJ»J 
fcriptio n eo.c «,U e ^~^ O? f^^ 

sajoj^y i' c/W a «^ J^ JV r^*ft 

o-^l J't AIKadaa exvivocis \udicium fcnififtt^ 
& juxtaufum tSchoh^lcotum} denttat jadiciamm* 
niverfale divinum de particularibus rerumcrutmm 
qutad ftatum qut perpetao fiuunt ab jtHr* *fy&m 
fdculum. AlKadar autem i ...JMS&l «ol^Jt Cf8|< 
iUoU^ V«sV#y ^JU^Q Cii» -W/VMf volunm 
ejfentialu [i. e. Divina yes i» temptribus fuis prtprvn\ 

vel <^*3t J^l e^" sla - t^» ^*** 

<W*«-* c^*«j c/*»* e» l t>? <tyH& / " * ,w »« r (?'tusft* 
conditionis reram pirticularium ttmfore determinatt>& 
per caufam determinatamMi\ox\i tlluftrationis grarjt 
addere iiceat & e Hbro SbarbtlMattakef, dcfcribi {$ I 
AUfjhariis, AlKadaa qudd (it & *) )5! t «W 80$ ( 

_5j^. *W» w*« L5* l « ij c l *~^ ******f*' 
Voluntas Dei dterna qu* res difponit eo quo feptrj&m 
habent (latu. AlKadar autem ^o» ^ V* Vjj v«>^ 
llJiyJ; V<-js!jO<J oa** >jtsi>3 <&*ym&* C# 
**/ in nfedium prtfert menfura tropria , & prtptrlettit 
determinata, tumq»tadefjentiam % tamquoadttndim» 

1 . , jJS^ J Digitized by VjOOQIC NGT A- | *op w; ipfartm. Dttieninc ergo,ut dectetum Pei qua- 
tenusabxternoapudDeuraeft, &ejufdem intcm- 
poreexccusio&declaratio, mcdiorumquc in eum 
imetJHendcfttium pra?patatio. 

trofjsetu & <*A»ttfhtU nnmm 7 ] fci.L jUt/#^,nam 
quod pra? fe lertaherum cxemplar, fcil. (^yU^t 
mendum cft manifeftum. 

Se&tMten», tyc. prtcipa* fexfuat. jSexifta?» ut 
habeamus, obfcrvandum cft C4lK*dmos fub Oii-' 
xMotizdiit contineri, 8c ^Htfoidios fub uAlCbawa. 
rtjiit- monente /5/&4«j?4w*/apudqucui cadcm fere\ 
de harmd fe&iruaiinter fe pugna lcguntut, fcil. opv 
poniwtetfe ^AlMou\»lti & AlStpbxtios J>Ui 
oCttH oppoiitiont mtrmtwis , eodemque modo 
opponi MKtUrits Al^bariiSfAlMtrlios^lfVdidiiSy- 
AJSbiios AlCh*\9trt\tu. ac fe&as itte principtUts % feu 
<JjiJl v U£» k utloqultur, quatuor tantum ftatuit, 
fcil. K*4lRAd*rUs % AlSephAtios % AlCb4inrt\ios\ ScAl- 
Sbihs\ exhiscomponi&fubhis comprehendi relu 

quasr vcrba efus func <ja*> <** l***> c*^>*a f I 
<JJIS ^1 <>aX> cjU~l *$> J£» <^/* <^«^ ip 
8—*>» oa***»j tumcomponmttnr mttm alU cum *liis % 
& ortMtttar ab mttatatqat (eila fptcies*ti* % dontc Adf%. 
feSao ptrvcniiHt. Author libri SbdrbolMavAkefo&o 
(taruit carJinales. fcil i AlMtu*.olot ,-a if/tf/to, 
$ 4lChxmMt\iot, 4 AlMor\ios* AlN4Jmos.6 Alfsb*. 
rios. 7 **j&».vl AlMopMebtt % i.e.Aflimilatores. 
8 *^l^if/^iai&,i.c.fe^Ulam qua» pereuncibus 
reliquis falva evafara eft ( cujusaupeUacioafc racio- 
nem raox rcd 4e masj quam AiAfjfuriorttm eiTc vult. 

Ee a De /. /. J. 

5. "Digitized by VjOOQIC v 'H 11 '!!^ * ZIV 1 N* 


&&s£g 
1 ©ehitttofMto» S^fi^»^fi^Be!ia« la&^IU 

, Jas fuifle inter cflO bmmtdk afleclas, cofttrovefflM, 
initiderebusquibufchmkvionbus, bU&V <__$$£'' 
l_^_r=*. ^ q»Amt\<at fiitUm ntVinfidtkm t\»tmy 

{&»Qmwartnt i ]dcmde J ^tejg;(fr* O^M^ W 

StVJfW O;^ (_5^ &*W° t f»U\ .J>4»\_$M ,W*»*:J 

^jos ^)t ^uji uVj -fM .s^.i* 

iSjS o^ju^ Protedehat dijfenfk & treftcbHfai$$ 
tim y ufqueadfinem Sociorum CMobammedis/] 4*#^ 
appdreretMadbzd Johamienfis^ Gilan Dajsuf 
nus r & Yunes C fivt Jonas ) Afwatienfis • ' qq^ttt ,. 
movtrmt dtdecrttidivino^ fymw omnia dttirSm^ 
tiom Dei afcrtknda^ quatftitrindt lati ft &ffuMtm % V*## 
opinioxum difcrepantias non dejiit^ ufque dum Ifla 
^xmprofefforcs* efrofinionum autkor.es in 75 Seft< 
yififtnu Mohammedisit hac intcr &os&&arnf ' 
rietatevaficiBiumi itfter ipfias miraciil*rci 
eujashoecctebiaturapud»5di^um ? g^ 

Sj^-U ^r j_>uh ^j, V—^I^? ^*jp m^^**!" 

^\j±^\js^c b* -^cy^j Futurum efi utA 
populusmeus in 73 Stftas^ qua omnts w igncn* 
(u*t, uni tanttm txtepta^ ea lcil . quam iffe jMw 4^ 
&cifequmur 4 Vei Ut idern ttkttS&areJlfPMQM ■ Aliis qutdem 
verbii) fed eo- 
dsmplanifenfu, 
babentut htc 
Opud Shirefta- 
iuunuprxf.*. Se<5fcd Digitized by VjOOQIC 


NOTiB. 1 »11 9'is^.L r qptrttm m* tantwfalttti , *«/^*< ftrdqieni defiinat*] 
fm* Intcrrogatum deindc, & quareffetilUuna? 
reljiondiuV &U^tj .»>> 1 <>l Mftf/w quitraditio. 
"^&confenfdi innt&ntur, & quiiftamiem traditlo & confenlus if g^~Jj r^ ^tyVdWf inquk ) 
quod ego&focii mei jamproftemur. Se&im iftam Au- 
thor modd iaudatus , ut Hfximus, [Al^AffkdrUm efle 
contendk ^culergo n«R^4tlftd f^«^V;tribiftt , ■ 
giwdicfeiftun^m^iemqyjeflde, <?*, cui^pfepomen 

1 dederit t (e&a pronuntiaturum minirn^ dubium eft. 

'Cumautem pHttfixeirit CMekammedestQitvtturas» 
ptccttt-cBi ut .^-fctfi* inrer fuos teperianti At 
ojU^fum^^^ nen^^ut fc rcKgionfcfojpMft» prsBS. 
pa&ieiiejt -Mohammit^tmfmns fc&arum numcro, ut 
riFa llt^iiiXtftiddifmOfJadatfmui Mtgcrum prof efilr 

biri. ita fcit/ttadunt, (****;*» • U o^arVl <x3L*»l 
-li" •.;■.«•-.£«* - : ■ ^ -y..^*...0- 7 j?: •' . #<-. 

S^^C^Air^y/c ltj.il x*&/.U!j Dmtfifufit Ma- 

gii*?© ft£f# s Jud^i <»7i. Chriftiafli^7*.Mof- 
kmii/j 73. iBUKSe&ds mrn um ftmpcx fait, qu* 
Sdvnndi, ''.-,..•• 

j^wfli <k/ Motazalas ( /w Motazalos) rft«»rt, ^.3 

Scctebujus Author & Prjnceps RBrhiifctur tMj 

^ C^ W*f*tl*ni-4t**. ^mfm Bafrienftiffl* 

, cipultis, cui & affcclis ip/msnomcn boc iquod Sepa- 

* r«/« denotatjideoimpofitBmiC rffcKemcjdlSiareptt 

Ee 3 ' - /«VJl Shateft. './.'tj/lt Digitized by VjOOQIC mgmmmm *-~~***tm*£Z-ZZ^ * RSSSS^ '•r»5rT«i SPSfE "■/^^•'^^P^»^'- V. 6r SharhoU 
Mawakef. 
*m^1%K^o|>oW #bufdai*^tttoOii 
iis WTe&mffi afiqaodptid^ciwittiil^hii; 
ffl^l»ddlil^oi:attdilirit; necOey$e^ttotfe 

A«|p Magiftri refponfo (e (ubdoxiffet, & feht<3 

am ftiatn condircipulis cxponei^cjBpiflet, di 

ratQseijlw^Wafdl, unaVin poftcrum ^* 
: *^*** ** \^^$felUtify»tvf(t&focti ifftm 
fftfifo: Quaee oon iliam aflfert n1n*¥K*f[4 n»m w 
liu)o»^>lkatfotiem, ataffiAv ddcriptronetn^ 

<Ju4rt|, Cfle AltMoU\a\Oi\-~3a* (_j* Ju*tj y iJMf 
t^_j£faJl (5-aa^J C"4ff/» ^/*-C J)M — Jjj^ 

£ftfo Wafcli Ebn Ata AlGateat, 90* p 4 SeMtt 
AlHafarii Bafrienfis/i&iW/Y. Eadem ferc" Eh dflk 
lican in Vita ?ftt/<// ab ^AlSamaanit ref ert, his verl^J* 
eMj> (^/1 &c Conftdente Wafelo Ebn Ata«w« A£ : 
Hafan Baftienfi,f^» w;V^r <ft^»/?» contenitntifmf 
Cba«ajrejii$ f r# in/rit/itttt krftniot nnt ptceatortjnt; 
gravitrttm rei efent, * dib eot in fiietinm nnmert ctMo* 
cantibus, etftgnvittr Uffteffent- utramgne Ml a 
*mt fenttmitm a(fimUptcc4torem htt)ut Stftnjfc 
tJMtbammtii itotnett dederit "}nte pr$Z fimpliefi 
/tieli t necpro Cfimpliciter] injSieti hshenJmm, (td* 
iiam occnfare loenm , qntm-tb canfam tnm e ScMa 
txfnlit AlHafan, i ano cnmfe fnbtraxifet aifinrenit 
AJnroBbn Obotd, ipfiiornmnnc affetl*. AINfOtai 
•nikrunu Idqucuthisvcrb-istnnuir Authordu 1 
ci dc caufa, tum quod ab utraque fecH in qua» 

nis *Wl o*»*J>UH Digitized by VjOOQIC 
NOTjE I 21* nis tolutione fn diverfam abierit fententiam, tum 
quodsipraeceptore&condifcipulis fe fegregaverir.* 
utr iulque meminit AlFira*t,abadiHs in ouam fuo, 
AlMota*.aUs cffc qui fe dieant i duabus partibus ^l j**e^ 
quas erroris rcos auturaanc,deftiifmTe, fc« '&«*) 1 c>l ^J-^j^ 
corum qui traditioni innituntnr, St MCbamrt\iorum % ^«^u*» 
aut quos ita nuncupaver it tAlHafan cum ab eo fccef. &J ^aJ ) 
fiffet mft^Scc. Habtt, eriam Bhtt&aikan qua? huc -5 ^ & c . 
fptciaMhivitair#M^iii«fM»»/i/, ubitamen nr#f4- » 
iam hoc nomeniilHs primura indidhTe aflcrit.cum in 
coetum vimri in Oratorio Safrienfi t Do(k ipforum ab 
AlHafano difceffum, incidiffet. Videntur autcm IV *- 
fti & coraes ipfius individuus v4mm t e primis qui 
/ . j^\£axj\ SchoUftici audiunt fuiffe. Hoc certe ■ 
titulo apud pra?ftanriffiraura iftum Hiftoricum &*&«"- 
gaudent, quiipfotum Praeceptori AlHafanozbco- 
demnontribuirur, & nefcioanaliicuipiamantc il- 
los 5 nifi forfan Chatoarejios^iii conttdverfiarum ifta- 
ruraauthowsfuerant, ita appellandos cenfeamus. 
, Certe e* iis qa* feperius e* tAlSkareftamozW»^ 
Lfijnt, <JM*ta%*k$k Scholafticorum, & primis & 
f prsecipnisfuifiecottftat, iicct non folos, unde eos 

AlGi*.»liHS JbrP-T tf*ij ^*X^XJ! ^j» m^ 
J^\j Seclam quanaam Scholafticorum , eorumqueqm' 
difymfttionibus & ficcalationi vacant, appellat. So- 
lent kwerprctes Pbarjjaos i)y**l\ uddtre : nec in- 
„eptcx:um utraque di&io fepvattonis intelle&um ha- 
beat. CMou^Ai autem quanquam in aliquibus con- 
fenriant,quaenomenhoccommdne illis faciant>Hi 

aljis tamcn difcrepantadeo ut .*»>». o*A/& s '^*^ 
U*>V4^»» JL^.invigintiftflao divUantur^ qua- 


Digitized by VjOOQIC *^s aatXTHB. 1t U &> AlSha- 

«*. '-' '- 1 4 Mainonides 
ntunie.ftdtx 
fui *«• Mota- 
zalorum /ew [hMt mlUAlmi9$detit4tis argud»t, te&ctXuthotc libr/ 
]*/#*»Mitf/.Parr6 ipfi fe a«^l tj Jo«JI ^Va^l 
ifiq*tt4tis &-ttnis*tu.feDc0profl»g#4t#es r mnCt*' 
pant jiabvaiifeatfaen* k^i^? 4^^. cognoroi*. 
ndniur aI&a£#H\ i^ttanquani hoc nomen uni apud 
ipfos fe&c peculiare ftaruat Gregorius nofter* - 
,/jfod </< quo wtiKfOs in univerfum co»venit,hoc e8tfuo$ 
4ttriy»tA*tm**b3(j<mi4ewtoris4moye4nt~] It^ $z 
illudin quod univerft eonfpirant 4efcrifc>it Alfhtrc* 

J 26^ &-* iU*?.U (jyW*j iU*LM^e>ty*» <^t}**-3 

; ^4^' cJ ■j^*j>UJ &c.Cmmunis /iftWMotasai&rfi 
£*/« // conftffto hkc efi% Deum tjfe£ternum,rjr*ttrnitattm 
; atiributum tfftnti* tfus maximt proprium t$t\ & quod 
attributa aternaptnitus rejiciant 9 dictntts Dcumomm- 
fciumtfftfcr tffwiUmxfuamjfytl per fe ] pottnttmptr 
tffcnuim (uam,vivtnttptr tfftntiafuaf non ptr fcicntia, 
pottmiam aut vitam^qujtfint attributadttrna^ & figni- 
ficatusin ipfo fubfifontts : quoniam fi cum te participa* 
rentattritot*in*ttrniute quaattributum maxmcpro* 
tfft\ &j*y* j| • ; . "'.../ •••' ' ■ ^ •* 

*•*» >^^=r ^ *>?^J c$*?^ <2^"l> MorcTi,l.i,r. 57. fcil exifltntem fedno* 
per exijtentiam- & invere>fcd non pervitam ■; (?potentem>ejfcfednw¥erfQtentiavi • 
&fcireJed*Q)perfcieiuhm i fed 'omnti in tirium rcdire pgnlfkatum f in qko nnUxcfi 
multipiicitm, * ^ r* w . * ^ " :. 

I . \ prium Digitized by VjOOQIC HOqr*£. j ri$ 

prium efi % partic'tparemetiam : in divinitdte. ILegc igi- 
ttir in textu, Iin. 17. tion Cejfcntiam fuam ftire ] fed 
Zperejftntiam fuamftirejSictnitn & quid per fcire 
'VsleJ intelligant docet nbs (Ji/Jb_4fefiau»s t tibt'uit&' 
A*> "i jkSljJ JU Scientem per ejfentiam fuam non pcr 

fcientiam,& *3i6 jjA JL«> J\cper Jcientiamqax ip« 
fius eflentia fit ( quar a/tfW Hodhaili ^Abmedis forma 
loquendi fuit)diftinguit, quodftil.verba-priqra fint 
sjuai \ ^yb liigatio attributi, feu proprtetatis, (ut & 

loquitur Atathor noftcr) poftcriora verd oto o^l 
&U »a«aHA, ajfirmatio effenti* qu* ipfa Jtt attribu- 
tum, Vel o^ V&ia*> <«* Ui*» o^sl, affirmatio ah 
tributi,quodipfumftt ejentia, Sed nec omncs qui for- 
raam ifta *&6l per effentiam fuam ufurpabant,codera 
modoMamintelHgebant,eodemtefte, qui ,*/>£- 
to/?/ fentcntiam ficexplicat, quodcutn diccrcf 
Deum fcire &\o)>boc w&f,U«UIU tf^^yo***? 

U) Vc «&;£» c^4 J^ f^ c/* nonpmreiBud 

quodfcitnsfit, attributum quod ftt fcitntia\ frtjp*»' 
quimctffarium faciat ut fttfcuns. '*?&***' ^- 
k^npfiusfilii, fcntentia, iltod de Deo maumV 

innucreUU «^i^**/** *A~cA^ U J> 6 ^ 1 
la^*. <0$ *» difpofttiomml feu eondiciottS^ 3 0*4 
fttproprittatnota, pofterioreoquodftt ejfenti^fim^ 
atqucica inreliquisattributis : PorrdmOftectaem, 
quzfKonea tftam dc attf ibutis Dei, fubiottto farf e 
&m& J^nohdummaturam, dandevctoa W*/' 
feAatortbus poft letfos fbUofopbontm Ubros, arf ma- 
turitatem,perd B aam^ f ^ H> 1 — Digitized by VjOOQIC 


.jNPOluE. * /<&»» indubl 
tatAttnftqutn 
itafequi ajftrit 
Maimomiiesi» 
broleg,ad pirltf 
Ab.feft.8. I FHSttofV Mftitt8me > m' pcrfejtarumquam conjtituunt 
ChrifHztyX t%i ifiL objiciebant, rjeferenre Authore 
Hbri ^A>^4^4^pntfa eo^q(ui a?£rna Deirattri- 
biitaadftriie&^tit ,' ^W** 4^*4^' jj^,i4-» <ji I^^spI : »\ » ,«iji jrdi^ s» SUAUll ltifxdelttAtu arguuntur Cbrtfuni $?ti tria fiatuunt aterna, quid 

etgtfaistfctMMijaitfmw 

Erat fiquidpti ipfis L**tfi> _Jji oU^JI UI 

itXo*** *attributa afferjrc f ac plura tterna ftatuet*-, 

neq.Be cum iis confiftere pofle iwwatem affirma» 

bantj ad quara quid requirant difcimusex x^dlshare- 

Jtanio, os-l^^j.lja, »JJ| ^\ , J^J ^JaI^JU 

2 »JUtl ^J os>-U>y *J */tw3, je.5 jU*u» )l *3l6 ^J 
*— JUsI «J ^a^* ^ £»16^ ^.^J jj <gfy£, 
■0^^3iay^j — J^> Dlcunt iBtyui fe tqui* 
Mis : i$rh?cfn)otati t \'J)eum exulfumunnm efft \ effen^ 
\iapb naBmnffe ei tttvifionempullum attributum, »- 
rmmetiamofertkus fuis, ntcfocium iffieffejiec aternum 
^^^'ffk^^^fiH* nec.tonfortem in cptrtbus 
VWlMp&ttfih** reftrianturJuo stern^ atquehoc 

■mqoi^Xeffnnitatem affcrtre* Sententiam fuam 
> impUcitcr.cxpo_fuitv//A/^w^/^««» pater fVafei cjm> 

' /**& 'C*&\'d*i «Uj.tv* ii^ ^Aa^ <jr^! j c# ^g^ ?.lS*l.l9' ^. Z %e ^^nipmm^ufaUributm^ernttm%os 

H^tuhihf^v:."-- ■' . v,- - • ;; 

ExiOisetMm^ui Scunt iffitm feire pe* fdenHam, 

ii#keffmtf*eiufiepi.3 JHoAttfianorutt, teueorum 

^Bamidamm >*&W*4&feewi-foiir,b*c eft fcntea- 

iMtteakt&JMurtftani** iUe fiquidenvsi commtt. 

Tim\AlMotazalorum forma^Deum fcire &)&ipere[- 

- ; y fentiam Digitized byCjOOQlC NOTf. I "7 7 j(»tiam foam, ad hamd*fe*iit>:fcil. fpire Dcum pcr 
{cicntiam, & fcicntiain cjus efle efientiam ejus v Po- 
xcttem efle per potcntratt^ & potentifthrcjus effen- 
tiam ejus effe, vivere per vitam qu* ipfa fitejus ef. 
fcntia.quam fcntentiam(inquit) &**.$iH o* l^0\ 

&\ o ^ dtfumpftt k thilofofkii qui nffirmMt efimhm\ 
VeiunAmeffti» quitnulUfttomnino multipiicitar^ a~i4 
frtifttaaatem £ ftuprdp f rietates3 *w W&»>jk*!* 
+. pft effentUmfubftfttntUin<(fentUe\m>ftd e* itfkm 
effe efentiam. Interim patum abeffe vifofft cft Siurep- 
w*,quin Ahu Hodailjn eara ob quam Ghziftimf£&- 
gitam, & quam laotopetertiWiQnfnt tsJltMfid&li 
i^Dctiatc,diftiftclSo«m,mciiiedt.. St fcil. fcfcUat 
<3ljJJ l-*y=»j oW^-*o> &w uttrihutd mtdot 

dftMuu ■■ , ■■ - ■■ : 'i 

flw unMimittrfUtamt, Verhum D*t trtutumejjt, 
imbcvj Cal.in fui>i<ao, iitodem»«ftapu«HiOgtc«s 
■&m". Shc&Smjreftutittti 4e coramurabus omniuto 
x^iiUUotofyhrum piacitis, verba faciens > y*^ ' 

(j^ y>j <X ^j (Jjte" mo^" *«$£=* <i>y*^J? 

^minhocunfeniiumqubiftt verfomfcety.novo & 

pfomwrimei^u^ 

3E23& « ^perlre. Iilcra rf !*fe fl^ W 
tcntU,aft,,ve;bumDetcffc >jt^ ^ *-f* *Seutetejftri<t 
ttftnit*. lfit.13. mtVSamlmmJGS&mWt 
Digitized by VjOOQIC zi8 ;| NQTE v.SlutkoTa^ 

1 wakeaC Al| 

Miwakef, (^ - ( 

AlGazal, &>e t : t f.?u./.l. ••^V *»**"$! |j ptrtim non in fub\c£lo % . ut diftum t \ut t 
(jS$* £/*Cfdl.incrcationcrcrum3 & pnrtim in 
fab\eSo nt mdndatum, &- Probibitdo y & TJjrrttity & 
lntcrrogktii 9 &c. Idemeti^mAlhbbsknfem, ( qui & 
WP&Mo^dloslc&xptittceps^&ffemiffe ait, loqui 
DcumO!s / '<j «iXa8s*|jiJjS=s^. Sermonequemcreet in 
fubje0o y ki\. ( utcxplicat Author libri AWatiakef, 
V&l Jt&j^jbj**dy£ytf\£* wtthU^ 

Mislrepofit^inGabriekjrPrfipktA, &c. Contra 
^/AftM^/ftrhac de re difputant qui fc pro Qrtho- 
doxis haberivolunt verbum Dci nec voce & jiteris 
eonfiftere, nec creatum& iniubje&o^fleconren- 
dentes, diffcrenti&tamcri, quar&Autbori hbrt Ma- 
•***»/; cjufque cxpofitari videtur, conciliari poffit 
adhibita diftin&ione verbi in L.*kiJ \^^verim 
<proktum % & o^iUb ** Ul I \^^\fgnific*ti*ntm ftu 
Intejftibnem >in mmctfubftMektim , fcufe* mancnrem. 
&uin jjodH mm»le ; fcu mentc Cohceptum, & 
^JJJl Sermoncprolatnm, fcu oralc. 
\ ^ Mbtazaiis <*»*»* Ahmed Ebn Hayet nfertit 
C^rifiuAcorpmprop^if diclum induiffe t & c* 3 Hunc 
j>UQi£jfejg£ %^4lMojUmi*nortm fqui,ab Abrabame 
^U-iuJV AlNodbam dcnominati funt) Fuerat,poftea 
rioyam fibij novarum poft leclos Phijbfophorum 
! ihx f$ objnipnum acCeflibne condidiffe , qui 1 ab 
r#- <Jim 3 etUni di&i fuoft ' retcti K CitsnriJh. 
*<#»'*8ft e idehi alTertiifTc Mtfih cum -Chrrtia. frw m «g ,I» ' Digitized by VjOOQIC NOTiE. 

^^cJ u«Wl inconft(fio»tiffornm^Ckrifiumtnm 
efje qui homints \udicaturm fit iie ultimo % $ dt vertt ** 
HrniinctwMhnty ipfiffimis qu* apud authorcm no- 
ftrum habentut vcrbis. alibi autcm ( nc religionis 
Chriftiana? my fteria inteliexiffc cum putemus; fcri- 

bit ipfum aflTcruifTe ^ — *&**\ ^*$\L> <3\s^ qJS 

C^rcdturu duos tfft crutares^ qucrum unus dternm fit % 
ntmpt Dtus txctl(us % alter dtnovo ortusjttmpt Chriftmi 
velfut Author t^UM*n>*ktf H &cEfak&4^ 

tMundtduos t(ft Deos, tternum quiftt T>tus % {uprt m^ 
m exctlfus, & novum, qui fit Cbrifrki, &c. Miras 
prastcrca fentcntiarum incptiats ipfi impingit.Vir,jn- 
gcnii,ut viderur,parum conftanris aut fobrii,dum tir,- 
4o#rinam novam conflarct *^^U03 p&*=> gy* 

•\jaM#- W^ slJj^juJ^- (ut loquitur idemj 

\Mifcuerit inter fe fenttmm eotuw qui Altfempfucfo[m\ 
adfiruunt, & thihfcphotum y & 'AlMotafcalorum* & 
in quafcunque alias inciderec, ncc Jfccra Chriftiano- 
rum dogmata intcmcratarcliquit. 

ExiifdemlhcognomindhsMtid^JlU cert£ r in 
corfe&iffimo duorum quibos ufi Fumus tfcfcitoptari- 
um^at iegndum Joy* mi(dar^tifcifauseX#t$hArt~ 
JlatHoJibvo AlMwAktf&EbnolKAffriti Iwi jju&Afc- 

,rum rauntfanarum cur* minus yacatct, .o**]^< ^w 

S) *fc|*J \ ? MQruthu* AlMotaitlirumjtiudiit. \ 

^' - ■ ^ - /» *>• i * 9 \. „ . . ~ .- *.- ./^,* 

£0 frjcejfa ut ajfereret ipfum xAlcdrinmn crtaturn 
r^Tvclmodtim exceffit in adftruetvda Alcorani I 2Ip E* crcatione. «. * Nodami- 
anifc //».4. /.J- Digitized by VjOOQIC [ t*o | N O f i£. lib. AlMam- 
kef. ! j.aeaf»i^ei^a*t!amJ^ 
jr^ubi audietii^ws a Mphammede didmn, JVi o.* 

.^tfc^4Jj^d*fc* (^-#1 ^uimsmhAkantmim 
ireatumtjfe, froinfddihaheatur. Eo tatnen audacia? 
ipro^A KjilteQK.far i ,-ut *-*<*.-£-> -^_JV (^/".j*^? 
Tnfddiiat(S tumaccu^trei^uiditereteum dternum ejfe, 
otpotc qdi c-dem dpefi adftruerer, (^/^.d*D*w 
xurtHs, tefcrentc xjdisharefiania . Scd folcnac (ut 
videeur Mllifyit, alios abipfo dtfTenttentes quaeun- 
outdc caufa mfidclitatis reos-prommtiare, ut ** Jiis 
Authoris modo laudati verbis patet, ^j ^ 

t ft**_JU} >\ sJtt <$sc, CWodamautem Ex(cffitmfre> 

nmttianie infideles t adta ut afferevet homines 'infiddtntis 
reoseffedum Aieevent. Non eft Deus pratfer Deum, 
attjue interrogam quondamab Abrahamo EbnofSen- 
4x dtfofultttrraunivtrfo, Omnesfra htfidelHmhdhtn. 

Ms.tenfuit^Rtgtrtnte antem Abrahamo, ^i Jm^I 

\£yi\j SXiSj Zsrg* ?aradifum % <sui latitudine Mum 

X*Q&MW> ft*H*'»*<l**t* *>*f ol » s * .& tns quiejuf. 
4tm tmm Wm\itmnMa\}rtgrUUmtnitU ftntiuft 
adaffas efi f lUfertidem c difcipulis ipfius '(^jkasu^ 

dutsntmm faafafastafseruifse, c*A&. ^l ls3 «JJ1 e^J\ C*,J-=aj! Digitized byCjOOQlG N QTiE i 

Uiii^ Ui*i ^upd creavtrit Dem Akorannm^mtabn^ 
U in c*li$rcptfita r nec Uctai illum inde tramferri cum 
fitri nonpoffit ut rts una toitm mmemp (rt y nifi in Itct 
unoxqutdautem nts legimus efst imitationtm t^usquod 
primo fcriptum efkin tabuUrtptftta^ tfscqut iUud opus 
mftrumfa nobiscreatum. Porro, intcr eos q*i Alco* 
raaum novurn quid & creatum aflerant, fuiffe & ip- 
ium dlZamachjbariumccXcbm in cundem Commen- 
xm\ % .^AlCtjbaf di&i, authorem, afferit AbulFtdajic 
fcripfiffeipfum in prarfatione libri fur aJJ cm« j 1 
{^JSjti I cJU^ rjjji) I Lam Deo qui cteavit Alco* 

ramm^ verba deincfe \M iquibuf dam, qttiJam* ip* 
fiusmeli&s confulucrunt erafa fuiffc, hisineorura 

locumfubftitutisuyM J>>i (^J^ *^ o+^ 
Laus Deoqul demifit Akexannm. 'Quantarum autcm 
caiaraitatum caufa f ucrit UUtkammttlanis ha*c con* 
tr.0verfia,cunve4:^//?i \Abbafidit nonnulli Al%Mt*\ 
jtaztforum araptexi fententtam ad Akorani aovitatcm 
confitendam aiios Scmortis &graviffimar^m pcena- 
mmmetu .adigerent r docent Hiftorici; utviderccft 
apud Grtgtrium noftrum AbulFedam&liotopxc in vita 
AlMtmonu^ AlMotafawifr Almtbtki y doncc tandcm 
omittihacderedifcepwticMnpm juberct Motamece* 
fusytc&c Grt&orte, nec ad pqenas pofci quenquantj., 
fii/e creatum .eumjfive i%crcatum diceret. 

Et.pttuifse Arabet aliquidquod cltgantu& eloqutn- 
tiaptr tfstt comptntre, nif prohibiti efsent^ &*."] Irao 
& sUoo*ac^\ quod eo adhuc meUus &eiegantius effct, 
ut addit Author libri AlMamaktf.Sc hoc inter ea qu« 
tf^jr#>rawepiorisfiii( aqno k&\AlBafharti.) do- 

ftrinse 2*i; T AmtHejtHT» linlBl Digitized by VjOOQIC 212 I •!N O T *. Moxdar. I frub Ajmot-fa- 
mo tt AlMota- 
vv.ccelo Cha* 
MsfltHiit, &rin* addidit Mo*.Aariu, reccnfct Sharefianius, fcil. 

w$aI\j a__.u__i>i u*- ux* csb*n _A_5 c i *JUw, 

quodmUum in. Alcorenomiraculum agnofceret refpeftu 
eloquehti*&eleganti*. At non ilie primus vd fblus 
in hac fentcntia futUdem afferuit Atoiodhamusttit- 
rentibn«iirdem,fcil.qaod ad (jf\yi\ j^\ kuillud 

qmdlvk Alcorano pro miraculo habcndum /y./» »_! 
O-fi t^aJV <**'!$ i_-^A_--*n oc C^-V^ <->;■«-> 

_.—*$* «-_U» ^* «^*» Vj-s^ <jl -Ue^-^ali 

U^ l&Uj £fserc$etta»4rrAtie»umqH<tineob<b 
bentur, de rebus prateritis & futuris % ejr reffecJn averfi, 
onis r feu qudd averteret Deus illos 2 <?»* itiudftbi _r. 
rog4rint 9 neeumeo[-c\oqaeamCc'A. J conunderent^ & 
potenter cohibuerit Arabes quo minm iiiud in animum 
inducerent, cumft tties /tvifsetrfotuifsent ecrti froferre 
^caput aliquod ei elegantii 9 eloquentia & comfofitionis 
venuftatepar. Verba funt AlSharefianiiffk^ckuthox 
AlMamkef, Dixit, (inquit) vitotjddham *-4J>s*> 
*4'i_»_-» £* W^ Avertit ab hoc eos QDeus] cumMuda* 
JiasfacerefetuifsentlnKtvarus aurem Mekammeda.. 
norumdc*>{leorauofvio fentcntias, mirrifncpratere- 
undaeftilla Aljakedhi k&se ^flhhedhianornm pa- 
tris ac (tefte Sharefianio) <Ja*aftj *J j**J\ ^U» <*_,. 

»4) eclarifsimis Motazalorum, multorumqui lilro- 
'rnm autkorit t fcil. c_>J>*?. (t>! Jjj*-* _wu_w '(_yl>i5l e> | 
l_K*__, w^jjj-w, ^ iB/Stf Alcoranum corptu quod 
. converti ^y. Digitized by VjOOQIC NOT^. 

cenucrti aliquando pt(fit in virum t sliqutndt in befti. 
am . Ut talem ( ni fallor ) tra&are eum voluic AU 
ftV//V/undecimus e familia B*»i ommu Chalifa,cum 
eum fagittisquasmanutenebatflagellardnon defiic 
tif que dum penitus laceraflet, non aliam ob caufam 
quam quod apertplibro in h*c ftatim vcrba incidif- 
fct, tXAAc ^^O^U^^Dtmnumdutemp^tietur 
omnisrebtUis perverfus t hoc iili fubinde acteinens. 

i. e. Wjem increp/u omnemrebegem perverfum i 
Bcte egofum ifte rebeOisperverfus. 
Ubi tccurreris dtmint mt iie [udicii^ 
Dicus> S Demine, Uceravh me, Al Wal id . 
refcrcnte ^ljdnudbioin vita ^AlWaiidu 

UMotMla toutrarii funtSepb4tii *ui fistuunt in 
Deo 4ttributd dternd i (jre<3 UHihdmmtdknorumqath- 

Iquiorum plxrique attributa arerna Dco compererc 
{tatuebant, tcftc i^ilshartftduio, fcientiar, potenti*, 
vir*, &c. nuliam adhuc agnofccntes di/tin&io- 
nem inter oljJ! oU^ ^ittribut* e{ferti*li* f & 
JwkJJ oU» i^dttributa Optrstionis, feu ab ope- 
ribus dcfumpta, fed eodem modo de utrifque lo- 
quebantur. Statucbant infupe? aliau» fpccicm quam 
iiy^. cyV**; Attribuu decUr^tivA fcu narrationi in- 
fervientja nuncupabant ; qualia, Manus facics, &c. 
quotum nullam cxplicationcm fcu interpretationem 
adhibcbant.tantum diccbant- &>&M <j ots^t^- *l- 
lala fuitt b*t in Itgt , nbfaue ea ottribtit* deciarativa 
nuncupomus^ quare cum poftea ncgarent AlMotazali 
attributaifta,obtinuitutiUi^U**5^</w, uc. At- 

Qa ttibuterum !'■«? I- >. t? Alma. 
wakef. A*. c. de AiScpba- 
tiis. Digitized by VjOOQIC 224 l *f> * "NOTiE. ; } 

trtkuwum^moYt^ iJMota^li autem *-— J^**) 
<^ilmMtslt <24ua.fi AU#s s y.-.J$*LDium Atrifotinm^ 
ormmtntts fpoMm, appcllarentur . Poftea cir- 
ca explicationetB & interpretationemhoiumattri- 
butorum in varias itumtftfcntcntias, hisvcrbapro- 
ut ionant ijKcUig^mibus, adco ut imcr Dcum & res 
creatas firoiUtudincmilatucrent , illis alitcr rcm cx~ 

plicantibus, vcl diccntibus J-**)l c5^**** ^— ^ c 

<^UuV**^ &c. Itivmvsi<li8Mt.c imellc^i % nuUam\ 

c*caturam*I>eo> ntcVttun ulli rci crcaJa.Jfmilem tfffA- 
vcrum non novimm figmficatiomem vctforxm qgut idcm} 
foutrifqueaffrmart videntur y neqpt nobis incumbcrc^ 
putamus^ uuhac txplifcmuj . fiffi&t*Jtt credamus y dfi 
<trt)> fiatuamus ^^ *i£*£e> <j*.>J^ «J \£*-y£> 2 &\ 

Ncneffctttt conforicm; vec tlit quid fimile. Ex horutti 
numcio cenfendus itonltc Ebn vi^dm , qui dixlt, 

i—£04 *~a* * Sfj/w , E iuper throno 3 notnm efi quid j 

SnS?lil^#^ qualitas4\*s>ignota> &tamcrcdcrcncccffari-\ 

yumatinterrogaredt ta hartfis. Qupfdam in jL*y&ST 

l cJ^aJJ Teu ut veramftmiYttudincm >affertrtnt duces ait 

erroris habuiflfe illa Judaorum &<5Um qui ckm^* 
fcu Karraim audiunt, qui eo modo qua? hujufmodi 
(unt in lege c^^inteiIigi,voluntf. :' 

P. % i . /. 1 1 • /^ $ toufqut p> octfferum nonnuUi — - j* / corportitattm 

Iadfiruant j Hi ilii quos afttea \^ili^lu\affemios in- 
dc di&os vidimus 'quales inrcr Stfhatiorum fc« 
•fkas 


de reltquisp.er \ volunt* Digitized by VjOOQIC fcil. quia oSy»*l> »^M \^t> Bcumrtktucn^ 
tudjftwiUruM, ut nominis rationem redtfit Autftoi' 
AjrJliawdef. & £..v*]/=:H AiCtramim^ ^ftcipuli 
fcii. UHiohammedu Bbn Ctram y quem in adft;uendis 
jattribuMs modiW ^xseffiffe ftfq^q ^ p^^«^« l 
i^^\jCdrforei^4Us tjfermntm., & A0mk%kntm^ 
tcftatur SbartftanifVjdc quod ad ejus aifeclas . utLU 
^aXc>**xs: 5 1 laAJ x^^^pUrofqutepfpm 
ris dc Dco ctmmunhur *{itrpAJft % niiiquo^.qui paplo» 
magis fobric locuti funt, f intelftgi yolucrint per hoc 
quodcofpus dicatur s$\d4 A^ &\ qvidd, fit prfc 
fuffftjlcns^ quae apud eo^ttefinaio corpoxls cft.tui^ 

autcm cx illis aui eura omn^ ex partc £npipm& ter- T 
minis circuntftriptura ftatucruntjalios qui aliqijaex 

partc tan$m, puta>c*== 3 h^ (j/* txfart^ qux in- 
/rf$al|jirurfuoi^ jttmtn fi^Av^ 

finiti 3 ci attribuettdura ac dicentibus ^k&j^lMma^ 
gnm cfty de cujus vocis fenfu,iterum difceptatum cft# 
De corum ineptiis mox plura, 

Nifi quodtorum notittutli, iriter qvbs AhubHafan i lin. 16* 
AfhawiM y &c.ctimfahtionem'frobibt*ni }&c. ^Mobamh 
mtdani amiquiores & rudiores, qui Alcorani fenren- 
fctes; & Moham medis di<5h prout vcrba fonarem ad* 
hiic am^lcxi fucrant de accuraciori eorura explica- 
tionetrunimifoiUciti ubi a Mttatytis lubtjli&s ifta 
vcntilantibus & quae antea pro conceffis habtban- 
[ Gg % tur Digitized by VjOOQIC iz6 | NOTiE, Shareft. i. dt 
AlMoftabb. tur in dubium vocantibus* accedehte & ex Irapera- 
toribus(utjaraantcadixirnus; quorundara autho- 
ritatc, fententiam foam clarius proferre coa&i funr, 

Q, jL-c L^ljUaJl d*l ct**<* .#** <J [y*^ 
^\J^sJij ^Ax£=Jl v=»V>.l oLj»Ux*, ut loqui- 

tur S&artftsaius,' t.e. Fttfhxl funt in cunfrmuniuviu 
fen ftnttntiu w»m f»i truiitioni (ftn ceufstttudini) 
& conftnfui innitnniur circu iubias <^4 leornm ftnttnti- 
nt & Mohammedis iifls, in quibus icfcm Deo & rc- 
bus creatis attribui viderctur. in eas reda&i funt an- 
guftias de iis, in quorum fenfum non antea inqui- 
ftverant, quid fentirent cxplicaturi, ut quid dicerent 
prorfusnefcirent. Qui judicio minus valebant, ur 
dtAlMeJhMtbis & AlCtrdmiis didum, ad *<*««* , l 
jt^ix) )j feu corj/oreitatem in J)to & craffam cum re 
*Bu*s creatis fimilimdinem aflercndara delapfi fnnt. 
difcerunt quidem \.>c&\ <^A6 «^,*» ^&o-y}*" (^l 

;dy.«aJ1* <Jj>aJJjj i }\*z , &\&.c»tU»muuemcelerenttfl'e 
jignrm mtmbris & partibus fivt /pirttuai&us , fme 
corfouii cenJlMttmyCui comftttt motuslocaUs^dtfctn- 

fm & afctnfus^ &c. & &**<£*} I »&j ( ^Jc l^lo-f 

J^iiU^ ^y.A4JU**)l Ck* (y^yAli^i ^U .g^e' I04JL 

O^^loU^ o^^^l o*. cPI aimiftrnnt m 

dc&ominofuo afirmetur iftfuw palfari pojfe & manu 
prebenii y <jrq»odMokammed*nifinctrieum amflcftan- 
tur tumin hoc munie t tum in fnturo nbi infui domati. I cne 

s. Digitized by VjOOQIC NOTiE. 417 tnt & dtvotionis fluii» udttrminum (tnttritatis, & unu 
onit ftmflicisftrventrint. Imoconipici fllum oculit 
in hoc mundo, & viferc ipfos, ipfoftjue illum vifcre. 
Davidis cujuMam Aljavoaritnfts hxt ab eo rcfertur 

fementia &>\f? **j ^oj ^j f**- &j*** ^A 

3 fjmij ^WSU^ 3 f-**. <£$*£*, C/** 6 !> 
c>U*»Jl ^U ^^=>j WJ V^» V r *>j j^y»^ l£» 
£ »*«&* $j oUjjJti* 3 ! ^ UA ju^* "ij*j 
l)\ j$c\ q/« Oja-\ j* —J^ ttl W« «^sw^ 
iJ* lttyu* ijj s) (^\j <i#0 ]^«*,U c***a* 2*>** 

LAi ^^ui Efftfc\\*Vtumifft»s,corfut &CArntm,& 
fanguintm, & effe eipmts &mcmhra > puta, Manw* 
f>eilesycaf»t t Unguam % oculos 3 aures % ita tamen ut fit eor. 
fus no» uialiacorfora }carononutalU carnet^ fanguis 
non ut alitu fungms K id'cm%dc rtlicjuis attrib»tisdicendh\ % 
ntcftmtltm tffe eum ulli e rehus creatis^ nec ei rtm aliatfi 
fmikm.kjtmtur infufer dixiffeiffujffeeumavertke 
ufaad fetlus to*c*vn t deerfum vtrofoUdumteffe ei cefa* 
riemnigrasafitumcriffum, Porroqujein Alcorano 
afFcrunturUyAb ^jcU^l &c. juxta fenfum lite- 
rtltm inttUigi voluerunr, ut communiter corporibus 
congiuunt, ut & iHud a Mohammtde diftum , De- 
um * homincm juxta formam fuam creaffc,. & fejv 
filfe fe digitos Dei frigidos quibus humenim ipfi 
rangeret.quittimomultaeds tradit idem fndrtftauu 
**,di&a Mthammtiizd opinionem fuameonfirraan- 
dani affinxi(fe,<S4^i &* jwmX** U>*£»1 auorum anorum qui fe* 
ffd qutedam 
Moriiorum *f* 
wr, tefie Sha« 
reftan» Digitized by VjOOQIC \ \**S I K O T -i£. 


pUrtqut ncctfta fito a j ikiteis ^ , #//•/&« * nnirvum 
s^jinqoir* *JDai** horhinif>ws afftmtUre\ adeo ut rp* 
futtiitfiqtte a&oculofumdoiwmob 2\foir#f diluvi-, 
um ploranrem ddiribam. Cerrt fud^osSc* Mvhctm* 
1 j»^//, & ipfius aifeclls fatis illufifleatquc innpukis 
■ impofuifle^ nullus dubito. hwlta ^utcm apud ipfos 
tfuj&Hriofdi di&areperiuntur/quMia & ttlud ' i rir tfW- 
mudBer^c.c^ i,Deunxfing.uii$ noftii vigili^iuftar 
tcpriis fugiememdicerc W3D^n3TO n« & c , 
//<?/7 qubd dsmummtam dtvaftAvtrim, & ttmptum mt* 
um s flqntpis tyadidfrim , &filtisjn<ps intirgtytu in 
txiltum miftrim &f K 6c certecps^nimis ad affifpfUfti* 
ncfn ltanclquam vocanr) prbclives fuifle, indepatet 
quod tm follkitus fit OHaimnidts itvea c vuigi ani- 
rais eradicanda, ur librura Morth aliaque ejus fcrip- 
tatinfpicienti, vUcrctih -rf&c ^ffimifdttrjt^ 
ria. Atcauriores Jueruntalij in hisexplicandis duse 
itl Deo Cbrpmiuttm^ vel (imiHtudimm tum rcpus 
criatis adftruere videirentur^c^Wr/^^^wiiS, £c 
2>4Wdf Afphahamtn^s^xio^xt non pauci MaUct\ cujus 
iaitca merarairfius . fenrchtum fccuti dixerunt 

JfcjUJJ <^*X>^ ^U^aJi |U> ^ L*j ^^Si f*l# Digitized by VjOOQIC N O T ifi 229 tnitt iltttd cjttod <^4 lcoram & Traditiouis ftdt acctfimus^ 
nejue ai iriierpretationem divtrtimus 3 foftquam eerti 
fdmus DeumOpt^ tJMax. nukh rti trtat* ftmiltm tffe, 
quoniam omnium qua imaginationi rtfrefentari fojfunt 
, ipfe creator eft t & artiftx, Cavtbant autem al> a(jmila<* 
I tiortt toufqut ut dictrtnt, Ghtitunqut movtrit manum fn- 
itnipttr tegtrtdumverbail'*) Creajd manu me£, aut 
digitumfaamintenderit, dum a Mobammede dtftum 
reftrt y Cor fidelis eft inter duos e digitis mifericop 
dis, mer et ur ut abfctndaturittimanus^ & tvtllatur iili 
dtgitus. Ab explicarionc autem hujufmodi verbo- 
rum duas obcaufas feajbftinuifle dicunt, 1 quodin 
^lcorano probibitum ttt hoc facere, 2 quod inter< 
prctatiqresfitd conje&ura 8c opinione pendens, ut 
loquatur aute quis dc attributisDei u^W tx tpwiont 
vel conjeclura,^»- -jfifi, ftu »ullo modoadmttttndumi 
fied fiquidem hoc modo poffe ut verba Akora- 
ai fecus ac intellcxerit author ejus accipiatur . Hoc 
srgo dixerunt, jej^i V-^V *-**/ ***• ^rfp^ 

guicquid' a Dmitto m$r**ft ', crtdimus quoad iBuA 
quod pr* fe fert y ac fdtmvtrum agnofcimus, qua** 
ittudquodimui in ft comintt t at (citntiam tjtts Dtofp 
mittimus, ntqut nobit incumbtrt put&mus ut tSud no[ca? 
mus t cum nonfit l proprietatibus fidti & fundamtnttt 
t)us. Imo adeo hac in reloiticite cauti fuerunt non. 
nu!li\ut diaionem ^\manui t zvx *>jN facitszhzq; 
ejufmodi, ubi in ^or4»oocCurrant,nonrcdde.rent 
Ptrfitii aut in linguim aliara verti fmerent,verum tt 
' V ejufmodn Digitized byCjOOQlC mmmmmmmmmammmfmmtmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ■ i • > MaBMm^M 

z]o I HOJJE. [ 

ejufmodi Iocorum mcntio incideretjatqj explicario 
requireretur, eaprofcrrent k*X» UiiJ <^ U* iifdem 
pror/us q»ik»s cencefta funt v«rfr/,atquehocob>L> 
iU^j»Jl viam tttam nominant. Horumqui aitribu- 
uitiQeo»beffenti* ipfius dtverfa ftatuunr, ita ta- 
mea ut coraparationcm fiet i inter Deum & crcaru- 
ras prohibeaac/ententiam amplexus^ AbuiHafan 

AlAffhari fcu Ajjharitujf*»'$£=> g A U** -a/± UU ^i 
^jtex>]j &cU«^ «U«d1 JaJsJ. Uaj^ ^id J.*j 
*ljm&0\y}] S*3Ux»)l (js^w. (inquic c/f/sW*/». 
«'«/) cenftrmavit efinitnem eernm viis ( feu regulis j 
SekelaflmSi&tqMin&ef*8*eft iU* % viaeerumqui tra- 
iitionem & eenfenfum feq»»nt»r t & tranfkUefi feffi 
AlScphattorum-iV^ AlAflhariorura. Quod au- 
temm&^tk»? HiftmAlAfjbdritnfem, a quo ^4«. 
#r«m fcfla nomencepit, dederat ille primo Jtto*. 
^///noraenprasceptoremna&us^» ^// Alfokbai- 
*t»fem 9 AlJeHaiiorum, utdixiraus, fecl* authorera, 
a quo icum in qua?ftione ^V~SM i.e. de eo queafma* 
£w, tMfeiit, feil. num teneatur Deus fut aflerunt 
uMouzaH) illud fcmper facere quod uoicuique raa- 
xime**^//,diflenfin*et, fecte fimul valedixit, & 
&novaraipfec©ndidit. Liti interipfum&praecep. 
torem fuum anfam praebuit ( refctentibus Autfaore 
ltbri AlMtmskef, 8c AlStvhaiio in Commentario ad 
Tograi pocma)quarftio propofita de tribus i ratribus, 
quorum primus SfilW! iS j o*,U vixit in ebetienti* 
ergaDeura, fccundiis fc*^*JI ^J inrebeSione y ttt- 
tiusl^Ai-o va»U mortuuteftaclhucfarvuliu. Quid de 
his fcmiret interrogatus ^ljobbaienfis, refpondit 
- •____, frimnm Digitized by VjOOQIC 1 NOTiE. 

primum rcmuncratum iri, in Paradifo , ftiminm in 
inferno punitaai , tertium ncc praemium nec poe* 
nam mancre. Quid ergo ( vegefltr ■■* *Jifffrarieni 
fis^ddiat tertius, ODomine fi mifoi vitanTJar- 
g-itus efles, ut cum fratre meo ladele ; ( Paradimm 
jngrederer, '.^s-UA» melins • mibi hiy ' fuiffet , Rc- 
fpondentc ^ifoUaienft, diceiet Pominu$i ; novfi^ te 
(adiutiiis vixiffes, fcelera patrarufuni obtjuaeltf ig* 
nem conjiriendus efles, itcrum ^ffharienfis, Dieet j 
ergo, fecanitu^ OD»mine,cur non me£ vita fu* 
ftulifti adhuc infamem , ne peccati* tneis ffoenam j 
niercrer, atque igni crueiaftdus tradercry utctihij 
fratre mco feciftir quod nihjl «Irerias refpondereej 
habuifle ^AlJMtienfm rcfert Author M(JKa»akef 9 < 
atMSepbaiim, hoc,additab co reiponfum, A_*il 
^\m^\j4» a\i)jJ\ i^zV J^-*^ ■'«M&J i>h*m-i& 
liproltngavitut ita copiamUi fao&et fdmwam^ptx- 
mii ^graium *ffeqntndi t qitti ipftofUmumfuif. D& 
inde vero cutn regereretur,Cur ergo non& bb ean^ 
demcaufamvivumconfcrvayit alterum illum, cut 
&hoc «queejcpcdiitfet,eorcda#ura ut nititi aliud 
haberct quodrcfponderet quam <j^*y**^ i«e; num 
infiincltt Diafoli affiatus tsi refpondit Oii^fharie^ 

flS ^U ±>Aft ^Ua. UUj sy^sij (Jt^j**^-* 

vjs& ) KonfumtgoltVctment affatus^ uervm 'Afinm\ 
magifiriftttiiinfomice. Atqueexco tcmpore de(cr- 
tis iMotaz,*Ururniabxi% eorum dogmata convelleire; 
iifque fe in folidum opponere coepit. - ■'- ,£ rr 
Jam wr>ALKadarii, funt & iSi t Motazaits ] At 

AlFiraniabaiiu* ^^ /^* tSy*d\ U*<$**) 

Hh . MLntow 25» Digitized byCjOOQlC N O T i£. 124 1 

,1 \\^lmMMl$^2iR.4k»s^.^L!Deum ahrilutQnm, 

Urmmemts \p*ltm , appcllarentur . Poftea cir- 

' ca explicationem & interpretationcm horum attri- 

butorum in vartas itumtftlcntentias, his vcrbapro- 

uc ionant iiKcUigmibiis, adco ut itttcr De«m& res. 

creatas fimUitudmemiiatuerent , illis alitcr rcm ex~ 

plicantibusj vel dicentibus J>-i*M c^**** ^"*V C 

eAiuk*^ &*. NivwusidiBwtt inttllt8ii % nu1lam\ 

creaturamVeo, ntc Dttm ulli rti crtaldjmiltm tfftA 
vtrnm non novimm figmficatiomtm vtzfornm qgd idtm\ 
itutrifqntaffirmart vidtntur y nt^fte nobis incumbtrt 
putamuS) ukbac txfli^tmus • fpffriii-ut crtiamus^ c^ 
cmhfiatuamut ^jA **&*£» o^.J} aJ ^^& 2 *:>1 

tfentfftillitonforitm, nec itli quid fimtle. Fx horufn 
numeio ccrifendus tMaltc Ebn \zAm \ qui dixit, 

*_ X4H i-Jic * 5^S^ V C iuper throno 3 aof/ww tfl quid I 

ftgnifctt % qualitast\u*ignot4> & eam credere nectjfari- \ 

\amatinttrrogaredeedbartfh. Qupfdam in ^A^ioOf 

' cJj^oJ 1 Feu ut vtramfimilitudintm afferertm duccs ait 

erroris habuiflTe illa Judaorum fc&am qui .i>**}ji) V 
feu Karraim audiunt, qui eo modo qu* hujufmodi 
(untinlege cj^^intejligi.volunif. ■•' ' 
P. ? 1 • /. 11 • /jw confque f> oc(Jpfunc nonnuffi -— / corfweitatem 

Iadflruant j Hi ilii quos afttea Ksd tLfli ^ajfcmi cs in- 
de didos vidimus 'quales inrer Stphatiorum fc« 
<ftas |</e ttitquisptr 

\d%Hti inttUig 
volunu Digitized by VjOOQIC -N.OT;jE;. a*5 Tcil. quia &K3j\ak+ U yXW \j4*Z> Dcumrebmcr^ 
tu~djfimfUrupt y ut nominis rationem redtf it Authoi' 
AlCTliawdef. & '1^«]/==$! AlCtramiini^ (dtfcipUli 
fcil. UHQhamwcdti Bbn Ccram^ quem in adft.iuendis 
atuibujis mod^Ri ^xteffi^ M^C; ^-p^^F ^ 
iA^icUlj Corporatatts ajjcrtkncm^ & Mffmiktmem, 
teftatur Sbareftamm^ & quod ad ejqs aflfeclas utlUl 
*Aic>**arl taij J^^^ pUrj>fqttel6fym 
r« <fe PcQummunUtr rfttrpajft, niii quo<| qui psplo» 
magis fobric locuti funt, intdirgi yolucrint per hdc 
quodcorpus dicatur *3V<3>' *>.li *>t qu$d, fit prfc 
ftttfiftens, quae apud cjQ^tiefinitip cor|>oris cft. tuiflc. 

auttm cx illis qui eum omni ex partc fiipi(Qfii & ter-i 
minis circunifcriptura ftatucruntjalios quialiquaex 

partctantiimjputajc^^ 3 'H&- (j/<* txpart( qux in^ 
/rf^aljiirurfum^ $*w* fi*$\£$$ 

finiti* ei attribttcrtdura ac diccntibus *&&y>ifom4- 
gntu eft } de cujus vocis fenfiuterum difceptatum cft. 
De covura ineptiis mox plura. 

Nifi qttfi coruni nmn»tti , inttr qhbs AbubHafan 
Afhanrms^c^cctmfahtionemfrchibt^ni i&c, ^Mohamh 
medani ariuquiores & rudiores, qui Alcorani fcntcn- 
tias; & itf^jww*J/*di<5hproutverba fonarem ad- 
huc amplexi fuerant dc accuratiori eerura explica- 
tioncminimcfoiUciti ubi a Mttatylis iubtjli&s ifta, 
Vcntilantibus & quae antea pro con^effis habtban* 
Gg % tur lin. 16. [ Digitized by VjOOQIC iz6 | NOTiE. 

tur in dubium vocantibus, accedente & ex Impera- 
toribus ( ut jara antea diximus ) quorundam autho- 
ritatc, fententiam fuam clarius proferre coa&i funt, 

j^l^Ua.U ^U^=J\ eA*l ol$»Ux«, ut loqu|- 

tur $ barejtsnias, i.c. Petflexifuntin cunfrmandavia 
feu (enttntia eorum f»i tr*ditio»i Cfe» cou(uetudini) 
& confenfui innitnntur circadubias ^lcoranifcntenti- 
ni & Mohammedis diffa y in quibus icfem Deo & re- 
bus creatis attribui videretur. in cas redafti funt an- 
guftias de ik, in quorum fenfum non antea inqui- 
nverant, quid fentirent explicaturi, ut quid dicerent 
prorfusnefcirent. Qui judicio minus valebant, ut 
Ct AiMefhabbehis & AlCeramiit didum, ad **v««^' 
*&}&*$ )j feu cofportitatem tn I)co & craflam cum rc 
Bus creatis fimilitudinem afferendam delapfi funt. 

difcerunt quidem t-*a*J &)6 8^*9 ^&o-y*** (jj\ Shareft. i. it 
AlMofljabb. *Xfi *,***• jL_Ail±4AX». «1, lfik.« > l-/c1 (_>olai!j idyi-oJ^ JjyJ^ t}\te>iS&.c % tB»me,»emcolerentefe 
figurat» nnmbris & partibus Jive jpiritualibus % ftve 
corpouit cenflamtm^cui comfttat motut localis^dtfcen- 
fut & afcenfut, fyc* & 3J.vm^*J! ..^ ^Jc 1^>WT 

U^*^l^ o*t^. o*. ^J\ admiftrunt m 

deDminofuo afirmttur ipfum palpari pojfe & mati» 
prthtndi, ejr quedMobammedanifincerieum ampleffan- 
tur tumin boc mundo t tum in futuro ubi infui domatu one Digitized byCjOOQlC NOTiE, I 2*7 tne & devttitnis ftudit adterminum finceriutis, & unu 
onisftmfUcisfervenerint. Imoconfpici fllutn oculil 
in hoc mundo, & vifere ipfos, ipfofque illutn vifcre. 
Davidis cujutiUm MJawarienfts ha?c abco rcfertur 

fcntentia qJj* *b C°J f*J ?**" ^J^* cA 

^ *4a&* $7 ol^** 3 ! (^ ^» *A tyj 
^J\ *$c\ q/« Oj^\ j* _J^5 *>l*e i^^J 

fcl* \Oj*u Zj9j *) ^]} l^t> ]^*«U cX*J©/» 5,4*0 

Ubi ^ E(fefc\lDemipfi»s,corpus &C4r»em,& 
fanguinem^ & tffe eipartei&membra, p»ta, Mantu y 
feits^cap»t t U»g»am t tcults ? aures t ita umen ut fli «r- 
f»s ttt» uiatia ctrpora j caro ntn »% ali* ctrntt j fanguis 
ntn ut aliut fsng»is s id'emi'4e rtliquis attributisdkendiiy 
necftmilem effe eum ulli c rthus treatis, nee ei rtn» <%* 
ftmitem.h.arratur infufer dixifftiff» % tffceumavertKt 
ufa % ad peclus ttncavt^dttrfum vtrifoUdunntfe ei cefa. 
riemriigra>c4filumcriffum. Porroqtia?in Alcorano 

afFcrunturU,*Vb {Jp **]/** &c - J uxu f em f 0m iiu ' 
rtlem intelligi voluerunr, ut communiter corporibus 
congruuntj ut & iHud a Mohdmmede di£um , De- 
um * hominem juxta formam fuam creaflc,. & fen- 
fifle.fe digitos Dei frigidos quibus humeram ipfi 
tangefet.quinimoraukaeds tradit tdca Shareflaui» 
**,di&a Mtbammediad opinionem fuameonfirraan- 
dam affinxuTc,«M*M e>* ■*»»&• \*>j£=>\ tjuorum 
- . Gg j ?I* ra % t,e *I(/f»Obai(ft- 
anorum qui fi- 
Oa quejam 
Moriiorum «r« 
wr, ttfle Sha« 
teftan» Digitized byCjOOQlC *%z$ N O T *£. 


fiarique ncctpta fatit h jtKi*is , qitibvs * nnihmtTr 
^•ioqmt, *Dtf*#' iriominibte ajJttmUre 9 adco ut rp 4 - 
foniitf fqiie- a&dculorum dolorem ob NaaM diluvh , 
um plorantei« ddiribanr. Cqjrt f «taw &> Mttbtnt*' 
tnedi, & ipfius aireclls fatis iliufiflTc atquc inmultis' 
1 impofulfFe^ nullus duhito, toulta^ucemapudipfos 
tfujufeitfdi di&* wperiuntur, qukiia &' fliud' m *ZW* 
thud.Btr4c.Ct 1 /DeumTmgjilis no&ii vigilii$ iaftar 
Leonis f ugiemem dicere ^anH._vunr.tf nx & Cf 
//<?/,' quod demummeam devafiaverim } & templum mr* 
um % flarntyti tradid^rim , &jiUtejny$ intirgtfyis in 
cxilium miferim &c\ & certe ep$'nimis ad affttpjtalti* 
neih Kane fquam vocanr) proclives fuiffe,indepatet 
quod tanfi foilkltus fit UUaimcnides in^a c vujgi ani* 
rais cradicanda, uc librum Marcb aliague ejus fcrip- 
tMnfpicienti, vidercefh rf&c ^ffmifdteruhr^c^ 
ria. Atcautioresfuenmtalii in hiscxplicandis dii* 
fri Deo Cdrpcreitatem^ vel ftmititudimmtiimx&m 
crcatis adftruere videtentur* ^Olhmeit&n HanbaTi % & 
2>avid Afphafjanienfts^li^tnon pauci Af4/w,ciijus 
fentcntiat» fccuti dixcrunt 

j^yi* U,& *U&?.5( Js^^fi *JJ| ^l Lat^ Jl** yl cM> 

j^ (^J*& c>iXpw au-.'> V>$1 J.A2 %&>. &JS». (j^* **IW Digitized by VjOOQIC N O T & 
! 

! mits itludquodLdliorani & Traditionis Jtde acctfimus, 
' nejuefid tnurpretationem dtvertimus, fojlquam certo 
\fciwHS Deutn G/>/, UMax. nuUt rtitrtat* Jimilemejfe, 
]'quoniam omnium quA imaginationi refrefentari fojfunt 
\ iffe creaior efi, ejr artijex, Cavebant autem ab afjtmila- 
uont eoufque ut dicerent, ^uicunqnt moverit mamm fu- 
amiptrlegtndumverbatl't y Crca^i manu rnedj aut 
digitum (aam intenderit, dum t Mobammede dtcJum 
reftrty Cor fidelis eft inter duos e digitis mifcricor- 
dis, met et ur ut abfctndaturittimanttSy & eveSatur iili 
digitus. Ab explicatione autem hujufmodi verbo- 
rum duas obcaufas fe^bftinuifle dicunt, i quodin 
^/f<j™»*prohibitum lithocfacere, s.quod inter. 
prctatiq res fit a conje&ura & opinione pendens, ut 
loquatur autc quis de attributisDei a^i^exofimone 
vel con jeclur a^\a. ^c. fttt nullo modo admttttndumi 
ficri fiquidcm lioc .modo poffe ut verba Alcora- 
ni fecus ac intelicxerit author ejus accipiatur . Hoc 
ergo dixerunt, <ej?te*i V-^V *-**/ ***' < ^P'^ 
' \a^y ^Up »ja\ £,» **kz U6^:jMti^ VJS^ 

guicquid' a Domino noflritJl % crtdimat quead iSuA 
q«od fr* Jifert v *c idemverum agnofcimus quoad 
ithdquodintus in fe coMinet, at (citntiam ejus Dtoftr- 
mittimus, ntque nobis incumbtrt futamus ut tttud nofca. 
m»s t ciimm»f\t Ifrofrietatibusfidei & fundamtntu 
ejus. Imd adeo hac in rc (olJicite cauti ruerunt ooti. 
tiulli,ut di&ionem ^Xmantam i*.jl\ fa(tesd\z<\s 
ejufmodi, ubi in Alcorano occtitrant.non redderent 
Perfn h, aut in linguim aliara verti finerent,verum 11 
1 * o . cjufmod' Digitized byCjOOQlC 2*° j K O T iEv i- ejufmodi Iocorum mcntio incideret,atqi explicatio 
requireretur, eaproferrent kiX» UaiJ o^ U* iifiem 
prorjus quibus ctncepta funt wf£/7,atquehocob>fc> 
i^^uiVvUm tutam nominant. Horumqui dttribu- 
taitiQcoabeffentia ipfius divcrfa ftatuunt, ita ta- 
men ut corapafationem fieri inter Deum & crcat u- 
ras prohibeant,lententiam atnplexus>r// AbulHafa» 

AlAfjhari feu AffharMf** y $£=> g*^** *«*J U« <>>1 
^jsJLix»!^ fccUse^ RJu»Jt1 (>5S. Uaj^ ^J6 ^U. 
**>*& XI ^i 1 **3U*4 1 cA*«». (inquit ^AlSharefia. 

nius) confirmavit ofinitntmttrumviis ffeuregulisj 
Scholafiicis, atqueindefaffa efi iffa t via ttrum qui tra- 
istitnem & ctnfenfum fequumur, & tranflatuefi fecla 
AlSephatiorum ^itf* AlAflhariorum. Quod au- 
tcmtdn^ibul* HafaBAlAffbaritnfem^ a quo Afjbari- 
trumCc&i nomencepit, dcderat illc primo Mota- 
^///nomcnprateeptoremna&us^» Aii Alfobbai- 
tiofem, Alftbbaiitrum, utdiximus, fedbe authorera, 
a quo cum in qua?ftione <bA~;sH j.c. de eo quodma. 
§is, tstpeJit, fcil. num teneatur Deus ( ut aflcrunt 
tMota&tU) iJIud fcmpcr facerc quod unicuique ma- 
xime <*/*#/, diflcnfifFet, fe&as fimul valedixir, & 
&novamipfecondidit. Liti interipfum&praecep. 
torem fuumanfampratbuit ( referentibus Authorc 
libri AlMamakefi & AtSefbaiio in Commcntario ad 
I Tograi poema)quarftio propofita detribus fratribus, 
quorum primus fcsUJ! _<j ^U vixst in obertentia 
ergaDeum, ftcundus K**>»J! ^ i»rebtSio»e y tct* 
tiust^» w»U mortuusefi aibucfarvulm. Quid dc 
his fcntiret interrogatus udljebbascnfts, refpondit 
■„■ , primum 

Digitized byCjOOQlC ^ra«iw»rcmuneratumiri, in Paradifo , fetunium in 
inferno punitaa» , ttrtium nec prarnVttim nec poe* 
nam mancre. Quid erge ( icgefftt ■•' 0*fft*rien- 
Jis yfi dicai tertius, ODoraine fi mitii vitamlar- 
gitus efles, ut cum fratrc mco fidck ; < Paradifiim 
ingrederer , js-UsU mtlius mibi hic fuiffet , Rc- 
fpondenre ^lfott*itnft,dice'm PomiftuSi no^te 
fi.diutius vixifles, feelera patranic um ob fyx ki \%* 
nem coiijictendus efles, tterum \^ffkmtnfts, DTcet 
ergo, ftcundus^ OD»mine,cur non meC vira fu* 
ftulifti adhuc infemcm , ne peccatis- meis poenam 
mercrer 4 at<jue igni cruciaftdus trade^er v tit ciim , 
fratre meo fecifti* <M^d nibil *iiterius rcfponderei?! 
habuifle ^ljobhhnfem rcfert Author Al&t*»kktf 9 
ztAlStphdAM) hoc,additab co refponfum, -U*>V 
«Utfl^». u*\jJ\ ^y-V »&>*** •'«H* J «itsmik 
UprolMgtvitut iucopimiHi f*metfdmmum Qpra:. 
mii Sgr**»m tffeuuendi, quti ipftoptimuri fitii. De^ 
inde vero cum regereretur,Cur er go non & ob ean^ 
demcaufamvivumconfcrvavit aiterum illum, cui: 
&hoc jequeexfcdiifletjcorcdafium ut nihii aliudj 
haberet quod rcfponderct quam <_^u^*mjV i.e; nitm\ 
ittfiinclu Ditfali affatus es< rcfpondit Oii^fhariep, 

*J>& \ Nenfume*$W*m9nt affittus, iiertim Afmtt 
magifltiftetiiinforttice. Atqueexco tcmpore defer- J 
tis UMot*z,alor»m caftris eorum dogmata conytfiere; 
iifque fe in folidum opponcre ccepjt. - ; •*-;_ 
i jkwwiAlKadarii, /»»/ d i« .« MotazaUs } At 


1 O Digitized by VjOOQIC Prarf*.*. AlShareft. 
AlMawiktf. 
EbnolAtbir. 
Mogrtb.&f. Sharcft- & 
AiMavyakcf; AiMott^U funtex AlKajartiSy quafi AlKadariorum 
no^nAatiu%£ateret qnam \^AltMota*.ahrum.Szrke. 
& 4i$i>Arcj}w(tf,8c Author Jibri AlMamkef^ hoc Ut 
Jippcilationemomnibus AlMota<.ahrum fc&is com. 
oiunera, nonunj alicUi peculiarem poount. imo &« 
AlKaAarwum nomcn ilto AlMota*.ahrum antiquius 
effevi<let^cftro quaeftio de ^jiJ^ jara ante AlfVaje-i 
ii 3b4bulHa(*tto difceffum kicontroverfiam venerir^ 
ut txAlSbarcflanio patet. & fuerint qui AlKadarir. 
audierint .♦ Muakadtcil. fobamienfis&c. Nomenau-il 4 
tem hoc #*M*<<^ab iisqui eorum placita errorist 
damnaru impojfitura ^cjuod ipfi intcrim refugiunr^ 
fitaliis, ( Alfabariorum ncmpe fecl»; affigunt,ut 
pote quod Mobammehnis omnibus invilumfite 
nomine qu6d abipfo Mobammtde (cujus eriam teotegj 
pptibuiyexat.aeyidenturquseftionescfe Dei dec&k| 
lo» deliberanSmtnUad bonum&malum potenri4>« 
hsrefaeos titulanotatum fucrit. Di&um fiquideW 
ab eo fertur *#l\ ■ *-<>*. u»ye* «^o.iH AlKa^arw. 
Magifumbuyus gtntis.qMte cum ipfi nomini harre»; 
fep$ ftojca inuftafitu ly>^£= (^y^ ^**^! ^/^> \yyk 
VU**^» rl^A^B^l Njmen rtfugiknt fui illud quod no* 
minejignijtcatur, ptrpttrant % ut ioquitur l4 tMotarrt*» 
in libro Af^/w. Dicunt ergo AlMota^ali nomen hoc 

ei cpmpetcre 0* ^«^j *)$*- «aM^ V ■ \+h c-/*- 

*XJI quiafjferuerit decrtium Eatque "\bonum #m, & 
maium ejuseffe a Deo t feu quicquid f aciat homo bo- 
,ni & raali ex Dei decreto prpveuire. Atque hoc dir 
cutjt fioquit Sbarejlinm ) c^UlllU^ q>* V>y&s.l 

. us Digitized byCjOOQlC ISI O T M. \ m tet ftbi aturpitudint cognomnis, qttod omnium cofifetf. 
ftt cum wfamid cc»)utnlum efiob diftum Propheu. . Ajt- 
que ita nominis hujus notioricm explicaturiis Ar- 
thor libri AlMegreb, AlKadarii inquit, (unt, *-3 ^ill 

rum. aufajleruntmmaexdecretd VeHjewtirej&mala 
Vh benediSfo attributtnti Verum'lKfc&Fervawt<|ui- 
dam cujus verba e margine in texftim irrepfcre lrcct 
in excrnplari fatis Vetufto ( fcil. anno Vt\r*, 654. ex- 
araio)audumclW* iS&ftlM-iJj» <**♦*. &\ 
sJo^Jt ^\ ^^\^Oj^qmdfreUq«4m^ 
Mohamme"danoru/r^4^i&w confenferm ut Alkada- : 
Tiorum mmen ad AlMotazalos *™>/«rW*r > qu©sMa'- T 
gorum {euMajufiorumfimacs ih hcic pfjeeipueeffi; 
volunt quod ut illi duos rerum authores ftatucbant, 
Zucem ifive DeumjbonarumjlVwfc'* five.piaboftiro, 
rtalarum-,ita&M*M^,dumfc, ca-WV &#**>. 

«nt treationem&rernm poiumonem % in eotfrtdi* 
cant nos producimus mala & tarpia omnta, non Dfus, 

comuctam fcaamur iu-3rf U*. ^ill O^ 

j> „u* g*uwi 6>' uj?>- *<>**b ^. 

U> o*> <J*U P; U% ^ *"^ C^*l ■«- Digitized byCjOOQlC m 1 NOT-iE. i C*»I>* &,**J '*>*•/* *firitW$ti*M'tiMJff#»miii 

'MfpuiffiimijfUcM^ ')"'& ietrfii 

t)ui. ' Ctrts dutem tfi differtntis inttr hneflteilum '& 
vilunt*tem>ti(mvirknuf}fomtum ufu 9 peutcumfa 
ki^rttmme&wmtfultfot* fi**<» eifontflu&t, 
lta t & < $iwMMi*<ut ^Aijtrii £ Mthummtit Jfa 
jA^i coraparaci fintjhanc rcddit rationero,^**. \$$ l*Wf£»]> &•£ Ofti«WV^Hj Mdjufm feq Mag$j|j 
t*sgtanutfAvit ^kfimilitudinem qȣ t$ inttrfeclamto-i 
rum fyjt&am MagtruutH hdc quodduir rtrum ftlniu- 
tifirftituM^mf^lldtm & tftndfds^fftUnQw 

dtmimtdifa^zfaxM 

crttvtrit itu.ut nonfit tx iSit quicqum nffr vtlknutt 

<^4f*f*MMXi§tr4y ifjtcitnMw uMtcmu^ rtfpfffu, £ 
hris &*cemjitionis. Qtiod tamcn de , MouzalU , abu 
Mifte <*iH^e^ir^|iJ<Jti D^imifrdndliomHtumope, 
f^fta5&4t»r,:i^srrijaja.- Dfreifam t-AlKaiivtrhm 
Cquod nomeh generis e0e vult) fpeciera ab t^flMt'. 

"-"■ : " .-- ; ' - u%m Digitized by VjOOQIC NOTiE, ^c>i) I uC.Refponftonis adBaretices,) illos quos S*jJtf J 1 
Altha»awi'ab y \.cJuorumprincipi$rum authores vocat, 
quorum fentcntia fir, ^y^Jjj adJI^/f^sJ) ol 

L-ua&I (-s"j >u***^ ^uod hnum jit a De$,malum 

aute a Di4b$U dr »$bi4ipfis.M$t4Jcdl$rum(p\cxoxUmq^ 
faltcmjfententia potius vidctur lihcram clfc homini 
fivc ad bonum, fivc malum porentiam,& ipfum afii- 
onum fuatrumdominum eflTc, ideoq^ eos Magorum a 
rcliquis ^hammedau$rum fc&is fimilcs habcri,qudd 
alium a JPeo atfionurtL authorem ftatuunfc. \jito) 

\—*,£j \-6jfc- iJtaiX UlJW^tf t>**J) <&J/Jfi 

j*£*>j& <J*su wJLbj ^w *aJV Ol*i>;6i *iJ#*'iJ\** 
ji\\4£=9 UJlb £ \£=> JLlaJ ! UEXa. J ^ i^A^A^j 
?CtU%l£» ^l-J^>a)I cJtfc^ / inquit Sharcftaquifi) 

ii t. krietnivii e$nfkn)uf%tuunu fttvnw\ fve. tittmlhfinj 

pfite&t&przditum ejfc, v&treattfem ejfe amonuni fua 
rum iam bonarum quam mahrum \ ideocfue digmm ejft 
y eaqUaf*cUt y pr^whvelpcrnaiHdiej/idicti^ Dernr 
mautem proctil hMoi dbejft i ut aUrihtiatur illima^ numi lurh & faiquitasj &aftio qurffit itifidHk&s & rebeiio^ 
qtiomkm (%oeaYctini%uittiem^iniq*us effet\ ficutftfre* 
atytifotiamjujluA efty;Scd decor&rtf haccx ^arterien* 
tcnciapluradicendimox dabituroCcafio . Urri irw 
terim potius k6t& 9 x^{dWota^aU>uw it\U qfcrie-* 
cretmto Dei tollunr/' utlibtram hftniirii in attionk 
fuas potemiam mbuanr,art %j4liab*$r$$r#np<\\}Xotfi*< *15 tn taf, de Al- 
Motaz. *.#\" •»»!>. nia v Digitized by VjOOQIC H* \ N O T ifi. U Etae( Atbiu nia ab eo neceffarid ftuerc aiferunt, nuila faorainibus 

in operibus fuis in medium profercndis coneefl$ po- 

tcftate, inforac hoc AlKadariorum noraca ex CM$+ 

^/»/w^fententtatribucndura fit,diflficiie crit judi- 

carecontrarias fcrefentcivtiaSjquapipfi acceptae fe- 

runturperpendenti. Fingit.illc in di&is ab ipfo te- 

ftiufa omni cxccptione raajorum fide refetis, '-Ad* 

mumcum UMofc, ficcoram Dco difputanten*. T* 

(inquit xMofcs ) q ^Adam u cs qucm manufuk crcavn 

Dtm, (jrinquemdefpiritufu0inffiravit % qucmqueab 

^ngelis adorarifccit % & inParadifrUlhcavit % ekquo 

ut cjicerentur in tcrram homints pcccatum tuum caufa 

fuit t^Ref poadit iili ^4dam % Tu es 'JWofcs q»cm clc* 

gitfiiiDcusinlegatum % &cuiverbu** fuum comrmu 

teret % iatis tiUtabulis % inquibusexplkutd fuutomnia, 

(jr quem ftbi Adcolkquium apprapiftquarefecit^ qu§t au. 

nisantequamegoercarer % fcriptam fuiffckDco legem % 

tepcrisi Refpondit \Mofcs % 40. Dixit Adara* Et ntim 

in ee fcriptum reperifti C ha? c verba J Et rcbellavitKA* 

dam in ppminum fuum & crraviti Affirmantc Mofc % 

&numqaid % inquit, mc culpas quia fecertm iliud % q*oi 

Deuc de me fcripfcrat mc faUutum , antequam crcarcr 

^o.annisi £1016 ob rem ^ ^oi c^edccrctacfidc 

^mc antequa crearentur coeii&terra eU^ <>$***** 

c-iM annis quinqutgics miBibus % \xt Author iibri >;^= 

J^«*$\§Mofleme.] dixit Mohammcdes % f*\ ^ 9 

(jmmj* 6c vicitccrte AdamtMofcm hoc argumento, 

i3quc (j/*V* **» ut ia B*fib* r i* cfl; , apud quem 

eadera narrantucfed paulo contradlius , h*c autecn 

ad verbum ferc vefti prout ia raargine iibri Mogrcb 

defcripta reperi. Eodem fpc&at & quod ab ipfo 

duobus Digitized by VjOOQIC NOTiE *ft faobusUWofainenfibwqpi dfi honiinum aftionibus 

qtwfiverant , num eflent ^a^j ^U ^yd* <j& 

^UtXuua U*i ^l (JtAAu ^ji ^ ^i quiddtipfispr^ 

dettrminatum % (jrjdm anttd dtcntumjn quodipfipoftea 

fatravtrint^ refponfura fertur, »&& ^6i ^ 0* ' 

Non^ftdres qudde ipftt prddtttrmmdt* fuiu Cui & 

addipoteft abipfo di#um <^cwua> ^y 0**»A\ 

*«\ /^A? ij£ <^j*& (^jx* ^5*^1^ ^ oW jF*/#x 

tftquiftlixfuit Cfcil.cuipi^dcecrminataeft felici- 
tzsJiin fttere mdtrh fu& i drmiftr qui miftr futtin nte+ 
romatrisfu^ Haec atque aKa cjufmodi didta contra 
OM. otazths affcruntUi\ quibus probetur illos JlKa- 
dariorur» notmine iL^ohammedeitidiaLtos^te con- 
tra ut Allabarioseum hdc nomine innuHTe probcM/- 

Metamfy hoc ipfiu* di#um citar , * — *so& \ C&*$' 

L^y* oajtau* (jj UJ Vc IfcAsjj^J Jw. MalediHi funt 

i^lfCadarii&PklMorjii Iwgua 70. Prophttarum y in 
quOj quos per KlKadarios intciligeret interrogaram 

refpondifle , ^ — 4*^ j*** *~ U\ ^V cy^>> f^* 
l^ifi *&<**} ^^VjuJI Homints qui dfftrmtnt Dtum 
dtcrtvifftipfis rebtUiontm^ '& ipfos cb tam pnnirt. I- 
temillud AlHafini ^W J) W^ d**>. *M& y 

btammifijftsJMobammedtmjd l \rabts cum ipfi tjfen* 
Kddariii labarii y qui peccata fua in Dtum cenftctrtnt. 
Addit&adtententiam fuamconfirmandam,ex A/. SharhoJ» 
Tawalc (& 
EbnolAthir. 
Ut ^1^ v. & lib. 
c^JV&c. 


corano \ Digitized by VjOOQIC I a MOTiE. ""^* * — frJI 

^AlMogreb. - 

P.n./.ro: 

Aljauhar» EbnoiKaffai. - %r,-- - 


1##m*# ccftimomum U^cvs^ y Vi"iu-M*Ai )^Ui Vo^ 

il&n?*^ ^feiw turpt.altquid commjftrint , dicunt y /#. 
vtnimus pitrts nofirostadtm patrajft, & Dtus ta w- 
! £ijf pttctfit, biCj Dtm nonpr^cipit tnrpia. I ta utri- 
;quc harumfe&arum homen illud dum a fc atnoliri 
fatagit, Mobammidtm in partes fuas trahit,parum in- 
tcrim Prophc^a! fui hn^a? confulenres, qui hoc rao- 
do non fatis memor, aliasaliud affirmiffe compe- 
rietur. 'Quodfi AlMotafylis atrribuatur hlKadar^ 
orumtitulvisl a $>ji f ottntia quam in hominc ftatu- 

unt, petenda cjus notatio vidctur," ^_J Wi ^aU^ 
^-«s^ji ^JI oL*jrut Ioquitur Author AlUUa. 
waktf, qu6d Yptra bominum ipforum pottntU tribuant] 
HnAlIibbariis a ^c£ Dtcrttum a quo omnia ric- 
ceffitateimmutabli fltferc voltint,rationi enim con- 
fentancum, aiunt ^Motaialoram fautorcs v effe ut quis 
ab * to quoiflaiuit potius quam ptr antiphrajin ab t$ 
qubdntgtt dtnominttur. ^ 

** Contrarii AlKadariis funt Allabbarii qui ab homfnt 
dliiofttm autpottflattm in aftiontm^&cf] AllabiMtio. 
mcnhabcntab^Asr^ A//*^quod ab Arabum Le- 
xicographis, hac norionc, non aliis explicatur vcr. 
bis quam quod fit cprttrarium <% ^&%\ J AJKair % & 
All$barii % qui A/iT^^r/Vjcontrarii. ex ufu Schola- 
ftiCOrum , cft &**$\ os *AJta*:s:H e>\jLaJi ^h 
^JUi c^Ji ^i *xil&\j Ntgatio attrthutoromreali- 
um dcftrvo,[i. e. in hoinine j*/ ea Domino afcribantur. 

ut Digitized by VjOOQIC NQTi£. 

tribuAtur aciio\homims Deo t ut Author t\\Mawakef t 
& EbnolKajJai t \ ocisergo fignificatio quae hic locum 

habet,ea eft qua* idcm valet ac ^t) i «4#«,eritque 
kljabar'w t flle qui homincm omnia coacium agere 
ftatuat j fcil. vi decrcti divini, i quo inevitabili ne- 
ceflitate ad omnia quae agit faciendajmpellitur. Sic 
Hebraei ^^F* 3 l vertunt msio Coaclum & ^-^ J J 
nrran neceJfita % <oaSiio % ut vidcre eft in Proleg.A/*;. 
wm>/7//7 ad *«i« ^tfk fc&.S.&c.Mjabariorum aufce 
diverfas ftatuunt fpecies,unam jU>)U j i prorum t qui 

tfrwJr/ patiuniurin bominc afiionem nec pottntiam ul- 
lam ad 0ioncm t sa\ circa aaionenydteram *U*y*N ' 
mediorum qui tribuunt homini s^* >^c-t«>*' 
^i pottntiam t fed au* omnino nullam habeat impref. 
ftonem, feuinfluentiani» <#*««*. Namqui aferi- 
bunt JaAM^M^ tfoU 5 ! ^iiJ Potenti^ihho^ 
mincprofaB* imprejfionem quandam in a£iionem,<^xm 
\.»b£sB acuuifttionem vocant, hosnpn vult Sharefia- 
rita t \Jlfabarios dici, at Author libri <udlMaw*keft\ 
& E^d *<■/«, hosetiam Alfabarios mediosj. e. qui; 
w ^/4w cucntur fentcntiam iritcr ^A* ; i oecefsitathtf- 
lcrtionem,& u%**^ »»«»» ipfihomini permifft- 
„w»»,qui attribuunt horainiV^» (ut vocant J «- 

1 1 quifttiontm y \ 239 Digitized by VjOOQIC i 4 « | .. MO-.TA 

qttiftstntm, fcu concurfum in a&ione producenda 
quo fibi laudem vel vituperium <*ff »«7>,(interim ta- 
mcn^Vs^* attfque imfrejfiene tnipfama&ionem,ut 
incerpolat Scholiaftes in lib. Mmawakef, ) ideoquc 
AlAffhtrios iis accenfcnt.Ut autem nominis ox*ȣ=> 
cujus faepius apudeoshacin controverfia occurrie 
raentio,ah"quam{alccmhabeamQ$ notionem, illud 

EholKsJfatCic defcribcnrem andiamus c->-"»~ ly 

yt, £i*j\ gky^JSx*.] ,J\ ^it)\ (J*sV\j& Ai~ 

Casb 9 aSio efiqu* dirsgitur ad afferendam ntilitatem^ 
vel amovendum damnum, ideoque, inquit, non dici- 
turdeadioneDei utpotequi nccfibi utilitatem nec 
dammm acquirit. 

Jam vero inter tM*bm*mmedai$os\rt$ prarcipue 
(he rainutioresdiffcrentias&diftin&ionum fubtilt- 
tates fe&emur ) de decrcto Dei, & de hominis circa 
a&ionesfuaspotentia, fententiasreperiemus. prr- 
maeftc3/<?/4^Ww*«i,dequaiisqux jam dic>a funt 

addere Siceat cx %^dlSbareftamo ftatueie illos (j/\ 

q/ j^ * jalc \ j^m . ^U» ( _c/}Jr 

cJw*)^ £j/* <X*j?. Qyl ^^^ f^J J& **^ ti*^»* 
**** f«*> ^F* fS l*£ ^S*^c ^BaB^tl* L* O&i. 

Z*^!? e/-***!j J&ty j**^ c>V*H ^a «jlajJV» Digitized by VjOOQIC NOT;E« I M- 1 \ty&\ j£ab\ 0M <$/=*& C/"J Crtatortmtfftfam 
ftentem & \nfinm j nec attribntninm iSi nulnm & inh 
quitatcm j necfieripojfe ttt velitiffe in fervo contrarium 
HUtuqnod jubet, sutftdtaat fuper bominibns alsquid, 
deindeobtUnd eos remnneret* Std bominem Agentcm 
ijjk, in bono & malo, & fde, & infidtiitatt^ & «M*- 
tntia, & rebtSione ; & remnnerari ip(nm ob aclioncm 
fuam } Dominnm anttm ptttfiattm iSi ad bacomnia 
Cfacicnda 2 conte(fi(fe. & aclioncs bominnm conftjtcrcin 
motibns % & <f»iete y & fi»dio,& fpecnlatione ,& fcientia t 
Scficrt nonp»ffe t ut dicatnr bomini % Fac t cumfaciendipo. 
tefiatem non habtat j qninimo fentire en/n in ftipfo fo. 
ttntiam & atlionem, & qnicnnqnt boc ntgavtrit t negart 
sBuda.»odncce(fario itafebabeatMigaopcre hoc refu- 
giunt ut Deus author mali ftatuatur, quod ut raelius 
«aveant nonnulli oninem ab eo circa malura potentia I 
amoveat.^Wfowfcntcntia-eft* ^J^ *i)\ O^ 

I i-J^* (^J^ i>}**" D" » on Mribnendampeten- 
iiam circa"mainm & rebeBienet, nec dicenda ejfe taderc 
bacfnbpotefiate Cmtoris. Quod tamen amrmare eura 
nit Sbarefi. *A*~^ \i^ contra fociornm fnornm 
mentem, affirmare fiquidem eos U-$*lc ^o\3 a>U 
** M » l«rt WUi^ *&=*ypo(fe<tnidem iSnmface- 
rt, non antem faccreqnia turpe efijmb eo proceffit im- 
pius ille MotMlornm monachus M ezdar, ut diceret 

Oni.Jj Jjtoj t^=* cA> ->'*> *- u * fA 

I i » <£«*> Digitized byCjOOQlC *4* I NOT;E. 

^a*£=> Poffe Dtum mtntiri & in\uriamfactre % &fiita 
ftctritfuturum Dtum iniquum mtndactm • a quo ejus* 
di<ftoJongi{fimcabeftDeus 3 inquit Author «S7/<w&*/ 
UMawakcf. Quid interim fcntiat idem de AlNcdha. 
mianorum fententia ex his rpfiusverbis difcimus, 

j\ 8^$l ^ 4M>?. O^ ^oi>. ^ M *«J ^^U 

^4^3j^U)^ iU^lcJ^f^Abj ^tj* ^y/ft U£*^. 

2 j*USJlj ^^^ cy c V^ 3 ^**)- 3 **** O* 
^J^^J ^4* W-^ **<>* c>^ [ * 3 C^yS=A 
L^>*^ c^^ ^*J^ (^/* c^ CS 4 ^ 9 Dixtrum *Dttjfevi* 
dttur « wnr^i Dto fottntiam facitndiftrvisfuisin mundoquod 
non ipfis commodum fit , jw augtndi in alUro mundo^ 
vtl diminutndi pramium aut pccnam torum quiin Parar 
difo (ufftyVtlininftrno* imaginatinonpoffe amc\icntn> 
Dti h rnatu &fctltribus ptrfici £ nifi ] ipfum pottmu 
fua quod ad eafpcjjcnty quoddum factunt funt ut qut 
fugitns pluviam , ad colhcias fe rccipit. Eandcm ob 
caufam ( nempe ut quam longiffime ab eorum fen- 
tentia qui Deum mali authorem ftatuunt difcccfe- 
rcnr) ftatucrunt & e iMota^alis alii (ffajhamani fcfl. 
referente AlShartflanio) nullatenusadrmttendum ut 
dicatur ji\*J\ <JLU> sdJJ ^ Dtuwcrea(ftirf- 
dtltm^ quiainquitmt X aJU! \j &\*Z\j-j. *A±=» ^ XI y^ !l ^ infddi^ ccmpltxuwqutdtfl) ex infdc» 
Utatt & horninty Dcus' autcm infidciitaum non crtat. 

Acer Digitized by VjOOQIC Acfer f uit & pertinax fefiac hujus Author in opinio 
mbusfuis(interquascft nondum creata effe Para. 
difum& infernuHOpropugnandis, adeout o^ 
o&.)j SuAa*) ^«AIUA t>= »-U»J^ J^) j)j** 
k— e*L**,|j *A,i£=» ioUte^Sip-jL*** ^»JVy«] 

*-*?>*> Liceredietmillosquiipfi conwadictrtnt eme^ 
VtotfiBere, & inftdiat ftti fraudtm iSis factrt, & hona 
ipforum vi apertadirtperevtl furro auftrre, eopodeos 
pro infdelibus naberet t porum fanguincmfundcre licir 
tumejftt, Secunda fentcntia eft ^iljabaricram t\- 
.gtdiorum, quales OdlJahmia»i(Jdmi cujufdam,, 
quicirea finem imperii Ommiadarum fioruit fe&a), 
qui aflerunt ( rcferente wilsh&repnio ) © \a»>$\ e ! 

J*xi.\ *ij 3al>l 3j*J ^ * fcJ^Vci-^ - * ■ j>* 

C>**w jVc **i JU»$1 ^US *JJi ULU* L^ 

JU»^V«*JJ l***3j oioW^ j*\*» ci <r*A**V* 
iVJb L*s=s oloUas 5 ! ^Vc^»» U£» V>V, 

u yjjj ^ 3 ! ^^ uio^ «^A o^i 
_Jtf>* _)u»^ <^ l*£=> ^ jm\j 

^ja. <^/^=> L*a*t ci*l^* J b^ — LS& \i>\j 

Honpoffcheminem rem alicptm facere, neque attribui 
ipfi deberequbdpotenttaprdditusjtyfed illumco&Qum 
producereoperafua, cum non-ftt ipft fcttntia ncc vo/un- 
tas t ntc clcolio j creare autem Dtum in ipfo aflioms uii 
i I > 3 treat i>B V. Digitized by VjOOQIC * T ^ *44 I w.Shar*ft« fc 
EbnolFCaffau NOTiE. crtsteatin rebnt itmimatU^ dr-atiribniipfioper* per 
tjMetaphoram, ntcum attrtbnnntur inanimatis^ ficut 
dicitar, Fruftnm facit arfor 3 &c»rrit **.»*>& move- 
tnrlapis % &t. ejft ttiam prxmium & ptenam ex iit qna 
ot neceffttauproveniunt^imocum flatuaturcoadio, fe§ 
ntctffita*, ejfe etiam mandatornm impoftUontm tx nt- 
cefsitattMXQ Snarcflanittt, Idcra teftatur, Sa^iflMo» 

urrtfy qui affirraare iilosait, ^e o^i J«» X *^ 

JUitf 1 tj/* {**' °^ d\j ^Ui *U XUw»*! 

^it \a}Gnj**, *,*&{£». ^l(|»foi^ 

verhuipiamprsttr De»m $ bomintt atttem in iis eju* t 
ipfis attribuuntur ttHionibus, ft babtrt inflar arboris 
q»ammovetventuo t &c. uade & apud Ebnolttajfaj 
hsec hujus fe<5l<e defcriptio *#». ^\.**°\ Uh^ 

^jf^yi* % "$.*\ o>t*W *#J«» ^ UiV» tfUio /y* *^^* ,V*** * V*^S ***** — -b*^' «^* <**»*& 
*-*J.J! C ,< »■*, <_4l}*bmiani Socii funt Jabmi Eb» 

Stftoan^uo dicunt nnllam tjft omnino bominipottntiam 

nta\»eofermem % ntqnt acquirtnttm % fti ejfe inm eo» 
demgraduquoinanimata^ ntc nonfuturam nt taradu 
ftts & ignis £ Gzhennx]tvautfcant,poflq»am ingrefli 
fnerint in eos q»i iis digni 9 donec tandem nonmaneat exi- 
fttns qnicqnam pmter Deum. Tcrtia demumfententia 
eft ^tljabariorum mediorum y five modcratiorum, 
quales, 4lSs\ariam & AlDarariani ,necnon juxra 
Authorem ^ilMawakef & EbnolKafai (nt diximus) 
MA r c Digitized by VjOOQIC NOTiE AUffharjani.Statwnt K^ilKayariam ( quiappellatio 
nem ab ^ilOafano Ebn UMobammed ii'N*jar fortiti Y 

refcrcnte AlSb&reftanio efle Deum, JLcl UJU. 

<*_^»J)j L|«***^ L^jum- U^ij U~*^_ oL*J* 
^+aoj SSoWl ^oJLU LaSI* cj^l^ LjJ ^mioc^s^ 
(^j;^*^! *x^t ,L* c>«». ^e U^-^Jo 
cUiM^ bU-w^l ^ Uoj.1 jJiily ittumquicreet 
opera hominum tam bona quam mala^um bonefia quam 
turpia, hominem auteea ucqmrere. Statuit infuper fj ,#/. 
Najar 3 effe potcntta; tfti novar [quae in horatne cft 3 
impreflionem in adiones^feu operatioriem 3 quam 
L**£» Casban t 'uc. Aequifitiontm nominavit,eodcm 
modo quo ftatuit AlAffharim , cum quo etiam ei 
convenitineo quodaffirment poteftatem unacum 
a&ione.Sic& AlDararianU U&jk** oL*JT jUif 

p-4imX*rr * &i*Mj ****». ^JUs (^yUJ 

&**«_. Openbeminumfstntvere trtataa. D*"Creato- 
re t *aauUmk«mo vere aequirit. AlAffbariorum autem 
qu* fit fententia docet nos Alsbarefianim^ ncmpe 
effe olot^JI <***** &*Ux* &*J j,l g^^ «301,1 
^"c«*w ^z* *oU JWI^ jUsU^I aJUil <** 
^/»/ p^J iUavX-*« L«il <_*<*- ^v» 2 jj *M-b* 
U^Aj V«*~>, U^ U^k <***sr ( l OV,! Jlil^A 
C5**" f^ -^!) pUU oWl 0* ojj \*.<r-rj LilLlf' Digitized by VjOOQIC z+6 j N O T iE. t>ei ttnam,*ternam % qu&appUcct fe omnibas qu* vult 
ex ipftus eperibks prepriis, & eperibus fervorum fuorum^ 
eo refpecluquofum ab eo creats 9 non eo quo funt abipfis 
acquifua ; /^wAx//CAlAflharius;] v»ltomnia& 
qnodboniefk ini#ii& mtli t &quodc*modi&incem. 
modii &fuutvult&novtt, vultafervisquodnovit 9 
\uffitque calamum ea defcriberein tabula apud ipfum re- 
poftta } atque boC efi \udicium e\us , & aternum e\m 
conftlium & decretum^ quodnon muraturnecvariatur, 

&c. 9***« ^y^ ^k* * L "" ^f^j congr* 
umetiamfententU ipftus ut pracipiantnr ea bominibus 
quibus prtftanditnon funu Interim tamen dum po- 
tentiamaliquaminhomine agnovetit, taiem ftatu- 
iflevidetur cui e>Wb5V ^j j&s 1 nuUapvis in 
rebitt denovo produeendis, ^JUs »JJ1 (jj\ j& 

o^^a»!! »<M,l 61 J^U^I J*AJ1 ^^ l*** 2 
jJU) (»>.-» liUi e>5^=ft» U*»^=j (JjuLII 1<>a ,^4mu»^* sJ 
^ •.*»*. j^n C** U«fcS»« L.>ic>A.J^ lcij.»V ^Vsii 

5.S, jj <_>** Nifiquod Deus ita viasfuM i ireknaveritut 
creet poft potentiam credtam , aut fub ek t & c»m et 
itlionem qut inpromptujit quandocunque iSam volu- 
erit homo , '& iHife accinxerit , qu/t aflio vocatm 
c*a**> Casb> t^Jequifitio; & efitefpeBu erettionis a 
d\o % rcfpeftn produftianis qua iumediumprofertur^ 

acquifitionit, Digitized byCjOOQlC NOTiE. [ 347 

acquifttianis^ab bomint , cadtns fab pottntia ejus. Atque 
haec ea cft (tefte Authore SharholMamkef) fenten- 
tia qua? pro orthodoxa habetur, cujus etiam verba 
apponerc non gravabimur,quibus quid dehac quar- 

ftioneftatuendum fentiatjCnarratjfe. aL*J! <jUj!o! 

O^aJj Ui^j <_JU3 ^Ur^oJU **»!j i^l*S~^l 
»3*>W (j:^ JLiWJ^ *JJl Ji \4ftf ^ls ^tM* 

0^=^1*4) b^DU^(>iU.)! sJji» t*a^l ^>U <£>U* 

VislcS^ V*W ^JUs auJJ U£J«±^ o^J 1 J*» 

(^«'A^j o^»H ^i £*£J! c**j* 1^*j *J $*" 
J^tbd aftionts hominn a»* tUtthni fub\tc7a fnnt t cadanf 
fj&fola Detfotentia^ necfttipforumprttnti* in illatim' 
pre(fto- 9 (ed itartsordinsrt cenfutwit Dtu* uttxiftert 
faciat in bomint pottntiam & tU8iontm-,& cnmnuflnm 
fttimptdimtntum\txifitrtfaciataUuntm yu* pottntu 
ejns fnb\icitur % cum iBtsconjunfiam, q** *8*« homtntSy 
creataftta Dtojn mtdinm prolau tjr acamfita ab homi- 
ntiPeracjuifitiontm auitm aSHmit^inteBi^enda con\un- 
8i» t)»s cnmfttntia & velnntattiffun it± iwterim t ut 
nuBaftt ibi imprejjio vtl tnflaxtu in ejus txifimtiam, »i- 
Aqabd(ubj0um tjusftt Zhomo 2 atqut hacftntentta 
*ftAbihafa»MA(]h*rie»Jie. H*c illc,- ftiiffe tameo 

1L K ©• Digitized by VjOOQIC **a -N OTl &aIidjquiip8Ka>B«^/»^f WP «, t ^p roortho . 
doxis habcantw, qui aliter rcm hanc explicandam 

ceafucKincatqicffc^oWla^iU^j tmpr( fr 10nem 

eennaraiHudeflcquodc^fi^! Mc^ltu^a^ 
fino audiat, patct cx ^lsbMrejUnio. Sed raagis per- 
ffFcaaresfkt fi Autftbtcm librf S^rhlUwakk. 
verWiajaifcfltcritfcfe, feii cjufdem fefttenci*cx- 
plicanoncs rccitaotem audiamus. Sic ergo illc 

v )u *_jji j^ ^ ^ ^ 1<s ^ ^- 

U>li^ 5^-*«*^ £jWli iuIL (>*Ji ^y^ 

u**j*>\ r ui jii, ^, ^.^ai jiu- wiu 
^ i* H% W« «*>* ^ ^^&i» 

^^; -#** ;^: e>%* -w^ ''*** 


Digitized by VjOOQIC N O TiE. I H9 crtata\ ntcuUaJitomnino.fotentinhpminis impteffioin 
tfftJquedfoteftati ipftut faljeftum eft % fed tum fottn.l 
tia^tum quod fub potentia cadit evtniam potentu Dti. 
Dicit autem ALKadi AbuBecr fatii fubftontiam eve- 
ftirc potenttk Dii t at ut (it faclum iffud vtl obedientit^ 
( ut oratio) mltHmfgrtftt* (ut ftortaMJ tfftbnc epitht- , 
w, feu(onditioneifafii<i»d evenitntfotenti* hominm 
aimiftes AlHaramdin, \\xMeccd & Mtdin*)& Akul- 
UafanBafrienfu^ &fapientet sjfewt, facl* kominujn 
provenire a potentia quam crttmit Dtm in homine, & 
producpt Deum in homiue ptttntiam & miuntatm^ 
deindipettnuam & volanutem iftat neceffarit froduce* 
rt auodfubfotentia cadit. trdceptir mero AMHafan 
Afpabtnknfis dicit illud qued imfrtfftonem ftfit iufa. 
Shtm t effti fotentUm Dti % &p*mtUm hominis (en\*n- 
3im. Hasubi (entemias retutcrit,quas contra c^/- 
Motazalot qui horamum a&ioncs libcro ipfomm ar- 
bitrio & potenti* permittant , dixerat explka- 
turus, monet Majores ipforumciim manifeftam ad- 
verterent differcntiam, intercaqua; fub hominum 
ele&ionc cadanr t & qua? neceffario ab inanimatis, in 
quibus nulla eft fcientia vel clcclio,provcniant,atque 
interim iis urgercmur argumcntisquarptobant (J\ 
^ J£»uUU* *Ut Deum omnia creare^cu pro- 
duccre.ideoquc&eaqu» ab hominibus fiunt. ut 
ha*c inter fc coheiliarent mediam ingreffos vjam zt> 

firmifte, c^-% J^ ^ 1 t* 5 » **b JUi ^ 

< k k > \o\ o-*d\ cA* Digitized by VjOOQIC *59 l NOTjE. I \&a>y« (j/— ^ ^ <*]j> *^*** Fafiaprovenhe a pottn 
tia Ptiyhminum auttm acquifitient } becftnfu, auod 
Deus becerdineresftaertfaeiat t ut eumbeme ar,imum 
applicuerit ad ebediemiam crttt im eo atfionem ebtti* 
entUy &cum animum applicutrit ad tranfgrejf/enem 
crett in te Deies acJionem tranfgrefftonis s atquebec rt 
, fpetfu efi home quaji exifiere fackns [ feu, prOducens] 
affientm fuam, etft non fttrevera t\us efecJor . Sed & 
hoc (inquit) rurfus difficulratibus fuis urgetur, cntn 
illa ipfaanimi intentio,fit Dei opus,tta Ht fit <j~*4"1 
bM <*A»-U uuffas emninobemini ingreffm , fcttnulljr 
homtnisfrvoperibusfuis ptoducendis partes, quaro 
ob caufaro noluer unt majorcs in rcm follicird inquiti 
cumplerunquefinisdifputationisdecariret, vel ut 
collerenturroandata&probibitiories, vel ut focius 
Deo adjungeretur : qui vero his accurarius loqui vo- 
lucrunt hkufi funt forraula y <J* u^^is^^. y 

CS^j^Y (s&jM net coaclio^ntc tibera prmiffto, 
fedresmediaproceditvii x dumfcil (ut volunt; Deus 
crcet potentiam 8: voluntatem in homine^*^^^ 
c>«iM tj J»>tv» W <JL#=* atqutitatas tmpartt 
ut in affiontm ingrtdiantur , utpote & Deo huncin 
" modum creara?, deindefproveniat ab Hs , opus, 
^ cum omnia quaj creara [feu produ&a funt j a Dcq 
"creenrur, quaedam immediate, qua?dam inter- 
'< venientibus mediis & caufTs^non quod requirannr pcrl Digitized byCjOOQlC *5* NOT£ 

"per fe media ifta & caiif* ut ingrcdiantur ad produ- 
4i &ionem efrc&orum* fed qudd creaverit ea Deus in 
cc homiiie, atq 5 ita ordinaverit ut fit illis ingreffus,at- 
"qiie ita fint t a&a,fub eletfjone cadcntia^uj homini 
"afaibuntur^cv^tU i^a** & 93jte" cresi* aDto> 
|C hominis autem petcjidti futje&d, illi ftil. quam crca- 
u vit DcusinhominCjUtaptaeflrei: ad ingredicndum 
inoperisproduftioncm. Satius autemeft (kiquit) 

^jXj l>.UJI ULyL pUJJ )&b ^j ^TJUo. &) 

^VjlS *JJl ^l &Jx L^ji^j *& SjkUJJ ut hoc in 

loc$mujorumviatn;eddmus % & omittdtur hdc dere di- 
fputatto^ cr ptrmtttdtur (ctcntid e\u4 Dco. Atque cx 
hisquaeiint aifcrepantes hac de controverfia Seho- 
lafticonimapui Arabes % (ententia? patet. 

%ALquimtm nomtnarunt, qudm dtfiniunt vrdindtio- 
ncm.&c. Jujltttaw ftquiitm ejfe cum ut vifum efi y (jrc >] 
In c)<,yd\ Lc.t/Bquitdtcfeu Juftitia definicnda, eft 
eriasm intcr fe&as prsedi&as differentia. Cfcm fit ca 
fcil. ^lUMetdtyttifrcktentc \^4lShdreftdmoXxiAtta 
prorfus vcrbis quibus Author nofter ) ***&*i Ulf-UM*^ 

**j ,Jc 6*u\ J^]j^jU&^J\ c/^^ J, |^u vl 
fcarUaJ^ tJlyett qua? ad verbum ibnanr, ^uodftd» &_a_JI 

tnitintcOtSfus ex fafitntid, eftcjue il/ud efficcre ul pro- 
ctdata&ttfccundnm m&dum reftitudinis <& convtnicn* 
tid , iHis autem qui SUaJ \ J^I audiunt definientibus 
notet &\ t^^4> jJUil ^J )c>c c^^ 3 *^ c/ 

J=xst\ L&> U JdUb *£=.Uj *£=:U ^ C>^;U 

Kk j U Sharbol* 
Mdmkef. Digitized by VjOOQIC litt» iff. ** 2 ^ 1 NOtJB. 

^Jfcty sl-a&ji t^xi* ,jc «i&Jt <jr <4^i 

*>*£> D«» \nfimw 'effe in operibns fuis, £//. wr/ir/ 
euminfoffefsionefua efr rtgnofco, ibiffuefacer* qutctvt* 
iit, ejrftatuere quodliluerit t %Mquitatcm vero ( feu ju- 
ftitiam)^ camreslocofuo coffccetur t atque e/fe iffnd 
cnm verfetur quv in regho £ fuo 3 j**7<» *#w/ quodflattt' 
«tvotuntas, e contra auttm fe babere tniquitatem 

fcil. utfitdefiniente udtGafylio ^*£U <J OjxxH 

j*i}\ Cum quis vtrfetur indominic^fen pofftfftm *L 

terUi , quod (inquit ) ^J\& «JU1 ,W , JAmf* 

fteri non poteft ut Deo afcriBatur y qui omnium dmi- 
nus eft. 

Deo \ut offe incrtaturaifunf, nuid velitfacitndi ita 
nt £$v. JEadem fer£ verba apud K^dlSbareftanium oc- 
ctfrrunt ubi <^ilAffharienfts placita rcccnfct , y>^ 

\-J»**", (j/^=^. jJ *^« J ) *4**»-W <-** ^» J t <J^° 

^j ^yiJ!. ^ y <J^*xJI *£=JUa X W ci>«x)l 

-*^ **J\ c^-*** ^ &c. Z>*«& <»«/<»» regnat ineoqatd 
creavitvniverfo , **/4 utfaeiat quicquid veiit frftatuat 
quicquid libeat ± quod ftomnes fimntcreaturnt in Pa- 
radifum intromitteret nuffa in bocforetiniquitas\velft 
omnes inigntm immitteret t nuSa hic ejfet injuftitia^cum 
- _ injuftitia Digitized byCjOOQlC N O T .JE 

\i»)uftitia fit ut emis rts admmfirandas fufcipiat, ubiyiu 
mnbabeat^ autresinloctntn fut ftnat^atcum iSe re- 
\rnm Dtmutusfit abfthttutaffingi nenfuitejteiiniututas, 
neqm attribui ei injnjfitia. Et paulo poft, 0"*\j 

pj'61 ^/1*3 »JJ) <Jc \a*.]j c/ £=|.y uuJl^xJ} 

Jc ^oljr^.*^ ^ jUc fc> £»<>it 2} £& *#M £a^ar 

l^isXc JUfill ^ y>\3j \i\lcj U^ o^*)t 8l>t«^ 

(^^J-W. **ji .J*»A Uc J W. Vundammumautim 

httftfltionis maniattrtimtttnejftquid Dto nm§ttinm y 
^tnm^tmfaimkWtrtdtttmi&t») nte-uUum ** etptMa* 
\turfoc modtitKmmidam ^& f*{fit ipft btmints rewu- 
\tt8Y»nntei ' frnrnit veifwi.autrrgatdts gratitm exer~ 
cert.pttUfilthre&gratmsequdaJ pvsmi*mA*ttm& 
[gX4twfitm bmtrim c»Utn»tm-& gAndwmJr gratum, 
ejftkt*^*in4t*mtyimmi fnimm^ert & (*ufi*tupt } 
jitjhtofmwtc^tfa***"* C&itofaltrit t&i&vtsu 
fffPipvii.Sx. Aurix* s#M<r***tt4* DicjuatCin- 

<fu*r)> mfii fjiy* cA*«% fM qs* && -*-»ytt 
t*ra*mum^&4liiA\0s 'Dht & ptn*\ ]ttftttia , ckiy 

uA**H iU^* ofo&KtU tutmr cr|a<Deura 3 /&*«»» 
c$j>reemii&turi % fr ttaufettjjto, wdicium paiidt^t- 

cuturaf.] fdem'at»bi e>^i '*-**l*ii JW^ I *5? iciUm***»! 

i.e.abfque 

meriro 

Sharhol- 

Mawakef Digitized byCjOOQlC >54 I NOTvE. I lirt. %6. . iona indtcU f«m falmtath^ & *$era malaft£«ami. 

ftrw.&c. 

fam tfucd 4<*Morjios, ajftraM i& % &c, ] Al<M**- 
jwfeu Atmt*r)iatm fec*aro a Chamrtiiijs. diftiQ&am 
ftatuit MSkare$a»iw t <$i^m > <t> Wl ^ ^*^ 3 

I^U^^utUo ^l JoUmJI Locuiifum dt.fdc.& 

optrihusjiifi,quUi&i$ ? m» Motazalis ior.veniatin qu*> 
ftionibas qmbufdam ttax ad Antifittis mums fpeftant. 
jJuXtadupliccmau cm tbem/m* l^figninxationcm 
.dupliccnominis bujus rat,i,oite a%riat i<iem Signffi. 
care enim ait X*J$ ] Mtr jd,pdmo ^^aA*) v miatio^ 
indc dici poflc AlMo*jiano$ o^ia^j^^e^ 
,<*j*i\j U^\ <_y* Sluo* p«fipontrtnt aftu trtu#i*¥i 
8i propofitOy i,e. utexphcat Author SbarboiUdvAr 
ktf atf&^l ^ft^ U> JUSyJi <J &JJ&J».,!»,!*. 

feriori grodjt, collqcaret quamtntemtonem &fdeipr$. 
ftffiontm quas &^/f , i>4»*4W«fehtcntia^ft,U*-A 
J*j»H /**^i cJjiJl «4***iftl Nemeiumdt lUttm, 
tpuod fr*feramdffi*m s frpeftponam apm, Dcnotare 
fccund6^-o^l^*VC*w<^*»«w /^</, atquehoceti- 
am fenfu raanifcftam eflc noraims dcnvatiqocm 
:<j|ud4afferant AlhioryUni^, i^/ &ty 2to**ncre 
1 cam.fide tranfgrtffiinttriy m necpredejfe cum infdtfitate 
obcdsentiam. Ab ahis cxponi ait >C»^>)V qtidd 4it 

V U)V J^l c*" jt itef U.e* DtUtio ejvsqui peccdtt 

grwii Digitized by VjOOQIC .• NOTiE. . 

^rdvisreus fit uftjtte *d refurrecWenem, iu ut feratur 4e 
eo fententUaiii\ua in fae mundo, qued fU veJde d/tip qui 
Paradtfum ingrekientur^ veldeillis-qui in ignem ab\tci- 
e»tur t atque hoc refpeftu efle iJtlUMor)ies & <_^f U 
tVaidios fcctas inter fe cohtrarias.arqhe ha*c eft quam 
probat EbnoUtbir nominis hujus notatio,^/cjwwj//, 
inquir, "i &\ (j/ijiM*** p.^*»iJi cjj^» o<* i.»j» ^ 

. j.*£==S\ - £* £1;?. V U£» &}>*>** ^U?.^ £* ^*=>>. 

Ua^ ^US fcJJl (^ -aoUc^ &**y* U*w ScU» 

funt e fcttis fpmiiicis , quipropetttur nonnoctrt cum 
fide tranfgrefftoncm j utinecprodeffecum inftdelitate e- 
bedientiam . nomehaatem uUor\ianorum inde babent, 
auoi ijferant Deumdijferrepaettam ipfis ob traitfgreffso. 
nes debttam , ne fiatim iltos eorripiat. Nec multura di- 
verfus ^lMotarrefy eos aitficvocari, *^/v;Jl 

jUUi;\ ^. ^ #w »M determinate pronuntiant 
de peccatorumgraviorum reis, ftvequodad veniamfac 
quod ad ptrnam, feddifcrunt fjaf de re)udicmm ufaue 
Iddiemrefurrettionis. Effe&aliam adhucrarionem, 
dicir ob quam quibufdamnomen hoc mcriti vi- 
dcntur, fcil^n Jy)\ %-~jO U * ^^ 
*-*>Ul *av*N g«oi Mim&gradu primo, algra- 
Jumquartum dtpomnt fcu dimoveant, atqaehoc 
fenfu contrarios cffc Mor) os ^ilsbtis. Porrd, qua- 2 55 tuor Digitized by VjOOQIC ^.aj./.tf. Vrtf. 4. »5<S~ I . NOTiE. 

I l ' I I . ■ I I ' Tl. — I- I , „ 

tuor ftatutt AtMstjitrm Species, quaium prima cft 
g.^Ua-'l sL-ao*^ (JHor}iiCbatoorejiorum \ fccunda 
JMb<>*^ ' ****/"• i. c. J/<wjii ^lKadariorum, tertia, 
ii^ar^ RAa^K» Jiwj» Ajfabariorum t quarta, deraum 
«UaJUih jL*ayJ^ Msriii /)flr»qui &infe<aasquinque 

divifi» 

Mor\iis diverft funt AlWaidii, Scc.JAlmidsi Cha- 
vue\iis accenfcndi docente ^dlSbarefianio^d^ejil 

_AJ1 ^it*i)A*j Zj**^n ^ilWaidii in AlCh** 
marejiarum numero coUocandi \ funt autem 9 \i/li qui af. 
ferunt infdelem fronuntiandum aaicunque feccatum 
graveeommiferit v ipfumqueferfetuo inigne manfurum, 
Qua? eorum fententia (ut jam antca innuimus) anfam 
& origincm dedit fe<5tae ^AlMotazalorum, AiShare- 
/?4»«verbaqu6d plurium fc&arura originem, feu 
quo tempore ortac finr, fubindicent apponemus , 

jjiJb «oix*i ^ej ^xs j^y \ ^Jyis\j gJvWI *— .jLaB* ! AiWaidiie Chaware\iis & uflUKor)ii ex ^lfabariis, 

& AlKadariiharefes fuat inchearunt temfore AlHafani \ 
/Bafrienfis ic\\.)aqj$ibiu unaque prsceptore fuo eum fe ' 
fuhduxijfet mf}J y g(fercMes gradum inter iuot gradus, '. 
(fciUquigraviterpeccaflet nec profideli, ncc pro \ 
- L_ - fidclil Digitized by VjOOQIC NOTi£ fidcli,necproinfidcUfimplicitcr habendum ) afpiL 
lati funt ipfe & focii t\m y <Mota%ali. Nomen autem 
habcnt^/^wao^ Waitf, quodminas a Deo 

pcccatoribus. denuntiatas fignificat, 

Pro fidti ieftrtore hahent 1 feu, infidelem pronun- 
tianteura, qui peccatum aliquod gravc commife- 
lit.Hisadhuc fevenor Jaafar £,bn UUohaffhar qui- 
dainex MN0dmUms t 9ii^y\ kasbVc^U &\ fj 
r^j\**$\ &* ^J^ <-***M ajfirmavitiquivel anum 
p*n»mf»ramfuerit y impium effe& afideprorfut dtft- 
tiffe. Sed pluta in hanc fcntentiam ( *U1 U. (^\ ) 
inf ra ubi dc y^dlChai»are\iis agendum. 

jpfumqueinGehtnna perpetuo man t r urum % &c.~\ E 
contra OHokatel quidam e <JMor\iorum fe<3a qua? 
**sU*fl ^ilthanhania audit, aflereba* 'u*dd\ ^ 

O^twt * *->!* LM^J o**^ n . c** u >* * 

o^vt^ Konohtfft tranfgrtfftonem ti qui unita. 

iTem^Dtiagnofc^&fdtprnditmfit, ^fkkm 

tgnm ingreffurum. Itcm ^U/^Wj 

r ^*~ m /w -w» ^ ^ ^^f:'! 
% £**jv ^- a- &* ^ w -> 

\rJ\ ji-o* &C. P«« w;i ■cmWtummw qutcA 
'Lii citra infdelitattmfutrit, & FMtm 9 m Inmm^ "fuptrvu exttnfa,fupra mtJinm GcbewH ea[ore& *57 //».7. lin.S. Digitized byCjOOQlC »5» I NOTiE. ftdm-ma ignis ctrrtpttu cnttiabitur juxta menfuram rc- 
be&ionU i tttm in Paradifum admtttetur . Ex iifdcm 
Bdjhtrw quidam (Tefcrcnte etiam i^A/Jhareftanio ) 

dixit r #U ^l^l&lhyW ! cl^^i c^ r 

^ J ^^> (_jaax)j ^ — JW^ f . l^^i c^^U^^l Siimmi- 

fttrit Deus peccatorum graviorum rsos in igntm , ^j 
f <iw** inde tgrtffurospoftquam proptccatis (utspxnas dt» 
dtrint % ut vtroin dttrnum ihi mantant necfieripojje y nec 
cum juftitia cmftfttre. Qu# ipfiffima fcr e vidctur cfft 
AlAffharianorum^ qui pro Orthodoxis habemur fen 
tcntia, ipfo t^Afjharienfi, apud AlShareftanium^ fic 

doccntc, e>.* W><>J Jo* g-^^* '^ ^*j^==Jlc>^^ 

j>*^. (^VV*) ^JJjtf sJJi ^Jf ^^Sa^ c^^. />fj3 ^ac 

^f £4^31' c^ W ^U£=Jf <** -^UJl ^3 oJLjfe^ 

irW.^1 &c. Cum qui graviter peecaverite mundo 
exierit ftnt pccnitentia^ ptrmtttendum eft judicium t\m 
Deo y fiveutilit condowctpro mifericordia fua } ftveut 
intercedat pro ilio Propheta . Stcundim illudquod dtxit y 
Jntcrcejfiomtaertt proiu tfopulo wc&qui graviter pec-\ 
tarynt* ftve ut cructtt juxta mcn/uram (ccleris e)us, 
dcindt t/iumpro mifertcordtafua in Paradifum admittat, 

fitri Digitized by VjOOQIC HOTiE, I *59 pri 4utem non fotefi utftrfttub mantat in igntcnm in- 
fidtlibm^b illud qubdfronunciatum audivtmwfxituru 
tx ignt cuicunqut futritfondm * fotmicuU dtfidtin 
eorae fua, AlMotax.abrum dodfrrina huic ex diamctro 
oppo/ira eft refereme eodcm, fcil. liohammedanum 

quempiarn l^^> e>* 'itj* j&. (j/* >>*- »H &y *poeatom. J JA\ ej ty* J l tM^\ u^j 
.U^Jl^Us ^iJa-l &>\.ieCumexierit EemundoJ 
J?« fatnitentia obgratte aliquodquod commiferit fecca- 
tum dignum tffe qui in aternunt ignt crucittur^futuram 
ttmen fanam ifftm lemoremfank infidelium. Wafeli 
ejufdera fefl* p.attis de eo qui gravis pcceati reus 
fucrit, ha»c fuit fentemia 5 ilium dwa in hac vita 
effet is^-j^V- *&**&* c£ f eu tnedio quadam fta- 
tu ceBtcandum , ut nec pro fideli, nec prorfus infidcH 
(ut diximus ) habendusfit , at V&^S \ &c ^^ 61 

f tfJU. JjJ\ JM O^ J4? '*■>? >* &* !***£» {J^ a 

**J\ ^ a v* u v »jM ™ 'i^$ ] <J <^* J # Vi«* 

u>U*J< ■ **i* <-**** «ua£=J ^^r^Jci^fj 

^USsJVs^gA «Jy &£=>;* (^j&styCimt* 

greffm ftterit cmundo feccati gravis rem, non aelajant- 
tentia ingrtdi tum inignem ferfetub cruciandum^cum 
dutftntfolumiu ahtromundocatm, quorum alttr in 
Paradifa alter in igne fit % cruciatumvertifftuiltvif 
rem effe > & graium ipftut fupra gradum infidelium. 
Sunt rurfus qui ranrum ab hoc abfunt dt quempi- 
sarr ignt iri inferno ctuciatum iriexiftimeD^ut nec 

L 1 3 ipfum Digitized byCjOOQlC AMotare-z. 
& Sharcfl. 260 | NOTiE. 

ipfum ignem pctpetud duraturum putenk Ita docu- 
it (ut ndimus)'fabm 3 qucm Jabmtanorum fc<fta au- 
tborcm habuit : fcil. finem habituros Paradiium & 
ignem poftquam eos ingrcifi fuerint qui iis dcftina- 
ti, verba autem iila Alcorani ^i ^y^xvHa* i. c. 
Perpetub in 0$ wanfuri - % % intcUigenda cfle ^* 

^y^i ^£u« *—)JJ <>.!£. JUj. Ui=» ad modum 

FJyperfahs & ma\oris conjirmationis % nonqnod reveri 
ftgntficent tllosin iis\(uc, Paradifo& infcrno ) i* 
diernum A manfuros^ ftcat dicitur^wfdculum durare fa. 
ciat Deus % regnum *SJV!>©-. Ab hoc rutfum divcrrfus 
K^dljabedb < cujus & antea mcminimus) quo J ad cos 

qui igni adjudicantur ftatuit V^i o )->*«?• ^ jt4>1 
^,UJI &s*4? ^JI ^«^ue^ cJ* ^<>fc j\># ptrpetui eos 
inilta crutiandos % fedin e\us naturam converfos tri,in- 
fuperafTcrens, ^o l^jb^U l^Ht ^<>«*,U)lut 
W* «J^ cl^-o* (^ ighem ad [e attrxhen tfo iefti. 
nato^ nec quempiam in iUum tmmitti. £4itamcn om- 
nes & Paradifum & Infernum in alrero iarculo fta* 
tuutt% atfecus AlCbattabianitK AlShtts (qui yf&A 
Chattabi cujufdam affccia? j qutbus efi rcfercnte Eb* 
nalKaffai \^\ ,Ul)jW>t>Jt ^ m^A Paradtfut 
delitU hum mnndi % & ignis dolor ejm. Atfirmarunt 
finquit ^lSharefianius ) e>'j «j,**?. * WdJl &\ 

V+&j ^A,i ^* O^UJi C***d3 ^*)! ^A SUae 3 l 

(5>U 11— fcitfia (^/* O^WI CA^iOS ^XJI ^o^UM Digitized by VjOOQIC N O T JE. ] z6r i*\j>j jjt£*j jA, tMundum neninteriturum^Paradi- 
fum autem effe ea qu* conttngant bominibus, btna, & 
dele&ationem 9 &fanitatem 9 Ignemveri ea qua con» 
tingant. bominibsu mala, & mclefiiam (jrmiferiam t 
his prim6pofiti5,nihil mirum fi ultcrius progrefli 

\j>\Oj (j£*j** i \^j*S£>j \.-*j)\j j4&\ ]jk***») 

$j\>a})j {ja>)ji)\ <iJ>*> Licitum fronmtiavtrint 

vine tjr fcortationi indulgere t & rtliaua qud Itgt vetita 
funt ferfetrart , & cenjuerint omitunda effe qu* lege 
mandata /*»*, <jr oratienem, 

Porro AlShii (fcil. t\iis feHatores ) iSifunt^&c^ 
Eodera modo nec verbis mulcnm diflerentibus, qui- 
nam fint {^tlSbiitm docet Alsbareftanisu^di) f*> 

*Xa\*)j kx»^»i )ji \ij ^>jjas» ^Jfl IftkJ^U; 
*^«$)(y\ )j6**z\j \**s>~j) \ftAa- UliLi.U»^ U** 

CSJ^=*. {-&W £j=* ^jr *^V CS" £->** * 
vtyte o»* »*i;t> j\ ^ac e * iBifecutiaritfr funt qui 

fe ^Maddixerunt, illum& Chalifam & Antifiittm 
CdedaratuaO ttferentes , teflimonio & manda/o, Jivt 
mani/epyftve occulto, & profitentes Antiflitis muntts 
aliis quam ejsts poflet is deferri non dtbere , qued fi defe- 
ratur,jieri bottxfartealiorum 9 in\uri^autex\ ipfm 
parte pramct». Dicunt enim '*&& iuU^l <-?*»*$ 

% &£c9j jA u)j*=>) 'U.*& u* d* ^v 9 ^ r»^ lin.}Z. * AltM tnim 
nomen fttnert- 
literfignifat 

Kamust 

\^{ciUqui ittud 
' infe nonfvfci* 
pitex Alis'$6- 
fleris. jii *,\j Digitized by VjOOQIC 2<5» | NOTifc. sJUiyU Non ejfe x^intiftitu munm negotium aliquod 

vulgare, quodabarbitriovulgi pendeat , */ Anttftesfk 

quemcnnque tBi muneriifiiprzejjcere velint, fed tjjt rem 

qttxadfundamentum £ religionis Jpertinel , tmoarti. 

eulum quem non deteat pro^hetam neglecfui habere, aut 

vulgi arbitrte permittere, & quod taati efle putaruat 

eorumnonnulUutia*»^^ **>*«.c^ 0$«P I rtligio. 

nem tn fda Antifittts nttttia conftfkre ftatuerint,(w Al - 

Shar.c.dc s.<y»W^Ji )Scct«eeorum pra?cipua>_(eodcm 

tcfte) quinque funr, qua? tamen in alias pcae innu- 

meras fcinduntur,adeo ut iliud quodi UMebammt- 

de di&um fertur,abituros fuos in plus quam 70. fe- 

c*as, nonnulli de Alshiis tantum intclligi velinr. 

Placita autcm omnium communia ftatuic JyUi 

*— *Ab5' *♦*« vzyfj u^a^xJ^ i>^**^ \jy^fi 
<Jj^i Jj*i]j j>\x*i\j ^.U^jl^ u^ 
.*~*-i_xJI JU. <j 2 v)ji^ $**}%> (^_jsixy\ 
^* lS *-^.cW>Ji u^** f «*l^j £*bi ticunt 
meefariaefftpeiuliarem Antiftttit defignatimm, & de 
eo teftimonium CMohammcdis fcil. vel Alcoranij & 
qued affirment neeejfario immuntsfe comtncre deberi an- 
tifittes apcccatis tum gravioribm tum leviortb»s y qutd- 
que afferant profitendum tfjt unicutqut qmbttt adhareat, 
&a quibutfe feparet, dtclo,facio t &fadtre } nec Ucum 
effe dtjfimulationi , quanquamin boc qnidam (x AlZei- 
dianis d reliquis dijfentiam. Quod ad alia,de quiWus 
inter eos non convenir, iunt cx iliis qui ad AlMota- 
lalos propius accedant, alii qui ad \ Afjtmtlattres^ alii 
quiadcosquitraditioni & rcceptae majorum con. 
~ .. _ fuetudifli Digitized byCjOOQlC KOTi£. 

fuefudini innituntur> in quorum numero ponendus 
videtur CAi^ummed Ebn Ali AlBaktr, cujus featcn* 
tiam de voluntate Dei hanc referc Shareftanius/cil. 

xol>\ Ui U*£ U* ol^U U£ Uu o]^t ^J us *JU1 q^I 

U> JJuks UJVa UtU) 5^4^ U^ %o\>\ Uj Uc v^.Uj 

U* o^l UcjU) o\>\ Dtam vtRt innobis *tiq*id x & 

vette a nobis aliquid^ & quod innobis vnlt , hoc a nobis 
occultafyuod auttm a nobis vult> boc nobis revelajfe. 
gaid 4utem rei eft, quod circa ea qua in nobis vnlt Dem 
occufitiyta qu* a mbisvult neghftui btfeamust&quQd 

ad Deidecrctttm, ftatuuTecum i&jdfj/tit^-j* 
^j&iJii "i* ^ao. 2 Ejfercm in medio inttr duo extre- 
ma pofttam, ut nec fitcvaflio, ncc iibera fermifto.lnKt 
orandutn autem hanc adhibuifle tormulam ^-^\ 

Xj ^j *=»- ^^yU.^ iji^jj^ h<J&~' :i 
*ui <j c s/** 3 0DeM '&'!*** Wfi iib ! oB C ecu ' 

tm fuero, Stibi ratio Cob quam condemncr Jji in tc 
rebeBisfuero, noncflmihifitcalii cuipiam beneficema, 
cum btneftcerimus,nec mihi nec alii cuiptam rat «£qua 
cxcufemur 1 cum mali fecerimm. , 

r am inttr eos quimodumexceffefunt exMSBtu&t.l 
Ad miras dclapfi ineptias.quas rererte piget, i unt c- 
riamquiintercosmaximefant, aln tamenahos m- 
fanid fuperarunt, atque inde nomen _j*JV»Jl feu 

*&N 9^i quafidicas^/wV^^"^^^» 1 ^ 

(inquit j ' 265 /".aj./.ao. 


M m Digitized byCjOOQlC I ■ ?.Nt'QiTi£. c.de Ia*»JJ (mqpk- jutfl&barejlaniits j : uta* ^ \jXi /y^Jil 

**4Jb)lfA^=»AAp4A» Ji>ui in anti^ttibm fuu ceie- 

Brandis adieo moittm <- excejferutit- ut ■ ipfos txtra rerttm 

tfeatarumtcrmims evexerint, & divinas ipfis proprie- i 

pattsattiriltutrint, Utrimqueauecm tranfgrefli funtj 

dum & hominum **s*»«r ftatuerunt, & in Dco cor- ! 

\cM ^JUJj fK>re1ta*em aflefliertmt. Sic enim pcrgit Hle,^-*^» 

jJbJI l^4*A U»^ jU5)U &_*j yi o^ loa.^ Vj4*A 

timajfimilarurt Amifiiium aliqatm Deo t atih tnem 
mmr** a$ifmitai»»trotf»t pestam txtrerm ttxetffm 
& kfeSm, Varj»fu« & horura ft&e, & vari* ia 
divcrfisregionibH* appcllationcs. Puitex illis Ab- 
MaUn &*4Cquemjudammfuifle perhibenr, at- 
quc hfcm in Jodaifmo dcjfefua fflio iV«» prsediejHfe) 
qui t^//>» falutaret c*d o*>l r*« r», i.e.*J21 o»l 
TuesDent, &*& hoci?^*)l (JU*>! <jt*&z\divifa 
fttnt fpecies eorum qtti moium exctfftrunt^ quorum alii 
idem aut ejufmodi alia de Ali, alil dc aliqiio ex ip- 
fius poftcris affirmarenr, & moituum eum fuiflc ne- 
garent, rediturumqueoliminnubi&us, terramquc 
jufhtia-impletumm. interpofterosipfrasmagni a- 
£ud JOos nommis fnh Mobsmmed quidam , de ou» 
hoc idema€erucrunta(!eclae ipfius, adeo ut ipuus 
reditumintcrfideiafticulos numeraverint. Atque 
jhincforfan crrpr illcapudnoftros^uo vulgo ercdi- 
™\xt^ohamme*lJt<aP\i$ik*l! roi tfditum cxpe- 
" - . c?are AlShareft. c.de Digitized by VjOOQIC NOT/E I *«5 clare. «$*J 1 atitem feu ^V&' ifti, iicet in aljisdi- 
vcrfumifcntiant, unanimiter tamen ftatutmt £A,UsJ| 
nmplb?"» & cM>*^ *• e.explicante AlShareJlanio 

J^ I (^l^ ^, ycjJ^ y j*X* c/^ Bjfe 
Deuminomniloco, loqui \pmni lingua^ atqne apparere 
wptrfona aliqua intividua. Indc afferuerunt eorum 
nonnulli efle Antiftites i^\ f\*>*A Prophctas, 
deindeDeos* 

i^tlTigfairii ] Hos cum ifac iahis conjungit k.M» 
SbartjUmus, fed unde appcllari Gnt, ( utin reliquis 
folet te&is) npn doc^t , tantum,#cit cffe ipfosj* 
eorumnumero qui modum exccflcrunt,atque eflc 
ipfis -^o-f (^jj^?. SftUa.'Mr*w au*_(tclam 
eorum tJjuvaretfeuprmixoeret.Wum indcforfan no- 
men hoc fortitijunt i Dicunt hipro conceffo babe. 

fiantias fpirituales ittmpnribm erajftarifos , fc alias 
Angelos, alias diabolum apparuiffc Afferunt ergo 

&ip&y u, u*^\ 'i#*j& J^ % ^^ 

^«UW» ^ V*!« ^* orrf mum afpaure 

formk homimm quorunhm^ cumquc **»t*f$ ^ 

Mm * Op.de /W. Digitized by VjOOQIC ztt | NOTiE. 

hammtdtm inttr homints fraftantior quam A//, & pofi unt)Dtitati$ afftUationcm ipfis mbuimus. Quin & 
multa \^lis fa&a narrant miranda, atque inter ea?- 
tera quod portas Chaibar Ioeo moverit quod effe vo~ 

Iunt l^Jl J^ &-** {jj\ ^\s. cW^-H J^V (^r* 

te>\^%y+ argumtntum maniftflumfmfftwto farth 

culam aliquam divinam, & fottntiam coeltfitm^ eura- 

que fuifle ipfum S-*^j ^Vy** *W j& C_5<->^ 

O^^j &U4&) ) cJUeJ cJat Cu)m forma -agfaruit 

Dtusf cu)ufqut manibm Copcra fua J crtavit^ cu\m 
linguafractftadcdit % idtoquc dixtmnt txtitifft ifjum 
antt crtationcm calorum & tcrrd. Itaimpiedetor- 
quere videntur qua?dam qua? de Chrifto in Scrip» 
turi$ dicuntur, ut de ^Ali eadem affirmenr. Porro 
ita diftingui poffunt AlShti ut fint ex i\s y qui dicant 

ia&JrYj J&&i\j <^'jy3\> Sifitndum atque txpt* 

ftandum dum rcdcat jimifits^ (cih interruptam effe 
dudum Antiftitpm fericm, rcditurum autem ali- 
quandoqui * ultimus ( ex eorum fehteiitia) cum 
eflfet, dffpai uit & indiciis^de quibus dubitari non 
poffit,patefaciendum, di<5tt hi *&i\yi\ i^lfVattfc 
alii autem qui dicant ^d^Jj(J*u>)b fcil centinu- 
arj jlmiHites^titc deficere unquam qui munerc illo 
fungatur.Imo funt qui aflcrant fieri poffe ut fint duo 

fimul 'c.de\J$\ * Nam alii ali> 
um ulttmum 
Antiflitumfa-. 
tumt. v.c. dc 

v. c. de Digitized by VjOOQIC NOTiE. fimul Antiftitcs in diverfis tcrra? rcgionibgs, quo- 

rtimfialtcraltcri contrarium ftatuat,werque taiuen 

^quumrcaumqueftatuat, J^»*^b ^xi) ^)j 

jL%\ pU^l po etitmjl [anguinfm alterim fundi jufi 

ftrit. Quod autem diximus AiShiios eo infania? de- 
lapios ut Antiftites fuos Deitatis participes ftatuant, 
fibique boc arrogaverint nonnulli qui raunus illud 
vendtcaverint , commune fcre eft illis cum aliis 
UHobammedanorum fe&is delirium, apud quos re- 
repcrti funt quam plurimi qui magnam cum coelo 
aftinitatem, & rcvclationes nefcio quas apud credu- 
' lum vulgus ja&itaverint , quoium & morem defcri- 
bentem & quiddeipfis ccnfendum fuerit ftatuen- 
temaudiamus \^ibmedem\^4\GazAlium y qui dcSu-t 
ficrum quorundam Sermonibus quibus mutuum in- 
ter fe & Deurn amorem, & ar<5*am cum co familia- 
ritatem, qux oranem operum externorum curam 
fupervacaneam reddar^profitcri foleanr, verba faci* 

en$,haec habet, &Wty (^jj** tj^ rf s***^ 
& 4§UmJU \—*j^\> £<** .UiJlj^U:^! £}-*t>\) 
\o£=> V ^^JL*y \&£=9 Ui J*t (j^^yw ^J^ss^ 

JxS (j^Ji (^ 3 ^ (j/&»**\*> *& - (S>j4^^^j 1*67 ^53^ ^z* p'j*^ *J£ r <^ f^* r^~ ^ ^* ^ A J 

M m j *cU^ Digitized by VjOOQIC 2 <>8 I NOt£ 4/. e» £ nominibus dei 
aut afribatit . ^cO .^ 1^1^«*** .& J^^e>UUUV 

'Mwk^ v=>Uk&» cmAs ^* ^- f«^^ i_&6 

» e yo»^ Jb.o Jf^Aj umAjJI cUs Jd^ v->U> 

^xS JaC} ^& *>^J1 O*** ci jfcb-t O* U** 

^JJJ c/*° <J£ O^ *k&-t** <_£&» <JiI-> &»j 

8»u»c-U_J /y^ Eo procefit res ut quidam untonm 
cumDeo, e\ufquefublatewlo mflonem t &cellequium 
ftmiiittre \acTitent^dkintes, DicJum^flnehis ita,& Nes 
iu diMimut, & fmiles vidtriv^unt Hefaim Hela\ie 
fjniAam~\qui merti multlatus frcruci afftxtuefieb 
verbaqutdam bujusgtneris ab ipfo frolata^ quei fti% 
{prout teflibw idoneii cemprebatum eft ) dixerit U_>1 
<Ji-c J \ Egofum * Veritai [ feu Dcus verns ] uti & 
narratur de <uibi Tafydo <_/* lBefi*mienfi , dixiffe if- 
/tf». c ^>W J * ^Ur^ Lius mihi } Laus mihi % Qfcu 
Celebrandus cgo laudibus divinis. 2 Eft auttmgenus 
hoc Strmenum % magnarum apud ttulgm malorum caufa y 
adee ut AgricoU nonnuSi terr*. cultura reliela talia ftki 
venditaverin\eumfcil. deleSictur natura hu\ufmodifer. 
monibm qui opera negligere permittant , cum opinione 
■ interim Digitized byCjOOQlC NQTiE. I 2&9 p*i6.l.i. interim amrnum mundandi^ ajfecutionegraduum drpro- 
prietatum nefcio quarum. Nec quidimpedit quo minus 
bominumetiam Ihpidijftmi, taiiadefeprddtcent,& fa* 
c$le tfttafmodi ftbtvcrba futilia arripiant % & cum quod 
dicum verum effe negetur^regeram^ncreetulitatem tftam 
procedere a Sciefttia & Logick^ fcientiam autern velum 
*ff e T L 'P** m °fM mentis^ bacautem qua ipft dtcunt y 
nofiapparerc nifi intrinfecm tunrinevmdctc&a • atqui 
ktc quodverum haberi vtfupt tft&deft cu]mfcintiliaftr 
regione+aliquot dijftluerint f & quod magna pcpererit 
mala % adeo ut tmnmeortm quifuulia iftiufmodi blate- 

I rti y moru afficer^reliponi Deiconveniemius fitflutm 

l duemvivosc4nfervarc^li^c ^jdlGaS^lu 

i^ilSbiis contrarii fune GhMarigii+&c. J feu Cha- 

rtyi pori&s, QitnatiuUi fint doc#c Mshurtftanim his 

O^UJV \\g* **&»*. Cj/^^j^ guicunque fro- 
dhmcatitr* Antiflium legiiimum qui confenfupnblico 
ucepim eft appe/latur Charejim , ftve egreffm fuerit 
umpore Sociorum £Mohammcdis 3 '*#*'* Antiftius 
tfosOrtheddxof,fivepe{Ica $ contra fuccefjores eorum.No- 
nicnwgaabegrcdiendorortitiTunt, qaod ab obc- 
dkntia Arntiftiti dcbiia abfcedanr, feu ab co dcfcifr 
eant. t)efe8ores r Rebe(lcs % rcddere Hcer* * Alium ta- j'* fcil. g\j£> 
raen forfan ejufdem thematis fignificatum refpe- \Veftigal, 
xiffe videtur BbnotKaJfai dum cos fic defcribit Tributum. S-fiUsJJ 
Ebnoliithir. Digitized byCjOOQlC 2 7 o | KOTiE. 

/vUJu, ^ilCbart\ii funt qjti tributum accipnn 
akfqtttregisvettia.Pnmi hoctitulo notati funt qui- 
dani qui ab c^//defciverunt, poftquam cum co fu- 
iifcnt o**- c^> (J »n P r * Iio 5 # w : fci1, ' * • l! " 
la virorura miilia quos narmt tf i/forM Saracenica au- 
thor orf#* defcruiffe , improbantcs .certorum ho- 
minumarbitrium,conftitutofibi duce Ak£*Uab fiho 
WaUbi o^l^' AlRafebienft t mate enim in cxcm. 
plari Erpeniano legitur <^> J 1 quod Latinc " ex. 
preflit vir do<ftiflimus,& literarum Orientalium pro- 
motor egrcgius,Rafitaeum,apud qucm corrigendum 
ctiam quod dicitfAnno 3 8. oceurrerunt Alis & Ab- 
daUat. W«babi t Al3arafio cum fociis cjus Chamrig /«] 
&legendum,Occuarit «*//> AbMab» filio Wfcbft v«fc 
Rafebiettfi t cum fociis ejus Ch*re\iis, ut pro ^l^t 
reponatur (^j*»^' aliorum, qui candem.narrant 
hiftoriam, fide. Namidemhic^-i^qui fupra, 
non jam Alit focius, fed Charejierum dux, & quem 1 
primum fibi Antiftitempraefecerunt, tefte AlSbare. 
fianit. Hi vcro qui ab ^// idco defciverunt quod 
hominum arbitrio ad litem inter fe 8c xMtawiam 
componcndam, (quanquam ipforum primuro im- 
pulfu ) acquiefccret, tnde di#i lunt i*^»* 1 ! Ai- 
<JM ebaccemsi, quod fcilicet primus eorum audito in- 
ter Alim & Moamam conveniffe, de arbitris ftatuen- 
dis, diccret «JJX! *£=>*. S «JUI o** <J ^**! AlShireft.in.c. 
de 


: 5^010 rw tdreltgionem Dei fpeftantes hommum judicw 
permittes f *ot eft\udicium nifi Dco. Duo hancfcos 
corum fundamcnta haec ponit JlShareftanim ^ 

uH> 5 ^ e>* ^W^ ^£= 3 ^/1 )jj^' &c*J2&* 

Antifitii Digitized by VjOOQIC NOT^E. j 271 

Antifiitirmnneri idonenm cenftant tliam ifuinonfit ge» 
nere Koraijhita y mod» \ufimfit ae fiut aliifque qu* ad 
mnnut iBud requiruntur dotibta infiruc~itu t quod fi a 
ventate declinaverit jJ>cj sSxs c*>j interficitn- 

ium, autimperiopritfandum,ftatuantque fieripoflc 
utnullusfitomninoin mundo Antiftes , (quoiCi 
**} 5 ^XsJ ntteffiias fofinlet nt fttficlatur aliquis » 

ntfit velfervus vtl liber t vtl NabattuJ, vel Korsijhita. 
%; Quod dicant ^^ 61 ^»* 5 ) <J <J* VkL) 

t\} y) ^s» 5U JVoyJ) Pectavit CdUin arbi- 

tris fiatueniit quoi rem bminum \ndisip permiferit, 
«nmnon fit jndicium nifi ftnts Venm atqut eoufque 
proccflerinruteum infidelitatis arguerintac male- 
di&is inceflerint. Rcfertautem Author hiftori* 
Saracenic* Alim anno He jra» j S .hos onanes (cos fcif, 
qui in crrore fuo pccftiterunt Abdollahum filinm W*~ 
teducemfecuti)oceidiflc,ita utucunus quidem 
cvadcret. Sic &JbulFeda(mR quod aano 37. fa« 

aumnarret)^^^ «"• cfe y> f*A)' <> c ^ 
u.ob) ^ X^- J* °^ f um ** * n * m fi P' 
nesfepttmtantum efoeiirAlisinterfeflis'. Idemafferit 

SiAlJanmbim ^j f*^ &* .^ x5,V} f^°^ ] 

'o-Jbl **~&-Jfr J^\^d^.rurneci»' 

neeos dtUvit.cum eSociis Mifex tantum mifi effent. 

At paulo alitcr vel diftinaius remnarrat Msbartfa- 

N n *t*t Digitized by VjOOQIC ^u«.ium,m i *7* J ■ v ^. ■ ♦. NOTiE, S-/1?'* 5 * d^ ^J&y o**^ &j;y> c£ </1 <^!jj> 

fj^ c^l <-*^- p$^ <?^^J *<>* ^ kcriets 

cerumtneaggreflmeflfiMin Nahrawan, adeomnen, 
ruadtfentexipfts nifi faueiores decem t eum exOrtbed»- 
msumoccin^remminfr^keemtffent.Fugerumantem 
exiis duoin Qmmmmiu»i*^Cwmv\\*m>du*in Se- 
icRitium,&duoin Jaztrah>«»K»4*ww ad^ci Maunift 
i» Yamatv 4tmt ihdt tna *0Charejit>rum bareflsqua 
tflis in bcis 9 4fhum ufqjtt dietnfermanftt. $c#a? eo« 
rura complures,, quarum eamen pr*cipua?,praeter 
UKfibaccemiesfam di<5tos fexfunt, (c*ter* *tc*A 
earum furculf )qua;licet aiiisin rebus roulrum inter fc difcrcpcnt , tamen (^^ W j^iw ****** XclL (^ ^c ^o.e^^^J^ ^Uju ^ 

, w r u^v ^j« ^^ djl ^ j^.UM* w u~r 

U-^.\j li^ &>J i OJ l*. Commumbaeefl$mo^M s 
ut Othmano ^ hVtffnitm rennntUndmn flatuant.au 
^bocmm^u/tuipraferant^necaliaconditione nupti- 
ascontraberepermittan^ j&frohfide/ibus bahcmpec. 
<*orumgra»itrumrei>i % &utcefl*rinm putent Jrf». 
ttJtttuumUgemtruwfgreffutfmrit fe oppomre. Muli 

tum Digitized byCjOOQlC N O T M itum intcreosdemfantum tam fidelium (quos vo- 1 

*^)\quaminfidclram/ftacii poft hanc vitam, & 

quomodo erga eosio feac vita fc gerere dcbe- 

UtmUtu^on*mminrnnnh^4^tti^ fltisqua! 
ex Msbarejhahyam aH£afunta4dercliccat qua; i- , 
demde fe&a eorom qua; olo^l audit, NtjJd* 
bi fcaicet cujufdam affedis, aflerit, ftatucrc U- 

bs . 9 \ ^u^rW js c^uu **u y^ 

nimbts Knti$tet»i»in\[t**faiw*mfxrt #PM'*- 
urfe 4tM*t jiMlfividrintiBtdperjui,»'» tWW 
*ft krttifittts tftti«diUudC9iWpfot y idt^t ttm 40» 

•m ^rro corttroverfia iftft^e Artt^iHS offi«o & 
ttCceffitatc apud Scholafocos agitatur, apud quos 
qusrifolet. i, Denecclfitate praeficiendi Amifti- 
tem- i.Deproprictatibus Antiftitis, feuconditio 
mbWin eb^munerlilU fuftinendo idoncusfit 
requifitis. 3. 0ndcpcndeatutqu»sad gradumil- 
lum ritc promoveatm. 4. D* lcgitim* Mobam »*£ 
S muuere ifto fucceflbre.&c. ^^^ 
mmtijkt is apudiilosvocaturquitoti f h ' mi ^ A . 
*^gentipr*fir W^ <**Jt -*•* HL,T'» 
r^wtfM tdrtligionm, quam q**U mun&urn ffr. 
aZ?n ioquitur Author libri ^f^SbS 
alitcr defcribunt, Qui Mobtmmd» m bu «anib«»i 

i viccSgerat t>>* t kiTtr-Tli i Vr i f i H i V Nb * 

■ 1 "r if|Uii' A> «JU3-I 7*" Digitized by VjOOQIC *74 ] NOTiE. 'slt)\ddfcgisC4nonti conflrmandos & rtligioms f$. 
mcerta, eonfervanda, cuiomnes obfequium prxfta* 
rc tenentur* 

Compettrt nt vetfervusfii velliier x vel Nabatarus, 
v«/Koraift1ta]Ufiir A/iV4^/(inquit AfMotarrety) 
<Jt\.j*)\ oU&s o»»U)I c>* (J&*. GtHta efi hominum 
qni in Erakt fagis dcguht r quorum unus aliquis ^JaXi 
, niUum dicjtur.ciTe aurem thoftct loquendi forrau- 
las in quibus idcm fonet 'Nj^auUi ac \^\*i \ e vulgi 
feece afkjuis, feuinnroar fortis nomo, qtiod idem lo- 
cum hic habere videtur , cum Koraifhitis nobilifli- 
ma» & elegantiae laudc clariifima» apud [tXrabcs tribuij 
ruoVhoc & agfefte hominum gcnus oppbnaruf.' 
* Difcfepantes variarum apud Mobammedtfiat fe- 
clarum de nomiullis fidei articulis,fentcntias vi 
diraus. Erunt forfan qui fcire aveant quaenam 
tandcm fint, quae illi qui pro Orthodexis habcnnjr, 
unicuiquc neceflario credenda pucent. Eorum in 
gratiam, luculeatam fidci ipforum confcflionem, 
pfout ab A/GAM/frprarcipuaeapudcosnotae fcrip- 
toredefcriptaeft,apponere libcr, Haecigitur jux* 
taipfum eft iUaJJ <Ja! «j*ic k^s inttrprfMtje 
confeffionisfideiOrtboKornm^ quar duorum vcrbotum 
tcftimonii, feu,confeflionis,utvocant, (cil.2) *J!X 

*M j*»s o**"j sAJ ! 7(o n eft Deus $ nift J>em il- 

le % & Mohammed eftlegatut Pti t explicatione con- 
fiftir. ' — -...■*. - 

^H^^V^Uj^o.l^Jltj^^iJ! fjrfadlj o*=**h 
fr±td*f*u}V o4.cy#>}\ v*£WJ!j 0tAjk), £*;*H| Digitized byCjOOQlC ■] N O T &. ^J^' £'Lsl ^V ^cJ^.UJJ j^aptfJj **&£&&*# 
i^^] iUac*» JjUJJj ^JLouj fc^b idJJ ^J^, ^jitwA*!! 
cl f*J cj**^ ******* !>. dAfcUJ U ' J^^a&Jl 

«J ^fc Wl <J>*«J !***$£ ^--^AfJV^yy! ^» ^J 
V ■■***' >J <J&* 2<>r» Ud^I^ *^I jcsjo 
.{^Vi»J . ^_J^J « X ri.&-&j-*3ldiV<.&fi& »J-ii£4 

^ 'J0 (aJ r J>^ X ^P: «J ' ;. £ \WaJ 5L,^b *l*ft# 

^J*.^JW?J C*il>% oWO* ^.Ud^lj- 
<ml£*J1 * ^JJJj ^fclfeJJj ^^^i^] 

tj 1*y$jfi. . J%.^. xJU. oaJ^WjJ*? ^ ! u£*> .^ 
t^~d&» ^*-^ i^& -.«&&£» ijw^ ^o^/» *4^4 

% fc*» 3 X,. JWtf &A^^ '.JflMuJJ f t^**3*>Jj 

^jjj ^c ^** »>jj .^j^y.ti^Xj&K^y 

*j^Hi*Jl^V(J^j . «J ^>JJ i^J J" ^i^ l _"-"l *7? «M^mHWnI^ Digitized by VjOOQ l€ *t* ;. NO T JL., * tl.e* u>y*J^ ^>&B***i) >^*&*&% iLu,wi<j>jB \fy* 
juJUUi^^>>*\^uM^ ****** * ^JU*>% 


^v^ ju '^0£fr<4& <M'» <->> . j^- 

^Jp ^ tf^V 'C&W £/*:<J*j*N c^t c>J* J^ 
C^S^ d* (_/% Dc**& {*y\ A (J?* <>m&*5 U*£s» 

ioV|> £•/* Uft ■* "* * m»..— -'-8JU£> oV-i«0 ^^ 
^^&yi yyJlaw R316 ^ *—-»tj ^JU&U^) 

>uu ^ uustj ^yar >> i> J/&W uy^ Digitized by VjOOQIC .N OTA :^ *.^#V Li.^V*i3 *r^**". C 5 t-tJ^h 

*-*% * ^W3> •;• . mv^xm-. cj^V»>^> *%-^* 

U**H .^ % 04.^ iJiM-W^ N^C^ 

^V^J *WJV\£ i^«sM"*%#.**«.-*.^^; 
Digitized by VjOOQIC i. Vf% | & /^ms tv**J c£>4* i$» **V_oil c$*** ^j y .t. ^irH 

}ft ^L ^Vc *J *y» tj S*4&*>J MA»j^ 515 **#«** 

»u— Zi>£*Aj l&o)?\ (jjj<> UjX f^ittS . j\ £o JVjJI 
ssli* jOurw ^ *sMy> MA* »3o]J ^I^/jU* Kjys* 
tJja^J *}j\ ^ !<*?>* V4* Viy»y* <£# o£s> <Jj* J 
Qi<sj\ <J &&*.ji \*/os tjl \ l«siy ^ 1*^1 
J*^a.b 2, fOJ&..y& (jf* *Jjl ^j *oV,l U£=> 
^ <Jo*3 ^*c ^* Jtfoj^ &*Xb CJL^.jkcoSaSj 

^U> v>o>>3 L-A— »1 c**s>*>bJ ^^i^o^is 
^WI '•> (j>V** £>* (j>V£ R—U&r J ^Tj^JLj 
(^j^ £*«>. ^xai £**** ^JVaS *>!j •\ijMzJ\j 

o$&$j C/* 4 ** cyl^ d^***** ****? £/* m>** ^ Digitized byCjOOQlC NOTiE. I *7P t>j*5 ****, c***" *■ <-»o Ci)V ci*>* ***JP CJ* 

' ju-a^s ¥ ~U£=> caL* 3 ! oli» *3li*> ju-v&s M 61 
'^US ^l/-*. r $M * .C*JU?t oi6 «jrt* 

f*<** e^ p^^=> CJ^» tJJS^ ^^^V^ 3 ^ 
oy^* uu*Ji uLU^l j^S» & ... t &v Jj 33)0* ^VS 

^W ^* 5 jVttA <JUal* «jkiq* ci>** b)j 

»**«=» ^I? <&**% %**!* c/l^ c/b 

cil^iilj _3UA^J d* 5 * tf *W *»!«>♦ f ^» f.*> 

U*S*<* )d.y I>oVJ UJU L4* (z/&*. eA**M 
fc*W_1j «<^J ^tf lj «jwft* UM==X* 1**» 

1 O o __S^?*~— Digitized by VjOOQIC i8o |, ■ KOTiE. X.u ^V t^j *y±^ ^/*&ft.J ( Jkc Ho£&« ^'*Mj 

<£ ^Jolfi &) U*J ^ fi£=*> &)j \^ o.c\j i^S)j 

sty **. tj v**< S-^ )<_£* V**** JJaJ I &u ^ij^i 

'.C/l^j • U^Ajj f U^ ••■S^Uj (^/Us^wj o«iJj 

;<^0U o«j«*^ l^t^j O+jO) jfiy*j ol^ 
l^yt-J^! ^C/^» ■■WjU^! Wt ^^ J 

Jii*ki (JOsfeJj a,^u ^&W» cjs=4 Jj»6>*^ 

efc^UJj v^J ^ ^JU u^ j^ 

Ci/^* 6) ^Jax^J, *^ <^U^ cJ-u}| 
ii^J ,^J ^U. ^ ^^A ^c J*U 
«» :** Mj vH$^' ^'"«tt*, Digitized by VjOOQIC N OTiE | zSi ^J\j Uia. t**3 *-*lc cjw»? ^j ^lb iU* r jjy^5L 
J^V <JU> *i»-*j JjUII o^p^^8*lsu>V ^Ui 

A,_*a» -^ijtvaS (JtfarV ^b c^a*j* *o4Z}j HO^jj 

%&\4&\j*j *— *>UVl eUJ^iVj^A*^ <•:** JjW 

ate>&* ^£ p*>3tj (J/-J f?h v>/*^ **^*> 

L-4* ^xfc J U tdJI $\ »J! Jj: '*)fy*j tf**j*"V 
VuaSjJV -^j^u^T U*£ *»*<i*a <-&* 5 l ^ V? 

j&j j£e&* <jy» dj\)^jA\ ya* »ac >^VU* 

***e£ '*& &*<*»* ^- U ^ 4 * ^Ui^U^ 
tf\*J\j **±jti\ &t&$^ <y**j ^ 6 ty» 
U**j ^*>3 &*j '&&&^j<£lrO» *- J V ^V* 

»\j is&*\** M# Jj> Wiyj j^ ] ^ 

'jozj U£^jU^j*-^\j\s&\ V^ <*V* m*m Digitized by VjOOQIC J -* zSz | NOTiE. 

^\ ^J*J. Lfc* . gji* ' 6**Ji. g*A y *JJ ) ^ji* 

lU.AfP» |J fc-JUh» j£j** t^ oU**H <Jm>L**~ 
^^/* J/^ /jjfc ^)>*J) U^* cJ&*> „^XJ) 

^V^mJ) L^» tJia^ *JJiJ) u&» ^ i*x3 hy 
U» fc$*J!.fc/V ^^^ ,^Us &r-U) ^Jd*f 
Q/<» *>*.) ^ ; g fv ^/A* <^e <^±* *«*». ^a^ 
r J<tf 1 w*U ^J_>s >&)" ^. ooy o&*J) 
^UU^I^^^g^i *JU) jSa&^J L£=J! 

b^ j*J) *-*# ujfo. {Aaj m&* «uJJ! ^ 

» t^ 0*fc!^oJ* il>». *j^ JXUr^) dja.O ju» 

frJ- jtfr !>*<M &&j* -W- V**** .W» J H^ 
cJ) .t~*-$. UXsJ) c^Us^ cjW* U (yyj Digitized by VjOOQIC f N O T M. (^K* \^\j *»» g 9 V*wf ^\j ijlmpr) ^t£)U* 
^m^ 2 — )L,^)J £*l}5 xyC VJutfl O* U$ ^y* 
£yX*JUfc*JJ cJLfc^ &Ul»Jl ^/C jL»C<M*»Jl JUSj 

J^ ^oay <>{*4ii <J u**i * cV^ fte&M *** 

<J» t ld*Ml ^ ULJJ i L^JfoU^ O^ *&1 

, t&y^ jjfcU. <-}*o. (^c cJ*== <*>*"♦ - # r*^ j?.L» 

Zj&- J* (yy JUJJ ^ oi»* tf» «JJJ <>Mf 
CW21 o* *>&- JU&» •utf c J c/^ 0"M«* 

<i*»i cy^ fft^^w^J cL*» o^ijfij 

0*1 JU#j K-3yJbc8JU|l ^J^ ti&Vdyv-*»* C*A;J1 

<J&*f.VJi\ae#h &*=* c4*JJ <*m«m** £;>!*> jr^ 
toi^J ^^kJLc iljA^^LsjJJl <^1 L£»,**L 

0*1 "c»/f'.«>,V£s» j^M^* ^Jo £**:>* cy&cl <$*» ^VS^J 

c^s^ J-^-«JJ H* jt4»VijlUJ»J:J8p^lacj <-** J l 

■'-.i- . ■- — ■— - ■ ■ ■ ■ -.. I». 

•- ., . i'-. •■ .*«* .' *■ ' "' C t *r jl .;„»** •^V^t' / J .« Digitized by VjOOQIC ^ "" ■" "™ "*" 

*$4 ] HQT M. ^v I^aus Dcoqui tomfiia J Coniidit & rtfiitmt , , 40* /lii** 
quodcunquc volatrit, quipoffidet tbronum gloriofum^ 
& robur eximium s qui dirigit feri/os fuos finceros invi-, 
ain ritiafy <& ftfnttam indefttxam, $ui gratiam Mli* 
facilns, pofiquam uniutem ipfiat coQfefsifutrintfonfef- 
(itrits ipforum a tcnehrfadubttationis & hdfimionis con- 
fervai % & dirigii mos\utfeqf4smur Kj£p?fb#lum ipfiua 
Jttohamm$dem % &c*mpfififo$iose\ut bonoratiffimos^ 
qavi digriatis* i(t aiixlliaefr dirtBioniqUdmaniftfUta eft 
illuin ifftniia & ftftis ipfius & attributhtmmiis % qu4: 
nonaffequitur nifi qui auditu tdoSius iff* percipiat j qui 
Motumfacit iffii^ cfuodaltffimiim futm, efefe unum y 
cui mnfii confirs* fingul4rcm 9 cuiumfiipar$ uniftri^ 
mtm^ cui nonfit contrariut $ ftparatam % oui mnfit jimi-. 
lis^ (^effifcantiquum^cuinonfucritprimum^ dter- 
num,cui um farrit inisium < ptrpttni du^tnttm , ctd 
non ftt ultimum^ ftmpitcrnum % cm non fitfin\s 5 perfi* 
ficmtm^quitfftncndtfihat^ pcrmanenttm y quinon dt- 
ficiat^qufquc ntt nntfaim etffavtritjttc nnquam ttffatu* 
rm fif ornari attributisgloriofis, ntc fub\accai dttrtta ut 
finiaturpracifis terminis^veld^fcaisfinibus^ftd fitfrU 
ntot& rihimw^ qui imus tfi & tetra. ^ O 

*)^8\ ^drmtio carnmqun de Dto mn dkumr. 
tratcrca Dominum fupra amnia txctlfum, noneffectr* 
pmftmipraditumptqutfubfiamiam tcrmhis iircum- 
ffrifttam r autmtnfatadefinitani ; neifUtfimlhmcfftctr* 
poribuS) quk vtlmtnfurabiliafum vel divifibtlia^ ntque 
fubfiamiam tfft, ntqut txifitrtin io f/tbfiahtias f nt(fut 
accidcns % nti txifitrt in toaccidentU s fti nu fimiltm effe 
cnipiamcorumquatxiftunty ncc fimilt efft ti qulpphm % 
ntqutttminari qnantitatt r ntc comprcbcndi ttrminis> 

ntc Digitized by VjOOQIC N OT/£. I »«5 nte circnmftribi fitus dtjftrtntiis % nee calis ambiri y cum 
ipfethrono infideat^ modo qutm ipfe defcripftrit^r ftnfu 
quem ipfcvoluerit, Jefsiont quaprocul abeftut in cono* 
$efCMtatfum f vtlinfidtntiam^ vtl fitum Jocaltm % vtl 
ex.ifttntiam in ahero y vel motum localem y ita ut nonfu* 
fiineat eum tbronu$ % fed ip(t thronns faquodfupcr ip* 
fumefifoftineanfur homtatt pountta t\u$ % fub\t(2a etm* 
prebenftoni manu$t)u$ j ipfcaptw fttfupra tbrcnum & 
fupra rts omnes % ufque adtermiuosterrdjtaiamenfupra, 
ut % nihiloimmm throno & cpltfropinqmr ev$dat % cum 
gr(sdibn$ ^infinitU 3 elatus fit fupra4fowWifM*mm$l 
quamcUtusejl fupraterram^tqueintcrim pnintm r$m 
pnpefit^ 4 imopwpior hominibusquXmveuAip^rum }>- 
^ula^Syacynwireitefiisadftfiat^ cum propjnquitas ip~ 
;fms 9mfuftmiii$ proftnqmtaticorporHm, utintc fimilu 
tfttJJt»tUtyftu$e(feptiAcorporam % neqm txiftvt ipfum 
in/A *liq»* y Ptque in ipfo rtm aiiqnam exiffeve quin & 
fekpewnwtffe quitnt uteantifleateumlecusat* fan&ior 
4ftqumutiermimt eumHtnpus^ <ikn fu&it *nteqnafn 
4rt4t* elfmtempM & ktm* & *<> modo /e \am Jbabe^t 
q#o fewperbtbuit \ atqmepitum Mfiin& f m * crmu* 

itrjtfummqw inaliopr*ter ipf»nr^ffentutm,t\^i *$ 
fti4m/^i(aufita iwmtmm i mut*liw& W1» 4** 
caJi % ^q^e^^eKe4n ipfy yamdtmti\MMtt *<$i4wij>fi 

Attrifatagkrtofu^ ab ^ifiMf^U^^tmiuyt^ 
mmew^&quQdUMlrito (#*>> mti*t* r - 

^rfeflhnisat^itimehdf^fre^ & qu$d*d tfftntiam fb&rn 
vmrrhtfft qtfad&ifiaj % 4jp/>r«&^ 
Ur^pvifione^o»te^^ fr* wftticerdfa & 

gratia Digitized by VjOOQIC 2S5 

^tcnlofu* 
turo » f NOT;& 

grdmjuh ergi fanSios in * dmoAttrm^ ita utperfe- 
Uumndiat gaudium[jpforurn] intuitu fafiei fux glo- 
riofa. C **>>**' Potcntia* 2 s^tque effe Deum vi- 
vintern>potenttm % fortem^omnibm pr<eyalentem y cui non 
contingitdcfcftus aut impotentia, quem non occapat dor* 
miiatio aut fomnus* aut nec accidit ei interittaaut mori^ 
cmUsefi imperium & rcgnam& potcntu&robur, cui 
cfi dominium & viftoria & creatio & mandatum % cujtst 
dcxtrkcomplicatifunt c#li, cujuf% manus comprthen- 
fioni fub\e8*mncs creatur^ q»i exccllcntiam fuam 
dcelardvit) crtarido & condendo & unitatem fuam % dan- 
do exifientiam &origintm, qui bomines & iorum opo- 
ra crtavit, & demenfaiis & ftnes dcterminavit, cujus 
manum non fugit quicquam quod pofsibile tft, &h cu\ut 
potentia non iongi abfunt rerum convtrfiones 5 ntc pef. 
funt numerariea qua fubpotentia e\us cadum, nec termi- 
nati qu* fub (cientiL £ f ^ Scitntia* ^ Porro 
fcire Deum omnia fcibilia, comprehendere quicquidevc- 
nit a finibu* terrarum ufque adcmlum fuprtmum, ita 
utnonlongjt abfitafcientia ejus vtlquodpondtrt infiar 
fit formicuU) tam in terra quam in eoeh,vtrumfciatf$r m 
micam nigram noHt obfcurk^ fasoduro{ingrtditnttmr\ 
& C4gnitum babeat motum atomi cujufiibttin ae*t w* 
c**% &p*fpiti*tfccrctum&tegat % &ccrnat conceptut 
mentis& cogitationum impetus & fecrttorum abdit* % 
ftientiiantiqua % atern&,qud ab omnidtermtateipftm at- 
tributumfuerit % nonfcienttt novdqu* eJfentU tjtes ad- 
ventitia fit inbtfione aut tranfiatione, * aU-oj^l 
roluntfi. * Etve/lt tum ta qu* funt, & difpont- 
rttaqusdtnovoprovtniunt % ntqut obvtnire in imptrio 
m ttgnwparum aut multum 9 parvum aut magnumjbo* 
- num Digitized by VjOOQIC MOTj£. .1 -**f num aut malum, fidtm aut infideUtattm^ fcitntiamaut 
ignoranttam^ afftcuthnem aut frttflrationtw,inirtmtn' 
tnm aut decrementttmi obMitntim ant rtbtSiontm, nifi 
e\ ut dettrminato eonftlio & decmo, & fententia & vo- 
Untaiti <j*kquid autemipfevoforrit^ejfe , & t\ukt\utd' 
mn volutrit nontfft,ntcvo\untattm e\us fugtrtmflum 
ocul ^fcimfetumaliqutw cogitarionis '. vcrtttn ipfum 
effequt rehus tnitium dtitrit, cjuicjueprimocondidertt 
& qui reflituturusfit^ & efficiat quicquidvnlf.adeo ut 
nonftt qttifcntcntiam e\uj rtvoctt , nec qui decrtto-tjtts 
moramin\*ciat 9 nec fuffugium p nSum bominintrt- 
btUii in eum reperiatur, prxter auxiiium & miferitor* 
diamipftm^ nec pettntia bomini adobftqnium ipfi pY&' 
flahdum t mfiabamm&v*\umatct)us : quodfi ftmui 
congrtgntur homines & Genii & x^ingtii & Diabofa 
> ut vel unnm atomum ntoveant, aut quitfctrt factant abf 
aut voHtntate & beneyUsito ipfitts, nonpofft evs hocface. 
rt. •Voluntatem anterne\tu fubftfltrt in tffcntiat\tU tnttr 
\cAltra elns Attribttta, ntc nllum ttnquam fuifft ttmpus , 
auononipfiattributafuerit ;quod fcilicer,- ab*ttrno 
■uolutritutttmporiUs qti,tipfe ite pnftituerat extfls- 
re«trts,««*dtmuintwponbuifuis txntemnt lf'»i»- 
U 1 Prout ipft ab tttrno voittit, nec eitihsntc ftrtur y (td 
convenitmer fcieniia "& voluntatiipftus, fine mutattone 
aut alteratione fucceffionu rtmm.non nova cogttaitenum 
ordin.itiont^t temporii exptBamneM^ nm dtfhne- 
i ri ipfure aliqtta quo minits aliis vacet t <^J Vj- <**-»* « 
^iuditus & Vifm * ^itqtse tfft tum Audttnttm Vi- 
dtniem, quiatdiat &vidt*t, itaut nonproculabfd ab . 
auditutjta attdtUk quicquam, quamvh trccr.lt«m (tt 
^necavifntiusvittilt/tfiminfituiitm fit 9 eim mn cb-' 
\ . ■ P p Jrtiai Digitized by VjOOQIC 


I K O T &. firutt 4»duuw e)ut difianti4>n<£ rtptSant vifum ejuj ti^ r 
*drdiquividofwtfuf>tB*& palptbris> & auiiyfm^ * 
mtatu i am aurt^ficut cagneftitfw§cord€ % & molttur fi*fr ] 
mtmbro^ aUguocarporea l&cteatfineinJkumenUf^ \ 
n<mfinsfimtit4 4ttrtbutA tpftut attnbutk truturtfnm&\ 
ut nu Jlmilistfi tffentiaipfimejftntMcreaturartwr. <gfe \ 
^£&}\Sirm**> JpfumprMma Uqui^imperartyprabi^r' 
btrt^prmitttr^mindri^ ftrmoneaeerno y aniiquo^ ft&t > 
fubfiftat in tfftntia ipftwjrtt ftmiUs fit ftrmoni cu&iitra- 
rum % <\utquenon conftfiatvoctquaoriatur^t tommofi***' 
nt atris y & coOtftont corporum^ ntqut littris qua confiti** 
antnr concurfuUbiorum^aut mtiontiingu^ & efJe\A£$* h 
ceranum, Ligtm^Evangtlium & BfaUeriim % bbrosc^ 
ipfo dtmijjasfuper ^fffiobs fu*s y & tegi K^ficor^n^ \ 
jmguis 9 infcribi UHs* reponieord$bm % ita Umtnmn* 
torimp miqnusifubftfitns i*effential>ei % ntc obnoxh 
mfiat fcptrationi & divifitmi^duminnfftr^tnr in to'4*y 
& cbartofi^ ntc non audivijft UMoftm vtrbum Btifintz 
vott aut Utexa t fit*t vuUntfanfii eftntiam Uti akjfnf* , 
fubfiantiaaut accidtntt. Cymfue Dtocomftttant k404& ■ 
trtbuta^vivtrt itfum 9 fcirtypercnttw 
vidtrt, h^ui 9 vit4 r pountu r fcitntia^hntaH^ 4udi 
vifu % oraiiont y nonjmplu;i tfftntifr 
•> JUWI v Optra Dti % attfueitafe babtrciUumntno» 
txiftat, prattripfum, nffiquodipfm optrt produc4tur^ 
fluat h jufiitia t)m madwptimo^ pr&fianttffim* $ perft* 
ftifftmO) & \ufii(fimo t atquteffe tpfum fapitnttmin opt^ 
ribusfuis/\ufiam in dtcrttis fuis y ntqut carnpawi \ufti* 
mm tjus cum \ufiUU bominum^cum it bomintfufpfca* 
ribctat, iujufielpfdm-n&itrum qnaAaliorumyurainva* 
dat\*t inDto non pofftf ftigi injufiitUitum r.on rtptriat 
Digitized by VjOOQIC N O T M 

quod adalium frnttr ft pertintat, uttffim aUenne ad. 

minittrare fro injufiitia imfutetur^mnia antemjpfaum- 

exeepte 3 Genios 9 bomines^ dtdbolnm i dngekt ll Cotlnm % 4er- 1 

ram, animalia, p/anfas, fnbfiantiam t aeeidens t intemtgi- 

bik[ftnftbilt,de mvo orta*ffe\edaneere^e iffnmpoten-' 

tid fua fofi frivationenimtram^ & in laeem froduxiffey 

eum nibil omnim effent, emn ab nterm txtiwit iffe fey 

ius t neefuerit cumeoalius j denavo antem fxeduxerit 

ereaturaeadfatentidmfuammanifefiandam % & volun- 

tatem fuam pracedentcntp tff verbumjnum qnod ab ater- 

noverum fuitjcnfirmanda, non qubd iis opus boberet 

aut tndigeret s & dtclardfit ipfamgUriam-fnam creando % 

eondeado, atqueimperando, nonex dtbito^tjr g'*tiam 

prtfiando & bentfdcic»do,na» tx mctffitatt^utfote euifit 

' henignitas & bentficentia t & gratia 9 & benefieitrum 

mpamio, cum ipfipotefiatfit effundendi fuper bomines 

varias poenarnm fpecies, ebfque diverfis dolorum & mor- 

iiowmgenmbus affsciendi, tjuod ftfaceret\»fiitiam hoc 

inipfofore, mnmalum&injuriam, tfrremumrareif- 

fum cultorts fnospropter ebtditntixmfat'toncpromifft& 

benefieentU t non rationemertti & neceffttatis, cum non 

ft^jtdquodfrnfiondumiffetem^tur, necfingi pofftt in 

ipfoinjuftitia, ntqut obfiringatur ipft cuifiam.gued 4U- 

tem obfiringantur homints Hliobfequiumprafiart^ fiert 

boc 9 quod hoe ab iffitfibi ^ebtri declaravtrit ptr linguas 

Prefbefarum, non ex ftmffici inteBe&foditfattr, verkm 

mefiffeiffamUgatosquornm verttatem miraculis mani- 

fefiitcemftebaverit, quiad homrnts ab ipfo detulerunt 

mandataetfromiffaejrminasyquibus ideo ttntntnr bomi- 

nts fidtm adbiberein iis qua nuntiant. •> ** Wt ^y*" 

«LasUM Stnunfiavtrbi ftcundi, quodefi^ufiimmum 

"_ Pp % _± I **9 ' J > Digitized by VjOOQIC 2 9 Q | NOTiE. * Confer. 

> 

apud Rab- 
,binos. dt i^tpofipU* \*fciL qtibdtoritftrit fyetts prophetam liiera 
rum rndtm\ Koraifhttam cjifjohomntedem 5 ut lcgatiom 
abipfo£ ftfngtrttur ] ddunivtrfos Ar&bei er Barbtros} 
Girim &homints i & abrogaverit ptr riligioncm ipfym 
reiigionts £alias'] txctptis ityqudipfefiabilivitjuwqut 
rtltquis Prophttis pratultrit^ & toortaliumDominum 
tonfiitutrit >ntc fi&em perfeiiam cenferi vokerit ccnfefft- 
one»nitat\s i fctlidiBo% "Honefl Deiu nift Dcus itie 9 nift 
ad\unffaetiam conftfftont K^ipcfloluh&c dicio.Cfrloham- 
mtdefi Apoftoltu Dei^fa fteciffartum futrit hominibus, 

, ttt crtdmt ipfiiniis qu+retukritJe hoc Mundo^ dt vi- 
tafutura, cumnonacctptaftt ipft fdtshominis donec ctr* 
tbperfuaftu fttdeiisqua mntiavtrit pofi morttmfuiura: 
quorumprimumefi dt examint CMenuri & Naciritfui 
funt dua ttrribilt t f-y(jr ftorttndafpfcie^ptrfond qua bomi- 
mmin ftjtutcbro; juotrt&nm ftatu€nt y arima&. corport 
conftanttni^itqut/interrogabunt tum dt Uniiatt & Apo*\ 
fto!atu,dictntts y J>)ais efl Demixm tttus i & qtt£ religiol 
tua i & quu Prtpheta tsfus ? atque cjje eos exphratores 1 
Sepul hri f eorumque inlcrroguioncm primtm pcfi mor» j 
ttmtxamen^&nt crxdat *'crueiatum>Sepukh?t r at: i ut tffe I 
eutfi dtbiturn & judicium '& \nHttiam erga corpus & a- j 
ritmam.prout velit Q DtwQnec von libram duabus lan • | 
ctbus & examine conflantem^qua magrittudine ceelorum j 
& ttrr : t fzptrfUiem-dqvtf^ in qya pondtrjtfahtur epera 
[iiominum jper pottnji&fo Deitfup icmporeprjftrentnr j 

• pondera atomos etfimpisgranagravitaie^onexudemia^ 
uttxatterestrutineMur^perfcftefa deindel 

conpcitxdos iibros operurn bonorum/pccie puhbra iniart- \ 
cem lucisfluibw deprimttur tiha )uicfrigradue ipforum 
apud Deum^tx htni^nimt Dtili btos aultm epmm rna* ! 

loritm \- Digitized by VjOOQIC NOTJ.' 

^ i_!L_— • —-____— — ■ — ■ ' — 

Urum fpecie. turpi in lanctm tenebrAtw», qutbufcum k* 
viter afeendet Ubra r fer \uftitiam Dei ixcelfi. Credere 
ifemoporttJ cffc vere Viam^qux ftt corpusextenfumfuper 
medium Gehtnna^acutiw gtadto &fubtilr$u pilo r inqm 
lapfuri fmtpedcs infdelium % ex decreto Dei n itautipfi 
in ignem decidant^ frmiter ccrfiftntibus pedtbm fdeiu 
nm qui ducemur in dcmum Aternam* Credei etiam fif- 
cinam ad quam aquatum defcendun^pifcinam fcih OMo* 
hammedi • jx c t m bibfini fidcles ante ingrtffum Paradsft, 
pdfiquam vUm iftam tranfterint r & ex qua quifemelbi* 
berit^mn dmpltus fitiet in *ternum y cujus latttudo fn 
menfis iter, qujtque. iatie candtdtor, melle duicior; & 
circa qnam pofttt ftnt undequaque urceoli StclUrumc^U 
numero^ & cui ftnt tubuli duo ptr quos infunditur aqna 
t [ fiuminejCant&an Credetttem ratiocinium in quo 
diudcntur hQmines^in eos de quibui ftrtftt fumetur ratio 
& tosquibufcum benignc agttur^ eos quifinevf/o pror- 
fm examimtn faradifum recipientur s illos nempequos 
Dtm ftbi prope admotnrm eft •, et interrogaturum £ De- 
um ] qttemcumjfte volaerit^ ex nnntjis fuis^de Ugatione 
tpforufh^ quemc&nquevelufrtitx infdclibm^ quareab 
tpfo mlffos mendacii accufaverwt % b&rt\icos item detra- 
dittonef& crcdcntes de openbus fuis. Credet item exitu- 
rotta^demec^qui unum Deum corfcfi fucrint^ex ignc> 
psjtqvampxnu dtliolorum Utrint^ad^o ut (Jtenigna Det 
gtatia}n$n pewtjtnfuras ftt in Qthenna 'quifpiamjuiu> 
num Dtifm conftteatur- y Necnon interccfftonem Ptophe* 
tarumjkinde £o8orum % dtindt Martyrum^ dfwde cstero - 
rum creje>;tiuw(uniu{(ujufqite/ctl.jvxta prxfamiafntt 
g>a<him fuum) i\uiqncpt&ter hos funte credtnttjb*M^ui 
biu nwfi fytet ccjfor^exilnros gralia Dci^cc manfurkm 

perpituo 1 *9l Digitized by VjOOQ_€ «L.t, ■' ." ■ > « %9% J NOTiE. ptrpttm in ignt cuionttm % vtrum ex eo exiturum, cui* 

cunqutincordtfutritfidti $ vtl quantum pdndns atomi. 

tftcefe tfi ittm ut confittaturtxwUntit focmum £ M+ - 

bammcdis] & gradm torum % & hominum poft Mobam- 

mtdtm y prajtantijftmum cffe AbuBecrum^ deinde Oma* 

rum t dtinde Othmannum t dtlnit Alim, & utdtomnibm 

/ociirbtne/entiat t eofque ctltbrtt , pront tos tmmictli* 

bravtt Dim t tjti/qut Legatut. KAtque bac omnia tradu 

tione accepta/unt y et manifeifis indiciis compobata^et qtti- 

cunque hac omnia conft/fmfumt^ etctrtotredtderit % iis 

acctnfendut efi^qui ueritatem ample^untur^ tt ex eorum 

ctttn quivia retepta incedunt % acxtutrrantium e$ hare» 

ticorum turba ftparatua. Ha»c crgo crcdcrc & con- 

fiteri tcnctur quifquis Muilcmi nomine dtgnus ha- 

berivclit: idq«eproucadliteram fonarit, non fa- 

niori alicjuo fcnfu intclle&a s monente codctn c&*»3 

USi y<^i^/^j k^ ttifa (in^it) pmvt&i nonnuMi 
inierpretati/untquoddeiitqua/aculum fmttrum fpc- 
&aut>aftrtur, qualia/untLibwet Vi^attai^fnwk^ 
at hoc kareftn fapit. Qupd fi cui tnirum vidcatur bac 
abipfisadliteramintclligi> quid fivitajfuturaefta- 
tum fufius cos dcfcribcntes audiat, atqj tntcr c*rera 
quid dc o**J \ ^yJ\ ue.puellis candidis v**>**Mkwh< 9 
quarum fingulis Paradifi incolis vel gregcs totos af- 
fignant, altifquelociiftiusdeliciis, quales fiagunt, 
nugcntur. Certe de vita ifta ufiirpant verbae SS. 
Scripturisdclumpta, parataictl. cflciDcofcrvis 

fuis u^ t&J^yj <Jtiu**> Cs^ ^J &fy>& t ^ kUhO Digitized by VjOOQIC NOT iE; ( *n s&> Jjjltte ntc owfuo vidit y nec auris audfvit % ntc in 
:or bominis afctndtrunt. At qualia irtterim hxc fojn* 

tiienrTOtt D*BismtrVifcn D'#aon o"inj>n t>k 

^lrabts iftifatui 9 fiulii y fiagitiis immerfi, (ut rc#£ de 
is hac ipfa in re Mitimomdes)cx'co facile patct quod 
ib ipfo tMohammedf diflum fcrtur, ut fummtim fe. 
icitatis * quem ipfc imaginari potuit; m ca vi- 

a gradura exprimcret £— Wl Ja! o* J 5 ^ (^A 

^iJlj (^iJU (J£^ ^J J^ '^U S^l ^iajuJ nur.fijiub *ifc CenzoP 
Afra r. * U=f 3 lj, Vmcuiqm e Paradifi incoUs datvmiri viret J 
entamvirorumadedenium^ hibcndam, likidinandum, 
t Vemremtxerccndam. Quafcpra?cipuum bu/us vitae 
ipprobrtum 5 furamae(TctaItcriusfeIicitas« 

SfymofjfciLSe&i MiteciEto Anaft % &c. FucrUM p: z $£ f - 
fti *iAJ l Uo> / ut loquitur AtGazahus ) UMagtoi tegis 
l9toiftite$ % & jurifpcritorum prtnripcs; quorum no- 
ftinibus totidem fe#ae infignita? funt, dumeo- 
am fenteiitiam amplexialii ipforum fe affeclas pro- 
£fli/funt; raagna ■{ ut cenfet ille) corum injuria quo. 
ainfiraileshabcri volucrunr, cutft eflcnt moribus 
iterimdUfimitlimh Nam cum illorum uttufqiiifq. 
uerit^l \±&iij *j~Ji\ py^* U*JU$ \t>&\sj la-fU 
.JUV **^ &**•** 'cv*^ ^&^ cl <-*k*r' WUa^ 
^i \ s3 Dtvotta rtrum [aculariumfugieris ; caUtns fci '- 

ntiatquaad vitam futuram fptftant % eorum qux ttd 
es bominum rt&l ) adminiftrandds faciunt^ ftritm^ et 
iitntiamfaam ad JXei gloriamdmgeret^ harum quin- 
jue proprietatum unam tantum fibi imitandam pro- 
xrfucrunt qui iis nomcn dedere ; fcil. ut variarum 

juris Digitized by VjOOQIC 294 ( N O T iE. kv.AbulFed. \Sbn Cbtlec jurispartium (ibJL pentiam acquirerent, quoniam 
cater je ad mundUiti futuruna pcftiacant^ ca ad hunc 
etiana>cu)us rebus ad<aiaift:randis,qu3niam utilis fit, 
ci incuiabunt, atque interirn Antiftitum iftOrum fi- 
Imilescxiftimari volunt. .cA$** (iaquit| VrocAlakfit 

Ut itA fclkiifWr,^.^ ^i 

necjuttmm oornparandi funtAngtli cum fabrisftrrariis. 
deeorum igitur fingulisaliquid ordiae dicendum. 

UMaltcEbn i^that 2 Natus eft *nno Hijra 9$. aut 
94. > juKta alios 95* vcl ut alji 90. (referente Ebn 
Chakcan ) mortuus OHtdwa 1 79. 1 jtixta alios 178« 
(quos fccurus AbtslFtdaXannos oatus §4,vel /uxta a- 
lios 90« Hu/us ut de modo dubia folvendi fementia 
fciamuSjferunt ipfum ciim aegrotarct* ac raorti jam 
vicinusefiet, ami(;ocuidam qui jpfutn kciwymis 
perfofuna jnvcniffet, rei caufam fcifcitanti, relpon- 

diffe ^* V6»J\a c*aJ ^'^^IK^JU &c. 
<$uomodo nonflercm* & cui magis qutm mihifltrtcon* 
veniti Vtinarkab ttnumquodqut dubium cfuod e# animt 
mei fententia fotverim^ tot vttberibm exceptm fviffcm 
&- i .suuJ \ ^J u^A^d icvtirts hocfifto tfftnt rationcs 
meAjjLtinim nmquam tx fenitntia mta dtvt aliquA jl*- 
tatfsem. Fertur autcm qwotics fententiam fuam pro- 
laturus eflet, lumma cum gvavitatc le&o affidentem 
fe compofuifTe, neque libenter hpminibus eam ex- 

poftlide ^** 4 ** j\ Uili J\ Ut^U ^* /> <P/4 iffi 

(lamtm attt ftfiinanttm 5 & dicere folitum c»l c^> 
5.1)1 J*atJ>:c *•? £>j^ U «^AsJ Perpendtre juv* 

| 7*0^ Apoflolo Deirtferendum fiu A principc a!i 

| \ . '.,.-- quandt Digitized by VjOOQIC KOTiE. j 29S 

qqandopb fententiam qu* mimis -iptf jtfobaterur 
plagis csefus, majore hinc in honore apud ho.mines 

fuit, «.--» ^^a. L_aJla. L>Uu*J| ^)3c»l^U>l£ssjj 
aefiflageHd 'ijta omamentornm vice ipfi fuifj*** . Quin- 
que ptoprietatibus meraoraris ornatum cum tuifle 
afferit K^tiGafyliw, qui ipfiim interrdgatufn qufd- 

fentirct -fX*y\ c$Ji> ^j de jludto fcimit^ refppndiffe 

inarrat &■*£*. (, $o-W j&\ (jy^j, <<}4wc^$f' 

t*#jt\ U {^♦s r-/*=* u^\ ^ •* ps (jj i i» s *' •($/** Xw*** i 
efl & {xilchrnm , vermn perfpite qiti&tift'niee0(ti& 
mineufqne advefperam^fqueiUuddmpkelere. Ipftifn- 
qhe ad gloriam Dci fcientiam fuam direxiffe pro- 
bat,qUod de 48. quajftionibus, fentenjiani 1 fUam 1 tfc- 
gatus,ad ji. refuontferet "|^«>1 ^W^, cum 
qoiaftod quaro Deigloriam^ro fcopo habeat, | tion 
facile fe aliquid »<f#re fateanir: Ab #*r»» £</M' 
rogatus ut domum ipfius adirctr quo ejus plibs in- 
ftrueret, refpondifle fertur, ^U f * ^pj^. fWJft** 
tia aditur.ne» a^f .rec\e\inqutt /&r**,fefpot»desjjuf- 
sitque filiosfuostemplum adircutuna cuni ca?teris 
eum audirent. DixhTeetiam fertur fe nemine Ma- 
giftro ufum qui noh antequam morefetur a4 eum 
difcendi gtatf a accederet. ^ ; ' ' - '-' : * 

Mabammed Ebn Edris Alfbafeienfts~] fcil. Ebn Edr« t 
Ebn K_AlAbbti,Ebn Otbman, EbnShafei. Fuit hic om- 
nimodx eruditionis penu, tefte Ebn Cbaieean, Ejus 
prajftantiam ut filio fuo de ea feifcitanti pra?dicaret 
\Abmed Ebn Hanbali, dixiteum-fwuTc o*£J^==> 
qj**)3 R^iUJlSaj Uit)JJ lnftdr foiismunldo^tjrfa- 
mtatis idtpori , Euiffe autem prirao videtur Abmtd 

Q q . ifte /. iZ, X Digitized by VjOOQIC * 9<S I -V' NQT^' 

ifte srga cum obl^uror , adeo ut difcipulos fuos ip* 
htmfequi vctarct j cdmergopoftca ei Jisbaftitti- 
ftmmulo ve&um,pedibus fcqucnti occurrcns corum 
qiiidam>diccrct, Tunints tumftquivttm^ & iffc p$ 
cuminitdtii Rcfpondit ille, c^)y c>^=u>l 
c^A;ol sAiuit Tdce f ftquidem fvclmulo t\m tt tdjun- 
xeris, £inde ] utilituttmftrctptursts ts. Dicitur ma- 
trcm ipfius cojgravidam foraniaffc , Jovis ftellam cx 
uteroipfius egreffam in tMgtfto decidiffe, deinde 
inaHaspaifim rcgioncs particuhm aliquam ipfius 
diffilurffeiquod intcrpretati i»w*t% dixeruntfutu- 
rum ut pareret fiiium qui primo o£gyf>ti incolas fci- 
entiafuiinftruerct, deindc ca cateras rcgiones ie* 
pkret« Rrimus fyit ( tcfife Sbn ChtlccA*)) qui ^£==& 
***H o ^Jyp\ <J$ k fundamentis fcitnti* jurtsjocutw 
tfi % eamque (utvidctur ; tn Metfaodum redcgit. 
Fertur dixiftc AiZaafbdruni fuiffc ^cs^) ujus**] 

rmdjrriftfreutrfomvoimmerfor, ufyncjum vtnirtt^Ai 
Sbaftienfii ^ftfmtxj^g^ttmt^^tm cft anno Htjr* 
150. eodem dte (ut volunt nonmtlH ) c^uo obiit Abu 
H*nif*b)\f\ urbe «^ g^, vei jnxta alios (^iiu*? 
AsktUu*, im&& /iwta alios in 7am4n y fedpriorfen- 
tentia verioreft, mtcccam autemaddu&uscft annos 
natuyduos^ibique educatui. Mortuus cft annoi04. 
at vixtffc eiuji voiunt nonnolli anuos 5»; In Schola- 
fticos inlenfo admodum animo fuit. No&em in rrcs 
portiortes partiri folitus cft ( refercntc ^aIGa^aUo) 
udtfdii. »\a& ScitntU ftuho i fecunda SjJuaJJ Or*. 
thniytttd f*yM Smu^dicatAk Di<9ut»abeafcr- 
ttar tU^ij jmj& *Au* ;&x* xJte#2> . ^ftr fexdtcim annst 
_^__ ;> , - ' nunqusm AirHlTcdM* Digitized by VjOOQIC NOTiE nunquam cibofaturfurrexi t &c t fc quo magis ftitdits 
&devotioniidoneuselTet. item, Nvtywaffc fe fer 
Dtam unquam, verovel falso,Cumfenteni4*mfuam oii. 
quanJorogatus t jiteret 9 quarentiqnan ^mrt^in^knt^ 

\J\fJ\ Donecperpenderim, ntrum frnftetfHere an rt- 
fpouiere. ab eodem dittum (y*> £*e» &V ^ 1 ^ (jS* 
xjo£=s <>*» &■&» <^ l^JWic^j V* <>M guifemun- 
di& creaturis ejus amorem m cordtfuopariterfovere di- 
cit t meutitur. 

Abmed Ebn UanbaUf] Juxta &» ChaUmKAfo Ak> 
, doffah t Ahmed Ebn }tobammtdEbnHauhali,Bagdadi na. 
jtusanno ffejrd 164. v«l iuxtaaliosiac^ Mama. 
Quod* Alcoranum crcatum cflc confitcri noUet y^ 
o**^verherihmixctfiusSc in carcercm conjetfus 
cft.Obikannd»4t. BdgdadL FuocrLeJ** adfuiflc 
perhibentur virorum e*^ *j>> «^V** miBia o&ingen- 
ta, mulicrum c»J1 (■/&* fexaginta miUu. 

AbuHamfahAtnoomanl Natus eft anno He\r* 
80, veljuxta alios 70. vd utalii *t. at primara fcn- 
tcntiam prafert Ehn dkaUean.Obih anno 1*0. jux- 
ta alios 151.. vel ut alii 1 5 1 • icd prima fententia ve- 
rior. Obiit in carccre.in quem con jeaus f ucrat, 
quod Judicis munere fungl rccufaret, quam obcau- 
fammulta&graviaa J>Wpibus.paflus eft, nullis 
tamcn minis aut cruciatibuj adigi potuit ut ilrud rn 
fefufciperet, mijj* ^Jc »v\**.J^U *»"* 
pmiriqnam a DeopraoptMs^M losguitur AlGa^alt, 
quireferteumcum (ad munusillud ihvitatus ) re- 
fpondiflet fe ei imparcm elte.iiitcrrogaturir^tfam ob 

Oq 2 rationem» I m Digitized by VjOOQIC I *** I Nom rationem, rei f **£#/•»>• Ifle ?A**] $* \-*G Uo (J&£=S* (jyl 

vtrax p»>nmfam nUontM) ftnynenddx x mn efi men- 
da&dptMJvdicis offtcioexequendo. Alcoranum*ep quo 
nortuus eft locq, perlegifTe fertur fepties millics* 
Socii UHale(i.&'Shafeienfis^& Hdnbali vocantur a- 

pud 5^4f efidpinm : <jko^} c^F"*^* DiSiorum xji/ia- 

hdmmedis retinentes^ funtque pr#cipue ffeja*enfes y at 

afleclae Abu Hdnifa (^jftjt) o 1 »^ ^fw»*ieu.fcn. 

&fesi v - - v-* ^ 

LAffotwh i. e. ■Ttdditii J Ita eara reddimus e& 
notione quaese do&rina» ludaic* partes qiiae *™ n 
n& tySKJ yjn //j^» ^f /^^ ir4^ii4Kw(ut loqu^nfiur) 
conftituufif v &jq»»fciuiqiie ih lege tMop exprcfla 
noti reperiuntur, fraditiones^audiunti Ita fciUon- 
tinet>?^0j6apud <JHohammedifidd % quicquid;^*- 
hammedu di&o veifa#opraeeuntis l jnagis quam ip* 
flus Akoraniiaut^iiitatcjoommerwlitur. IHud nas 
docet mMbnel*x^4Uif^\istvizbtt qmd;fe*W) e»pli* 

caturus \J'c**&f |6h %Jm*\\j fci^UF^Aj 'cj^ 

^Xp <_X*>J fUc C5*-? <***^ l H^ ^ °}/z ^ * £/^ ' 

&*&^)jlii/]ytt Rddix fen primariahzjus vocis^fig* 
Kificdti^ellwa^ £ feu vita^infKtutum 1 Digitized by VjOOQIC NOT/E. f *$9 i a.'-:c, at citm in lcge ufmfatur, ea denotatur quicquid prace- 
fit Ptopbvta autvetutt % & ad qutdinvitavit diciovel 
f*Bo^ex iis de quibut non locutw eji Kstlkcranuv t idcoq- } 
iuttr frobationts legalet numerantur AlGetabf feu lii 
ber^& Alfonoah, i.e. tWKotzmSy&quaaHobam- 
mede dttiavel facla traduntur. Nec diverfutn fonanr 
qua? apud Ebnol.Kaffaium Ieguntur,efle Ccil.Atfounab 
tektt^iuxu.vimvocisyj} <j&\£=> K*^> Ktbkl) 

^^/A^s fi w ^ftafueritjftvemnaccepta, 
Qcu, bonam vel raafem J at ex legis ufu i-^jkl) 

Fiamquain0iturin religione dbfqueprtcepto tut ne- 
cejptate , atque efle proinde U^c^ { ^U L U 
^U^y&jX)\£*illudcuiajfuev4t Propbeta^ita utali. 
quanio intemitieretiVcl ut in raafgine-ejus.quo ufiis, 
fupi.exemplaris.appoiirum reperi ^hv^^I xjb^klf 

&jfe^*J l VUm acctptam,&ru(pAm w KltgtoHC A bCq-, 
ntceffttdtt , ** tfr confu^tudinii, *A ut / . >ic '«.tXc 

■' '•■••,',)'•■.'•*** J ' '■ • ■ * 

W*^5 J^ r ^ V^ilAsl» t>-*dVlBkd cui affuevit 

h'opfieta~aui qutffotme focih ?ip(ius s > &j£j$od remunc- 
^iurq^facit^llnd^iulfatur.qui^t-tih:^ * ■■•-!■"- 

p^ii^tor^jFuitliic ^/^/partib«sU ~„ / „ 

/•V&JS M^m^cUntfmfi] 8 iim, Natus eV 
Cty«r*ej; ^a^tos^o^PR^aJff $bWtJbm I i7oT , 

-_i_i.il • ■ . Audierunt' i\y„tt • Digitized byLiOOQ.G 
NOTiE. p.tpil'*!. *' Dtff* w. 
dttur W Audierunt iplc & difcipuli ejus j*>)& 1 .<>1 Senfu* 
MteraUs fequaces, kiUJk^^-J*®* f* 4 ^ 
J^VxJl c^c U^eSjqurtfentenuas juxtapraximnm 
verfarumfonumaccipiant, &ulteriorem interpretaiU- 
nemfugUnty refcrcnce AfalFeda, qui & ait cy« 

;sU$o *Ua»» DaviAcm iJtum/ttuUum rationi hcum 
comeffiffeinreligione ; />#/*i M«w 4</^4«» compulfum $ 
probationem appetofjfe, & eflc ei W» c_*JU- pV£=aJ 
**>^1 *.«,>>} Sententias, Mis quatuor Antijtitum Lpr*- 
tiiGtotumjContraria** , .. 

FuniamentaUgis Ijlmitic* 3 ObfcrVare hic Uceat 
differentiam, qudm ftatuunt Authores libri e/fVA- 
#aMtfafamtao>.<? & o*<*M .*»$>& Ketigio*em& 

reUgiom ritus . quod fctt. *»Ul <^ o*<jJl ^*" 

6-AAWJ. CJjJi <^!> A W^*<S* (-**•*» O&M***' 

■i^Q=>y> *Us* y> (jjCaSi) £yV£=> UX» **V£=eJ 
I^U*., <>*•> 0v«« ^Vsj. j^^^J U*i»o» tV»^ i>« 

&so*>»n (^WXV^/>.o pl^aj >sjiW M^- «M* 

iyk ^MkJV» U&l>j ^Alk ^y^^a^ ^^ *— X»^~ 
c£ Jj^) "ol&cV^A fc4*UJVj j^Jj^K; ^ ■oi^w^ljudi.^v 


Digitized by VjOOQIC N OT£ L^y* ^ i^JLf^ d^^j Signifkatie ***** oio 

T)iT\inlinguaAr*bic* eft % obedttntia a c*tn[aliqu» 

hominum ] uniprincifipratflita Cum amtm non faci- 

lcpr*ftari pofftt obfcquium nifi [intervcnientibm^ man* 

datis &inttrdi8is y Uttandata duttm & intcrdiiia 

non ptrcipiantur nift ptr , judicia & dtfinitiones & 

conditionts in afticnibm rtquifttas % apptUantur b*c 

omnia ritm rttigknis , & confuttudints £ fenvUj 

fudiciorum tjm. Cumqutfit homo concrttum quid, com* 

pofi$um}corporccraffo % cxtcrtori vifihili^ anima vtro 

fpiritualiintcr$ori % tnconfpicua^ indcfit utjudiciattiam 

rcUgmis &definitione$\urit in duplicigcmrc vtrftmur y 

cxuriori & inttriori * qu4txttriorisJunt r memirerum 

corporis fun^ionts^quainttrioris ^m^triorum confcffto- 

nerf in%$t*o fpt&ant % atquc hac dtmum radicis infiar 

pm % juxta iBudquoddicitur Optra inttntiombtu mtti- 

enda r &vnicuique CimtotattirJ quedintcndit. 

pundaminta lcgit ljfamiticd ] Apud jilGa*alium y 
ut & inlibro Mofiatraf % di&um i Mobammedc fcrtur 

<j\jay r *pA*y*s*r]j Fnndatm eft\lfiamifmm in quinq^ 

rcbusfionftffimthk^ UomflDemprattr DtumiHum 
& Mohammedts tfi Apofl<lm Dti % & Orationjfrvs con* 
(lanttrcdihrandis % &Elttmofynistargitndis % & ftn- 
grinationt rtligionis trgo/r JtjunioRdMddani.Mun* 
diticscrgot quam ndll« primuin ftatuit fundarrtcn- 
lum, fub orationc continebttur, utp6tc qu* in ple* 
rifquc orationi infcrvir, jaxtaaliiidipfiu$4i#una — i , Y-r-rr ^j Digitized by VjOOQIC 3°* 1 HOTiE. * EbnoUtbir. A\Gt\*U AiG(L\<iU & 

MbnolAthir. i ^, jv» «^» aJJ \ <J*i* tf - * Xon-accifit DMfrt- 
cti ibfqttemmd*u>m y feu iotione & *£*$ £**» 
.*$A\ Orathnis ckvis tfi mundisits, Undc & ik& 
vocaturjotio illa quatn oratiopi neceflariopramit- 
ccaclatn cenfcnt. , . 

Mundititi in etctrtmis corftvis fanihw ] Di&um 
AMibammtde SiU&JJ ,J.c 6*i>)\ (V* Fnndaiae^ 
Rcligtoinmundttki & <j^W.bJl cj^^yiiw^- 
<&***: tfl dimdhmftdci 5 qu* ipfius di&a ut intelli- 
ginturquatuorftatuit A/(74*4//^munditici * gra. 
dus^quorura primus eft edt>A£) j e>s ^AUaJl ^^^Ls 
e>^«aiJ^ oJUo^ij mttndtUoex4twris\icQt$Qxk*yb 
ity*h0t«Wii^fti$MH. & f*ftrfim< Sccundus 
l«VS^'^.J^rc^^^^l^*^3S Mundatio tntm- 
brorum corforis a [ctltribm drrtdus iUkitis £patran- 
dis. Tertius iUj^f ^J l Cjtyi^ t e> i c*UJ r,*«L3 
&syU t JJ d* ^^5 Mutidatio cordis i moribm vhupt- 
rio,&vitiis odio dignis. Quartus A— Uc ^uJl ^a^Ls 
^Us *XH ^y^Mnndaiio ftcrctiab omtfi tt frtU* 
Cr^foil-intimorum cordis aflFeftutmi expUrgatio 
quo Dco foli vaceflt, a multis au-Sj*^ cj^c o^ 
quorum caligantoculi^curari cxteriorcm illam corpo- 
ris.qua eft caneris ^J I ^LiU^U ^bH ^r^ ^ 
c^U^JI u^linftarcortichtxtimi ad nucltum qtii 
*tfct$mr, ciim fit >0>*J I /*«ks^b) I f <*1 jtox#»f 

. momcntL Digitized by VjOOQIC KOT^£. I t°i momenurts^ receffuum cordis txpurgam. Multumer-i 
go de his queiiwx /ilGa^al/w qui dc exteriori corpo- 
ris munditie ad luperftirione ufq-,follicitiiint,adeo 
ut illos qui minus hac ex parte fuperftitiofi fint pro 
immundis habeant, & eorum conta&um fugiant ; 
cum interim fit apud ipfos ^jss^j <_^,i. O.LLJ 1 

(JjlJU, L>JL, d^j c^* 3 ^ ^£=J! u?*U»* 

quodimus efi y defolatum, ejr opj/letum vitiis fuptrbU t 
fa/lut, ignoran(U, dtfftmutatiouis ejr hypocrifiSy rerum 
"ordinepcnitus inverfo. Antiquiortamcnapud**- 
rabes mundandi corporis cura <Mobammedanifmo vi- 
dctur, cu/us ritus(abt^™&4>w«,utvolunc,accep- 
tos> ad decem capita rcducit K^llshareftanim ( alios 
quos vidit authores fecutus)quorum quinquc ad ca- 
put.quinque ad reliquascorporis partes pertineant.: 
quae ad caput, fiint &o*/a*31 Gargaritatio, icu ofis 
coHutio,a cJLkx«,21 Narium aejuainjfiratapurgatid. 
j t^,UJt xjc* CMfftacis tonfara. 4 <Jjil\CafiBo~ 
rumdtfcrtmituuo, 5 \£\y*A\ Dentium fricathqpx 
ad reliquum corpus L.****^ Mundatio ab excrtmtn- 
tis emijfts % .J&i\ {-£$ Ung*tum pr*feflio, u*X> 
L^fl Pilorum axitlmum vulfit,*--\s5\ u&*~ Xafura 
P»tif* ( -jv*-*\ Circumcifio, qu* ( inquit) L-a*UJ 
sU*» l^» r &A «JJ 1 .. tjtdvtniens iffamifmut in ri- 
tnsconverfaconjirmaviti qui ipfiflimi funt quos a 
CMohammede fuis commcndatos refert udlG**atiui s 
nifiquddduodecimrccenfeat, ac ita partiatur, ut 
quinque ( prajdiaiuempe ifti ) caput fptf&ent; tres, 
manus & pcies, ncmpe unguium ptaefe&io, ablutio 
*»-UH i. e. articulorum digitatium, 5? mundatio HtcPriwm 
ftciffe Abra- 
hamutn, k/** 
Aljannab. M 
Vff • Abrab. Digitized byLiOOQlG w,l ■NOTit. L 24,. *£««»« Ebnol 
j4thir,Honoret 
eum Deus, d ■; 
guafignificati. 
one & diffm 
orttione vult, 
guod to cultu 
btnorfturDiut, c^af.)jji) ue.fltxurtrum torundtm , fcu juxta alios, 
Ungmumextrtmorum b quatuor rcliqtti ad reliquas 
corporis partes,co,quo diaum eft,modo,Harum re- 
rum cum incnriofiores faclos dnbtt-videtet Mobam» 
mcdts,t'ms (utwidetur; aotiquitusrcceptos, ipfc 
lcgcnovaiaaxitac omnibus necd&rios obfcrvatu 
fecie. 

oratioj rnterdifta UW dammtdif y quibus oratio- 
nem fuis commcndatam voIuit,h*c fcruntur ^s^UJ 1 

c/*d ] r<** *** W^ 5 e^*» (^Ui ) au ©r 4 . 

tierttigioniscelumndtfi, qua fubUtk ruit nligio y & 

*£*^ ■"*£*?£***'• ^' , **>*# o?4/«. ticeat 
autem hic quae inlibro *«>/?tfr*/leguntur de* Orati- 
onis apud ^irabts nominccV Etymo adfcribere, 
«5^1 f\ <J\iX£) ^ eiA&U <£<•,: i>/W/e /fa/ 
fcnienJiaJtEtjmenemiuist&a}], cureo fcil, apfeBe* 
uptrjtifi, Bici vslnot nmnuUi ea nottaaequa idem va. 
ttt 4$ UcvH Invocatio, alii ea v <p* mifiricordim de* 
M*t>utcumdi<u*t ^+UY^^uoifiguijicatt 
•« ftopitius fit eiDeuvw^ a "nonnuUiver[amefi y 
Owt pfoeODeu*; alii k fignifieatione suUcu,! R c ! 
Sifieationis s «/ eum dicuntoyb\ o^JLs Lignura re: 
<3um tcci, quia oratio rem dirigat bominm in cuitu 
Z>ei t &<&itnbedientucQbibeat % aBdem*jtt^\4* y i 
i*j a*ij cjuaJI &# guod mmaa fit rtUtioftu] nectffu 
*»io quadainttrftrvum i.e.Homine& Domin&fttum. 
-.. H** 

Digitized by VjOOQIC N OT^E Ha?c tile. Aliaadhucnominis ratioapnd AlMeur. 
rcK,ium ki libro Mogreb affertur, L.$* \J*£\ (inquk; 

'Derivatur a^^quodos iiuiJcnotatcsti aMtkrentclu. 
nestfuomam qm orat clunium ojfa iwwtf , dumfe incur. 
vat & frontt •tcrrxaimota frejleruitur. Moncnteo- 
rum cordatiores in oratione precipuc fpe&ari 
SL_J(M*H t)Wl farttsinternas^ qua finc tiy+> 
l^) ! g \/\ tanqum e)us vita &ffiritm<\}\2ax>m feK 
praecipuasftatuunt ^&*ti\j f4&\) o^* *>y**- 
U*'U \a.jl\yi-$d]) PrtfcntidmcoriisEfcu Intcn- 
xiotitm^lnttUeltum^viMW', Revcrentiam, Sfim^ 
Pudorem. Exteriori tamen forrad & corports gefti- 
bus, quales funt inflexio cof poris qu* &fi»J ) '*•- 
catar,&frontis terr* admotio quae o>*^ aliifque 
circumftantiarumminutiis adeo folHciti funt, neg* 
lc&is forfan plerunquc iis) qua? cor fpe$ent, utnon; 
immerito inde &nomen apud ipfos lematur»& dc- 
finitioncm,fic deicribcnte EMKtfw, quodfic 

i,W o^ x&#~* H& cultusconpnsalli- 
ombus fcculiaribus t & fmiamentis notis cum^us 
coniitilnibus temfore icfinbol pcragcndis. 3 ASio- 
numftJumqua 

i dcrMifficikeritftatuerc. Quod ad illam autem. 
v.^AICeftaf, 
Cfr* AlBidawi* 

adcapi vacc* 

inAlc, 

?pi/.AlGazal. 1 I Digitized by VjOOQIC I* 6 - I. NOTA j"MainiDn. iAtp. 
aipofelyt, rt- magni intcr caeteras momenti, qua? juxta AlMour\ 
re^ium t toti huiccultui nomen dederir,qu2'£t incli- 
nato capitc & fublatis inferioribus corpons parti- 
bus, eam aflerit Maimtnides Idblolatria? antiqua? , 8t 
turpiflimi cultus obfcamo terriculo 'BaWetr olim 
delati, vf ftigium effe mm obfcurum PT WTidjo 

'repflW mO-jpDH OTV1N3 OT>pD a»*WJWV 

oosj? mi «hoai 0'^piai -nys mi r-rnay 
\i\th3 rmatf Dit? a»KT»pi. itatcjnaTaoHia 
itf*orvj'e»' iK-vafo idxj; -nj?3># inrajnij» 'anj; 
B'mTOte o^Kjwn •pkb» tdd iSib^ vmp rvajm 

DnSsnD DTH Certumcjifuijfe ifmaelitis tlim iftit 
inlocis tres tultut lJtloiatricifpecie/ t fcil. Peor,MercUr 
rium & Cemom, 4*4 */»/£ jdw ctnfteutur y & ntmini- 
btu in linguk Arabica C nttis~_\ appellant* Pcoris 4»/«» 
cultm ita ptragebaturut qnii fe eoram ipfo nudaret t aut 
eapite demijfo tbfcanai ctrptris partes atttHerct, quo me 
do Hmaelita? ifli (c,his etiam temptribm^ imer trandum 
incnrvanu Quar deaiiis cultus Idotolatrici veftigiis 
fequuntur, apponcndi mox erit oecafio. 

3 Bleemcfjnal «^i *j**j$V d*-> *— JU! (-/j 

/•bWl ^t* (inqult^lG4**liuJ)Ctn/lttuJtD ( tus 
eletmffyuam, unum cfundanuntis /JUmjfinL dtttpn- 
ceptum in Alttrant^intcr prima. fcil.c. » d ° \j**s\ 
Siasy 1 lyjl^ tyjoi] Orationes conjfanter peragite & 
E/temo/jnampraflate; diciturque libcr ifte darus in 
dire&ionem lis qui rite preeei fundunt & eleemo- 
fynas largiuntur. Elecmofynis autem nomcn hoc, 
apud Arabes iropofitum volunt.vel a^y=>quod cre- 
fcere&augerifignificar, quodinde acccflurum o- 
pibus incrementum fperctur.ut in explicatione Ri- 
_ " " ' tualis, Digitized byCjOOQlC N O T iE. T f°7 tualis, &~>2 *j- =_} CH! *ji c /j> syAj) ^yi j^a» >U)I ^5*^. &C. Apfeffatur iU 

ludquodinpaaptrtstrogatur Zacat, quoniam opts adan- 
get y refj>eclu fcil. benediclionis divinae, fen (ut lo* 
quiture^/^wiw) J^s^* c^*^ [ ^l^a.l (jj\ 
*^.^=i)l Aa^» u»**«^^-#^j - — -UM ^ <£«#**- 
iw trogatio e\m benediilionem eonciliat ofibus&in ani- 
mo mrtutem libtralitatis prodmity\\mzi\\a^ Alsorani 
JJU£» aJJ I J<s**u ^ ^) lj*l ^^iii. (j/Ac>J ) cM* 
J^Uai» ^aw cJtfU>l *-*». Similts (untMiqui opts fuas 
trogant in via Dti t grano quod ftpttm fpicatgtrmin** 
vit.vd ab ea thcnUtis notione qnxMnndare denotat» 
-J*^l c^ u**a)^ cJ^I o* — JUJI j4f*\4& 
quolopesab'inquinamento & antmum ab avaritufordi. 
buspurget, Apud EbnolKaJfai ba\c nominit & rtitx- 
flicath^l^ «sjA" cj^ Sol^JI iiUI-^ %\£arj\ 
L saya& 9 JU JUM o* ***Ua* V*jl AlZacato 9 [i* c, 
Eleemofyna] \uxta nominitfg%ificationtmdtnotat in- 

crtmtntum^ at tx ufu Itgis t trog4tiontm rau portionis 
opum t ifaMtlt4fibutdefignatis. Nequccnim hic.res 
uniufcujufqueJibuo&arbitrio permiffa eft,fedco- 
ercend* hominum avaritia?,fecundum juftam facul- 
atum gftimationeni. ieg<gBpitur. Annotatur ibi. 

dcm in margine Elecmofpam ctiam &^\VYf} 

R r J <Kci t/. AlBidaw; 
Conftr. Luf. 
11.41. 

"Dateelitmfy- 
nm (0* ecce 
omnia mttndi 
funt vobtt. Digitized byCjOOQlC 3±1 NOTiE. 

diciu*p*tt<j}<y^ (Jo^^ <Jos W>2 guea 
factritatU howwumincoknh Dto indicium fit. 

4 Jt]unium] (^Ui^l gs_pyeb\ Jt\unium tjl 
quartaparsfidti, inquit \^ilGdf.alim t In cjus etiam 
laudcm aftcruntur, di&a UMobammtdis, £ ^-y* 
.ti&fc»J1 g*s (_s<* *U\ c>«is <^aM *?.l*a)1 Gravto- 

leiitia orss \t\uni, gmior tfi Deo t oa*ore Mofci. & <J.£=J 
I^«al1 ttoUat) 1 «^V^ cA> ^A unicuiqut rti porUtfi t 

fbrtaautemrAigionis \e junium , item ^-S. J^6 161 

uott mtnfe Ramadan,aptriunturporuFaradifi t d' occlu- 
duntur pertxGcbauna^c.QyiMt aute apud cos je/u- 

nium,<ic explicat EbnolXujfai t UMa* sM^ \fj*Z\ 

^M» ^U*^ C^SJlj <J£=tf I (^* {i£\&*i\ jAj 
**-*&S\ £"ig!)AH ^H s ^l AlSiumeft t juxtano- 

minis figmficatUntm t continertfe t ftu i^iifiintntia, io. 
definite t atexufu ltgis t dtnotat dbpntntiam definitam, dt ituit Me> fciU utft quis continemacibo t potu % &Vencrc t a mane 
ufque ad vefperam t cu%intentione. tejunium lcgc indi- 
&ura cft mcnfis Ramadan, atque de eo praecipac in- 
cdligeadafuntquaidc jejuaio dicunt. Sunttamcn 

illis & alia.qua; ^jati \ ka/pontanea vocmt t Mtudm- 

nteAU vel exemplo velcikulo eomcndata,jejunia, ac 
pUEclpu^diescectiefl|lbusquos facros habent, 
ut ex noc ipfius di&o ( refcrentc kAIGokaHo ) patet 

' — . J* Digitized by VjOOQIC ____^ NOTiE. 

pyjF* Dies e menfefacro unus [jcjunio dicatus} praflat 
ytjunio triginta ditrii cuyufvis alius mtnfls % at dtes unus 
menfts Ramadan praflat ]e\unio triginta dierummenfls 
facri. Inter dies autcm commcndatiores ccnfetur 
i^wU/r/i«r4,i.e,dccimusdics nienfis KMoharram % 
quictiam Arabikus ante Mohammeiem, /cjunio facer, 
referente AlBarezio in fuis ad fermones Efa Njbau 
commentariis j fcil. t^yejham dixiflc, t~&^s (^l 

XaIaWJ ^ l^&ls^yos <jal.^==» Koraijhitts folitos 

)t]unare % anttrtligiontm aUHohammtde conditam % die 
AfhuriiitJlKafyiniiM Mohammedeto % t]\x$ie}Mic> di- 
c^dioccafioncm,a jW*/j acccpiffe tradit, Q^/ 

Jty/w Mohmmtdtm citm U^inm ptrvtmftt >atqut 
ibiJuimdii»k^K2i)e\uniniesrtptrt{ftt\ regajftipfts 
qttartbtcfactrtnty qui drxeruttt t quoniambot die Jub- 
merfm tji Pharaoh tumfopulo fuo t Mofe, cum iis qui 
t»m ipfo eraut, tvsdentc Tam iUe } Plut mihecm Mofe 
efiqulm Ulis $ prtcepitqnc ut dit Afhura ]e)»narent. 
Quo^ tamcn pofteaipfidifplicuiffe vtdetur, qudd 
Judios imitatus fuerit^ ideoquc dixiffc, ft, modo al- 
terumannuai vweret,dic nono /ejunaturumiN*|/*=» I 3°P I Digitized by VjOOQIC 3io | NOTiE. in £**& 
v m ffre9tftic. 
EitJn p^Ac t*Ji AlGayiL & 
AlMojtjtnf. Oa&J\ *i9\+J Judwuw confortium abhorrens % * ut 
loquitur EwoUthir. fa ccrtc a fud*i* cjus^dici je- 
junium ad ipfos fiuxilTe, ipium nomen -\^\a indi- 
cat, quod eft ipfiflimum "n#P quo nominc icjunium 
fllud dccimi dici menfis, lcge Mofis fancitum, Levit. 
XVI. 29 infignitur.Fatenturenim corum Giamma* 
tici dfehoc ^"bM ^ nomcn /Jlamisicumfifov. 
mx prifcis Arabibm planc ignot* . Jejunium autem 
diftinguunt^ut fint tres ejus gradus r j*>j ^^ \ &* 
^y^Y o*j*£» v>j l^j^\ Jejunium com* 

muniter fu d$8um % & jejuniumfrofriidiik$m % & )e- 
junium maximefrofri} dtSum. Je junium communi- 

terdi&umeft «j^&JI ^* op g^'j ^^31 ci£» 
#* contineat qui$ ventrem alidfque corfmspmesab cx- 
flendis cufidttatibus^ Jejunium proprie didum ct^ 

^.l^ ja^iij ^iy ^yUJ^ ..i^^l^ .^iJl! 

plsXI 0x 5^'j^' - w £*' 5 uvirtat *ures % oculos % tin- 
guam % m*f$m % fede$ % cttcraque corforis membra afecca. 
tisi At je/uniumtnaximcpropric ditfumcft ^m 

\j£s*j 'i*A#oS\ J^=£$j i£>o±\ ^\ £yc c^«J1 

i^saJU ttil Cjj*» \*&munium cordis* curisvi- 

JtoibvS, & cogitatienibus mund*nis % ejafquc ab omnibus 
rcbus^fohDeoexceftOy averfto. Inde dicunt 0* *£=> 

**y>oJaSL* ^ J==>j J&k* **\*o gnotinterieiun*** 

dum vcfcuntur, & quot inter vefcendum ieiunantt 

5 Peregrinatio % &cr\ ^\ (inqnlt £bnolK*f*i) 

cft Digitized by VjOOQIC N OT£, 1 *u - - - - ....... . . . - . , i ■■>.,. 11 .. .-.-.., 

cftc*.'* 5 tva»^;^' ,J^y«uJl ^5-^i (^JJ t>-oiJj 

i-mya^i^ilHa)), efl ut quis definato rtm aliqnam 
magni ntomenti *gindiatnr % atex ufu iegit , ProftWo 
certe cenflio fnfcepia addomum Dei i cert'ti y modo i tempo. 
re>&co»Monbus. In AUorano prasccpta repcritur, 
Sedabc>* ^'^antiquioribus haufta cum ritibus 
fuis, ut ex ante di«5tis patet, quibus adderc liceat ex 
AlSbir. •:• <^V*^ ^^j^V^r^^V^j 

1 *sli*. <* U*X£=> <j6^t C>9*% ^* ^~"i *> J** 5 i oJuJt tercgrinMtet *Jcm IfciLMCaabwl 
ndibant.eam^ nligionis trgo tnvifebanufe, in eumfi- 
nemconfecrantts, *dimqucfc}ties <»<»**™yf"'"' 
Safa & Ucmih-dtfc»rrebant 9 Dtoque otftpium to- 
:ftrekam,nifiauodeoramooitnnUi interu m co*[ortc* 
adderent, dum diccrcnt^ noncft tibi Socius J P*ter 
conrortemi^m, anem tnpofidesuMcntiemntbvqun 
ipfepoffidtt imnfautftAtWKidih&t, &JemHtp- Digitized by VjOOQIC Ij-l t4£$*M< NOT£ 

. ■rt - -i-r , - ^ 1 __, __ ,_______»________»___-__, 

\reb*nt t & UpiBos ce»)icieb4nt t & menfes fatrtbamj» 
' 9**for necindios boftiliter incurrert ,-• nec casbello 4g> 
greiilkerei. £ atquc hoc omncs facere folfti ^cxcep. 
tis tribubm Tzi t & Cathaam,^ aliquibus epeferis AI- 
Harctbi Ebn Gaabi, //?*' fiquidem nec fengrmatievei 
inftimrcjtet *dmretigiofi adire,nee menfes 9 nee htum, 
i*tm t frof*cris bebete, Hos crgo ritus, Mebamm- 
des antiquitu* (irao ab ipfo , ut ferunr, /*£r»4i»#,cui 
mandacum vult ut hominesad peregrinandum invi- 
taret)rcccptos,y#/«r4»iauthoritatefanxit, & reli- 
gtonis fiue partera non minimam efle voluit, ex 
MV^-j^Jf _,_%,! ' columnh fr fundamtmu 
t'fur t stdcouf juxtaipfiusfcntentiamCrcfcTentc „/- 

^>5r~-» jr* SiquiK* f ^i^m9rmsf0tnt t morU' 
turfHibtt,Jud*usAut Chrifluntis. > ,, . 

Ntciliopteriqiie torum quiinca obfervanturriiuf, 
i<*to»ti*imfr*b*tiQm&c.D Sic AlG***twsf\j^ 3 

^jU^tJu* JU*ij ^Uc^V ^— *_Jfj c^s 

j«u fco*f ^ ^ ^yj ^j ^ ^jiju __. # 

C**-, _y/« ^*$J _JU*^}V _w_#j OjX* y\ *| 

QS* J**H J>c *-*»> Lii ^UbJV^l, .^i ju>! 

_, tf Mr cW* ^^ o-iLOI^ <**_*! <J^j jj^s 

.* T *n.£ 4 uir ^UsU^jiJi^o] _* j__, fc«rf Digitized by VjOOQIC N OTiE. 1 ■ ' ■ — — w. . i — — "— J>W aiiifcnrfum iBum repetitum t & jafliim lapfr 
lor»m y & reliqu4eb»)vfmoiia8iones t nibilh*cadani~ 
mam hominis^nec confentanea natnr*i mc tjlinteuU» 
clui quo aiinquirenium quiibdcfibi veiint t Hrigttur^ 
nec quoi qnempiom aiea ampitilenda incittt, vtrnm 
maniato ftmplici c*nfiant,& intemtim merjebfequenii 
fnaniata^ quatems maniatum tfi cui ntctffario partn- 
dumfit, & cuijt immifctre y inteUeOui nonfit conceffnm^ 
&a cujus nfufamiliari alitniorts ftntnatnra & ammm. 
Cum enim ptrcifit inttUtclm rei alicujus fcopum t fit alt- 
fua medo natura ai tamproftnfw t qnafrofenfiofnfftti' 
M fert maniata % unaquc cum eo inteUeclnm aioritnr t adeo 
nt non appareat in eo flena feruitut & tbeiitnti^ 

C»r/w ^«J^lcinter* Safa^cMamab t iawt qu* 
peregrinanti fcptics difcttrrcre, idqucpartim J* 
tX^gravitateconfuetatfXliva & j^Sj^^riffn 
titatoptos hujuscultuseft. cVj*) W* ^ 6 ^*** 

^=Jii\Septies bocfaciet i & unaqulqucviccMinabit 
uUMinsnLn eft, & lenti inceiet.ubt lcntogrtfutncc- 
ienium eftXa<\Mtt\JlGazalt M) r\t\xs iftos defcnbcns. 
El fropcratio in circuitione Caaba 3 Quod noftcr vo- 
cat tyj* illud alii vocant j*A Eadcm utriufque 
vocis fignificatio,icil. Greffrn conciUttcr l} J £>■*! U^l ^JJs £* i/"*"^ <3j*j j***\ &j*>)*j 
oUmJ1<j&*M expUcante^c?^4/w,Lc. Proftratio 

inttr lb.1,7. 
'v./».ia8. Digitized byCjOOQlC f i4 I NQ Ti 

inttr curid*m&rtfftbsatoMr($ioribw y quAfttinfr*cur~ 
\fbm (jrfuprainctjfnm communtm .hdc in circumcunda 

Cadiiuunwi. Septics autcm illam circumcunt, tcs 
jgrcffuhujufmodjconcitato atque humcros agitan- 

tes, quatcr magis lcnto r fcu ufitato, juxra illud a Mu~ 

hammtdt acccptum, \—*>J\ ls***j ^ J^£> OSj^X 
Ctrcuitiottt inctffu cifatioriptragttur % quattr ordtnario. 
fctl. ut robur & agilitatem pra? fc feranr, quod prr- 
mfo confulto fa#um ^U£=J \ ^JaS ULa* qao fptmin» 

jUtlibus prdcidtrtnt % poftea in ritum tranfiir. Ita & 
Ebnolx^dthir <**$) *~*jA (^ j jjl ^*cJUk)l ci-fii 

U«*J- o j° tiVt^i (>s*a Proptratio qua utuniur 

^Czzbzm ]circumtuntts f iUa tftquam fcciis fuis pra- 
• cmfcii an ! ctpit Mohammcdes in vifttationt ifla^quam * ccn(um 
mationis vocant^ ut Idololatfis robur tpferum ojltndl- 
rtt^q*bddictre»t)NJmiU4 Yathiefyi calcr m imkcllcs 
rtddsdit. Obfcrvatiir autcm ipfa quibufdam tantum 
vicibus, non omnibus. Cu/us rci racioncm rcddeBS 

Allannabiuty dicit cum ita fcciflfc *^\*itutiBispar~ 
<*/*/. abcotempore ritusifte. at^WJl fewcurfm 
intevSafa& Af <irir4A, aritiqtiior eft, refcrcnte Ebnot 
Atbir^[c\\.^}^4iJ\ pl je±\>-& c>$£ (jJ?"' ( **<** ^*& 
/!//** antiquus a tcmpore ufqut Hagaris , wa/rw J^ 
matlii. . 

JaltusiapiBorum ]| quosfcU , in vallfcto Ata/a aoh. 

jiciunt. teiprobibitm d 

CMeccenfkm 

futtat, Anni jMtjr* 
& v Abulftd. ib.i.%. Digitized by VjOOQIC NOTiE. 

jiciunt, luxtaritusapudipfosprafcriptos, diver/?s 
locis & vicibus, feptuagenos , juxta ^ilGa^alium^ 
quas con/icientem, oporterCjait, praster obfcquium 

Dco pra?ftanduoi fibi proponere *— aA^ 1 * *.*?&x)\ 
ij^ Ja^a*J &*°j^ v^Jo^j u***U) *J L*?j&C**** 

*.JU3'ljdai» *aJ !o>L ^Vasr^- *£.*,£ Imitationcm A* 

brahami, <j/w cum occurreret ipfi ifio loco Diaboltv^ ut 
cultum ripfius inje&o dubio y turbaret^ aut ipfum ad in» 
obedienttam tentaret , ynffus efi a Deo eum lapi» 
dum\Afiufig*rey acfpemipfi mnem pracidtre % (Xa]j 

^Jj jU^JI ^Y U» 5 J M ^3 ^*UbJl ^i ^ 

**'<J^ «-u*.*^ ^ y^ (^* -^' ^i^F *&a# 

ia/ea» tef)ccie quidem lapidts in Akabah con\icere t at 
revera faciem Diaboli cadtre.ac dorfum ipjl tonfringere, 
cumuonalias ipfi vis inferatur quam per obedientiam 
Deoa teprafyitam ex mera mandatireverentia^ nuRis 
bac in n menti & intclleftuipkrttbtu concefjir. SiCoi h « 
med Jcfepki iUius, in vita tfmatlis dkit ^ e>l 
.^)Ua*£JV*J U*^*3 W *^|;^ »*m» e^]A*?Fl laUum 
ifiumUpsfforum', riium efftab Abrahamo infittutum, 
curh occurferet ipfi tiiaboitu^ quando fitlum facrifiea- 
tum ifct.aiiraltiusadhuc ritus huius origroem dcdu* 
cunt,ab iplo lcilt /4dtatf*0»quoipe<5tatquod diSi:nu< 

Sfj a MO' r»5 Digitized by VjOOQIC ?«s 1 N O T &. * Befwit h«* 
intib.itoprtjfit a fJUihimmedt refert EbnolCJttbir i{ ^> ^gt> p^ is>' 
**** C/ M o*^' ^*=f^ laciente kdamo lofides in 
MtnajnfugamfedtdijftViabelum.Ux ipforum nugae, 
atquid de hujus rirus origine cenfeat Maimenidts, 
loco, ubi de orationc egimus, laudato, audiamus.nc 
kirnr sergit ille 0'33Kn rfflW irvTCy Dnpnoi 

n«wntf- ompo oSxk otnnovwotraonam 
m? ohoik- ovn DnKy3#'n Hok onKyatf 'n m 
»in mBrvq -nen nio twto tsheft ijtsfon jr««> 
moy nwn niaf?i rntyn» Snh >jb^ y»Jtf na 

IJK fWrt >JB3 CXSKH n.ntttoP P1TV TOpD p"IK 

ohoik onTipBOonnKnojwVnoorriK o'3'ws 
oipoa o>ojn uki otf .vn o»tfw*3 oyo o>jmn 
otfvntf cdSxo o>j>dnduk pKtf nora co^jfn 
onoiK onnK? j- omK o>d jvi 1« on*? p>ra -pni 
Nlin jnJD ^trcuriianumcuUtuferagtbatw )a#u 
kfiBornm j Ctnnfbi\ mdamntxafitis^ ** 1"is v 'ft" 
futilts non induat, qu* omnia apud iBos manifefiafunt, 
& nota fuerunt an:t conditam Ugtm ifmaetitarnm. If- 
matliu auttm nunc dicunt t idto not caput nudamtu, & 
vtfitt futilts non iuduimus in ptrtgri»atieriibw % ut mt 
coram Dtof«bmittamus y tjr inmcmetiam rtvectmut^ 
auomodofurrtctursts ftt bomo t fefulcbrp fuo. gued ad 
lapiBot auttm y quos con\tcimus in Diabelm iBts mini- 
m*s, udipfum cenfundindum. Alii autm e DoftoriUs 
ipferum,hanc reddunt ratientm t auedcum ifteloceptfua 
elimfutrint idela, nes (inauiunt) locum iBum lapidibus 
petimus t ut indicemus nos non credtrt in idola ? ana ibi 
CcoBocata jfutrant, & in fignum contemftutfa lafida- 

mus Digitized byCjOOQlC NOT4. *»7 EbnolAthir 

i» 0-4& & 
AiGtKtl. v t KA*wl»i 
&lib.eS£* tntu , dlii dicum t lMos efc ejrcm 

Diu Vemris^&u Dks iftc appellationem ^ * , 0< \. g t 
iwuar 5 ! ra»mol'Jom*s f Sortituscft ooUlt ^UxsOf r * ' ' ' 

**j #*<^ '* eo ctngregeritur homines Cfcil.ad eukus fa- 
cros peragendosO Magnis dtem iftura laudibus ef» 
fcrunt, f»W.^ <*a*" trimifem dierum vocames. Scj- 
eadum!autem(inquit AlG**ili»s) ^k^,^ \^j> &) 
£y*&*L»*)l tSxjasy p$*+y\** *X!>\ Dcum huuc di- 
em vclut honoris frsr^gativam Iflamifmo eonceffiffe % c- 
umqnc Mojtcmis £fttt CMobawmtclijlis^profriumft. 

«$• ii*w,fift*m ipfis ctnftituifft>atqut iffos frimes tuw 
\obftryafft* Et ^o^^i^Ji *_&JLc cjs*Jlk £*?.^L 
*£tf^" p {*fa&Jffa* m dierum quos fup&otitu? fit* ejfe 

utvidcarausquibus tricis implicetur ipforum rcli- 
gkyntcr cartcra qu* de ea nugartrar, diem*ffe »>X& 

J*b*i\ fr&ftt+niis unguihm , pr&tmi a t^eo cx j«* 

Sianfdi promlffo^ ^commendatum* s^Ukl Ji ^* 

Uw *a* Jo.o^ I o au* *JJ V >^U . Sju^) (*%?; ijj* * 

<foj Vmru ungucsfrdciderif, tum De$a morbo Mera» 

tum fanitati rtfttiuit. Nuncupabatut dlim fcjj^ ' : A-\ 

rubah y qnod aic iyiljauharius efle ^ --*4*l*^V £y./o! 

'i*JtMfl Itnminihutorum antiqms.ltz $c dbmed Iofa 

/>&fiUuS ^A*~ <J^}:.f^ '+yfy t 't^^\ifM&a\ fcli ^ A H *;. Kmuf* 
& EbnolA- 
ihir.&AL 
laubar. in Digitized by VjOOQIC ?«* I l ,lh,Ub.%l* KOTi. 

Ui^Uj (jjy*\ (ys&& ry^) ^ ^*' f!** 1 -? M (Js*«*Ji r>>- Lo*l c/r***b? ■ * »-fj^* 8.- »4 IJl s,_i.j.jij I rmbsui olim Afabes diem SaMdttShiyar, 
dkm Sotit'Avtd t diem Lun* Ahwan, diem Msr/is 
Jobbar, ditm Mtrcurit Dobbar, diem lovh Munes,<fc- 
*« fVwrii Arubah. ^dpfeUabant alit \ diem Sabbatt 
Abjad , Solh Hawaz, £»«** Hottai, il/4r/// Colman, 
#tfvr«WrSaafas, /iww Koraflit , ftMfrfr Arubah, 
Sed pofteriora ifta a pxdagogo aliquoquiltteras 
puerqrum raemoria» infigerc voluerit, impoiita yjr 

denuir» v - „V» 

,# /*&r«>» f««fc» quiefcint 1 Inter ea qttas aertffe* 
obfervandumdicmiftumrequinmtur, reccafet £A 

(Jj^l/. (jf' *A» <-A ==a» ^i-^J JUU.3B 3 ! ^ Jka*- t)l 

L^*>31 (gJM^; ££*^- #' <#«» Vemris vifs futurd 4c- 
cenfeant, & ineo ab omnioftre mundano ahJlineaot^Qui 
autcrri Sdeum obfervandum teneantur, his docet 

vcrbis "&\* j£=>o d^=» ^ i\ fcu*M ^ ^i 

W*l* ^^ c>* 4>AJ1 l^ W*-^* cAJ I &c. 2ty* /*• 
ncturdicm Vcncris obfcrvari, niftquiftt CMtsdUtis 
rimr*) inttl/tilapra^itm $ Moficmw, lih& % QniinctUt Digitized by VjOOQIC tb.lhM*. 


' . NOTjE. \ v? 

•' ■ ■ ■■ - - ----- «■ ■■-- , ■•* _' ? "" 

vicum aut oppidum in quo fint cfUidragint* bomints iti 
comparatr y aut invic** fuburbanU alicu]us rtgionis adr 
■quem ptrttngat fonus wcUmdtionii k rtgitftoe ifia tx ea 
pxrttquaproximttumfptftat^&e. 

Circuncifio 2 Non h#c novum legis Ijlmific* pte- 
ccptum, Ccdrittisvd t^Jrabtszblfmatlt foffan, aut 
Efsao amiquitiks propagatus# Pbilojiorgiusl. j.hift; 
Eccl. de x^Arabibm Homtritis % quos e Cttur* pofteris 
effc vult, verba faciens, ha?c haber/v^^S T»t»F©- 
i^^iydSnv^^^mi^. zt Joftphus de lfmatlit^ 
cos^poft annum aetaus tertium & dccimum circum- 
cidifolitos aflerir* Parcius de ea (quamum mihi 
ha&cnus obfervarc contigit ) ioqountur Mobammt* 
danorum fcriptorcs, Apud AlGa&alium hxc lcgun- 

tur: tf>tt l£'*J4*M 9 *V ^/U^U^ksJlW 

J>uoda& mundationem % qudfitper cirtumcifionem y Mos 
tft J^#V[circuuiciderc pueros] die *peftpartum 
foptimo : at mos iUiscontrarius dijferre illam ufque dum 
dentibuspleni inftruiltet fit putr , <\ui mibi magli artl- 
dtty ac aptriculo longius abeffe vidttur* Ebnol Atbk % 
ArabumMobammtdt antiquiorum morcm defcribcns^ 

Ott^i OAaaO Ji»Z && % \+&* '&**)***<&&$ \$y£s£\j&&* 

j^ SoIebant(inq[ut)fircumciitrtdtattctrta [ncmpe] 

inttr dtcimum & dtcimum quintum ttatis annum. Ni- 
hiide ed certi ftatuiflfe ^videtar LMohammtdts. hoc 
tantumab eo diftum laudatur, *— ^ ^Vxafc?! 

Tc a y JU ^I 

" iii' ■ww^—w» k i i ii 11 i i ■■ " ■■'■■■ - mo C * 7)i$m ptotiu 
numerarc non 
witm. tn^o* Digitized by VjOOQIC f*o i AiGazal. & 
V.Mogjeb. iu ■■' ,.■._ 4.^ « « N O Ti£.. B&nolAthk. 

ibid.: t 

j»-^ neto 

Rambam traft. 

Idc circumcif. 
c. i. *>», AlZa- 
njacblli. 67* Bi« 
<tewium.i»c.f. 
Alc. ubiptobi' 
| bitur/anguit. Ucl) iU^s* __)U ;/ JJ CircumcifioritwtfiViris 
Cncceffarms ^infominirhonerabilis : cui addi poteft 
fluod ab eodcm rcfert Lbnol^ithir , jj iu*JjJV 
t-*a- ^t'<>c^' <Alquum efi ut circumcifiones eonvwio 
cdtbrtntur. Quod ad ipfum Mohmme&em t ,cum na- 
tum afierunt Xfyr**" \>ji>** Umbilice, & pr*putio r 
frdcifs, quod fi fidum, idedfaclum videtur^t **)?, 
vel alicui alii e Patriarchis, de quibus idcm aiTerunt 
Juda?i, ftmilis haberetur j fin verum, non adeo in- 
folens fuiflej iit pueri recutiti nafcerentur,apud gen- 
tes eircuracifionis obferuantes, patet ex iis qua? fta. 
tuftpcjtafaj in'fuisad Jegero /» w w^* / ».deiii l qui 
hQc moda ex utero matcrnp prodierinr* Nifi for- 
/aavcrpum huoe f ub Lun* radiis natum putemus. 
Creclcbant fiquidcm i^irths j*&\ ^ t>Jj cm> (^l 

C^^i^^U^».a^*U c^«^3 lUiquifuu 

LunnrieUifaafceretu^contrahiperinde ac circumdfo 
prqt&iumy tefteAutKorelibri ^\ ^. . 

Stnguis 3 Vidcntur tamen Arahes antiquiores fanr 
> |iunem intercfcufcntahabuifTf , unde inter ca,quar 
iis olim inufu erant>numeratur cn.y»^ \ feu kuefti* 
nafanguine ad efcana farciendipoM©»d autborcm 
libri NetbrohUrr, &\jjej\ «J^Jl (^Jl*** I^>1^» 
*^£»^ \' : {£ ^UM ^'"«6 JJ&*} Sanguinem inte- 
ftinis inditum, atcjut in ignem cenjiflum comtitbant. 
Gibum iftura ^y^xMofa/add^abo^^ quodni- 
grum dcnotat J appeilabant,ut noftratessPiac& puwrfng. 

tta autem. conficicbatur <xjxj ; ^l^aj.l c^ (^\ J =^>^ C^jjj-^j i.W u, i> ©•£*> sirUVl^ defcri. 
' '* bcnte. Digitized byCjOOQlC , ;noTjE j til 

baitc AlFiraH%*b*dio t ut inteflino ftnguint qatm e Cx- 
mcliveaa tlicertnty impleto extremnm tbJlringerent t qno 
deindttoftovtfceremur* • 

Ex his quae di&a funt, patct rkas xMihtmmiifiit 
a Propheta luo commendatos, plerofquc ipfo anti- 
quiores cflfcj nec aliud cgifle ipfum, dura fuos ad A- 
br*b*mi fidem revocare proficcictur, quam ut rcje- 
&is,quas incptiores putaret , \jMbttm confuetudi- 
nibus, reliquas non rainus ridiculas in religioncm 
{uararerentas transferret. Eum infinem anteacimis 
addere liceat hxcAbttiFed* verba,i&X*Vis^ <jis\£s*j 
w^*^* * |j>VJ3 V43 ^SI JUj^A oU VftA) <>& 

$.-«&] i]j.*\ji g^ujt (±;j*m. ij^+j <***£#l'.<**r 

Oj>*«?j fa*S*H c^^**b >V ^f •*&*^ ,,M J**^ 
\,_ «Jl£» .'lill.J+fl, C/J* 5 ^. '*&*& L/1'jfoj 

lUtlS J£» ^J •&y* i £ai L 1yA£=»J >U*?? OJ^ 

v u»irci,un *>* ttj«i«ijt yv^' 's*w«i »** 

AubesqiuhmftttreqtupofltA prdtepitltx IpmitU*. 
ncc mttrtsnetfitiM iuttbMttfor*m*»um qutfitiebant 
tttrpifftmnm erttt qtud dnaidtm pfrtret dueeret,cum qtti 
pAtris*xoremA(famcrct frobrofnmhabcbm AlDaizaa 
MetUntesitMilemrCiubmj f*regrip*tk*ib*t vife- 
■"■ Tt* M» Digitized by VjOOQIC ***• 1 NOTA AIMoltatru.et 
AlDamjri j n 


& AIDuiiri. Unt, tandtm cmumtuntts^ac difcurrtnttsMnguldfq> Ba 
tionts oktuntts^ lapidts[in MenahJcopjuitntes.Ttrji* 
quoque anno mxnfim inttrcalabannpofi congrtjfum Uva- 
fani, frtquenter os & nar.es ablatbant^capiBos difcrimi- 
nabant^ dentesfhcabant s aitxcrtmtntistmifisft m»n- 
dabanj, ttngttes praf&abant, fnbtmradebam, furidtx- 
tramamputapant, E* iis autem qua? c medio tollen- 
daceflfuit, aliquorura jam fupra mentionem feci- 
raus, aliis hunc in locumrcjedtis $ cu/us promifli fidc 
nifi tcncrcmurjiic maoura detabu]£(utpote longius 
quam putavcramus^ provea» ) Jibenter tolleremus 
Quantum efgo ei liberanda?fufficere videator, ad a- 
Iras quafdam y^irabum conutctudinesieas prsecipue 
quarum in i^qprano citerifque Mobtmmedh diais 
mentio; digitum intendemus . quod genus fun.tiila? 
mprimis s qua$ iftoiqUod p»i a6.irinufmus, pra?ecpto 
vetuit , *»U *»%**>. *,- (^jjoA. ■„,;■# 
C^c|,nejit vobis^ iJidwantcTiM^ntc Safar ,»« 
^^quorum primum (^o*H (esplicantc 
^w^/^r)^ropriefonat/^« w ,fc. w ao a Iig Uo 
««^afl^eiiMfrnrqtinaliiim^i^Uj^/ 
^fHt^Umquodfatitmmwboipamclusi^ \yL 
C»W? CamemmfcabjeafreaumSmaliismfe 
n non patiantur, mcm neinillostranfcat,qu*in il 
focft, fcabies r ^V! ^M^ * auttnTcrtS fm 

f« «"^abuooin alium J /r^. dWc 
^W^noni W fcrcmhatere,ied .Deumeffc 
5?« «gritudincm & morbum immiftat. Quod ad 
j^^nonSafar^ dupjicemaffert idem cjus imcrpte: 

* tationemj Digitized byCjOOQlC NOT£ 

> i ■ * - ■ - ' • -- ■ - i . . 

tationem j primam y qna? vetet<:rcdiquod antuma^ 

rttitifoito^fciLede in vcntre horainis fetpencem 

hoc nomine,qui efuricntera pungcret, & dolore affi< 

eerct, quique ab uno in alium tranfi rer, feu conragio 

fcrperet $ fecundam^qua? prc&ibeat^^UI feu tranf- 

pofitionera menfium , qua mcbantur ^AnxbtsfcW. 

^JU9 ^l ] fy&^ \j**te qua AlMiharramm Safar rcji- 

cererih S^J \ hlTirab auteproprie **fpiaiidenQtat. 

Eratjenim divinatiOjf cr avium prarcipue volamhira, 

abfervationera*cujus ratio (dclcribcMcALDamirio) 

h*c fuit. Cura quis Arabnm itcr fufcepturuseffet, 

domo fua egreffus, ubi avcm repcrirer, eam ad vo- 

Uncjnra provocare, qua? fi dextram pctcret;in itine- 

re fuo pergerc, fin finiffcram, pcdera *efette££ domi 

fe ? contincrc .< Hbc autcra dum vetartt Mohamnuide^ 

interira :., JU5H, e. CaPtationem ominis ( ac praeci- 

pue * boni) e vocc aliqua fortuitd prolata piobayit, 
Sunt taracn cx illis (eodem teftc ) qui vctent, & pro 
iHicito h^beant u**f?* J l ^i ^LjUi! CaptatfoneM 
ominis ex vtlforani-infpiHfont. Porrd ut .avhixj^ (ic 
& aliorum animaiiura t^J[^)j £* \y*A\ ea qu& 

dextram % wlfmiftrampeterent , obfervahant >& fi dex- 

tram peterent *«*• J jp*j ^ *>*"» <^* ^^ &?. J^f* 

rnineauepu in itinere\velmgotiofufceptorpergere^fm(u 
nijlram dtfiftereQuenx morcm ut Idololatr^urai fu* 
ftulit Mohammedes. Aliicrant & illisdivinandimo. 
di, ut pcr fy\ /*/2^/»,quodquidfit ita defcri* 
buht authorcs lib.^ jJ \ y± AlCMoftatrafc Aljanhari^ ; 
KyllKamm\jkz* fcil. qu6d quis percgr^ profe<fturus, 

Tt 3 arboris X i 1 * 

* ExplictHte m 
\frii. iffi M - 
hammcd. 

i^ UJJM 

vtftrBmaiifuis 

prcdpui dc 
mj loomku du 
WwAlDamir. 

Sebtljntiatit* 
t Aldamir. ib. Digitized by VjOOQ lC IL' *-*•* ^14 J ... NOTiE. 

— — . — " ■ ■ • ' » 

arboris itaappellatgramosconne£teret,quos firc- 
vcr fus adhuc nexos invcniret, uxorem fuam fidem 
fervafTe credercr, fin folutos, violafle. De &A4JI' 
di&umeftittprsecedentibus, quantum fufhciat.ad 
alia pergcntibus occurrit primo in loco f***)\ 
^lMaifer, quod forticndi apud Anvts geuus quod- 
dam, hoc modoXJuxtaauthoreslib. ^\ ^> & 
^ y )\ ^os ) peragi folitum. Empto Cameli pullo, 
eV in partes deoem diftributo, ad ibrtiendum conve- 
niebant^A*wtbJl ue.ftrtiura qui numero fcptem 
tantum<erant autem fortcsundecim,quarum ieptcm, 
portiones fibiaffignatas pra;ferebanr,quatuor *"<."«' 
erant, & forcicnti inutiies j illarum nominahatc, 
1 #*: qua? unica crcna notata» unam dcfignabat por- 
tioncm, 1 f*yS \ cui duarum nota infcripta. j ^y^ 1 

cuitriuaa, 4 o»W^ cui quatuor, y <ja9UJ1 cui 
quinque,* Ju«mJ1 cui fcx,7 ^J**) l cui feptcmjqua? 
llucrinominc^w^^ccderenti velpa?nae, W» 
dcccdcrent. Harutn verd i ^cUuJl % ^vuJI 
3 <Ju**il 4 ^jb« J I Porrd ei, qui fagittas liafce 
xMifW; } fivefortesfacculo ihclufas extraheret, at- 
que.alceri qui ad Aarct c^.v» j\ \ ( quafi iafpefor, feu 
negotiicuratorjdi&otraderet, traudi, quseexno. 
caram perccptione accidcrc poflct, cavenaa?, manus 
vefteinvorata. Rcm alii ( inteiquos i^£lz*wiclh 
fltri in fijjs ad Alcoranum eommentariis,* MSbtri*J 
in Scholus ad Hsriri c. 3 1. cY PdFtr*tm.ab*<Ltw )ali- 
ter paulo defcribunt.hac prarcipu£ditferenri£, qu6d 
/uxta authores praedi&os Cortientium finguli, quam 
libiforteoi, five in lucmm t (ivc in daranum, addici 

vellet, Digitized by VjOOQIC NOT*E. I 3*5 vclJct cligcret, juxta hcs vcio nullaf raceffflc cptio 
Videatur, K^l^XA ) |^"*.«* o>\ iToj^ \c\ \jA£= 

c}aJ* Os±]m frj*^ ]c\i'J(4kA\ 9 Sj£fS \j\ \^4**>i <j*j**>cm 

u^>^l o-Up «^J g^j^ e>-*j%* j^ c ,|s ?> 0%, a*^ 

t)i£JI «J frJ^<^*£;£j Sclehnt qttitits fcrtirt vtllwt, 

cameli puCum, fretiof*Uo,ytgulatum antequam fortu 

renturjnpartes viginti c$o 9 vel denas difftrtirijuwqut 
fingulis nominatim ednctrentur, viflores habtri qiuibms 
frodirent fortes forticnibm odjcriftis, vi&i autemquu 
bmfxodirent ***** .• deindc qucd ad J/iM feuior* 
tium ^^^tumnumcrtim^tuipufurn, qvat.A/» 
Zamachfhario } & AlSbari^txcs tamum funt, fcil. 
rgxuJ.I a £V^ 3 c>i^t quas.ft hac verfa com- 
plexui eft Poeta 

Mibiinmundofortesfunt % quibm tiuBum eft lucrum } 
quarum nominafuntWagdo^ Safibo> & Manihofmltt 

ti&£ ™ uuUuJ l mentionc, nam y c>.*^ ) klMofad- 
dar, cadcm effepoteft cum j^y^ aflerentc alibi 
klPirau*abadio t klMo{aihr effc £^V — *$ 
Jiitf Sdgittarum ^^primam % qufc & cx horum 
fenrcntia, noninufilcs tantura forticntf, fed & ma* 
ximedJimnofaf j fiquidem teftibus klZamachfbario 

i & tftoflif 'AlZas 
machfli. &J Digitized by VjOOQIC 316 | NOTiE. AlZiminAIc. 
c. *, ■* t& hljbarifyo &s*-\ U*»"^! o?o^\y £<>* »J g^ Ck» 

fcU^* 3 ! <>.♦;> (^c^ U.£ oJJ% J *J c^a>.^ U*£<j* 

Si cui prodiret fagUta aliqut ex iis qmbus portiones *f- 
ftgnatd effeht t pottioheni Mi inferiptam ucdpiebtt^ ftn 
exiis qmltui nuU*portionts f ntc quicfltfdm accipebat ijr 
integro Cameli preyo multtabatur. Illi autem cui fbrres 
adverfae obtingerent, dc Cameld, cujus prctiutn ipfi 
pendendum erat, f immines enim erant quibus fa- 
vebant ;.) guftare non licerat, ut Author libri ^ 
^jJ \ imo nec cuipiam forticntium, fi AiZamacbjba- 

rio y 3c A/S^r/WocredamuSj qui pauperibus totum 

diftribui folitum aflerunt lifts (s>j« ; o^ KiU==> 

U^U^^y^U^ !PiA)1. v >1U^! ^/^4»r 

portionesifiai pauferibsu4ifiribuere % nec ipfi ex ih quic- 
quam comedere, Atcme hoc gloria? loco ducebanr, 
adeout fi qufe ab hujufmodi fortitionibus abftine- 
rer,p*M quafi dicas «'«^©- opprobrii tituloau- 
diret; quamgloriandi anfam ipfis fublarara voluit 
CHobammedes Aicorani cap. jpfo, ubi h#c legUnnir, 

L*4*As (^*;*£=s,\ \444H\j o^VJJ £»U«j Interro- 
gabunt te devino&AlMaifer y £i. e. fortibus] Dic> 
eji m iUts ptccAtum magnum^fmt & in iff/s quaproftnt 
bominibtts, atfeccatum qmd in ipfts^majus eft quam uti- 
litai ipforum. Ubi per utilitarem qua? a fbrtibus in 
hominesredunderjintcUigivoIuat hlJaBalani, Al. 
corant Digitized byCjOOQlC NOTjE. 

—— »— — mmmmm l m ■ ■ ' * ' » ■ i l ■ > ■■ i ' ■ ■ 

corani interptetes o&*$i - SUJUaWi!^/*- 

cutionem oftim abfaue labore, cui addit AlZamacbjha- 
ritts, gaudium & voloptatem, qu£ iis e" c^M 
' '*' ^i* -»****% ^Ui)L-> ^lyitft OpmaUe- I ?-*7 *'j ttarum iepradatione^ &ob\at'a iwwtftoMt infultandi 
matetia^rfivemrei. Quodnam autcm in earundem 
ufu flagitium (latuat,ex illis c 5 tl verbis patcbit U>1 

SA*a) I CufitSatanat ut inter vos inmiciiuu ■& adium 
frocreetp er vinum & AlMaifcr &avertatvos acom* 
memorationt Dei & pecibus. Pori 6 fub i^4l<Mai[er 
comprchcndi vult.tefte ^/2^4fty&4r/0,aleam,char. 

tulas, latrunculorum lufum, & Jat\. »*» ^ J^» 
omnia 6u')ufmodi forti fubje&a.Gcneriibi fortium -4/- 
Af4i/r r (ut vidimus) appellato, affine cft ctiara alte- 
rum ( cujus antca inciditnobis mantio) p^bH c/*J 
AQw di&uin, hdc diflferen'tia,quod prius illudpar- 
titioni,hoc divinationi potiijs mferviebat. Cujus 
hicfuifleperhibeturmodus- Cum cffct alicui, vel 
fufcipiendura iter, vel duccnda- uxor,vcl aliud,raag- 
ni momenti negotium pcragcndum , fagittas, quas 
tres vafculo inclufas habcbant ,' confulcre folcbanr. 
Earum prima?infcriptumerat ^^ ^j"\J"(fii'me 

Dminm mtm x fecundae o!U;;(J^ yfrohtbuit mt 

Dominusmtus: tertia auterni J.tc mSahota infignis 
orat. Harum unam manu cxtrahenti , fi occurreret 

V v ilb Jtqutinit Ji- 
ttum *IMaifcr 
quodft ^] 

j\il\ <J'U 

j&xtA MzV 
mach.6?Bi4a- ; 

wium. Digitized by VjOOQIC v% NOTi. Sarttuk" 
M»yedah« , illa qiue juherct, alacri ammo, tsnquanv moncnte 
Dco, pcrgercA finillaqu» vetaret, defiftere$ qiiod 
g iy&ui>*?r& ifta,rcponcrc, donec prodirct,qua? vel 
jmTu prarirer, veiinterdi&ooccurrcrct. Ha?c vide: 
recft apud *isAnolAtbir k i^ilZAmtckjharivw^C A\> 
&<Umt*m adcap. j«»»Al€orani,ubi rnorem iftum 
ut cotnmentum plancDiabolicim rctincri vetat bii 

vetbis, ^?>JuiB^ ^*»^ p**^ S&s*M ^?=*J* c?*^* 

gtel^. |^U »-'£<**.} <<Jt£DlU, iw^xJJj 

vdis mtrticlnium t & fttt£Mts, & tsro ftrchn & fn* 
fgr qu&4lt*s aum Dei mmt»invtc»tnmtfl s .& fnff+> 
c4tom t & quodiUu^i-qutdUffu mortaur» ejt t (jr tornn 
*h *Uoftntum i & auod comederint ftrn, mft qtsei Jpfi 
ptguUvtrMi , & atntdfufer Imhhut^tnm infintmcir- 
u C44k4mfixit t HHmtl*tMme(t t & ut dtvinstione ptr 
ftrtet ntamim, El rurfuscodetncap. <*»<*JI ^teW 
u^ f$j$\) ^&Wy y j**d}j j*&\ UM Ui*\ 

(jyns\\S ^faJjJ ***tfo»U /ji UhviSJ} : JUfc o.<» o 

vosnuitreditit^ vinnm & AlMaifer, &ft*tu* i <£• Al» 
Azlatn, nhminatiofunt ex optribua Diabeli, qutmfn- 
giteutfrtifteriugAtis. Eadem dumriarrantA/Ji/*Mr- 
r«J, & Aurhor librf KlMoftatrdf y tcrtt* iftiusfa- 
gitta?, cui nihil infcriptum, nonmcmincrunt ; utnec 
Authorcs lib. ^JT^& ^oti J» qui adtre fohtos 
aiunt eos qui hujufmodi fortcj confulere vellenr, 
♦ aedituum Idololatricum aliqucm, qui blciormula 

ipffs Digitized by VjOOQIC N OTi£ 1*9 jpfis i Dco refponfum peteret, ol£» U^al ^AJl 
aJ g,>. U» ^ja» c/ti^ **■>■*•• 1)*^ ° *>«» 
«/f 4 £*-««» [ fortiura 3 *? *«" conducibilior fuerit y fac 
ui txtat, eadtrvqneipfi aecjuiefcat+MitcrpMilo MJ*0*' 
im qui (cpteiii hujufmodi fortes (fagittas fcil*. par- 
vas d**3j U* cAV^ *" P***' necftifntisinjlru- 
flos) apudC*ifoa?dltuum repofitas fcribunt, pet 
quas,petentibusrefponiadarcnt. Ac cctre cOram 
Idoloaliquo ac pratcipue^/ fortilegium hoc u- 
ftirpari folitum ex *Ebn»li^i f&retiam p«et. Vocan- 
turha r Uix^^) ^ A*Umtirsfi»kflm 9 tac au- 

tcm dicunt MBjtackfam >»j d f*\**»j" cft; 
^*+?$3 ***i ^ W «t<\uis difcernere aveut ptdtBs 
hmtntim& dtcrttum futrit,ah eo qnodnon fuem % vel 
*x ufuvocit °Dp apud Uxbicos,f*gtttasdtvmtortat _ 
reddere Iicebit. Certe qu* de hoc **«"« gcnere 
vidimus.multumcooferrevidcntur ad illuftrandum 
locumiftum, 3*k. xxi. n.StetiteoJm RexSobjU- 
nisinbivio, in copiu duffttm viurum ™? «P 
OWW h»» 0'XTO TpT 4 4 divinanium dtvina- 

divinatJemqu^commifcmfsiittm.tmer^ 
tdola &c.)id qocm qu* aftcrt tf«r«>*MM mtre coo- 
cimrae cum ifc Tqua.de ifto Ar-fc* aotiquotumm©- 
tetraduntur. $/**// ( inquit > /» ///> <?^''«>.£ 

in pharetram & commifceat eustnftrtptas, fivtfignatas 
qiumtws ctvitttem M^esfugmrc. ^ * #* b)* # ' 

Cafbaf. 

EbnolAtfiic 

Mogrcb* Digitized by VjOOQIC *?° KOTifc: * AlZ-nrtch. 
fli r i r« cojwhj, 
adMc.ubi A1- 
Mufn j/f/rrf 
bit t quadetiim 
in AlAxUm 
fattumvidetur 
cumalias {UM 
ipfematiet /i- 
gtttamextra- 
htre pojftt. 

dah. ujk 


vare liceat vocem^P^P qu*e alias Fc>fit>PoInitjtddi 
foiet, d Hitrotijmo notione Commifcendi expljcari. 
Certe apud Am£o JiJi idcm valet ac c^c*. *<w- 
*w//,atque idem hic denofare videtpr quod d»-W 
*apudipiosin defcriptione.ior;ilcgiifui,fcih Ccm 
mo*otre % vclagitartui confufe mifceri pofTint fortes. 
! Porro in illa,qu2eapud Mohammediflarurn nonnuilos 
-adhuc etiam in ufueft, per fagitjas divinandi ratio- 
; ne^manifcftafupcrftitionisantiqu^veftigiaapparet, 

i Alia adhuc nobi^perpendenda exhibet ifte Alkora- 

f - • 

ni verficulus ^y £— a&U» ^ ^^ e> <* al) ! J*s*. l»^ 
<J^ ojj^h l}/*^* ot*olV &£=Aj p^- ^ *£*%*• 
ejfiiaj X' ■ >a,££»Ij ^ 3^=Jl »15 1 NoriconfUtnit 
Dtus Bahirab ^ntc Sajtbab^ ncc Wdfdah. f ntc fJami^ 

verum illi quinon crcdiderunt affingunt Dcomcndaci- 
um y &pkriqut tornm non inttlligunt. In quibus expli- 
candis diverfefunt interprctum fententiar.De 8^»* 
Bahirahqmd rradant/ ne aliorum veiba referre ne- 
cefle habeamus, audiamusdocentem hlFtrau^aba- 
dium\4bjs*-\ quodfcijfuram aurts dtnotar, appeUatur 
(inquiO *;*=^ 3 1. Soltbant auttm Arahts cum dtcies 
peptrtffetCamelaautOvisjamtfeiJfa aure dimmtreut 
libtrepafcerttur % cumque moreretur carnt tjw feminis 
interdicere^iris folis conceffo tffius efu, autift 8>*s?-^l 
Camtla quadimittitur ftntjraftort^ cn)ufqutfatus vuin- 
ti, ftmat tjftt) jngulati carncvirii & foeminispromif- 
cutvtfciptrmitttbanty ftn fcemina, tam fciffa auredi- 
mitubm^ tjtts carnt vtl laftt uti 3 vtl do>fo hftdtre ve- 
tantesfnortUA untcm carntm feminls tiendam conctdc- 

bant* Digitized by VjOOQIC A^ZaMadi. 

AlBidjvvi. 

AlMoftatraft bam r aut efl eafilia # *.o L» * #jw eadem y qtu wairis^ 
ratio f aut diciturpeculiariter de oi^qud quinquies pcpe- 
rit. Haec ille^divcrfas plurium fententias complexus 5 
ar oon omncs • Vblunt cnim alii ita dici Catpelam 
qutipoftpartumquintum (fiuitimo marcm pepenflet) 
pffajlnni flgnum % aure dimttteretur ad Ubcre pafcen- 
dum^ nemine earn vel apafcuo.vel ab aqudarcente^ tfel 
advetturam adhibente. Alitcradhuc EbnolAthtr^kiL 
cum recens peperiflet Cararela aurcm ipfos pullo fci- 
dHTe folitos, dicemes (jj\j ^J*** o^c (^) f«U! 
^^o* ^>\»-ODeusfi vixcritipulltu £erit nobjsj 

finmoriatar rifc mafiatuscumque moreretur eum ede- 
re. Tradit idcWexquorundamfcntcntialta appel* 
lari puliunr ^ &o.U*. Jara vero &o\.uJt dimrff**n % 
vci libcre vagaii perrnifTam fonat; Dkpitii au- 
tem-nonunam ob caufam folka? Camela?. utputa 
^referentc i^fiFirau^hd.^ curn dccies comituris 
\acibus p foemellaspcperiffent • aut ex voto,vcUu'm 
quls, ifve .a J .morbo convaiefocrct,- five.ititrcre 
confe&ofalvus rediitret , Suk ipfitis jamcntomCfep 
Camcla^infigne alrquod pericuiumin bclio fiveaFi- 
bi evafifletj hac formula m>Iw ^xib vel J^aW^* 
fit CameU h&c Sayebah dimittebttur,cxempta t dorlo 
ejus vcctebra, aut dflium aliquo^poft quod necaba- 
qua nec pafcuo areeteruf, ncc ad vchendttm adhibc- 
tur. ^Alfaycbah { inquic Aijauharius) poflqUam Aecies 
confiibuis vLibus- f&mtllu peperi(fet % liberevagm per- 

o>«^ ^fia» nec infldtre quu > nec bibi fac cjus nifi a f>nlio 
ipflsu &ab bbffhe, fqyomodo& apud EbnojOlthir 

V v 3 lcgendum AlZamach* Kimuj. Digitized by VjOOQIC m I NOTiE. EbnolAthtr. 
AlZamach, 
AiMoftatraf. I fibnolAchnv 

Mirem &■ f<* 
mtam.Aliauh. lcgend»imputo,non<-i**^V *binfrmo y five a?gro- 

to^ */|*e i<w» mottfetur . i mon»k x *mm vefci, vvrtf— 

rhir & f**m»x, *c fitid (}ttsptjlrem*fei'ndi »»rit^ppeU 

Uriqat e* BthiranV* «*»**«• tfflitf, quomaterjibcr* di» 

mitti. fcEbmlLAtkir^Qti decimam, fe(io<^l< 

jjfcl ^* \j£Jo &*> ft iliwpofieapeptrifftt$fi\\xz\i 

IpptUum ftriiit: fctl. ubi *>«* explicat» at in 

| *.:rU AlSoytte» e CMtrarid filiam m B*hir*b dici 

ait.prout in .litcra d» prattcflerat, non fatis ( ut vtde- 

tar)wimcmor, quatsvis & aflcrat *4lCMei*rrtzt 

«jialiottimfenteatiaeflc **UJl matrem, ex alio- 

tura filiam. Sed nec appellatio ifta Camelis iami- 

jus ptoprU, ita dici ctiam ac dimitti marcm &;&>. 

«*.\*>. »to cu\mp»im p»B»f» genmffet, tcftis e(M/- 

Fir*»**b*dim. Imo & cadem ratione fic appcllari 

etiam fcrvum a Domino fuo hk formuli m*U e»! 

£/ #0 $*yeteb dimuTum,& fui iuris faaura,ita ut non 

«itpiiuscffet tnter cos ncccffitudo, authaercditatis 

iuS.mrcrunjt Al?**f>*rim 3 AlFir*u*.*9*dim t aiiique. 

Authoiesltb. ^jJI y*& ^ ^ hoc nomtnc 

defigaari aiunt ttuiUtet *nimal iMorum grotta du 

mifim, [Tc»j iis dedicatum 2 »teo amplim »ti non */< 

fctmsms Imret. Quodad *A*~j mjiUb eam cxpli- 

cdturus \jilFira»\*»*dim h*c habc t. AlWafilah ejf 

CameU q«* decies pepertt, *ut ovis q»a fepties^continuis 

vicikm gemeUet j quedfi vice feptim* *.-4u*m \-t\* 

femeSam&mtfeulmn &m*fc*i»m pareret, dtctbtnt 

UlaJ xjA~y Frmrifuo co»)»nSf* efi t nec deincefs mt. 

tris iffius Ucbibcrt nift virisfolis Ucitnm erat, exclufit 

fmminu, e*dttnq» t er*t ejm rafoq»* * &#S~>A*t ertt Digitized by VjOOQIC KOTiE. I W Al Wafiiah ftculmith tx tvibus, qutd(e. cumfartftt 
tvis f«mt£am,»e) ^tAwfihi bahtrtmjitmvmmsf» 
culum »^$ *jL*e* eum Diis fuit (wftfftrcm , 
qv*dfifimulmafculum& fctmi»am,diecrt»t y ctftjtt&a 
efifratri fu* t *ee martm ifium diit fuisfterificmuty *ut 
efttaovis qa*' primt martm fmt % devfsdefmmirmm^ 
qutqubd fretrtmfuum prtxime ftqutrttut , in c*uf* 
fuit nt ipfum fttgulart*t t qutdfi martm partrtt, dicttttst> 
Sit hu diis nofirts tbiatit. HarciUe, ab \*4lJ*uh*rit< 
diverfus, qui dicit^ tvis ftptits ctntiuuit vicibusge- 
meffaspcptriffit.dcwdevict ttfava X*oo» mafculumytum 
tpfosDiisfuisfatri/ltffitfi*^^ 
fttmiMmJimtf&ts UUl c^U^ Fratri fue <**> 
}*#8*tjf 9 atqtHtlmgratiimtrtfaw&ti matrismtm 
lattm bibtre famma*. &. Juxw AiKhprcai Uh. Wgt 
thrd JXorrit h\ WafiUh trat tvis t qujteumftptitsft* 
ftrijftt t qpdftftimt p*rtret,fi mas tpf ipfnmficim c* 
deb<tt t fiaf«mi** t dtmittcbatuT fkmi»*r*m ufui esnetf- 
fa t fitt mm & fttmhtdkcrm UW c>Uj utrrfqtte 
farts bahtrsm^ uttst iis uttUtattm eaftrt^ f^meflaq^ 
lae bibtre vtru ftliit ftmttttrttur .- M de(ciibci»tc 
AlHourrt*h y Ovisqu* dtcemf«me30q*i*isf*rtukw 
centimis tfatti fc.fitiguliivitibwgtmiff**, &fi-4*id 
fe/kaurirj^virticcJtretjMttfetmfMiSi&c. 

Supereft \s^ JWamyqm ( explietme ^/- 
FirAu<ab*dit& C*t»ttitssdmiJfermtfKqti*csmJttits 
{dteiesputa) tt*ctftri»tf*mi»*ft#e*dieit»r Alflmiy 
q ;<t. cbjus dsrlum imroune fa&am e$, utpote qui 
diraatereJturiatex eo wtoen» ajnplius capere non 
iiccret, quique ah aqua 3i«: palciw qpn «r«ercmr, 
.jyt±'ym*Xy.u&*j*$» *ec mfthri ftkrtt neewh AlZimacK 
AlMcBaurf. 


ttgtos mtorum\ 
vidcrit. 
All auhar. & Digitized by VjOOQIC . . «M ll JJfH ' 3?4 1 c^ *t>ottatcl&rts y AlZamach. 

inSuraroI- 

Ticwir. 1 ■i .i • ■■» ' ■ ■■ ) — • - ■ **—- — ~ — ■ : — ■ 

dtrii ut loquitut ^ljaubarius. Obfcrvandum tamen 
hscomniaad Idolorumculturnreferri folita, mo-. 
oefltfbus AlJdUUni^ luis ad SuratoFunjytdaby 
Scholiis. 
His addi pateft e jufdcm ignorantia? propagool^ 

oUjJ l<jiw>dquia fuerit c HbroA/M^Mra/diidmus 

ftis yerbis^ ^o*t> <-/* U^==> 

(«HaS *Jj5 j*j l&*j ft'^j 1>±*° ^i^ W* >f* #^ 

$v. £# hrabum iconfuttudinibm tr*t WaadpfBtnat. 
Mostratantt ifiamifmnm^ f^alicuinafctrttur filia tam 
vivatp dtfodert, <$r cuxn t\us nuntium ipji affcrretur con- 
trahitipeftus & intumtfctrtvtiltu* ^atq^ boctfiquod 
diflumcJlinAlcorano, Quandoalicui vcfirum min# 
tiatum fucrit natara efTeipfi filiam, obfcuratnr & ni- 
grefcit vultus ejus 5 &ipfc contriftatur.jw aw^Et nc, 
interficiatis libejos veftros metu paupcrtatis, Nostt 
vobis^ etillis viStumprAbemtts . Ideo autcm iHos ciS 
ibcerfccifre dicitur,qudd mctnercnt nc quando ipfis 
opprobrii caufaeflent.Eft autcm Mtcc+inons dt&us 
ZsMo *>] ^yi bu- DaUmab in quo folebant Koraifhita 
filias fuas defodere. Ferrur i^^x^Saafaam * Fbaia*- 
rf-ii/avumrediraercfolitum filias a c^de, fingulas 
camelis f oetis duabus & camelo,ad quem ipfius mo. 
rem alludcns Pbara*dak coram Chaltfarum Ommia* 
darum qtiodam, inter gloriandum^dixir^^ <*>>\\s\ 
tj*5+l\ Bgo fumfilim tjus quivivificat moftuos': quod 
ipfius diftunjtum maleaudiret, cxcufavirfe, diccns 

*U! j Digitized by VjOOQIC fffAfJallalani * 9iahtH,fc> . — , ^ II —■—————« I ^— WM— ^W^— 

NOTiE. I ".|j5 

A*&*> .Hwil Ur*fj .gfu i<a viurefiltut% ftrinie efi* 
Acfiommt bminesviu refkitutret. Ha?c ijle. ^jd eun, 
demmorem alludiaflerit t^ilZamacb{barius % Alkor. 

c. 6.-iftisverbr$ <^c»*£^^)<M>ft&£sa3 /-/^ 

^fcjl^^A f**^ ttichrum afpaitrt fecefuntmultis 

t&oUUtrarum oMfiattem tiberwsm fuorumffieitiffo' 

VMm % ntptrdajtt iffofa (inquit illcjol^J U •awwpi?» 

«»t <j ,<-*w- j^yt o*^ M^ **/*•** 

{A*iJ (j/T^V, U^C t^^S» >J i>Jj (j*J **UUP) 

# »o4 eos liolti furifit&tm, 4»m m*s tjfet ittis vtvtttdi, 
utfitotnafcertnfuriffis.filit, ttwtmtxiBu maRmnt. 
$k&MVi4a»fai t quidvtxb& ftatim fequentia, fc. 
**<i!^l \jissi94.o^ \ J&&. o» Ctrti trrarunt qui Ubtro s 
{mos imtrfecerunt , Intciiigit ( inquit ) CHL<*^ <->jd \ 

bts quiintfrfictrefbttbantUberisfuosmetu captivitatit 
&pauftrtatiu Diiertis autem verbis hufus moris 
tnentio fitin Suratol'Tac»ir t ubi harc leguntur vcrba 

cjd**u &S«^J\ \bfy Bt cuxt intttrogata futritqua w« 

vtdefotfaeftt&c ad quae tcttrt LdlZamacbfharius 
folitos fuifle ^iralts cum nafceretur ipfbrum cbl- 
piamfilia } fi eamvtvam confervatrc vellet, V_44J*J\ 

<*£ p '*n$cWR *— J ls&j/*^ <jj*m o* *-*--> * AlZamtch. 
Mtoosdtfodtrt. Digitized byCjOOQlC «« I NO-TjE. Allauharius in S" 

! &Kxm\a. sXa^a. U»t oaJj (y\j %^\ c£ tanh&tauea-vtl 

ciUcfnaindutapofiendosfibidaptfht vtlovts, r# if/Sr« 
(ommitter,e t qttodfi t medio toUtre animust]fet t ufque 
dumfexennii evadert,ptrmittere t tum matri ipfius di- 
ftre t odoribus ejr omamentis eam honefta\ qub ipftni ad 
jnatres fuas abducam t dtinde ad Ijtutfum qfrmip/i jhAt^ 
rat dedattanr; eumqac infficefe f*ff*m 9 d icrgir fims 
pracipitare t tumfupcrin\ctta terra puteum compUnsre, 
Dicuitt tlii morisfuifftut cumpmurirtt gravida t fcf- 
fdm effoderet \unta quampartum ederer t qni ft filia effet 
iu ipjav*injuceretur t fm fHiusvivus tenfcrvaretur,Vc<: 
cuTe auten} hoc ipfos *«* :■ ^UJ \ - fJ^x\ o* <Jy& \ 
<J$*)l\.<fA tjfj&r) j\ 04^-\ (>" ntetu opprobrii 

quodipfarum caufa accidere p*ffct t velmetu paupertatu, 
Ncque taracn hoc abomnibus pfomifcuo Arabibus 
fa&itatum videtur, cumalias legatur, bicparrcm 
poft natam filiam falutandi mos &»* UJlt^J.Uui 

Profn tihi rVNaphejthj.c.os-b ^^ i*£HyJ ^WI 
^-si ^U^JJ t+axi \j^c J^aoptpiatjdaugea^ 
utppte quibus dotefud incrtmtntum additura eft. Quam- 
vis majoris in fceficicatis partc filiis quam filiabus Digitized by VjOOQIC AlSliareft. AIMW. j yoT-iE.,-. | 3,7 

augeri habitum fuifle, cxtra dubium fir. undecum 
admaritumdcducendaeflctfilia,fi e propinquiori. 
bus alicui nupfuTet, hac adhibita' bcnedi&ione vale- 

diccrcntj <J&*\ ^j ^&*c\j o,.aso) Fncilis ftt tibi 

pari»s t & mafculosfaritt non feemuutt : Contra fire * 
motioribus nec tam f oederc conjun#is,ifti o,*** 1 2 
i^jj^=>'S\ )fj Ntc facilis ftt tthi parius % ntc nu- 
resparias, &c, uti apud i^itsharifianium legereeft. 
inde cVillud quod in proverbium abiit jysrH ! ^oii 
j,*;M-'- o» ?r*miffiofiliarumfcclic'miistfi t ncc non 
V/2*£a*H <>* tsAuM i>»^ Stpultura fliarum inttr 
btntficia div/nitus coSata [ numeranda cft, 2 referente 
AlCMidanianfi. Fuit & inter L4r4iffus zt^iqmtUr 
ufitata,t^JUM g^Ssi> qaod iUw| ,w«<v genus eft 
quod ApoftolusgRQ*ibus inauditura vocat,x,C«f. v. 
i . fcil. ut quis uxorem patris duccret. Ejus modum 
fic defcribunt,fcil. qupd foemmam a patre mortuo 
dcreli&am (imb vekliter diraiflam j quafi haeredi- 
tano jure (fi ita fibi ekpedirepuiaiet > vendicaretfi^ 
liu&na«uraaximus,veftefua, inrci]igtmnv « jn/e- 
ctt.quod (iea opus non haberttnatu roaximus,tum 
alius qufs cfratribtis^ipfiuSilotcnovadUcefet, Ita 

| JUtt (jj£fr ^ £*£•*'■! 'C^/.^^^*»^' 
Wfcfc <tf opesbtrtditarium babtut Hunc morem vcrat 
AiKoranus fiis vefbis ( ut vuk Author Nothroldon} AIMoftatraf. 

NodmolDorr. 

EbnolArbir. Ufc,: ,V.£=J voiqui crcditis, ninpzrmiffum eftwbk feminM *P m 
viw bdrcAt*$isJ*&*#ifere* H*C Ucct irofjip huic XX 2 mori Digitized by VjOOQIC f?8 NOTjE. *^ntd ttUm 
liolinmtnt- 
r4f.AlIauk.&' 
Kamui. mori explicando fafficianr, liceat tamen quae affcrt, 
AlSbarefianim appdnere , ^j ^>)l .0*-^.-^=» 

jj5iV£=r \.4*^s^ (^|>*H (Jj> \&2i\fij*& \4XaJiAU. 

o^o^»a \j»\£b} x&Yfyd ^esW^l o*^V 
0>^* vi&JoJ*» &c. tnvetitis babuerunt Arafos 

iguor*nti*,f»4 nmprihp AUqua^uafofieavauii *aU 
Koranus j abfiinert, fiquidem 4 matribus, & A$lUbiu % 
& imarterteris & 4mitts t turpjftmum autltm eofum 
quafaekbant^oe erut % <\uodvi* duas forores ducertt & 
fntrisfui uxorem velut fuceejor ufiumeret^ tfuedtjuifu. 
tmt4fye'hbAW*MOixi2Lb? cjuo nonainc ink&st- 
tuscft (inquit; AutEbn Sajaf LPoeta j quofdam e 
trfbu BaniKais\ quor um tres,ex©rdine, patrisfui 
uxoremdujccrant. l&Vc^i./^/* O^-jW {y\£=*y 
<*W (^/9. -.•»*** >*£»l. p y> r -^fihk ^l ninljW: c»W 

k^Wc^; ^j ^ t^ : »ys ^u ^w v^' *j 

x*?.iw^*? »3j£J ^joa* i*^* «-^« *wa» em 4- 

tud^ttbis^imtuhuxM^qwtQ^oAqir*- 
retur 4Hquis, filiomm iffuttmue maximas, feaepw 
oaberet 9 vefiem fuant ejinjiceret, qued fs iBe ofw ettnon 
o^beret, duceretiffVefratribmaliaftU dotiinpvtinttr- 
ventu. Addi his poiferit ejufdem fcrift*Lirrafca,fcd c 
jam di&i$& quafeiinve^itufftaft* Iws mhsm. 
i»edes t & quale» reKqiietft , fttftf «ew ariritror. 
... _ : L ; . Qudd Digitized by VjOOQIC NOTj£. 

>* ■ - -r i i ._ 

Quod i\ quis non foluna lllos, qui fapientes olim ha- 
biti,fed &aliasqua^cidcmnomcadederinti gentcs 
prudentia Antiquitus infignes, tam ridiculc fuperfti- 
tiofa amplexos miretut, ipfe qu&d fibi melioribus 
imbui comigetit, Deo grarus, iis pcnitus adh-ercre 
& fobrie fapere difcat,ne fibi, jufto Dei judicio ( fjt 
iIli)permiffus 3 incjttfmodiautaIianon minus ridi- 
culaincidatt quodmerito timcre dcbct, ctiam qui 
fibi maxime fapcre vidctur, cum illosquosin rc- 
busadrcligioncm fpe&antibus adco delirare mira- 
tur, in iis quae human* funt fapicntiar, ncc fibi ncc 
aliis ingenio aut acumine cederc rcperiet. m)£1«m» 

Soli Deo Glorial i m - 
Xx| 


PROVEfc. 


/ 


. 


t 


* ", Digitized by VjOOQIC \> '. c - - - ~ ' 


• j j * ] : i 


'••;,:. J r'i 


? 


-1 "* 

( > 


-ibi'l 


a:i:iiifi non 


fiiH? I . iuir>i;^in ,\y$ \ zvr 


^*4U;£- f 7?!^;pi j:\; ', *;■ .i ~..;* \;: i ^ Z-Y 1 
1 


f 


.i 
1 


j 


i 

1 

i 


i j j&vojtc | xz" Digitized by VjOOQIC 
PROVERBIO R VM 

QJHN HOG OPJBRE 

GITATA SVNT BREVIS 

' ■ • f( ECENSIO; 

\&$+U'p*k Ji^a.1 Norrotionei j[ fcu^abu-j 
l*iT'(»i% &Sb»nUeo+um. ,^ ^j^tVrfiV 8 ^ 
i) cM * (inquk AlMidirienfn) fcBmrin eam qui 
iibintrritifalquohidlio ntutur fundamento, Vale- 
bittrgdforfatr, cxipfius fententiai Wjrratwttjtfe 

mcmoria^nec quicquam jam ccrti rchquuro. 

wii*M jfA*?r'*i**%- *»"^ i^/pudfr&vnimcerium 
eflnuntium. 'jimviunaatefa tribus nomcri, hiC pro 
?^i/»/#t)t»Rtum. Jobaihiehjtt autcro a quoortuto 
aucit^toverbium, pcMfaur v^iAS -' vfrfot* qui< 
daMvqardefiff^/wquemipIe iriterfecerat, a quif 
bufvisobvUs fciftitanticjus forori, refpondir, ,.'•?; iii. 5, & .;. 0*«*» ^i^ iU*4*- .c^; ;,' 

i. c. Inttrrogai de Hofaino quemlibet Cftnm, ^Atqm 
apudjobainam eertom eftnunttum. Cujus vcrfusMhe- 
nafticKiumpottcrius inprovcrbium abiit* cju&dtt- 
.fiirpantcuhfiBdkarevcWmundcrerta alicujusrret 
notfeia perenda fiti vercuraquisfibircmpctwtns 
- compcrtam M>3$ wifc" Digitized by VjOOQIC 34* | mmmmmmmt m «rffl f rfr i ' Vt Sfc <y m ntu- 
nulHr AHidrici 
txtwjliribut. 

AIModhferi iji 
Scholis ad 
Harir. & libr 
TetnthaU 
AlShariz.pauio 
ilrterfc.mulie- 
rema rixantl- 
bus incerfe- 
ftaaafuiffe, 

f£. 4*. corapcrtam cflkprpfiteatur, :Jade Awborura-Ar*- 
aieoouiekg^Umis Mti*fr^ mm^Ak*Z«ii 
peribna,<coUaciancm inter «^&uJ . mw» ^ priotipi- 
kuAbcfifttlisfit) 4c .^WacM rathnum ptrjcrjpiorem 

tnftitjiens,, ;i/fc41 ( ^qOJtl^^ I^Js- /o^aM 
efi MrragornpuiU&cicflfaifie^frn^ 

^lkWi ,^J J D W // ^«;^i» untqutque rtgtontmfur, 
quia liuraex tmniparte sdrtftm mffai legit. Sfc & HtitmmmJk M * lthsirum mmtim^ SthoJtaGes 

'jiWTtiS^-J^ •'&-** d ct qutmmaximl frob&U tfi 9 

\feiviffe. 1beQM$\i''K$ai>J»fmMi tettibiis >s7- 
#*Wi* & AlFirdiitybu&i atiifque, atque efle U»! 
^UCy^wwwiwj^^r^n cpis taberna,orta inter cora- 
potantcs duofcrixji, * ; teruus quUara qui fe litis 
cbmponend* graaa mc3ium iagclTcrat, oecffus ett, 
& cujus proplnquisrcad Jud icera dclata, curade 
homicidadubitaretur, dixit ilie fc «&*>? <»^=vslc 
rtftiaamsiite, vel- ftfiittumctret^te, iHe cniraquis 
ca»dis author fiwm, optim&indjcabic, atquciodc 
Proverbioanfam fuifle. 

0Uuic ^il^^^i.1 Htgisdmnum p*ffus t vel 

mMghferkpenitentiA erueiutur, quam AbuGabfh*»} IK- 
pote qui rent maximi moonemi , te itthiU vcndidit, 
claves Gm&c & aedkui munus, utrc vini. dicuut 

alias Digitized byCjOOQlC ■m . *45 aKsUi &Afcef i <£^ C*"* *•**»*- iJ^Mfoxflfihw 
, Jla.<j4i^l Libtralw fiaHmo^ Jfjut HAttmut \ 

'ftc £>*£ **"** l#j^ ;C/.^T^. Jffl^ff: L k*^^ 

po'ettf t fr tnftgnilihraliUie i>tr t (ujtt l r#r*ina?0is y 
munifltennam refer.ehnt, (ujufqujefaClA diftwumveri. ' 
/4rtw obftguabant. Autliorlibri r«wi&V/.RefeK 'Me$ 
ip(um raenfe &./** fingulis dicbus dc^ettt Ckmdtfs 
jugulafTe quibus h«rf|>itcs cxeipcntt. 7 Aliwo iaratfcm 
fuifle ejufdem nomirus cu jus avaritiqi in jprovabium 
ab4crit.sU. ^^ J;*M mAzitjW$wi^MWW* 

'____ * __ * __ - _..x ... «_■'•' ii _ _. *_-. . t * _*nr _i ^_^ . . 
'fugnmt , uw&tium$Mbui eoqhnihmticruttym 
luffi ceYur%<tieir$ } tU^ • 

dum fpe &l'ur is iiufli .eia&ant, mUcri peceuiw. Ht- 
(loda i quaoriginerotraxit provcrbiurt^hafc eft.r«' 
.ferentibus Allaubario 9 AlMaidanio t ScAftiranlabadia. 
Tribus iftius (;iiii c^^fcil.) omnes aetatis raatu- 
tx viros, cum captivos abduxiflet rcx quidam,tlii fe 
hocfolarifolebant \xy£a>f* ^ UIaa~ j-^=»^\ 
Vs. £-.*_» j ^fe*. *# <i dfatempervenerinifueri njtj}ri 

ntn M nl ni donunti Uberayerint $ ipfi ia&erinuQfli- 
1 , ■•■-.. _y y v * - nes -...-•.m *-** ■# i MJ« . Digitized by VjOOQ__€ Iii iT T *<■*■'■[ ih7rf r liffirii» &*&• Illom propric 
denotat qui 

^rlwrif * cujufr 
damfotiainu irnii r- ■' ■ ' ' " , - 

femus ip ^ rrieruor, dtcitur, ut & ^ C— $£j^" Ptriit Dt»mm 
v r.^^i^ ^^f Lihtraiior GuhK X Efrfctl. quir 

fe^p«<tefeiiltCKfecieBtes aqu* penurtapteme- 
^^emquatB fiblparavcwr iaportiones arqua- 
ksumverfi^diftribucndam diVifiti deinde fuar»,ig- 
nbto cuidaw <jui fitibundis cutn oculis alpiceret, 
rfuf^mel dajji jubcntjjffe fiti extin&us eft, rcf crcn. 

.R«MS^:-^i^^V '■•'■:'. 

Otjiiknfi hic fuft **&» £*^ ( ut loquirur <_4lFi- 
***l(4l>ndiits)el6q»emil&f*pientia irrfenis, qoi &«fl1* 
ttffiii)Dttl4t mosWoromifctoi^onenjjqigas^ 
credidit^^r^^w fuis.fubinde, ingerebar, tefte aL- 
SfartfldntQi •silfodiidmta rfefert eum primom ruifte 
quidiaerit a^WBHw+lMfdi ke JVj^Wwrtyeu 
Htf^r^ijffhmiva fprmula in initiis orationnm, E- 
!p^olar^n?4)lBt^i;u^ pp(r/gfatias tXeo atfas; euov 
nuc itivowtum aa*hi$erc falWt &.w)^!xJM-.<<V 
fiiUmis <We^#f vocaniCjfcii. qul prasratidriern a /^ir» 
«>»& corporediff mguit.ut Schoriaftes jn AfaidUb, 
qui:taincirl)w/^m hi^ fbrmular.authoretn fta- 
Fuk,ut fo.AfrirdKntiisdtw i&io*** Vawflc cura fe> : 
runtaartos t$b* - ... 

ntt reditrim dn» *Ciriarii.vtl ^y-*)] U*\a)1\_,<161 

l»t»,g«M;fcfo CirUrius ^*wV/^m^w7J.e.riunquain, 
Coriarii duo f inquit'»^/-rriii^^/«r%w }>£»<>* 

rumcorilrVo-" icJ-^V^ *M* <><♦ U* v $£»i) y*»(^>- y»Vc# ikte, t ,* 
rur conntVir. T/: ' ^ •' . (JfJSt» 

*— ~— i- — i— iVtti — •■'- ■ ■■ , ■■• ■ - . ' 4 _ *"*mw*rwrwp» Digitized byLjOOQlC r t *<*»* /&& * V 1 ** u*^ ^ju* v*r t^J» 

■^\%A*M rtdhcor Bbn An*>%b y & Amer Ebn Robm t 

4itrqnt An^jenfit t qta^rof&iaiqHArindnmtyty nnk- 

quam reverfifant, inie iicunt t Hoh adte vtniamdonic 

rtHeriitt dno C*rUriiX)\ch -l*lM*id*ni *j>jy. t^*a. ! 

^l^VJUl EantcndicrintiueCoritrii^ & o **» ^Jb*. 

_afe**M Donecrevtrfmfntrit^tAlMontccbH Sc^**. 

.c*£M i 'o>t£|Nr *d*<i»*mtftfceni4t ^^ilDdb^ h*c 

•omnia provcrbia funt 0*}\xtt ' ij**^ y*» q»*p*ru' 

ttrienoupt^ fenitus akiijfe qnt% vel irreparabiliter 
.pcriiflc, c*aUbiW<^>*MV ^UHUJ^-g^»* 

Cormim tAnijtnfis uditrit y &\o*«\ ^J ^JU ^U> 
c$&*l 1 Brtverbinmtfi ( inquit) 400 vbfenti/iw Mutnr- 
nmiodictnu 

o«Jtf*tt &&*~&itr*Mtt4t'mmcft] Planc nt 
apudGfttr* & ttttinos, VtTkroffontislitct* . Mou- 
Ummtiicm notMnf4rir)biT4r^ybd^i^r4bum , 
poetae, curaadverfus regetp quendatn (^*ir# wfc 
Hirenfium 18.) qaico&bcmgDerra<ftavcrat,cariniiu 
probrofa f a&itaflent ille diffiraulata. if 4i»ncjiw8 ho- 
riefte"dhniffuru$,literas ilUsad prsfej&iijn qucndam 
fiiura perfercndas dedit, qilibuseurOdc Irlii- poehas 
«fiinxerc juflit, quodfufpicatns iMoul*m*m y Ulis quat 
apud fe erant^perciSjperiajlufugit, at Turtpbdkex 
qua? ipfi txadita? fucc«ot,prout cwincyobf^oacas |«r- 
ferens, morteraul&atus oft. fipiftola; qu*M&»> 
Ummtfa daraeft,hooopud^^aW«M«^(f/i)iB habcflf: 
««ffiplar,^^^! ^Jl .ojum»* ^^tf^ i^V^k^ljj' 

\a*. *tfot* *H^t*rtW*itetaOT9Mr&6 "Jknrd 
■■'* Yy a £Mi tltiifiis dtf 

ietotmeft. 

i^Xementni- 

malisftudumu 

ium dfUM 

tnkit. ib. 1 •% — s Digitized by VjOOQIC M~ 6 \ sartwrs^.. ■ " Li'W *Ab pUt 'V wm 1 &knff*itdda *-** i*AlC4*b*rmmy uti 4d ttpervenerint 
utm^kirn. bter* ig+per Mmkmmef»mi f*c ipfum mAnibm & pt 

• r»y . * « * • ? " i v f • • i "** » **•» ■ . . . ._r . lf< i 1 ^t , .„.1 il r / fclsMftl c; *~ J; J.. I * k -j .t -\ ■• :; - 1 > f -*fc f ; «7« r\ «8. Cj^Wruda.' OfcUlbJ&ft&l SiftriiitritK^il- 
3$as, riftttdet kAIToi, kj>^*^ <*^ x "' ^xjj^i 
Jmc^MfMai&nt yufftrpftnr cum^ii m» 4fi*u4- 

<pt6dR abuft? quod v^Jis ntn confequare, tB 4 iUi0 
pofRs. \*4lMt ( inquit ) wmett K4U \JtU*ni Bbn 
T.KM*tUr r Kstlr*t fr^trii eps } ,ut & vtfyukttiXit 

^&f^^c .- ; '-•^•"- ,-•'••■• '•: ■'■■■■"••;• •^* •'••«•■- :< 

■h^^j Ou&f»Hitf* p&* &t&ycciAirihitr 
tttbtUttm D4bes& ^r^diturnuaifcil. & ifr&j 

Mu 4Mtur*9W&tot*metif£»4n f»citircconcili»bi- 
-k$i&tim ftd4tuMff4iciJes^uftmh 

! yifpr<**J*l4im4acpomn f quidiu 'defideratus ftie- 
| JW.itfdiiKiffcnr, abeoiqaodcupquc vdrcnt praftni- 
| -Mlt^ -pcicre juffifc : WaM».. ( faqtkinc ; ubi citnfoforts 

! -|^crt>iuai\bftcdcuawtfir ( quos diu?urna famtKa- 
' ^U^dfta^ajicccffirttdabiacerccdic, refercncibus 

lfc&a s -,-V v " fine Digitized byCjOOQlC fine cti&l*lfiMtft* K 'f air »'f* M ty 0U >> cumfa- 
£to alicui InfoHto majus aliquid fubeffe fufpiceris» 
<JJd\ (j/f yi^j^ M*) wt t 4mrus a <{u*m 
ut urqui iM*at*r.l Dixit hoc avunculus ipfius jf*- 
iainnbtCMiltMtUto & oUiU icportatum;& grari- 
diorem jaoifac^Um, mater torqueornaflet. 0>**' 
{ ij& (jjj&y*^ 0*t^ inquit Aijtrtubim^ nfuf. 

'&ciunvirpuefiliatraftat. v ' -- ■■ 

**M <J*j> iMUUS Mari * 3 Dc rc ma S m F*«" i 
dicnhU^U-^/i^j^ Emti^tlmuribm f 

iplieahte-i ;o*/^«^»'*, * C^t. i**? 
&j W^*?*wfr)&r Mfcr/fc* U*»r& i ^uibUs ifcil; 
inchrf &ra : t gemma JUk* cA3 1 <^^^W^. 

i^i^MuJlurdwriim^ 

qi&u i rpfe ^^ienfejfa^ P'**ps aatus eft: 
pnWtau&V ne alitcuipiam parem* wndcre^ quibujrbcnfc ._.... /fc* /*.- f.^l Mtanbttr. 
MFuauyb. L ;n«* Digitized by VjOOQIC ■J. ' .. J . ...l_l, 0. f.i$u ^Aibemfeimn in JmVgnm eptfferL, iitm rmtrtsbit 
pAmmm^uUtt^u^ittlim^tntmtfHrm. 

o^«* o*pU»l FdtAlitrJtrabo. 

6^m»e*{XiA Omi»tfitr gdfnpt.2 B*£i",t<xsai- 

^iUvquaecuraflepotcm fuutn lajf^um ad vinditfam 

obJotcrfc(ftjnn^r^/»w f quod cujufdam qucniip- 

favhofpitio atcepcrat, Camela; noraen ) 4 CtU&ttu- 

-mcndam ioetcaret, caufa cxttf ii feelliantiorum 40. 

■>mk ^UHI J4.0 (^ £*i Dfafitrtm itgrtHtnr 

Hdmysrifmum add/fcdt.llii qtne ad hujus expHcatio- 
nem facientia,di<5fci funt.pag; 15 i.addc e libto %tm» 
tbddixitik Arabem Iftura <**U* ^ > vi&*J 1 ,<>*W 
£aV» 5rfd/ #x mtiffinsiiSfe 4mUenttmftre,t\his:cM- 
bum ^flfc aUterc9rponunt,fcM. j^r/ rubrtttJtretin-' 
gttfjrd tiogat^quod fcil. in-D^jWfbxU&efinrru- a\t%*3 


Ml«? ^ftg* <&£.) MmttumfjHififnfoJituift sdpmp* «# 
jdttrtmmtres & btbitnm fi tittmfttt*. Ztm&uU 

■~&h(Lfi*P JU CS" '<*£*& JPteumUtr Subbtm 
Wtjtknfa Sttytfi^ inqufc ^AlUub^^ .$£?'. tfA 

C/**H NmtnvfriitrilmWdyeJ^^Jstamii^iet 
ttrXd pnvtrbhmMtrfr^ 

WiiUi tj* TQrunttribmt^mtmitfis^mtnbiS- 
xtrmtMmm* h&iffttw* irntfrem tfjk$ .'-, t 
. t> V^^jj&I ^W Ufy&JmmJilSbeitbi m^mmmmm Digitized byCjOOQlC W TTTlftT ir mUmmtmma 

I *4P I Ctel^^^jMr.]) Conrha?fcrit quisi 
progtedlne&ii». ' * ftMfttftt, 

gitmflnviamaicotticiaiferecifit, JQui miiwwfema. 

U vel abfurdi vitandi cauf a* (majusuneurrit . Gemfc 

num eft quod vf^Mtimtmitm yMortb^ \. i.c. ult" 

occurrtf^UJI ^l V 1<£<>J i e»-* ^Uot«*VVS* qua? Hc» 

braiccvertic^» -i*tt« tfKrrVafwr prmaa 

Mxtirfiut Latine, gtgiprun» iguir evitart voUmtt 

injfammat»e\»sintiitrttr>i. Arabica autcm fonaotyi 

ut qui ak afiu folii (vet a terra torrida) ad igutm 

fcgiU 

y-fjetjpM&t 1&**$J\\j*i& Comfdrat ';Awgttof\ f.*9A* 

ewkiok> \**fa> ergajfolariit, explicanfibus nonnut 

f js i at fieri potelir(inquu £bnolAthir)^^=^ (^ 

^k^utintWgat boe virbe,fdfrotftrYmritt#tfitt <f#i 

ariijictmidtftifafrcorport^^ .» : 

*ai$\ o* ^iJ) ^.i>M\framifii fiUarut» iuter be- 

«f/fcwCtrameranda eftlita fciU idenf hlc vafere 
'famft zftetfcdllam&MtSCisMd* Ftliat, quod ideor 
eft (inquit ->qwi ali£s «fieunc- &• eJU*H &»& 
^U^^ss^V Sefdlt»r*fi{Urum t inkenefhiernm nunn* 

nefh valdeenimfiliabusfuis tiraebant; 

Porro cum, non alius lm&uae Xrabrca?;ft ucUofo; 
rurri manious magfc teratur ubcr, quam proverbio- 
ruixi ab Erftmit&wvm Genturi* dua?, in quorum 

■ '....-. *ameiv4~ Digitized byCjOOQlC '« * ■ « ' » *5°, •ii — " Adverb etcul 
«iofttret. tamen aUqj}a>exemplarj$ t quo ufuscft yfe<J°#ifl*F , 
mus,non fatis coneiftivitio.erroresaliqpp^irrc^-" 
rint) non inutile vifum eft ea five con jc^ur^fivc ali- 
orum tibrorum ope reftituta, lc&oiis oculis hoclb- 
cofubjtcere*: . ' 

- , , . . i ■ ■-■/.-.,■ - s ».. ^- « * . - * - ■ * . 
1 JVw, ?, i^ftcW,» u^Ji^Ntequittsequum 

*li*»um. j Conftru&ionis ratio poftula ut legatur 

^£U? <~^ vel <£5j**l V*6^t Sonant ehim verba 

pEOttt legUntur, "Hjcquitescquumprdter uiffum. 

«-£40^0 ow# ftjjS^ bomoimmum fum ' {velfeip. 
fumj q»i»ccult4t.fecrciumf»um tiAmicefin.S. vjdt* 
turpotius uertepdum, Deminittr 6omo unimtfud vd 
(Hiif>ft t &t.Erp.'} InMS. fuiflec*JUl ^^Cin 
Noramativo j dicit Erpettiut ;quod tlle mcndofum 
fiifpicatus, le&it (^U&\ AU»(a»o, at veralcaioeft 
.(>»Wl4^/2^£Ge n itivicafos3& proverbjum ita 
jrcddcndum, <M4MtmeiBe i i»ttr fomJtttsrfbftdtt uni. 
m»mft4m t Vt\ i iMtxim4miKe t bomi»»m % fr/*|>cl 
Mjptefiuem btktt^ui aculut fccrttum fuumtb *mi** 
<&&•*&******;& i#x£a* fc&fc) o«^M v^Ui 
Mjfim4mjmer bem$ftes y fmptJtfi4iem h*b\txuimixi> 
memitfeeretumfuum.j^ I <* U^ * &t >- *J i^* 

l*»M»rhotto9quifec*tt4 4}rm\cefottmiU con- 
fer.Cent.a.prov.j4. 

^fi tororam Uuaatfofulut fluvi^m. Pro ^^>«J J ) 
- , ^^quodJ 

Digitized by VjOOQIC *5« quodvertjt D.Erpenius, pluviam y \egc J^jj-^ & 
verte r»*mneU» Proft&ionem mfturnam'.' \t>aA\ 
Cjnquit Author^/if<i»»/»/J)cftcJ*)JlsuVB j**, ttr- 
noxjtineraiio. Occurrit proverbium apud ^AlUari- 
rium c. 43« ubi AlShirazim Scholiis uj>*>* J** 1<> A 

*>>tfy^_J>UH £l> e W)l jlU» <j*JJI ^ y^ 

■gJ^.V» g^**» Proverbiumtflquod ufurpatur *d in- 
eitandum aUquem a uifertt molefitam in re aJiqua, quod 
pofliSamrequieminventurus ftt t quoniamqui ntBu U 
ierfacit, ubi mane domum fuampervenit s vel ntn lenge 
abeaabe^ iftdfurfe noftem in itinxrecoufumJMh.Siii. 
det igitur moleftiam alacri animo fubire qulad qui- 
ctem via ftruitur. AUi «iiiJJ cUxas* Ja^JU o>*i 

&o>.)jS\ A-aw, Dhitureum quii aktrianimt molejliam 
perfert,ffe quietis futur* , , ^ 

| " ^ .;'.,."' ... .CJ..i,m..t'ua 1 a II. r V _ ' '-." . '. v -i 

'; Prev. 1. cMJaH, o$a. .j^^b c^>0 Dakkaca 
M memharifJhabboYpholfhoVuPungitie innafogra* 

t $f)#lu$jfe^fefafau i Ommtfiuiiinmortarh 

gMnumtJlkelMs^ 

%lKamus tn J* & ^»** Eft atKemtf «fcrenre *!/., SicAlzamachv 
Incitac paticn- ■ 
u^rcsaggrcdi $ 
acque animum 
firmarc laert 
cxicus expcfta- 
tionc. 

AlMid.& 
Tcmchal, Zz * In aljquibus 
Kamu(T excm- 
plarikis legi- 
turAMCb&al, 
1 cumDhamnur; nulli» Digitized by VjOOQIC 
1 [ nollis lcgi mdoent J.Ai*» V . Monct f explicante Al' 
FiHttztbadi» ) inftandu» ? cnBl ^uis ab avaro aliquid 
extora^ere vclir,ficn{ ci qui grana ^lKtlke^ in 
mortario c*nnminucre,c[uodnon finc difficuttatc pe- j 
ragitur, . 

J&ji dt»vntiat)tibi 'dtfamaterta fuftr aU%M+iffe efi 
difamator. j verte, gui reftrt ttbi (onvitium abatu 
qtni y iffttjre*nvituter. Scnfuenim prorfusgeminom 

videturiHiapnd^M^*'»*» q>* J^* t &v* , CS*- 
y^*JL> ^« ttinhmia £vel convitio J *^*«f t dixit f 

jgui mWtrttultt. -\y£aki' t* \£&i \jfii CjV 
^Jbs J c*£»^l ^vM-d&igaifj+kt: jg*i uH%d 
£ab attcf) narrat % 4f»ed;teM*'ie b*be<*tjpfe eft amiBaddi- 
xn.Sienm tafuiptiM^tfenneffisZqaid dixifletaker/J. 
Dkuntetiam e>*^V«kM a*>Jr**)]pt Cuirtfertafter 
eftcfrvitUtorkm. ■'■ : ? ; " -'•'-' '^ '''''^ - '- J " ; 
i»r^5 $.(JttWttji£&£ft ^jyll ttfeJidefravattou 
wetiitur t ibi ver*x.Sc$'Apu]i$aufert4t&it\ WflfUt* 
taitjExp.ycrtejtf abftntia ment#w {fcpetaxj+ri* 
jentia t i.c.cu abcft,vcUongc remotus^t abeo' tfe quo 
loquitur. Proverbn 'ofigeflct ^hTflferfa hu/ufmodi j 
Qvidamferuum qu5Dominitsip(wcnumex^oSSit, 
hoc el«gio,quod MBqsafl» men*jtafBs s euH fead 
n^ndaciwn eomD^lfurum ^flofuo. pj^oojc^Cufce,- 
pfr«bdu<^um efgokcum aliquatftum tefnpori^dc- 

!»1ap«pW» «* caindis impofuiffet^mmn icirvcri-parata^a^tiif^r, 

4-. : :u -au 3 jijttin fervna©omvio ipCu^t^c^a eflc rcnanelaturus 
idfeij! ew^dc^loDbnrtn^o^afterV» J Wfe;:ittirtic 

._ . fauy k>*A ))Kimus X wJ Digitized byCjOOQlC L I 355 fervus.fe quidcra ipfumquafi jamiamprofc&urum 
*elifuiffe,profcciusautemcffct nccne,icre vcrane- 
:{circ,nec pronuntiare vellccutn qui dc abfentibus 
Ioquatur,facile mentiri poffit. Quo ' rcfponfo 6t 
raendaciura tugit fervus,& domino luo" pignus, cjuo 
ccrtabatur,lucratus cft. Adhibeturcrgo cum quis 
dc rebus dcquibus nihil compcrti habeat4oq»i rc- 
cufet,nc forfan quod f alfum eft diccrc cogatur. 

Prov. 6*. r/y?" J 6 t2$v^\ Narr*tio(tamo) 
rtscarcemm e%] legc vyw~ ^ i. e. quid W«,vel 
vias fcu ramas babem , icil. «**»* ; *' & m*%iit j M ut a- 
liud ex alio fequatur, & inter bqueodum,ftuin ier- 
monis progreffu exiftat . <2>~"°l cxplicaatc authore 
AlKamuft intcr alia fignificat, . t£*x&Jl o** ] \ 
' v_ii Jfe 0* 1aȣJ \j ramumimplexum i & rei cu)ufvti 
divtrtu, qui & hoc ptoverbiura citans o^ P cr 
OSUtU Xjiy * Species fcu modos & fcopos t cxplicai; 
^tfaubar. Scmaek (^y^j* i<* x-a^c^-o» 
\j2*>t\ Part ejuJfartemtorreaitur, feu ita inter fe 
conaerent cjus partesiut atiud ex alio inferatur ^>*>. 
^c *»^£»**»s* tMoarf t£'dM\ Dieitur de fer. 
mtneciuand» unum aliud in memoriam revicat, feu 

3aando unius occafione alterius fitmcntio. Exea- 
emhiftoria altcrius ctiam eft proverbii origo.quod 
kgitp,Brpemus ~-J<>*H <_**«*M uju** ^Anticipa^ 
vit juflitiam eufts» Lcgcndura autcm eft -~--J3*)l 
Keprebtnftoisem. (ercVfcil, illura rcprchcnderunt ob 
Cjedemmcnfefactopatratam, re jampera&l, ^u* 
infe&a reddi non potuir* AlliKf» ad hoc proverbi- 
um Tograius iriifto Verfu -w \ Digitized by VjOOQIC 354 * aU **jUj .;. .«.JjutD (Jt^aOI UkMbi o*$3i)\ ^Vc ; 

Sifit quodvaltjt ad tos contintndot In fidtpaflorum 
£nihilaliud eft quam] ut pravtrtat t»fisrtj>rtbtnfio» 
ntm, ubimonet ^JSephadita effe boc e provcrbiis 

\jirahum to> ^, ^ft>h. t (^J&N jW \J^\jtjf^i 

^uo innnitur ' rtm revocarif fiu inftcJam reddi nan 
fojfe. : , . 

Brov. 6z. Confufa funt ( ni fallor ) quas ibi le; 
guntur. Proverbium hoc efle videtur, o*.oj=M 
;*-U>. <«<>* Vi Ftrrumftrro finditur. Rcliqua ad e. 
jus ejcplicationem pertinerc, ubi, ut verfiw priroo 
Iaudati ratio conftec , legcndura , mouente do&o 
quodam Arabt t » .. . m ^a* (i/* *— *' ^y^ cJ^Jj 
0^4.) 1 **U Ua«, oi&sJi ^Ja. Ommreitorruptio £jeu 
petdUiQjtJ? aginert fuo t u?«i adftrrum,euivim infirt % 
prrf pra?valet J/Mw s monet aot € proverbium («xpli 
cante AlMaidanio)^** tW.4*2JI y *i\ ^j w f »x*>. ^l 
i^Ui^ • &1£»U>. />,„ ^^ 4uxtltum petert ab (o 
qutttparfif & mhrttut^ ■/.;■■- —•»*'• 

/V<w. 74. t^'U*J I WU ' jtfU o* 'JS l>tfl &£ 
humiUatas efi fuptrqut minxtrunt v*//«|jQua; huf gs 
prpvcrbii origing fpe&ent,v.p: loa.ubi corrigenda 
funterrata typographica &j)r#<jO"6&^U n ie- 
gehdvm J6 & c*JU*Jl" PSrTo dicunc Ui. 3 Jj& 
c^J U*H **U c*> l*.fjri«r «/»/«• quod minxirun\ v»U 
j>tsj<ix*i. (jj*}'^>sa* dtperfona fummt dfpernabili^ 
velultimae vilitatis, rcferente ^lDamirio, qui & 
annorat {cum Mriru**badio ) maleapJefiTquele- 
giin priorc quod cit&viraus Hemifiichio ^UUiJl 
AlThooUban quafi fingulafc cflcit,cum efFerendum fir 

— '■■ ■■*■- W*i Digitized by VjOOQIC pcr Fatha & duafiifit aumerk kfl. <i&^va|pes. in 
verfione Erpe/tiana pofcfaper *»*]Icge Efitjerflludl 
fupcr Idolum fciUnon»fupef cultorcm. •"■'- ■ 

(i<s^) in dcntcm capitu eju4. jXege ^Vjyel 

*a»Y, ]^o quod fenare videtur _ aqualem cajitit men- 

/»«»», vel, iHniquedcaput e)us tqutt. i. e. rerefenti- 
bmMJaubtrto & %A\Firu%4baii0y inf i*»J> tji&tOtKj 
_>*ae*1 e** tam^m rerumcofiamju*mtme{Hmjf$lr\ 
torumcapith t\us'*c\uct. vel juxta alio^qu**^!^* 
<t*i» .0^ <»«* obruat s &ad c4£ufejus'peYtipg4tlm 
y>^\ cv* au^ss* tamam quantim **&'}?($%?$ 
(juamautiyfrofftritatfm, Dicituiergo ^J £§ "onD 
»U*tf) T fcu c^a*- vJ ^»® &U'fr6$ertiAt*i$femhm 
om/)ium abunltvuam ■fo*fajB*twr'. :QUoda|»tbttl'tej 
guhtrnonnulli ju4<£/* .<J monct t^*far$;eflfe 
d^^ Erratum£ li^rarun^Mrij^tioiifgiTKp 
JW.*8p. J^ : * J w AiUf,J;,W,Edhazallal' ; 
alemo/zal,* Dfeattatin afcmA •/*€•* tfbif*kJito \ 
erraterrMeruJtiOi 3 lege *%> fJ> ^ W» ^'«* 
JU Edha zallal*. alemozalla bezanate^a^moo. 
V 6um errat erittitus^erraierroncW ^^{u(M: 

** quomamCunt cruMU UftaWes W (Um ImticMuf. 
indePQejtaU ' 

U*^ ^USl **&)£ fj» **U»J} 'fcgf ,6 * '^ ° V \ 

■Uti*tu\ - ^^_. » |]f .. ^,.. . „_ ^ ^ 
Digitized by VjOOQIC ?** I / ; Mi^wh&m fi irrAVtrit^ dufcttUdvcrir tBt 
t*f*lw\ trrknt mm t* frftritt frptrdtdit. 
Ittjldr tmdt qusubifundum petitrit $ 

" Mfrptur^uni^uc mergmttir q*<t in tdfmttmmU. 

Atqiie hoc *(k tjuod 4icit Maiwomdes in prarfatione 

acl ttfos ih iMijhnat coramcntarios J l&! : g*Wl 

fe^W'i^W tdic-ufi »** frott c»ltuifutrit t n$n 
o'mnibiu'yfd ifjtutilmeet, ^Judtx finon frobtcmUut 
^y^^kmmiiafuerit, perit iffe unaque bemitics *■ 

'*.*> h*> ". » <■ - %".■■ ■■ : ••-' . ,.,- :• ,*■ -, * 

twikte^iicft.volareqorat ^twcuUfiw^Ui^ Su- 
^piaatiit J>« Erftmm mendant in voce CpV* 
Corrig«%it«t^iege l*>U1 AIBtti iecifiter.t^^ 

<Jiiyi)j oJnxSX ^ c^J\ ( iftquk AiDtmhi. 

u$X Dicuut ^rdes, Et numjuiddd vtUndum ft tcBtt \ 
Kciftter ft»e aU { qutmoncnt sdjuttres filti & micus 
cimfdwe :' juxta "fllud Poetas, & U*. ^*i> (^j->UI 4 ^c^ <>, >*»-*i Frstrem Digitized byCjOOQlC I *S7 Fratrtm tuum % fratremtukm (ti5i ad jttitg^)/* . cui 

nenefifrater % 
TcrinAc efi ac qui invitat ad certamenfm armis* 
Ajfinis autem viri % fciae 9 efi ipfi ala $ 
Et nunquidadvotandumjurget accipiter fine ala i 
MBifyefi acclpitris fpecics.numeratur intcr &\ft^\ 
ea ammafia qtea venari decentur % apud * AlDamirium % 
ubi obitcr corrigc in Lecmanni Fabula deduobus 

gattis , %}y&\ *****. & kg« ^f^ J o*** L c. 4w- 
w* praiatricium dliqua. Ailudcre vidctur ad hoc 
proverbiura lAlHaririut His verbis {*>\j$o it&^-) 
^U> ^> Quomedo erk velatus, fcu volabit quis fine 
ala f Plane gerainum cft illud Plautinum, Sine pcn- 
nis volare hauh facile eji % mea aU pennac mn habent. 

*/? *x \uftitia celeritae ju(Htia*2 ultirao. loco legc 
c)ojA\ & verte, Tipneft juftiti* celeritas reprcbcnfio- 
nis- Occurritapud vAlHaririum, c.i$ Senfus autcm 

cft(explicante AtMaidauio)(j6*\\-> 0«** o\ ^^^ 
^&s)) O^. e \\ l)*' Non dcctre temer e aliquem repre* 
hcn&ercantequamapelogiam tjus cognitam babeat*Cor\- 
fcr ergo cjulcfem centurias prov 8. Ferte qui au&it 
rumorem de me y non audtvit apologiam tmam. & 9. 
Fortaffisaccufatur % ntcdtliqmt. AUTHORUM ^inic^J^ & AtModhaf-* 
fcfi. Digitized by VjOOQIC 


•• l,. '-,.•.". <■! I ! . «- ■'■ ' ^; 

: '/ % " " " .»* • ...-.*: /- c ' 


i 


♦ , ? , ....,.• ■ ■ -. -.'}:•; :.-!•! ,)■:;: r. 

;-,*■ '^ , .w w ** \, J '^\ •' • T5 - ^ 


,QYi -•*»••-■ ., *V '"' ^,i>^* . l U *\' *.- V----M .'4 Digitized by VjOOQIC 
A y THPR V M, E O 

. legeriti primam occurrunt, 
Nomenclatura. 

T^afir^lJinTuftttfis ^ i,*»^ (j/9 oJl y&esSx*^ 
ftrrodin AlTufi, apatriifc tj^ dcnomtoatus. vttl- 
go jk&Wifs* Cbm4}4h fvcl ut erTerri folet Chqab, 
i»e, Magifter, Bominus) mfir, x^/AiS ^fec f*£s*. 
iU£»sr[l (^y* £**a>- ^ Safiens omni fcienthramge- 
nere 'clarus^ ut loquitur Gregorius nofter. Natuseft 
< tefte L/tbulPbed* &x. ) anno Hcjr? 597. obtitan- 

no $72. ■.;■■'■.•„ 

facobus Rohwienfts.yCeviRo^enfis ,^j\Jtj)\ c#*** 

ab urbe l*, Roba rdenominstlis , qwam 'Edttftm-etfe 

volunt.Hebrau *<mn efferurvr . ( fic apud Abrabamum 

Zatuthum in jnehafw, Ubi xJU-Btg Zi»gium?eg, 

naltc ait *fT> Tl WpP *#. iM-M^ & vN 4 - ki?> 
iikn diVi£m iegcuda&nt nomina i^.WJWR» : *&cr- 
farum & prooiUnrer fe dilfitarum, opn conjun&im 
ut pra? fe ferunt libri,Typographi incuria, q\i#Sca~ 
ligtro in caufa fuitut Lmse^aalSigoraAa exprime- 
rct.} Syri fc™,iittd*3Mk» ifreSytiabc^OT™* | 
«f*^,nee ] ndn& Hnjui Sft&ca Cpra&ljftni fattem J 
ejus diale<3us) t '* ,;Tr,N ***™*. Notan.dum ehim * I 

Aaa Grtgono) Digitized byCjOOQlC ,f «o l Mh AbulFcd., 
Aljannab. wi . i wiiif. i Hii * — ' H ' " ■ ■ ' ■ ' "* 

Gregcrh no&xo tres ciTe ejus dialc&os . digna funt 
<)A\ x*J ^&^uOdJll^^Ao^W! r uj»> 

<3\js&\ t>l^-wj[LiDgua Syriaca j diflinguitur intrti 

proxfma illi efi Filejttna^u^ eft es-^uauiuntur Damdjei 
&meihth J^nm^j&feliqud SjrU imctitrti f*cd*± 41 
*m&#vumptiffim* MfatfA NakiLtf^^ifidk- 
k&w PWt' mwtiftm ^tfputtjrpwrum $K4w 

AlKfiiiSktdBbn K^bmed l^ndaloftmis^' c\xzwt 
apod i^ibmtim MM y Kaftm mhiftoria metjico- 
rum in vtt*f*c*U Cendinfithoc nominc jaftjj^AUlt 

^ U ,C^ °?°*' < * ? c«W^*Uy) 4jittck 4WK*fm 

SaedEAnxjdfogdEknSitdJk lifeer abipfo compofi 

tusvocatuf pMixAik(Jj£± feugentiuminilajftt 
fuas diftritutarum^qtxiide^ C0c videtur kjuem laudaf 
& etf quo noh pauc* dcf tfmjiiilt: (jttgeniffnijkf. :: 

t&*t*rtmy\^b*ttfmt*hi*JMmrf i t# i )WC& futo- . 
r*m tf eftiarium fonfttifir^a Agotasatos iW aiufceft. «o- 
oq fl<5r^f ^^niortttns^^i ojjtcjsicon^lf comptf- 

tum Sili l; ^ uyf«J"l 'VOtttti : 

, " . V ' Jaeebm Digitized byCjOOQlC I 1** "-»■■ .facobus AJFirantybadw ] leg. CMohatnmtdJteobi 
filius, Ka/nufi authof fc. t v*,« /f ^/> u> »**A 0* o *x" 
( t^b)^**) l dpl^vW V t*f «hammed jfyn faaeuh 
Eb»M«b*m*%d&i£hiK4*iAlfhir»\*b*li t feu Sfc- 
/**#* Firuubadenfis . Naofts eft anno /JrVjrx 71^; 
locq di&o «j^l4» C4'<w«>denatus ao *f$*7 .Mag- 
nasetuditionjs sir^ & raagno co.nomincapua' reges 
& principes io honOrc*pra?cipucl apud jfr*&km A k~ 
bafi&\iutaZ4r»4#enfw % £WL>»y*W\ AiHarkm^ feu 
Occanum lingu* Arflbicse ckdicavit,!ncc nanapud 
Bajafydum (fc\i Ba\4*ttem) TiUerimOban. . t\ Timnr. 
lenea LkuTamertartolidono ic<xpffie$mur il*U^ 
J^^o^) qttinquHSi wfo aareos. Kadi Shohbah,» 

SafitddinHs^k. ^» ^/^lcv^f^^^*-"» 

cisr 5 ! ^Safioddin AbdolMumti y fyn Abcblfiakki. li- 

bti £ nopw citati^UuUis l*^-^^ ^t^JV «jj»!^ 

Ji,«J^iU€a^^\ Diclionarkira quoddam Gcogta- 

phicum. ' 

& S4**W» ] cujus nomcn alias ^^ alUls X"W 
fcriptum rcperies- Hic omncsvcteristcftamcrHili- 
brosmlinguam Arabicam tranftulit, cujus pperia 
parsprima ( Geifc Pcntateuchus) ; crodum excufa~eft 
Conjlantinopoli) chara&ere Hcbraico, unaclim tekm 
Hebr & vcrfionibus, Childaea </»&#& Perflca /4, 
eobiTnfenfis, quivutgo Tamfins dfcifur, n v upcrfk»e J 
ver6 /Ur^/j Arabjco, in fplcndido. ifto 'fyblioMita 

veKvyKpe&ir OpCtC. 

JitdausquilibrosRegumin linguam 1 i/tfabieam ver» 
tit.J Anonymus. Alilira i)*aHa cflc ftilws in- 
dicaj. 

Aaa t Avieen- -»>5SSH*4" *fi«eh.8i< AMannab.. •M4. Digitized by VjOOQi\€ 


G regor. 
AbulFoh&c, '&fnfius invit, 
Othmani an. 
Hej.jo. ' k**^ l ^^ ! W» *#* V#/> AlHoftia BltnAbM*- 
bjiMhnsiig vilsbi.xbhlmus f ^jtifc doctorem prt^ 
niaruHn dicas $ unde valgo' Princeps infignirur) Mc- 
dicus. & Philofophus ihfignis, parria illi \j& Bocbs- 
t$i in ^uqturtus eflr aniro. ■.«!]'» 370 Nondum de 
c*nnidittj©t litcras Bumaniores&iquicqurd icienri- 
arunjitd^AkftraliHntelkaum peninet, eaffiflfle di: 
ciruc, &totaai «yt^wJ^xriaai^annum 'jedti* iS. 
abioteitfe, quoiemporis (pario nec unam hoclem 
iaiAguanudQinaivifle) pcrmbfetd^^necin^erdiu alfft 
rcjtosfifcwim Ifafitohi vacaflftiueuwi tfuftibm JhteK 
fe*?" 4»^Ie.occur*eret,ad templumjjiodiiftius lo. 
rutfoncmapeoiprccibusimpetraturus, fe confcxre, 
felittas. obritahno^. 4*8. annos nattis |^. 
»., htt&dteMt^ Jmpi^teW^ml&a&^ thfci* 

:i^^ s ^ miR m^m4^n^mm^hd£t^^m 

m hbium lftum trahilatis,docet Hiftoria Saracenica 
iPvVita vihBteri,. quibus adde c*c AbulZUi, .^] tMi ':*%*> U/-J, 

jjiWweW^I L^JUjjj \ ; !LaI, WM> /*$f w% isilkoranumixcrcbo. ™1W, &f4im4mmfaHis & peMus, atcjuc ita ( if ip. 
'tMrtiinquiwdHsphfamOMifititm mhanLch r -rr_\\ Jtxsum, Digitized byCjOOQlC I; -tfi. uxorem. Cum autem adimperiumjam eveftm Othma» 
varias qu* aftud homines efent, lt&.iont*vidtr£r,txtm- , 
ffariaex iUoqui ptnti Hapbfam erat, libronanfcripta in ' 
variaipajpim regionet mtttens rtliqua omnia e- meaiofu- 
ftulit. ' 

Jfmotl^bitJFedaJcui nomcncun* agBomitribus 
& Epithetis quibus inirgntf » (pje* ^ '0-*di*4m\ 

Ifmael Ebn *AU &e. AlMaleiot lioaiyadAmakddin 
AbutPbedai Saheb Hamah t feu Dominus Hamatf cwt 
provincia? prajfc&u* efl, snno pej.716. natus cftan- 
no6jz, Hiftdriahi fqani vocar .^L\ ''Qycx&df 
j^i) 6eographiahi ^l^JUl^JiSi. .'*> 
. / Allanmbitu "}, ip*i*p* c>*v»uJ. 1 1>> ■^•ifaaa^; re>4^* : ^ ; 
<jA4^ ] 'i^Wtq&a^t ^AhtMUam^edWoJ^fa^ 
ibnol&tijtd Hafan'JM(atn% ^fSaj^i^AikorlJbi, 
VtilgO ^Uat 5 » Ailannabii titulo riotus^epqup a^ A& 
fwafc //" ''" "•• • • 
chrum 

duxit f . _ _,__ 

AmedEbn Tuftf t feu /*/i^/*liIiu$3ti**^± c^ ***»-l; 
Finem hiftoria: £ua? impofutt menfe Moharram^ an. 
H.iooS. ■--.' /v...' i. . u'jj 

Scboliafttri» Epiftotam£leg.in Poema^EbnAbAniy 
Poematis author oja^ ^' t>**'^ ^c- cj.^ir*'^)! 
A& Mohammed AtdolMajid Ebtt Abdun^ Commeh 
tariis il^flft^^i^tf^^ - 
*tf drami i 4 .A». ?. J9- Digitized by VjOOQIC 3*4 I I drami AlSabti^ feu Hadramautenfis^Sabunfts • * 

' Gtorgiut Bbndt Arhid EtfJHacinm'} in titolO*pvt- 

m* partis hiftorias fax vocatur" q>J u»*J o*^»- 

cJ,C U$&) ^\ (_y>\ pyl^a^JI ^J i^i\ '^-ftiVJ 

<>-4*J ! W* HW&m Ekn Abiljafer Ebn AbiiMaca. 
r*r*-Eb>MtiT4iAi\\}\ m^\i y BbmlAmdi{\n partc * d * 
ab Br/wiweditatf ^)J.A^A»*i<// fcribitw) 3p ad cal- 
ccm ejufdem libri (jmo^o. «^^JI u*>A^i j -yy£»j J 
AlSbaicb 4lraiisAl(j\t4cin % i. e. Doctor primarius, 
iolide do&us Gtprgim &c. \o+*i\ <i>>\ EbnolAmda. 
quaddo floruerit cx hiftoria ipfius Saraccnicaparet. 

laUloddiniuKjfojutiwaittbor libri Mt*.bar.'2<J'$-2?> 
tJ-y**J\ o*^l*M«<Min Apyuti. Idem hiceflevi- 
detur, quiaJtcrm7r/4/4/5W(»,q^ Scholtorum tfr A'- 
coranum aiuhorcs audit, jquanquam iiiiuftoriae ipji. 
us eo quod vidi cxemplari in librorum a jc tunic 
temporis cditoruni catalogo, libri j*yj\ AiMttUw 
nOntocminit. ''" , , 

■;m»mAtMtyril Poetacelebris oa*A $M*4 , 
(^C/uJI (^w) J jdi J a^c w * ^»/o/« A*««i Etn 
AJiditUbi&iTinucU A/Afeum,natus eft anoo #363. 
inurbc «*** Maarrab, anno 367 a varis oculorum 
u(u privatus, obitt^^p. 

EbnCbaUtan^ vel Cbalecan ] «ja*" <*> <>*xj 

£y2U*J1 o*m.£g*A*»JJ ^>J ^fl^sLk ^yi A*»cd 
EbnMobammtd&c. EbnCbalccan,vel ChaUtcan) Abul, 
Abbas Sbamfoddin.nzms anno H.60S. mortuus 68 1 • 
«^r®- efgo fuit Grtgorio noftro, ejufquc de ipfo 
«ehfurafjcujus- in pra?ft«onc mentioncm recimus, ni 
';' . m$| Digitized byCjOOQlC f **5 p ^mmmmmmm i m i . i =n : h— 7 *. ,.l «u II 1 1 ■ 1 ■ ) m 

me fattant <rhaia#erum fcre obliteratorum veftigia, 
authbjj quoldiiiUfwcri^ paret hifloriam ab ipfo 
er^#wadaunqm taruuiii 675.perdu<2am, ab alio 
ad683.,continuatam» "' 

i (-j^kJI Afe r»ftfrm*b Eb» EfiatfTsn JfueiJ 
hHctndi^ 'Arabum regibus orftindqs, Philofwriiis 
«TigogV diflus. Magno fuiffe in honore pcrhibetur 
apud <j4lM4mnnem t t\lMou(emnm t ejufquc filium 
A6w»<^«», Chalifas. Meminitejus Grtgorm nofter 
fub tXlMotamtdo Motwtcctli fflio. 
0Motanibbi P?et*j o**»^ i>?.<**A-f ' <^*k) I ,*! 

kbmed EbnolHofain&Q*, Akoofbi AlCendi, aotUS no 
raine AliMojAnabbi hipc iUi unpofito qup^j ^ol 
8^)lpoeticumaliquandofurorem pro Prophetico' 
venditaverit. Natus eft in vico quodam c*/« »t>Ii=> ' 
Cw^ appeUato^unde # ipleAlCetidifcu&ndenffs, 
rion autem a C<W<rA quod mbus nomen ( mpnente 
f^C^VM^cumMibaJU/^, j£n lefitnjhfumx. 
^orrigcndus crgo ejfrorf». 41 . ubi Gtttdfrftiw aev 
cenfetur. Ut & mend*m typographicum p.43 .La<j. 
jrtMJ»ft*^,^M.lQW.ur/#^*e4 
- 3 A$t4»b*rm*2 ^JlaU. <*.» <>*sUij ; .^a$ J^; 
£&^u Aluftjfr tfmael B%n VimmadklHuhati 
, kitoni, H&t&rfane ifttfai cfuiaramcrt obtinuit ut a-; 
piid AVfe^^LiU^j,^ Xtrmoms .tniftts audiat. 
ccJebtfsHHIw idMci' ******* AJM<£ fv# jtat* V tilk Alfafc£ quod &4nlk%if)finmnm\ ¥^vtVwn\ denotatj 

■~r— "■-- — ■ * Hift.MoUc. j" ^•45- AlUnnAV. 1 _ Digitized byCjOOQlC 
EbnChalec. ! Muh. 

M7- 
M9- ?.n< 


, ^*V«>« i '. ^. denotat, Author. Natus inurbe^quadam Tumrum 
tunc teaiporiB vlA» Farab, hodie JJ*\ otra^aic^^ 
Qbikjuxta AbulF^am annoff.30S.juwa Epitoma- 
torem rafeenfis, 391. juxtt \^dlian*ab\ 193* 
TarafkbPoetaJLijh tfarafab^cm nome o^ \ Oijj.** 
Amrmfi^l^b4i,{^4^\C^ .&>) MotaJammefi 
fororisjli^ '^ unkK e decantatis apud Arabis , 
jjbeiofia^is Ijj^fe' Moillikit audiunt, authof ..anno a?ta- 
trsVo; vel juxta alios %$* interfe&us cft» 

^4^*/A^,,i.e.minorJ ™ etaj V ma J<* 
4M«. e>> j^*c r\mrm Ebn Saadi, Minor, qui majo* 
rcm parruumTiabuitj ii*js» is> '*•«*; ifa&rfA £to> 
HarmdlabtKamm.at fecus alii,rainOri fcil.nomen fa- 
iffc Arnrmn EbnUarmalah t vcl Rabiah F.bn Sofjan. 

-Ttoialammes j _*om.JV c>-*c o.» .^=*' tarir Zbn 

^dilMaJlhi. v. explic. Proverb. LiteraMottlam. 

\,Abu Dhowaih Poeta^ bJt^a» <J**^ £**>* -J*' 
^J<3^1^1^. ^/> Ab»tobowaib4lKatHChfitvaUtd 

JSbn Chalid Hodbaitenjis . Fuit & aclius eodem noirn- 
nc Poeta Atjadenfis, tefte AlFiru*. f- - 

Maimonides 3 Ea qu* in Judaeorum nionimcntis 
de eximiohocdodore tmduntur>itomJttaraUSv a- 
pird EbistAhi ofaibeahin hiftpria medicoram, hoc 

nomine recenfetur )( ^A> t^ft^/^j+tyl o***/^ 
(^Oj&jy ^e/tt I C^j*** AtraiisJ\*t., Princejjs; 
Abu Amran Mufa Ebn^JMmmunAlKortsbi Alrabudi, 
^xCord^bejafisjmUm» Ofciit (tefte Grgirii nofko 

_. anno :; Digitized by VjOOQIC 1 ?<S7 annQ H. 6o%» (^y^* <jyV/f jk>,U**»^ u*»*** ^** <J£j 
^u») ja^I-I X^^^^M e^*** cW A *** auicm 66} 
mortuus tfi Mofes OHaimonides Judam Hifpanus) qui 
&(una cum authore Hift. medicorum)tradit ipfum 

in kifpania Sj».c>j4aJ1 j*»]} *^»\* f$*~^< (3* l^ 9 ^ 
adlflimifmiprifefionem viadaffum, eamprtfctuliffe* 
retentojn corde fudaifmo> qucmhcrum ubi-opportunita- 
tem »a#us 9 wttegjptumtra»fti(fet palamprofeffusefi* 
Meminit idemtibti ab ipfo in lingua Atabica com- 
pofiti quem *J$<>J \ Delalab t i.cinduemfive dtre&o- 
rhim infcripfiti quem (inquitjalit laudanint.alii vi- 
tuperantes&J2&£)l Ddelalab i i.c. emrmy nomioa- 

runt.Efthic^Wt *l$o Hebratce°'=rc urni0 
XMorehNevocim,, 

SbeBabodAi» tXbmcdUn rab)d}\J.&S>o>^\yi\ 
(jlfs** 0* o+*»\ e^c)J\ i^ibul t^ttid» :$bebat>oddi» 
OtbmedMbnrahfa, natusanno Hej.joo, mortuus 
aqiho 74.0. dibrum, inter alios , fcripfit cui titulus 
J^^ K& U* ^ J*e$\ $&*** .Ge^rapjiicum 
&Hiftoricum. ; - • ... „ 

Ebnei^Hhir] o-^#i&&*l\ Xs>lt>Uu3V^ 

WV&Y&af? Abufaadat Aimobarae Eh*4Moham* 
mtdKlShaibam^i^ap^&aua^d^thinAliA^m 
(qudd fcij.TjatUSJefrtt ltflocd dtAtf^ v^biy*) 
cognominatus Ma\doddin< Jiatusahno #.$44». mot- 

■ xMufiafa- Sb* ^dv,?utW$j*Mx#mifn& 

B b b Oi hi** M** •f 7 »1 ., — . . a -^. .-r — ._ Digitized by VjOOQIC ••^8 [ ;. j$. f.©*4. ' MeJkI>tdlt*,Mejl}fii Ebn Mofylpd&n Mcbtmmeei Ekn 
Ifmael AlT*rswi t tfpella$M!t$faok Jfatfati author libijl 
<->li^.*xH qui variorum^qul in jibrisSchoIaft.ThecK 
lpg. Jurid. Philoroph, &c! bccurrunt, terminorum 
cxplicationem cofftiriet. ' ' 

< SbabfrfidHHt» vt\At&bahe(tMutyb**p%*i}\;j*\ 

(2^«4»5rt <-£*$>* K^MFauhM»bdmme4Eh^\ 
\ 4iiC*?im AlShthrcllw fcfoltfm^fe&jt H^4*' H*»; 

juxtaalios wmo47*. mottups an> 54/8 -irel juiHfta- 

Kos545r., c .>-,:•.. ; f , : . .-•'. u : -' , .... • ■ :•-•• - . 7; . : ; 

AlEareTj in Jtrmtms Eb» Nibati 3 '.jd^J, jwfj 

*ito» Eb*iAkiT4kr^br*lfriEk»\Htb*ulUh?dl 

AbdfrRabim Ebm\ Mfhfmmed^Ebn ifmdflMnffiLtdb 
IxlHpAbakij feu ; : 'A^ibii^'qi^1fom^arcUjBf. 
Imk^infikm nOftit» )' MHaX&KC denoiWrtatos 
^b uib«i>^UW JrfWjtfW^^WtfttiJwfUrwj» 
fw ©oncionatof um Apu4 M^hamniMi&atfacik 
p^cqJs»r natus.aflnio^j!3r5i.m6citHU*ji74. )i 
oBb^Abbsi. o»W*:££J*U .:.., y^u^irix.;./ 
faUUni "J q. d. duo quotum nomutft :^Wi/, 

yaJa^t^O^t ^j^* f'<>^V jC^*«^I '.fMalad- 

<h "' V d ?\ '"' <£» mum....K;u.. g*rgr«g gr Digitized by VjOOQIC U.UL.U1- ' » — g l }«? dia mtobammedEbn Abmtd AlMafalfy qui paitem 
AlkoranibrcVib^is Scholits explicavity afeer Jb^ 
^.Wj*^ i$*aiij)\)iy$9 tyS.o* \ l4i*Uim*Abdei?.Bah. 
^i»^/o/^,qiiirijortiK)primo,rcH^uHrnabfolvit 
anno tf. 871. natus,utipfe in hiftoria fua tcftatiir, 
afino tf,84&. Idem f;ut videtui* ) quilibri iMttyar 
)atn mcffloratiauthor^periBde cft cn«n five Wj/ijH«#j 
gve^a^»Mdicas, cum loci lcn ^ragi iEgyptiaci 
oomcn, uudc hscc appellatio.ur roqoe morfofcriba- 
tur, tefte %AlFiru**b.td\ .\>j^SSoji»t % $r fcy^ 
OSyut, ■"" "• : '' " ; " ^ K '- -■'■' ' ,^. ^C^^l^^r 6 ^ Ce^t^ritams in AIc<jhi> 
thQtc,AlZ4tp4abJharf0 t &ik{_si <Sy*pff.f»\i}\ jiV 
(^c/^x^ y*>J,\yi>\ ^4*" &i j&- Abulfafem 
OfttimudEbndmar Ebo MohammedAlCbwrazmi 
AlZAmacbjlan. natus cft in ZamAihfot Cbmarai' 
Woppldojanho U, 467. mortuus aruii 53 8. Ehn 
ChaUc.'" -'■■•"*. x '-. - 

;;^/a/ilW«»3fcU:-^/54itfiwl.fciUi»AC &>&& y*& 

r^tXavR j4&Gi «JJl Naferoddin t\kdoM«hi.Ebn 
Omar y <*rc. Pi.tBaidam, celebris in Alc conwncntarH 
auttjori nec non libri Scholaftici de fuABateentis 
reiigionis^i^M difti&c. 0biitannW.69a.Epit, 

MMidani j feu LMidanenfa vel MJidanenfisjiitO: 
queenimmodo fcribitur,tefte rMFiru^j^i}) j>\ ^J ,y>\jU>&J\ ^Ji\ J^*Jl i>4**" \y». (^>-\AMPh$dli AbmjtdEbn UHobammtd AlMaidani Am^fiknri t i 
(jS^fMtidanJc. wco a^cKkmift^W^/i- 
bur dcnomiDattisiobiitafffto^5ui'l«; B*b» "\ C V - 

T^mimTmr * - V O /.tfo. Digitized by VjOOQIC m p. 87. 

p.90. 

p.91. 

& 95* p.96. /.104* 

• •_ '■< «'\ 
p. 108- 

-p.l\6,. Norne»cl*tpr PtrfttOiTurcicu». 

Medicm qt}id*m ~} fcikitifhorlibri •cWl£. 

A(Zm4c^jhariu^lv^^ti^JCt0>i^ 

teoftatrtf^tiomcti libri cft «J^» o* (JjlsXw^Jt 
cJ^aiu»^ (j>* authore incerro, » 

Mobammed.Mbo Abdtdlahi 3 o»jc-* xUI o?c V** 
^*c ^ *XU cvjc \j;f 4b* Abdoftdhjufybatnmedib» 
AbdtUabEbh Amru autbor libri aftronomici di&i 

£**»_■/, .7- ,- ' • • ! i ' 1, " 

MiEbndAthirS^ ^ vj* C/^J _jt^« 

Uk^ll ^fc^l '^^rt a.jfr ^ycfe^ ^^ajj 

j <^j[) ^ : "<^il*H 'ti^J ^tf £;$* ' 6tfafcifaq 

'Csfli EbnAbitCdram Mt>bammc4 isbn Of&diJ&tiin 

AjSbaibani^c^us nonoine EbnolLftbir ^lfaZaru 

I cognorninatuj 'E^oddin. f^tct\^JxMpb$r*ciEbnoi 

Attik\ natus in ^c ^V ^> ;*. anno H. $ j y. .mo^ 

ruusart. ^o.hiftoriam <J/A£=> infcriptam, ab ori- 
gine muudi ufque adiincra anni H.. 6 z8. f>erd»ixit. 

Stolcfolef,..-. :,;.': .; ■ ; •v i .'.-. , 

^ ivAjUWoJiriziUi y -J£ <_>*• c>+^ ^auJf ^i. 
(^«>£*«*l» 0>_o. Takioddin KAhmed Sb^W^vuT. 
gptsfl^Makriti di&us. Natu$,utipfein hift. refta- 
t_Kp0ftannum/7..7<5o*fciI. tefte Jahbddino 769. 
mortuus840. • - . 

Liber ^ I ^y Nodb motdorr. Epirome libri y* 
ypS\Notbrot dorr t feu excc-pta ex eo continens. 
-^jbdf c^W^I »_>*>«* CharidatolA\att] author 

- ' A/Cj7if'1 Digitized byCjOOQlG Hamed Mobammed Ehn Mohammed (jrc hlGa±*ali 
cognominattu HoyyttolEfiam^ Zainod % din % A/r*/?,five 
Tufenfts. Natus eft anno #.450. Vet ( ut alii)4$ r, 

mortuus ^oy.iibrumejus o^l ^yic^l in*om- 
pendium bis redegit ^j* ^/^ &+s±>\ <J*aAH *^ 
^Ji$ AbulEadlikhmed Ebn CMufa &c.&lArkcli y & 
Epitomen fuam (minorem puto^nam & majoris mc* 
mxnhEhflChalec&ny^^ty^ys appellaviu Natu$ 
eft autcm A&med iftc in urbe jtf**/^/, anno fi. 575 • 
jnortuus ibidem anno 6%%. 

Karmatiani J vel Kermatiani, jtrxta ££0 C &*Zf c . Se - 
&a blafphemi cujufdam impoftGris, ab frofpite po* 
«$fis ipfibs (*crinctoen**x^^ quod Arabes in 
iU^t vcrtcrunr)* quaroabipfo denbminata, tefte 
fi^wtioftro. Aiii aliam nom/nis rationcm rcd- 
dunt v referente Ebn Chalecan, di&osfc.'adijcequo- 
ctemipforumqui ^^iappcllatus eft,quod ftanira 
brcvi feu c&ra&a^ facie deforfni fucrit,quas vocis 
iftiusapud Arabesfignificatio^AHiJa fe<3ta authore 
q u i k*,i ^yVj^ Hamdan Karmat diftus eft a villa 

quadam ita appcilata r dcnominatos volunt te* 
ftibus fiiJ*nnakto % & Sharhol. Mawakef. Quifqui? 

tandemfucrit ^^^^^j°^^ c^ c**Uy>Ua 
*J ^U^lreUu^M (j>*o!^(Jic^Jo^J adretigiti 
nem fuam efaganis & deferti tncolU^utbtu nwintelfel 
ftus fuh y rtH uUgiifJnvitan^dWo audientet kabuir*qui 

ab 37« 

/.118. forCf Digitized byCjOOQlC 


37* 1 /.nz. abioitiis MkfcuriieofotentUfrevcrMnty ptvhuredend* 
patravtrtnt. &*\ *A*& $ f$*^ ££ *^<-^ U 

jj&* Fecerunt in Iflamifmo quodncc ante, nes pfl eos 
feciti Mojlcmis quifquam] & occufarnnt msgnam far r 
tem rtgionum Eraki & He\Uz,i % nec non regionam Oricn* 
ti*&S)ri*\u[queadportam Mcfri % JivcCairo. Exorti 
/untcircaannum#. 178. _ 

AlBAttanius] ^l^V^lw &> j>\*± & <>*** 
^UJI <y*3\ Mobammed Ebnjaber Eb* Serian,ori- 

ginc klHarrani ( feu Harranenfis ) t*lBattani % vel 
juxtaalios MBettani^ patriam fcil. habqns ^(^^ 
qui locus quidam eft in ditione Harrapyfi$twx)$\ap 
infignis, vulgo JiBategni$td y obferv^oncSjfuas-anno 
/^i^.inccptas, continuavitadannumjotf. obiit 
aa.317. ■'..-.,'" 

'. AlFarabitu\ £al • <s> ^>X3 ^^y 3 '&* ^rf^^^Ji^ 
^yi^UM AbuNafr<JHobammed Ebn Tarcbnfr AlPbi* 
rabi. patriam fcil. habens <^\M Farab jurcarum ur- 
bem,qua?poftea 0/r<ir di&a ? qua? eadem *siljan- 
barii ( ut diximus ) patria, <o**UmJ l *.i*»$i y£=\ 
fbilofophoram apud AioharniHedunft fatitc princep^ fi- 
muique V-^jJl (^ o^ \J l <>&>V ***** contcmftor *• 

gregius % vctc Philofophus.Mortuuscftartno //.$39. 
*plufquam o&ogcnarius. ££* thaliAbulF: &c .-. 

Sbarifotedrift] ^ y >o$lu^sbdrtfdAJr*jiq& 
______ " _/i?*/?rtf Digitized by VjOOQIC •?**■*■•*»%■ •wr- • iJtufiris Airiftdes.Sharifi aute titulo ii prarcipue glo- 

• riantur qutiAMohammede gcnus ducunt /frclei affini* 
jtareconjiwufti fiint. hoc nominccicatur aputf €•*£#/- 
. fedam r ncc non authorg Hb. Mafaltc &c.Notncn ipfi 
cum agnominibus ^> c^at^ ®> o+sx" *1M o^y^' 
&<&*}$ jb*ft u^ol ^ jJU I j.ac Abtt idbdollah Mo+ 
hammtd Ebn Mphammtd EbnAbdolUh^ Ebn Adris Im. 
peratorisfidtliu. Oriundus crgo vidctur illuftriJSvfri* 
fidamm familia^ qui olim in aliquibus Africa parti- 
busregnarunt.lpfefc ( nefeio tamcn ah folum) li* 
■ bfum Ct 1x^*31 'i&j* qui fcriptus cft ju(Ri Rogtri f e- 
gis Sicifa & Antiochid &c. (ejus nominis fecundi, ut 

j ipfe dim. 4. p. a . difertg teftatur) abfolviffe anno #, 

^48* in prapf.fcribit.idquc ad expJicandum globum 

Jn quo dcfcripta fuit terr* figura^ quemfibiexar- 

gfcntqpuroconflari iiiravitrcx, jiondere fc— -?.U*£,t 

Ut^o^oa Itkratum EfcuRMalorum , ut vulgb lo- 

^uuntuOGr^r^^jquafum unaquarque 112 dfafch- 
mas.continct. Vocatuf ergo alias liber ifte ^A^=* 
l J^ Rogtri //^apudauthOrtm Mafaltc>AhrncJcm; 
Ejuscpitome Arabrrcprodih Rotoue, /JLatine Par£ 
fiis, ex verfione doftiffimbruiTtf Maron/tarum (7<ifo7*-l 
Hs Stoniw&Hdnn* titfioku&my&Sbdti 

*'" MMUMi*H*\c • ? j >*kJ V : e>jjJV 6*3** *£*£J1 

AlShatc^M^emddinAlTabari. ^ ;f 

c Al&kfk. 3n^ ;c)#a»* > <$* ^ ^>o^^^ tt^t 

1 *' * J5^n 97? /•*«! Digitized by VjOOQIC ?74 I -*r Sbarhof 
Tafawef. Bh Sabl <^ibnlHofain AtSnfi AiRati. Obittanno H. 
375aatusafliK)s85.(/^or. AlSnfi autcm rigidio- 
rera Sufiorum dilcipltnam ampic&mit donotat, qui- 
bus inde,juxtanon paucosappeljatio ^yU**^^ 
L-*i>^l' o*»^y*j ^-ty 9 ^ quod laneis utancur vefti- 
bas ut olrm Prophetx, vel ut g*\y^\ i^t&yd^c. 
Afcetae <3e qui Monafteriis incluii viviint, ( ut loqui- 
tur AlZamachfbarius) quamvis minas arridcat Illu- 
ftrHfimo Sealigtro ha?c nominis ratio, urex his ipfi- 
us vCrbiSjI.j.^ccmend: rcmp.patet,ubi<le Pcrfa- 
rum Regibus loquttur: Hodie vocamus Regcs illos 
S*/£,quia ^j*** Arabice fignificat puras religi«iis ho 
roinem & inmeliusreformatum,cujufmodi fuam rc- 
ligionem eflc eontcndunt, &c. Quod quidam Soji a 
noccolana? di&um volunt,hoc levius eft ipfo flocco 
lanae . Ha?c magnus ille vir. Ut auviq quid ftauj» 
cndum fit jqdicet a?quus le&or,not} gravabimur quaj 
ipfi Arabes dehac appellatione tradant,pluribus ap- 
pQoere. Nomen eft,tefte AlMjkrUto^OKabanfmttia- 
nit prifcis ignotum, nec mult^ ante anqum Ht\ra\ 
aoo, idqttsglifcentihus tunc temporis (e&s & ha?- 
refibus,natum,quofeaca?Wris diftingui volebant 
qui reUgiofifcs majorum yeftjgiis infifterenr, ita ta- 
mcnut *&>j*l\ iJ**-&" JuxtaArabi(micanMcs~cpixt 
ila, appcllati fimy haud fac&fit d^dicar^Qu^ 
Oy* Suf y linagtl veftibus laheis diiaum volunt Au 
s *fi , layentqs habent Gramraaricorum ' wgu- 
las alii tamen & vJn* Svffabyoi\ic\x quadam /iixta 
templum Medina & Motradmeit conftru&iim, ? ubi 
paupcrcs aliquotex ipfiu* afle*&s_quibu$:ad:es £ro- 
pria? non ctfcnc, abiicata terum mundanarum cura, 

diverfari Digitized byCjOOQlC **>■: t 375 diverfar i folcrcnt, quorum hivivendtinftitutonon 
abfimiles, fcil. reJpc&u ^j V>o-M (j/*O^L>c2l 

^JU* sJJl ^Jc U^yc^! pt)^ Jwwl^l jA iJ 
Ua-^U, J^iy'/-/V^ cy c £^3*»^' abdicationis 
mundi & «ty\**tmtn & ax>-t*i*ii<n, dam pr^fentibus con- 
tentiabjentianonrequirtrtnt, ntc Dtoobmurmitrarent, 
ftque afatria domefticis & *micii /ubducereut») alii ab 
\~i*z)\ <^ilfaf4 qu6d puritatcm 8c ftmcriiutem dcno- 
tat: alii a $Ju<» S-ijfqaodordinem five claffem,quafi 
cos dteas qur;n primo fint ordtne,tcfpee*u Dci cujus 
cultui fc totos deduntf qua; omnia licet fenfum fatis 
commodum prae fe fcrre videantur, a Grammaticis 
tamenqu* Etymelogiamfpeclant, legibus abhor- 
rcatidrafuntifatentec^f/oW4^r**«. Aliam adhuc 
additx^ilZamac ftfbarius noWinis notationem, fcil. 
'< atribnquadam Arabum dicH yd\ J1 MofSuf 
Cq.d.familiaSw/w»»») fcu (y^^ Jt& J1 
t^Aiy* Alofufanjqai CaaUeUm inte*vientes s reli- 
giofiorcs habeWantur, ut ab ittts dicantur ^ W**<ks 
d^W ii&a&1 tj ob fimilitudintm qu4 inttr Motre- 
fpeftu dtvothnis inttrctdtrtt . Unde appeUationem 
petltam exiftimaverit celcbris int?r ipfos famae 0- 
mar^lSahrawardt, vidcrecft ex his ipfius verbis 
quibus larvatos quofdara FJtudoSufas perfttingit 

' indutrunt Sttfiorttmaeftes ut ipfis 4cwfe4ntur,i*quo- 
| rumtamtrinumtr* ntquaquAm^endifunt : quofpc- 
j iftat & illud Poctav . , - 

1 £££— ' Digitized by VjOOQIC Vt 6 I 

V' ~*vzl fintere 
am&vit, &fin 
cere amatusefi 


^» ^, *J&J;&£ C**» ^*= fflrfl Ijjfc JorM c^*Jj 

Oiffuumhominade^lSuf^d^P*^ " 

D* 6« {nomine^fntantet iSud^yilSu/^a^kikl^e- 
At non fuceflerimego boc ntmen^ifi vir$\ rivari* 

Safa WafrfaiU. * &*ifturlegitv& mundaius a/l.) *x 

™ ' U> £ , £& u »* m f**i**ti- mdit frmMiefmX 
Porro fcicndum Familiam Regiaroqu* hodw*»o& 
imperat vocari J^J| ^^ y^ Ban^Haidm^ 
SuJi.Cnon^*}] ^iSo$yU..Filii.H*id*rt> <4iS*$, 
guifuUrcperhibetur»^MXis*A*«a»J| juJWW* 
< W*is ^lx Hefainidi! feSUlfmteiitic*. 4 . . 

Liber ^oWjp HptMMri^cajus autfaor .^*** 
^M £y*«i->)l (jS*N*»f**>Ei*tfifiofai» **&***. 

^jj^iJI 2Taf*r/4 ffa MohammedEbh "toabmndKl 
#4*w«.quifoienempec^Jt l^iifl ^» y,l ^ 
cj^k^.** ^v^ ^\^V?ojlenui[ujd Am i \ 
ftoriim nrbem KaKvinincolemum,, 

AlKodaituJ Hiftori* excmpfar quo^fus fum 
nonaltum prarfert tituium, quam ^Uill ^As 

paicteflelibrum qaertrvocat 2&» CA *//*,* . jjcfe» 
^l^fe^ 1 ^^!. Eftcrgotuthor Digitized by VjOOQIC 11 ' . - -JU.I ■ 1 «.'JJl & :Ua*J\ , ji*f*&\ &*$■»» (_^> a*i»* »Ail <>ac ^*l 
sih» tAbdiltah Mohammed Eb» Salamab Ebn Jaafar 
AlKtfaricpoA patronymicum cft ab KcUii) i tribb- 
um patre.fcripfiffe videtur circa annum0.437.ad cu* 
jus finemab initio miradi numerari a Graecis ait an> 
nos *j J4« Obiit anno 454.' EbnChaL^r JaUloddin: 

&lt)*mirius~$ <***='* ^V ^ <•>■»<>* 1 - — JU£=> 
/ e.a/«t>J\ <**>*= d* e5*^j-^^» Ctmoloddin Abul' 
$ahi Mobamnud Bbn UUufa Ebn ifa AlDamiri^ \i- 
bri de biftoria animalium cui titulus (jyJj*^! ^yt^ 
author. obiit anno H.%o% t J*Ul»ddi*. 

IbabaBbtCwrdblquivvAqo Tbebit audit e*?U 

r*bBb**HAru* ^lfahi i(fcu rcligione Sabiifta; «<*/• 
Harram, Medicus,Mathematieus & Philofophus in- 
iignis , magno ob infignem eruditionem, in honorc 
apud Cbdifam AlMooudedam, tcftc gngwfiiotiro» 
natuseftanno H. aai. mortuus 188. £6» Cfo/tf. 
Fuit ctiam ci ncpos nomine (^/U*».^* ca»U Tka* 
bet Ebn S«M»iif dem artibus clarus. 

FbaeroMn A4*Qmagnus fcculi fui antiftes . Com ■ 
mcntario in Alkoranum eelebri , aliifque ingenii 
monimcniis clarus. j*i o* #+-*■" 0^*^ j>) 

^ J\ (^JJ>\>S\ J^ '^U«,«WV AbulFadl 
Mohimrnid Ebn Omtr^ ^AiTabara^amortu^AlR^ 
*wf*.Natus fcil. in urbe^lfoi anno H. j^j.vcl 

jttxtaaUes544* obiUannoo ' 0< ?\, t a 

LsgAt Halimil ^^jjni Nomeneiator Ara- 

bico Perficus. - ■ ■ 

Ccc a » 377 *35« *Ebn Chal. 
atGreg: *4*. 145. Digitized by VjOOQIC 17*. \ *53« 154. 157- 258. Ebn Batrik 3 Ui^kJ I C!>* <>**a^ SaidElndBatrik 
qui & cju^ai^Sj Euthyfiuc, teuEutychiu* appella- 
tus : natusanno //.z2};aiortuiis 3*8.Hift.Medic. 

£i# Chalawaib J ty4c^\ e>-> ^Aua^l adJ! ^Us ^l 
*^)U*C>.> A£* Abdo/Uhi hlHofaintbn AhmcdEbn 
ChMwAib % obiitannoH 370. EbnChai Mt*«. 

EbnHaJhcm leg. Hefl>A*p ,i£&JU'l <^ c cM** **l 
^£*& o^ A£* Mohamrncd Abdolmalec Ebn Hefkam 
obiitannoH. aij.juxtaalios^i5. librumcompo 
foit dc l^^s^Uj j*+*» kJ<**>\ Hamyarenftnm gcnea- 
Ugiis & regibm, ■■•??< ' s \ /t,;;„ 

IKuthor librt fciJJ t £>V ^ ~. Lexfcofl £ ScbabHltu- 
hmi^Mogreb AltMotarre^ AlZamacbJbarto^Yulquc 
concinnatum,authore incerto. f - ; i 

^AlBocharm ] o 4 » 3 ^ o^ ^* 4***^ fcU 1 ci^e- ol 
(, ^Asc^J J*»4*J Ai^» Abdollah Mohammed £b» 

tsfbilHafan Ifmaclis, AlBo(hari t lcU-B$chre»jss 9 .Q%tti- 
amfciL habtns \J*k* Bahara y natys annoH. 194+ 
mortuus 256, £fa Chalec.8c < pit, r^/.at Aliannabi^ 
natusahnos7i. Tcribcndumforf ^a. 

EbnMokUb] &**=>] o* ^fi i>> 0+*-" ^Vc J\ 
*&" (js> ^bft Ali Mabammcd Ebn Ali EbnolHafin 
EbnMokUh 9 aprmcipc.quodaniqucm apid Cbalt. 
/ijwdetulcrat y qu6ipfc impcrii rebus praefkertrur, 
dextratruncatuscft. natuscft anno H. 2?2. mor- 

CUUS328. 

Ali Ebn Bowab J __J^a &> ^c o**» 5 1 j^ 
cjsV^aJI w Jj*H o*U.^J^Jl^j»/^/i^ A//£j» 
«^/qui vulgoappcllatur EbnoiBo\vah*lCaub y l e. i 

Scriba f Digitized by VjOOQIC I Scribade quo h#c Ebn Cbdlaan\ Q, j^.j;* j 

ViqaI *ia£.* C_*a*uU *ia*aj ^J j. > _ **• '^y^ \ *«>** ^3 

&C. «JU^fe^^* ^J^ t>^ &^ ^/*»*^ **W> cj ( 
Vjnrtptrtus cfl vtl inttr dntiqniores vtl recentiorcs qui 
ip(t(cribendopar dut fecundus futrit ^ & qndfnvis hbu 
Kli Ebn Mokldh primus (cribendtrdtionem k&t* Cuji-- 
enfitsm dd franc qtfit \am in ufu % tranflulerii^ %anc\Ji*\ 
ttrarum ^figuram in tucem proiukritjdeoquepriorttdtis 
?lori*ip(t debcdtur^undquefuerisftripturatjusin (um- 
mo tltgantis-gradu , tdmen EbnolB&xpab cjusrationem 
cominnafriiy&c, Sunt interih* qui aifcrunt kbu Ali 
Mobdmmtdcm iftum primum hujus Calligraphia? ra- 
tionisauthorem mn fuifle, fed>tratrem ipfius <?1 
r ,/a^i aJJ ? o«z K^ibu ts4bdofidbx^l»H4fdnum,qu\ 
naxus eft anno H. 178. mortuus 3*8/ BbHotRixpab 
autern obiitanno#. 423. vd juxtaalios ^i^^quefn 
,&adeflevit do&usquidam, referente Ebn CMtcatf, 

Animadvertit Scripturd deftdcran tequi dbitras^ 
Ejufqueveritatem comprobavit tetiipui* J 
tdtO(\ue nigra fa&a (unt atramcntdridprAdolote^ 
Ob tt tontri$*t*i& (iijft(uht r cakttfi. '\ : 

Cc.C l -X _ Bbn 379 ■^ Digitized by VjOOQIC 3«o ) ij* EfaPharts Authgt librt 1UJJI (J*v* 6?cO tf' 

£bulJioftin Abmcd Mi>n PfarcS} EhiZacatia &Cf AU 
R*zi) fcu Raicnfis^ -obik arrae //. 3^0. vel jiixta alios 
J9J>. at prior {(intcatia tnagis prbbatur, teftc Ebn 

«ChdJtCan* •/.■'■-' " ; ' ; ^ 

' y^iohfrnmd Ehn SfUw^ Ufxtiff ' f ^^ <9**>* 3L '* 
Mohtmmcd Ebn S*Um K^AlJdmahi. Libium ejus 
^*£j 1 <^Juk f cu C74j/J/ Pectarum , citat author Ji- 
Dri 3/^*r. * 

^^l^t^ ^i Jj^ A ^ u *l* Aimcd Ebn tibbam. 
mcd % BvntlfiopM Ai%M*r\ukiy4lAlfh*hdm A Com. 
xncnta,rium fcripfic inlibrum AlHamafth&c. 
v f Alffamafah 2 *UvU*rM Ltber eft aotiquorum apud 4 
. Attjjcs poetarpm cxcerpta<ontinens,a celebriPoe- 
/t^a Abitfqnfim coflcinnatus. Eftamcm ille ^ >3 y\ 
^ ^lUH c>yjl (>f c^*^ Ahu Tmsm Ud&k Ehn 
t^&c+AtTAi ^knTaicnp. afferunt nomwUi ( rc- 
fcrswe ££0 £^&.^ fnifle 

nomine/o^i^ ( puto Thtod$ftum J quod ,in u^l- 
eonvqfum pblibrumiftumnon^niiiHis quam qu* 
ipfecompofuit poemata ciarus, eodcra teftc : qui 
ctiam ijefert-ipfum a princlpe quodam ob earrnen 
ipfi obiatUttV. »*j0-<Jxl\ &****+**- ^inquagics miltc 
dvrcii rcmunenn*jm, ftoc infcper elogio ^yjc^ 1**1 
&j*£> E0 tioc infra-focmtus tai digmiMcm ,& 4c a- 
liaab fpfo conqtpof|ci clegia ^ j, o* cJUa J j&l 
yj*£U)\ 164>, nopmorhium f(fe tfut bocrfeflc>ctu? carmi* 
nc % adcb uc fc vic^ria morte ipfius vic^pi & famam 
v . redcmiffe Digitized by VjOOQIC f-Jt. • ■ . ' , . ' ■ I ' — ' — — 

redemifle optarir. Natus autem cft v^», Tm*m. t 
anriQ»H 190. vel juxta aUqs jjBft.vel-f #|^el J 72'.' 
mortuUs anmvrji, tfel ut alTf^ 228, vel 23* ' ^ 

( AlMoaHakaj^ Iis qua?de normnis nl^us ratjofle 
di<5U funt p. jf$9. addi potcft e libro uwV* W, dicla 
fuifle alias poematalfta 'cyU^* 1 ! Alptodha^abat; 
i. C u^wrw vel ieauraia . (cif.guo^d cir ?dioru.n* nq! 
mcro felefla c*ikj J^a<M| ■U\ <4 ^J V^^x^» 

*,ȣ Oyaf.] famno [eric$ lALgyftUcb anr* tiqritrl > /W 
flriberonturiaf^ueut Caafa *ff#dcfei)Htr Mdc ascitur 
Modhahlrabaco Folart i.c***muik(;ariAi» '&&,& 

qmd carminMmi?JI**pr*{hniiftmui»\/r.Hotatti au ? 
temamhprcs 1 uu^iii ^J o4mriolKait y % n£ 
Tarafahy 3 .j&p Zofair^.&xji ^LabWf «Jxu %£: 
urak\f, &^\MHAmh ; -j ^Jfcfe^^o ' *±- j„ 1 
th &*C*kb*m\ M\l t0C0 AnH** : &. HarcWi (^bM' 

tuunt (tcftc autboreiibrri CMt*farl)^L£$S AlAatia 
&i**\J\ vilitjbega. Scholiaftes a nobis laudatus 

eft (r^U^I -^V 3^ w y ^l^u ^ 

^Jo&l! Atk Mbdi AhmcdEln AbdoMi tsfiAnfan 

AlAnJelfi. \ ■-,','•: 

;;.£*» J R^,v.cI>otiusi?^3 ( ..> tw^hjc-^iii 

^l^lhO^lt^, AbuAiiAiHapn^ipJ^l 

fhikcjpi AlKairawani vocatur. narusttnne H. ifo. 

patrc verna Grasco, momius 4*3. vcf iintat-alioft 

tfS.EbnCbalec. . ~ , .. .:'•.. 

M$efha<itm-\ (^_jo.nJcH ■ oj$ \ & ^\ ^ 

SdahoddirsMohammd AlSaphadi^ i k*> SafbaJ- puto, 

— . ty"« *ori3a s*i | e^ *. />. ttfo. ■»: Digitized byCjOOQlC ;"F ??2 |; 


Ib. 

j . • •? # Sir/*urbe. Nondiiffiobfiffe cum annoTf. 76^ pa-. 
tctex ipuus tcripti$. : \ jf f , ; , ,.-■ t , , 

tMmkt§frJim JV&cmk , efj, <?ujus suthbr jil 
^l-vi^i ^lc (2>3 ^#% J ! J^*^ -A&* //»M*/ A/- 
HofdinEbnAiihl^ ^i^^iUil Pitfograi 

appellatioflem rqvtitus e(i almpbfi^ vitptruia.fai^ 
bcndfi >*y V A//fe » fc£ wpiexam i(Wm & craftio- 1 
ris '-dtffti^' Sctt^ffi^fc* ^^diplQiiiatis r princjpum j 
pra?mim'ai>ud^^ eorjim ( 

cOntinerts J4nterfeftu«ft^ntaarinum H. 5 ij J>lu$ j 

§c\~6d$$fo intcrcaf. \ 

tpiga, qbmmcnMriuoiinl ieptem Mo*ll*ksP. |>eriife an. 
%3 ^S.<^ijuxt4 alios isg.Blmekdtv* s ^c^V* 

Mohuthel 2 , jJ4^_<* F <;jJI hotDCA £$ Ji*- A;4* Alf *£4^ 

^4^tefte auihosc Kam*fi % it 'tSifsiAkh % ^imtM % 
Kafs (^il 1 (^^jj^Uc .-iit. in Afirj^fcir^?^> (^l i&*/* ; 
Rabiah* -■'*•"-■ ',, .• -/• - .. /^v^--^- A ;i : - v \ 

TA4i/4^^"ci{^ GrapiTlitictis cfefeb^ cub no ; 
rnen j^^uuuUloi^l (Kbul l\bbd* ^ip#w K natus 
annb #. 2ob.moi tuus 2 9 r . ££# 0&4/. 

fahedtk ] (Jjj^Jl ^sr* (♦>> jy*c £jyU*c ^>I 
^Uy^U Altt Othman hmrw Ebih$abn\ appeHatUSj 
'Pitjafadh a quo fe&a UHotfodotitoyi&L. JU^I.obiif t 
*tmoH % 255. 

£yu**2b Abu Siid h&dolMAu Ehn Karib&cMUlgo \ 
AlAfmaidiffufjnb avofcil. ipfuiscui nomcn £**>' ; 
A/J»^nattose(f an H,i2$.vel juxtaalios i22«mor . 
tuys circa an. ii 6. Ehn ChaU Kffobailitu ] Digitized by VjOOQIC i^ftkaitim3L*&\ O^H^ U^oJ! <J\3 Dixi$l f>.l6*j. 

Affohailiin libro AlRaudo'IOnopb x inqmt % EbMChaltcan 
[a vita Phara^daii. Eundem alibi WUJI 4*1 
Abulktftrn vocat. 

p^r^4*]cio^A3]cognomcn Poc?t* celcbris 
cui nomen ojJ-U /y*> ^U* Uammam Ebn Galtb^ vel 
juxta alios ^^ mmaim. ebiit anno #. i io. annos 
natus fcre centum, 

^aAJ\ 6aJ^A £/^3 Sharho Shawabtd llMogni y 
i. c. Explieatio teftimoniorum qu# in Grammatica 

di&a cj*t J ^i^ab ^Va^^UIjuc <>***^1 

4bu LMohammtd^Abdollah Ebn Haf1>em % confcripta 
afferuntur, cujus author cft Jalaloddwus, idera qui 
Commentarium in Alcorani partem , ut (upra di* 
dhim,fcripfit. 
[^ilmafudi ] {^*j***^ Author paflfim ab aliis 

laudatus, fed queni mihi videre nondum contigit. 

citatur in o*>>F* l *<H^* liber ipfius c^&Jt-gyj*. 

Ebnlfaac'} cila^l^i 

K^4lTabArita~\ ^jWJ ./£^<>? u^r*^A*a. ^aV 

i^df^ J**f*r Uohammtd tbn Jarir AlTabarhlWc to 
ties in Hiftotica Saraccnica laudatus. Natus anno 
H.%%%% in ditione ^/Vxo^aL Tabarafan s mortuus 
annojio. hiftorisefu* feriem perduxit ad annum 

W**% Eidusfuit in aBtgammhm fms^ tfiqut hifiorU 
ipfiui btfiori^umlvmffmA &cWiffiiMy*inquit £fo 
ChaUtcan. 

Ddd j?£/> H "' " ' ' P.I70. 
jfaf. Allannab.&c.. Digitized by VjOOQIC 1*4 I 


*75« *70' t9** e«4i.lt*David EbnHamdun^ (^jc>***oi amhorlibii *>£=&> 
qui varte materi& anale&a continct. 

^■U$t Ui&b J q.d,0^rtf^/j?^/».Iibcrhifto* 
ricus & gcographicufc , authore, j^s^ e»JJ \ <>ac j>\ 
tyisJ (>> Abu XbdoUah M ohomm td Ebn Ahmtd^i quo 
ad umbilicunvperdu&us cft, anno H« 9 2 tvt itulus in- 
tcgcr eft JkSi\ Uik ^ ^J^Ji\ <-*•&> . 

Sharhot Matvaktf J i. c# Bxpljcatio libri di&i Al- 
<JM4waktf % ({.d. SuiimtSy qui do&rina? Scholgfticse 
compcndium cft . utriufqpe authorin extmpiariquo 
ufus fum t Anonymus. 

Kadi Shababoddtnm 7 ] (yfo-i^^V^o^l' 
(^jjjWl (^Jr^V^/AT^/ Shthakoddin EbnAbiP 
D*m^ AlHamarpihittovicas.AkulFtd, 

Afphahanitnfis J ^l^i^l Altyffphabani^ itavul* 
go^udit qui AlBidawh librum de fundamentis The- 
ologiar Scholaftlc* qucm ^J^\ vocat^SchoIiis 
iltoftravir. V 

£/>♦ itonMjtfJEpiftola feu tra<fiathincula qu#dam* 
a cJjLJ^ - ^-V"^ ^*^' <*****' c^" Mobai. 
iddiri Tabya (jui ^yilNawarvi apptflatur, cxarata. 

R.JudaA LcvitdAHthorlibri Co^ariyhn rmrp 1 
IL Judah Halltvi, qui librum fuum ^Tibn HacCozari 
infcripfit, quod diaiogum fc#intcr-C^4w^ rcgem 
& do&um qucndam Judawm 7T. Ifaacam contincar. 
Num autcm talis unquam cxtitcrit rex , dubitare vi- 
dcturauthort></^£^/wjquod tamcn mihMatis 
probabilefit, curalegamusin Gcographia Skarifol 
Bdrift apud Ctifctps libctum fuiffc unieuique quam 
vellet religionem araple&i , atque apud ^ibmtdtm 
• X_ loftfhi) Digitized by VjOOQIC J 3 S 5 ' Iofcfbi filium hiiflc cx ipfis <*j4jj i^^J (^^ 
°jx*+) &*.Jii&"i altosprofcfftone (JMohammcAtJl&^ 
aitos Cbrtflianos % altos indaos , alios nuUi frorfm cultvi 
addiftos. 

Sbarbol Akejed^ a*A**H g^ Libcr quidkra' 
Scholafticus. 

_j.!>A> l* Oj^5uJ i iJjX* J i c^*0 Haihifah Wafel 
Bbn Ata iMot*KeltU) vulgo AlGt**,&l di&us, natus 
annoH. 80 mortuus 131. 

Avcrrocs^ &**" ^y* &+**) o» cm»*"- t>*Jy 1 ^l 
<>&> £^> AbulWaiid MobammedEbn ^4hfned Ebn 
Mobammcd Eh Aofhd.Obiit anno #.595 • Hift.Med. 
&Epit.Yafei. N 

Echwanoffafha -3 q . d < Tratres ftnceri. indc ut vidc- 
tur, libro titulus quod qui ipfum compofuerinc ira- 
ternointcrfe araore con jun<&i vixerinr. de quibus 

hsc inter alia, habet Gregorim nofter ^x* fc*J 1j*c) iU/Aa. /jKfrj*4^>* ab.ot^. *JUUa **£==i*rJ /y/flcj 

jtAjUajuI ^-4** U*X==»j li*a)1 ipS*c*] Jo.l^ of «/»• 

marunt con)unBis fhilofofbia Grack % & lcge Arabica 
adferfeSlioncmpcrveniri^con^fofueruntque 50 cfiftolts 
de%o fafientia ffccicbta , addita y i a #/*<e reliquorum 
cafitum fptciesin unum coUtBas contincret r ]uxta viam 
compcndri &EptomcS) & vecarunteai EptftolasEch- 
wanoffapha , celatis interim nominibm fuis . Sunt 

D d d 2 autera 10$. 
207. Digitized by VjOOQIC 3 86 p.nu **h ibii. autem,inquir,^AVL^o^iixav^c(^>.U./e C y^U.-c 
~»\x' =*)l]j »J o^i \Dsfcurfus quiaffeSus cjuide moveant t 
fed ad metam neuiiquampertingant t nec prebationes & 
arguminta manifefla exbibeant. Merhinit hujus Jibri 
K^ibrabamZtastmJucha^n, & pr*cipuum eorum 
qui horum tra<aatuum authores cenfcntur, fuifle "W 
nj?N?-) p a p U d Gregorium nc^ ^» o^>. £<w^ ££» 
R*pbaab } floruitcircaanmm»#.373. Quiddeip/is 
cenfuericacutiffimus Philofophus EbuSaje^ p«et 
cx his ipfius verbis, ubi dc fcutenciaminus fibi pro- 
bata loquitur , o**oix*J I ^l ^Jy \d* o**)j 
^*)UJ|\i^3l (^\j^\ JjijA^ Wjnefiauttm 
hxc fententu cujufyuam ex anuquionbm^verum [enten- 
tia Ecbxoano Sfapba averitate aberrantium. Ebn Sajeg 
iutem iftc eft cJ^uJl &*.b ^ ^*** j*=**j$ 
2j>\.*sJ\ ^/>U x^itiu Bacr UWotammtd Ebn Ba)\ab 
vulgo EbnolSayeg appeUatm^ quiobiitanno J33, vel 
juxtaalios j 2 5 .tefte Ebn Cbalet.&c. vencao fublttus. 
i^ilHafanVafrienfts^ <_,■>! oi^u»*^ <>*»*» j>! 
C_5^Ji ^^3=^1 Abu Said AlHafanEbn t^ibil- 
Hifani&CtJlBafrichmzrmbfl. 110. annos natus 
Z9.EbnCbaiee. K^ilfannab. &c. AlSamaaniJ J**i C5?> £^).^£=sJ l^Afi 4**y ^>* C^IV^' t^ 1 *^^ *4*?<ui6n Saad^ikdelGarim 
A^biBacr Mohammed ^ffamaani t\l<J\Uma*.i. 
fcil . patnam habens 0,« Affamaani autcm iuU 
tnbufeufamiha Arabumiicnominatus. Natus eft 
anno<Y. jotf.mortuus j<fa. 

Amrw EfoobaidJ^ ^a^^c^fc^j 
^sX J I oU ^ OfAw» ^ wyv MnObatdEbn £ab. 
._ * ■ •■ AW- , i Scholaftici? Digitized byCjOOQlC - AbulHifan Afharievfis] 0**4*** o* ^ c u* u;s: '' «.*' 
rj^viil vf£« #4/*/* ^// £&# lfmatl'XsilA[hari(ab 
Ctjjharo fcil dc quo p»45* dcnominatus-) fe&a? c/f- 
yW/<* pater. Natus anno H.270, vel juxta alioi 160. 
Obiit circa an. 330. vcl juxta alios 324. 

Abu Ali AUobbatnfts u Uy 1 4^0-* cM>** iJK^ 
^jU^U ^J/^M A£* AltCMobammed EbnAbdtl' 
\Vabl>ab % <\wvulgo Allobai audit* fcil; a viila^quadam 
Btfrtnftum di&a i~o* /*£* juxra Affamaanium , vcl 
juxtaalio&alocoquodam in Chn^eftan.Ebn Chakc. 
Abu CMottaij <J*diM <>■> (Jys*—" £*k*JI ^*l 
^AbuCMjtia Mathnl Ebnol % thadlt author libri o^H 

Author Ubri 3 ! ^>1 y^^<\A.Tbtfaurtu ftcttto- 
rum:tfkis y (^^V^A^l^o^A^^cv^^ UJlo^cj^I 
A£* A £<Mi £ Mohammed Eb n Said AtSo»ha}i. 

^vac^l AbuiHofain Mjtjltm Ebnoltia))a) 8cct autbor 
ttbri %AlSahib. Obiit anno H. %6t. annos natus 5 j. 
AlKaiiAbuBtcr^j^y\^h\. ^ ' * 
Antiftts AlHaramain ] cj**^* j I f*UJ [cil.Mtcci St 
MtdiHA o^^\ £*^i\ &>^J) afC^UiJI^f 
^j.tjJt W^ c^tUJl *JJl a*c AbulMaali AbdolMakc 
Ebnol Sbaicb Abi Mahammtd Abdillab cognominaius 
Di]4oddinj\\\i vulgo ^/t^se'1 ^V^I EmamolUaratnain 
audir,natus annoW. 419. jnortuus 478. Ebn Chaltc 
Efit. Tafii. ] 

AbulHafan [X.Hafain Ba/ritnfis^ 0**:* (>^a^\yt\ 
*)&+l\ <^$j**^\ c^* &* Abut Hofain Mohammtd Ebn 
Ali &c.il^/5i/r^Scholafticus;o^Ht ahno : H*i$6. ; 

Ahul H*fan Afpahanienfts ({?*£ Abul ffaac Effharayt* ?«7 

23O. *3J. %-$6\ **& Digitized by VjOOQIC ,8« I 3io* 14* nenfts^ & p. »48. pro ^jl^i-w» ^««^ »»l lcg-^l 
cj^V**^ cas»*-! (vcl potius ^jj^jkJi ) cx ££» Cha- 
lec.) <Abu lfhaki^lEfp6ar4]e»Cfc.»?j*j>\ i_**"-r.i| 
o**-" 0$ AbuljhdkAbrahim Ebn Mohammcd, &c qui 
patriam habuit &. i>*««l E$A4r4jt*.obiitaB. tf .4 1 8. 

Explieatio ritualts ] fcil. *js^J l ^.jS, Exptuattt 
libri difti <^AlTanbihe>cujtis author **^1 e*xr***l o 
^oU J^s*Jl '^t^iJl ^\z ^Aliu Jjbtc Ab?a y 
h'im Ebn i^ili tsflShtrati, A'tFir**^adi t <±x\ii\zx\\$ eft 
circaannum H.303. mortuus47j5. Commmtarius 
ineoquo ufus fum exemplari aiithoris nomen non 
praefert j forfan eft <*♦=*! j^iJ» jjV AHlFadt Ah. 
«/«/ifte.qui & AlGaKtlii librum r y*M l*»3 in cora* 
pendiumredegit^dequo fupra.abeo enim librum 
huneexplicatumrefeit Ebn Chaltcan. 

AlHariri 2 &*** <*> ^ ^ ^UJI ' J**" J\ 
isf*&(j^fr*)*r\ ^ihu Mohammci AlKafcmEbn 
•i4h&99 otbmM AMarirrzmhorlibri oUU*H qui 
eUgantiarum Arabicarum penu locupletiffimum. 
natus eft annb H. 44$.mortuus 516. vel jiixta alios 
jf j. Ubrum iftum Commentariis & Scholiis iliu- 
ftrarunt multi,inter alios a nobfs citat i 

^^HJlModhjftri, 8c 
■ upI^s&Jl Als hira*i qui Commentariuni fuum 
abfoIyitanooH» ^54. 

Scheliaftes iMAhitlo/al fdl. librum iftius quem 
oty I k*« infcripfir, cujus explicationem abfolviflc 
feaitannoH $41. 

TemtimUt ^0^4/Jexplicatio jMoverniorum quo- 
rundam felccSiorum , auihore <_,*&! JLs- <^ ^^ * 
MohammeAEknAliAlShttbhi. " Digitized by VjOOQIC gpit.faftij Hiftoriam icripfic tysM>\ a s— Ul j« 
^tiWH Abdollah Ebn Afaad tsffrafti.ab initio a?ras 
#<;>_■ ufqucadamuim 750. -quam in compendium 
rcdegit ^/4^.y ^ c>-*c t>> otfMar^tsStHtfainEbn Afr. 
darRahman quidam. 

Am Bbn Ha\ar P*eta~] £*>£ j>\ >?*" C'/ ? -°^ 
„f»j ££» Hijir Abu ShbrAibt, Mezhar. ' 

Hofainus Htlajius'] cft is, &> (£*»»■= -M <J6 ; * ^*V 
^•^se^l ^*?**. ^60 Magitb AlHofain Ebn Manfuf 
<stlR.illa\. lnterfe&uscft annoH. ?o?.Ebn Chalec- 
AbuiFed. &c. 

^a 7W_ tAlBeftamienfti 3 fc.c;*f >ji*& cJ4>\j»V 
^tt*uJt ^5*"^« <*&» Ta<id Tatpbur Ebn Ifa AlBafla- 
rhi. Obiit arino H.adi.di&um ab co fertur, jtft* ji 

jift\ <j~c l&jox? -A*^=> \ )j&& ^Xc- *._» I^i3 ^» 

* **> ^-£1\ \o^-Ojc>*'i -u^) cj**^ Si confpexeri- 
tisvirum miracuhrum patentia praditum, adttut vel 
in aerem fublimisulktur^ne tamen aberdecipiaminide- 
necptrfpeftum vobiifttquomedofehabcat refptSumam 
'dati & interditii, & tuftadi* flnium \_.rekua legepr*- 
firiptorumy&fbfervantia/egiti 
Addenda. 
Idolis, pag. 10 1 . &c. enumeratis acceriferida eti- 
zxn J 40* \ebar Hatvanenenftum idolum & ■■ L*j*ft 
"AiAufdtiox cijltum.U^ apud pofttrOs R*bti SjAmSw. 
( ,\*mz)\ AlVaUan autem cujurp. 33« in marginc 
mentionem fecimus,idem forfan crat cum Saturno. 
conieaur* aniam prasbct qnod lya&EbnGhuttta- 
m , icgitur in vmAlSatianii t tcgcm[ci\. quendam 

■• ■■•■ ~^ '■• - ■•■' 345. 3$S. \6%; ib. Ebn Chalcc Digitized by VjOOQIC 3PO I * faiudU* 
lcElo Chald. /y^Ll^ £4/nw appellatum,quod(inquit)voca- 
bulum cfk Sjriacum 8c fignifiat ^£UM £egem % nomcn 
autem ipfi fqiffe (_y>**? Pai^an y quod cft ^^ ^J 
J^ \ ^ iWj &aJl& W ^j tol£=> #00**0 /^// antiqtti t 
quo appctiab&tur virrftz. Qjid ai aUcem & ®j^*" 
Satrun Idqlinomen C\tiS.*t»rnik:ix ~Sjr$ac.tb& Re- 
gem denotat. Syris ccrte ^^Seton cft tdjutortuw 
prott3io>patrocinium y quod vcpiumc&i ntc. non Ab- 
fconditumjatibulum &ci * ^HD q U od SiProtegere eft, 
& abfcondere^ ab Hcbr, "^D Utuit^ abfcondttfe. Satur- 
ni autem latcntis indicium eft Latii nomcn,& WlDD 
ftffrm* forma eft Syris neninufitata* Dicitur autcm 
Satumus Syris alias P**3 Ctvan , ut & Arabibus 
^\y>£=>c*iMnj\iv>i$i.\Ti margine annotatum, 
uSi obiter explicandus eft locus in Kamufio feu Oce- 
ano.Iihgua? Arabica?, qui in quibufdamcxemplari- 
bus m$le habitus,Viro Do&iffimomihique mcrito 
graf£ memot^a colcndo, LudovicodeDteu labendi 
occafio t uit.Sic enim illc in notis tam ad Amofi c.5 . 
quara ad Atforum 7. qirid fit P'3cxplicaturus 5 E* i* 
lexico Arabicocui nomen Caraus P'3 ^yg=, exp/i- 
catur £y<*" d^ y* r tipdps &]aiiflerw % proprieprobU 
bitus^ad quem actefju* qutfi efyproktbitw obmorofftatem 
& merum dijfuuitatem % cujufmodi apud Etbnicos depin- 
gitur £*f#r#«<.'quilocusne tibi cxeinplarium virio 
fraudi fit,feias lcgendu aon &l**. J^ RbjoUn mam 
nuanjtit rigidus &c,(cd £ jA*/# J^> c \y*&> Caiwjbo 
Zohalo t mamnu$nqux fonant,G4/a^#iclt idcmquod 
ZohaU{$.t.Sa\utmu) eftquc nomeii invmabiU^xod 
quidii? cGranwa«ic4 notum^ tO*£ yj VJdl J^^aS Digitized by VjOOQIC Digitized by VjOOQIC 


>-< ♦ Digitized by VjOOQIC Digitized by VjOOQIC W>: